:

Carlsköld nr 1890

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Carlsköld nr 1890 A †

Adlad 1743-09-24, introducerad 1746. Uppflyttad i forna riddarklassen 1778. Utdöd 1802-04-18.

Ätten har samma ursprung som de adlade, friherrliga och grevliga ätterna Adelswärd.


Carl Hultman, adlad Carlsköld (son av Lorentz Hultman, se adliga ätten Adelswärd nr 1707, Tab. 1), född 1699-09-03 i Norrköping. Student i Uppsala (Um.) 1712-03-28. Extra ordinarie kanslist vid krigsexpeditionen 1719. Kopist vid krigsexpeditionen 1725-12-28. Kanslist 1728-01-20. Registrator 1740-01-15. Protokollssekreterare 1742-02-01. Adlad 1743-09-24, (introducera 1746 under nr 1890). Krigsråd 1747-12-23. Statssekreterare vid krigsexpeditionen 1761-08-26. RNO 1762-04-28. KNO 1772-09-12 med valspråk: Candore Comite (uppflyttad 1778 i d. v. riddarklassen under nr 1890 A). Landshövding i Västerås län 1772-11-06. Avsked därifrån 1784-10-12, död 1788-07-04 i Västerås och begraven i domkyrkan, Västerås. Gift 1:o 1737-06-12 med Hedvig Eleonora Wallin, död 1740-04-12, dotter av biskopen i Göteborgs stift Georg Wallin, vars söner blevo adlade med namnet Wallenstråle och hans 1:a hustru Elisabet Palmroth. Gift 2:o 1741-03-10 med Elisabet Regina Nordberg, född 1721-02-09, död 1770-02-04, dotter av kyrkoherden i Klara och Olai församling i Stockholm doktor Göran Nordberg och hans 1:a fru Regina Rehn.

Barn:

 • 1. Margareta Elisabet, född 1738-10-23, död ung.
 • 1. Carolina Eleonora, född 1740-04-03, död ogift 1785-02-11 i Västerås, sedan hon donerat två gärdar i Västerås till fattiga änkors underhåll.
 • 2. Ulrika Catharina, född 1742-01-06 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1783-11-08 i Arboga och begraven 1783-11-16. Gift 1776-01-02 med prosten och kyrkoherden i Arboga mag. Nils Wallwik, född 1737-02-05 i Säter, död 1798-12-06 i Arboga, av samma släkt som adlad ätten von Wallvijk.
 • 2. Carl Gustaf, född 1745-02-03, död 1745-08-13.
 • 2. Gustaf, född 1747-03-05 i Stockholm. Volontär 1761 och korpral vid livregementet till häst 1762-09-10. Furir vid livgardet 1764-01-18. Fänrik vid livgardet 1764-03-08 löjtnant 1771-06-05. RSO 1772-09-12: major i armén 1772-09-13. Överstelöjtnant och kommendant på Malmö slott 1777-05-13. Avsked 1786. Död barnlös 1802-04-18 i Västerås, och utgick med honom adlad ätten Carlsköld A, samt begraven i Västerås, 1802-05-06, varvid vapnet krossades av ländskamreraren Carl Hans Törnebladh. Gift 1796 med Maria Sofia Kjerrström i hennes 2:a gifte (gift 1:o med direktören Olof Elfgren), död 1818-06-07 i Västerås.
 • 2. Carl, född 1749-04-20. Antagen i krigstjänst 1765. Kvartermästare vid livregementet till häst. Livdrabant 1767-09-09. Löjtnant i armén. Död ogift 1775-04-23 i Västerås.


Adliga ätten Carlsköld nr 1890 B †

Adlad och adopterad 1752-04-29, introducerad 1752. Utdöd 1777-07-20.


 • Anders Nilsson Broman. Rusthållare Brogärden. Död 1682. Gift med Christina Myra, död 1682.

Barn:

 • Petrus Andreæ Schyllberg, född 1669-05-15 på Brogården. Skolpilt i Skara 1682. Student i Uppsala 1697. Magister primus i Uppsala 1708-05-28. Professor vid akademien i Uppsala 1709, vara han erhöll Kungl. May:ts stadfästelse 1710-12-23. Prästvigd 1727. Teol. protessor samt kyrkoherde i Gamla Uppsala 1729-04-10. Teol. doktor i Greifswald 1730 vid Jubelfesten i Greifswald. Biskop i Skara stift 1736-01-23. Död 1743-06-19 mycket hastigt på Brunsbo biskopsboställe vid Skara och begraven 1743-08-23 i Skara domkyrka samt därefter förd till Uppsala och nedsatt i egen murad grav i Uppsala domkyrka. 'Han var i sin barndom nära att bli dödad av en genom ett åskslag nedstörtad skorsten, under vars grus han halvdöd av föräldrarne igenfanns.' Gift 1715-05-25 med Margareta Carlsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1698 med handelsmannen i Norrköping Lorentz Hultman, död 1702, stamfader för adlad och friherre ätterna Adelswärd och adlad ätten Carlsköld A), född 1680-01-18 i Norrköping, död 1753-01-02 i Stockholm, dotter av handelsborgmästaren i Norrköping Carl Johansson och Christina Jakobsdotter Spalding samt syster till statssekreteraren Carl Carlsson, adlad och friherre von Carlsson, och till kammarherren Johan Carlsson, adlad von Carlsson.

Barn:

 • Per Schyllberg, adlad och adopterad Carlsköld, till Görväln i Järfälla socken, Stockholms län. Född 1718-03-01 i Uppsala. Student där 1724. Mag. 1740. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium 1740-10-30. Kopist i kanslikollegium 1746-08-27. Kanslist 1747-06-27. Protonotarie 1749-09-26. Aktuarie och biträdande sekreterare i riksarkivet 1751-01-21. Adlad 1752-04-29 och adopterad på sin halvbroders Carl Hultmans, adlad Carlsköld, adliga namn och nummer. Kansliråds n. h. o. v. 1762-06-29. Död 1765-05-22 i Stockholm. Han utgav 1764 en vapenbok för Sveriges ridderskap och adel. Gift 1753-07-03 m. Virginia Sofia Adlerberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1766 med generallöjtnanten friherre Bernt Fredrik Johan Stackelberg, född 1733, död 1801), född 1735-05-04, död 1790-11-24 i Stockholm, dotter av ryttmästaren och kammarherren Olof Adlerberg B, och hans 2:a fru, grevinnan Anna Sofia Gyllenborg.

Barn:

 • Per, född 1754-05-05 i Stockholm. Kornett vid livdragonerna 1770-12-20. Kammarpage vid hovet 1776. Stabsadjutant och ryttmästare i armén 1777 i mars. Löjtnant vid Nylands dragonregemente 1777-04-22. Död 1777-07-20 på Edeby majorsboställe i Ludgo socken, Södermanlands län, och med honom utgick på svärdssidan den adopterade adlad ätten Carlsköld.
 • Anna Sofia, född 1755-08-02 på Görväln. Stiftsjungfru 1758. Död 1785-02-23 i Lovisa i Finland. Gift där 1779-08-22 med kaptenen Erik Otto Borgh, adlad Adelborg, född 1741, död 1787.
 • Olof, född 1756-09-29, död 1756-12-26.
 • Margareta Charlotta, född 1758-03-22 på Görväln, död 1802-08-14 Peippola Gift 1780-05-18 med krigsrådet Jakob af Forselles, i hans 1:a gifte, född 1753, död 1835.
 • Virginia Christina Sofia, född 1759-04-26, död 1847-10-07 på Strömsfors bruk i Finland. Gift 1785-02-08 i Lovisa med sin systers svåger, bergsrådet Henrik Johan af Forselles, född 1751, död 1790.
 • Ulrika Maria, född 1760-05-03, död 1760-07-13.


Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: