:

Sinclair nr 965

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Sinclair nr 965 †

Natural. 1680-10-02, introducerad 1680. Utdöd 1786-01-25. En gren adlad och adopterad 1802-12-09, introducerad 1804. Utdöd med stiftaren själv.

Ätten har utgrenat sig i friherrliga och grevliga ätterna Sinclair och 95.


TAB 1

James Sinclair, baron av Randel.

Barn:

 • John Sinclair, till Broek. Gift med Mary Bruis, till Onovitz

Barn:

 • Anders Sinclair, naturaliserad Sinclair, född 1614-11-21 i Skottland. Inkom till Sverige och blev 1635 musketerare vid Robert Stewarts regemente i svensk tjänst. Korpral vid Robert Stewarts regemente i svensk tjänst 1637. Sergeant 1640. Fänrik 1643. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1644. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1647. Kapten vid Skaraborgs regemente 1655. Major 1660. Överstelöjtnant 1674-09-03. Erhöll överbefälet i Marstrand 1675-08-13. Kommendant i Kalmar 1676-02-17 och i Marstrand 1676-05-05. Överste 1676-05-05 Kommendant i Halmstad 1678-03-04. Naturaliserad svensk adelsman 1680-10-02 (introducerad 1680 under nr 965). Död 1689 före 30/8 och troligen begraven 1689-12-21. 'Han bevistade från 1635 kriget i Tyskland och deltog därunder i slaget vid Leipzig 1642 mm. Var under Carl X Gustafs polska krig med i slaget vid Warschau 1656 samt vid Thorns och Marienburgs belägringar; under belägringen av Thörn försvarade han sin post så tappert, att fienden i stormningen blev åtta gånger tillbakaslagen, varvid han blev med fyra kulor skjuten genom båda armarna och huvudet.' Han och hans hustru erhöllo 1661-03-02 räntorna av tre skattehemman i Surteby socken, Älvsborgs län i donation. Gift 1:o 1648 med Anna Botvidsdotter, död barnlös 1669. Gift 2:o 1670-09-23, med Anna Amundsson i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1691-09-14 med överstelöjtnanten Anders Törnefelt, i hans 3:e gifte, död 1718), död 1716, dotter av handlanden och rådmannen i Göteborg Anders Amundsson.

Barn:

 • 2. Fredrik. Student i Uppsala 1688-09-29. Gemen vid Makeléers infanteriregemente 1691. Fänrik vid Hälsinge regemente 1693. Sergeant vid Hälsinge regemente 1695 i mars. Fänrik 1697-06-06. Löjtnant 1700-11-13. Sekundkapten 1701-03-23. Premiärkapten 1701-11-09. Stupade barnlös 1708-09-29 Vid Liesna. Gift 1706 med Birgitta Strömner i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1713-01-29 med överstelöjtnanten Markus Tungelfelt, född 1682, död 1736), född 1685-04-22, död 1739-01-22, dotter av bergsrådet Anders Strömner, adlad Strömner, och Brita Grönling.
 • 2. Carl Anders, född 1674. Generalmajor. Död 1753. Se Tab. 2.
 • 2. Frans David, född 1677. Major. Död 1744. Se Tab. 4

TAB 2

Carl Anders (son av Anders Sinclair, naturaliserad Sinclair, Tab. 1), född 1674-09-15 i Göteborg. Student i Uppsala (Um). 1688-09-29. Volontär vid artilleriet 1694-08-00. Lärfyrverkare vid artilleriet 1695-01-00. Sergeant vid Hälsinge regemente 1696-06-00. Fänrik vid Hälsinge regemente 1697-03-04. Premiärlöjtnant 1701-10-08. Sekundkapten 1703-05-08. Konfirmationsfullmakt 1703-06-27. Generaladjutant 1705-02-11. Överstelöjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1705-02-11. Fången vid Åbo läns infanteriregemente 1709-07-01. Hemkom 1722. Överstes karaktär 1722-06-26. Överste för Åbo läns infanteriregemente 1734-12-16 och för Östgöta infanteriregemente 1743-03-18 generalmajors avsked 1747-03-02 RSO 1748-09-26. Död 1753-09-23 på Skärsjö i Bälaryds socken, Jönköpings län och begraven 1753-12-07. Gift 1697-11-09 med Barbara Christina von Schwartzenhoff, döpt 1680-01-21, död 1757-06-13 på Skärsjö, dotter av kaptenen Anders Schwart, adlad von Schwartzenhoff, och Kerstin Andersdotter.

Barn:

 • Anna Christina, född 1698-12-26, död 1738. Gift 1723 med överstelöjtnanten Carl Henrik Haij, i hans 1:a gifte, född 1682, död 1739.
 • Carolina Hedvig, född 1704-10-30, död före mannen. Gift 1730 med kaptenen Gustaf Lorentz Uggla, född 1697, död 1774.
 • Charlotta Christina, född 1706-02-25. död 1748-12-12. Gift 1726-02-21 med kaptenen Johan Conrad Cedersparre, född 1699. död 1765.
 • Brita Maria, född 1707-04-03, död 1731-05-19 och begraven i Lojo kyrka i Finland. Gift 1729 med översten Mauritz Johan von Gertten, i hans 1:a gifte, född 1696, död 1774.
 • Anna Maria, född 1708-02-23. död 1780-05-25 Dalkarby Gift 1729 med överstelöjtnanten friherre Vilhelm Stiernstedt, född 1694, död 1754.
 • Fredrik Carl, friherre och greve Sinclair, född 1723. Generalguvernör och riksråd. Död 1776. Se friherrliga och grevliga ätterna Sinclair, Tab. 1.
 • Anders Frans, född 1726. Kapten. Död 1781. Se Tab. 3

TAB 3

Anders Frans (son av Carl Anders, Tab. 2), född 1726-02-23. Student i Åbo 1734 (Lå). Sergeant vid Östgöta infanteriregemente. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1746-08-11. Löjtnant vid Cronhielms regemente på Sveaborg 1756-05-31. Kapten. Död 1781 1781-05-26 Skällsnäs. Gift 1750-10-12 Malma med Catharina Maria Stålhammar, född 1734-07-07 på Malma, död 1812-11-18 i Eksjö, dotter av överstelöjtnanten Per Stålhammar, och Elsa Catharina Bock af Näs.

Barn:

 • Elsa Christina, född 1752-01-03 på Skärsjö i Bälaryds socken, Jönköpings län, liksom syskonen, död 1832-08-04 Fläsås. Gift 1781-02-13 på Skällsnäs med fältväbeln vid Kalmar regemente Lars Johan Meurling, född 1753-10-10 i Kristdala socken, Kalmar län. död 1827-05-20 på Fläsås.
 • Beata Catharina, född 1753-07-11, död ogift 1845-12-08 Fagerhult och den sista av denna adliga ätt.
 • Catharina Maria, född 1755-07-30 död 1755-10-30 och begraven 1755-11-07 i Bälaryds socken.
 • Carl Malkolm, född 1756-09-04, död ung.
 • Frans Johan, född 1758-08-14. Page hos konungen 1771-05-01. Kammarpage hos drottningen 1774-03-08. Fänrik i armén 1776-04-17 och vid drottningens livregemente 1776-05-22. Fänrik vid livgardet 1777-04-09. Löjtnant vid livgardet 1781-06-25. Död ogift 1786-01-25 i Stockholm och slöt på svärdssidan den äldre grenen av ätten.

TAB 4

Frans David (son av Anders Sinclair, naturaliserad Sinclair, Tab. 1), född 1677-11-06 i Göteborg. Student i Uppsala 1688-09-29. Förare vid Hälsinge regemente 1695-03-00. Sergeant vid Hälsinge regemente 1696-08-00. Premiärlöjtnant 1700-11-13. Sekundkapten 1701-05-15. Sekundkapten vid Dückers dragonregemente 1705-02-11. Konfirmationsfullmakt 1705-04-24. Premiärkapten 1706-12-03. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom 1722. Majors karaktär 1722-06-26. Placerad vid Bohusläns dragonregemente 1722-06-26. Avsked 1724-07-31. Död 1744-11-22. Gift 1:o med Maria N. N., död 1739-10-13. Gift 2:o 1741-07-02 i Rångedala prästgård, Älvsborgs län med Elisabet Twedt, född 1718, död 1774-09-17 Solberga, dotter av kyrkoherden i Rångedala pastorat av Skara stift Johannes Twedt och Christina Kullberg.

Barn:

 • 2. Anna Maria, född 1744-09-23, död 1818-10-02. Gift 1777-08-03 i Fänneslunda kyrka med ryttmästaren vid Västgöta kavalleriregemente, RSO, Torger Mattias Schotte, född 1703-03-01 i Hols socken, Älvsborgs län, död 1810-06-27 Brunlid

Adopterad ättegren.


 • Carl Filip Gustaf Sinclair, adlad och adopterad Sinclair (naturlig son av riksrådet greve Fredrik Carl Sinclair). Född 1760-09-05 Näsbyholm. Major vid artilleriet. Adlad och adopterad på adlade ätten Sinclair, 1802-12-09 (introducerad 1804). Avsked ur krigstjänsten 1805-07-22. Slöt troligen själv sin adliga ättegren.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: