Netherwood nr 446

Från Adelsvapen-Wiki

0446.jpg

Adliga ätten Netherwood nr 446

Natural. 1649-02-10. Äldre grenen introd. s. å., yngre grenen 1672.

Netherwood A44600.jpg

TAB 1

William Netherwood (översiktstab. 1) till Förarp i Tutaryds socken Kronobergs län. Född på 1500-talet av en adl. ätt i Skottland. Inkom till Sverige och blev skeppskapten. Hovmästare hos riksrådet och riksamiralen, friherre Carl Carlsson Gyllenhielm1. Död 1633 på Förarp.1 Han erhöll 1629-04-02 av riksrådet Gyllenhielm nämnda gård, som denne förvärvat till ovärdligt frälse genom k. brevet 1622-05-31. Gift 1620 med Carin Lilliesparre af Fylleskog, levde ännu1 1655-07-29, men var död 16741, dotter av assessorn Jöns Göransson Lilliesparre (af Fylleskog, nr 44) och Anna Jönsdotter (Rosenbielke).

Barn:

 • Carl Netherwood, natural. Netherwood, född 1621, död 1672. Se Tab. 2.
 • Jöns Netherwood, natural. Netherwood, född 1628, död 1696. Se Tab. 4.

TAB 2

Carl Netherwood, natural. Netherwood, (son av William Netherwood, Tab. 1), till Förarp samt Marensholm (nu Marsholm) i Agunnaryds socken och Borsna i Ryssby socken (båda i Kron.). Född 1621 på Förarp. Kammarherre hos riksrådet och riksamiralen, friherre Carl Carlsson Gyllenhielm. Natural. svensk adelsman 1649-02-10 (introd. s. å. under nr 446). Död 1672-06-06 på Marensholm och begraven i Ryssby kyrka, där hans vapen uppsattes. Han blev intagen på riddarhuset till följd av drottning Christinas muntliga befallning till lantmarskalken, friherre Svante Sparre. Gift 1654-09-00 på Marensholm11 med Anna Stråle i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1644-12-01 [morgongåvobrev 2/12] på Marensholm med majoren Nils Siöblad, död 1651)1, levde 1695-07-06, då hon gjorde sitt testamente, men var1 död 1696-03-03.

Barn:

 • Märta, född 1655, död 1737-11-18 på Rönnäs i Agunnaryds socken. Gift med kaptenen vid Kronobergs regemente Johan Rudolf Mustchamp, född 1655, död 1716-12-01.
 • Olof, död 1663-06-13 på Marensholm.
 • Carl. Inskrevs i Växjö skola2 1667-09-09. Död 1678 på Marensholm.2
 • Vilhelm, född omkr. 1660. Kapten. Död 1714. Se Tab. 3

TAB 3

Vilhelm, (son av Carl Netherwood, natural. Netherwood, Tab 2), född omkr. 1660. Inskrevs i Växjö skola 1667-09-09. Fänrik vid Kronobergs regemente 1680. Löjtnant därst. s. å. 11/5. Sekundkapten 1700-04-30. Avsked 1700-11-00. Död 1714 Borsna och begraven s. å. 30/11. Gift med Ingeborg Sevelia.

Barn:

 • Maria, född 1708-01-05 i Ryssby socken, död s. å. 2/2.

TAB 4

Jöns Netherwood, natural. Netherwood, (son av William Netherwood, Tab. 1), till Samseryd i Hestra socken Jönköpings län. Född 1628 på Förarp. Kornett vid Smålands kavalleriregemente. Natural. svensk adelsman (introd. 1672-12-20 på sin broder Carls adliga nummer, nr 446). Löjtnant vid nämnda kavalleriregemente. Död 1696-08-21 på Samseryd och begraven i Hestra kyrka, där hans vapen uppsattes och ätten har sin murade grav. Han ihjälsköt 1653-11-24 i skogen i Tutaryds socken »utan någon märkelig orsak, livsnöd eller tvång» Erik Andersson Rospick i Tutaryd.1 Gift 1:o med 1Catharina Rosenbielke, som levde 1675, dotter av ryttmästaren Jöns Rosenbielke, och hans 1:a fru Carin Anckar, nr 108. Gift 2:o med. Carin Christina Bock af Näs i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1700-07-27 i Björkö socken, Jönk., med befallningsmannen Daniel Appelschoug), född 1661 posthuma, död 1735-10-00 på Samseryd, dotter av översten Lennart Bock af Näs, och Catharina Hård af Segerstad.

Barn:

 • 1. Vilhelm, född 1664. Ryttmästare. Död 1735. Se Tab. 5
 • 1. Anders, född 1665. Inskrevs i Växjö skola2 1671-05-19. Död barn.
 • 1. Jöns, död barn.
 • 1. Isak Gabriel, född 1668. Inskrevs i Växjö skola2 1678-10-31. Musketerare vid Kronobergs regemente 1686. Förare därst. 1689-12-00. Sergeant 1698-08-03. Fänrik 1700-04-30. Sekundlöjtnant 1701-04-16. Konfirm.fullm. s. å. 18/5. Premiärlöjtnant3 1702-07-02. Sekundryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet 1703-04-08. Premiärryttmästare därst.3 1704-11-29. Stupade ogift 1706-10-19 i slaget vid Kalisz i Polen.
 • 1. Anna Catharina, född omkr. 1670, död 1765-10-16 Elinetorp Gift 1692-11-16 med kaptenen Johan Svinhufvud i Västergötland, nr 199, i hans 2:a gifte.
 • 1. Gabriel. Korpral vid Kronobergs regemente. Rustmästare därst. 1698-02-25. Fältväbel 1700-04-30. Kornet vid skånska tremänningskavalleriregementet 1701-07-04. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1702-04-04. Konfirm.fullm. 1703-03-20. Stupade ogift 1709-06-28 i slaget vid Poltava.
 • 2. Maria Elisabet, född 1688, död änka 1759 Markebäckshult å. 8/4. Gift 1722-04-08 med bonden Anders Jönsson.
 • 2. Carl Gustaf, född 1694-01-25 på Samseryd. Korpral vid skånska tremänningskavalleriregementet 1709-12-05. Kvartermästare därst. 1714-09-20. Kornett 1717-10-25. Löjtnant 1718-06-26. Avsked 1719-09-30. Drunknade barnlös 1723-04-08 i sjön vid Samseryd ej långt från landet och begraven s. å. 19/4 i familjegraven i Hestra i största tysthet. Gift 1721-07-26 på Samseryd med Maria Christina Gyllenhammar i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1733 i Forsheda socken, Jönk., med löjtnanten Göran Ulfsparre af Broxvik, i hans 2:a gifte, född 1674), född 1685-07-27 i Burseryds socken, dotter av löjtnanten Johan Magnus Gyllenhammar, och Maria Starck, nr 233.

TAB 5

Vilhelm, (son av Jöns Netherwood, natural. Netherwood, Tab. 4), till Lastad i Blädinge socken Kronobergs län samt, tillsammans med styvmodern, Samseryd i Hestra socken Jönköpings län. Född 1664. Inskriven i Växjö skola2 1671-05-19. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1683. Korpral därst.3 1696-04-27. Adjutant vid skånska tremännings kavalleriregementet. Löjtnant därst. 1700-09-26. Regementskvartermästare 1701-07-01. Ryttmästare 1706-03-06. Avsked 1710-10-23. Död 1735 på Lästad och begraven s. å. 28/12 i Blädinge kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Dorotea Elisabet Sparrin, född 1684, död 1728 på Lästad och begraven s. å. 27/6 i Blädinge kyrka, dotter av majoren Johan Sparrin, adlad Sparrin, och Elisabet Carlgren.

Barn:

 • Johan Vilhelm, född 1699. Mantalsräntmästare. Död 1749. Se Tab. 6.
 • Catharina Elisabet, född 1703-11-20 på Förarp, död 1781-05-18 på Furuby i likan, socken Kronobergs län. Gift 1718-02-02 på Lästad med kaptenen Peter Angell, född 1684-01-17, död 1760-12-02 i Östraby Hovgård i Ryssby socken Kronobergs län.
 • Axel, född 1704, död 1706.
 • Alexander Gabriel, född 1705, död s. å. 3/4 år gammal och begraven 1706-01-01 i Netherwoodska graven i Hestra kyrka.
 • Isak Gabriel, född 1706. Mantalskommissarie i Kronobergs län. Död ogift 1748-05-11 i Ryssby socken.
 • Anna Dorotea, född 1708, död 1758-01-30 i Hamneda socken Kronobergs län och begraven s. å. 5/2. Gift före 1727 med kaptenen vid Kronobergs regemente, RSO, Paul Eggertz, född 1687-05-18 i Stockholm, död 1767-04-27 Torup och begraven s. å. 4/6. Han fick 1731-03-05 adliga privilegier för sig och sina barn, utan sköld och hjälm.
 • Alexander Johan, född 1711. Kornett. Död 1778. Se Tab. 13
 • Magdalena Christina, född 1713, död 1777-10-27 i Växjö. Gift före 1734 med lektorn vid gymnasium i Växjö Daniel Domerus, född 1699 Huseby ,4 död 1738-04-01 i Växjö.4
 • Carl Georg, född 1716-10-29. Student i Lund4 1734-10-16. Volontär vid artilleriet 1736. Lärfyrmästare vid artilleriregementet. Avsked10 1739-09-25. Hejderidare vid jägeristaten i Kronobergs län5. Adjutant vid Hälsinge regemente 1742-03-08. Fänrik därst. s. å. 15/5. Löjtnant 1745-10-02. Kapten i fransk tjänst. Kapten vid Hälsinge regemente 1750-06-20. Kapten vid artilleriet 1755-10-04. Avsked s. å. Drunknade ogift 1757-08-29 utanför Sandhamn under överfart från Gotland till Stockholm.

TAB 6

Johan Vilhelm, (son av Vilhelm, Tab. 5), till Oby i Blädinge socken Kronobergs län. Född 1699-02-12. Sergeant vid Kronobergs regemente 1717-12-00. Sekundfänrik därst. 1718-06-26. Premiärfänrik3 1719-12-29. Löjtnant 1721-06-26. Avsked 1724-06-17. Mantalsräntmästare i Kronobergs län 1727 och ännu 17471. Död 1749-06-04 i Stockholm. Bevistade 1718 belägringen av Fredrikshall. Gift 1721 med Maria Wijkman, död 1743-01-06 i Växjö, dotter av räntmästaren i Kronobergs län Johan Wickman och1 hans 1:a fru Catharina Wient.

Barn:

 • Catharina Elisabet, född 1722, död 1724-07-00. Magdalena Dorotea, född 1723-07-22 på Åryds bruk i Hemmesjö socken Kronobergs län, död 1784-11-13 i Växjö. Gift 1744-07-22 i nämnda stad med landskamreraren Jakob Kröger, född 1714-06-13 i Karlshamn, död 1788-03-10 i Växjö.
 • Catharina Elisabet, född 1725-03-11 i Växjö, död barn.
 • Hedvig Sofia, född 1727-09-03 i Växjö, död 1793-12-28 på Åryds bruk och begraven 1794-01-21. Gift 1745-08-20 i Växjö med brukspatronen på Åryd Olof Lundblad, född 1689, död 1767-06-20 på Åryds bruk och begraven s. å. 24/6 i Hemmesjö kyrka
 • Ulrika Maria, född 1729, död 1806-01-25 på Össjöholm i Ljunga socken Kronobergs län. Gift 1755-08-14 i Växjö med häradsskrivaren Anders Ludvig Schieutz, född 1723, död 1805-01-01 på Össjöholm.
 • Anna Catharina, född 1730-06-07 i Växjö, död 1781-03-17 på sin egendom Prästaboda i Tutaryds socken Kronobergs län. Gift 1749-04-21 i Växjö med kronofogden i Sunnerbo härad Abraham Bergius, född 1724, död 1775-08-30 i Stockholm.4
 • Adam Vilhelm, född tvilling, döpt 1732-06-14 i Växjö. Student i Lund4 1750-11-02. Död där 1751-12-07.
 • Vilhelm, född 1732. Bankokommissarie. Död 1809. Se Tab. 7
 • Isak, född 1735-11-16 på Oby, död 1736.
 • Johan, född 1737-08-20 på Oby, död 1739-02-22 i Växjö.
 • Anders, född 1739. Bankokommissarie. Död 1804.
 • Mariana Johanna, född 1740, död 1747-06-21 i Växjö.
 • Fredrika Gustava, född 1742-06-08 i Växjö, död 1754-01-00 på Åryd och begraven s. å. 22/1.

TAB 7

Vilhelm, (son av Johan Vilhelm, Tab. 6), född tvilling, döpt 1732-06-14 i Växjö. Landskontorist i Växjö. Auskultant i Göta hovrätt. T. f. landskamrerare i Kronobergs län. Antogs på prov i banken 1756-06-02. Kontorsskrivare i revisionskontoret därst. 1758-09-27. Registrator 1761-06-03. Protonotarie 1762-06-10. Referendarie 1763-12-30. Extra ordinarie notarie i växelbanken 1774-04-27. Bankokommissarie 1776-11-27. Kommissarie i småsedelkontoret 1804-03-01. Avsked 1809-02-12. Död s. å. 2/3 i Stockholm. Gift 1757-07-16 med Anna Catharina Rothman, död 1777-03-05 i Stockholm, dotter av provinsialläkaren i Kronobergs län, doktor Johan Rothman och hans 1:a hustru Lovisa Christina Fernström.

Barn:

 • Johan Vilhelm, född 1757-09-30 i Växjö, död där 1761-12-26 Maria, född 1759-01-17 i Växjö, död där s. å. 22/1.
 • Catharina Charlotta, född 1760-08-28 i Växjö, död 1840-03-00 i Finland. Gift 1783-10-14 i Stockholm med protonotarien i kanslikollegium Johan Nylander.
 • Vilhelm, född 1763. Bankofiskal. Död 1806. Se Tab. 8

TAB 8

Vilhelm, (son av Vilhelm, Tab. 7), född 1763-04-20 i Stockholm. Antagen på prov i banken 1776-10-02. Student i Uppsala12 1779-04-19. Jur. examen 1781-06-11. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 21/6. E. kanslist därst. 1782-06-18. E. notarie 1783-01-27. E. notarie i banken 1786-03-06. Bankofiskal s. å. 23/6. Död 1806-03-15 i Stockholm och begraven s. å. 20/3. 'Han utmärkte sig i tjänsten genom mycken skicklighet och nyttjades att såsom notarie föra protokollet i 1786 års bankoutskotts bokhålleri- och revisionsutskott samt vid 1792 års riksdag i Gävle hos bankoutskottets finansutskott.' Gift 1791-10-30 med Christiana Hasselberg, född 1768-02-24, död 1860-04-24 i Stockholm, dotter av notarien i riksbanken Samuel Hasselberg och Christiana Liedberg.

Barn:

 • Vilhelmina Christiana, född 1792-08-05, döpt 1792-08-09 i Klara förs, Stockholms län (dp). Stiftsjungfru. Ankom till St Barthélemy 1819-08-20 å skeppet “Nils Theodor”. Död ogift 1820-10-17 i Gustavia på ön S:t Barthélemy samt begraven s. å 18/10 på franska kyrkogården därst.
 • Vilhelm, född 1793-09-26. Extra ordinarie kontorsskrivare i banken 1810-11-12. Kontorsskrivare därst. 1814-06-12. Andre riddarhuskanslist samt sekreterare vid Vadstena adl. jungfrustift 1818-04-00. Bokhållare i lånebanken. Bankokommissarie 1825-04-14. Avsked från riddarhuset. RNO 1853-04-28. Avsked ur banken 1860. Död ogift 1868-09-10 i Stockholm:
 • Carl Adam, född 1795. Bankokommissarie. Död 1863. Se Tab. 9.
 • Sofia Charlotta, född 1797-02-24, död 1865-02-28 i Stockholm. Gift där 1824-04-29 med kabinettskammarherren, friherre Johan Claes Fleming af Liebelitz, född 1794, död 1853.
 • Carolina Lovisa, född 1798-04-07, död 1802-06-10.
 • Jakob Johan, född 1799, död 1801-05-18 i Stockholm.
 • Georg Magnus, född 1801. Kontrollör. Död 1835. Se Tab. 10

TAB 9

Carl Adam, (son av Vilhelm, Tab. 8), född 1795-11-19. Extra ordinarie i banken 1813-11-00. Kanslist därst. Bokhållare i bankodiskontverkets kontor. Bankokommissarie. RNO 1853-04-28. Död 1863-11-06 i Stockholm. Gift där 1856-11-12 med Anna Christina Petersson, född 1818-01-27 i Göteborg, död 1887-09-25 i Stockholm.

Barn:

 • Carl, född 1856-10-21. Stockholm. Extra ordinarie postexpeditör 1875-08-19. E. biträde 1876-05-26 postexpeditör 1887-12-22. Död ogift 1904-05-24 i Flen.

TAB 10

Georg Magnus, (son av Vilhelm, Tab. 8), född 1801-01-10. Kontrollör vid tullen i Gustavia å S:t Barthélemy död 1835-04-04 på S:t Barthélemy. Gift 1827-10-27 på nämnda ö med Mary Jackson, född 1812-04-07, död 1889-06-02 i Gustavia å samma ö, dotter av en köpman Jackson.

Barn:

 • Georg Vilhelm, född 1828. Kammarjunkare, räkenskapsförare. Död 1903. Se Tab. 11.
 • Carl Adam, född 1832-10-19 i Gustavia. Överflyttade till Nordamerika 1866.

TAB 11

Georg Vilhelm, (son av Georg Magnus, Tab. 10), född 1828-08-21 i Gustavia. Tjänstg. kammarjunkare 1859. Räkenskapsförare på ön S:t Barthélemy 1860-12-29. Konseljnotarie samt notarius publicus därst. s. å. RVO 1874-12-02. Svensk-Norsk vicekonsul i Gustavia, St Barhélemy 1883-10-01. Död 1903-06-05 i Gustavia. Gift 1:o 1862-05-10 med. Malvina Augusta Abbot (Mally), född 1836-03-18, död 1871-01-20, dotter av William Abbot och Malvina Spencer. Gift 2:o 1874-09-10 i Gustavia med Ann-Emily Lambert i hennes 2:a gifte (gift 1:o med en Tracy), född 1825.

Barn:

 • 1. Vilhelm, född 1863-08-09 och död s. å. 21/12 i Gustavia.
 • 1. Sigrid Vilhelmina Julie Christiana, född 1867-09-05 i Gustavia, död.
 • 1. Valborg Olofina Cecilia Charlotta, född 1868-09-19 i Gustavia.
 • 1. Fredrik'' Vilhelm (Willie) Markus Carl Ludvig August, född 1869-10-08 i Gustavia på S:t Barthelemy. Salthandl. och honorär. Nordamerikansk vice konsul i Philipsburg, St Maarten, Nederländska Artillerna. Bokhållare och kössör vid och sedemera ägare av grosshandlare van Romondts handelskonter i på St Maarten. Gift 1:o 1893-07-19 med Ebba Leonora van Romondt, född 1863-12-24. Död 1925-03-14 i Sint Maarten, Hell. Västindien, dotter av J. G. L. J. van Romondt. Gift 2:o 1936-01-15 i Sint Maarten, Hell. Västindien med Grace Mary Lightbourn Darrell, född 1908-08-02 på ön St Vincent, Brittiska Västindien. Efter 1948 stenograf i New York, först vid Holland-Amerika-Linjen, sedan vid advokatbyrå. Pens 1973. Se Biografica. Dotter av metodistpastorn Charles McIntosh Darrell och Armande Lucienne Robertine Gabrielle Anciaux.
 • 1. Sigrid Malvina Rudolfina (Mallie), född 1871-01-14 i Gustavia, död där 1903-07-20.

TAB 12

Anders (översiktstab. 3, översiktstab. 3, son av Johan Vilhelm, Tab. 6), född 1739-06-05 i Växjö. Antogs på prov i banken 1761-03-11. Kontorsskrivare i revisionskontoret därst. s. å. 3/6. Revisor 1772-09-14. Äldste revisor 1774-07-06. Kamrerare i växelbankens kontrollkontor 1791-05-30. Kommissarie i kansliet 1797-12-28 och i lånebanken 1802-07-22. Död 1804-04-17 i Stockholm. 'Han avsändes 1775 till Göteborg för att efterspana upphovsmannen till förfalskade bankosedlar och fick för sin möda därvid 4,000 daler kopparmynt i vedergällning. Besörjde även i 14 år emottagningen, vården och försäljningen av bankens skrivpapper. Gift 1777-05-01 med Anna Catharina Stenbeck, född 1755, död 1815-01-29 i Stockholm, dotter av kyrkoherden i Hedvig Eleonora församl. därst. Magnus Johan Stenbeck och A. C. Schieutz.

Barn:

 • Johan Vilhelm, född 1778-08-07. Student i Uppsala12 1793-10-17. Magister i Greifswald. Död ogift 1806-07-13 i nämnda stad. 'Han bevistade för ätten 1800 års riksdag i Norrköping, därunder han i adelns bekanta plenum den 29 maj avsade sig rättigheten att där vara ledamot, vadan han genom konungens brev till riddarhusdirektionen av den 14 augusti s. å. förklarades sin riksdagsmannarätt för alltid förlustig.'
 • Mariana Charlotta, född 1781-02-28. Stiftsjungfru. Död 1783-11-22.
 • Anders, född 1782-05-11, död 1783-11-02.
 • Fredrika Gustava, född 1785-01-24. Stiftsjungfru. Död ogift 1823-09-19 på Danviken.
 • Anna Sofia, född 1786-05-23. Stiftsjungfru. Död ogift 1847-06-12 i Stockholm.
 • Carl, född 1787-12-21. Student i Uppsala 1804-04-20. Filosofie mag. därst. 1815-06-15. Kopist i kanslistyrelsens expedition 1819-12-02. Kanslist därst. 1824-02-03. T. f. registrator i samma expedition 1827–18336. Död ogift 1834-09-16 i Stockholm.
 • Dorotea, född 1789-08-24 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1847-12-01 på Fanhult. Gift 1806-11-15 i Stockholm med. expeditionssekreteraren Lars Olof Boring, född 1772 i Virestad socken Kronobergs län, död 1814-06-16 i Stockholm.
 • Hedvig Lovisa, född 1791-01-06. Stiftsjungfru. Död ogift 1850 i Karlskrona.
 • Edvard Albrekt, född 1793-02-22. Student i Uppsala. Filosofie mag. därst. 1821-06-14. Extra ordinarie amanuens vid k. biblioteket s, å. 27/9. Amanuens därst. 1823-02-10. Död ogift 1827-02-05 i Stockholm.
 • Betty, född 1796-05-28, död s. d.

TAB 13

Alexander Johan, (son av Vilhelm, Tab. 5), till Förarp i Tutaryds socken Kronobergs län. Född 1711-05-01. Rustmästare vid Smålands kavalleriregemente7. Var underlantjägare i Kronobergs län 17381. Korpral 1740-06-02. Avsked med kornetts karaktär 1753-09-27. Död 1778-10-10 i Gnustorp i Tutaryds socken Kronobergs län. Gift 1736 med Catharina Beata Renner, född 1714, död 1783-02-28 i Ekna i Tjureda socken Kronobergs län, dotter av8 ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet Anders Otto Renner och Maria Stråle af Ekna.

Barn:

 • Magnus Vilhelm, född 1737. Kapten. Död 1808. Se Tab. 14
 • Maria Ulrika, född 1738-10-03 på Förarp, död 1754-03-03 i Mistelås socken Kronobergs län.
 • Anders Gustaf, född 1740-11-30 på Förarp, död 1741-05-11.
 • Dorotea Christina, född 1739-10-30 på Förarp, död 1768-02-18. Gift med fanjunkaren Nils Ludvig Krusell, i hans 1:a gifte (se nedan).
 • Cajsa Lisa, född 1742-04-09 på Förarp.
 • Catharina Lovisa, född 1743-08-06 på Förarp.
 • Beata Charlotta, född 1745-01-12 på Förarp. Gift 1771-01-20 med sin svåger fanjunkaren Nils Ludvig Krusell, i hans 2:a gifte, född 1731-09-05.
 • Hedvig Sofia, född 1747
 • Alexander Magnus, född 1748-11-00
 • Isak Gabriel, född 1750. Livdrabant. Död 1828. Se Tab. 15
 • Elisabet Margareta, född 1752, död 1832-11-24. Gift 1784-07-20 i Hemset Sjögård i Hemmesjö socken Kronobergs län med kornetten, korpralen vid Smålands kavalleriregemente Lars Eriksson Branting, född 1752-09-30 i Södra Rottne Sn.

TAB 14

Magnus Vilhelm, (son av Alexander Johan, Tab. 11), född 1737-09-20. Volontär vid Smålands kavalleri regemente 1754-10-12. Löjtnant i fransk tjänst vid regementet Royal Suédois 1757-05-26. Stabslöjtnant vid Kronobergs regemente7 1759-07-13. Löjtnant vid Rosenqvists husarskyttekompani 1761-08-15. Löjtnant vid kronprinsens regemente 1762-11-00. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1765. 30/9. Kapten därst. 1771-06-05. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1778-01-21. Avsked ur armén 1803-06-08. Död 1808-11-10 på Byestad i Korsberga socken Jönköpings län. Han bevistade träffningen vid Hastenbeck 1757 och bataljen vid Bergen 1759. Gift 1767-04-20 på Byestad med Anna Elisabet Stålhammar, född 1733-08-04, död 1805-03-26 på Byestad, dotter av ryttmästaren Adam Stålhammar, och Beata Margareta Bock af Näs.

Barn:

 • Beata Catharina, född tvilling 1768-05-28 på Norra Skaghult i Villstads socken Jönköpings län, död ogift 1850-03-21.
 • Margareta Sofia, född tvilling 1768-05-28 på Norra Skaghult, död 1859-12-07 Elverhult Gift 1795-03-15 på Byestad med löjtnanten Tomas Fredrik Rudebeck, född 1767, död 1843.
 • Adam Fredrik, född 1771-05-01 på Byestad. Volontär vid livgardet 1788. Korpral därst. s. å. Sergeant. 1789-06-00. Löjtnant vid Uleåborgs bataljon 1790-02-03. Kammarpage hos konung Gustaf III s. å. 24/8. Löjtnant vid Jönköpings infanteriregemente s. å. 25/10. Löjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1792-04-23. Kapten därst. 1793-04-00: livdrabant 1793-05-06. Reducerad s. å. Vice korpral därst. 1794-05-20. Avsked 1795-11-18. Ryttmästare vid adelsfaneregementet. Ryttmästare vid 5. franska husarregementet 1796. Adjutant hos general Salm och major i franska armén s. å. Adjutant hos general Klein 1797. Avsked ur svensk tjänst s. å. 4/12. Kapten 1798 vid den franska armé, som under general Bonaparte sändes till Egypten. Adjutant hos nämnda general s. å. 23/7. Överstelöjtnant vid 7. franska husaregementet 1799-03-07. Adjutant hos Bonapartes efterträdare i befälet, general Kleber s. å. 18/8. Brigadchef 1800-03-21. 1. adjutant hos Klébers efterträdare general Ménou s. å. 4/6. 1. adjutant hos generalkaptenen Rochambeau vid franska armén mot de upproriska negrerna på S:t Domingo? ogift dödad av negrerna eller så illa med skott blesserad, att han därav dog 1803-04-26 och begrovs på S:t Domingo. Han bevistade kriget i Finland 1788–90 och därunder träffningarna vid Anjala och Liikkala, anfallet mot Fredrikshamn och reträtten från Högfors. Följde Napoleon Bonaparte på hans fälttåg i Egypten och Palestina och bevistade med utmärkt mannamod alla franska arméns krigstillfälligheter även sedan Bonaparte lämnat befälet, särdeles i fältslaget vid Heliopolis den 21 mars 1800 emot 80,000 turkar, då han anförde franska kavalleriet och blev farligt blesserad av Ismael Pascha, vilken han i detsamma högg huvudet av samt tog hans sabel såsom segertecken. Hade kort förut blivit brukad såsom parlamentär vid de avbrutna fredsunderhandlingarna med turkarna samt blivit skickad till storvisirens läger vid El-Arisch. Sändes s. å. med depescher, 32 turkiska fanor samt mamelucker till Frankrike, där han avlämnade alltsammans till Bonaparte. Gjorde slutligen i mars 1801 en resa till sitt fädernesland. Om honom se vidare Personhist. tidskr. för år 1906 och C. Forsstrand, Svenska lyckoriddare i främmande länder. Gift 1803-04-01 på sin dödsbädd i Port-au Prince med Marie Terese Lemit, född 1774-07-22 i Port-au-Prince, levde ännu 1830, dotter av arkitekten Pierre Lemit och Catherine Terese Masson.
 • Elsa Helena, född 1773-04-07 Flishult, död 1857-09-13 på Krigslida i Västerhaninge socken Stockholms län. Gift 1795 med kornetten Gustaf Schult, född 1774-01-14, död 1844-06-27 på Skogs Ekeby i Österhaninge socken Stockholms län.9
 • Eva Christina, född 1774-06-11 på Flishult, död 1865-10-21 på Byestad. Gift 1806-03-10 på Byestad med fältkamreraren Anders Cederblad, född 1762, död 1825 på sin egendom Trollebo i Lemnhults socken Jönköpings län.
 • Georg, född 1776 och död s. å. 30/3 på Byestad.
 • Anna Vilhelmina, född 1778-07-23 på Byestad, död ogift 1801-10-31 på Skogs-Ekeby.

TAB 15

Isak Gabriel, (son av Alexander Johan, Tab. 13), född 1750-05-10. Antagen i krigstjänst 1763. Livdrabant 1779-02-10. Avsked 1795-01-26. Död 1828-03-02 i Västergötland. Gift 1782-07-04 Väboholm med sin svägerskas systerdotter Paulina Margareta de la Grange, född 1755-02-05 Håkentorp, dotter av löjtnanten Erik Otto de la Grange, och hans 1:a fru Catharina Maria Stålhammar.

Barn:

 • Catharina Maria, född 1782-12-12 på Väboholm, död 1866-11-09 Bräcke. Gift 1813-11-18 Tiraholm med vice häradshövdingen Magnus Otto Eneroth, född 1781-07-16 på Hängelö i Ånimskog socken Värmlands län, död 1861-03-25 Bjäkebol
 • Margareta Elisabet, född 1785-01-10 på Väboholm, död 1825-12-02. Gift 1804-10-09 Mjöhult med kaptenen Gustaf Magnus Kuylenstierna, i hans 2:a gifte, född 1769, död 1841.
 • Otto Fredrik, född 1788-01-25 på Väboholm. Underofficer vid Smålands husarregemente. Sekreterare. Död ogift 1814-12-30 på Ljungby gästgivargård.
 • Johan Vilhelm, född 1792. Sergeant: död 1831. Se Tab. 16
 • Sofia Paulina, född 1795-07-07 på Väboholm, död 1891-01-25 i Uddevalla. Gift 1828-05-01 med bruksinspektören på Svaneholm Olof Sundell i hans 2:a gifte.
 • Johanna Fredrika, född 1797-08-30 på Väboholm, död ogift 1882-01-06 i Karlstad.
 • Isak Leonard, född 1799-05-10 på Väboholm. Rustmästare vid Kronobergs 7. 1812-03-12. Förare därst. s. å. 9/6. Avsked 1817-07-30. Förare vid dalregementet s. å. 21/8. Avsked 1823-05-05. Transp. till livgardet till häst.

TAB 16

Johan Vilhelm, (son av Isak Gabriel, Tab. 15), född 1792-10-10 på Väboholm. Volontär vid Jönköpings regemente 1807. Rustmästare därst. 1809-06-20. Förare 1812-11-13. Sergeant 1814-07-08. Död 1831-10-27. Han var med vid Sävar och Ratan. Gift 1819-01-01 med Anna Månsson, född 1796-02-28, död 1866-12-20 i Halmstad, dotter av klockaren Johannes Månsson och Johanna Nilsdotter.

Barn:

 • Johan Gabriel, född 1819-04-31, död 1822-01-13.

Källor

1Medd. av kantor P. Gift Vejde, Växjö. 2Liber scholæ cathedralis Wexionensis. 3Lk 4SL. 5Sj. 6Skp. 7KrAB. 8Öä XII: s. 108. 9Sff III: IX, s. 160. 10At (KrA). 11KA, Redukt. kollegii akt 83 (OA). 12Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.