:

Rudbeck nr 1366

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Rudbeck nr 1366
Vapensköld för adliga ätten Rudbeck nr 1366

Adliga ätten Rudbeck nr 1366 †

Adlad 1698, †

Daniel Rudbeck, adlad Rudbeck (son av Johannes Johannis Rudbeckius), född 1655, död i början av 1700-talet i Reval utan barn.Sekreterare hos hertig Adolf Johan. Assessor i revalska borgrätten. Han blev naturaliserad adelsman, sedan han med en över hundra år gammal, på pergament skriven genealogi bevisat sig härstamma å fädernet från en ridders- och adelsman i Holstein vid namn Peder Ove Rudbeck, som efter Arild Hvitfelts danska krönika levde år 1435 samt upplyst att Rudbeckska vapnet, vilket även varit av hans farfader, biskop Johannes Rudbeckius, i sigill brukat, igenfinnes i en gammal dansk vapenbok. Gift med Gertrud Elisabet Hartman, dotter av lant- och krigskommissarien i Estland Engel Hartman (fader till överinspektoren Engel Hartman adlad von Ehrenthal) och hans 3:e hustru Gertrud Schrove.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: