:

Silfverstedt nr 1641

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Silfverstedt nr 1641 †

Adlad 1719-08-04, introd. 1720. Utdöd 1788-11-04.

TAB 1

Måns Olofsson i Söre i Väse härads socken, Värmlands län. Gift med Ingeborg Olofsdotter.

Barn:

 • Olof Månsson, född 1632. Bodde i Kilstad i Alsters socken, Värmlands län. Nämndeman. Död 1702-12-19. Gift 1:o 1658 med Birgitta Olofsdotter. Gift 2:o 1679 med Brita Olofsdotter. Deras dotter Brita Olofsdotter blev gift med kyrkvärden och riksdagsmannen Anton Reinholdsson i Kilstad och stammoder för släkten Antonsson i Värmland.

Barn:

 • 2. Bengt Olofsson Kilstedt, adlad Silfverstedt, till Lund (nu Marielund), Skällerö i Fundbo socken, Uppsala län och Söderby i Fundbo socken, Uppsala län. Född 1685 i Kilstads by. Skolpilt och gymnasist i Karlstad. Student i Uppsala1 1703-02-16. Auskultant och advokat i Svea hovrätt. Registrator i högsta ombudsmannens expedition 1714-12-14. Sekreterares karaktär och rang 1719-08-04. Adlad s. d. (introd. 1720 under nr 1641). Registrator i justitieexpeditionen 1722-02-23. Assessor i Svea hovrätt 1728-01-05. Hovrättsråd därst. 1736-11-29. Död 1738-06-13 på Lund. Gift med grevinnan Catharina Johanna Gyllenborg, född 1693-08-08, död 1757-01-27 på Lund och begraven s. å. 6/2, dotter av k. rådet Jakob Volimhaus, adlad, friherre och greve Gyllenborg, och friherrinnan Anna Catharina Thegner.

Barn:

 • Jakob, född 1718. Överceremonimästare. Död 1769. Se Tab. 2.
 • Anna Catharina, född 1719-09-20 på Lund.
 • Olof, döpt 1720-11-20 i Stockholm.
 • Carl, döpt 1721-09-14 i Stockholm.
 • Anna Catharina, född 1723-05-26 på Lund, död 1800-02-05 på Stora Klemmestorp i Amnehärads socken, Skaraborgs län. Gift 1740-05-27 på Lund med hovrättsrådet Johan von Strokirch, i hans 2:a gifte, född 1708, död 1782.
 • Sara Eleonora, död 1725 och begraven s. å. 20/10 i Fundbo socken.
 • Hedvig Maria, döpt 1726-01-10 i Fundbo socken, död 1791-08-21 Johannisfors. Gift 1747-03-24 på Lund med ryttmästaren friherre Fredrik Johan Koskull, född 1719, död 1779.
 • Elisabet Eleonora, döpt 1729-05-17 i Fundbo socken, död 1802-02-20 i Stockholm. Gift 1752-03-24 på Lund med bankokommissarien Johan Andersson Klintén, född 1707, död 1779-05-27.
 • Olof, född 1731-06-02 på Lund, död på Lund 1740-02-29.

TAB 2

Jakob (son av Bengt Olofsson Kilstedt, adlad Silfverstedt, Tab. 1), till Lund. Född 1718. Student i Uppsala1 1729-01-30. Hovjunkare2 1742-03-29. Kommissarie i lånebanken 1756-07-07. Överceremonimästares karaktär. Död 1769-05-23 i Norrköping. Gift 1:o 1738-12-21 Nederängen med Ulrika Ulfhielm, född 1718, död 1763-03-25 Nederängen, dotter av majoren Ambjörn Ulf, adlad Ulfhielm, och Märta Kafle. Gift 2:o 1764-01-19 Årby med Christina Juliana von Post, född 1731-02-15 i Kristianstad, död 1768-11-23 på Lund, dotter av lagmannen Vilhelm Mauritz von Post, och Christiana Margareta Wrangel.

Barn:

 • 1. Märta, född 1740-02-26 i Almunge socken, Stockholms län, död 1795-12-11 i Stockholm. Gift 1763-06-10 på Lund med kanslirådet Fredrik Ulrik Wallin, adlad Wallenstråle, född 1730, död 1795.
 • 1. Bengt, född 1742-03-14. Student i Uppsala1 1756-05-11. Kontorsskrivare i bankens revisionskontor 1761-10-31. Dömdes från tjänsten 1766-12-01 för försummelser i densamma och uteblivande över permissionstiden. Reste sedan till sjöss och spordes slutligen såsom soldat på Sardinien och katolik. Skall hava dött ogift.
 • 1. Anna Catharina, född 1748-08-29 på Lund, död 1788-10-25 Kvallsta. Gift 1777-05-06 på Lund med löjtnanten Mattias Wijnbladh, född 1748, död 1811.
 • 1. Johan Fredrik, född 1749-11-06 på Lund. Student i Uppsala1 1764-05-24. Volontär vid livregementet 1765-02-05. Kornett därst. 1767-09-25. Livdrabant 1769-05-03. Transport. till Upplands regemente 1773-12-08. Stabslöjtnant därst. 1775-10-26. Kapten 1777-09-17. Regementskvartermästare 1780-06-07. Död 1788-11-04 i Lovisa under finska kriget samt slöt ätten på svärdssidan. Gift 1786 i Stockholm efter lysning s. å. 25/6 i Värmdö socken, med änkefru Maria Ulrika Dewall, född 1744-04-15 i Västerås, död 1793-10-23 i Stockholm, Adolf Fredriks församling (gift 1:o 1767-10-22 med Carl Fredrik Forsman, sidenbandsfabrikör i Stockholm, död där 1784-05-04), dotter av boktryckare Petter Dewall och Anna Maria Lenngren (en faster till skaldinnan Anna Maria Lenngrens make; dessutom halvsyster till boktryckaren Peter Momma). Maria Ulrika var syster till Eric Carl Dewall, gift med Charlotta Margareta Schönström, och därmed faster till Ulrika Mariana Dewall, gift med Otto Didrik Wästfelt. En ytterligare agnatisk medlem av släkten Dewall/de Wahl har varit adligt ingift, Majvor Kristina Elisabet Jansson, 1938-2005, gift med Jarl Lennart Crafoord, 1935-2004.
 • 1. Carl Gustaf, född 1751-05-02 på Lund. Student i Uppsala1 1764-05-24. Extra kanslist i banken, men gick utrikes och gjordes genom faderns testamente 1769-05-17 arvlös. Skall hava dött ogift.
 • 1. Maria Elisabet, född 1752-12-14 på Lund, död ogift 1813 och begraven s. å. i okt. i Uppsala.
 • 1. Brita Ulrika, född 1754-08-02 på Lund, död 1836-12-17 Västerberga. Gift med sin kusin, majoren Carl Vilhelm Bure, född 1754, död 1812.
 • 1. Christina Eleonora, född 1756-02-05 på Lund, död där s. å. 1/5.
 • 2. Christina Margareta, född 1764-12-10 i Stockholm, död 1828-02-11 på Västerberga.
 • 2. Edla Hedvig, född 1768-11-19 på Lund, död ogift 1845-02-05 på Västerberga.

Källor

1Um. 2SAB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: