:

Cederström nr 1062

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Cederström nr 1062 †

Adlad 1684-08-08, introducerad 1686. Utdöd 1815-09-05. Ätten har utgrenat sig i friherrliga ätten Cederström.


TAB 1

Carl Joensson. Borgare och en förmögen handelsman i Kalmar. Rådman i Kalmar 1640. Död 1670-06-13. Gift med Catharina Gertsdotter von Glaen, död 1684 i Västerås.

Barn:

 • Carolus Carlsson, född 1642-11-24 i Kalmar. Student i Uppsala 1659. Disputant i Uppsala 1664. Företog 1664 en utrikes resa, från vilken han hemkom 1671 (Hm.). Hovpredikant 1672-03-29. Kyrkoherde i Danderyds pastorat av Uppsala ärkestift (Hm.) 1673-01-27. Kyrkoherde i Maria Magdalena församling i Stockholm 1674-11-13. Teol. lic. i Uppsala 1675-09-00. Kyrkoherde i Nikolai 1678-08-21. Biskop i Västerås stift 1680-12-09. Teol. doktor 1693 vid jubelfesten i Uppsala. Död 1707-04-14 i Västerås och begraven 1707-06-24 i domkyrkan i Västerås varest hans epitatium med latinsk påskrift ses. Han själv fick 1678-03-04 adliga privilegier och rättigheter, och hans barn blevo 1684-08-08 adlade med namnet Cederström (sönerna 1686 introducerade under nr 1062). 'Han studerade även vid flera utländska akademier, särdeles i Jena, där han läste teologi och 1666 vid blott 24 års ålder förklarades värdig att bliva teol. doktor. Stod en tid i så mycken nåd hos konung Carl XI, att högstdensamme erbjöd sig att bevista hans frus begravning, men tyckes sedermera något ha förlorat konungens ynnest.' Gift 1:o 1675-08-26 i Stockholm med Margareta Swebilia, adlad Adlerberg B, född 1659-08-11 i Kalmar, död i barnsäng 1688-02-28 i Västerås, dotter av ärkebiskopen doktor Olaus Swebilius och Elisabet Gyllenadler. Gift 2:o 1688-12-00 med Catharina Bröms i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1680 med ståthållaren Johan Gottman, adlad Silfverklou, död 1686), född 1664-10-05, död 1735-11-03, dotter av arkiatern doktor Sven Bröms och hans 2:a hustru Catharina Margareta Helledaij.

Barn:

 • 1. Elisabet Carlsdotter, adlad Cederström, född 1677 i Stockholm, död i Stockholm 1759-03-13. Gift 1:o 1693-07-06 på Gillberga i Dingtuna socken, Västmanlands län med hovpredikanten, utnämnd kyrkoherden i Hedemora pastorat av Västerås stift mag. Olaus Borelius, född 1662 i Stockholm, död 1700-08-12 i Sala (Hm.). Gift 2:o 1703-01-18 med arkiatern och landshövdingen doktor Urban Hjärne, adlad Hjärne, i hans 3:e gifte, född 1641, död 1724.
 • 1. En dotter, född 1678, död som spädbarn.
 • 1. Olof Carlsson, adlad och friherre Cederström, född 1679, död 1745. Se friherrliga och grevliga ätterna Cederström, Tab. 1.
 • 1. Carl Carlsson, adlad Cederström, född 1680-12-12 i Stockholm. Student i Uppsala 1693-03-10. Död 1693-09-06.
 • 1. Catharina Carlsdotter, adlad Cederström, född 1682-08-22, död 1739-12-09 Hummelsta och begraven 1739-12-20 i Västerås domkyrka. Gift 1700-07-08 på Gillberga med assessorn Peter Johan von Bysing, född 1665, Död 1713.
 • 1. Christina Carlsdotter, adlad Cederström, född 1683-12-17, död som ung.
 • 1. Margareta Cederström, född 1684-09-05. Gift 1702-05-28 på Gillberga med superintendenten doktor Nikolaus Sternell, född 1667-01-06, död 1744-08-26, vars barn blevo adlade med namnet Cedermarck.
 • 1. Samuel Cederström, född 1685-11-21 i Västerås. Konduktör vid fortifikationen 1707-01-17. Kapten vid Södermanlands regemente 1709-10-07. Död 1710-03-14 i Hälsingborg och ligger begraven i Hjärneska graven i Bromma kyrka nära Stockholm, varest hans vapen är uppsatt. Gift 1709 med sin systers styvdotter Johanna Christina Hjärne i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1715-12-27 med generalmajoren Georg Reinhold Palmstruch, född 1686, död 1757), född 1692-11-13 död 1751-06-22, dotter av arkiatern och landshövdingen doktor Urban Hjärne, adlad Hjärne, och hans 2:a fru, friherrinnan Catharina Elisabet Bergenhielm, nr 103.
 • 1. Gustaf Cederström, född 1688-02-28, död som ung.
 • 2. Helena Cederström, född 1690-04-29, död 1753-01-01 och begraven i Maria kyrka i Stockholm 1753-01-08. Gift 1705-03-16 i Nikolai församling, Stockholm, (Nikolai församl:s i Sth. kyrkoarkiv.) med biskopen i Västerås stift doktor Sveno Benedicti Caméen, född 1667, död 1729, vars barn blevo adlade med namnet Caménsköld.
 • 2. Charlotta Cederström, född 1695-06-04, död som ung.

TAB 2

Sven Cederström (son av Carolus Carlsson, Tab. 1), till Tomta och Elfgärde i Rasbo socken, Jälla och Torkarby i Vaksala socken (alla i Uppsala län) samt Skälby i Hammarby socken, Stockholms län. Född 1691-09-02. Student i Uppsala 1705-10-02. Auskultant i bergskollegium 1709-05-07. Löjtnant vid garnisonsregementet i Stade 1714. Kapten vid Hälsinge infanteriregemente 1717-12-12. Avsked 1719-09-30. Kammarherre 1721-03-31. Hovmarskalk (SAB.) 1747-04-20. RSO 1750-04-17. Död 1767-01-12 på Jälla. Han bevistade 1718 års fälttåg i Norge. Gift 1718-06-24 med Charlotta Elisabet Blixenstierna, döpt 1703-08-28 i Stockholm, i Stockholm 1776-06-19 'sedan hon på ett konstigt sätt och med egna avkomlingars uteslutande bortgivit sin ansenliga egendom till friherre Anders Cederström, för det hennes sondotter, Ulla Cederström, ej velat gifta sig med honom', dotter av statssekreteraren Tomas Andersen, adlad Blixenstierna, och Elisabet Adlersköld.

Barn:

 • Carl, född 1719. Student i Uppsala 1729-12-12. Extra ordinarie kanslist vid krigsexpeditionen. Slutligen registrator vid krigsexpeditionen. Kammarherre (SAB.) 1750-07-06. Död ogift 1756-06-02 i Stockholm och begraven i Jakobs kyrka
 • Johanna Elisabet, född 1721, död 1795-01-16 på Grän i Rasbo socken. Gift 1:o 1744-12-14 i Vaksala socken, Uppsala län med hovjägmästaren Johan Gustaf Gyllenkrok, född 1701, död 1764. Gift 2:o 1767-08-27 i Stockholm med kammarherren Gregorius Johan von Kothen, i hans 2:a gifte, född 1723, död 1776.
 • Fredrik, född 1726, död 1731.

TAB 3

Tomas (son av Sven Cederström, Tab. 2), född 1722-08-26. Kom i tjänst 1736. Underofficer vid Hälsinge regemente. Fänrik vid Hälsinge regemente 1742-03-30. Löjtnant 1745-10-02. Kapten 1748-08-07. Avsked 1759-03-27. RSO 1767-11-23. Kammarherre (SAB.) 1769-04-05. Hovmarskalk 1770. Död 1771-07-26 i Stockholm. Gift 1757-06-05 med sin kusins dotter friherrinnan Ulrika Eleonora Bunge, född 1737-03-17, död 1766-08-26, dotter av statssekreteraren Henrik Bunge, adlad och friherre Bunge, och hans 2:a fru Catharina Christina Caméen, adlad Caménsköld.

Barn:

 • Charlotta Christina, född 1758-02-23, död 1762-04-20.
 • Ulrika Eleonora, född 1759-12-23. Stiftsjungfru. Död 1787-06-26 i Stockholm. Gift 1775-01-08 med presidenten Fredrik von Post, i hans 2:a gifte, född 1726, död 1805.
 • Maria Lovisa, född 1761-06-13, död 1761-12-05.
 • Sven, född 1763-03-24, död 1763-04-21.
 • Olof, född 1766-08-16, död 1766-08-16.

TAB 4

Carl (son av Tomas, Tab. 3), till Grän i Rasbo socken, Uppsala län. Född 1765-08-19. Sergeant vid Upplands regemente 1778-08-21. Fänrik vid Upplands regemente 1780-06-07. Genom byte transport till Dalregementet 1783-05-28. Kvarstod 1787 men var avgången från regementet 1788. Hovjunkare 1789. Kammarherre 1802-05-13. Död 1815-09-05 Jakobsberg, och med honom utgick adlade ätten Cederström på svärdssidan. Gift 1791-10-04 i Stockholm med Christina Elisabet König, född 1760-08-29 (?), död 1831-05-21 Mölnbacka. Dotter av arkitekten Carl Henrik König, och hans 1:a fru Eva Catharina Björling.

Barn:

 • Eleonora Catharina Lovisa, född 1795-07-29, död 1795-12-02 i Stockholm.
 • Carolina Christina, född 1798-01-24 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död i Stockholm 1855-11-29 i kolera. Gift 1817-05-20 i Stockholm med häradshövdingen greve David Fredrik Frölich, född 1788, död 1862.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: