:

Rennerfelt nr 572

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Rennerfelt nr 572

Adlad 1652-09-23, introducerad 1654.

Redan 1442 var Staffan Remain nämndeman i Lojo socken, där Jöns Remas innehade samma syssla åren 1510–1514. Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 46 bland adelsmän.

Rennerfelt A57200.png

TAB 1.(Rf.)

Mårten Remanen i Över-Immola i Remala by i Nummis kapell av Lojo socken, Finland. Nämndeman 1542–1546.

Barn:

 • Påvel Mårtensson Remanen, i Immola. Nämndeman 1552–1563. Var länsman 1577. Levde ännu 1587.

Barn:

 • Eskil Påvelsson Remas eller Remanen. Länsman i Tötars by i Lojo socken 1565. Gästgivare i Över-Immola 1589. Kallas länsman 1600–1615. Han fick 1606-03-18 frihet för alla utlagor, emedan han mist sina två söner i kronans tjänst.

Barn:

 • Simon Bemanen, namnes icke i handlingar, men var sannolikt en av ovanstående Eskils två söner, döda omkring 1605, emedan Carl Simonsson vid häradsting vittnade om en äng, att den tillhört hans (Carls) farfars farfar Mårten Remanen.

Barn:

 • Carl Simonsson Remainen, i Över-Immola. Länsman i Lojo socken 1620. Kyrkovärd 1630–1640. Jägmästare i Tavastehus län 1630 och ännu 1634. Fick 1647-04-08 på grund av långvarig tjänst för sig och hustru livstidsfrälse Lankila Död 1649-12-00 på Över-Immola. Han gav 1645 ett altarkläde till Lojo kyrka. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o 1637-11-03, då han gav Lankila till morgongåva, med Anna Munck, död sannolikt 1693, dotter av ryttaren Anders Munck (af Fulkila, nr 130).

Barn:

 • Carl Remain eller Rennier, adlad Rennerfelt, till Immola samt Harju (Strandgård) i Somero socken. Född omkring 1620. Furir vid Åbo läns kavalleriregemente 1641. Kvartermästare. Adlad 1652-09-23 (introducerad 1654 under nr 572). Korpral 1654. Löjtnant vid Lewenhaupts värvade dragonregemente 1655. Kaptenlöjtnant 1656. Major och slutligen överstelöjtnant vid fördubbllngskavalleriet. Död 1696-12-22 och jämte sina tre fruar begraven i Lojo kyrka, där hans vapen uppsattes. Han bevistade senare skedet af trettioåriga kriget i Tyskland samt krigen i Danmark och Polen. Förärade 1650 en ljuskrona och 1660 en predikstol till Nummis kapell. Gift 1:o 1647 med Hebla Munck, död 1649, dotter av slottshauptmannen Anders Jonsson Munck och Christina Bertilsdotter samt syster till Anders Munck, adlad Munck af Sommernäs, nr 468. Gift 2:o 1653 med Anna Ekestubbe, död omkring 1669, dotter av överstelöjtnanten Henrik Larsson, adlad Ekestubbe. Gift 3:o omkring 1670 med Catharina Elisabet Schmiedefelt, född 1649, död 1693 och begraven 1693-12-19, dotter av överstelöjtnanten Joakim Schmidt, adlad Schmiedefelt.

Barn:

 • 1. Anders, född omkring 1648. Ryttmästare. Död 1705. Se Tab. 2.
 • 1. En dotter, död ung efter modern och ärvdes av fadern.
 • 2. Henrik, född 1658. Korpral. Död 1689. Se Tab. 6
 • 2. Johan, född på Immola. Uppgives hava varit brigadjär i fransk tjänst. Död ogift 1696 i utlandet.
 • 2. Ett barn, begraven 1664.

TAB 2

Anders, (son av Carl Remain eller Rennier, adlad Rennerfelt, tab 1), till Harju i Somero socken och Mäntsälä i Nummis kapellsocken som han erhöll genom sitt gifte. Född omkring 1648. Var löjtnant 1676. Kallas sedan ryttmästare. Död 1705-05-28 på Mäntsälä och begraven i Lojo kyrka. Gift (före) 1678 med Beata Ljuster, begraven 1696-11-08 i Lojo kyrka, dotter av överstelöjtnanten Erik Ljuster, och Beata Uggla.

Barn:

 • Anders Magnus, född 1678. Ryttmästare. Död 1730. Se Tab. 3
 • Hebla Helena, född 1679-07-20, död 1680-10-17.
 • Ebba Catharina, född 1680-10-17 på Mäntsälä, levde änka 1732. Gift med kvartermästaren Johan Tragman, död i krig.
 • Carl Ludvig, född på Mäntsälä. Var korpral vid Nylands infanteriregemente 1694. Kvartermästare vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1702-01-01. Kornett därstädes 1703-07-31. Konfirmationsfullmakt 1705-07-22. Löjtnant 1705-09-26. Ryttmästare. Stupade ogift 1708-09-29 i slaget vid Liesna.
 • Claes Adam, född 1683-01-03.
 • Maria Sofia, född 1684-03-13.
 • Anna Catharina, född 1688-09-10, död ogift 1709 på Mäntsälä och begraven 1710-03-30.
 • Elin Regina, född 1691-09-01, död 1709 på Mäntsälä och begraven 1710-03-30.
 • Beata Christina, död 1732-03-16 i Lojo socken. Gift med kapellanen i Nummis församl. Simon Salin i hans 2:a gifte (gift 1:o med Maria Henriksdotter Talpea, död 1710 i pesten), död 1715.

TAB 3

Anders Magnus, (son av Anders, tab 2), född 1678 på Mäntsälä. Kom i tjänst vid överste Budbergs regemente 1692. Korpral vid Nylands infanteriregemente 1694-06-21. Kornett vid Nylands och Tavastehus läns fördubblingskavalleriregemente 1700-11-03. Löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns fördubblingskavalleriregemente 1701-01-06. Sekundryttmästare vid Nylands och Tavastehus läns ordinarie kavalleriregemente 1708-11-00. Fången vid Riga 1710-07-01. Hemkom 1711-11-00. Avsked 1713(At (KrA).) Död 1730 Kirvelä Gift 1699-02-26 på Kirvelä med Margareta Hästesko-Fortuna, begraven 1738-01-27 i Vichtis kyrka, dotter av kaptenen Henrik Hästesko-Fortuna, och Dorotea Ekestubbe.

Barn:

 • Anders Erik, född 1699-11-29 Salmis
 • Carl Magnus, född 1701-04-10 på Kirvelä. Levde utan tjänst. Död 1722 barnlös. Gift 1722-01-09 i Karislojo socken med Beata Christina Schmiedefelt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1723-09-22 Luuskala
 • Henrik Ludvig, född 1703. Kornett. Död 1754. Se Tab. 4
 • Margareta Juliana, född 1706, död 1776-08-30. Gift 1723-02-23 med Axel Gotthard Nassokin, född 1700, död 1761.
 • Beata Christina, född 1709, död 1775-03-27 i Borgå och begraven i Vichtis socken. Gift 1725-12-27 med sin systers svåger Henrik Nassokin, i hans 2:a gifte, född 1698, död 1758.
 • Ebba Helena. Gift 1739-07-02 på Kirvelä med Gabriel Svartström.
 • Anna Juliana, född 1713, död 1770-08-03 död Kalvola socken. Gift 1745-08-29 på Kirvelä med kornetten Erik Tammelander i hans 3:e gifte (gift 1:o med Catharina Elisabet von Wedel, död 1738-01-25, dotter av kornetten Adam Christian von Wedel och Elisabet de la Motte. Gift 2:o 1740-08-07 Irjala
 • Jakob Johan, född 1716-09-01 på Kirvelä. Levde utan tjänst på Mäntsälä. Död 1766-02-04. Gift 1764-03-08 med Agneta Juliana Ekestubbe, född 1739-06-24, död 1765-01-15 på Mäntsälä, dotter av kornetten Carl Ekestubbe, och Juliana Sofia Hästesko-Fortuna.
 • Brita Sofia, född 1718, död ogift 1780-07-01 på Kirvelä.

TAB 4

Henrik Ludvig, (son av Anders Magnus, tab 3), född(Wä.) 1703-10-03 Kirvelä Kornett. Död 1754-01-06 och begraven 1754-02-05 i Vichtis kyrka. Gift 1743-09-30 på Kirvelä med Anna Catharina Æjmelæus, född 1724, död 1788-12-23, dotter av kyrkoherden i Halikko pastorat Anders Æjmelæus och hans 2:a hustru Maria Elisabet Didron.

 • Barn(Wä.):
 • Maria Eleonora, född 1747-09-20, död 1788-03-28 på Kirvelä. Gift på Kirvelä 1766-10-07 med löjtnanten Emanuel Bergius, född 1737-04-07 död 1778-10-13 i Vichtis socken.
 • Adolf Ludvig, döpt 1749-07-28 i Vichtis socken, död i Vichtis socken 1749.
 • Margareta Lovisa, född 1751-03-19 i Vichtis socken, död i Vichtis socken 1751-03-21.
 • Adolf Ludvig, född 1752, död 1752, två veckor gammal.
 • Henrietta Christina, född 1754-06-19 på Kirvelä, död ogift 1802-06-24 på Kirvelä.

TAB 5

Erik Johan, (son av Anders, tab 2), född Mäntsälä Korpral vid Nylands infanteriregemente 1695-09-20. Korpral vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente. Kvartermästare vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1701-01-21. Sekundlöjtnant 1702-08-26. Premiärlöjtnant 1705-07-22. Sekundryttmästare 1708-09-30. Konfirmationsfullmäktige 1709-04-05. Fången 1709-07-01 vid Perevolotjna. Död 1715-12-06 under fångenskapen i staden Kangur i Sibirien [Lk.] Gift med Hedvig Margareta Nassokin, född 1675, död 1739-11-10 i Borgå socken (Wä.), dotter av löjtnanten Fromhold Johan Nassokin, och Christina Svärdfelt.

Barn:

 • Anders Johan. Volontär vid Tavastehus infanteriregemente 1714-08-00. Furir vid Tavastehus infanteriregemente 1714-11-00. Förare 1715-08-00. Sergeant 1717-11-00. Avsked 1718 emedan han under fälttåget i Norge förfrusit ena foten. Fänriks karaktär 1734-08-12. Fänrik vid Nyslotts och Kymmenegårds vargeringsmanskap 1742-02-28. Konfirmationsfullmakt 1742-12-24. Regementskvartermästare vid Nyslotts och Kymmenegårds vargeringsmanskap 1742. Han vistades 1765 å utrikes okänd ort. Gift, men med vilken och om han hade barn, är ej känt.

TAB 6

Henrik, (son av Carl Remain eller Rennier, adlad Rennerfelt, tab 1), född 1658-01-19 Immola av Lojo socken. Korpral vid Nylands läns kavalleriregemente 1679-02-00(Wä.). Död 1689-08-22 på sin hustrus arvgods Rånby i Tenala socken och begraven i Tenala kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1687-12-30 Herrenäs

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1688. Löjtnant. Död 1780. Se Tab. 7

TAB 7

Carl Gustaf, (son av Henrik, tab 6), född 1688-11-26 Rånby Volontär vid kavalleriet 1700. Korpral vid Nylands kavalleriregemente 1709. Rustmästare 1710. Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1711-02-28. Konfirmationsfullmakt 1717-02-25. Löjtnant 1717-04-04, exspektant 1723. Död 1780-09-26 i Nummis socken. Han blev fången vid Poltava 1709-06-28, men hemkom redan 1710. Bevistade norska fälttåget 1718. Gift 1712-01-26 med Margareta Gyllenbögel i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1705-03-20 i Kimito socken med löjtnanten vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente Axel Axelsson Neuman), född 1686, död 1774-10-06 i Nummis socken, dotter av majoren Johan Gyllenbögel, och Anna Gyllenkrok.

Barn:

 • Anna Lovisa, född 1712-09-28, död 1801-05-27 i Lojo socken. Gift 1745-03-26 med fänriken Carl Gustaf von Gertten, född 1703, död 1765.
 • Juliana, född 1714-11-26 i Kemi socken, död i Valbo socken, Gävleborgs län.
 • Catharina Ottiliana, född 1716-02-09 i Valbo socken, död ogift 1798-06-13 i Lojo socken.
 • Carl Ludvig, född 1719-11-13 i Åby i Hamrånge socken, Gävleborgs län. Levde utan tjänst. Död ogift 1764-06-12 och begraven i Nummis kapellkyrka.
 • Gustaf Henrik, född 1721. Löjtnant. Död 1788. Se Tab. 8
 • Fredrik Mauritz, född 1723-03-08 och död 1723-07-01 i Nummis kapell.
 • Sofia Christina, född 1725-02-09 i Nummis kapell, död ogift.
 • Margareta Maria, född 1726-08-03, i Nummis kapell. Gift 1764-12-30 med kvartermästaren Axel Johan Lagerhjelm, född 1742.
 • Beata Ebba, född 1728-08-29, i Nummis kapell, död 1804. Gift 1748-04-07 med fänriken Peter Christoffer Graf, född 1718-10-00, död 1787-04-22.
 • Jakob Johan, född 1730-01-17, i Nummis kapell, död 1730-03-13 [Rf].

TAB 8

Gustaf Henrik, (son av Carl Gustaf, tab 7), född 1721-12-23 Finnby Konstapel vid amiralitetet. Slutligen löjtnant vid amiralitetet. Död 1788-10-28 i Lojo socken. Gift 1:o med Hedvig Graf. Gift 2:o efter 1756-04-04 med Sofia Juliana Rösk. Gift 3:o 1767-04-26 med sin systers svägerska Eva Maria Lagerhjelm, född 1743, död 1821-05-18 Hyvelä

Barn:

 • 2. Gustaf Henrik, döpt 1756-08-15 i Stockholm i Hedvig Eleonora förs
 • 3. Margareta Eleonora, född 1767-08-27, död 1770-09-23 i Sjundeå socken.
 • 3. Gustaf, född 1768-12-20. Begav sig till Ryssland och blev rysk undersåte samt har sedermera icke avhörts.
 • 3. Lovisa Ulrika, född 1771-03-10. Gift 1798-08-13 med korpralen Johan Walén.
 • 3. Gustava Johanna, född 1773-12-21.
 • 3. Adolf Reinhold, född 1778. Löjtnant. Död 1848. Se Tab. 9
 • 3. Eva Elisabet, född 1781-05-18, död ogift 1860-03-22 i Nummis kapellförsaml.
 • 3. Johan Venfzel, född 1785-08-19 (1786-08-12). Rustmästare vid Nylands infanteriregemente 1802-08-06. Livdrabant 1811-01-15. Löjtnant i armén 1815-04-04. Löjtnant vid Jämtlands fältjägarregemente 1816-01-30. Stabskapten vid Jämtlands fältjägarregemente 1828-03-26. Major i regementet 1834-07-26. RSO 1836-07-04. Död ogift 1852-11-14 på kaptensbostället Side i Ovikens socken, Jämtlands län.
 • 3. Maria Elisabet, född 1786-01-27, död 1786-02-04 i Sjundeå socken.
 • 3. Gustaf Axel, död 1789-03-30 i Nummis kapellförs

TAB 9

Adolf Reinhold, (son av Gustaf Henrik, tab 8), född 1778-08-21. Korpral 1795-07-07. Rustmästare 1800-08-16. Vargeringsfänrik vid Nylandsbrigadens infanteri 1804-02-07. Löjtnants avsked 1810-10-04. Immatrikulerad 1818-01-30 på riddarhuset i Finland under nr 46 bland adelsmän. Död 1848-04-07 i Nummis kapellförs av Lojo socken. Gift 1816-08-11 Palikais

Barn:

 • Lovisa Maria Elisabet, född 1817-06-21, död 1817-06-23.
 • Antoinette Maria Elisabet, född 1819-05-03, död 1819-11-05 Hyvelä
 • Carl Gustaf Adolf, född 1820-08-04, död 1822-01-05.
 • Betty Vilhelmina Carolina, född 1822-01-31 i Somero socken, död 1885-08-14 i Borgå. Gift 1856-07-08 med pastorn vid finska kadettkåren Johan Gustaf Mannelin, född 1828-12-25 i Björneborg, död 1865-06-08 i Fredrikshamn.
 • Charlotta Margareta Matilda, född 1823-06-13, död 1856-10-20 i Toksova prästgård i Ingermanland. Gift 1846-10-04 med kyrkoherden i Toksova Johan Erik Ahlström i hans 1:a gifte, född 1811-07-20 i Raumo, död 1894-12-31 i Toksova prästgård.
 • Antoinette Henriette Elisabet, född 1828-12-05. Gift 1854-12-12 med underofficeren vid 6. (Tavastehus) finska indelta skarpskyttebataljon Carl Fredrik Edvard Sandberg.
 • Ida Augusta Vilhelmina, född 1838-09-02, död 1868-06-18 i Toksova prästgård. Gift 1858-01-26 med sin svåger, kyrkoherden Johan Erik Ahlström i hans 2:a gifte, född 1811-07-20 i Raumo, död 1894-12-31 i Toksova prästgård.

TAB 10

Jakob, (son av Carl Remain eller Rennier, adlad Rennerfelt, tab 1), född Immola Ryttare vid Nylands kavalleriregemente 1681. Avsked 1692. Korpral vid bremiska kavalleriregementet 1692. Kvartermästare vid bremiska kavalleriregementet. Löjtnant vid verdiska dragonregementet 1702. Konfirmationsfullmakt 1703-07-01. Kapten vid verdiska dragonregementet 1705-03-15. Avsked 1710-03-24. Fick 1730 sextio dalers silvermynt i årlig pension. Död 1742-02-00. Gift i Bremen med N. N.

Barn:

 • Två söner, födda i Bremen, till namn och levnadsöden obekanta.

TAB 11

Joakim, (son av Carl Remain eller Rennier, adlad Rennerfelt, tab 1), född på Immola. Ryttare för faderns rusthåll vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1688. Avsked 1691-06-23. Korpral vid Tavastehus läns infanteriregemente. Rustmästare vid Tavastehus läns infanteriregemente 1695-03-00. Fältväbel vid De la Gardies livländska infanteriregemente 1700-05-00. Löjtnant vid Nylands fördubblingsinfanteriregemente 1700-11-03. Regementskvartermästare 1700-12-26. Kapten vid Nylands fördubblingsinfanteriregemente 1701-02-14. Död 1708-12-00 i Sachsen. Gift(Rf.) 1693-10-03 på Mäntsälä i likanämnd socken med Anna Christina Möller, som levde 1739 (? begraven 1742-07-22 i Lojo socken)(Rf.), dotter av fänriken Anders Möller (Möllerswärd), nr 645, och Anna Margareta Nassokin.

Barn:

 • En son, död 1696-01-26 på Mäntsälä [Rf].
 • Anna Margareta, död 1725 på Över-Immola och begraven 1725-06-04 i Lojo kyrka [Rf].

TAB 12

Anders Joakim, (son av Joakim, tab 11), född 1695-03-24 på Immola. Förare vid Nylands infanteriregemente. Fältväbel vid Nylands infanteriregemente 1713-09-07. Adjutant. Löjtnants avsked 1724-04-16. Reste sedan till Ryssland och stupade i Ukraina. Han blev fången i slaget vid Storkyro 1714-02-14 och förd till Vercoturje, men rymde därifrån 1715 och hemkom 1722. Gift med Margareta Weideman.

Barn:

 • Adam, vistades utrikes.
 • Christoffer, vistades utrikes.

TAB 13

Adam Johan, (son av Joakim, tab 11), född 1703-03-24 på Immola. Sergeant vid Nylands infanteriregemente. Fänriks avsked 1756-08-00. Gift 1725-10-10 i Pukkila kapellförsaml. med Sofia Christina von Saarbrücken, född 1703, död 1773-03-02, dotter av kaptenen vid Viborgs infanteriregemente Hans Vilhelm von Saarbrücken och Sofia Catharina von Hakenholtz.

Barn:

 • Anna Sofia, född 1726-07-09 på Immola.
 • Joakim Vilhelm, född 1728-01-21 på Immola. Vistades utomlands.
 • Hedvig Elisabet, född 1729-11-22 på Immola, död ogift 1807-06-02 Oravala (Wä.)
 • Christina Catharina, född 1732-06-25 på Immola, död 1811-06-01 Vichtis socken. Gift 1762 med notarien Jakob Gjös, nr 279, född 1739, död 1773.
 • Carl Fredrik, född 1734 på Immola. Major. Död 1798. Se Tab. 14.
 • Mauritz Johan, född 1737 på Immola. Löjtnant. Död 1802. Se Tab. 15.
 • Adam, född 1738 på Immola, död späd.
 • Adam, född 1739 på Immola. Fältväbel. Död 1820. Se Tab. 18.
 • Henrik Adolf, född 1744 på Immola. Kornett. Se Tab. 21
 • Abraham, född 1745-12-09 på Immola.

TAB 14

Carl Fredrik, (son av Adam Johan, tab 13), född 1734-12-28 på Immola. Förare vid Nylands infanteriregemente. Avsked ifrån Nylands infanteriregemente 1778-03-22. Deltog i pommerska kriget 1757–1762 och föll i tysk fångenskap. Trädde i preussisk krigstjänst först vid regementet Herzog von Braunschweig-Bevern, sedan vid Regiment von Goltz och sist vid Regiment von Owstien. Fänrik vid Regiment von Owstien 1762-01-31. Sekundlöjtnant 1762-11-19. Premiärlöjtnant 1768-11-04, stabskapten 1782-04-24. Kapten och kompanichef 1785-04-07. Major vid 3. musketörbataljonen av regementet. Död 1798-10-22 i Kolberg. Gift 1789 med Maria Juliana Eufrosyne Henriette Ingermann, född 1767-06-18, död 1824-09-29 i Stettin, dotter av amtsrådet Carl Fredrik Ingermann och Henriette Ernestine Hill.

Barn:

 • Vilhelmina Augusta Carolina Henriette, född 1792-12-31 i Stettin, död i Stettin 1859-01-14. Gift med oberlandesgerichtspresidenten i Stettin Johan Fredrik von Hempel, död 1831-06-18.
 • Fredrika Emelie Rosalie Adelheid, född 1794-11-13 i Stettin, död 1850-12-29 i Breslau. Gift 1823-11-27 med Regierungs- und Landesoeconomierat Ernst Fredrik David Ernst, född 1791-06-01 i Stettin, död 1857-01-25 i Berlin.

TAB 15

Mauritz Johan, (son av Adam Johan, tab 13), född 1737-02-28 på Immola. Sergeant vid Nylands infanteriregemente 1761-12-30. Fältväbel vid Nylands infanteriregemente 1770-07-20. Fänrik 1779-02-10. Löjtnants avsked 1783-05-28. Död 1802-11-13 i Karis socken. Gift 1:o 1764-03-08 i Vichtis socken med Agneta Christina Ekestubbe, född 1729-06-24, död 1764-12-28, dotter av kornetten Carl Ekestubbe, och Juliana Sofia Hästesko-Fortuna. Gift 2:o 1767-06-04 med Helena Eleonora Brunow, född 1741-03-24, begraven 1771-05-08, i Lojo socken, dotter av kornetten Bernt Johan Brunow, och Beata Christina Schmiedefelt. Gift 3:o med Anna Christina Hufvudsköld, född 1746(Wä.), död 1821-05-08 Sondsund

Barn:

 • 2. Bernt Johan, född 1768-04-23.
 • 2. Sofia Eleonora, född 1770-05-03, död ogift 1847-01-05 i Ekenäs.
 • 2. Anna Christina, död 1780-03-28.
 • 3. Carl Fredrik, född 1781. Kornett. Död 1829. Se Tab. 16
 • 3. Hedvig Brita, född 1784-10-06, död 1784-11-24.
 • 3. Ulrika Charlotta, född 1786-01-24, död ogift 1830-01-18 på Sonasund.

TAB 16

Carl Fredrik (son av Mauritz Johan, tab 15), född 1781-01-08 i Lojo socken. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1800-08-16. Sergeant vid Nylands jägarbataljon 1802-05-30. Sergeant vid Nylands dragonregemente 1805-04-24. Avsked med kornetts karaktär 1809-11-16. Immatrikulerad 1818-01-30 på riddarhuset i Finland under nr 46 bland adelsmän. Död 1829-02-02 Sondsund Gift 1:o 1808-02-09 med Hedvig Sofia Gråa, död 1808-12-14 i Ingå socken, dotter av kapellanen Johan Fredrik Gråa och Johanna Sofia Grunér Gift 2:o 1810-11-29 i Ingå socken med Ulrika Gustava Jack, född 1783-04-20, död 1870-06-30 i Tyrväntö kapellförs av Hattula socken (Wä.), dotter av kaptenen vid Nylands dragonregemente Gustaf Henrik Jack och Anna Christina Blylod, av en adlad, men ej introducerad ätt. (SK.)

Barn:

 • 1. Ett dödfött barn 1808.
 • 2. Bror Carl Henrik Rudman, född 1811. Guvernementssekreterare. Död 1880. Se Tab. 17.
 • 2. Bror Joakim Bernhard Mauritz, född 1814-03-18 i Ingå socken. Överflyttade till Sverige 1830. Förvaltare vid Sörbyholm i Fellingsbro socken, Örebro län 1835. Död ogift 1871-03-28 Sörbyholm

TAB 17

Bror Carl Henrik Rudman, (son av Carl Fredrik, tab 16), född 1811-11-25 i Ingå socken. Underofficerskorpral vid 2. finska infanteriregements Tavastehusbataljon 1825-11-04. Placerad på 3. finska skarpskyttebataljonen 1827. Äldre underofficer på 3. finska skarpskyttebataljonen 1827-06-08. Transporterad till livgardets finska skarpskyttebataljon 1829-07-28. Bevistade polska fälttåget 1831 och 1832. RRS:tGO5kl 1831-08-28. Polska utmärkelsetecknet Virtuti militär! 5kl och medaljen för Warschaus stormning. Underfänrik 1832-07-21. Porte-épéefänrik 1832-09-13. Avsked 1833-06-08. Kollegieregistrators titel 1833-11-05. Bokhållare vid arbets- och korrektionsinrättningen å Kronobergs (Tavastehus) slott 1846-01-01. Vaktmästare vid kronohäktet å Tavastehus slott 1846-04-01. Uppsyningsman vid arbets- och korrektionsinrättningen å Kronobergs (Tavastehus) slott 1849-05-01. Guvernementssekreterares titel 1858-04-29. Avsked 1862-11-04. Död 1880-11-02 Skyttälä Ägde Mäkelä (Karlberg) i Tavastehus landsförsaml. Gift 1832 med sin kusin Johanna Gustava Jack, född 1807-02-17, död 1866-10-28 i Tavastehus.

Barn:

 • Oskar Leonard, född 1834-11-15 i Ingå socken. Kadett i Fredrikshamn 1847-08-13. Fänrik vid 6. fältartilleribrigaden 1855-06-23. Bevistade fälttåget på Krim och erhöll medaljen härför. Underlöjtnant 1858-09-07. Löjtnant 1860-07-13. RRS:tStO3kl 1861-04-12. Avsked 1861-05-14. Åter anställd i tjänst vid artilleriet å fästningen Brest-Litovsk 1869-05-15. Transporterad till laboratoriet i Warschaus militärdistrikt 1870-02-20 och till Tula gevärsfaktori med placering på fältfotartilleriet 1871-04-11. Stabskapten 1871-11-12. Kapten 1874-11-18. Transporterad till Dünaburgs fästningsartilleri 1876-05-30. Död 1877-08-18. Gift med Leontine Polidorov, död.
 • Robert Mauritz Cecil, född 1836-11-30 i Ingå socken. Kadett i Fredrikshamn 1847-08-13. Fänrik vid 6. fältartilleribrigaden 1856-11-24 med tur från 1856-06-28 transporterad till 4. fältartilleribrigaden 1859-06-14. Underlöjtnant 1859-08-27. Löjtnant 1862-09-07. Transporterad till Sveaborgs fästningsartilleri 1863-09-20. Stabskapten 1867-09-10. Transporterad till generalstaben och adjoint hos äldste adjutanten vid staben i Riga militärdistrikt 1868-08-11. RRS:tStO3kl 1869. Kapten 1869-09-11. Sekreterare vid vetenskapliga avdelningen av infanterijunkarskolan i Riga 1871-07-01. RRS:tAO3kl 1871. Överstelöjtnant 1874-04-12. Anställd hos kommenderande generalen för trupperna i Vilna militärdistrikt. RRS:tStO2kl 1876. Överste 1877-04-08. Bevistade turkiska fälttåget 1877 och 1878 samt blev blesserad i striden om Schipkapasset 1877-09-17. RRS:tVlO4kl m. sv. o. ros 1877 och S:tAO2kl m sv 1878-01-00. Erhöll den till minne av kriget instiftade medaljen. Stabsofficer för särskilda uppdrag vid staben i Vilna militärdistrikt 1879-11-22. Anställd vid trupperna för förstärkning av gränsbevakningen vid rysk-preussiska gränsen 1880-06-27. Ånyo anställd för särskilda uppdrag vid staben i Vilna militärdistrikt 1881-03-25. Stabschef vid 20. infanteridivisionen 1882-10-09, generalmajors avsked 1884-11-11. Död 1886-05-17 i Tammerfors under en resa. Gift 1867-10-30 med Julia Sofia Rokitskij, född 1843, död.
 • Selim Idion, född 1838-07-13. Kadett i Fredrikshamn 1850-07-26. Fänrik vid 6. fältfotartilleribrigaden 1858-07-24. Underlöjtnant vid 6. fältfotartilleribrigaden 1862-09-07. Transporterad till ischevska gevärsfaktoriet 1864-02-13. Löjtnant 1864-09-28. Anställd vid Tula gevärsfaktori. Stabskapten 1867-09-10. Kapten 1871-11-12. RRS:tStO3kl 1874 och 2kl 1878. Överstelöjtnant vid fältartilleriet 1879-02-08. Ordförande i mottagningskommissionen vid Systerbäcks gevärsfaktori s. d. Tillika konsultativ ledamot i vapenavdelningen vid huvudartilleristyrelsens artillerikommitté 1879-12-14. RRS:tAO2kl. RRS:tVlO4kl 1884-09-11. Överste 1892-09-11. Avsked 1894-05-30. Död barnlös 1906-03-10 i Poltava och var den siste på svärdssidan av ätten i Finland. Gift 1867-02-15 i Tula med Elisabet Ivanov, född 1845-04-28 i Kaluga, död, dotter av kollegierådet Ivan Ivanovitj Ivanov.
 • Gustava Olivia, född 1840-09-19, död 1916-09-23 i Loppis socken. Gift 1864 med fabrikören Frans Viktor Ölander, död 1870.
 • Carl Anton, född 1842-07-26, död 1844-12-30.
 • Antonia Terese, född 1845-01-06 i Anjala kapellförs Finsk stiftsjungfru. Död 1927-09-08 i Heinäis i Rimito socken. Gift 1882-01-20 på Skyttälä med godsägaren Anders Rupert Nummélin, född 1844-03-26 Käkölä
 • Catharina Natalia, född 1847-07-27 i Tavastehus. Finsk stiftsjungfru. Död 1917-03-28 i Hauho socken. Gift 1884-02-05 i Hauho socken med byggmästaren Otto Vilhelm Nyström, sedan Wirtamo, född 1856-09-04 i Hollola socken.
 • Johanna Cecilia, född 1850-04-15. Finsk stiftsjungfru. Död ogift 1918 i Tavastehus.
 • Julia, född 1852-10-29, död 1853-04-13.

TAB 18

Adam, (son av Adam Johan, tab 13), född 1739-10-12 Immola Volontär vid Nylands infanteriregemente 1757. Volontär vid Nylands dragonregemente 1763. Korpral vid Nylands dragonregemente 1764-02-16. Fältväbel 1770-06-30. Avsked 1771-04-05. Immatrikulerad 1818-01-30 på riddarhuset i Finland under nr 46 bland adelsmän. Död 1820-10-19 i Vichtis socken. Gift 1780-05-23 i Åbo med Eva Susanna Alléen, född 1762-01-05, död 1834-09-29 i Vichtis socken, dotter av handlanden i Åbo Jakob Alléen och hans 3:e hustru Helena Catharina Lydeman ,

Barn:

 • Jakob Johan, född 1781. Sergeant. Död 1818. Se Tab. 19
 • Carl Fredrik, född 1783-04-09, död 1783-06-09.
 • Adam Fredrik, född 1784. Löjtnant. Död 1836. Se Tab. 20
 • Maria Catharina, född 1786-07-12, levde änka 1839. Gift 1807-04-05 Oravala
 • Eva Lovisa, född 1791-07-14 i Lojo socken, död ogift 1813-07-11 i Stockholm.
 • Carolina Christina, född 1795-11-22, död ogift 1852-12-26 i Vichtis socken.

==TAB 19

Jakob Johan, (son av Adam, tab 18), född 1781-04-19. Rustmästare vid Adlercreutzska regementet 1807-07-18. Sergeants avsked. Sedermera inspektor Gammelgård Död Gammelgård Gift 1810-10-25 i Tusby socken med Agneta Stålhane, född 1790-01-17 i Tusby socken, död i Tusby socken 1868-03-22, dotter av fänriken Nils Stålhane, och hans 2:a fru Maria Winqvist.

Barn:

 • Agneta Lovisa, född 1811-10-30 Oravala Barnmorska. Gift 1859-06-26, i Tusby socken med sockenmålaren i Tusby socken Zakarias Holm, född 1812, död 1861-02-24 i Tusby socken.
 • Johan Adolf, född 1814-09-19 i Tusby socken. Tog värvning som matros vid 1. finska sjöekipaget. Avskedad. Sedan arbetskarl i Tusby socken. Död 1869-03-11 i Mäntsälä socken. Gift 1854-12-26 i Sibbo socken med Augustina Charlotta Willig.
 • Fredrika Vilhelmina, född 1817-04-04 i Tusby socken, död 1901-02-05 i Loppis socken. Gift 1:o 1841-03-21 i Loppis socken med stabskaptenen Fredrik Gustaf Borgenström, född 1803-01-03, död 1851-04-03 i Loppis socken. Gift 2:o 1860-10-09, i Loppis socken med ingenjören Fredrik Ludvig Byman, född 1813-10-02 i Helsingfors, död 1884-08-26 i Loppis socken.

TAB 20

Adam Fredrik, (son av Adam, tab 18), född 1784-06-16 i Nummis kapellförs av Lojo socken. Korpral vid Adlercreutzska regementet 1803-01-14. Rustmästare vid Adlercreutzska regementet 1805-11-03. Sergeant 1806-10-15. Vargeringsunderofficer vid Nylands regemente 1807-03-02. Överflyttade efter fredsslutet 1809 till Sverige. Placerad på Närkes och Värmlands regemente 1810(Nv.). Fänrik vid Värmlands regemente 1812-07-14. Löjtnant vid Värmlands regemente 1813-12-12. Avsked 1815-01-17. Död 1836. Gift 1817 med Christina Catharina Magnell i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. Ekström), född 1781-06-15 i Stavnäs socken, Värmlands län, död 1862-03-02 i Arvika, dotter av Johan Gustaf Magnell och Anna Lisa Svanström.

Barn:

 • Eva Fredrika Christina, född 1818-05-04, död 1889-06-18 i Gunnarskogs socken, Värmlands län. Gift 1:o med fabrikören John Mauritz Hellström, född 1817-08-14 i Söderhamn, död 1852-03-09 i Jönköping. Gift 2:o med byggmästaren Anders Högberg, död 1869.
 • Carolina Matilda, född 1820-04-01 i Blomskogs socken, Värmlands län, död ogift 1904-01-17 i Klanderud i Gunnarskogs socken.
 • Anna Charlotta, död 1822-06-02.
 • Charlotta Emilia, född 1823-08-06 i Blomskogs socken, död ogift 1890-01-08 i Karlstad.
 • Adam Fredrik, född 1825-11-25 i Blomskogs socken. Lantmäteriexamen 1847. Tjänstgjorde vid avvittringen i Jämtland 1849–1852. Vice kommissionslantmätare 1854. Kommissionslantmätare i Värmlands län 1876. Död ogift 1876-12-30 i Klanderud [El].

TAB 21

Henrik Adolf, (son av Adam Johan, tab 13), född 1744-03-11 Immola Sergeant. Kornetts avsked. Död före 1801 Lunkböle Gift 1:o 1781 med Ulrika Maria Salin, född 1756. Gift 2:o 1790-06-28 med Maria Christina Thorberg i hennes 2:a gifte, född 1752-10-25 Västankärr

Barn:

 • 1. Maria Christina, född 1782-04-14, död 1782-07-11.
 • 1. Eva Carolina, född 1783-08-17, död 1783-08-25.
 • 1. Carl Johan, född 1784-08-31, död 1785-03-28.
 • 1. Maria Elisabet, född 1786-01-28 i Sjundeå socken (Wä.), död i Sjundeå socken 1786-02-04.
 • 1. Carl Adam, född 1787. Handlande. Död 1825. Se Tab. 22
 • 1. Henrika, född 1788-08-15.
 • 2. Christian August, född 1791-08-13 i Tenala socken. Sjöfarande.
 • 2. Adolf, född 1793. Sergeant. Död 1851. Se Tab. 23
 • 2. Gustaf Albert, född 1795-06-13 i Tenala socken, död 1796-04-04.
 • 2. Hedvig Christina, född 1797-10-22 i Tenala socken. Vistades 1817 i S:t Petersburg, men har sedan ej avhörts.

TAB 22

Carl Adam, (son av Henrik Adolf, tab 21), född 1787-05-10 Hollstens Handlande i Helsingfors. Immatrikulerad 1818-01-30 på Finlands riddarhus under nr 46 bland adelsmän. Död 1825-05-05 i Helsingfors. Gift 1810-02-27 i Helsingfors(Wä.) med Maria Christina Nordström, född 1784, död 1836-11-04 i Helsingfors.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1810-03-06 i Helsingfors, död i Helsingfors 1810-10-18.
 • Gustaf Adolf, född 1811-10-05 i Helsingfors, död 1814-10-18 i Helsingfors.
 • Carl Alexander, född 1813-02-02 i Helsingfors, yngre fältskär vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1830-11-11. Äldre fältskär vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1831-12-31. Död 1832-04-01 i Helsingfors.
 • Maria Gustava, född 1815-03-18 i Helsingfors, död 1816-04-25 i Helsingfors.
 • Gustaf Reinhold, född 1817-08-25 i Helsingfors, död 1818-08-27 i Helsingfors.

TAB 23

Adolf, (son av Henrik Adolf, tab 21), född 1793-05-01 Lunkböle Överflyttade till Sverige 1817. Förare vid Närkes regemente 1819-01-14. Sergeant vid Närkes regemente 1838-05-13. Avsked 1842-04-24. Vaktmästare vid korrektionsinrättningen på Långholmen. Död 1851-05-30 i Stockholm. Gift 1:o 1825 Björketorp med Johanna Helena Sellberg, född 1791, död 1828-10-19 Björketorp, dotter av en inspektor Sellberg. Gift 2:o 1829-10-19 Rostorp med Hedvig Lovisa Broman, född 1798-01-14 i Vintrosa prästgård Örebro län, död 1874-08-21 i Eskilstuna och i Eskilstuna begraven, dotter av prosten Erik Broman och Hedvig Gustava Berggren.

Barn:

 • 1. Johan August, född 1825-06-12 i Hallsberg, död omkring 1840.
 • 1. Adolf Bernhard (Berndt), född 1827. Hamnfogde. Död 1904. Se Tab. 24.
 • 2. Hedvig Christina Adolfina, född 1831-02-24 på Rostorp, död ogift 1910-12-13 i Stockholm och begraven på Uppsala kyrkogård.
 • 2. Carl Henrik, född 1832. Stationsinspektör. Död 1917. Se Tab. 27.
 • 2. Eva Aurora, född 1833-09-08 på Rostorp. Folkskollärarinneexamen 1865-06-06. Lärarinna vid Norrköpings folkskola 1866-01-03. Föreståndarinna för folkskolan i Klosters socken, Södermanlands län 1867-01-27, i Uppsala 1870-05-08 och hos sällskapets för folkundervisningens befrämjande bildningsanstalt 1883-03-15. Avsked 1897. Död ogift 1923-04-23 i Uppsala och i Uppsala begraven..
 • 2. Fredrika Augusta, född 1835-01-03 på Rostorp, död 1905-12-02 i Stockholm. Gift 1:o 1865-10-26 i Eskilstuna med komministern i Eskilstuna, Klosters och Fors förs av Strängnäs stift Isak Bergholm, född 1796-06-22, död 1875-01-30. Gift 2:o 1881-06-05 i Eskilstuna med folkskolläraren Erik Magnus Dahlberg, född 1843-05-30 i Västerås, död 1927-07-17 i Stockholm.
 • 2. Anna Sofia, född 1836-01-03 på Rostorp, död på Rostorp 1836.
 • 2. Knut Ture, född 1837. Civilingenjör. Död 1909. Se Tab. 29.
 • 2. Gustaf Otto, född 1839-09-26 på Ågården i Väse socken, Värmlands län. Genomgick Örebro tekniska skola 1858–1860. Extra elev vid teknologiska institutet i Stockholm 1860–1861. Elev vid teknologiska institutet i Stockholm 1861. Utexaminerad från dess fackskola för kemisk teknologi 1863. Assistent vid lantbruksakademiens laboratorium 1863–1864. Anställd vid Sommelii oljefabrik i Stockholm. Chef för Finspångs torrdestillations fabrik 1870–1872. Chef för kemisk-teknisk fabrik i Stockholm 1872–1873. Disponent för Krontorps kemiska trämassefabrik i Värmland 1873–1876. Chef för Vargöns pappersbruk 1876–1879. Delägare i ingenjörsfirman Axel Bennet & C:o, Stockholm, 1879–1881. Grundade och innehade filfabriken S:t Erik 1881–1885. Ingenjör hos aktiebolag Thetis i Stockholm 1885–1886. Driftschef hos Johan Ohlsons tekniska fabrik i Stockholm 1902–1911. Ägnade sig därefter åt uppfinnarverksamhet på det kemiska området. Död ogift 1919-07-14 i Stockholm, Kungsholms förs. Han var en av stiftarna av svenska likbränningsföreningen 1889 och av svenska teknologföreningen 1861.

TAB 24

Adolf Bernhard (Berndt), (son av Adolf, tab 23), född 1827-04-29 Björketorp. Urmakare i Arvika 1859. Byggmästare och hamnfogde i Arvika 1876. Urmakerirörelse och kommissionsaffär 1888-07-01. Död 1904-10-23 i Arvika. Gift 1858-09-02 i Karlstad med Augusta Lundstedt, född i Karlstad 1829-01-29, död 1899-10-09 i Arvika, dotter av handlanden A. Lundstedt.

Barn:

 • Adolfina Emilia Erna, född 1858-03-01 i Karlstad, död ogift 1930-01-03 i Arvika.
 • Adolf, född 1860-08-05 i Arvika, död i Arvika 1881-12-13 (fb och db).
 • Ture Gustaf, född 1862. Civilingenjör. Se Tab. 25
 • Carl Bernhard, född 1867. Järnhandlare. Död 1907. Se Tab. 26.
 • Beda Augusta, född 1870-05-27 och död 1874-08-19 i Arvika.

TAB 25

Thure Gustaf, (son av Adolf Bernhard, tab 24), född 1862-12-06 i Arvika. Mogenhetsexamen i Karlstad 1881. Elev vid tekniska högskolan 1882. Utexaminerad 1885-06-10. Civilingenjör. Ingenjör vid Hagfors 1885–1888. Elektriker i Nordamerika 1888–1898. Förste ingenjör vid de Lavals elektriska aktiebolag i Stockholm 1899-01-00–1901. Anställd hos Johnsson & Lundell El. Traction C:o New York 1901–1902. Anställd vid Grönkvists mekaniska verkstad i Katrineholm 1913–1916. Konsulterande ingenjör i Stockholm 1916–1934. LSTF från 1883. Gift 1901-09-12 i New York med Agnes Emilia Turinna Sandelin, född 1864-11-15, Dotter av godsägaren Ture Georg Sandelin och Carolina Elisabet Billman.

Barn:

 • Sven Bernhard, född 1901-12-12 i New York. Studentexamen i Stockholm 1920-05-12. Mariningenjörselev 1921. Mariningenjörsaspirant 1922. Elev vid tekniska högskolan 1922. Utexaminerad 1926-09-11. Ingenjör hos aktiebolag Reno 1927–1929 och hos aktiebolag Svenska kullagerfabriken 1929. Se Tab. 25A.
 • Hans Ture, född 1903-11-29 i New York. Studentexamen i Stockholm 1922-05-09. Genomgick Tekniska institutet i Stockholm 1926–1927-12-21. Studieresa i Nordamerika 1928–1929. Praktiserande ingenjör i Stockholm 1929 och i Johannisburg, Sydafrika, 1930. Gift 1936-01-14 i Stockholm (Huddinge förs Stockholms län, vb nr 2) med Gracie Julia von Post, född 1906-12-14 i Vallentuna förs Dotter av bergsingenjören Ernst Hugo Reinhold Alexander von Post och Tryfenia Cornelia Grace.
 • Eva Margareta, född 1905-10-27 i Scranton, USA. Utexaminerad från Anna Schuldheis' högre flickskola i Stockholm 1922-06-01. Elev vid Högre lärarinneseminariet 1924. Utexaminerad därifrån 1927-06-09. Gift 1935-06-22 i Göteborg (Strängnäs stadsförs:s vb nr 12) med konstnären Carl Oskar Erik (Johansson) Bjuv, född 1894-03-30 i Stockholm, Johannes förs

TAB 26

Carl Bernhard, (son av Adolf Bernhard, tab 24), född 1867-02-28 i Arvika. Handelsbokhållare i Karlstad 1885. Järnhandlare i Arvika 1899-05-00. Död 1907-12-31 i Uppsala. Gift 1899-12-11 i Stockholm med Anna Adolfina Löfgren, född 1871-08-31 Vattholma

Barn:

 • Bertel Carl Adolf, född 1902-06-06 i Arvika liksom bröderna. Studentexamen i Stockholm 1921-05-13. Jur. stud. vid Stockholms högskola. Jur. kandidat vid Stockholms högskola 1925-12-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1925-02-22. Har tjänstgjort som extra ordinarie 2. och 1. notarie i Medelpads västra domsaga 1926-03-19–1929-10-01. Biträdande jurist hos aktiebolag Svenska handelsbanken från 1930-01-01. Se Tab. 26A.
 • Åke Magnus, född 1905-02-23 i Arvika. Studentexamen i Stockholm 1925-12-10. Reservofficersexamen 1928-05-10. Fänrik i Värmlands regements reserv 1929-05-10. Underlöjtnant 1931-05-15. Löjtnant i Intendenturkårens reserv 1940-09-27. Kapten i samma reserv 1942-08-06. Kapten vid Intendenturkåren, regementsintendent vid Bodens art:regemente 1943-01-22. Gift 1945-04-07 i Värmdö kyrka med Inga Görel Wibom i hennes 2:o gifte (gift 1:o med Melander), dotter av överstlöjtnanten Axel Wibom och Amundsson. Se Tab. 26B
 • Carl-Gunnar, född 1906-09-20 i Arvika. Affärsman i Göteborg 1928. Se Tab. 26C.

TAB 26A

Bertel Carl Adolf, (son av Carl Bernhard tab 26), född 1902-06-06 i Arvika. Studentexamen vid Högre latinläroverket å Norrmalm i Stockholm 1921-05-13. Student vid Stockholms högskola s. å. 10/9. Jur. kandidat examen därst. 1925-12-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 22/12. Har tjänstgjort som extra ordinarie, andre och förste notarie i Medelpads västra domsaga 1926-03-19–1929-10-01. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1929–1930. Ombudsman hos aktiebolag Svenska handelsbanken i Stockholm 1929-12-27. Bitr. direktör i samma bank 1945-07-01. RVO 1964-06-06. Avg. som bitr. dir. o. chef för notariatavd. v. d:o 1968-06-30. Biogr. i: "Vem är det ?" 1947. Gift 1933-08-22 i Västerås (Stockholm, Oscars förs, vb) med Anna Margit Hedvig Augusta Fredholm, född 1906-06-01 i Jämtlands län. Dotter av jägmästaren i Västerås revir Carl Theodor Fredholm och Anna Eriksson.

Barn:

 • Bengt Carl Gustaf, född 1937-04-12 i Stockholm, Oscars förs (fb nr 134).
 • Gunnar Carl Bertil, född 1940-01-13 i Stockholm (Oscars förs, Stockholm fb nr 19)
 • Bertel Carl Johan, född 1942-03-12 i Stockholm (Oscars förs, Sth. fb nr 117).
 • Bo Carl Magnus

TAB 27

Carl Henrik, (son av Adolf, tab 23), född 1832-03-19 Rostorp. Var en tid egendomsförvaltare, därefter stationsinspektor vid Habo station i Habo socken, Skaraborgs län 1858–1869. Överflyttade till Nordamerika 1874. Död 1917-02-01 i New Bedford, Mass., USA. Gift 1861-01-11 med Elisabet Gustava Eugenia (Elise) Schotte, född 1830, död 1899-06-27 i New Bedford, dotter av kaptenen Gustaf Schotte och Margareta Charlotta Gillner (se adliga ätten af Gillner).

Barn:

 • Garibaldi Ture Josef Schotte, född 1861-11-22. Flyttade med föräldrarna 1874 till Nordamerika. Arkitekt hos The Heaths C:o i Bronx, New York, USA, sedan bokhandlare i New York, död i New York 1927-01-03. Gift 1909 med Henriette Bancroft Hamilton, född 1874-12-22.
 • Bakunina Elisabet, född 1863-06-22 vid Sandhems järnvägsstation, död.
 • Hedvig Charlotta, född 1865-05-19. Flyttade 1874 med föräldrarna till Nordamerika. Död ogift 1928-04-23.
 • Gustaf Engelbrekt, född 1868. Apotekare. Död, tid okänd. Se Tab. 28.
 • Elisabet Bakunina, född 1871-07-18 i Stockholm, död i Stockholm 1871-07-20.

TAB 28

Gustaf Engelbrekt, (son av Carl Henrik, tab 27), född 1868-12-23 vid Habo järnvägsstation. Apotekare i Bronx, New York, USA. död 1942. Gift 1913-06-30 med Mary Anna Granito, född 1883-05-06. Dotter av Vincent Granito och Josefina.

Barn:

 • Elise Granito, född 1917-09-21 i New York. BA, MS, Bibliotikarie.

TAB 29

Knut Ture, (son av Adolf, tab 23), född 1837-02-06 Rostorp. Elev å apotek 1851–1854. Elev vid teknologiska institutet i Stockholm 1854. Utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1857. Anställd vid Gävle–Dala järnvägsbyggnad 1858–1859. Maskiningenjör och byggmästare vid Korsnäs sågverk 1859–1866. Byggnadsingenjör och föreståndare för mekaniska verkstaden vid Hofors 1866–1872. Arbetschef vid byggandet av Bångbro stålverk 1872–1873. Järnkontorets stipendiat för studerandet av järnverksbyggnader i Tyskland, Österrike, Steijermark, Rhenprovinserna, Belgien och England 1874. Ånyo ingenjör vid Hofors 1875–1890. Disponent för Hofors hästskoaktiebolag sedan 1881–1897. Ledamot av styrelsen för Ovansjö sockens sparbank 1888. Död 1909-12-05 i Stockholm, Oscars och begraven på Uppsala kyrkogård. Arrenderade Urtors bruk i Ovansjö socken, Gävleborgs län. 1880–1897. Ägde hus i Karlstad, Uppsala och Stockholm. Gift 1873-06-01 i Eskilstuna med Ulrika Charlotta Vilhelmina (Minnie) Lindström-H'∫'lphers, född 1848-09-26 i Falun, död 1929-06-14 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, dotter av kassören Johan Erik Lindström-H∫lphers och Anna Christina Forslind.

Barn:

 • Tyra Ulrika, född 1877-10-06 vid Hofors bruk i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Mogenhetsexamen i Gävle 1897-08-14. Gift 1903-08-06 i Stockholm med kyrkoherden i Bro och Lossa förss pastorat av Uppsala ärkestift prosten Peter (enl db) Gösta Elg, född 1873-01-23 i Ovansjö socken, Gävleborgs län
 • Gustaf, född 1880-04-17 i på Urfors bruk i Ovansjö socken. Mogenhetsexamen i Uppsala 1898-05-31. Student i Uppsala 1898. Jur. filosofie Examen 1899-01-31. Död 1901-05-09 i Uppsala.

TAB 30

Ivar, (son av Knut Ture, tab 29), född 1874-03-19 Fagersta. Mogenhetsexamen i Gävle 1892-06-02. Student i Uppsala 1892-09-14. Elev vid tekniska högskolan 1893-09-11. Utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1896-06-10. Fil. kandidat examen i Uppsala 1898-01-31. Konstruktör vid Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft, Berlin 1900–1901. Ingenjör vid Union Electricitäts Gesellschaft, Berlin, 1901-02-01. Konstruktör vid The Johnson-Lundell Electric Traction C:o Ltd, New York, 1901–1902 samt vid The New York Edison Electric C:o 1902. Överingenjör vid The Richmond Electric C:o 1902–1904, vid The Sterling Electric Motor C:o, Dayton, 1904–1909. Överingenjör vid aktiebolag Arvika verkstäder 1909–1911. Överingenjör och teknisk chef vid aktiebolag Elektriska ugnar 1913–1924. Ledamot av syrelsen för aktiebolaget Divisor 1917–1921. Driver egen verksamhet för tillverkning och försäljning av elektriska ugnar, system Rennerfelt, från 1923. Exportör och tillverkare av elektriska ugnar. RVO 1928-12-10. Överingenjör och teknisk chef vid Thermal Desinfection Corporation aktiebolag i Stockholm från 1936. LSTF från 1893. Ägare villa Ekebo i Djursholm. Gift 1903-01-31 i Gustaf Adolfskyrkan, New York med Elin Maria Forsbäck, född 1878-05-14 i Österlövsta socken, Uppsala län, dotter av snickerifabrikören Per Erik Forsbäck och Emma Lovisa Hallin.

Barn:

 • Sten Ture, född 1904-03-13 i Richmond, Virg., USA. Studentexamen i Djursholm 1922-05-17. Student vid Stockholms högskola 1923–1924. Elev vid tekniska högskolan 1924. Utexaminerad 1930-09-01. Se Tab. 30A.
 • Erik Gustaf, född 1906-10-14 i Stockholm. Studentexamen i Djursholm 1925-05-15. Student vid Stockholms högskola 1925. Fil. Magister vid Stockholms högskola 1929-11-02. Assistent vid växtpatologiska laboratoriet vid Experimentalfältet. Se Tab. 30B.
 • Margareta Virginia, född 1908-02-27 i Dayton, Ohio, USA. Stiftsjungfru. Avgångsexamen från samskolan i Djursholm 1925-06-05. Sjuksköterskeelev vid Röda korset 1928–1929. Gift 1932-07-20 i Djursholm Danderyds med stud. Walter William Marichal, född 1908-01-09. Chef för protestantiska fältprästkåren i Belgien. Präst i reformeta kyrkan
 • Per Gunnar, född 1910-03-12 i Arvika (fb nr 62). Utexaminerad från Tekniska institutet i Stockholm 1930-06-07. Ingenjör. Död 1935-01-11 i Djursholm och begr å Stockholms norra begravingsplats. (Djursholms-Danderyds förs Stockholm, db nr 3).
 • Gunhild Maria, född 1913-05-11 i Stockholm. Stiftsjungfru. Utexaminerad från samskolan i Djursholm 1930-06-06. Handarbetslärarinna vid Stocksunds skolor. Gift 1940-08-03 i Danderyds kyrka, Stockholm (Djursholm, Danderyds förs, vb nr. 30) med ingenjören i Domänverket Nils Bonar Hammarstrand, född 1906-11-27 i Stockholm, Sofia förs
 • Torgerd Ulrika, född 1916-06-01 i Djursholm, Danderyds förs Stiftsjungfru. Gift 1938-08-31 i Djursholm (Djursholm, Danderyds förs, Stockholm, vb nr 48) med agronomen Harald Erlingson Björnson från Aulestad i Norge, född 1910-07-29 Godsägare.

TAB 30A

Sten Ture, (son av Ivar tab 30), född 1904-03-13 i Richmond, Virginia, USA Studentexamen i Djursholm 1922-05-17. Student vid Stockholms högskola 1923–1924. Elev vid tekniska högskolan 1924. Utexaminerad 1930-09-01. Civilingenjör. Assistent åt ingenjör Ivar Bhom för järnsvampundersökning 1931. Ingenjör vid aktiebolag Electro Progress i Stockholm 1932. Assistent åt ingenjör Ivar Rennerfelt 1933-1934. Anställd vid Thermal Desinfection Corporation i Stockholm från 1934. Anställd hos Hesselman motor Corporation aktiebolag. LSTF från 1930. Gift 1:o 1933-03-24 i Stockholm Oscars med Louise Sigrid Birgitta Aurelius, från vilken han blev skild, född 1907-08-01 i Hammarby förs, Stockholm. Dotter av komministern i Oscars förs Stockholm, Bengt Olof Aurelius och Frida Sophia Carolina Hennings.

Barn:

 • 1. Christina Lovisa, född 1933-12-23 i Stockholm, Maria förs.
 • 1. Lars Ivar, född 1936-02-29 i Stockholm, Maria förs (fb nr 49).
 • 1. Dotter, född 1939-02-08 i Stockholm (Stocksund, Danderyds förs, Stockholm, fb nr 3), död s.å. febr. 9 (Stocksund, Danderyds förs, Stockholm. db nr 3).
 • 1. Eva Birgitta, född 1940-12-19 i Stockholm (Stocksund, Banderyds förs, Stockholm. fb nr. 32).

TAB 31

Tore, (son av Knut Ture, tab 29), född 1875-05-20 vid Hofors i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Mogenhetsexamen i Örebro 1895-06-12. Student i Uppsala 1895-09-13. Jur. preliminärexamen 1897-04-24. Kansliexamen 1900-05-29. Extra ordinarie tjänsteman hos generalpoststyrelsen 1900-06-19–1910-01-15, hos kammarrätten 1901-03-14 och i arméförvaltningen 1903-03-22. Amanuens i arméförvaltningen 1908-07-03. Revisor 1912-07-25. Kamrerare 1915-11-19. RVO 1925-06-06. Död 1932-05-26 i Stockholm, Hedvig Eleonora (db 132) och begraven i Uppsala domkyrkoförs Gift 1904-03-18 i Neue Kirche i Berlin med Käthe Clara Charlotta Lasér, född 1880-02-15 i Tilsit, Ostpreussen, död 1939-01-24 i Stockholm (Oscars förs, Stockholm, db nr 32), dotter av köpmannen Heinrich Edvard Lasér och Ida Marie Opitz.

Barn:

 • Käte Torhild Maria, född 1905-04-05 i Stockholm. Stiftsjungfru. Avgångsexamen från Margaretaskolan 1922-06-02. Aspirant hos arméförvaltningen 1922. Extra ordinarie tjänsteman hos arméförvaltningen 1925-07-01.
 • Sigrun Marie-Louise Vilhelmina, född 1917-05-07 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs Stiftsjungfru. 1.a kontorsskrivare hos domänverkets centralförvaltning. Gift 1937-10-16 inför Stockholms magistrat (Hedvig Eleonora, vb 224) med civilingenjör David Elis Lindborg, från vilken hon blev skild, född 1912-06-29.


TAB 32

Arvid, (son av Knut Ture, tab 29), född 1883-01-16 vid Urfors bruk i Ovansjö socken, Gävleborgs län. Studentexamen i Uppsala 1902-06-10. Elev vid Tekniska högskolan 1903. Utexaminerad från dess fackskola för elektroteknik 1906-06-10. Ingenjör hos Elektriska aktiebolag Holmia 1906. Anställd hos aktiebolag Stockholms patentbyrå 1907. Biträdande ingenjör hos patent- och registreringsverket 1908-01-07. E. byråingenjör hos patent- och registreringsverket 1913-10-01 och förste byråingenjör 1914-12-24. E. byrådirektör 1916-07-01. Ordinarie byrådirektör 1921-12-31. RVO 1925-06-06. RNO 1937-06-05. Gift 1928-07-27 i Maria förs, Stockholm ]] med Elsa Maria Hülphers, född 1896-03-15 i Karlstad. Dotter av länsveterinären Carl Emanuel Hülphers och Evelina Augusta Brandberg.

Barn:

 • Jan Gustaf Vilhelm, född 1929-09-12 i Stockholm. Se Tab. 32A

Utan känt samband:

 • 1) Anders Rennerfelt. Söner. Erik, född 1713-06-22 i Värings socken, Skaraborgs län, begr. där 1714-09-05. Olof, född 1716-06-20 i Värings socken.
 • 2) Bernt Otto Rennerfelt, kallas »välboren» i kyrkoboken vid sitt giftermål. Arklimästare. Gift 1730-01-06 i Karlskrona med Anna Maria Beckström, död 1722-12-22.

Barn:

  • Sofia Lovisa, döpt 1730-01-14 i Karlskrona, liksom syskonen, död där s. å. 18/1.
  • Anna Charlotta, född 1732-10-22, död s. å. 5/11. Ett barn, begr 1733-10-26.
  • Beata Juliana, född 1743-03-02, död 1762-02-19 i Lund.

Källor

1Rf. 23At (KrA). 4Lk. 5SK. 6Nv.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: