:

Blomcreutz nr 1703

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Blomcreutz nr 1703 †

Adlad 1719-12-10, introd. 1722. Utdöd 1943-02-25.


1Srr. 2Um. 3Öä VII s. 333 not 6. 4KrAB. 5Hofberg, Nytt biogr. lex.

TAB 1

David Blom. Borgare och ålderman i Stockholm. Död 1706.1 Gift med Helena Drenkler i hennes 1:a gifte.1

Barn:

 • Didrik Blom, adlad Blomcreutz, född 1686-03-08 i Stockholm. Student i Uppsala2 1705-02-24. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1707. Volontär vid artilleriet 1709. Styckjunkare volontär vid artilleriet 1710-01-24. Fänrik s. å. 13/7. Löjtnant vid livdragonregementet 1712-04-15. Konfirm. fullm. 1715-03-31. Kapten vid pommerska fältartilleriregementet 1715-04-11. Majors titel 1719-12-02. Adlad s. å. 10/12 (introd. 1722 under nr 1703). Kommendant på Vaxholm 1728-05-23. Avsked 1747-06-09. RSO 1748-11-07. Död 1751-11-04 och begraven s. å. 9/11 i Vaxholms kyrka. 'Han var en tapper och förslagen krigare, bevistade slaget vid Hälsingborg 1710-02-28 och träffningen vid Stresowar i Pommern 1712, vid vilket senare tillfälle han icke samtyckte till den av svenskarna ingångna kapitulationen utan överbragte med sig lyckligen till Stralsund 8 regementsstycken. Utstod hela Stralsunds belägring och blev vid dess erövring bortförd till Spandau, därifrån han, ehuru strängt bevakad, rymde samt kom, med stor fara och efter många äventyr bland de fientliga trupperna och fästningarna, till Amsterdam och därifrån till Sverige igen 1716-10-00.' Gift 1714 med Anna Maria Hins, dotter av rådmannen i Nyköping Johan Hins och Christina Luth.3

Barn:

 • Didrik, född 1715. Överste. Död 1774. Se Tab. 2
 • Carl David, född 1718. Överste. Död 1790. Se Tab. 3
 • Johan Henrik, född 1719. Kapten. Död 1757. Se Tab. 7
 • Christina Helena, född 1724, död 1743-01-00.
 • Anna Maria, född 1725, död 1743-01-02.
 • Engel, född 1726, död 1790-08-15 Överby och begraven s. å. 20/8 i Djurö kapellförs., (i nämnda län). Gift efter utlysning 1754-12-15 i Värmdö förs., med korpralen vid livdrabantkåren, RSO, majoren Justus von Torcken, född 1710, död 1792-02-03 på Överby och begraven s. å. 10/2 i Djurö.
 • Elisabet, född 1728, död 1791-05-28 i Stockholm. Gift med löjtnanten Adam von Willebrand, född 1728, död på 1760-talet under pommerska kriget.
 • Jeanna, född 1731, död ogift.

TAB 2

Didrik (son av Didrik Blom, adlad Blomcreutz, Tab. 1), född 1715-11-24 i Stockholm. Konstapel vid artilleriet 1732-06-20. Sergeant vid artilleriet 1734-09-07. Styckjunkare 1738-12-06. Underlöjtnant 1741-10-10. Löjtnant 1747-06-17. Kapten 1749-04-05. Vice kommendant på Vaxholm 1757-06-02. Tygmästare vid artilleriet i Finland 1760-12-09. Major vid artilleriet i Göteborg s. å. 3/6. RSO 1761-11-23. Överstelöjtnant 1770-10-15. Överstefullmakt4 1772-09-13. Överste vid Savolaks regemente 1773-02-01. Direktör över fästningsbyggnaderna i Finland. Död 1774-11-11 i Helsingfors. Gift 1748-08-21 med Ulrika Sofia Nordencreutz, född 1715-04-15, död 1782-03-12 i Helsingfors, dotter av generalkvartermästarlöjtnanten Filip Schultz, adlad Nordencreutz, och Anna Hackman.

Barn:

 • Didrik Ulrik, född 1749-06-06, död 1750-07-09.
 • Jakob Gustaf, född tvilling 1750-06-13. död s. å. 20/7.
 • Anna Gustava, född tvilling 1750-06-13, död 1822-06-26 i Borgå. Gift 1778 med översten Magnus Brunow, född 1736, död 1797.
 • Filip August, född 1752-12-22, död 1761-07-11 i Stockholm.
 • Ulrika Sofia, född 1754-06-21, död 1830-04-13 på Lindnäs i Mäntsälä socken, Finland. Gift 1783-10-18 med överstelöjtnanten Anders Johan Jägerhorn af Spurila, född 1757, död 1825.

TAB 3

Carl David (son av Didrik Blom, adlad Blomcreutz, Tab. 1), född 1718-12-03. Hantlangare vid artilleriet 1734-03-01. Lärkonstapel därst. 1735-01-28. Underfyrverkare 1736-06-10. Furir 1739-07-27. Sergeant 1740-07-04. Styckjunkare 1741-10-12. Underlöjtnant 1743-06-01. Löjtnant 1749-08-09. Kapten 1758-03-20. Kapten med kompani vid artilleriet i Visby 1764-03-08. RSO 1767-11-23. Major i armén 1772-09-13. Överstelöjtnant vid artilleriet i Malmö 1775-06-30. Överste för skånska artilleribrigaden 1782-11-20. Död 1790-07-30 i Malmö. Han bevistade kriget i Finland 1741–42 samt pommerska kriget på 1750-talet. Gift 1:o 1745-07-18 med Margareta Stiernvall, född 1720-11-11 i Stockholm, död 1755-02-28, dotter av hovrättsrådet Erik Wallwik, adlad Stiernvall, nr 1810, och Brita Hirwo. Gift 2:o 1763-06-24 Padasjoki

Barn:

 • 1. Margareta, född 1746-06-25 i Nousis, Finland, död 1822-02-23 Kokkola. Gift 1763-12-23 med majoren Robert Gustaf L'Eclaire, adlad och adopt. Charpentier, nr 675, född 1727, död 1802.
 • 1. Anna Gustava, född 1748-01-14, död s. å. 8/4.
 • 1. Anna Carolina, född 1749-01-12, död 1821-02-04 i Stockholm Maria förs., i Stockholm. Gift med hovmedaljören Carl Enhörning, född 1745 i Bälinge socken, Södermanlands län, död 1821-01-11 i Stockholm.5
 • 1. Johan Carl, född 1751-10-23, död 1752-06-19.
 • 2. Carl Abraham, född 1767. Major. Död 1841. Se Tab. 4
 • 2. Didrik Niklas, född 1770-09-05. Hantlangare vid artilleriet 1776-04-17. Sergeant vid artilleriet 1779-10-23. Underofficer 1781. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1782-11-28. Artilleriexamen 1787-12-22. Löjtnant vid Göta artilleriregemente 1792-06-13. Stabskapten vid Göta artilleriregemente 1796-10-28. Tygmästare i Stralsund4 1813-08-23. RSO 1818. Avsked 1819-02-16. Död s. å. 28/10, Ryr. Gift 1802-10-07 med Fredrika Helleberg, född 1778-10-07, död 1817-03-11, dotter av handlanden i Marstrand Gabriel Helleberg.

TAB 4

Carl Abraham (son av Carl David, Tab. 3), född 1767-10-01. Antagen till krigstjänst 1775-12-16. Sergeant vid konungens eget värvade regemente s. d. Transp. till sergeant vid artilleriet 1781-12-04. Artilleriexamen 1782-07-16. Underlöjtnant vid artilleriet s. å. 28/11. Löjtnant vid Göta artilleriregemente 1791-10-31. Kapten och regementakvartermästare vid Göta artilleriregemente 1796-06-27. Sekundmajor 1800-11-08. RSO 1802-12-09. Avsked 1810-02-20. Salpetersjuderistyresman i Karlstads samt Göteborgs och Bohus län och på Dal 1814-08-29. Död 1841-06-18 i Karlstad. Han bevistade kriget i Finland 1790 samt tyska fälttågen 1805–1807. Gift 1:o 1801-09-10 i Kils kyrka i Värmland med stiftsjungfrun Ulrika Maria Schröderheim, född 1779-11-30. Död 1802-07-17 i Göteborg. Gift 2:o 1807-03-29 med stiftsjungfrun Charlotta Johanna Schröderheim, född 1784-02-09, död 1811-04-06 på Eriksberg i Värmland, båda döttrar av biskopen i Karlstads stift Herman Schröderheim B, och Johanna Ullmarck. Gift 3:o 1814-08-30 på Villingsbergs bruk i Knista socken, Örebro län med de förras kusin, stiftsjungfrun Juliana von Hofsten, född 1791-03-25, död 1849-10-02 i Karlstad, dotter av brukspatronen Erland von Hofsten, och Anna Elisabet Ullmarck.

Barn:

 • 3. Ulrika Johanna, född 1815-11-24 på Villingsbergs bruk. Stiftsjungfru. Död ogift 1904-12-09, i Strängnäs.
 • 3. Anna Dorotea, född 1817-01-28 på Villingsberg, död 1851-05-18. Gift 1844-10-15 i Karlstad med bruksförvaltaren och godsägaren Jonas Wåhlstedt i hans 1:a gifte (gift 2:o 1853-08-01 med sin svägerska Maria Charlotta Blomcreutz, se nedan), född 1804, död 1875-11-30.
 • 3. Maria Charlotta, född 1819-02-22 på Villingsberg, död 1873-03-09 på Rådom, Värmlands län. Gift 1853-08-01 Föskefors med sin svåger bruksförvaltaren och godsägaren Jonas Wåhlstedt i hans 2:a gifte (gift 1:o 1844-10-15 med Anna Dorotea Blomcreutz, se ovan), född 1804, död 1875-11-30 på Rådom.
 • 3. Juliana, född 1820-07-05 Hult, död ogift 1908-11-09 i Strängnäsb.
 • 3. Carl Erland, född 1822. Godsägare. Död 1909. Se Tab. 5.
 • 3. Niklas Henrik, född 1826. Stadsfiskal. Död 1899. Se Tab. 6.
 • 3. Hedvig Christina, född 1827-08-08 på Skåre, död ogift 1886-03-21 i Karlstad.
 • 3. Johan Didrik, född 1829-09-16 på Skåre. Kassör vid Dals bruk i Finland. Räkenskapsrevisor i Åbo. Död på 1880-talet.

TAB 5

Carl Erland (son av Carl Abraham, Tab. 4), född 1822-08-25 Skåre. Förvaltare först Stäringe Ägde sedermera Kolunda i Stenkvista socken och arrenderade Fyrö i Sköldinge socken, (alla i Södermanslands län.). Död 1909-08-17 i Strängnäs. Gift 1863-10-15 i Stockholm med Jenny Amanda Vilhelmina Fryckberg, född 1837-03-23 i Stockholm, död i Stockholm 1887-02-28, dotter av handlanden Rolf Götriksson Fryckberg och Johanna Maria Schubert.

Barn:

 • Hilma Johanna, född 1864-08-15 och död 1865-05-11 på Hedenlunda.
 • Ellen Charlotta, född 1865-12-20 och död 1866-04-09 på Hedenlunda.

TAB 6

Niklas Henrik, (son av Carl Abraham, Tab. 4), född 1826-02-12 Skåre, Värmanlands län. Förvaltare först på Gunneruds bruk, sedermera 1864–71 på Ulfhäll vid Strängnäs. Bestred kamreraretjänsten i Södermanlands enskilda banks avdelningskontor i Strängnäs 1871–92. Stadsfiskal i Strängnäs 1879. Död 1899-11-21 i Strängnäs. Gift 1891-10-29 med Selma Augusta Blomberg, född 1852-04-01 i Brännkyrka förs., Stockholms län. Död 1921-01-25 i Strängnäs förs., dotter av arrendatorn Anders Blomberg och Josefina Söderlund.

Barn:

 • Erland Didrik (Dick), född 1887-12-01 i Strängnäs. Bokbindarebiträde i Strängnäs. Död 1943-02-25 i Strängnäs och utslocknade med honom denna adliga ätt.

TAB 7

Johan Henrik (son av Didrik Blom, adlad Blomcreutz, Tab. 1), född 1719-06-24. Konstapel vid artilleriet 1738. Styckjunkare vid artilleriet. Underlöjtnant 1743. Kapten. Död 1757-08-23 i Stockholm. Gift 1756-07-27 Skytteholm med Anna Elisabet Schening, adlad von Schening, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med översten Reinhold Ulrik von Post, i hans 1:a gifte, född 1724, död 1790), född 1741-07-16, död 1760-11-27, dotter av borgmästaren i Stockholm Johan Schening och Brita Gustaviana Brehmsköld.

Barn:

 • Johanna Gustava, född 1757-02-24. Stiftsjungfru. Död 1807-04-13 Johannisberg Gift 1775-01-17 med överstelöjtnanten frih. Bernt Otto Stackelberg, född 1745, död 1810.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: