:

Von Sticht nr 2175

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Sticht nr 2175 †

Adlad 1661-09-07, introd. 1802. Utdöd 1919.

Ätten, som icke varit representerad i Sverige efter 1811, immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-24 under nr 160 bland adelsmän.


1At (S). 2Wä. 3Jorois kyrkoarkiv. 4Adliga ätten von Hejne 1718–1918 (1918).

TAB 1

Bartolomeus von Sticht, adlad von Sticht, född i Ostfriesland av tysk adel. Inkallades till Sverige, där han uppgives varit konsul för de tyska städerna. Anställd i hertig Adolf Johans tjänst 1657. Adlad 1661-09-07 (sonsons sonen Claes Erik1 introd. 1802 under nr 2175). Generalauditör vid generalguvernementet i Skåne 1673-05-08. Död 1674 och begraven i Tyska kyrkan i Stockholm. Gift med hovfröken Sofia Forbes, som överlevde mannen med sju barn, för vilka hon anhöll att k. m:t ville förordna en förmyndare. Levde 1686, dotter av räntmästaren Peter Forbes, natural. Forbes, och Sofia von Langwin.

Barn:

 • En son. Präst.
 • En son. Kapten i holländsk tjänst. Död ogift, ihjälkörd.
 • Johan Adolf, född 1661. Ryttmästare. Död 1706. Se Tab. 2.
 • Sofia Helena, döpt 1662-01-19 i Stockholm Tyska förs. i Stockholm, levde 1711. Gift 1:o 1688 med rådmannen Elias Heijne, död 1706, stamfader för adliga ätten von Heijne. Gift 2:o med en major Tigergehnen4 Carl Gustaf, döpt 1673-06-17 i Stockholm Tyska förs. i Stockholm.

TAB 2

Johan Adolf (son av Bartolomeus von Sticht, adlad von Sticht, Tab. 1), döpt 1661-01-03, då hertig Adolf Johan stod fadder och efter vilken han uppkallades. Korpral vid norra skånska kavalleriregementet 1684. Kvartermästare därst. 1686. Kornett 1694-01-26. Löjtnant 1700-06-20. Regementskvartermästare 1703-01-22. Ryttmästare 1704-11-29. Död 1706-12-00 på en resa till Pommern. Gift med Catharina Gyllenpamp, som levde 1738, dotter av överstelöjtnanten Lars Mattsson Pamp, adlad Gyllenpamp, och Catharina Tornerefelt.

Barn:

 • Juliana Elisabet, född 1697, död 1750-09-01 i Korsberga socken,1 Jönköpings län. Gift 1724-06-02 med kaptenen Casper Adolf Stålhammar, född 1695, död 1771.
 • Sofia Helena, död 1763-04-29 Hulta. Gift före 1724 med ryttmästaren vid Smålands kavalleriregemente Gotthard Vilhelm Ekebom, född 1689, död 1769-09-09 på Hulta.
 • Adolf Johan, född 1707. Ryttmästare. Död 1777. Se Tab. 3.

TAB 3

Adolf Johan (son av Johan Adolf, Tab. 2), född 1707. Var 1732 korpral vid Smålands kavalleriregemente. Löjtnant därst. Avsked med ryttmästares karaktär 1750-09-19. Död 1777-09-15 på sin egendom Marielund vid Eksjö och begraven s. å. 23/9 i Nävelsjö socken, Jönköpings län. Gift 1732-05-29 Viresjö med Anna Maria Silfversparre, döpt 1714-08-19 på Björnskog i Hultsjö socken, Jönköpings län, död 1792-01-30 på Marielund och begraven s. å. 7/2 i Nävelsjö socken, dotter av översten Johan Silfversparre, och Hedvig Ulrika Aminoff.

Barn:

 • Hedvig Catharina, född 1733-04-13 på Viresjö, död där 1740-10-20.
 • Georg Adolf, född 1735. Major. Död 1806. Se Tab. 4
 • Anna Magdalena, född 1736-12-30 på Viresjö, död där 1738-09-17.
 • Johan Gustaf, född 1738-12-14 på Viresjö, död där 1739-11-08.
 • Margareta Charlotta, född 1740-05-12 på Viresjö, död 1807-08-11. Gift 1793-10-13 i Vimmerby med sin kusin, löjtnanten Fredrik Stålhammar, i hans 2:a gifte, född 1737, död 1817.
 • Hedvig Magdalena, född 1741-09-20 på Viresjö, död 1752-08-15 Bjurvik
 • Ulrika Eleonora, född 1742-12-16 på Bjurvik, död 1834-04-30. Gift 1766-07-15 i Nävelsjö socken med ryttmästaren Johan Anton Cedercrona, född 1739, död 1797.
 • Carl Johan, döpt 1744 118/10 på Bjurvik, död 1746 och begraven s. å. 10/1.
 • Fredrika Lovisa, född 1746 på Bjurvik, död 16 veckor gammal och begraven s. å. 15/6.
 • Sofia Gustava, döpt 1747-10-07 på Bjurvik, död 1810-03-15 i Vimmerby. Gift 1769-07-15 i Nävelsjö socken med ryttmästaren Erik Otto von Gertten, född 1746, död 1812.
 • Carl Henrik, född 1749. Överstelöjtnant. Död 1799. Se Tab. 5.
 • Johan Gustaf, född 1751-01-30 på Bjurvik. Volontär vid finska lätta dragonregementet 1770-03-14. Korpral därst. 1771-05-17. Vaktmästare 1773-02-08. Livdrabant 1774-12-20. Löjtnant i armén 1789-05-20. Kapten vid Tornérhielms värvade bataljon s. å. 21/11. Kapten vid Bohusläns lätta dragonregemente 1791-04-14. Avsked 1796-06-27 majors fullm. Död barnlös 1811-03-30 Karleholm. Gift 1793-09-22 på Solberga Östergötlands län med Hedvig Maria von Köhnnigstedt, född 1747-03-28, död 1821-09-06 i Svarteborgs socken, dotter av överstelöjtnanten Edvard Gregorius von Köhnnigstedt, och Hedvig Sofia Hjelmborg.
 • Claes Erik, född 1753. Överste. Död 1806. Se Tab. 6
 • Vilhelmina Carolina, född 1755-12-20 på Bjurvik, död 1757-07-26.
 • 'Fyra barn dessutom, döda späda.'

TAB 4

Georg Adolf (son av Adolf Johan, Tab. 3), född 1735-04-15 Viresjö. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1749 och vid kronprinsens regemente 1753-01-01 förare därst. s. å. 14/10. Bevistade pommerska kriget. Sergeant vid Kalmar regemente 1757-07-25. Löjtnant vid fotjägarkåren 1758-11-18. Placerad vid Spens'ska regementet 1762-09-14. Transp. till Savolaks' regemente 1767-01-01 kapten därst. 1769-06-27. RSO 1772-05-28. Major vid sistnämnda regemente 1775-11-15. Avsked 1787-03-10. Död 1806-08-05 Halleby. Gift 1:o 1774-04-14 Asikala Gift 2:o 1786-04-23 i Slaka socken, Östergötlands län med friherrinnan Fredrika von Lingen, född 1749-05-26, död 1802-06-08 i Linköping, dotter av generallöjtnanten friherre Reinhold Johan von Lingen, och Anna Christina von Flygarell.

Barn:

 • 1. Anna Catharina, död 1777-02-28 i Puumala socken, Finland.
 • Ett barn, död före fadern.

TAB 5

Carl Henrik (son av Adolf Johan, Tab. 3), död 1749 26 Bjurvik. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1758. Transp. till fotjägarkåren i Pommern 1760-08-04. Furir därst. 1761-07-01. Sergeant 1762. Sergeant vid Blixenska regementet 1764-01-26. Fänrik därst. 1774-04-13. Löjtnant 1780-04-12. Stabskapten 1787-01-17. Major i armén 1788-12-13. Major vid Östgöta infanteriregemente 1792-05-09. Överstelöjtnant i armén 1794-04-18. RSO s. å. 25/11. Överstelöjtnant vid sistnämnda regemente 1796-06-27. Död 1799-03-26 Nybble s socken, Östergötlands län. Gift där 1797-07-18 med sin svägerskas systerdotter Brita Maria Odencrantz i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1807-06-30 på Nybble med löjtnanten friherre Johan Ludvig Fleming af Liebelitz, född 1766, död 1852), född 1770-11-10 på Nybble, död där 1827-04-06, dotter av kammarherren Mattias Rhyzelius, adlad Odencrantz, och friherrinnan Christina von Lingen.

Barn:

 • Henrietta Maria, född 1798-04-30 på Nybble, död där s. å. 28/7.
 • Carl Adolf, född posthumus 1799-07-05 på Nybble, död där s. å. 6/7.

TAB 6

Claes Erik (son av Adolf Johan, Tab. 3), född 1753-11-01 Bjurvik. Volontär vid Kalmar regemente 1764. Korpral 1770. Rustmästare därst. 1772-12-29. Sergeant 1773-11-04. Fänrik 1778-03-17. Transp. till Savolaks' fotjägarkår 1781-12-05. Löjtnant därst. 1782-06-25. Premiärlöjtnant 1784-10-18. Kapten 1787-05-30. RSO 1788-11-00. Bevistade finska kriget 1788–1790 och blev därunder fången 1790. Major i armén 1789-05-25 och vid Savolaks' fotjägarregemente 1790-11-20. Överstelöjtnant därst. 1794-09-01. Ånyo natural. svensk adelsman 1801-05-28 och fick därvid sitt gamla vapen betydligt tillökat (introd. för ätten 1802-08-13). Överste i armén 1802-02-04. Överstelöjtnant för Savolaks' lätta infanteriregemente s. å. 9/7. Överste för regementet och chef för Savolaksbrigaden 1803-04-15. Död 1806-03-13 Stendal Gift 1793-11-17 på Koskipää i Gustaf Adolfs socken med Margareta Elisabet Tandefelt, född 1775-07-06, död 1842-05-14 på Stendal, dotter av kaptenen Otto Tandefelt, och Benedikta Fredrika Toll.

Barn:

 • Maria Fredrika, född 1794-03-10 på Häyrilä3 i Jorois' socken, liksom syskonen, död där s. å. 18/5.
 • Fredrika Charlotta Gustava, född 1795 1812/4. Stiftsjungfru. Död 1866-10-04. Gift 1810-08-09 på Stendal med auditören vid karelska jägarregementet Gotthard Fredrik Malm, född 1780-05-05, död 1832-06-19 på Stendal.
 • Adolf Otto Henrik, född 1796-07-12. Student i Åbo 1812-06-17. Kadett vid Haapaniemi 1814, men avgick utan avslutad kurs 1818-07-15. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland s. å. 24/1 under nr 160 bland adelsmän. Lantbrukare. Död ogift 1838-11-23 i littis' socken.
 • Maria Sofia Elisabet, född 1798-05-04, död s. å. 7/6.
 • Sofia Magdalena Elisabet, född 1799-05-22, död s. å. 18/10.
 • Claes Mauritz Johan Robert Fredrik, född 1802-05-12, död3 1806-06-08.
 • Carl Erik Gustaf, född 1804. Underlöjtnant. Död 1873. Se Tab. 7.
 • Georg3 Leonard, född 1805-10-14, död3 1806-10-01.

TAB 7

Carl Erik Gustaf (son av Claes Erik, Tab. 6), född 1804-05-20 i Jorois' socken. Student i Åbo 1823-02-25. Fänrik vid finska jägarregementet 1826. Placerad på 5. finska skarpskyttebataljonen 1827. Underlöjtnants avsked 1831-02-22. Ägnade sig sedermera åt lantbruk och ägde Bergviks gård i Iittis' socken. Död 1873-02-22 i Heinola. Gift 1828-04-22 med Emilia Conradina Lindequist, född 1798-06-12 i Sverige, död 1878-04-29 Paaso

Barn:

 • Claes Georg Leonard, född 1829-01-27, död 1830-12-27.
 • Elisabet Vendla Constance, född 1832-06-26, död 1894-04-07 i S:t Michel. Gift 1867-10-29 i Heinola med majoren Alexander von Essen af Zellie, född 1821, död 1893.
 • Emilia Fredrika Lovisa, född 1833-08-31. Lärarinna i teckning vid realskolan i Heinola 1877. Avsked 1903 från 1/9. Död ogift 1906-11-16 i Helsingfors.
 • Carl Adolf, född 1835-10-07, död 1847-01-14 på Bergvik.
 • Otto Emil, född 1840. Generalmajor. Död 1919. Se Tab. 8.
 • Robert August Alexander, född 1842-03-05, död 1852-06-24 på Bergvik.

TAB 8

Otto Emil (son av Carl Erik Gustaf, Tab. 7), född 1840-04-09. Kadett i Fredrikshamn 1851-07-27. Fänrik vid 7. kinburgska, storfursten Mikael Nikolajevitj', dragonregemente 1861-08-28. Löjtnant därst. 1868-02-20. Stabskapten 1871-03-12. Kapten 1872-08-26. RRS:tStO 3kl 1875. Major 1876-02-14. Bevistade turkiska fälttåget 1877–1878. RRS:tAO3kl m sv o ros. Erhöll jämväl den till minne av kriget instiftade medaljen. RRS:tStO2kl och S:tAO2kl 1883-05-27. Överstelöjtnant s. å. 18/12. RRS:tVlO4kl m ros 1886-10-04. Kommendör för 5. kaderträngbataljonen 1889-02-03. Överste 1890-03-14. RRS:tVlO3kl 1895-04-14. Generalmajors avsked 1900-04-10. Död 1919-01-29 i Helsingfors och utgick med honom ätten på svärdssidan. Gift 1:o 1874-12-09 med Sofia Alexandra Huber, född 1851-05-21, död 1907-12-09 i Jelisavetgrad i guvern. Cherson, dotter av stadsläkaren i Odessa, kollegieassessorn Gilbert Huber och friherrinnan Alexandra von Stempel. Gift 2:o 1908-05-12 med Olga Felschau, född 1877-11-11.

Barn:

 • 1. Vera Emilia Georgina, född 1875-10-02 i Novogeorjievsk i guvern. Cherson. Död 1878-10-22 i köpingen Dmitrowka i nämnda guvernement.
 • 1. Artur Teodor Carl, född 1876-11-01 i köpingen Michailowka i guvern. Cherson, död 1878-10-18 i Dmitrowka.
 • 1. Louis Woldemar, född 1878-03-22 i Odessa, död s. å. 5/11 i Dmitrowka.
 • 1. Artur Mikael, född 1879-08-05 i Jelisavetgrad. Kadett vid petrovska kadettkåren i Poltava. Elev vid sjökadettkåren i S:t Petersburg. Gardemarin. Midshipman vid ryska flottan 1900-05-19. Löjtnant 1904-05-19. Placerad på flottans depot 1906-07-09. Var under världskriget inkallad i aktiv tjänstgöring. Död ogift 1917-03-17 i Helsingfors, ihjälskjuten under matros- och soldatkravallerna därst.
 • 1. Louis Adalbert, född 1881-06-01 i Novogeorgievsk, död ogift 1904-11-14.
 • 1. Georg Emil, född 1887-05-01 i Novogeorgievsk, död 1895.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: