:

Cronacker nr 983

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Cronacker nr 983 †

Adlad 1679-03-03, introd. 1682. Utdöd 1879-01-05.


1At (BA). 2Lk. 3Lsn. 4Sj. 5Öä. 6Sbn. 7Sgn. 8At (P.).

TAB 1

Baltasar Jonsson, adlad Cronacker (son av Jon Nilsson, se adliga ätten Cronacker, Tab. 1). Född 1633 i Gamla Lödöse. Kapten vid Skaraborgs regemente. Adlad 1679-03-03 (introd. 1682 under nr 983). Kommendant på skansen Lejonet vid Göteborg 1690-05-23. Major vid nämnda regemente. Död 1697-09-02 på Färjestaden i Lundby socken, Göteborgs och Bohus län och begraven i Lundby kyrka. Gift 1:o med Sara Rotenhan, död 1693-12-26 och begraven 1694-03-18 i Lundby kyrka, dotter av slottsfogden på Älvsborg Paul Rotenhan, av holländsk börd. Gift 2:o 1695-04-28 med Anna Catharina Torin, född 1666-10-31, död 1730-11-08 på Färjestaden1, dotter av prosten och kyrkoherden vid Gustavi kyrka i Göteborg magister Jonas Torinus och Anna Allertsdotter Siltman.

Barn:

 • 2. Anna Barbro, född 1696-03-11, död 1722-05-10 efter barnsäng. Gift 1721-02-04 med sin syssling, kaptenen Vilhelm Claude de Laval, i hans 1:a gifte, född 1692, död 1764.
 • 2. Carl Niklas, född 1697. Ryttmästare. Död 1774. Se Tab. 2.

TAB 2

Carl Niklas (son av Baltasar Jonsson, adlad Cronacker, Tab. 1), till Åkersberg i Hörs socken, Malmöhus län. Född 1697-08-02 i Göteborg. Volontär vid amiralitetet 1712. Konstapel 1714. Medelstyrman 1715. Avsked2 1716-01-12. Kornett vid skånska ståndsdragonerna s. å. 11/1. Konfirm.fullm.2 s. å. 5/6. Premiärlöjtnant därst. 1718-03-06. Med regementet föravskedad 1721-10-00. Löjtnants exspektans vid södra skånska kavalleriregementet 1723. Förordn. att göra löjtnants tjänst vid samma regemente 1724-11-19. Kornetts indelning därst. 1732-11-10. Löjtnant 1744-07-19. Ryttmästare 1747-03-21. RSO 1748-11-07. Avsked 1752-05-07. Död 1774-09-03. 'Han hade en vidlyftig process om inköpet av egendomen Hammargård i Hanhals socken, Hallands län'. Gift 1722-07-08 på Vankiva i likanämnda socken, Kristianstads län med sin kusins dotter Lovisa Sofia Riddersköld, född 1698-10-10, död 1733-07-24, dotter av översten Christian Adriansson Kohlmäter, adlad Riddersköld, och Dorotea Elisabet Cronacker.

Barn:

 • Nils Baltzar, född 1724. Kapten. Död 1775. Se Tab. 3
 • Carl Fredrik, född 1725-07-05 i Hörby socken, Malmöhus län. Student i Lund 1739-12-12. Auskultant i Göta hovrätt 1746. Kanslist därst. 1752. Extra ordinarie notarie s. å. Vice häradshövding. Död ogift 1758-03-06.
 • Christian, född 1727-05-14. Volontär vid södra skånska kavalleriregementet 1746. Kvartermästare därst. 1749-12-12. Kornett 1752-06-11. Löjtnant 1755-01-28. Död ogift 1758-04-29 under fälttåget i Pommern.
 • Anna Catharina, född 1728-04-17, död ogift 1774-04-04 på Åkersberg.
 • Dorotea Elisabet, född 1729-06-18 Omlunda Gift där 1777-05-16 med hovrättsrådet Jonas Linnerhielm, i hans 3:e gifte, född 1730, död 1783.
 • Anna Maria, född 1730-08-21, död ogift 1772-12-09.
 • Lovisa Sofia, född 1731-11-20, död 1732-04-10.

TAB 3

Nils Baltzar (son av Carl Niklas, Tab. 2). Född 1724-01-28 på Vankiva i likanämnd socken, Kristianstads län. Volontär vid södra skånska kavalleriregementet 1737. Student i Lund8 1739-12-12. Fänrik vid Hamiltonska regementet 1741-07-24 och vid Kronobergs regemente 1744-11-15. Löjtnant därst. 1749-05-09. Kapten 1752-06-23. Kapten vid Hälsinge regemente 1766-12-19. Avsked 1767-05-25. RSO s. å. 23/11. Död 1775-08-29 Horn. Han bevistade pommerska kriget och blev fången vid Anklam 1759. Ägde Hasselön i Loftahammars socken, Kalmar län. Gift 1:o 1750-09-21 i Rydaholms prästgård Jönköpings län med Brita Margareta Rundberg, född 1731-07-10, död 1763-07-30, dotter av kyrkoherden i Rydaholms pastorat av Växjö stift, magister Magnus Rundberg och Margareta Junbeck. Gift 2:o 1769-01-20 i Västrums socken med Elisabet Catharina Stålhammar, född 1726-07-04 i Korsberga socken, Jönköpings län. död 1779-01-20, dotter av kaptenen Casper Adolf Stålhammar, och Juliana Elisabet von Sticht.

Barn:

 • 1. Carl Niklas, född 1751. Löjtnant. Död 1779. Se Tab. 4.
 • 1. Lovisa Sofia, född 1753-03-08 i Rydaholms socken, död 1758-05-10 på Tryggarp i nämnda socken.
 • 1. Erik Magnus, född 1754. Överjägmästare. Död 1829. Se Tab. 5.
 • 1. Margareta Maria, född 1756-09-08 i Tryggarps Söragård, död 1808-08-07 genom drunkning i Lebo, Hjorteds socken, Kalmar län. Gift 1:o 1777-09-23 med amiralitetslöjtnanten Olof Eschelsson1 från vilken hon blev skild. Gift 2:o 1795-09-22 i Lebo med rusthållaren Axel Skog.

TAB 4

Carl Niklas (son av Nils Baltzar, Tab. 3). Född 1751-04-15 i Tryggarps Söragård, Rydaholms socken. Student i Lund 17633. Sergeant vid änkedrottningens livregemente. Livdrabant 1776-05-22. Löjtnant i armén. Död 1779-03-24 på sin sätesgård Holma i Hörs socken, Malmöhus län. Gift 1776-07-21 i Lund med Gustava Sofia von Schwerin af Spantekow, född 1739-05-08 Knutstorp, död 1795-04-06 på Fogdaröd i Hörs socken, dotter av överstelöjtnanten Otto Fredrik von Schwerin, natural. von Schwerin af Spantekow, och hans 3:e fru, grevinnan Regina Catharina Cronhielm af Flosta.

Barn:

 • Carl Fredrik, född posthumus 1779-09-00, död s. å. 7/11.

TAB 5

Erik Magnus (son av Nils Baltzar, Tab. 3). Född 1754-03-29 i Tryggarps Söragård. Student i Lund. Lärstyrman vid flottans galäreskader i Stockholm4 1771-10-16. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente4 1776-03-06. Livdrabant 1777-02-19. Överjägmästare i Kristianstads län 1780-05-29. Avsked 1810-11-19. Död 1829-04-29 i Ängelholm. Gift 1:o 1785-07-01 Bjersjölagård med sin faders sysslings sondotter Brita Charlotta Coyet, född 1764-04-14, död 1789-06-08 Holma, dotter av majoren Henrik Julius Coyet, och Charlotta Vilhelmina von Dellwig. Gift 2:o 1791-10-16 i Lund med Catharina Liedbeck i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1781 med köpmannen i Lund Carl Ludvig Bager, född 1752-09-15 i nämnda stad, död där 1787-08-14)5, född 1762-08-19, död 1840-12-19 i Ängelholm, dotter av professorn Erik Gustaf Liedbeck och Clara Grafve.5

Barn:

 • 1. Nils Julius, född 1786. Major. Död 1847. Se Tab. 6
 • 1. Charlotta Vilhelmina, född 1789-01-06, död 1824.6. Gift 1805-08-20 Åkersberg med överjägmästaren i Malmöhus län, krigsrådet Carl Henrik Palm, född 1773-06-04 i östra Espinge socken, Malmöhus län, död 1825 i Köpenhamn.
 • 2. Lovisa Sofia, född 1792-10-29, död 1843-08-09 Ousbyholm. Gift 1814-11-19 på Åkersberg med häradshövdingen och kammarherren Johan Boman, adlad och adopt. von Seth, född 1782, död 1834.
 • 2. Brita Clara, född 1794-01-10 på Holma, död 1870-11-12 i Stockholm. Gift 1822-09-06 i Ängelholm med överstelöjtnanten vid ingenjörkårens fältmätningsbrigad (topografiska kåren), RSO, Abraham Häggblad, född 1789-01-01 i Vasa, död 1848-03-20 i Stockholm.
 • 2. Maria Petronella, född 1795-03-15 på Holma, död 1881-09-15 i Stockholm. Gift 1826-06-24 med k. sekreteraren Ture Abraham Silfverhielm, född 1795, död 1875.
 • 2. Carl Fredrik, född 1796-04-25 på Holma, död s. å. 1/5.
 • 2. Dorotea Elisabet, född tvilling 1798-01-15 på Åkersberg, död 1868-06-08 i Linköping. Gift 1818-08-08 på Åkersberg med majoren, greve Carl Gustaf Spens, född 1792, död 1844.
 • 2. Gustava, född tvilling 1798-01-15 på Åkersberg, död 1892-12-10 i Uppsala. Gift 1819-09-07 på Åkersberg med sin systers svåger, häradshövdingen, greve Jakob Melker Spens, född 1791, död 1849.

TAB 6

Nils Julius (son av Erik Magnus, Tab. 5). Född 1786-11-26. Kadett vid Karlberg 1800-10-18. Utexaminerad 1806-03-29. Kornett vid skånska karabinjärregementet s. å. 12/4. Löjtnant därst. 1813-03-30. Ryttmästare i armén 1818-05-11. Ryttmästare vid Cederströmska (sedan kronprinsens) husarregemente 1823-04-22. RSO 1824-07-24. Majors avsked 1826-01-31. Död 1847-11-25 i Göteborg. Han var med vid Bornhöft 1813. Gift 1821-09-18 på Munkfors bruk i Ransäters socken, Värmlands län med Anna Margareta Björnberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med bruksägaren Christian Beckman, från vilken hon blev skild, född 1779 på Hedås, död 1837 i Bo socken, Örebro län)6, född 1787, död 1842-05-05, dotter av grosshandlaren i Göteborg, kommerserådet Nikolaus Björnberg och Anna Maria Jönsson.7

Barn:

 • Erik Niklas, född 1823-05-17 i Hälsingborg, död 1847-11-00
 • Niklas Baltzar, född 1825-07-17 i Partille socken, Göteborgs och Bohus län. Kontorsvakt i järnvägsstyrelsen. Död 1879-01-05 i Stockholm och med honom utgick ätten på svärdssidan. Gift 1862-12-06 i Örebro med Carolina Vilhelmina Ålund, född 1840-04-30 i nämnda stad, död 1928-05-18 på sjukhuset S:t Erik i Stockholm (db nr 503), dotter av mätareåldermannen Per Ålund och Anna Sundstedt.
 • Anna-Charlotta Vilhelmina, född 1827-02-04 i Partille socken, död 1914-09-13 i Örebro. Gift 1856-12-09 på Karlshov i Elvestads socken, Östergötlands län med kyrkoherden i Lännäs pastorat av Strängnäs stift Anders Ecklein, född 1808-07-11 i Lännäs socken, Örebro län, död 1886-07-17 i Lännäs prästgård.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: