:

Cederstråhle nr 1563

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Cederstråhle nr 1563 †

Adlad 1718-09-18 introducerad 1719. Denna ättegren utdöd i Sverige 1812-05-26. Huruvida den fortlever i Tyskland är ej känt. En gren (Tab. 7) adopterad 1801-05-28, introducerad 1805. Utdöd 1886-03-07.


TAB 1

Ragvald, född i Västergötland. Frälsefogde.

Barn:

 • Bengt Ragvaldigon. Kaptenlöjtnant (Sh.). Underkommendant på Bohus fästning (Sh.) 1676-09-15. Majors titel (Sh.) 1676-09-29. Överstelöjtnants titel 1678-09-21. Kommendant på Nya Älvsborg 1679-10-29. Gift med Annechen von Kugeln, borgmästaredotter från Bremen.

Barn:

 • Johan Cederbaum, adlad Cederstråhle, född 1673 i Västergötland. Arklimästare vid amiralitetet 1692-02-01. Konstapel vid artilleriet i Göteborg 1692-04-03. Sergeant vid Västgötadals regemente 1693-09-01. Fältväbel vid Västgötadals regemente 1695-09-01. Fänrik 1701-07-15. Löjtnant 1703-07-16. Konfirmationsfullmakt 1703-12-30. Kapten 1705-07-24. Kapten vid artilleriet i Dünamünde 1710-07-20. Åter kapten vid Västgötadals regemente 1710-11-17. Artillerikapten vid skånska fältstaten 1712-02-05. Kapten vid artilleriet i Kristianstad 1713-12-30. Konfirmationsfullmakt 1717-08-22. Adlad 1718-09-18 jämte sina styvbarn Carl Gustaf och Johanna Catharina Grubb (introducerad jämte styvsonen 1719 under nr 1563). Majors titel 1719-12-03. Avsked 1747-03-17. Död 1751-03-09 Vänsjö socken, Skaraborgs län. Gift 1:o med änkefru Palmia Maria Grubb, född Weisenhoff, dotter av doktor Ludvig Weisenhoff i Sachsen och Ingrid Wäsenberg . Gift 2:o 1713-04-19 i Malmö med Maria Hammelstierna i hennes 2:a gifte, född 1680, död 1755-04-06 på Vänsjö, ? dotter av ryttmästaren Johan Hammel, adlad Hammelstierna 1681-05-20 men ej introducerad, och Christina Gyldenär.

Barn:

 • 1. Anna. Gift med löjtnanten Köhler från Livland.
 • 1. Margareta, levde ännu 1750. Gift 1718-07-30 i Röke socken (At (S).), Kristianstads län med kyrkoherden i Röke och Torups församlings pastorat av Lunds stift Olaus Plantin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1700-07-18 med Carina Jönsdotter i hennes 2:a gifte, död 1711), född 1672-09-28, död 1736-02-19 [Hans maka],
 • ? 1. Carl Gustaf, född 1700. Fänrik vid danska gardet. Död ogift 1745.
 • 2. Ulrika Charlotta, född 1716-07-10, död 1783-06-03 Ållestad. Gift i Ållestad 1744-09-08 med överjägmästaren Anders Johan Gyllensvärd, född 1718, död 1792.

TAB 2

Bengt (son av Johan Cederbaum, adlad Cederstråhle, Tab. 1), född 1694 i Bohuslän. Volontär vid drottningens livregemente till häst 1710. Korpral vid drottningens livregemente 1714. Kvartermästare vid adelsfanan 1716. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1718-06-26. Kvartermästares indelning 1721. Kornetts indelning 1741-05-26. Löjtnant 1743-06-25. Avsked 1744-09-08. Död 1755-03-28 Finnestorp s socken, Skaraborgs län. Han hade varit fången i Danmark och tvenne gånger blesserad. Gift 1719-03-08 med Christina Magdalena Frölich, född 1695-02-08, död 1782-06-05, dotter av översten Hans Fredrik Frölich, natural. Frölich, och Anna Margareta Silfversvärd, nr 184.

Barn:

 • Anna Maria, född 1721-10-04 på St. Skogskälla i Gökhems socken, Skaraborgs län, död före 1782.
 • Catharina Charlotta, född 1725-02-07, död änka 1772-01-15. Gift 1754-09-24 på Finnestorp med Nils Sjöberg.
 • Johan Ludvig, döpt 1726-03-11 på Finnestorp, död som ung.
 • Anna Metta, född 1727-09-15, död 1795 i Stockholm. Gift 1750-05-27 i Danderyds socken, Stockholms län med handelsmannen och stadsmäklaren i Stockholm Fredrik Corsar, död 1784-07-19 i Stockholm. (SRB.)
 • Johanna Palmia, född 1729-10-13, död 1788-10-27 i Skara. Gift 1761-10-16 på Finnestorp med urfabrikören i Skara Johan Nordahl, född 1711, död 1784-11-10 i Skara.
 • Catharina Elisabet, född 1731-04-27 på Finnestorp, död 1785-11-19. Gift 1756-04-21 på Finnestorp med amiralitetsöverstyrmannen Olof Magnus Carlbergh.
 • Fredrika Plantina, döpt 1733-01-08 på Finnestorp.
 • Hedvig Eleonora, döpt 1734-07-16 på Finnestorp, död änka 1816-06-23 i Nedregården Häggeryd i Borstigs socken, Skaraborgs län. Gift med sergeanten Wibom.
 • Maria Elisabet, född 1737-09-26 på Finnestorp, död 1806-04-15 Gate. Gift 1783 med fänriken Erik Bengt Belfrage, i hans 2:a gifte, född 1722, död 1790.
 • Margareta Beata, döpt 1739-02-04 på Finnestorp, död som ung.
 • Ulrika Eleonora, döpt 1741-11-16 på Finnestorp, död 1783-11-26 på Tokarp Västergärden i Mjelldrunga socken, Älvsborgs län. Gift 1766-11-28 på Finnestorp med sergeanten Berndt Conrad Belfrage, född 1748, död 1780.

TAB 3

Carl Fredrik (son av Bengt, Tab. 2), född 1720-05-17 på St. Skogskälla i Gökhems socken, Skaraborgs län. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente. Avsked. (Bor med hustrun i Qv. Sandbacken mindre No 198 ca 1754-1757. Se Katarina AI:6 s709) .Gift 1750-06-04 i Torbjörnstorps socken, Älvsborgs län med Christina Lindeberg, född 1733, dotter av gästgivaren Lindeberg i Torbjörnstorps socken.

Barn:

 • Magdalena Christina, född 1750, död 1750-12-31, i Falköping.
 • Christina Magdalena, döpt 1753-05-19 i Maria församling, Stockholm.

TAB 4

Ulrik (son av Bengt, Tab. 2), född 1723-07-03 på Håkentorp i Eriksbergs socken, Älvsborgs län. Volontär vid artilleriet 1737. Lärkonstapel 1739. Sergeant vid artilleriet 1743-08-24. Överfyrverkare 1747-08-24. Livdrabant 1748-01-12. Löjtnant vid garnisonsregementet i Stralsund 1749-02-28. Kapten i garnisonsregementet i Stralsund 1750-07-17. Avsked 1761-09-12. Död 1782 i Pütte vid Stralsund. Gift 1750 i Stralsund med Fredrika Elisabet Helm.

Barn:

 • Johan Gabriel, död som ung.
 • Christian Fabian, född 1754-08-10. Bosatte sig i Tyskland.

TAB 5

Johan Ludvig (son av Bengt, Tab. 2), till Ekedal i Hyringa socken, Skaraborgs län. Född 1736-06-05 i Västergötland. Volontär vid Älvsborgs regemente 1750. Volontär vid garnisonsregementet i Stralsund 1751-04-02, korpral vid garnisonsregementet i Stralsund 1752. Förare 1753. Sergeant 1754. Fältväbel 1756. Fänrik 1758-04-27. Stabsadjutant 1763-03-09. Löjtnant 1768-08-08. Kapten 1774-11-09. Regementskvartermästare vid Älvsborgs regemente 1775-11-09. Avsked med pension 1783-03-19. Död 1812-05-26 på Ekedal. Gift 1775-09-10 Rosendal med Helena Catharina Mannerfelt, född 1736-05-14, död 1796-11-20 på Ekedal, dotter av löjtnanten Assar Adolf Mannerfelt, och Sofia Brita Belfrage.

Barn:

 • Sofia Christiana, född 1776-06-02, död 1808-09-02 på Ekedal. Gift på Ekedal 1798-10-28 med majoren Erik Tholander, adlad och adopterad Cederstråhle, se vidare Tab. 7.

TAB 6

Carl Gustaf Grubb, adlad Cederstråhle (hans moder, Palmia Maria Grubb, född Weisenhoff, fick i sitt 2:a gifte majoren Johan Cederbaum, adlad Cederstråhle, se Tab. 1), född 1692. Volontär vid gardet 1710. Underofficer vid gardet. Fänrik vid Västra skånska infanteriregementet 1712-02-28. Konfirmimandfullmäktige 1717-01-02. Löjtnant vid Västra skånska infanteriregementet 1717-10-25. Adlad jämte styvfadern 1718-09-18 och med honom introducerad. Död ogift 1724 och slöt således själv sin ättegren.

 • Den adopterade ättegrenen.

TAB 7

Anders Tholander. Borgmästare i Strängnäs. Död 1736. Gift 1:o 1705 med Maria Bark i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1696-01-06 med kyrkoherden i Jäders och Barva församlings pastorat av Strängnäs stift Johannes Doræus i hans 2:a gifte, född 1644 i Gävle, död 1701) (Hm.), dotter av inspektoren Lars Bark och Anna Eriksdotter. Gift 2:o med Catharina Engman, född 168(8), dotter av rådmannen i Stockholm Anders Engman och hans 1:a hustru Elisabet Insen. (Srr.)

Barn:

 • 2. Erik Tholander, född 1725. Student i Uppsala 1745. Auskultant i Svea hovrätt 1748. Ledamot i accisrätten i Stockholm 1767. Tullförvaltare. Ledamot av direktionen över hospitalen och barnhusen i riket. Död 1786. Gift med Johanna Petronella Müller, dotter av stadskirurgen i Stockholm Martin Müller och Anna Christina Brandberg.

Barn:

 • Erik Tholander, adlad och adopterad Cederstråhle, född 1757-11-06 i Stockholm. Dragon vid Bohusläns regemente 1772-04-10. Korpral vid Bohusläns regemente 1773-03-16. Sergeant 1776-09-02. Stabskornett 1777-04-30. Stabslöjtnant 1783-03-19. Stabskapten 1784-11-11. Tillförordnad kommendant på Carlsten 1790-03-18–1791-06-01. Kapten med kompani 1795-07-22. Sekundmajor 1796-06-27. Adlad 1801-05-28 och adopterad på sin svärfaders adliga namn och nummer (introducerad 1805). RSO 1805-03-01. Avsked med pension 1808-01-12. Död 1809-01-17 Ekedal. Gift 1798-10-28 på Ekedal med Sofia Christiana Cederstråhle. Se vidare Tab. 5.

Barn:

 • Helena Sofia Johanna, född 1799-08-09 på Ekedal, död 1864-09-13 i Jönköping. Gift 1816-11-02 i Stockholm med kammarherren och underståthållaren Erik Magnus Kuylenstierna, född 1789, död 1869.
 • Henrika Elisabet, född 1801-04-09 på Ekedal, död 1847-05-22 Landeryd. Gift 1829-10-08 i Stockholm med översten Jakob Henrik Planting-Gyllenbåga, född 1786, död 1868.
 • Anna Charlotta, född 1803-11-17 på Ekedal, död 1878-07-15 Trollesund. Gift 1830-02-10 i Stockholm med kaptenen friherre Otto Vilhelm Fabian Trolle-Löwen, född 1802, död 1863.
 • Carolina Fredrika, född 1807 på Ekedal, död på Ekedal 1807-09-29 sju veckor gammal.
 • En dödfödd dotter 1808-08-20 på Ekedal, begraven 1808.

TAB 8

Johan Casimir (son av Erik Tholander, adlad och adopterad Cederstråhle, Tab. 7), född 1805-09-07 på Ekedal. Extra riddarhuskanslist. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1824-12-18. Auskultant i Svea hovrätt 1825-01-21. Extra ordinarie notarie 1826-03-22. Vice notarie 1827-06-21. Kammarjunkare 1829-08-11. Extra ordinarie fiskal 1831-03-30. Ledamot av övre borgrätten (SAB.) 1832-05-10. Fiskal 1834-09-29. Tillförordnad vice advokatfiskal 1835-01-01–1836-05-07. Adjungerad ledamot av hovrätten 1836-05-07. Assessor 1837-09-11. Riddarhusdirektör 1840-06-17. Hovrättsråd 1846-12-15. Död 1850-02-14 i Stockholm [Ash]. Gift 1834-12-12 i Stockholm med Lovisa (Louise) Axelina von Post, född 1816-03-22 Nyboholm, död 1901-06-25, dotter av majoren Carl Axel Rangel, adlad och adopterad von Post, och hans 1:a fru friherrinnan Lovisa Antoinetta Uggla.

Barn:

 • Erik Carl Johan, född 1835-10-16 i Stockholm. Student i Uppsala 1854-05-18. Filosofie kandidat. 1862-03-01. Extra ordinarie kanslist i finansdepartementet 1862-04-07. 2. Sekreterare i utrikesdepartementet 1863-09-29. RFrHL 1865-04-08. Promoverad filosofie doktor 1866-05-31. Legationssekreterare i Berlin 1866-09-27. RNS:tOO 1868-07-25. Tillförordnad expeditionssekreterare och chef för politiska avdelningen 1869-12-03–1871-03-03. RPrRÖO3kl 1871-12-08. Legationssekreterare i Washington 1870-05-20. Legationssekreterare i Rom 1872-05-17. RNO 1873-05-14. Expeditionssekreterare och chef för handels- och konsulatsavdelningen i utrikesdepartementet 1873-07-19. RItKrO 1874-02-08. KDDO2gr 1874-06-22. Legationsråd i Wien 1877-11-16. Chargé d'affaires vid kejserliga brasilianska hovet samt svensk och norsk generalkonsul i Rio de Janeiro 1879-11-07. KÖFrJO mkr 1879-12-22. KVO1kl. 1884-12-01. KBrasRosO. Död 1886-03-07 i Rio de Janeiro av gula febern och utgick ätten med honom.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: