:

Frölich nr 49

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Frölich nr 49

Naturaliserad 1682-12-29, introducerad 1683. Friherrlig 1700, ej introducerad. Grevlig 1706-06-21, introducerad 1719.

TAB 1

Didrik Frölich, (översiktstab. 1) till Gerdorf i Steijermark. Av gammal tysk adel, som i Tyrolen för samma vapen som den svenska. Gift med Sofia von Stesseln.

Barn:

 • Hans Didrik Frölich, till Gerdorf. Gift med Catharina von Othen från Kärnten.

Barn:

 • Hans Christoffer Frölich, född 1602 på Gerdorf. Trädde 1630 i konung Gustaf II Adolfs tjänst under tyska kriget och blev ryttare vid översten Reinhard von der Goltz regemente. Slutligen överste för ett värvat infanteriregemente. Dödad 1658-12-03 vid belägringen av Köpenhamn. Gift 1634 med Elisabet von Plessen, av huset Neüenhof och Venschou i Mecklenburg, vilken levde änka 1665. Med henne hade han 10 söner och 3 döttrar.

Barn:

 • Hans Fredrik Frölich, naturaliserad Frölich, född 1637, död 1715. Se adliga ätten Frölich nr 1280, Tab. 1.
 • Carl Gustaf Frölich, naturaliserad, friherre och greve Frölich, född 1637, död 1714. Se Tab. 3.

TAB 2

Joakim Christoffer Frölich, (översiktstab. 1, son av Hans Christoffer Frölich, Tab. 1). Kapten i svensk tjänst. Bodde sedan i Mecklenburg. Gift med Lucia von Restorff, dotter av Ulrik von Restorff och Catharina von Sperling.

Barn:

 • Ulrik Cristoffer Frölich, naturaliserad och adopterad Frölich, född 1678, död 1756. Se Se adliga ätten Frölich nr 1280, Tab. 19.

TAB 3

Carl Gustaf Frölich, naturaliserad, friherre och greve Frölich (översiktstab. 1, son av Hans Christoffer Frölich, Tab, 1), född 1637 (O. Bergström, Helsinge regementes chefer (1909).). Kornett vid överste Vollmar Wrangels regemente 1665-08-21. Kaptenlöjtnant vid Kalmar regemente (KrAB.) 1670-02-26. Kapten vid Jämtlands regemente. Major vid Jämtlands regemente 1676-07-10. Överstelöjtnant och kommendant på Bohus 1676-09-30. Överste och kommendant på Marstrand 1678-08-10. Kommendant i Malmö 1679-10-23. Naturaliserad svensk adelsman 1682-12-28 (introducerad mellan nr 976 och 977 eller under nr 951 i gamla matrikeln). Generalmajor av infanteriet 1693-12-23. Tillika landshövding i Västernorrland, Jämtland och Härjedalen 1693-12-23. Tillika överste för Hälsinge regemente 1698-05-16 (1698-06-16). Guvernör i Riga 1700-03-12. Generallöjtnant av infanteriet 1700-03-12. Friherre 1700 (ej introducerad). Generalguvernör i Riga 1702-04-07. General av infanteriet 1704-01-09. Överste för garnisonsregemente i Riga 1704-01-09. K. råd 1705-12-27. President i Dorpats hovrätt 1705. Greve 1706-06-21 (sönerna 1719 introducerad under nr 49). Död (KA (avräkn-kontoret).) 1714-03-03 i Stockholm. Gift 1:o med Plantina Margareta Bengtsdotter, död 1690-09-23 i Marstrand, dotter av översten Bengt Ragvaldsson och Anneken von Kugeln samt syster till majoren Johan Cederbaum, adlad Cederstråhle. Gift 2:o med Beata Christina Cronström, född 1671-12-20, död 1752-12-09 och begraven 1752-12-24 i Järlåsa kyrka, Uppsala län, dotter av kammarrådet Isak Kock, adlad Cronström, och Christina Hanssén.

Barn:

 • 1. Hans Christoffer. Pikenerare. Död 1710. Se Tab. 4.
 • 1. Carl, född 1680. President. Död 1754. Se Tab. 5.
 • 1. David, född 1682. Volontär vid Maydels regemente i Riga 1700. Fänrik vid garnisonsregementet vid Maydels regemente i Riga 1701-11-23. Fänrik vid livgardet 1703-01-08. Löjtnant vid livgardet 1706-07-21. Kapten 1711-04-12 (under fångenskapen). Hemkom 1718-11-26. Överstelöjtnant vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1719-01-30. Major vid drottningens livregemente till fot 1723-08-26. Överstelöjtnant vid drottningens livregemente till fot 1737-10-11. Överste för regementet 1743-08-05. Död barnlös 1748-05-10 i Stralsund [Lk]. 'Han var med vid Thörn, Gadebusch och Poltava, blev fången vid Perevolotjna och förd till Volodga, därifrån han med stor kostnad och livsfara kom över Archangel och Amsterdam till Göteborg.' Gift med sin styvmoders systerdotter Elisabet Margareta Pahl, född 1706, död 1789-02-23 i Stockholm, dotter av sekreteraren Hans Pahl, adlad Pahl nr 1163, och hans 2:a fru Charlotta Cronström nr 786.
 • 1. Margareta Christina, född 1683, död 1735-01-22 på St. Kärr i Habo socken, Skaraborgs län och begraven i Hömbs kyrka, Skaraborgs län. Gift 1:o 1699-05-04 i Gävle med majoren Hans Henrik Wrangel, född 1668-01-08 i Reval, död 1703-03-19 i slaget vid Saladen. Gift 2:o med guvernören i Riga, generalmajoren Rembert von Funcken, av en adlad men ej introducerad ätt (SK.), i hans 2:a gifte (gift 1:o med friherrinnan Helena Yxkull-Gyllenband, nr 30), död 1709-02-03. Gift 3:o 1715-12-01 med generalmajoren och landshövdingen Reinhold Vilhelm von Essen, friherre von Essen nr 158, i hans 2:a gifte, född 1669, död 1732.
 • 1. Bengt, född 1684. Överstelöjtnant. Se Tab. 6.
 • 1. Didrik, död 1688-06-13 i Marstrand.
 • 1. Elisabet, född 1687-10-25 i Marstrand, död 1765-04-20 Mantorp. Gift 1727-05-11 i Fågelås socken, Skaraborgs län med sin svägerskas systerson, överstelöjtnanten Erik Gripenwaldt, i hans 3:a gifte, född 1692, död 1750.
 • 2. Christina, född 1695, död 1767-01-08 på Harbonäs i Harbo socken, Västmanlands län. Gift 1730-08-24 i Harbo socken med sin kusin, kammarherren, friherre Vilhelm Henrik von Knorring, född 1692, död 1763.
 • 2. Carl, död 1696-12-03 i Gävle och begraven 1697-05-26.
 • 2. Charlotta, född 1698-11-28 (1698-11-20) i Gävle, död 1770-07-31 på Uppsala slott. Gift 1735-04-15 Lindsta med sin kusins son, landshövdingen, friherre Johan Funck, i hans 1:a gifte, född 1703, död 1773.

TAB 4

Hans Christoffer (översiktstab. 1, son av Carl Gustaf Frölich, naturaliserad, friherre och greve Frölich, Tab. 3), född i Västergötland. Pikenerare vid livgardet (Lk.) 1696-01-09. Avsked (Lk.) 1697-07-31. Död 1710 i Livland av pesten. 'Han anklagades för ett grovt brott, men gick sig fri, varemot en annan, smeden Granrot, befanns skyldig och hängdes. Överföll sedan stadsvakten och dömdes därför till döden, därifrån han dock fick förskoning 1701-01-23. Gift med sin systers styvdotter Margareta Filippina von Funcken i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1711 med ryska generalfältmarskalken och generalguvernören över Livland greve Peter von Lacy, född 1678 i grevskapet Limerick på Irland, död 1751-04-20 i Riga) (SK.), född 1685-07-04, död 1759-11-22, dotter av generalmajoren och guvernören i Riga Rembert von Funcken och hans 1:a fru friherrinnan Helena Yxkull-Gyllenband, nr 80.

Barn:

 • Beata Christina, död 1748-09-12. Gift 1729-12-16 i Fågelås socken, Skaraborgs län med kammarherren och lagmannen, friherre Carl Axel Lilliecreutz, född 1698, död 1760.

TAB 5

Carl (översiktstab. 2, son av Carl Gustaf Frölich, naturaliserad, friherre och greve Frölich, Tab. 3), greve och herre till Almö i Barkarö socken, Västmanlands län. Född 1680 i Västergötland. Musketerare vid livgardet 1696-06-01. Avsked 1697-07-31. Fänrik vid Hälsinge regemente 1699-07-17. Löjtnant vid Hälsinge regemente 1700-11-13. Livdrabant 1701-09-27. Överstelöjtnant för en värvad trupp om 1,000 man 1708. Överstelöjtnant vid svenska adelsfanan 1710-07-14. Konfirmationsfullmakt 1716-01-24. Sekundöverste för Västgöta kavalleriregemente 1717-02-27. Överste för regementet 1719-04-28. Landshövding i Österbottens län 1734-11-14. President i Åbo hovrätt 1739-06-20. President i Svea hovrätt 1743-11-08. RSO 1748-09-26. Avsked 1750. Död 1754-12-14. Han var en tapper och oförskräckt krigare samt skicklig och nitisk ämbetsman, blev 1701-07-09 vid övergången av Dünaströmmen tvenne gånger svårt blesserad, därav han mycket led.' Gift 1:o före 1716 med friherrinnan Margareta Lovisin, döpt 1683-03-02 i Stockholm, dotter av landshövdingen Erik Lovisin, friherre Lovisin nr 88, och Catharina Lenström. Gift 2:o 1743-08-23 med Catharina Christina Caméen, adlad Caménsköld', i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1730-12-31 med statssekreteraren och överpostdirektören Henrik Bunge, adlad och friherre Bunge, i hans 2:a gifte, född 1672, död 1737), född 1707-11-29, död 1765-12-13 på Kilafors bruk i Hanebo socken, Gävleborgs län, dotter av biskopen i Västerås stift, doktor Sven Caméen och Helena Carlsdotter Cederström nr 1062.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, död som barn.
 • 2. Helena Charlotta, döpt 1744-07-17 i Stockholm.

TAB 6

Bengt (översiktstab. 3, son av Carl Gustaf Frölich, naturaliserad, friherre och greve Frölich, Tab. 3), greve och herre till Vollsjö i Vollsjö socken, Malmöhus län. Född 1684 i Marstrand. Musketerare vid guvernörsregementet i Riga (Lk.) 1700. Fänrik vid guvernörsregementet i Riga 1700. Löjtnant vid en kår dragoner som upprättades i Riga 1701. Kapten vid guvernörsregementet i Riga 1703-03-03. Kapten vid västgötadals regemente 1723-08-26. Överstelöjtnants titel 1724-02-10. Avsked 1736-10-17. Han blev fången vid Ivangorod 1704 och förd till Kasan, varifrån han hemkom 1722. 'Måste för villfarelse i religionen gå utrikes.' Gift 1709 i Kasan med Elisabet Berner, död 1740-01-13, dotter av ryske översten och kommendanten i Kasan Johan Berner.

Barn:

 • Fyra barn, döda som små.
 • Beata Elisabet, född 1714-09-03 i Kasan, död ogift 1774-04-27 Ängaröd s län och begraven 1774-05-06.
 • Bengt Gustaf, född 1715. Landshövding. Död 1783. Se Tab. 7.
 • Anna Regina, född 1720-04-30, död ogift 1796-09-06 Risebergahus s län.
 • Carl, född trilling, död späd.
 • Henrik, född trilling, död späd.
 • David, född trilling, död späd.
 • David, född 1726. Underofficer vid Hamiltonska regementet. Drunknade ogift 1749 på resa till Holland.

TAB 7

Bengt Gustaf (översiktstab. 3, son av Bengt, Tab. 6), greve och herre till Ängeltofta i Barkåkra socken, Kristianstads län. Född 1715-06-06 i Kasan i Ryssland. Volontär vid södra skånska kavalleriregementet 1732. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet 1738-12-00. Livdrabant 1743-05-18. Vice korpral vid drabantkåren 1749-03-21. Korpral vid drabantkåren 1756-10-14. RSO 1761-11-23. Löjtnant vid livdrabantkåren 1763-04-27. Överste för norra skånska kavalleriregementet 1765-07-01. Landshövding och överkommendant i Malmöhus län 1772-08-17. Avsked 1776-07-29 död 1783-06-23 på Ängeltofta och begraven 1783-07-15. Gift 1748-11-29 Grönlund med friherrinnan Catharina Magdalena von der Pahlen, född 1724-09-04 på Grönlund, död 1784-08-29 i Åsbo prästgård på resa från Skåne, dotter av generalmajoren friherre Otto Christian von der Pahlen nr 75, och grevinnan Magdalena Charlotta Mörner af Morlanda nr 60.

Barn:

 • Magdalena Elisabet, född 1749-10-27 i Åsbo socken, död 1750-01-04.
 • Lovisa Ulrika, född 1751-07-30 i Åsbo socken, död ogift 1808 i Växjö.
 • Catharina Charlotta, född 1752-12-30, död 1815-10-31 i Ystad. Gift 1775-02-03 i Malmö med översten Fredrik von Heijne, född 1730, död 1793.
 • Carl Otto, född 1754, död 1756-12-28 på Grönlund.
 • Magdalena Elisabet, född 1755 i Åsbo socken, död 1757-03-10.
 • David Gustaf, född 1757. Hovstallmästare. Död 1825. Se Tab. 8.

TAB 8

David Gustaf (översiktstab. 4, son av Bengt Gustaf, Tab. 7), född 1757-09-26. Volontär vid norra skånska kavalleriregementet (KrAB.) 1767. Korpral vid norra skånska kavalleriregementet (KrAB.) 1770-12-24. Kvartermästare (KrAB.) 1772-11-22. Stabskornett 1775-09-05. Löjtnant 1781-09-25. Ryttmästare vid livregementet till häst 1786-04-12. Överadjutant hos konungen och major i armén 1788-06-09. Transporterad till Smålands kavalleriregemente 1792-05-19. Hovstallmästare (KrAB.) 1792-06-04. Överstelöjtnant vid Smålands lätta dragonregemente 1795-01-18. RSO 1797-11-01. Avsked ur krigstjänsten 1818-04-14. Död 1825-08-18 i Hälsingborg. Gift 1789-04-28 i Stockholm med friherrinnan Christina Charlotta Ruuth, född 1771-10-30 Ekeröd. Statsfru hos drottningen 1800-08-04. Död 1830-01-03, dotter av en av rikets herrar, generalguvernören Erik Ruuth, friherre och greve Ruuth nr 108, och hans 1:a fru grevinnan Fredrika Sparre af Söfdeborg nr 66.

Barn:

 • Magdalena Fredrika, född 1790, död 1821-08-12 i Norrköping. Gift 1813-04-08 Dalbyö med löjtnanten Erik Adolf Klingspor, född 1785, död 1855.
 • Gustaf Erik, född 1792. Landshövding. Död 1860. Se Tab. 9.
 • Christina Charlotta, född 1793-08-22 i Stockholm, död 1851-12-28. Gift 1811-05-26 Marsvinsholm med kammarherren Carl von Qvanten, född 1785, död 1847.
 • Carl Erik, född 1795-01-30, död 1795-12-17 i Stockholm.
 • Ebba Adelaide, född 1797-06-19, död 1816-08-15 i Alingsås. Gift 1815-08-08 på Dalbyö med friherre Nils August Silfverskiöld, nr 283, i hans 1:a gifte, född 1787, död 1878.
 • Erik, född 1802-01-26. Kadett vid Karlberg 1815-09-29. Utexaminerad 1817-09-30. Kornett vid Smålands dragonregemente 1820-04-24. Löjtnant vid Smålands dragonregemente 1826-05-24. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant kvarstå i armén 1830-03-27. Tillförordnad svensk och norsk konsul i Buenos-Aires i södra Amerika 1847-04-30. Återkallad (Ak.) 1854-11-24. Död ogift 1875-06-03 i Nyköping.
 • En son, död späd.

TAB 9

Gustaf Erik (översiktstab. 4, son av David Gustaf, Tab. 8), född 1792-03-18 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1805-05-05. Utexaminerad 1808-09-29. Kornett vid skånska husarregementet 1808-07-11. Löjtnant vid skånska husarregementet 1813-03-02. Ryttmästare i generalstaben 1817-03-18 och vid regementet 1819-03-09. Kavaljer hos kronprinsen 1819-07-26. Major i armén 1823-04-18. Kammarherre hos konungen med tjästgörande hos kronprinsen 1823-05-20. Underceremonimästare vid KMO och RNO 1823-07-04. Överstelöjtnant vid livbeväringsregementet 1824-05-25. RDDO 1824-08-06. Hovstallmästare 1825-04-22. Överstelöjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1825-06-07. Tjänstgörande hovmarskalk hos kronprinsen 1827-05-07. RSO 1827-07-04. Avsked från underceremonimästarbefattningen vid KMO 1832-06-24. Landshövding i Södermanlands län 1833-01-07. KNO 1843-02-03. KmstkNO 1844-10-14. Avsked från landshövdingämbetet 1858-04-27. Död 1860-04-09 i Nyköping. Gift 1826-01-19 på Stockholms slott med hovfröken hos kronprinsessan, grevinnan Augusta Carolina Lovisa Taube, född 1801-12-04 Hovgården, död 1874-06-07 i Stockholm, dotter av kammarherren greve Christian August Vilhelm Louis Taube nr 62, och Johanna Vilhelmina Lovisa Henrietta Pollet nr 2073.

Barn:

 • Josefina Charlotta Vilhelmina, född 1827-01-21 i Stockholm, död i Stockholm 1878-05-09. Gift 1854-11-28 i Nyköping med kammarherren Carl Fredrik Alexis Sparre af Rossvik nr 7, född 1820, död 1895.
 • Oskar, född 1828. Kammarherre. Död 1905. Se Tab. 10.
 • Vilhelmina Augusta, född 1835-07-03 i Nyköping, död i Nyköping 1837-03-27.
 • Augusta Vilhelmina Fredrika, född 1842-01-11 i Nyköping, död i Nyköping 1850-05-27.

TAB 10

Oskar (översiktstab. 4, son av Gustaf Erik, Tab. 9), född 1828-12-30 på Stockholms slott. Kadett vid Karlberg 1843-09-01. Utexaminerad 1850-05-11. Sekundlöjtnant vid Kungl Maj:ts flotta 1850-05-22. Transporterad som underlöjtnant till Södermanlands regemente 1853-07-07. 2. löjtnant vid Södermanlands regemente 1854-08-11. Extra adjutant i krigskollegium 1860–1865 (KrAB.). Kapten 1869-05-07. Kammarherre 1869. RSO 1873-05-14. RDDO 1874-09-15. Militärattaché i Wien 1877-08-06. Major i armén 1877-11-22. Deltog i Österrikisk-ungerska arméns fälttåg i Bosnien 1878. Major vid regementet 1879-05-02. KRumSO 1879. KÖFrJO som krigsdekoration 1879. OffItKrO. Avsked från militärattachébefattningen 1879-08-23. RMontDO3kl 1879. Avsked från regementet 1886-04-21. RCXIII:sO 1900-01-28. Död 1905-08-27 i Djursholm. Ägde Sofielund i Ludgo socken, Södermanlands län 1866–1876. Gift 1861-09-11 i Stockholm med Anna Maria Elisabet Schartau, född 1838-09-22 i Stockholm, död 1931-05-25 (Ludgo förs., Södermanlands län, db nr 8), dotter av grosshandlaren Frans Schartau och hans 2:a fru Anna Petronella Heerman.

Barn:

 • Anna, född 1864-01-19 i Stockholm, död 1948-02-06 (Forsheda förs., Jönköpings län, db nr 2). Gift 1891-07-21 i Johannes kyrka i Stockholm med före detta lasarettsläkaren i Kisa, RVO, med. licentiat Johan Gustaf Bexelius, född 1861-01-16 i Stockholm, död 1933-01-29 (Stockholms län, S:t Görans, db nr 323).
 • Maria Josefina, född 1867-12-01 på Sofielund, död 1905-12-05 Sandskog. Gift 1897-03-15 i Stockholm med kronofogden, vice häradshövdingen Carl Johan Axel von Schantz, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1907-06-05 med Gärd Catharina Emilia Almqvist, född 1872-06-10), född 1859, död 1921.
 • Gustaf, född 1869-01-23 på Sofielund, död 1869-03-01.
 • Elisabet (Elsa), född 1871-01-06 på Sofielund. Mogenhetsexamen 1889-05-24. Student i Uppsala 1890. Filosofie kandidat examen 1893-12-15. Gift 1901-10-30 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm med häradshövdingen i Sunnerbo härads domsaga, RNO, Nils Adolf Eberhard Munck af Rosenschöld nr 2160, född 1869.
 • Gösta Frans Oskar, född 1874. Bankdirektör. Död 1918. Se Tab. 11.

TAB 11

Gösta Frans Oscar (EÄ Oskar) (översiktstab. 4, son av Oskar, Tab. 10). Greve, född 1874-12-25 Sofielund. Mogenhetsexamen 1894-05-18. Extra ordinarie tjänsteman i Västerbottens enskilda bank 1894-06-02. Kassör i bankaktiebolag Stockholm-Övre Norrland 1901–1905. Kassadirektör i aktiebolag Stockholms köpmannabank 1905–1913. Vice verkställande direktör vid aktiebolag Skånska handelsbankens avdelningskontor i Stockholm 1913. Död 1918-06-02 i Stockholm, Kungsholms förs., (db). Gift 1:o 1900-04-05 i Stockholm med Signe Anna Maria Borgström, född 1875-04-26 i Ystad, död 1902-03-16 i Stockholm, dotter av kaptenen i Väg- och vattenbyggnadskåren Carl Gustaf Viktor Borgström och Sofia Elisabet Carolina Ohlson. Gift 2:o 1903-10-15 i Kungsholms kyrka i Stockholm med Gunborg Hedenblad, född 1878-07-03 i Stockholm, Clara förs, dotter av byrådirektören i Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen Per Henrik Hedenblad och hans första (EÄ 1:a) fru Eva Christina Härdelin.

Barn:

 • 1. Erik Carl Gustaf, greve, född 1901-04-02 i Stockholm, död 1901-06-25 i Stockholm.
 • 1. Signe Dagmar Sofia Elisabeth (EÄ Elisabet), född 1902-02-09 i Stockholm, död 1902-03-27 i Stockholm.
 • 2. Margareta, född 1905-03-31 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. Anst. vid Försäkrings AB Fylgia. Gift 1939-05-05 i Stockholm (Oscars förs., Stockholms län, vb nr 270) med konstnären, skriftställaren, konstkritikern Otto Gustaf Carlsund, född 1897-12-11 i S:t Petersburg, son till civilingenjör Anton Carlsund och hans hustru Gabrielle, född Tardif.
 • 2. Hans, greve, född 1906-09-26 i Stockholm, Engelbrekts förs. Huvudman. Studentexamen i Stockholm 1926-05-12. Student vid Stockholms högskola. Filosofie kandidat examen därst. 1931-09-15. Filosofie doktor. Konsulterande expert för konst och antikviteter. Gift 1936-09-26 i Oslo med Lilly Eugenia Eriksen i hennes 2:a gifte (Gift 1:o med von Krogh), född 1898-04-14.
 • 2. Brita, född 1908-05-31 i Stockholm, Engelbrekts förs., (fb) (EÄ i Tyresö socken, Stockholms län). Gift 1936-09-10 i Stockholm, Kungsholms förs., (vb nr 251), med hovrättsfiskalen Lars Per Olof Palmquist, född 1904-07-29 i Stockholm. Hovrättsråd.
 • 2. Carl Göran, greve, född 1910-02-05 i Stockholm, Kungsholms förs.

TAB 12

Johan (översiktstab. 5, son av Bengt, Tab. 6), född 1717-11-11. Ryttare vid södra skånska kavalleriregementet 1732. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1741-11-11. Löjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1746-02-19. Kapten vid Bohusläns dragonregemente 1748-10-08. RSO 1757-04-28. Sekundmajor vid Bohusläns dragonregemente 1759-12-07. Död 1761-03-16 Klämmerstorp. Gift 1748-07-21 med sin syssling Maria Christina Frölich, född 1719-05-25, död 1788-03-23 på Klämmerstorp, dotter av vice landshövdingen Ulrik Christoffer Frölich, naturaliserad och adopterad Frölich, och hans 1:a fru friherrinnan Beata Christina Strömfelt.

Barn:

 • Bengt Ulrik, född 1749-06-17 Ramstorp. Antagen i krigstjänst 1763. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1763-05-10. Kvartermästare vid adelsfanan 1764-05-01. Livdrabant 1766-12-19. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente (KrAB.) 1770-05-03. Löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1773-09-18. Ryttmästare 1776-05-22. Sekundmajor 1794-09-08. Premiärmajor 1795-05-04. Avsked 1798-08-29. Död ogift 1800-03-31 Åkedal .
 • Carl Gustaf, född 1751-09-28. Förare vid Västmanlands regemente 1769-01-10. Livdrabant 1769-10-10. Genom byte fänrik vid Skaraborgs regemente 1770-03-23. Stabslöjtnant vid Skaraborgs regemente 1777-06-06. Premiärlöjtnant 1777-11-19. Kapten 1783-09-17. Stabsmajor 1788-04-22. Premiärmajor 1796-03-07. RSO 1797-11-01. Överstelöjtnant 1799-11-15. Avsked 1807-12-08. LLA 1814. Död ogift 1831-01-22 på Svenstorp.
 • David Harald, född 1753-03-09. Kadett vid amiralitetet 1766-02-16. Underofficer vid amiralitetet 1772-12-15. Sergeant vid änkedrottningens livregemente 1773-01-08. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1773-08-14. Adjutant 1773-08-19. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente 1777-03-04 (1778-01-18). Stabsadjutant hos konungen 1778-11-00. Kapten 1779-02-07. Stabsadjutant hos konungen 1779. Kapten vid Hälsinge regemente 1781-12-19. Överadjutant 1783-08-19. Sekundmajor vid Hälsinge regemente 1785-04-20. Avsked från regemente 1789. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1793-05-20. RSO 1809-07-03. Överste i armén 1810-11-27. Avsked 1812-12-16. KVO 1818-05-11. KmstkVO 1827-07-04. Död barnlös 1835-08-02 i Stockholm. Gift 1778-07-11 i Stockholm med sin farfars broders styvsons dotter, stiftsjungfrun, friherrinnan Catharina Lovisa Bunge, född 1761-08-09, död 1829-01-19, dotter av landshövdingen friherre Carl Bunge, och Anna Lovisa Clason.
 • Johan, född 1754-08-20. Volontär vid norra skånska kavalleriregementet 1769-04-07. Korpral vid norra skånska kavalleriregementet 1770-12-24. Kornett 1772-08-17. Löjtnant 1778-08-19. Genom byte livdrabant 1779-10-19. Vice korpral vid livdrabantkåren 1783-04-30. Avsked 1787-05-30. Kapten vid Hälsinge regemente. Majors avsked. RVO 1813-04-28. Död barnlös 1826-04-21 på Jakobsdal vid Sundsvall. Gift före 1805 med Margareta Elisabet Nordenfalk, född 1770-04-16, död 1833-01-03 på Jakobsdal, dotter av revisionssekreteraren Johan Noréen, adlad Nordenfalk, och Christina Elisabet Clason.
 • Adolf Fredrik, född 1756. Ryttmästare. Död 1831. Se Tab. 13.
 • Beata Elisabet Margareta, född 1758-06-04 på Klämmerstorp, död ogift 1826-11-11 Finstaholm .
 • Hans Christoffer, född 1760-01-15 på Klämmerstorp. Page vid hovet 1772. Antagen i krigstjänst 1775. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1776-10-30. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1783-06-10. Kapten 1789-05-20. RSO 1790-05-02. Premiärkapten 1796. Död ogift 1807-11-11 på bostället Ekarp och begraven på Timmele kyrkogård, Älvsborgs län.

TAB 13

Adolf Fredrik (översiktstab. 6, son av Johan, Tab. 12), född 1756-04-24. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1770-03-08. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1776-03-06. Löjtnant 1783-04-30. Kapten 1786-09-21. Stabsryttmästare vid livhusarerna 1795-05-10. Avsked 1795-05-11. RVO 1809-07-03. Död 1831-11-07 Hinderstorp Gift 1786-08-20 i Rackeby kyrka, Skaraborgs län med Hedvig Eleonora Hummelhielm, född 1768-05-15 Hult, död 1846-01-29 på Korpegård i Hjärpås socken, Skaraborgs län, dotter av ryttmästaren Hans Hummelhielm, och Maria Catharina Douglies.

Barn:

 • Hedvig Lovisa, född 1787-06-26, död 1880-01-07 i Kristianstad. Gift 1822-11-26 i Kristiania med norska statsrådet, RoKavKMO, jur. kand. Jörgen Herman Vogt, från vilken hon blev skild, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1810-01-21 med Ingeborg Marie Lorentzen, död 1821), född 1784-07-21 i Drammen, död 1862-01-12.
 • David Fredrik, född 1788. Häradshövding. Död 1862. Se Tab. 14.
 • Maria Johanna, född 1790-06-09, död 1876-09-10 i Karlstad. Gift 1812-08-09 på Korpegård med ryttmästaren, greve Otto Henrik Adam Lagerberg, född 1788, död 1859.
 • Charlotta Beata, född 1794-09-13, död ogift 1887-09-05 i Skara.
 • Augusta, född 1797-07-27, död ogift 1868-03-27 i Vänersborg.
 • Carolina Gustava, född 1802-11-06 på Korpegård, död 1876-01-03 i Lidköping. Gift 1826-09-17 på Korpegård med kaptenen Axel Gustaf Roos af Hjelmsäter, född 1797, död 1869.

TAB 14

David Fredrik (översiktstab. 6, son av Adolf Fredrik, Tab. 13), född 1788-08-14 Degeberg. Student i Uppsala 1805. Auskultant i Svea hovrätt 1807. Jur. examen 1808. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1808. Häradshövdings fullmakt 1812-09-24. Adjungerad ledamot av Göta hovrätt 1813. Avsked. Död 1862-04-02 i Livorno. 'Bekant riksdagstalare samt utgivare av åtskilliga politiska och statsekonomiska skrifter.' Gift 1817-05-20 i Stockholm med stiftsjungfrun Carolina Christina Cederström, född 1798-01-24 i Stockholm, död i Stockholm 1855-11-29 i koleran, dotter av kammarherren Carl Cederström, och Christina Elisabet König.

Barn:

 • Hedvig Elisabet Constantia, född 1819-10-06 (1819-09-30) på Katrineberg i Nedra Ulleruds socken, Värmlands län, död ogift 1865-06-21 i Linköping.
 • Carl David, född 1821-02-04 på Katrineberg. Extra ordinarie kanslist i justitiestatsexpeditionen. Död ogift 1849-09-16 i Stockholm.
 • Allvar, född 1822-05-28, död 1823-04-15.
 • Carolina Maria, född 1830-12-08, död 1830-12-11 på Katrineberg.
 • Maria Eleonora Carolina, född 1833-07-20, död 1877-12-17. Gift 1859-08-18 i Linköping med filosofie doktorn Edvard Gustaf Munck, född 1812-12-13 i Täby, Täby socken, Östergötlands län, död 1891-05-17 i Linköping.

Utan känt samband:

 • »Högvälborna Fröken» Ulrika Frölich, död 1722-05-04 Hägervallen och begraven 1722-05-09 i Skultuna kyrka. (Gravvers, medd. av 1. aktuarien O. Edelstam.) Möjligen dotter av C. G. Frölich (Tab. 3) i hans andra gifte.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: