Braun nr 1091

Från Adelsvapen-Wiki

1091.jpg


Adliga ätten Braun nr 1091 †

Adlad 1686-10-26, introducerad 1686. Utdöd 1710-03-05. Adlad och adopterad 1720-01-26, introducerad 1720. Utdöd 1913-09-30. Avförde från de levande ätterna 1938.

Den till Sverige inflyttade Johan Braun härstammade sannolikt från en holländsk släkt van der Dussen, av vilken en medlem Jan Bruyn (Hans Braun) i första hälften av 16:e århundradet flyttade från Delft till Frankfurt a/M (Personh. tidskrift, årg. XX, s. 96–97).


Braun%20A109100.jpg

Braun%20A109101.jpg

TAB 1

Johan (Hans) Braun. Uppgives varit av en tysk adlig ätt. Kom 1611 från Frankfurt am Main till Göteborg och blev handlande och rådman i Göteborg. Begraven 1652-06-30 i Kristine kyrka i Göteborg. Gift 1:o med N.N. 2:o 1641-05-30 i Göteborg med Anna Petersen, begraven 1652-05-10 i Kristine kyrka i Göteborg

Barn:

 • 1. Cornelius Braun, född 1625-12-06 i Göteborg. Handlande, kyrkoföreståndare och rådman i Göteborg. Död i Göteborg 1675-12-04 och begraven 1675-12-27 i Kristine kyrka. Gift 1653-10-09 i Göteborg med Elisabet Kinnerdt, född 1625-05-08 i Göteborg, död i Göteborg 1675-08-30 och begraven 1675-09-19 i Kristine kyrka

Barn:

 • Johan Brun, adlad Braun, född.1659. Överste. Död 1710 Se Tab. 2.
 • Jakob Brun, adlad Braun, född 1663. Amiralitetskapten. Död 1746. Se Tab. 3.

TAB 2

Johan Brun, adlad Braun (son av Cornelius Braun, Tab. 1), till Tyllinge i Dalhems socken, Kalmar län. Född 1659-06-29 i Göteborg. Volontär och underofficer i dansk tjänst 1675. Fänrik vid Västgöta infanteriregemente 1676. Löjtnant vid Närkes tiomänningsregemente 1677-11-29. Kaptenlöjtnant vid svenska livregementet till fot 1680. Kapten i regementet 1683-09-22. Konfirmationsfullmakt 1685-05-06. Adlad 1686-10-26 (introducerad 1686 under nr 1091). Kapten vid regementet 1687-04-02. Permission 1688-01-30 att gå i utländsk tjänst och gjorde kampanjen i Brabant. Överstelöjtnant vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1701-02-04. Avsked 1707-06-08. Överste för Upplands regemente 1709-09-28. Död 1710-03-05 av blessyrer, erhållna i slaget vid Hälsingborg 1710-02-28 och begraven i Dalhems kyrka, där hans vapen uppsattes (nu deponerat i Kalmar fornminnesmuseum). Gift med Maria Elisabet von Scheiding i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttmästaren Carl Leijonram, död 1679), död 1722-12-19 på Tyllinge, dotter av överstelöjtnanten Otto von Scheiding, och Catharina Stake.

Barn:

 • Eva Maria, född 1701, död 1703 på Tyllinge och begraven 1703-02-08 i Dalhems kyrka

TAB 3

Jakob Brun, adlad Braun (son av Cornelius Braun, Tab. 1), född 1663. For i sin ungdom utrikes till sjöss. Tillfångatogs i Alger och där slav i 6 1/2 år. Var sedan i kofferditjänst. Konstapel vid amiralitetet 1687. Underlöjtnant vid amiralitetet 1689. Överlöjtnant 1694. Kapten vid amiralitetet (Lk) 1700-03-20. Avsked 1710. Adlad och genom drottning Ulrika Eleonoras brev till lantmarskalken 1720-01-26 intagen på sin avlidne broders adelskap och introducerad under hans nummer. Död 1746-02-21. Gift 1707-03-10 Uttersbo med Eleonora Benedikta von Post, född 1677-06-27, dotter av översten Vilhelm Mauritz von Post, naturaliserad von Post, och Catharina Schildt.

Barn:

 • Vilhelm Mauritz, född 1708-01-22, begraven 1708-03-03 i Nykils socken.
 • Jakob Johan, född 1709. Löjtnant. Död 1778. Se Tab. 4
 • Vilhelm Mauritz, född 1710. Major. Död 1760. Se Tab. 6
 • Elisabet Eleonora, född 1712-04-20 i Nykils socken, död 1753-02-16 i barnsäng Flenshult. Gift 1751-01-27 Hagelsrum med underlöjtnanten Gustaf Gabriel Ulfsax, i hans 1:a gifte, född 1727, död 1809.
 • Cornelius Alexander, född 1713. Överjägmästare. Död 1775. Se Tab.
 • Catharina Charlotta, född 1715-01-27 i Nykils socken.
 • Johanna Catharina, född 1716, död 1800-05-13 i Tuna socken, Kalmar län. Gift 1749-11-13 Syserum
 • Maria Magdalena, döpt 1717-05-19 Strålsnäs, död ogift 1782-01-28 Flathult
 • Carl Adolf, född 1719-06-12 på Strålsnäs, död på Strålsnäs 1719 och begraven 30/8.

TAB 4

Jakob Johan (son av Jakob Brun, adlad Braun, Tab. 2), född 1709-07-18 i Nykils socken, Östergötlands län. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente. Livdrabant. Löjtnant 1756. Död 1778-05-08 Rumma. Gift 1:o 1735 med Vendela Christina Mörner, född 1702-10-06 på Mjöshult i Hjorteds socken, Kalmar län, död 1754, dotter av kaptenen Hans Mörner, och hans 1:a fru Anna Christina Ekenberg. Gift 2:o 1756 med Ebba Lilliestielke i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1747-09-06 Forsnäs med majoren Erik Leonard Drake af Hagelsrum, i hans 2:a gifte, född 1694, död 1750), född 1723-05-12 Laggarp, död 1794-12-25, dotter av kaptenen Lennart Lilliestielke, och Anna Margareta Hård af Segerstad.

Barn:

 • 1. Anna Eleonora, född 1746-03-12 på Stora Flarka i Horns socken, död 1814-05-21 Örjetorp. Gift 1762 med ryttmästaren Carl Leonard Drake af Hagelsrum, född 1736, död 1775.
 • 2. Hans Gustaf, född 1764. Löjtnant. Död 1814. Se Tab. 5
 • 2. Margareta Elisabet, född 1766-08-04, död änka 1793-04-08. Gift före 1789 med kvartermästaren och bruksägaren Per Herwegh.

TAB 5

Hans Gustaf (son av Jakob Johan, Tab. 4), född 1764-07-27 i Horns socken (Östergötlands län). Löjtnant vid Kajana bataljon, sedan vid Gotlands nationalbeväring. (Se biografica). Död 1814-08-17 Tyrvalds. Begravd i Hejde socken, Gotlands län, varest han var bosatt (obs. enl Hejde db) Gift med Maria Elisabet Blomqvist i hennes 1:a gifte. Född 1791-10-08 i Horns socken, Östergötlands län. Död 1862-06-30 i Väte socken, Gotlands län. (Gift 2:a 1815 el 1816, sannolikt på fastlandet, med landskanslisten vid länstyrelsen i Gotlands län, fänriken i armén med tjänstgöring vid Gotlands nationalbeväring. Carl David Isberg, född 1780-08-09 i Söderala Gävleborgslän, död 1870-03-30 i Visby stads förs., son av Janzon Isberg o Sara Elisabet Lundbom)

Barn:

 • Sofia Lovisa, född 1813-03-02 i Klinte socken, (Gotlands län). Död 1813-11-18 i Klinte socken.
 • Johan Gustaf, född posthumus 1814-10-10 i Klinte socken, (Gotlands län). Död ?, Sjöman. År 1881-10-01 anställdes vid Gotlands södra domsaga bouppteckning efter sjömannen Johan Gustaf Braun, som på utrikes ort iddkat sjöfart och icke på omkring 30 år låtit sig avhöra, oaktat genom rådstuvusrättens i Västervid utfärdade efterlysning protokollsutdrag av 1874-08-10 icke låtit sig avhöra, förklarats med döden avgången." Tvenne halvsystrar voro förmånstagare. Levde 1824, då han vistades hos sin förmyndare Olof Erasmison Skog i Hejde socken, Gotlands län.

TAB 6

Vilhelm Mauritz (son av Jakob Brun, adlad Braun, Tab. 3), född 1710-08-29 i Nykils socken. Kadett vid amiralitetet i Karlskrona 1725. Lärstyrman vid amiralitetet i Karlskrona 1727. Volontär vid livgardet 1734. Förare vid livgardet 1734. Sergeant 1735-09-27. Sekundadjutant 1741-10-05. Konfirmationsfullmakt 1742-02-19. Premiäradjutant (KrAb) 1742-06-29. Kapten vid Östgöta infanteriregemente 1746-03-18. RSO 1751-12-04. Sekundmajor vid Östgöta infanteriregemente 1757-01-21. Premiärmajor 1757-12-31. Död 1760-05-22 under fälttåget i Pommern. 'Han bevistade 1741–42 års finska krig samt kriget i Pommern på 1750-talet, sattes efter intagandet av Peenemünde skans 1757-09-23 till kommendant vid Peenemünde skans, anfölls 1758-03-11 av överlägsna fientliga krafter och måste efter tappert motstånd kapitulera 1758-03-13 samt fördes med besättningen fången till Stettin.' Gift 1746-06-29 Bulsjö med Magdalena Christina Drake af Hagelsrum, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1762-06-27 Sundsö Isak Georg von Stasse, född 1734, död 1769-04-03 på Sundsö) (Sj), född 1720-08-14 Åby, dotter av majoren Otto Magnus Drake af Hagelsrum, och Anna Catharina Bock af Näs.

Barn:

 • Adolf Fredrik, född 1748-09-19 Ruda
 • Otto Magnus, född 1749. Överstelöjtnant. Död 1804. Se Tab. 7.

TAB 7

Otto Magnus (son av Vilhelm Mauritz, Tab. 6), född 1749-12-24 på Buda. Frivolontär vid Jönköpings regemente 1767-03-02. Sergeant vid Jönköpings regemente 1767-04-24. Styckjunkare vid artilleriregementet 1767-08-19. Underlöjtnant vid artilleriregementet 1768-03-18. Genom byte sekundfänrik vid Kalmar regemente 1771-06-01, fänrik vid Kalmar regemente 1771-06-05. Stabslöjtnant 1775-12-16. Stabskapten 1778-01-14. Premiärkapten 1783-02-12. Major 1785-05-18. RSO 1788-07-21. Överstelöjtnant 1789-06-02. Avsked 1795-04-13. Död 1804-06-15 Skällsnäs. Han var med i sjöslaget vid Hogland 1788-07-17. Gift 1785-07-12 Skärsjö med Beata Christina Stålhammar, född 1767-04-16 på Elmteryd i Agunnaryds socken, Kronobergs län. Död 1821-05-04 på Skällsnäs, dotter av ryttmästaren Carl Stålhammar, och hans 1:a fru Helena Svensson.

Barn:

 • Magdalena Christina, född 1785-11-19 Aneby s socken, Jönköpings län, död 1847-02-10. Gift 1809-12-24 på Skällsnäs med ryttmästaren Axel Gustaf Lagercrantz, född 1781, död 1841.
 • Carl Vilhelm, född 1788. Major. Död 1839. Se Tab. 8
 • Gustaf Henrik, född 1794-03-10. Kammarjunkare 1823-06-19. Död ogift 1869-07-16 i Eksjö.
 • Fredrika Regina Beata, född 1796-04-27 på Skällsnäs, död 1869-04-02 i Eksjö. Gift 1825-07-24 med sin systers svåger översten Elias Fredrik Vilhelm Lagercrantz, född 1791, död 1860.
 • Otto Mauritz, född 1798-11-12 på Skällsnäs. Sergeant vid Kalmar regemente 1811-10-21. Konstituerad fänrik 1814-05-23. Konfirmationsfullmakt 1814-07-12. Officersexamen 1816. Död 1819-01-03 genom drunkning.
 • Sofia Lovisa, född 1802-03-18 på Skällsnäs, död ogift 1868-02-08 i Eksjö.
 • Hampus Leonard, född 1804. Kapten. Död 1857. Se Tab. 9

TAB 8

Carl Vilhelm (son av Otto Magnus, Tab. 7), född 1788-02-02 på Skällsnäs. Sergeant vid Jönköpings regemente s. å. 20/5. Transporterad till Kalmar regemente 1793-07-04. Kadett vid Karlberg 1800-08-28. Utexaminerad 1806-03-29. Fänrik vid finska gardesregementet 1806-04-12 och vid Kalmar regemente 1806-12-20. Fänrik med lön vid Kalmar regemente 1808-02-15. Löjtnant vid Kalmar regemente 1812-07-21. Kaptens n. h. o. v. 1814-10-07. Kapten och kompanichef 1818-07-24,. Guldmedalj för tapperhet i fält 1829-03-31. RSO 1829-08-31. 2. Major 1832-02-08. Avsked 1835-03-07. Död 1839-11-03. Han bevistade 1808–09 och 1813–14 års fälttåg. Gift 1825-07-26 på Östraby i Hults socken, Jönköpings län med Christina Hård af Torestorp, född på Östraby 1805-11-16, död 1885-06-12 i Uppsala, dotter av överstelöjtnanten Adolf Hård af Torestorp, nr 60, och hans 1:a fru Brita Catharina Zetterstedt.

Barn:

 • Carl Adolf, född 1826-05-31 på Skällsnäs. Student i Lund 1845. Examen till rättegångsverken 1851. Auskultant i skånska hovrätten 1851-06-04. Vice häradshövding 1856-01-13. Kanslist i generaltullstyrelsens advokatfiskalskontor 1861-03-06. Tullfiskal i centraldistriktet 1869-01-01. Kamrer i generaltullstyrelsens revisionskontor 1874-01-13. RVO 1877-12-01. Med anledning av generaltullstyrelsens omorganisation försatt på s k övergångsavlöningsstat från och med 1879. Död 1904-06-15 Dalhem. Gift 1870-12-02 i Köpenhamn med Julie Johanne Benedictsen, född 1836-12-25 i Köpenhamn, död 1914-08-12 i Stockholm Engelbrekts förs., dotter av grosshandlaren Jens Jakob Benedictsen och Anna Maria Frahm.
 • Anna.Fredrika Christina, född 1827-10-27, på Skällsnäs, död 1888-03-11 i Vimmerby. Gift 1854-12-21 med sjökaptenen och skeppsbyggmästaren Nikanor Sandström i hans 2:a gifte, född 1812, död 1875.
 • Matilda Lovisa, född 1829-09-06 på Skällsnäs, död på Skällsnäs 1830-07-06.
 • Carl Vilhelm Otto, född 1832-02-12 på Skällsnäs. Styrman i handelsflottan. Död ogift 1874-08-19 i Göteborg.
 • Emilia Matilda, född 1833-12-12, Tingby, död 1871-04-12 i Kalmar. Gift 1861-04-30 på Hägerum i Kristdala socken, Kalmar län med provinsialläkaren, med. doktorn Anders Gustaf Söderbaum, född 1820-04-30 på Lövsta bruk i Öster-Lövsta socken, Uppsala län död 1875-04-22 i Kalmar.

TAB 9

Hampus Leonard (son av Otto Magnus, Tab. 7), född 1804-01-10 på Skällsnäs. Fanjunkare vid Kalmar regemente 1819-08-31. Fänrik utan lön vid Kalmar regemente 1821-10-09. Stabsfänrik 1824-09-07. 2. löjtnant 1833-11-23. 1. löjtnant 1838-10-26. Kapten 1845-06-19. Död 1857-04-19 i Karlskrona och begraven å Vissefjärda kyrkogård, Kalmar län. Gift 1837-10-18 med Eleonora Sofia Dandenell, född 1811-09-19 Flathult, död 1884-03-29 i Ronneby och begraven å Lösens kyrkogård, Blekinge län, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Axel Dandenell och Margareta Maria Pontin.

Barn:

 • Axel Otto Hampus, född 1837-12-24 i Vimmerby. Styrman i handelsflottan. Död ogift 1874-08-19 i Göteborg.
 • Fredrika Sofia Eleonora, född 1840-06-14 Marieholm, död 1884-02-08 i Växjö landsförsamling. Gift 1864-07-12 Törestorp med sergeanten vid Kalmar regemente, sedermera handlanden Anders Gustaf Johnson, född 1835-04-11, död 1898-09-11 i Växjö landsförsamling.
 • Carl Gustaf Leonhard, född 1842-11-01 på Marieholm, död 1849-01-14 på Makrismåla boställe i Elmeboda socken, Kronobergs län.
 • Fredrik Vilhelm Mauritz, född 1844-01-30 på Marieholm. Kadett vid Karlberg 1860-11-12. Utexaminerad 1864-12-19. Underlöjtnant vid Kalmar regemente 1865-01-17. Löjtnant 1871-09-15. Kapten 1882-09-08. RSO 1887-12-01. Major 1894-05-04. Avsked 1900-06-15. Död 1900-09-13 i Vimmerby och där begraven. Gift 1888-10-16 å Fågelhem i Södra Vi socken, Kalmar län, med Maria Charlotta Augusta Dandenell, född 1861-09-09 Flytthem, dotter av fältkamreraren Paul Otto Dandenell och hans 2:a fru Augusta Sofia Elisabet Söderstéen. Hon äger Fågelhem.
 • Adolf Henrik, född 1845-04-08 på Marieholm. Farm. studiosiexamen 1867-06-17. Bosatte sig utomlands. Död.
 • Oskar Robert, född 1847-01-19 på Marieholm, död 1858-10-25 i Växjö.
 • Knut Hampus, född 1848-04-13, död 1848-09-08 på Makrismåla.
 • Beata Maria Amalia, född 1849-08-27 på Makrismåla.
 • Margareta Catharina Charlotta, född 1850-09-21 på Makrismåla, död 1910-12-13 i Stockholm och begraven i Stockholm. Gift 1873-02-01 på Törestorp med kronofogden i Östra fögderiet av Blekinge län Ernst Johan Ludvig Nelson, född 1841-07-03 Kärragården. Död 1912-08-24 Fågelmara och begraven på Listerby kyrkogård.
 • Carl Hampus Astley, född 1854-09-25 på Makrismåla. Förvaltare Onsjö. Disponent för Tyllinge aktiebolag. Ledamot av Norra Kalmar läns landsting. Död 1913-09-30 i Stockholm och begraven å Hannäs kyrkogård, Kalmar län. Han slöt ätten på svärdssidan. Gift 1900-10-15 i Göteborg med Adelaide Sofie Haij, född 1857-01-18 Gäddebäck, dotter av friherre Erik Vollrath Vilhelm Haij, och Anna Charlotta Vilhelmina Wennerqvist.

TAB 10

Cornelius Alexander (son av Jakob Brun, adlad Braun, Tab. 3), till Gårdveda i Gårdveda socken, Kalmar län. Född 1713-06-01 i Nykils socken, Östergötlands län. Volontär vid amiralitetet i Karlskrona 1729. Förare vid Östgöta infanteriregemente 1733-06-12. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1735-08-27. Avsked 1740-12-12. Livdrabant 1741-04-01. Fänrik vid Kalmar regemente 1748-12-06. Löjtnant vid Kalmar regemente 1749-05-09. Kapten 1750-09-19. Överjägmästare i Kronobergs och Jönköpings län 1761-05-05. Avsked 1765-09-04. RSO 1770-04-28. Död 1775-10-21 på Gårdveda. Gift på Gårdveda 1738-09-24 med sin svägerskas halvsyster Christina Elisabet Mörner döpt 1716-12-26 på Eke i Bro socken, Stockholms län, död 1795-02-25 i Vimmerby, dotter av kaptenen Hans Mörner, och hans 2:a fru Elisabet Stråle af Ekna.

Barn:

 • Eleonora Benedikta, född 1742-07-08 Väderum, död 1822-07-16 Ruda. Gift 1763-12-24 Bosgården
 • Hedvig Fredrika, född 1749-09-17 på Väderum, död 1751-07-05.
 • Elisabet Fredrika, född 1752-07-02 på Bosgården, död 1812-10-16 på Ruda. Gift 1784-10-03 på Gårdveda med kaptenen Carl Adam Rudebeck, i hans 3:e gifte, född 1739, död 1797.
 • Anna Carolina, född 1758-08-11 på Bosgården, död ogift 1779-12-26 på Gottfridsdal vid Kalmar.

TAB 11

Hampus Vilhelm (son av Cornelius Alexander, Tab. 10), född 1744-10-04 på Väderum. Volontär vid Kalmar regemente 1753-10-22. Furir 1754-04-20. Volontär vid fortifikationen 1760-11-20. Underkonduktör 1761-04-22. Kadett vid artilleriet 1761. Styckjunkare vid artilleriet 1761. Underlöjtnant vid artilleriet 1761-12-22. Fänrik vid Kalmar regemente 1767-06-07. Kammarherre 1770-07-06. Genom byte underlöjtnant vid artilleriet 1771-06-01. Avsked 1771-08-21. Reste utrikes och död i Surinam på 1770-talet. Gift 1770-08-09 Berga med friherrinnan Ulrika Fredrika von Nolcken, född 1750-03-13 i Stockholm, död 1773-06-06 på Berga i barnsäng, dotter av presidenten Erik Mattias von Nolcken, naturaliserad och friherre von Nolcken, och hans 2:a fru friherrinnan Anna Regina Horn af Åminne.

Barn:

 • Anna Regina, född 1771-05-29 på Berga, död 1831-02-25 i Kalmar. Gift 1787-09-17 på Berga med majoren Henrik Harmens, adlad af Harmens, född 1749, död 1811.
 • Fredrika Ulrika, född 1773-05-27 på Berga, död 1845-12-02. Gift 1790-01-01 med sin systers svåger, häradshövdingen i Handbörds m fl härader av Kalmar län, RVO, Gustaf Harmens, född 1752-08-09, död barnlös 1831-05-11.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.