:

Horn af Åminne nr 92

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Horn af Åminne nr 92

Grevlig 1772-09-12, introd. 1775.

1Blr. 2At (RA). 3KrAB. 4Hc. 5SAB.

TAB 1

Fredrik Horn af Åminne, greve Horn af Åminne (översiktstab 1–2, son av Christer Horn af Åminne, se frih. ätten Horn af Åminne, tab 9), född 1725-03-29 på Husbygård i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län. Volontär vid livgardet 1740. Furir därst. 1742. Sekundlöjtnant vid Alsaciska regementet i Frankrike 1743. Sergeant vid livgardet i Sverige 1745. Löjtnant vid Royal Suédois s. å. 15/4. Kapten réformé därst. s. å. 1/8. Fänrik vid svenska livgardet 1746-01-11. Vice korpral vid livdrabantkåren 1748-05-17. Korpral därst. 1749-01-17. Överste av infanteriet i fransk tjänst s. å. 6/12. RSO 1750-04-17. Överste och generaladjutant hos kommenderande franske fältmarskalken D'Estrées 1751 och sedan hos hertigen av Richelieu. Överste i svenska armén 1760-04-22. RFrO Plemér s. å. Kvartermästare vid livdrabantkåren 1761-06-22. Löjtnant därst. 1762-08-10. Överste för Östgöta kavalleriregemente 1763-02-09. Generalmajor 1770-03-02. KmstkSO s. å. 11/12. LMA och patriotiska sällskapet 1772-06-16. Generallöjtnant s. å. 12/9. Greve s. d. och med honom hans äldre broder Gustaf Adolf (introd. 1775 under nr 92 men före brodern). Chef för Smålands kavalleriregemente 1774. Transp. till överste för livregementet till häst s. å. 19/8. General av kavalleriet 1778-08-27. RoKavKMO s. å. Avsked från överstebeställningen 1780-04-24. Ordförande i styrelsen för Frimurarbarnhuset 1790. Död 1796-01-01 i Stockholm. 'Han ådagalade under tjänsten i Frankrike lysande prov på tapperhet, hade av konung Gustaf III förtroende om 1772 års revolution och förde därunder högsta befälet näst Konungen, för vilken han hade en svärmande hängivenhet, varför han ock vid upphöjelsen till greve anhöll att få kalla sig Gustafs vän, vilket konungen dock icke tillät, utan i stället gav honom sitt krönta namnchiffer i vapnet och en vase mellan buffelhornen på mittelhjälmen. Avsvalnade slutligen så i sitt nit för konungen, att han föll i onåd och vid den bekanta 1789 års riksdag blev på konungens befallning tillika med flera betydande riddersmän i häkte insatt.' Gift 1:o 1758-04-13 i Stockholm, efter enlevering, med Anna Margareta Plomgren, adlad Plommenfelt, född 1734-09-25, död 1782-08-17 i Stockholm, dotter av kommerserådet Anders Plomgren och hans 1:a hustru Anna Catharina Clason. Gift 2:o 1783-08-12 Sköldstad s socken, Östergötlands län med Ragnild Ulrika von Flygarell i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1748-07-26 Normestorp med översten Carl Gustaf Strömsköld, född 1715, död 1770), född 1732-02-23, död 1816-05-08 på Sköldstad, dotter av hovintendenten Anders Flygare, adlad von Flygarell nr 1554, och friherrinnan Christina Margareta von Danckwardt nr 191.

Barn:

 • 1. Anna Regina Fredrika, född 1761-01-15, död s. å. 21/6.
 • 1. Claes Fredrik (Horn, sedermera Claesson), född 1763. Major. Död 1823. Se Tab. 2.

TAB 2

Claes Fredrik Horn, sedermera Claesson (översiktstab 2, son av Fredrik Horn af Åminne, greve Horn af Åminne, tab 1), till Huvudsta i Solna socken, Stockholms län, vilket han efter morbrodern tillträdde. Född 1763-05-18 i Stockholm. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente1 1769-08-29. Kornett vid livregementet till häst1 1775-07-21. Löjtnant i regementet1 1777-08-07. Löjtnant vid regementet1 1781-04-27. Kammarjunkare 1783-06-06. Major vid fortifikationen s. å. 28/5. Premiärmajor därst. 1784-09-26. Avsked 1789-04-00. 'Blev 1792-05-24 av Svea hovrätt för delaktighet i konung Gustaf III:s mord dömd från liv, ära och gods samt att mista högra hand, halshuggas och steglas, vilken dom sedermera blev lindrad till förlust av adelskap samt evärdlig landsflykt. Bodde sedan med sin familj i Danmark, först under namnet Fredrik Claesson, sedan med återtagande av sitt förra namn, och dog 1823-05-23 i Köpenhamn.'. Gift 1786-11-23 i Stockholm med Maria Vilhelmina Linnerhielm, född 1764-05-01 Rosenholm. Död 1833-11-09 Falkenå, dotter av hovrättsrådet Jonas Linnerhielm, och hans 2:a fru Johanna Margareta Seele.

Barn:

 • Anna Regina Charlotta, född 1789-10-18, död ogift 1825 i Köpenhamn.
 • Claes Fredrik, född 1791. Landshövding. Död 1865. Se Tab. 3.
 • Fredrika Ulrika Petronella, född 1794-09-20 i Lybeck, död ogift 1883-03-10 i Örebro.
 • Brita Maria, levde ogift 1825. [2]
 • Julie, född 1805, död ogift 1891-05-30 i Örebro.

TAB 3

Claes Fredrik (översiktstab 2, son av Claes Fredrik, tab 2), född 1791-03-12 Huvudsta. Fältväbel vid Östgöta kavalleriregemente. 3. adjutant vid Närkes och Värmlands regemente 1808-08-09. Kornett och 2. adjutant vid livregementetsbrigadens husarkår 1809-02-19. Löjtnant därst. 1812-05-09. GMtf 1814-08-25. Avsked med tillstånd att såsom ryttmästare inträda i regementet 1815-02-21. Avsked 1822-02-05. RSO 1842-01-28. T. f. landshövding i Stockholms län s. å. 23/7. Landshövding därst. 1843-05-06. Avsked 1849-03-16. CXIV Joh:s medalj 1854. Död 1865-04-08 i Stockholm. Ägde först Falkenå i Kräklinge socken, Örebro län samt därefter Adamsberg i Rimbo socken, Stockholms län. Gift 1818-11-08 med sin syssling, friherrinnan Ebba Gustava Charlotta Uggla, född 1785-09-26 på Sund, död 1844-07-11 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten, friherre Erik Conrad Uggla, och grevinnan Catharina Ebba Horn af Åminne.

Barn:

 • Christer, född 1820. Kaptenlöjtnant. Död 1899. Se tab 4.
 • Fredrik, född 1821-09-10 på Falkenå. Furir vid Svea livgarde3 1837-12-14. Sergeant vid livbeväringsregementet3 1838-11-12. Fanjunkare 1839-05-31. Officersexamen3 1841-01-07. Fanjunkare vid 2. livgardet3 s. å. 18/1. Underlöjtnant därst. s. å. 15/2. Löjtnant 1845-12-18. 2. adjutant3 1850-05-15. 1. adjutant3 1853-10-04. Kapten och regementskvartermästare 1854-06-30. Major i regementet 1862-04-25. RSO s. å. 6/7. OffItS:tMLO s. å. 9/10. 2. major vid 2. livgardet 1866-12-04. Överstelöjtnant och 1. major 1867-07-04. Död ogift 1868-01-28 i Stockholm.
 • Gustaf Vilhelm, född 1823-02-10 på Falkenå, död där 1826-11-07.
 • Matilda, född 1824-05-29 på Falkenå, död 1906-01-26 i Stockholm. Gift 1870-10-27 på Hamilton-House vid Hälsingborg med generalmajoren Johan Ludvig Osvald Toll, i hans 2:a gifte, född 1826, död 1889.

TAB 4

Christer (översiktstab 2, son av Claes Fredrik, tab 3), född 1820-08-19 på Falkenå. E. Kadett å briggen »Vänta Litet» 1834. Sjöofficersexamen å Karlberg 1843-10-13. Sekundlöjtnant vid K.M:ts flotta 1844-04-17. Engagerad som »enseigne de vaisseau» å franska tredäckaren »Le Souverain» 1847-10-25–1848-11-24. Premiärlöjtnant 1852-05-27. RFrHL. Avsked med rättighet att såsom premiärlöjtnant utan lön i flottan kvarstå 1858-03-27. Kaptenlöjtnant s. å. 15/6. Överflyttad till flottans indragningsstat 1866-11-20. Död 1899-04-27 i Paris. Gift 1869-07-20 i Paris med baronessan Helene-Frederique-Auguste de Haber, född 1833-08-13 i Frankfurt am Main, död 1897-05-05 i Paris, efter att dagen förut hava blivit svårt skadad vid branden av en basarbyggnad, dotter av baron Jacques de Haber och Marie Hertz.

Barn:

 • Ebba-Marie-Maltide, född 1870-09-01 i Boulogne i Frankrike, död 1960-02-14. Gift 1893-06-05 i Paris med baron Armand de Linsingen, född 1860-05-25, död före 1946.

TAB 5

Gustaf Adolf Horn af Åminne, greve Horn af Åminne (översiktstab 3, son av Christer Horn af Åminne, se frih. ätten Horn af Åminne, tab 9), till Ekebyholm i Rimbo socken, Stockholms län. Född 1721-12-24. Volontär vid artilleriet 1736-03-05. Begynte uppvakta vid hovet5 1736-12-02. Page5 1737-06-13. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1742-05-19. Volontär vid preussiska armén 1745. Ryttmästares fullm. vid hessiska regementet till häst s. å. 5/9. Adjutant hos prinsen av Hessen-Cassel 1747. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente s. å. 2/6. Volontär vid franska armén 1748. Adjutant hos franska fältmarskalken comte de Saxe. Överste i fransk tjänst 1750-06-06. RSO 1751-12-04. Major vid Östgöta kavalleriregemente 1752-05-07. Överste i armén 1760-04-22. Överstelöjtnant vid regementet3 1761-08-22. Överste för norra skånska kavalleriregementet 1762-08-24. Löjtnant vid livdrabantkåren 1765-07-01 Generalmajor 1770-03-02. President i krigskollegium s. å. 28/5. Greve 1772-09-12 jämte sin yngre broder (introd. 1775 under nr 92, men efter honom). KSO 1773-04-28. Avsked från presidentsämbetet 1792-07-14. Död 1793-02-02 i Stockholm och begraven därst. Gift 1752-10-04 med Anna Christina Höijer i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1751-06-25 i Stockholm med kammarherren, greve Anders Gabriel Leijonstedt, född 1722, död 1751), född 1735-08-03, död 1772-03-27, dotter av borgmästaren i Piteå Anders Höijer och Christina Bostadius.

Barn:

 • Anna Charlotta, född 1753-08-11 i Stockholm, död ogift 1779-06-22.
 • Gustaf Adolf, född 1754. Överste. Död 1816. Se tab 6.
 • Claes, född 1755. Generallöjtnant och en av rikets herrar. Död 1823. Se Tab. 13.
 • Catharina Ebba, född 1756-07-18, död 1848-05-25 (18/7). Gift 1784-10-15 på Ekebyholm med överstelöjtnanten, friherre Erik Conrad Uggla, född 1751, död 1816.

TAB 6

Gustaf Adolf (översiktstab 4, son av Gustaf Adolf Horn af Åminne, greve Horn af Åminne, tab 5), född 1754-07-26 på Ekebyholm. Volontär vid livgardet 1764. Rustmästare därst. 1767. Furir 1768-12-18. Förare 1769. Sergeant 1771-09-28. Fänrik 1771-11-20. Kapten i armén 1772-09-13. Löjtnant vid livgardet 1774-07-28. Avsked med tillstånd att kvarstå som kapten i armén 1778-11-09. I preussisk tjänst 1778–1780. Kapten därst. Kapten vid Österbottens regemente 1780-11-13. Premiärkapten därst. 1781-05-16. Major 1782-05-15. Premiäradjutant vid livdrabantkåren 1784-12-04. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén s. å. 13/12. Överstelöjtnant i armén. Överstes avsked 1793-10-28. Död 1816-02-26 Kullerstad. Gift 1785-08-25 i Vikingstads kyrka, Östergötlands län med Anna Catharina Odencrantz, från vilken han blev skild, född 1760-07-11 Nybble s socken, Östergötlands län, död 1829-06-01 i Linköping, dotter av kammarherren Mattias Odencrantz nr 1947 och friherrinnan Margareta Christina von Lingen nr 305.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1786. Överste. Död 1855. Se tab 7.
 • Fredrik, född 1787-08-12 och död 1803-09-17 på Normestorp i Slaka socken, Östergötlands län.
 • Claes Christer, född 1789. Hovmarskalk. Död 1847. Se Tab. 8.
 • Anna Margareta, född 1792-07-20 på Normestorp, död 1876-04-23 i Linköping. Gift 1829-08-30 i Linköping med kammarjunkaren Christian Fredrik von Nackreij, född 1806, död 1859.
 • Adam, född 1794-07-07 och död s. å. 5/12 på Normestorp.
 • Arvid Sigismund, född 1795. Kammarherre. Död 1862. Se Tab. 9.
 • Edvard Baltsar, född 1797-07-25, död 1803-09-10.
 • Axel Adam, född 1799-08-20 på Normestorp, död ogift 1826-05-07 genom olyckshändelse (drunkning) vid ön Seierö i Danmark.
 • Henrik Rudolf, född 1801-03-23, död s. å. 22/7 på Normestorp.
 • Bengt Fredrik, född 1802-07-09 på Normestorp. Fanjunkare vid Närkes regemente3 1818-10-22. Fänrik därst. 1819-10-12 och vid 1. livgrenadjärregementet 1820-02-15. Löjtnant därst. 1833-01-28. Avsked såsom löjtnant i armén s. å. 30/3. Kapten i armén 1835-07-14. Död ogift 1837-05-31 i Köpenhamn.
 • Rudolf, född 1803-08-12, död 1806-07-21 på Normestorp.
 • Ulrika Charlotta, född 1805-04-29 på Normestorp, död 1815-12-10 i Linköping.

TAB 7

Gustaf Adolf (översiktstab 4, son av Gustaf Adolf, tab 6), född 1786-07-13 Nybble s socken, Östergötlands län. Kadett vid Karlberg4 1796-09-23. Avgången från krigsakademien4 1798-03-27. Sergeant vid livgrenadjärregementet3 1800-03-13. Volontär vid fortifikationen 1802-09-19. Officerskadett3 1803-11-09. Stora fortifikationsofficersexamen3 1805-03-13. Konduktör vid fortifikationen 1805-05-04. Underlöjtnant vid ingenjörkåren 1810-05-01. Löjtnant i armén s. d. Kapten vid dalregementet 1813-04-13. Major vid Gotlands nationalbeväring 1816-12-17. Överstelöjtnant i armén 1823-12-18. RSO 1826-05-11. Avsked med tillstånd att kvarstå som överstelöjtnant i armén s. å. 12/10. Avsked ur krigstjänsten 1827-11-14 med överstes n. h. o. v. Död 1855-01-25 i Söderköping. Gift 1819-09-25 på Halleby i Skärkinds socken, Östergötlands län med sin moders kusin Fredrika Johanna von Scheven, född 1789-09-04 i Linköping, död 1867-02-09 i Söderköping, dotter av översten Natanael Fredrik Christoffer von Scheven, och friherrinnan Ulrika von Lingen nr 305.

Barn:

 • Ebba Catharina Sofia Fredrika, född 1820-08-06 Hjälmsäter, död 1860-08-16 Söderköping. Gift 1852-04-04 i Söderköping med handlanden Nils Apelqvist.
 • Gustaf Adolf, född 1821-10-14 på Hjälmsäter, död 1833-03-10 på Korssäter.
 • Bernhardina Josefina Carolina, född 1823-07-01 på Hjälmsäter, död ogift 1881-07-31 i Söderköping.

TAB 8

Claes Christer (översiktstab 5, son av Gustaf Adolf, tab 6), född 1789-06-02 Normestorp. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1789-12-24. Kvartermästare därst. 1790-06-05. Fältväbel vid livgrenadjärregementet 1804. 3. adjutant vid Närkes och Värmlands regemente 1808-03-09. Löjtnant vid Närkes regemente 1810-11-27. Kapten därst. 1817-01-14. RSO 1823-07-04. Majors avsked 1824-05-11. Hovmarskalk 1832. Ståthållare på Stockholms slott 1841-07-31. Avsked därifrån 1847-04-06. Död 1847-06-30 i Jönköping. Bevistade 1808–1809 års krig mot Norge samt krigen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1823-09-05 med Hedvig Beata Rütterskiöld, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1835-06-09 i Ösmo socken, Stockholms län med kaptenen, friherre Otto Gotthard Eugene von Vegesack född 1795, död 1876), född 1800-06-04 i Stockholm, död där 1858-02-11, naturlig dotter av ryttmästaren Johan Evert Reuterskiöld nr 1636, och Catharina Charlotta Bågh.

Barn:

 • Claes Fredrik, född tvilling 1824-05-20, död 1841-05-29 i Stockholm.
 • Otto Edvard, född tvilling 1824-05-20, död ogift 1893-06-05 i Stockholm.
 • Ebba Charlotta Adelaide, född 1825-11-03, död 1840-05-18.
 • Augusta Matilda Rosalie, född 1827-04-30 Ekebyholm, död 1898-10-11 i Stockholm. Ägde huset nr 22 Badstugatan i Stockholm 1867–1894. Gift 1848-10-17 i Söderköping med kaptenen Carl Johan Stierngranat, född 1802, död 1869.
 • Gustaf Ferdinand, född 1828-08-09 på Ekebyholm. Kadett vid Karlberg 1842-06-01. Utexaminerad 1848-06-17. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet s. å. 30/6. Deltog i dansk-tyska kriget 1849 och tjänstg. därunder vid 12. lätta bataljonen av general Ryes kår samt bevistade affärerna vid Haderslev s. å. 3/4, Kolding 23/4, Blekiaerskov 7/5 och Velie 8/5. Avsked från förstn. Regemente med tillstånd att kvarstå i armén 1851-01-31. Avsked ur armén 1852. Överflyttade till Mexiko men vistades sedan i Spanien, där han levde i medlet av 1880-talet.

TAB 9

Arvid Sigismund (översiktstab 5, son av Gustaf Adolf, tab 6), född 1795-10-07 Normestorp. Underlöjtnant vid amiralitetet 1814-06-14. Löjtnant vid örlogsflottan 1821-11-05. Kapten vid flottans generalstab 1823-07-04. Premiärlöjtnant vid K. M:ts flotta 1824-12-01. Kammarherre. Chef för Östergötlands rotebåtsmanskompani. RSO 1835-03-24. Avsked s. å. 9/5. Död 1862-05-18 i Uppsala. Ägde Hesselby i Tuna socken, Uppsala län 1855–1858 ävensom huset nr 18 Klara Södra Kyrkogata i Stockholm. Gift 1835-06-24 i Högsby kyrka, Kalmar län med stiftsjungfrun Anna Sofia Fredrika Arnell, född 1813-06-21.

Barn:

 • Anna Fredrika Regina, född 1836-04-24 Näs. Hovfröken hos drottning Lovisa 1859-08-05. Död 1873-02-01 på Berga i Högsby socken, Kalmar län. Gift 1866-06-12 på Ulriksdals lustslott med kammarherren Henrik Gustaf Ferdinand af Harmens, i hans 1:a gifte, född 1834, död 1907.
 • Catharina Ebba Cecilia, född 1839-09-30 på Näs, död 1872-05-11 i Gränna. Gift 1871-08-12 på Ruda i Högsby socken, Kalmar län med kaptenen, friherre Knut Alfred Rudolf Fabian Örnsköld, född 1841, död 1915.
 • Arvid Gustaf Sigismund, född 1841. Ceremonimästare. Död 1922. Se Tab. 10.

TAB 10

Arvid Gustaf Sigismund (översiktstab 5, son av Arvid Sigismund, tab 9), född 1841-01-29 Näs. Student i Uppsala 1860. Kansliexamen 1862-05-30. Extra ordinarie kanslist i finansdepartementet s. å. 13/6 och i kommerskollegium 1863. Tjänstg. kammarjunkare s. å. 8/12. Kammarherre 1868-08-26. RDDO 1871-06-10. T. f. registrator och arkivarie i nämnda kollegium 1872-09-24. T. f. vice ceremonimästare vid K. M:ts hov 1882-10-19. RVO s. å. 1/12. Ceremonimästare vid K. M:ts hov 1883-09-25. KBadZLO1kl 1884-08-20. Rikshärold och officiant vid KMO samt RNO 1888-11-26. Registrator och arkivarie i ovann. Kollegium 1891-12-18. SiamKrO2kl s. å. 21/11. RPrKrO2kl m kr 1895. KNO2kl 1896-01-21. OII:sJmt 1897-09-18. StOffItKrO s. å. KNO1kl 1901-11-30. Avsked från registrators- och arkivariebefattningen i kommerskollegium 1906-03-30. OIISGbmt 1907-06-06. TMO1kl 1908. KFrHL s. å. RPrRÖO2kl m kr s. å. i aug. RRS:t StO1kl 1909. Tjänstfri från hovet 1911-12-12. Avsked som rikshärold 1920-03-12. Död 1922-05-05 i Stockholm, Oscars förs (db). Ägde huset nr 18 vid Klara Södra kyrkogata i Stockholm 1864–1896 och huset nr 14 vid Grevgatan i nämnda stad sedan 1896. Gift 1867-11-10 i Stockholm med Augusta Charlotta Lovisa Blomstedt, född 1848-05-07 på Nyborg i Håtuna socken, Uppsala län, död 1914-09-14 i Stockholm Oscars förs (db), dotter av kammarherren Johan Otto Blomstedt nr 1786, och grevinnan Vilhelmina Lovisa Johanna von Schwerin nr 94.

Barn:

 • Anna Charlotta Lovisa, född 1869-07-25 i Stockholm. Gift 1908-11-10 i Stockholm, Oscars förs (vb) med före detta ingenjören vid statens järnvägars maskinavdelning, civilingenjören Carl Oskar Lindström, född 1858-08-08, död 1930-09-30 i Malmö, S.t Petri förs (db).
 • Gustaf Arvid Otto Claes, född 1871. Kammarherre. Se Tab. 11.
 • Catharina Ebba Charlotta (Lottie), född 1874-07-25 Hallunda, död 1962-01-17 i Stockholm, Engelbrekts förs (db). Gift 1894-05-31 i Klara kyrka i Stockholm med översten Axel Hjalmar Steuch, född 1866, död 1941-02-08.
 • Henrik Arvid Bengt Christer, född 1880. Ryttmästare. Se Tab. 12.

TAB 11

Gustaf Arvid Otto Claes (översiktstab 5, son av Arvid Gustaf Sigismund, tab 10), född 1871-02-21 i Stockholm, död 1945-11-04 i Stockholm (Kungsholms db nr 269). Extra ordinarie kontorsskrivare i järnvägsstyrelsens kontrollkontor 1896. Tjänstg. kammarjunkare 1898-12-01. Kontorsskrivare 1899-06-01. OIIGbmt 1907-06-06. Kammarherre 1908-04-18. RPrRÖO s. å. T. f. vice ceremonimästare 1908–1924. RRS:tAO2kl 1909. RVO 1911-06-06. KIKrO 1913. Kontorsskrivare i järnvägsstyrelsens taxebyrå s. å. OffFrHL 1914. KNedONO2kl 1922. Vice ceremonimästare 1924–1925. Bokhållare i järnvägsstyrelsens kontrollkontor 1925-09-19. Gift 1:o 1901-10-05 i Stockholm med Mary Stewart Mac Gregor, skilda genom Stockholms rådhusrätts utslag 1924-12-10, född 1880-07-14, dotter av brittiska konsuln i Stockholm Alexander MacGregor och Emma Yates. Gift 2:o 1929-01-19 i Stockholm, Oscars förs (vb) med Ragnhild Margareta Borgstedt, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1937-06-21 i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1937-09-25 i Stockholm, Oskars förs med ingenjören Nils Gunnar Ericsson, född 1901-03-06 i Stockholm, Hovförs /pastor i Oscars förs/), född 1900-10-27 i Stockholm, Hovförs (fb), dotter av musikdirektören, professor Erik Ragnar Borgstedt och Lovisa Magdalena Mellgren. Gift 3:o 1940-11-05 (Kungsholms förs i Stockholm, vb) med Mary Wedelin, född 1889-09-10 (Adolf Fredriks förs i Stockholm, fb), dotter av stationsbokhållaren Axel Wedelin o. Tekla Charlotta, född Mellin.

Barn:

 • Christer Arvid Alexander Gustafsson, född 1906-02-04 i Stockholm.

TAB 12

Henrik Arvid Bengt Christer (översiktstab 5, son av Arvid Gustaf Sigismund, tab 10), född 1880-03-12 i Stockholm. Greve. Mogenhetsexamen i Örebro 1903-05-26. Volontär vid Livgardet till häst s. å. 4/7. Distinktionskorpral därst. 1904. Sergeant vid Skånska dragonregementet s. å. 3/9. Elev vid Krigsskolan 1904. (EÄ Kadett vid Karlberg 1904). Utexaminerad (EÄ Officersexamen) 1905-11-29. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente 1905-12-08. Löjtnant därst. 1908-08-28. Kommenderad till Militär-Reitinstitut i Hannover 1913–1914. Löjtnant på reservstat vid regementet 1916-12-15. Ryttmästare på reservstat 1920-11-05. Transporterad till ryttmästare på reservstat vid Livregementet till häst 1928-02-03. Avsked 1930-03-07. SM. Gift 1:o 1909-11-03 i Oskarskyrka i Stockholm, K. Göta lifgard. (vb) med Astrid Wawrinsky, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1931-10-01, född 1888-09-10 i Stockholm (EÄ nämnda stad), dotter av kaptenen vid Göta livgarde Hjalmar Laurentius Wawrinsky och Bertilda Carolina Regina Dölling. Gift 2:o 1932-04-19 i Köpenhamn (Stockholm, Engelbrekts förs, vb) med Greta Victoria Lindberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Engström), född 1886-12-17.

Barn:

 • 1. Agneta Catharina Henriksdotter, född 1911-05-18 i Ystads förs (fb), liksom syskonen. Gift 1940-12-21 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm med arkitekten Hans-Fredrik Magnus Heumüller, född 1911-12-25.
 • 1. Claes Henriksson, född 1915-06-02 i Ystad. Greve.
 • 1. Arvid Mauritz Henriksson, född 1917-07-17 i Ystad. Greve.

TAB 13

Claes (översiktstab 3, son av Gustaf Adolf Horn af Åminne, greve Horn af Åminne, tab 5), till Ekebyholm i Rimbo socken, Stockholms län. Född där 1755-08-03. Antagen till krigstjänst 1767. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente s. å. 10/9. Kvartermästare vid livregementet till häst1 1771-12-16. Stabskornett därst. 1773-06-21. Regementsadjutant1 1775-01-18. Stabslöjtnant s. å. 20/12. Löjtnant1 1776-06-10. Kavaljer hos hertiginnan s. å. 20/8. Korpral vid livdrabantkåren 1777-09-10. Sekundmajor vid Östgöta kavalleriregemente 1779-04-23. Kammarherre hos drottningen 1781-10-26. Premiärmajor vid regementet 1782-08-23. Överstelöjtnant 1783-09-20. Kaptenlöjtnant vid livdrabantkåren 1784-06-20. Överste vid Östgöta kavalleriregemente 1787-02-23. Skattmästare vid KMO och KNO 1787-11-26. Generalmajor 1793-09-02. RSO 1795-04-28. Generallöjtnant 1802-12-09. RoKavKMO 1806-11-19. Avsked ur krigstjänsten 1813-04-13. En av rikets herrar 1822-05-07. Död 1823-06-09 och ligger jämte sin 2:a fru begraven i Rimbo kyrka. Gift 1:o 1781-01-11 på Stora Sundby i Kärnbo socken, Södermanlands län med Brita Maria von Hauswolff, från vilken han 1809 blev skild, född 1758-06-29, död 1844-10-01 i Stockholm, sedan hon testamenterat sin förmögenhet till pensioner åt adliga fruntimmer, samt ligger begraven i Cronbergska eller Hackersköldska graven vid Södertälje kyrka, dotter av k. räntmästaren Carl Johan von Hauswolff och hans 1:a fru Märta Beata Rosenstam. Gift 2:o 1809-08-17 Myrö med hovfröken hos drottningen Anna Sofia Blomstedt, född 1777-03-03, död 1858-10-28 i Stockholm, dotter av kaptenen Johan Magnus Blomstedt, och Anna Lovisa Taube.

Barn:

 • 1. Beata Ebba, född 1782-10-30, död 1804-02-01 i barnsäng i Stockholm, 'Över henne lät hennes moster fröken Ulrika Carolina von Hauswolff slå en minnespenning, som visar å ena sidan inom en orm, som biter sig i stjärten, hennes namn samt födelse- och dödsår, och å den andra en lilja på sin stjälk med överskrift: Hastigt försvunnen.'. Gift 1801-12-20 i Stockholm med generalmajoren, greve Ulrik Gyldenstolpe, i hans 1:a gifte, född 1774, död 1855.
 • 1. Gustaf, född 1787-04-07 och död s. å. 12/11 på överstebostället Tuna i Rystads socken, Östergötlands län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: