:

Von Asp nr 2163

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Asp nr 2163 B †

Adlad 1758-03-14, introd. 1800. Sista manliga medlemmen uppflyttad i d. v. riddarklassen 1801-05-28.


  • Jonas Persson Asp, född i Aspby gård i Torsåkers socken Västernorrlands län. Handlande och rådman i Härnösand. Gift med Catharina Magdalena Damin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1698 med kyrkoherden i Nora pastorat av Härnösands stift, kontraktsprosten över Södra Ångermanland, mag. Jakobus Abrahami Eurenius, i hans 4:e gifte, född 1625-07-23 i Östergården i Edsele socken, Västernorrlands län, död 1714-12-20 i Nora prostgård)1, död 1705, dotter av löjtnanten A. Damin från Anklam i Pommern.1

Barn:

  • Petrus Jonae Asp, född 1667-10-26 Kungsgården. Student i Uppsala 1684-06-05. Filosofie magister 1691-12-10. Prästvigd till extra ordinarie bataljonspredikant vid livgardet 1690. Utn. kyrkoherde i Umeå 1691. Kyrkoherde i S:t Olai förs. i Norrköping 1692-02-20. Kontraktsprost s. å. Superintendent i Härnösand 1723-11-19. Tilltr. 1724. Preses vid prästmötet 1705. Död under riksdagen i Stockholm 1726-12-25 och begraven i Storkyrkan med likpredikan av kyrkoherden i Clara församl. Jöran Nordberg 1727-01-04, varefter stöftet fördes till Norrköping och nedsattes i hans egen grav s. å. 6/1 [Hm]. Gift 1693-01-29 med Elisabet Steuchius, adlad Steuch, född 1677-12-09, död 1758-05-03 och begraven i Uppsala domkyrka, dotter av ärkebiskopen doktor Mattias Steuchius och Anna Tersera.

Barn:

  • Johan Asp, adlad von Asp, född 1708-03-04 i Norrköping. Auskultant vid rådhusrätten i Stockholm 1731. Vice aktuarie därst. 1732-11-24. Extra ordinarie notarie 1735-06-11. Hovkvartermästare 1739-12-14. Avsked 1750. Adlad 1758-03-14 (sonen introd. 1800 under nr 2163). Ägde Salnecke gård i Gryta socken Uppsala län till 1769 och adlades för sina förtjänster om lanthushållningen. Död 1779-06-00 i Stockholm och begraven s. å. 22/6 i Jakobs kyrka s nya grav. Gift 1744-05-24 med Juliana Appelroth, född 1721-02-14, död 1805-11-30 i Stockholm, dotter av rådmannen i Stockholm Olof Appelroth och Anna Maria Johansdotter von Yhlen.2

Barn:

  • Per Olof, född 1745. Död 1808. Se adliga ätten von Asp. nr 2163 A.
  • Maria Elisabet, född 1748-04-05, död 1770 i Stockholm och begraven s. å. 8/6 i Jakobs kyrka. Gift 1766-09-25 på Salnecke med presidenten Fredrik von Post, i hans 1:a gifte, född 1726, död 1805.


Adliga ätten von Asp nr 2163 A †

Uppflyttad 1801-05-28 i d. v. riddarklassen. Utdöd 1808-02-20.


Per Olof (son av Johan Asp, adlad von Asp, se adliga ätten von Asp, B), född 1745-02-21 i Stockholm. Student i Uppsala 1757-10-17. Avlade examen till kanslikollegium 1763-12-09. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium 1764-03-16. Kanslijunkare 1769-07-12. Kommissionssekreterare i London 1770-08-07. Konfirm. fullm. 1775-10-12. T. f. chargé d'affaires därst. 1775–1776. Kommissionssekreterare i Haag 1780-01-20. T. f. chargé d'affaires därst. 1782–1783. Ambassadsekreterare i Paris 1784-07-20. Rappellerad 1786-08-24. Presidentsekreterare 1787-03-10. Minister i Konstantinopel och generalkonsul i Levanten 1791-02-24. RNO s. å. 22/11. Rappellerad 1795-07-17. Minister i London s. d. Rappellerad 1798-12-04. KNO 1801-05-28 och därför uppflyttad i riddarklassen under nr 2163 A. Ledamot av rikets allm. ärendens beredning 1802-12-23. Bankorevisor 1805. T. f. hovkansler s. å. 15/5. Entledigad s. å. 2/10. Död ogift 1808-02-20 i Stockholm och slöt ätten, samt begraven på Maria kyrkogård, varest hans gravvård finnes [Ak].


Källor

1Hm. 2Srr.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: