:

Trafvenfelt nr 519

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Trafvenfelt nr 519 †

Adlad 1650-12-24, introd. 1652. Utdöd 1937-02-09.

På riddarhusstamtavlan uppgivas ättens äldsta släktled sålunda: Bengt Trafvare, adlad Trafvenfelt 1652, född 1601. Löjtnant vid adelsfaneregementet – Leonard, född 1624. Kapten vid Smålands infanteriregemente. Död 1649– Bengt född 1645. Ryttmästare vid adelsfaneregementet. Död 1690, med sönerna Erik, född 1666. Överjägmästare. Död 1731, Lars, löjtnant, gift med Maria Planting-Gyllenbåga, och Leonard, kornett, död 1687. Redan de hopträngda årtalen väcka misstankar om att filiationerna icke gärna kunna vara riktiga, och av uppgifterna på stamtavlan, att Lars blev korpral vid livregementet 1661 och brodern Leonard page hos konungen 1653, framgår, att de icke kunna vara söner men väl bröder till den yngre Bengt. Men även filiationen mellan den sistnämnde och den äldre Bengt – kaptenen Leonard – står sig icke vid närmare granskning, ty enligt Uppsala universitets matrikel inskrevos därst. den 10 juli 1652 »Benedictus, Laurentius och Leonhardus Benedicti Trafwenfeldt, nobiles fratres». De måste således vara födda i slutet av 1630- eller början av 1640-talen och utan tvivel söner till den adlade Bengt Trafvenfelt samt identiska med de såsom dennes sonson, resp. sonsons söner på stamtavlan upptagna Bengt, Lars och Leonard. Även uppgiften om Eriks plats i stamtavlan är oriktig, ty enligt såväl vad han själv uppgiver i en skrivelse (Klingsporska saml. i riddarhuset) som Lagunda härads dombok för den 28 januari 1690 voro hans föräldrar Lars Trafvenfelt och Maria Planting-Gyllenbåga.

Trafvenfelt A51900.jpg

TAB 1

Anders (Bengtsson). Ägde rusthållshemmanet Bässlinge i Börje socken, Uppsala län, för vilket sonen Per Andersson red redan under faderns livstid och senare. [1]

Barn:

 • Bengt Trafvare, adlad Trafvenfelt, till Tenstabyn i Tensta socken och Lunda i Vaksala socken, båda i Uppsala län, vilka han fick i förläning av kronan i samband med sitt adlande11. Född 1601. Var livknekt hos pfalzgreven Carl Gustaf redan på den tid denne deltog i trettioåriga kriget som ryttmästare2 (1642–1644). Löjtnant vid adelsfaneregementet. Adlad 1650-12-24 (introd. 1652 under nr 494, vilket nr sedan ändrats till 519). Följde konung Carl X Gustaf under polska kriget som hovkvartermästare och överstelöjtnant samt räddade hans liv i slaget vid Warschau2 1656-07-19. Död före 16593. Gift 1:o med Ingrid Andersdotter. Gift 2:o med Helena Kempe, som efterlevde honom ännu 16703, dotter av inspektoren vid Arboga bruk Carl Kempe.

Barn:

 • Bengt, född 16(3?)5-02-27. Student i Uppsala4 1652-07-10. Ryttmästare vid adelsfaneregementet. Död 1690-09-02.
 • Sofia, död före 1677-07-31. Gift omkr. 1660 med kaptenen Zakarias Grissbach, född 1640, död 1676.

TAB 2

Lars (son av Bengt Trafvare, adlad Trafvenfelt, Tab. 1). Student i Uppsala4 1652-07-10. Korpral vid livregementet till häst 1661. Kornett därst. 1665-08-23. Löjtnant 1672-12-09. Död 1676-04-00 under kriget i Skåne. Gift med Maria Planting-Gyllenbåga, död 1704, dotter av generalmajoren Erik Planting-Gyllenbåga och hans 1:a, till namnet okända, fru.

Barn:

 • Erik, född 1666. Överjägmästare. Död 1731. Se Tab. 3.

TAB 3

Erik (son av Lars, Tab. 2), till Mälby i Giresta socken, Uppsala län, som han ärvde efter modern. Född 1666. Korpral vid livregementet till häst före 1689. Kvartermästare därst. Livdrabant 1700-04-03. Avsked 1704-12-12. Lantjägmästare i Upplands och Stockholms län 1712-10-21. Befälhavare för enrollerade bruksfolket i Roslagen 1713 och kallas generaladjutant 1716. Överjägmästares karaktär 1719-12-02. Tjänstledig 1728-01-17. Död 1731 före 17/11 troligen på Mälby och begraven i Giresta kyrka. Gift 1:o 1689-03-21 på Mälby med Hedvig Stråle af Sjöared, född 1669, död 1700 och begraven s. å. 6/3 i Giresta kyrka, dotter av överstelöjtnanten Magnus Stråle af Sjöared, och Elisabet Schildt. Gift 2:o 1703-09-20 i Litslena socken,5 Uppsala län med Christina Catharina Strömsköld, döpt 1671-11-20 i Stockholm, Nikolai förs., död 1738-11-13, dotter av sekreteraren Anders Strömsköld, och Magdalena Utterklo.

Barn:

 • 1. Fromhold Alexander, född 1690-11-09, begraven 1700-10-17 i Giresta kyrka
 • 1. Johan Mauritz, född 1692-01-15, död s. å. 28/5.
 • 1. Anna Helena, född 1693-08-09 på Mälby, död där 1770-12-27. Gift 1:o 1720-04-10 med löjtnanten vid Zöges dragonregemente Henrik Adolf Walter, född 1689-11-09 i Bremen, död 1726 på sjön under en resa till Stockholm och begraven s. å. 30/11 i Åkers kyrka, Stockholms län. Gift 2:o5 1728-12-03 med löjtnanten vid Västmanlands regemente, kaptenen Mikael Sollenberg i hans 2:a gifte (gift 1:o med Christina Husgavel)6, död 1741-06-09 på Skornome i Hagby socken, Uppsala län och begraven i Hagby kyrka
 • 1. Lars Ludvig, född 1695. Ryttmästare. Död 1743. Se Tab. 4.
 • 1. Erik Casimir, född 1697. Kapten. Död 1750. Se Tab. 11
 • 2. Carl Adam, född 1705. Var överfyrverkare vid artilleriet 1729. Underlöjtnant därst. 1733-10-15. Död ogift 1745-09-26 på Mälby.
 • 2. Anders Vilhelm, född 1706-08-26. Kompanikvartermästare vid livregementet till häst. Död ogift 1739-04-17.
 • 2. Magdalena Christina, född 1710-05-13 på Mälby, död 1783-08-24 i Stockholm. Gift 1743-01-18 med kaptenen friherre Carl Ulfsparre af Broxvik, född 1718, död 1771.

TAB 4

Lars Ludvig (son av Erik, Tab. 3), född 1695-07-23. Korpral vid livregementet till häst 1710-01-10. Sekundkornett därst. 1712-02-19. Premiärkornett 1713-07-07. Konfirm.fullm. 1716-10-06. Sekundlöjtnant 1718-03-31. Premiärlöjtnant 1719-07-12. Ryttmästare 1742-01-02. Död 1743-03-23. Gift 1717 med Catharina Charlotta von Post, född 1694-08-29 Fornby, död 1757-04-07 (8/4) på Edeby i nämnda socken, dotter av överstelöjtnanten Carl Ludvig von Post, och Maria Rudbeckia.

Barn:

 • Christina Maria, född 1718-02-04 i Balingsta socken, Uppsala län, död ogift 1740-05-13 Sörby
 • Hedvig Charlotta, född 1720-02-17, död s. å. 29/5.
 • Erik Adolf, född tvilling 1721-05-20, död s. å. 11/6.
 • Carl Ludvig, född tvilling 1721-05-20, död 1730-05-20.
 • Magdalena Charlotta, född 1723-07-18, död 1740-06-18 på Sörby.
 • Lars Ludvig, född 1725-02-19, död 1730-07-09 Görlinge
 • Johan Ludvig, född 1726. Adjutant. Död 1761. Se Tab. 5
 • Edla Juliana, född 1728-04-16 i Biskopskulla socken, död 1730-05-00 på Görlinge.
 • Adam Ludvig, född 1731-11-30, död 1732-01-20.

TAB 5

Johan Ludvig (son av Lars Ludvig, Tab. 4), född 1726-10-08. Volontär vid livregementet till häst 1741. Korpral därst. 1749-04-21. 2. adjutant 1758-05-30. Död 1761-03-10. Bevistade kampanjen i Roslagen 1743 och pommerska kriget från 1758. Gift 1754-06-04 med Eva Christina Wallenberg (Wahlberg), född 1735, död 1824-04-17.

Barn:

 • Carl Ludvig, född 1755. Major. Död 1807. Se Tab. 6
 • Catharina Charlotta, född 1756-05-08 på Nedre Rundby i Eds socken, Stockholms län, död 1839-07-09. Gift 1784 med presidenten greve Nils Anton Augustin Barck, född 1760, död 1822.
 • Johan Ludvig, född 1757-05-29 Antuna. Död 1763-05-29 Mellösa
 • Lars Ludvig, född 1761. Kapten. Död 1811. Se Tab. 9

TAB 6

Carl Ludvig (son av Johan Ludvig, Tab. 5), född 1755-03-06 på Nedre Rundby i Eds, Stockholms län. Volontär vid Upplands regemente 1765-01-22. Fänrik därst. 1776-09-30. Löjtnant 1784-03-24. Kapten 1789-09-09. RSO 1801-05-28. Major i armén 1802-12-16. Död 1807-04-30. Gift 1779-12-03 Östersta med Catharina Justina Bille, född 1761, död 1818-07-26 Helmantorp

Barn:

 • Johan Ludvig, född 1780-08-03 på Östersta, död 1793-12-26.
 • Carl Ludvig, född 1782-03-18 på Östersta, död där s. å. 6/12.
 • Eva Catharina, död 1783-02-26 på Östersta, död ogift 1805-05-28 på Norrby boställe.
 • Lars Ludvig, född 1784. Överstelöjtnant. Död 1832. Se Tab. 7.
 • Fredrik Ludvig, född 1786. Kapten. Död 1825. Se Tab. 8
 • Carolina Justina, född 1789-12-04 på Östersta, död 1843-07-16 i Kristianstad. Gift 1813-07-06 i Stockholm med majoren Malte Johan Ulrik von Engelbrechten, A, född 1780, död 1826.
 • Axel Ludvig Adam, född 1792-05-27 på Gryta gård i Gryta socken, Uppsala län, död där s. å. 27/12.
 • Carl Ludvig, född 1793-06-08. Volontär vid livregementetsbrigadens dragonkår 1810-05-01. Korpral därst. 1811-11-22. Kornett 1814-05-22. Löjtnant 1817-07-04. Ryttmästare 1825-05-03. 2. major 1829-05-29. RSO 1830-12-01. Död barnlös 1838-03-04 Västersundsta. Gift 1826-04-18 på Västersundsta med Charlotta Humble i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1820 med bryggaren i Stockholm Olof Florén), född 1793, död 1835-06-20 på Sundsta, dotter av prosten och kyrkoherden i Frötuna pastorat av Uppsala ärkestift Christoffer Humble och Gustava Aspman.
 • Charlotta Fredrika, född 1795-02-30 på Gryta gård, död där 1796-08-13. [5]
 • Adolf Ludvig, född 1798-06-20 på Gryta gård. Volontär vid Upplands regemente s. å. Död 1799-02-08 på nämnda gård.

TAB 7

Lars Ludvig (son av Carl Ludvig, Tab. 6), född 1784-05-08 Östersta. Korpral vid livregementetsbrigadens kyrassiärkår 1798-04-13. Kornett därst. 1800-11-03. Löjtnant 1808-02-19. Ryttmästare vid livregementets dragonkår 1813-02-23. Major i armén 1818-05-11 och vid nämnda kår 1820-06-24. RSO 1817-07-04. Stallmästare hos konungen 1822. Överstelöjtnants avsked ur krigstjänsten s. å. 12/3. Postkommissarie i Grisslehamn 1826-09-14. Åter major i armén s. å. 5/10. Kommendant i Grisslehamn 1827-08-16. Död 1832-12-28 Degerö. Gift 1815-05-09 med Vendla Christina Borell i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1807 med lagmannen Gustaf Carlsson, född 1773, död 1813)7, född 1783-04-30, död 1859-04-20 i Uppsala, dotter av7 handlanden i nämnda stad Fredrik Borell och Margareta Catharina Smedberg.

Barn:

 • Justina Margareta, född 1816-12-06 på Sunnersta i Heliga Trefaldighets socken, Uppsala län, död 1898-01-19 i Stockholm. Gift där 1843-06-08 med underlöjtnanten greve Fabian Mattias Emil Lewenhaupt, född 1812, död 1844.
 • Lars Ludvig Carl, född 1818-08-28 på Sunnersta. Kadett vid Karlberg 1833-04-01. Utexaminerad 1837-12-29. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1838-01-19. Löjtnant därst. 1842-05-28. Kapten 1855-06-09. RSO 1866-05-03. 3. major 1871-05-27. Överstelöjtnant i armén 1878-04-29. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i armén s. d. Död ogift 1881-01-02 i Nyköping.
 • Ebba Carolina Augusta, född 1820-08-01, död 1822-06-20.
 • Mariana Lovisa, född 1823-05-07 på Sunnersta, död 1876-03-30 Östuna. Gift 1846-09-26 i Stockholm med översten i armén, före detta majoren vid livregementets grenadjärkår, RSO, Isak Vilhelm Schenström, född 1818-10-12 i Gävle, död 1902-02-24 på Östuna.
 • Ännu två döttrar, som levde vid faderns död.

TAB 8

Fredrik Ludvig (son av Carl Ludvig, Tab. 6), född 1786-02-08 Östersta. Volontär vid Upplands regemente 1794-01-20. Rustmästare därst. 1799-02-11. Fänrik 1807-12-11. Löjtnant 1810-05-15. Kapten 1812-06-28. RSO 1818-05-20. Avsked ur krigstjänsten 1824-12-21. Död 1825-06-18 i Stockholm. Gift 1822-10-15 Vasa med stiftsjungfrun Lovisa Aurora Bergencreutz i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1831-09-22 med kaptenen vid Hälsinge regemente, majoren i armén, RSO, Johan Erik Bergstedt, född 1801-08-16 i Stockholm, död 1873-09-28 i Arbrå socken, Gävleborgs län), född 1796-09-22 i nämnda stad, död 1864-10-16 på bostället Haga i Arbrå socken, dotter av översten Lars Algerus Rogberg, adlad Bergencreutz, och friherrinnan Charlotta Gustava Koskull.

Barn:

 • Adolf Ludvig, född 1823-11-02 i Uppsala. Kadett vid Karlberg 1838-09-18. Utexaminerad 1848-04-29. Underlöjtnant vid Hälsinge regemente s. å. 4/5. Löjtnant därst. 1851-09-05. Död ogift 1862-02-04 i Arbrå socken.
 • Fredrik Ludvig Vilhelm, född 1825-05-17 i Uppsala, död där s. å. 2/6.

TAB 9

Lars Ludvig (son av Johan Ludvig, Tab. 5), född 1761-09-14 Antuna. Volontär vid Upplands regemente 1773-09-10. Rustmästare därst. 1775-06-21. Sergeant 1778-09-12. Fänrik 1780-06-07. Löjtnant 1792-08-10. Kapten 1797-12-06. Avsked 1807-12-11. Död 1811-03-24 Hansta. Gift 1799-12-31 på Arnö översteboställe i Övergrans socken, Uppsala län med Anna Catharina Ehrenmarck, född 1778-04-18 på Arnö, död 1827-03-22 i Stockholm, dotter av auditören Carl Johan Ehrenmarck, och Anna Christina Moback.

Barn:

 • Reinhold Ludvig, född 1801. Kapten. Död 1888. Se Tab. 10.
 • Johan Ludvig, född 1802-12-01, död 1807-04-24.
 • Eva Christina, född 1806-04-12, död 1807-04-15.

TAB 10

Reinhold Ludvig (son av Lars Ludvig, Tab. 9), född 1801-07-16 på kaptensbostället Taxhuvud i Tillinge socken, Uppsala län. Förare vid andra livgardet 1817-10-03. Sergeant därst. 1819-10-20. Avsked 1822-02-06. Fanjunkare vid Södermanlands regemente s. å. 22/2. Fänrik därst. 1824-04-27. Löjtnant 1833-05-04. Kapten 1840-06-19. Avsked ur krigstjänsten 1853-03-17. RSO s. å. 28/4. Död 1888-03-01 i Strängnäs. Gift 1848-10-31 i Karlstad med Hulda Carolina Ekelund, född 1822-07-31 i sistnämnda stad, död 1853-11-17 Fiholm, dotter av notarien Carl Ekelund och Gustava Dimberg.

Barn:

 • Arvid Ludvig, född 1849-08-31 på Fiholm. Kadett vid Karlberg 1869-10-01. Utexaminerad 1876-03-14. Underlöjtnant vid Norrbottens fältjägarkår s. å. 24/3. Löjtnant därst. 1878-08-24. Kapten 1894-09-13. RSO 1896-12-01. Död 1900-07-07 i Luleå. Gift 1895-10-12 i Stockholm med Amalia Augusta Fernanda Nylund, född 1859-12-11 i Figeholm i Misterhults socken, Kalmar län, död 1935-10-08 i Vadstena (db nr 41), dotter av sjökaptenen Adolf Ferdinand Nylund och Amalia Hellberg.
 • Hjalmar Ludvig, född 1851-10-11 på Fiholm. Kadett vid Karlberg 1871-01-20. Utexaminerad 1873-10-31. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente s. å. 7/11. Löjtnant därst. 1880-07-02. Kapten 1892-08-05. RSO 1895-11-30. Befälhavare för Askersunds rullföringsområde 1902-10-01–1916-09-30. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1903-11-27. Lärare i gymnastik vid samskolan i Askersund 1907-01-01–1915-08-31 och i teckning vid nämnda skola 1907-01-31–1918-08-26. Major i armén 1909-04-23. Avsked ur krigstjänsten 1916-10-11. Har gjort sig känd såsom landskapsmålare. Död 1937-02-09 i Askersund, (Jäders förs., Södermanlands län, db nr 6), och utslocknade med honom denna adl. ätt på svärdsidan.
 • Reinhold Ludvig, född 1853-07-15 på Fiholm. Mogenhetsexamen i Strängnäs 1873-06-16. Student i Uppsala s. å. Med. filosofie examen 1876-09-15. Med. kandidat vid karolinska institutet i Stockholm 1885-03-14. Stipendiat i fältläkarkåren 1886-04-01–1888-03-22. Extra läkare vid Västgötadals regemente 1887-05-03–16/5. Stipendiat i flottan 1888-03-23–1895-03-07. Uppbördsläkare å pansarbåten Tirfing 1888-06-22–31/8, å skeppsgossebriggen Gladan 1889-05-07–29/8, å skolskeppet Stockholm 1889-08-31–22/10, 1890-04-18–28/6 och 30/8–22/10, å fregatten Vanadis 1891-05-01–10/9. Med. licentiat i Uppsala 1892-03-26. Förklarad för legitimerad läkare s. å. 28/3. Uppbördsläkare å skolskeppet Stockholm s. å. 21/4–30/6, å korvetten Saga s. å. 1/7–1/9, å kanonbåten Disa s. å. 2/9–30/10 samt å kanonbåten Svensksund s. å. 3/11–1893-05-13. Karantänsläkare vid Fejan 1893-09-03–20/9. Observationsläkare (mot koleran) på Ven s. å. 22/9–9/10 och 14/10–27/10. Uppbördsläkare på kanonbåten Svensksund 1893-10-30–1894-03-31, å skolskeppet Stockholm 1894-04-23–2/7 och 4/7–15/7. Observationsläkare å Ven s. å. 16/7–21/12. Bataljonsläkare vid Västernorrlands regemente 1895-03-08. Regementsläkare vid Norrlands dragonregemente 1902-02-07. RVO 1907-12-01. Avsked 1916-04-14. Död barnlös 1933-06-16 i Över-Järna, Stockholms län ]], . Begraven i Jäders socken. Gift 1895-12-28 i Uppsala med Torborg Græve, född 1862-03-06 i Lidköping. Dotter av provinsialläkaren Per Henrik Fredrik Græve och Clara Lovisa Widström.

TAB 11

Erik Casimir (son av Erik, Tab. 3), född 1697-11-01 i Giresta socken, Uppsala län. Volontär vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1712-02-00. Korpral därst. s. å. 28/8. Sergeant vid Jämtlands regemente 1715-06-00. Fältväbel därst. 1717-12-31. Sekundlöjtnant vid enrollerade bruksfolket i Uppland s. å. Sekundlöjtnant vid Jämtlands infanteriregemente 1718-05-31. Avsked 1719-09-30. Löjtnant vid Jämtlands dragonregemente s. å. 29/12. Kaptens avsked 1743-03-29. Död 1750-07-01 i Trollsåsen9 i Näskotts socken, Jämtlands län. Han bevistade fälttåget i Norge 1718. Gift 1726-07-17 med Christina Elisabet Planting-Bergloo, född 1702-01-10, död 1750-08-28, dotter av generalmajoren Mikael Planting, adlad Planting-Bergloo, och hans 1:a fru Armika Skeckta.

Barn:

 • Erik Ludvig, född 1727-04-29. Mönsterskrivare vid Jämtlands dragonregemente. Död 1742-09-16 i Stockholm och begraven i Giresta socken.
 • Hedvig Armika, född 1729-03-03, död ogift 1753-04-12 Mälby
 • Alexander Carl, född 1731-03-09. Löjtnant i preussisk tjänst. 'Säges varit gift i Preussen och haft barn.'
 • Ulrika Catharina, född 1733-08-23, död ogift 1784-02-02 Kummelnäs Stockholms län och begraven i Hammarby socken, Stockholms län.
 • Christina Margareta, född 1739-05-03, död 1807-12-29. Gift10 1760-09-07 med kamreraren i rikets ständers bank Erik Winnberg i hans 4:e gifte (gift 1:o 1719-01-01 med Anna Maria Sparrman, död 1731-09-02 i Danderyds socken, Stockholms län, dotter av häradshövdingen Erik Sparrman och Anna Margareta Blix. Gift 2:o 1736-02-05 med Anna Tranberg, död 1747-01-26 i Stockholm. Gift 3:o 1752-03-08 med Sara Birgitta Arbin, död 1755-12-08 i Stockholm)8, född 1696-11-30 på skogvaktarbostället Risviken Djurgården, död 1778-04-14 i Sunne8 i Brunflo socken, Jämtlands län.
 • Gotthard Vilhelm, född 1741. Kapten. Död 1826. Se Tab. 14

TAB 12

Mikael (son av Erik Casimir, Tab. 11), född 1735-06-30. Furir vid Jämtlands dragonregemente 1747-12-21. Sergeant därst. 1758-03-30. Fältväbel 1761-08-04. Fänrik 1762-09-13. Löjtnant 1770-10-15. Kaptens avsked 1773-06-07. Död 1806-09-23 i Rödöns socken, Jämtlands län. Gift 1770-10-25 Alby med Christina Elisabet Hedeberg, född 1752-08-21, död 1827-09-23.

Barn:

 • Johan Casimir, född 1771-09-03 på Alby, död 1776.
 • Christina Elisabet, född 1773-03-21 Vilunda, död där 1776-05-21.
 • Bengt, född 1775-02-22 på Vilunda, död där 1777-12-30.
 • Gabriel, född 1777-05-28 på Vilunda, död där s. å. 21/6.
 • Magdalena Sofia, född 1778-12-23 på Vilunda, död där 1780-07-19.
 • Benedikta Elisabet, född 1781-03-10 på Vilunda, död 1855-06-16 i Mariefred. Gift 1799-09-29 på Vilunda med sin syssling, löjtnanten Axel Jonas Planting-Bergloo, född 1767, död 1824.
 • Valerius Alexander, född 1783-01-18 på Vilunda, död där 1784-03-29.
 • Vendla Oktavia, född 1785-01-23 på Vilunda, död 1818-10-30 i Stockholm. Gift 1:o 1800-06-19 i nämnda stad med överstelöjtnanten Gustaf Adolf Pauli, från vilken hon 1810-03-00 blev skild, född 1760, död 1816. Gift 2:o 1811-04-11 i Stockholm med häradshövdingen Per Tempelman i hans 1:a gifte (gift 2:o 1819 med Anna Margareta Stenberg, född 1791, död 1857), född 1778-05-10 i Kärna socken, Östergötlands län, död 1834-09-11 i Stockholm.
 • Edfast Justus, född 1787-03-08 på Vilunda, död där s. å. 16/3.
 • Carl, född 1788-08-03 på Vilunda, död där 1790-06-19.
 • Erik Casimir, född 1795. Kapten. Död 1839. Se Tab. 13

TAB 13

Erik Casimir (son av Mikael, Tab. 12), född 1795-08-23 på Vilunda. Kansliexamen 1812-06-04. Rustmästare vid Upplands regemente s. å. 25/6. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1813-06-04. Underlöjtnant därst. s. å. 7/8. Löjtnant 1822-01-22. Kapten 1828-08-20. T. f. kommendant vid korrektionsinrättningen på Långholmen 1836-11-09. Kommendant därst. 1838-07-25. Död 1839-03-08. Gift 1:o 1826-12-07 i Stockholm med Sophia Margerithe Bergstedt, född 1800-03-16 i Stockholm död i Skellefteå stad 1890-12-25. Dotter till vice stadsfiskal Johan Nicolaj Bergstedt. Makarna skildes 1834. Gift 2:o 1835-06-05 i Vaxholm med Anna Margareta Falck, född 1813-12-07 i sistnämnda stad, död 1864-07-07 i Stockholm.

Barn:

Moder okänd. Anders Johan Lindbom, född 1821-12-02

 • 2. Beda Erika, född 1835-09-10, död s. å. 13/10.

TAB 14

Gotthard Vilhelm (son av Erik Casimir, Tab. 11), född 1741-06-29 på Valla10 i Frösö socken, Jämtlands län. Volontär vid Upplands regemente 1757-04-29. Rustmästare därst. 175810. Sergeant 1760-01-19. Fänrik 1761-05-26. Transp. till Jämtlands dragonregemente 1764-05-02. Sekundlöjtnant därst. 1770-10-15. Stabskapten 1775-03-23. Avsked 1781-05-02. Död 1826-08-04 i Stockholm och jordfäst s. å. 14/8 i Jakobs kyrka. 'Han bevistade pommerska kriget 1758–1762, blev därunder 1759 fången vid Stolpefehr, men ransonerade sig själv s. å.' Gift 1770 med friherrinnan Maria Charlotta Thegner, född 1745-09-29, död 1788-08-26 Rickbasta, dotter av jaktjunkaren friherre Carl Thegner, och Maria Magdalena Leijonmarck.

Barn:

 • Christina Magdalena, född 1772, död s. å. [10]
 • Charlotta Vilhelmina, född 1773, död 1774. [10]
 • Erik Carl, född 1774. Medicinalråd. Död 1835. Se Tab. 15.
 • Alexander Vilhelm, född 1777-11-10, död 1778-06-07 (7/2).
 • Anna Lovisa, född 1779-04-03, död ogift 1855-06-06 i Östhammar.
 • Gotthard Casimir, född 1780-10-08, död 1783-03-06 på Rickbasta.
 • Beata Charlotta, född 1782-12-25, levde vid bouppteckningen efter fadern 1826. Gift 1806-10-02 med ryttmästaren Sven Georg Öberg, född 1763-07-16, död 1838-12-24 Ed
 • Gustaf Vilhelm, född 1786-05-23 på Rickbasta. Kadett vid Karlberg 1799-09-24. Utexaminerad 1806-03-29. Fänrik vid Upplands regemente s. å. 12/4. Löjtnant därst. 1812-03-03. Avsked 1813-02-12. Död 1851-01-26 på Kungsör, troligen barnlös. Gift 1814-02-27 på Sko gård5 i Skoklosters socken, Uppsala län med Anna Elsa Björk, död 1846-12-27, dotter av5 kronolänsmannen Carl Eliasson Björk och Elsa Hedvig Bergudd.

TAB 15

Erik Carl (son av Gotthard Vilhelm, Tab. 14), född 1774-11-08 Rickbasta. Student i Uppsala 1787. Disp. 1792. Med. filosofie kandidat 1793. Amanuens vid akademiska sjukhuset i Uppsala 1794–1795. Sekreterare i collegicum medicum 1797-05-29. Med. doktor (primus) s. å. 12/6. Kir. Magister 1799. Brunnsläkare vid Norrmalms brunn i Stockholm 1800–1804. Avsked från sekreterartjänsten i Collegium medicum med professors n. h. o. v. 1801-10-15. En av stiftarna av svenska läkarsällskapet 1807 och dess sekreterare 1812–1817. RVO 1810-11-26. HL av Collegium medicum 1811. LVA 1812-10-28. Assessor i collegium medicum 1813-02-10. Ledamot av direktionerna för Stora Barnhuset och Danviken 1813–1814. GM för vaccinationens befrämjande 1814. Överläkare vid krigsakademien på Karlberg 1816. RNO s. å. 28/4. Medicinalråds n. h. o. v. 1832-06-30. Dessutom ledamot och hedersledamot av ett flertal utländska vetenskapliga sällskap, varjämte Svenska läkaresällskapet lät över honom prägla en medalj i guld. Död 1835-01-17 i Stockholm. Gift 1:o 1797-09-28 med Maria Martina Sandström, född 1777, död 1811-02-14 i Stockholm, dotter av landskamreraren i Stockholms län, assessorn Natanael Sandström. Gift 2:o 1811-09-17 i Vaksala prästgård Uppsala län med Carolina Lovisa Evelius, född 1789, död 1861-09-10 i Stockholm, dotter av hovrättsrådet Jonas Evelius och Anna Maria Hernberg.

Barn:

 • 1. Maria Christina, född 1798-06-05. Stiftsjungfru. Död 1810-07-23 i Stockholm.
 • 1. Anna Charlotta, född 1799-11-21 i Stockholm, död där 1800-05-23.
 • 1. Carl Vilhelm, född 1802-01-24. Filosofie doktor 1833. Död ogift 1859-07-18 Altomta
 • 1. Gustaf Erik, född 1806-08-03, död 1809-04-02.
 • 1. Carolina, född 1808-02-23. Stiftsjungfru. Död ogift 1833-05-04.
 • 2. Christina Amalia, född 1812-11-23, död s. å. 27/11.
 • 2. Erik Gotthard, född 1814-07-02. Studerande i Uppsala. Död 1833-11-23.
 • 2. Charlotta Lovisa, född 1816-12-12. Stiftsjungfru. Död ogift 1837-01-20.
 • 2. Maria, född 1819-11-18 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1904-06-04 i nämnda stad. Gift där 1840-11-12 med kommendören i k. m:ts flotta, KSO1kl m. m., Arvid Reinhold Vilhelm Egerström, född 1806-07-17 Forssäter, död 1899-03-18 i Stockholm.

TAB 16

Leonard (son av Bengt Trafvare, adlad Trafvenfelt, Tab. 1), till Tenstabyn i Tensta socken, Uppsala län, som han efter reduktionen fick behålla som livstidsförläning enl. k. brevet11 1682-03-17. Student i Uppsala4 1652-07-10. Page hos konung Carl X Gustaf 1653. Kompanikvartermästare vid livregementet till häst 1661. Avsked 1674. Död 1687 och begraven s. å. 13/2 i egen grav i Tensta socken, Uppsala län. Han arrenderade Brogård i nämnda socken. Gift med Maria N. N., som överlevde honom.

Barn:

 • Helena Maria, född 1672 på Brogård, liksom syskonen, och döpt s. å. 26/8, död där och begraven s. å. 24/11.
 • Leonard, döpt 1673-11-14.
 • Bengt, döpt 1676-04-21. Soldat vid Upplands regemente. Underofficer därst. Fänrik vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1701-02-16. Sekundlöjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1703-06-25. Premiärlöjtnant därst. 1705-01-02. Regementskvartermästare s. å. 11/3. Stupade ogift s. å. 14/10 vid Cziestachowa i Polen.
 • Märta, döpt 1678-02-22, död späd.
 • Märta, född 1679-08-22, död 1759-04-06. Gift efter 170412 med häradsskrivaren i Rasbo distrikt Lars Lindstedt.
 • Per, döpt 1680-10-25.
 • Helena, döpt 1682-09-26, död 1760-11-19 på Åloppe i Nysätra socken, Uppsala län och begraven s. å. 12/12 i Nysätra kyrka, men 1761-01-30 flyttad till Trafvenfeltska graven i Tensta kyrka. Gift 1708-05-27 (morgongåvebrev s. å. 28/5)13 med häradshövdingen Herman Edenberg, i hans 2:a gifte, född 1642, död 1716.

Källor

1At (L). 2Carlbom, Tredagarsslaget vid Warschau 1656 (1903). 3SH, liber caus. vol. 121, p. 10 (OA). 4Um. 5At (Sch). 6Sv. 7Öä XII, sid. 454. 8Ahlström, Norrländska slägter. 9Tidemans dagbok. 10At (P), 11Af. 12Vendels dombok 22 januari 1704 (OA). 13Rasbo härads lagfartsprot. 14 jan. 1757 (OA).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: