:

Von Schening nr 1953

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Schening nr 1953 †

Adlad 1751-11-25, introd. 1752. Utdöd 1777-06-03.


1Um. 2Srr. 3At (Södra). 4Ak.

  • Bengt Schening, född 1656-11-05 i Skänninge, där fadern var klockare. Student i Uppsala 1680-10-13. Auskultant i Svea hovrätt 1690-09-01. Kanslist därst. s. å. 31/12. Extra ordinarie notarie 1692-03-17 och notarie 1701-01-18. Rådman i Stockholm 1710. Död där 1726-10-20 och begraven s. å. 2/11 i Klara kyrka, varest han ägde grav [Srr],. Gift 1694-08-30 med Ingeborg Wallin, död 1722-08-00, dotter av vice bibliotekarien och direktor musices i Uppsala, Carl Persson Wallin och Elisabet Göransdotter Holtz.

Barn:

  • Johan Schening, född 1700-04-25 i Stockholm. Student i Uppsala1 1714-01-26. Auskultant i Svea hovrätt samt underrätterna i Stockholm 1718. Extra ordinarie kanslist i kammarkollegium s. å. 28/6. Ord. kanslist därst. 1720. Ledamot i kommissionen över magasinsförvaltningen i Jämtland 17232. Extra ordinarie kämnär i nämnda stad 1724-07-04. Vice stadsfiskal 1726-11-02. Ord. stadsfiskal 1731-07-07. Rådman 1737-05-02. Ämbets- och byggningsborgmästare 1747-06-23. Död 1754-12-21 i Stockholm. Hans barn blevo 1751-11-25 adlade med namnet von Schening (sonen introd. 1752 under nr 1953). Gift 1735-04-24 med Brita Gustava Brehmsköld, född 1716-03-31 Snesslingeberg, död 1749-11-22 i Stockholm och begraven i Jakobs kyrka, dotter av kaptenen Didrik Georg Brehmsköld, och hans 2:a fru Anna Magdalena Geete.

Barn:

  • Johanna Gustava Schening, adlad von Schening, född3 1737-03-16, död 1769-04-06 Berg och begraven s. å. 6/6. Gift 1758 (lysn. 10/1 i Sth., Hedv. El.) med majoren Magnus Vilhelm Lannerstierna, i hans 2:a gifte, född 1723, död 1773.
  • Bengt Schening, adlad von Schening, född 1738-02-26 i Stockholm. Adlad 1751-11-25 jämte sina systrar och för sin faders förtjänster (introd. 1752 under nr 1953). Student i Uppsala1 1754-04-27. Auskultant i kommerskollegium4 1757-01-28. Vice notarie därst.4 1759-04-27. Kopist på kollegi i nya stat4 1763-09-28. Riddarhusfiskal 1766. Död ogift 1777-06-03 i Stockholm och slöt således ätten, varför vapnet vid begravningen i Jakobs kyrka sönderslogs.
  • Anna Elisabet Schening, adlad von Schening, född 1741-07-16, död 1760-11-08 i Stockholm. Gift 1:o 1756-07-27, på Skytteholm i Ekerö socken Stockholms län med kaptenen Johan Henrik Blomcreutz, född 1719, död 1757. Gift 2:o 1758-12-19 i Stockholm med översten Beinhold Ulrik von Post, i hans 1:a gifte, född 1724, död 1790.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: