:

Engelcrantz nr 1906

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Engelcrantz nr 1906 †

Adlad 1748-01-13, introducerad 1752. Utdöd 1852-12-14.


TAB 1

Hans Engelke, född i Hamburg, där hans förfäder i ett par generationer varit framstående borgare, senatorer och köpmän (Ls.), död i Hamaburg 1628-11-03. Gift med Margareta Bremers, död 1672-04-14.

Barn:

 • Claes Engelke, född posthumus 1628-11-23 i Hamburg. Handelsbiträde hos Kay Hollander 1644-01-16 och hos Volderich Schmeiters 1652-03-00, båda i Hamburg. Kom såsom resande för Volderich Schmeiters till Göteborg 1652-05-10 och kvarstod i dennes tjänst i sju år. Handlande i kompani med Henning Helt 1658-06-01 och borgare i Göteborg 1681-03-17. Död i Göteborg 1707-05-28 och begraven i Tyska kyrkan [Ls]. Gift 1680-05-11 i Tyska församlingen, Göteborg med Catharina Möller, döpt i Tyska församlingen, Göteborg 1661-10-02, död i Tyska församlingen, Göteborg 1723-05-01, dotter av handlanden Hans Möller och A. Margareta Kramer [Ls].

Barn:

 • Otto Fredrik Engelke, adlad Engelcrantz, född 1692-11-24 i Tyska församlingen i Göteborg. Extra ordinarie kanslist i kansliet 1713-08-00. Kopist vid krigsexpeditionen 1714-10-15. Kanslist vid krigsexpeditionen 1716-10-20. Kanslist vid inrikes expeditionen 1719-03-06. Registrator vid inrikes expeditionen 1728-01-00. Kungl Maj:ts sekreterare vid dess enskilda affärer 1733-02-08. Kunglig sekreterare 1741-08-07. Kansliråds titel 1747-01-05. Adlad 1748-01-13 (sönerna 1752 introducerades under nr 1906). Död 1751-04-01 i Stockholm. Gift 1726-11-01 med Anna Beata Albrecht, född 1707-09-00 i Stockholm, begraven i Maria församling, Stockholm 1758-03-24, dotter av handlanden i Stockholm Claes Albrecht och Christina Neuwarth.

Barn:

 • Otto Fredrik, född 1727-10-10. Auskultant i Svea hovrätt. Kanslist i kronprinsens kansli 1745. Hovsekreterarefullmakt (SAB.) 1748-05-03. Amanuens vid riddarhuset 1760. Riddarhuskanslist 1765. Assessors fullmakt 1770. Avsked från riddarhuset 1779 med 200 rdrs pension. Död ogift 1798-09-01.
 • Anna Beata, född 1729-08-23, död 1787-01-13 på änkesätet Kyrkoby, Västerlanda socken, Göteborgs och Bohus län. Gift med sin kusin kyrkoherden i Myckleby pastorat av Göteborgs stift, titulerad hovpredikanten Gotthelf Engelke, döpt 1717-10-09 i Göteborgs tyska församling, död 1782-12-11 [Ls].
 • Catharina Christina, döpt 1731-01-20 i Stockholm, död 1814 på Gillberga, Svennevads socken, Örebro län. Gift med krigskommissarien, kronofogden med assessors titel Samuel Erik Brander.
 • Henrik, född 1732-04-30, död 1732-08-01.
 • Johannes, född 1733-05-30, död 1735-10-02.
 • Carl Jakob, född 1734-06-05 i Stockholm. Student i Uppsala 1748-02-27. Extra ordinarie kanslist vid inrikes civilexpeditionen 1751-04-30. Död ogift 1757.
 • Maria Charlotta, född 1736-02-17 i Stockholm, död 1826-10-10 i Helsingfors. Gift 1762 med kaptenen Hans Henrik de Carnall B, född 1724, död 1801.
 • Georg, född 1738-10-07. Arklimästare. Död ogift.
 • Abraham, född 1741-05-18. Volontär vid livregementet till häst 1760-10-14. Korpral vid livregementet till häst 1761-03-04. Livdrabant 1765-07-15. Löjtnant i armén 1769-04-04. Ryttmästare i armén 1775-05-22. Ryttmästare vid adelsfanan 1775-08-09. Major vid adelsfanan 1802-02-04. RSO 1809-07-03. Död ogift 1811-12-27 på Barkö boställe, Börstils socken, Stockholms län.
 • Isak, född 1743-04-15. Page vid hovet (SAB.) 1758-12-30 och hos kronprinsen (SAB.) 1762-04-02. Kornett vid adelsfanan 1764-06-26. Löjtnant vid adelsfanan 1782-02-11. Död ogift 1810-05-24 på sin frälseegendom Gillberga, Svennevads socken, Örebro län.
 • Margareta Elisabet, född 1744-01-17, död ung.

TAB 2

Claes (son av Otto Fredrik Engelke, adlad Engelcrantz, Tab. 1), född 1728-09-28. Student i Uppsala 1748-02-27. Kanslist i borgarståndets kansli 1747. Auskultant i Svea hovrätt 1748-04-14. Hovauditör 1748-05-03. Extra ordinarie kanslist i Svea hovrätt 1748-11-04. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1751-05-29. Vice notarie 1755-02-10. Tjänstgörande hovjunkare 1755-02-21. Kanslist i i Svea hovrätt 1757-02-14. Notarie i Svea hovrätt 1762-11-12. Assessor 1766. Lagmans titel 1771. Avsked 1778-02-04. Död 1798-05-01 på Järinge, Edebo socken, Stockholms län. Gift 1767-07-19 med Eva Helena Hall, född 1744, död 1784-11-02 på Ronöholm, Edebo socken och begraven 1784-11-14, dotter av rådmannen och handlanden i Borås Peter Hall och Eva Margareta Vargentin samt faster till generalmajoren Birger Hall, adlad von Hall.

Barn:

 • Claes Otto, född 1772. Ryttmästare. Död 1852. Se Tab. 3
 • Eva Beata, född 1773-12-13 på Ronöholm. Stiftsjungfru. Död 1857-02-28 i Stockholm. Gift 1:o 1791-05-31 på Järirge med kammarherren Carl Magnus Braunerhielm, född 1757, död 1814. Gift 2:o 1815-10-03 på Lundås, Edebo socken med kaptenen Georg Per Stiernheim, född 1774, död 1830.
 • Charlotta, född 1775-02-23 på Ronöholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1874-06-28 i Stockholm.
 • Gustaf, född 1776-06-08 på Ronöholm, död på Ronöholm 1777-04-18 och begraven 1777-04-27.

TAB 3

Claes Otto (son av Claes, Tab. 2). född 1772-06-23 i Stockholm. Antagen till krigstjänst 1780-03-28. Adjutant vid livregementsbrigadens kyrassiärer 1782-04-17. Löjtnant vid livregementsbrigadens kyrassiärer 1794-03-27. Ryttmästares avsked 1807-12-03. Död 1852-12-14 på Degerö, Malsta socken, Stockholms län, och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1806-07-07 på Lervik vid Gävle med Eleonora Elisabet Ennes, född 1787-11-18 i Gävle (As.), död 1837-07-27 på Degerö, dotter av grosshandlaren i Gävle Per Ennes och Elisabet Margareta Brändström.

Barn:

 • Elisabet Helena, född 1807-05-10, död 1811-04-01 på Järinge.
 • Hjalmar, född 1810-03-12. Kadett vid Karlberg (Hc.) 1827-03-06. Död vid Karlberg 1828-04-27.
 • Eleonora, född 1812-03-05 på Skedevi, Tjärstads socken, Östergötlands län, död ogift 1882-10-28 i Norrtälje.
 • Aurora, född 1816-06-21, död ogift 1856-11-25 i Stockholm.
 • Letitia, född 1818-01-29, död 1890-03-13, den sista av ätten. Gift 1860-01-26 med överstelöjtnanten Bror Olivier Munck af Fulkila, född 1805, död 1863.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: