:

Af Pontin nr 2255

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af Pontin, nr 2255, †

Adlad 1817-10-07; introd 1818-02-09; † 1906-07-30

TAB 1

Magnus Martin Pontin, adlad af Pontin, (son till Magnus Constans Pontin, Se släkten Pontin, Tab 5), född 1781-01-20 på Askeryds prästgård; student i Uppsala 1790; med lic 1805; fältläkare vid armén i Pommern s å 14/10; kir mag 1806-04-16; medlem av kollegium medikum s å 17/4; promov med doktor s å 13/6; provincialmedikus i Stockholms län s å 30/6; med och kem adjunkt i Stockholm 1807-05-28; hovmedikus s å 30/12; kungens tjänstgörande livmedikus 1810-12-19; adjungerad ledamot av kollegium medikus 1810 och 1811; ord assessor där 1813-02-10; adlad 1817-10-07 och introd 1818-02-09 under nr 2225; medicinalråd 1841; avsked från medicinalrådsämbetet 1852-08-11; † 1858-01-30 i Stockholm. Gift 1816-09-28 med Johanna Carolina Elfving, född 1796-07-12, † 1833-02-17 och jordfst s å 23/2 i Klara fs, dotter till grosshandlaren i Stockholm Abraham Elfving och Johanna Zettersten.

Barn:

  • Magdalena Johanna af Pontin, född 1817-07-09 i Stockholm, † ogift och barnlös 1863-07-04 på Rosenvik, Djurgården.
  • Magnus Erik Constans af Pontin, född 1819-04-23 i Stockholm; student i Uppsala 1836; kammarherre och vice ceremonimästare 1852; † ogift och barnlös 1852-09-30 i Kalmar, av en olyckshändelse under en resa på en ångbåt.
  • David Fredrik Constans af Pontin, adelsman vid faderns död 1858, född 1821-01-04 i Stockholm; överste i armén 1880-05-07; avsked från reg:tet s d; † ogift och barnlös 1906-07-30 i Stockholm.
  • Carolina Constantia af Pontin, född 1822-12-12; stiftsjungfru; † 1830-12-28 i Stockholm.
  • Johan Carl Constans af Pontin, född 1825, sjöfarande (Lefnadsteckning öfver K. Sv. Vet.Akad:s ledamöter, band 1)
  • Maria Aurora af Pontin, född 1827-07-13 i Stockholm, † 1899-04-10 på Salshult, Stenberga sn. Gift 1849-05-07 på Rosenvik med majoren Jon Adam Stålhammar, född 1811, † 1907.
  • Charlotta af Pontin, född tvilling 1829-09-12 i Stockholm, † där ogift och barnlös 1887-12-05.
  • Elisabet af Pontin, född tvilling 1829-09-12 i Stockholm, † där 1909-04-09. Gift 1857-11-04 på Salshult, Stenberga sn med generalmajoren i armén, översten och chefen för Kalmar reg:te Per Samuel Vilhelm Björkman, född 1825-09-02 på Flatehult, Kråksmåla sn, † 1905-01-16 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36..


: