:

Brehmsköld nr 1308

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Brehmsköld nr 1308 †

Adlad 1694-01-11, introducerad 1697. Utdöd 1721-11-15.


TAB 1

Jonas Brehm, adlad Brehmsköld, född 1634 i Mariestad. Häradsskrivare på Öland. Hovkassör 1654. Kammarskrivare i reduktionskommissionen 1656 och i bokhållerikontoret vid amiralitetet 1660. Bokhållare vid småtullarna 1666. Kamrerare vid stora sjötullens kopparkontor i Stockholm 1680. Adlad 1694-01-11 (introducerad 1697 under nr 1308). Död 1702-12-05 i Stockholm och begraven i Jakobs kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Barbara Wagner, som levde 1731, dotter av myntmästaren Georg Wagner.

Barn:

  • Helena, död 1698-06-09 och begraven 1698-09-11. Gift 1689-06-09 med statssekreteraren Olof Skragge, adlad Hermelin, i hans 1:a gifte, född 1658, död 1709.
  • Didrik Georg, född 1674. Kapten. Död 1721. Se Tab. 2
  • Didrik Johan, född 1677 i Stockholm. Konstapel vid artilleriet 1700-05-30. Fänrik vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1700-09-01. Död ogift i fält.
  • Hedvig, död 1736-11-29. Hon gav 1734-04-18 i testamente till Karlstads skola och gymnasium 6,000 daler kopparmynt. Gift 1703-02-05 med borgmästaren i Stockholm Johan Boström i hans 2:a gifte (gift 1:o 1696-06-07 med Maria Tingwall, född 1678, död 1702, dotter av borgmästaren i Filipstad Ingemar Larsson Tingwall och Margareta Strokirk), född 1662, död 1731-10-12 i Jakobs församling, Stockholm.

TAB 2

Didrik Georg (son av Jonas Brehm, adlad Brehmsköld, Tab. 1), född 1674-05-07 i Stockholm. Student i Uppsala 1681-10-19. Tjänte först vid artilleriet. Fänrik vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1700-09-04. Avsked 1703-03-20. Kapten vid Beckerns livländska infanteriregemente 1704-09-01. Död 1721-11-15 i Stockholm utan söner, och slöt således ätten samt begravdes i Jakobs kyrka, där hans vapen uppsattes. Han köpte av sin svärfader Geeteska godset Sneslingeberg i Börstils socken, Stockholms län, men sålde det sedan 1718 till sin svåger överstelöjtnanten Carl Gustaf Geete. Gift 1:o 1705-01-10 i S:t Lars socken, Östergötlands län med Catharina. Wijkman i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1700-04-13 med regementsskrivaren Erik Wallenström, död 1703-03-15) (Öä XIV s. 123 not 4.). Död 1711-08-03 i Linköping, dotter av bokhållaren Olof Wijkman och Catharina von Mellen (Öä XIV s. 123 not 4.). Gift 2:o med Anna Magdalena Geete, efter vilken bouppteckning hölls 1724-02-19. Dotter av Erik Geete, och hans 1:a fru Brita Kafle.

Barn:

  • 2. Barbro Helena, född 1714 Dyvik, döpt 1714-10-10, död 1718-02-08 på Sneslingeberg.
  • 2. Brita Gustava, född 1716-03-31 på Sneslingeberg, död 1749-11-22 i Stockholm och begraven i Jakobs kyrka. Gift 1735-04-24 med borgmästaren i Stockholm Johan Schening, född 1700, död 1754, vars barn blevo adlade von Schening.
  • 2. Barbara Erika Johanna, född 1718-06-22, på Sneslingeberg, död 1751-09-08 i Stockholm. Gift 1734-08-13 i Stockholm med packhusinspektoren Carl Palmcreutz, född 1705, död 1746.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: