:

Lood i Småland nr 157

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lood i Småland nr 157 †

Adlad 1617-06-22, introducerad 1627. Utdöd 1786-06-27.


 • Ätten adlades med namnet Lood, men har sedermera blivit kallad Lood i Småland till skillnad från ätten Lode från Livland. Redan tidigt åstadkom namnlikheten förväxlingar, såsom framgår av ridderskapets och adelns protokoll för den 1652-11-10: »Der effter framkomme twenne, af tillnampn Looder. Både heete dhe Gustaf, bägge wore dhe ock leutnanter under cavallerij. Och effter den eenes bref kom offta den andre ij henderne, begärde dhe H. Landtmarskalkens sentiment, efter ingen kunde cedera sitt nampn, och wapnen wore åthskilde. H. Landtmarskalken bad dem tilläggia deres faders nampn och wara der med åthskilde: eliest bookstafwera rätt, efter den ene heter Lodh och den andre Lodhe.»


TAB 1

Måns spelman. Måhända den ryttare Måns i Grankärr i Rydaholms socken, Jönköpings län, som upptages i rullorna för Smålands ryttare 1571–1578 (Hk.). Fick såsom knekthövidsman av kronan Hjelmsås i Rydaholms socken vilket av sonen bebyggdes till säteri och kallades Hjelmsänga.

Barn:

 • Peder Månsson, adlad Lood, till Hjelmsänga. Var fänrik vid Smålands ryttare 1606 och löjtnant vid Smålands ryttare 1612-02-00 (Hk.). Adlad 1617-06-22 (introducerad 1627 under nr 129, vilket sedan ändrades till 157). Ryttmästare 1622-06-00 (Hk.)och kvarstod som sådan senast 1629 (Hk.). I slottsloven på Jönköpings slott 1633-01-05. Underståthållare på Jönköpings slott (Jönköpings stads historia III, s. 25.) 1633-05-29–1638-04-02. Deltog ej i 1640 års riksdag på grund av sjukdom (Ridd. o. Ad. protokoll 1640.). Död 1647 och begraven i Rydaholms kyrka. Köpte Barnagärde i Rydaholms socken, 1624 av Arvid Kåse och Skärsjö i Skepperstads socken, Jönköpings län 1625 (Db för Östbo härad (H. F.).). Nedanstående söner erhöllo genom kunglig brev 1651-04-22 under Norrköpings besluts villkor åtskilliga hemman i Rydaholms socken, vilka fadern innehaft i sin livstid.' Gift före 1614 med Anna Kåse, som levde ännu 1663, dotter av Truls Kåse, och hans 1:a fru Brita Bagge (af Berga, nr 118).

Barn:

 • Per. Var löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1639. Stupade i fält före 1641.
 • Axel, levde 1651-04-22. Stupade i fält före 1674.
 • Magnus, levde 1651-04-22. Stupade i fält före 1674.
 • Tre söner, ej till namnen kända, stupade såsom officerare i Tyskland före 1651.
 • Maria, död före 1664. Gift med överstelöjtnanten Per Lennartsson Ulfsax, i hans 1:a gifte.
 • Margareta. Gift med majoren i svensk tjänst Patrik Monpenne, född 1616 i Skottland, död 1699-09-10 på Lilla Hult i Åseda socken, Kronobergs län.
 • ?Brita, »välboren fru», död 1654-08-24 i Marbäcks socken, Jönköpings län.

TAB 2

Johan (son av Peder Månsson, adlad Lood, Tab. 1). Fänrik vid Jönköpings regemente 1637. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1644 . Kapten 1654 . Förde regementet i slaget vid Warschau 1656 (Ckg.). Major 1659. Stupade 1675 vid Wolgast. Han hade 1674 mistat åtta sina bröder i fält. Gift med Sofia Svan, som levde änka 1678, dotter av borgmästaren i Västerås Arent Persson Svan och Barbro Persdotter.

Barn:

 • Christina Virginia, begraven 1717-04-14 i Fryele socken, Jönköpings län, »ungefär 60 år gammal». Gift före 1678 med Carl Gottfrid Dachsberg. Skild 1681-10-04. [PGV].
 • Maria Elisabet, död 1698. Gift efter 1678 men före 1681 (KA, k. brev (O. A.).) med överstelöjtnanten Zakarias Rosbach, adlad Rosbach, död 1701.
 • Två barn till Johan stodo 1662-10-26 obegravna.

TAB 3

Gustaf (son av Peder Månsson, adlad Lood, Tab. 1), till Knutstorp i Flisby socken, Jönköpings län. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1640. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1642 . Ryttmästare 1655 . Major 1656 (Hk.). Stupade1656-08-04 i närheten av Janowietsch i Polen (Hk.). Han fick 1651-04-08 donation på Alvastra med fl. klosterhemman i Jönköpings län, å vilken donation han erhöll konfirmation 1656-07-08. Gift med Catharina Stråle af Ekna, vilken som änka erhöll konfirmation på de till mannen donerade godsen 1666-07-03, dotter av assessorn Lindorm Stråle af Ekna, och Carin Sträng.

Barn:

 • Per Gabriel, född 1650. Överstelöjtnant. Död 1708. Se Tab. 4.
 • Catharina. Gift 1673-11-11 på Knutstorp med ryttmästaren Axel Pistol, född 1646, död 1729.

TAB 4

Per Gabriel (son av Gustaf, Tab. 3), till Knutstorp. Född 1650. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1671-05-16. Löjtnant vid livgardet 1675-12-02. Kapten vid livgardet 1678–1685. Överstelöjtnants karaktär. Erhöll 1691-05-23 majors pension, vilken konfirmerades på livstid (Ridderstad, Gula gardet,) 1694-12-31. Död 1708-10-14 på Knutstorp och begraven 1708-11-10 i Flisby kyrka. Gift med Hedvig Margareta Kyle, levde änka, dotter av landshövdingen Hans Kyle, och hans 3:e fru Maria Ribbing.

Barn:

 • Gustaf Gabriel. Överstelöjtnant. Död 1734. Se Tab. 5
 • Helena Justina, döpt 1697 12710 Gullarp

TAB 5

Gustaf Gabriel (son av Per Gabriel, Tab. 4), till Knutstorp och Katrineberg. Fänrik vid Boijes sachsiska infanteribataljon 1707-05-00. Löjtnant vid Boijes sachsiska infanteribataljon 1707-10-11. Kapten vid De la Gardies livländska infanteriregemente 1708. Löjtnant vid livgardet 1709-10-18. Kapten vid livgardet 1711-10-18. Generaladjutant vid generallöjtnant Taubes armé i Finland 1713-10-07. Åter löjtnant vid livgardet 1714-10-15. Kapten vid livgardet 1716-01-03. Överstelöjtnants avsked 1721-12-24. Död 1734. Gift 1722-02-25 i Toresunds socken, Södermanlands län med Juliana Cecilia Christophers i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1708 med landskamreraren i Blekinge län Samuel Löfgren, född 1670, död 1717, farbroder till amiralitetskammarrådet Henrik Löfgren, adlad Löfvenskjöld), född 1692-02-16, död 1733, dotter av råd- och handelsmannen i Karlskrona Tore Christophers och hans 1:a hustru Cecilia von Schoting samt syster till herrarna Christophers, adlade Ankarcrona.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1725-05-03 Fästered. Livdrabant 1743. Sekundkapten i fransk tjänst 1746. Platsmajor på Sveaborgs fästning. Barnlös dödad 1756-01-17 vid bergsprängning på Sveaborgs fästning. Gift 1755-04-24 i Stockholm med friherrinnan Maria Gustava von Köhler i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1759-12-28 med sin svågers kusin, riksrådet, greve Henning Adolf Gyllenborg, i hans 2:a gifte, född 1713, död 1775), född 1723-12-30 i Stockholm, död 1759-12-28, dotter av överstelöjtnanten, friherre Gustaf Vilhelm von Köhler, och grevinnan Ulrika Eleonora Cronhielm af Flosta.
 • Gustaf Gabriel, född 1726. Superkargör. Död 1779. Se Tab. 6

TAB 6

Gustaf Gabriel (son av Gustaf Gabriel, Tab. 5) till Rävsjöholm och Katrineberg. Född 1726-06-24 på Fästered i Finnekumla socken, Älvsborgs län. Kadett vid amiralitetet 1736. I ostindiska kompaniets tjänst 1740. Midshipman i ostindiska kompaniets tjänst 1743. Assistent 1745-12-00. 4. Superkargör 1748-12-00. 3. Superkargör 1752. 2. Superkargör 1761-12-00. Död 1779-03-10 i Jönköping. 'Han gjorde icke mindre än sju resor till Ostindien.' Gift 1:o 1751-07-24 med Cecilia Beijer, från vilken han 1768-04-13 blev skild, född 1724, död 1791-10-31 i Stockholm, dotter av rådmannen i Uddevalla Anders Beijer. 2:o 1768-09-23 med Märta Christiana Sparrsköld, född 1747-06-01 Storeberg, död 1831-02-12 i Hångsdala socken, Skaraborgs län, dotter av överstelöjtnanten Nils Sparrsköld, och (friherrinnan) Catharina Charlotta von Burguer (von Ritterstein), nr 1478.

Barn:

 • 1. Gustaf Gabriel, född 1752-10-09, död 1753-01-15.
 • 1. Carl Fredrik, född 1757-01-14, död 1758-08-28.
 • 1. Carl Fredrik, född 1759-10-18 i Göteborg. Extra ordinarie kanslist i kammarkollegium 1780-11-22. Extra ordinarie kammarskrivare i nummerlotteriet 1781-07-04. Tygskrivare vid arméns flotta. Död ogift 1786-06-27 och slöt ätten på svärdssidan.
 • 1. Juliana Gertrud, född 1761-09-01, död ogift 1793-04-12 i Stockholm.

TAB 7

Sten (son av Peder Månsson, adlad Lood, Tab. 1), till Hjelmsänga i Rydaholms socken, Jönköpings län. Var fänrik vid Jönköpings regemente 1641. Avsked 1646. Ryttmästare vid furstens av Anhalt regemente. Stupade i Polen. Gift med Beata Hillebard, som levde änka 1688, dotter av överstelöjtnanten Erik Axelsson, adlad Hillebard, och Catharina von Witten af Stensjö.

Barn:

 • Anna Brita, död 1699-02-16 Stensjö. Gift med överstelöjtnanten Johan Stålhammar. nr 496, född 1653, död 1711.
 • ?Erik. Löjtnant vid artilleriet, död ogift 1672.
 • Per Magnus, till Tryggarp och Tåstarp, båda i Rydaholms socken. Född 1654-01-06 på Hjelmsänga. Inskrevs i Växjö skola (Liber scholæ cathedralis Wexionensis.) 1662-05-06. Löjtnant vid fältartilleriet i Stettin. Död 1673-07-20 (1693?) på Sjöavik [Vapensköld med inskription i Svenarums kyrka. (H. F.).].
 • Beata Catharina, död 1722-07-29. Gift 1678, enligt kungligt tillstånd 1678-09-02, med ryttmästaren Peder Stensson Bråk, adlad Bråkenhielm, född 1646, död 1720.

TAB 8

Erik (son av Peder Månsson, adlad Lood, Tab. 1), till Mölnarp i Tofteryds socken, Jönköpings län, som han fick genom sitt gifte, samt Skärsjö i Skepperstads socken Jönköpings län, som han erhöll av modern 1663 (Db. för Västra härad (H. F.),). Fänrik vid Kronobergs regemente 1644. Avsked 1650 och gjorde därefter jämte Sven Bengtsson Katle resor i främmande länder. Fick efter sin återkomst 1652-05-00 tillförsäkran att bliva anställd vid artilleriet i Göteborg. Kapten vid artilleriet i Jönköping ännu 1660-05-16. Major vid artilleriet i Riga 1660-07-24. Överstelöjtnant vid artilleriet i Riga 1674-10-30. Överstes titel 1676-01-14. Död 1677 och begraven 1684-12-14 i Jönköping (Jönköpings kyrkoarkiv.). 'Han bevistade tyska, polska och danska krigen.' Gift med Anna Dorotea Dachsberg, död 1692, dotter av översten David Dach, adlad Dachsberg, och hans 1:a fru Regina von Kanten, nr 107. Hon fick genom kungligt brev 1684-04-28 300 daler smt i begravningshjälp för att begrava sin man, som allt ifrån 1677 stått obegraven. Hade elva oförsörjda barn (RReg. (O. A.).).

Barn:

 • Gustaf, född 1655. Hantlangare vid artilleriet i Jönköping 1669. Konstapel vid artilleriet i Jönköping 1671. Styckjunkare 1673. Fänrik 1675-01-19. Löjtnant 1676-08-16. Kapten 1688-02-16. Transporterad till fältstaten i Halmstad 1695. Kapten vid fältartilleriet i Vänersborg 1700-04-07. Transporterad först till Göteborg och sedan till Stockholm. Död barnlös 1702-04-26 i Stockholm. Gift med Hedvig Falkenhielm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1704-05-01 Sjöeryd med regementsskrivaren Hans Hagström, född 1660, död 1724-04-14 på Sjöeryd), död 1709-06-22 på Sjöeryd, dotter av översten Amund Toresson, adlad Falkenhielm, och hans 1:a fru Margareta Gregersdotter.
 • Erik. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1678. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1679-07-29. Levde 1688.
 • Per. Fänrik vid Jönköpings regemente 1681. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1686-08-06. Död 1696-09-10.
 • Gustaf Gabriel, född 1667. Major. Död 1732. Se Tab. 10
 • Catharina, levde 1741 på Mölnarp . Gift 1:o 1718-12-21 i Skepperstads socken med fänriken vid Kalmar regemente Tomas Siberg, född 1677, död 1729 (RReg. (O. A.).) på Skärsjö.
 • Vendla, levde änka. Gift 1694-03-11 Alarp med regementsskrivaren Knut Wessman i hans 2:a gifte (gift 1:o med Elisabet Mårtensdotter, död i barnsäng 1692-10-05 i Barkeryds socken).
 • David. Var 1699 sergeant vid fältartilleriet i Jönköping.
 • Maria. Gift före 1699-02-26 med sekundkornetten vid Smålands kavalleriregemente Adam Rode.
 • Anna Brita, död 1730 på Skärsjö. Gift.
 • Regina Margareta. Gift 1697 med fänriken Sven Stråle af Ekna, i hans 1:a gifte, död 1745.

TAB 9

Carl Gustaf (son av Erik, Tab. 8), till Forssa i Hjortsberga socken, Kronobergs län. Hantlangare vid artilleriet i Jönköping 1666. Erhöll utrikes permission 1671 och gick i holländsk tjänst. Återkom till Sverige 1675 och antogs till kapten vid Nils Gyllenstiernas regemente. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1677-10-11. Avsked 1702-07-17 för ålder. Död 1704-12-08 på Forssa. Gift med Magdalena Lindegren i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1669-04-24 med hovrådet Daniel Behm, adlad Behmer, född 1611, död 1669), född 1646-06-18, levde 1705, begraven i Lindegrenska familjegraven i Hjortsberga kyrka, dotter av assessorn Nils Nilsson, adlad Lindegren, och Anna Siöblad.

Barn:

 • Erik Gustaf. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1700. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1701-01-02. Kvartermästare 1702. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1703-04-31. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1704-08-10. Premiärlöjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1705-04-24. Sekundryttmästare 1708-03-16. Fången 1709-06-28 vid Poltava. Död 1713-01-00 under fångenskapen i Volodga. Gift där (Kd.) 1710-07-26 med Dorotea Hall, rådman Bösmans efterlåtna änkia » (Kd.) (möjligen Dorotea Hübes, änka efter rådmannen i Nyen Jakob Boisman), 'med vilken han hade två barn, ej till namnen kända, vilka liksom modern voro döda 1738.'
 • Anna Magdalena, begraven i Hjortsberga kyrka. Gift 1:o 1705-04-16 i Lekaryds socken, Kronobergs län med amiralitetslöjtnanten Per Siöblad, död 1710 och begraven 1710-08-18 i Lekaryds kyrka. Gift 2:o 1719 med kaptenen Rutger Fistulator, adlad och adopterad Lagerbielke, född 1688, död 1762.

TAB 10

Gustaf Gabriel (son av Erik, Tab. 8), född 1667 i Småland. Hantlangare vid artilleriet i Jönköping 1684-10-06. Lärkonstapel vid artilleriet i Jönköping 1688-01-19. Konstapel 1698. Sergeant 1699. Styckjunkare 1700-04-00. Fänrik vid finska defensionsverket 1702-11-10. Fänrik vid artilleriet på Bohus 1703-03-20. Löjtnant vid artilleriet i Göteborg 1707-03-13. Kapten vid artilleriet i Kristianstad 1713-04-14 och vid artillerifältstaten i Bohus 1713-12-30. Konfirmationsfullmakt 1716-08-09. Majors avsked 1719-09-30. Död 1732-11-27 i Eksjö. Gift 1708-11-15 i Göteborg med Anna Margareta Runman, dotter av löjtnanten (vid livregementet till häst Niklas?) Runman.

Barn:

 • Christina Regina, född 1709-01-31 i Göteborg, död 1792-10-03 i Roasjö socken, Älvsborgs län. Gift 1735-11-01 Reutersberg med majoren Carl Fredrik von Wachenfeldt, i hans 3:e gifte, född 1681, död 1760.
 • Anna Gustaviana, levde ogift 1740 Skogsered
 • Ulrika Gabriella, döpt 1713-07-11 i Göteborg, död före fadern.
 • En dotter, död före fadern.

TAB 11

Christer (son av Peder Månsson, adlad Lood, Tab. 1). Underofficer vid Jönköpings regemente. Var löjtnant ännu 1665. Ryttmästare?. Död 1668. Gift med sin broders svägerska Christina Dachsberg, född 1639, död 1729-01-16 på Lilla Fågelhult i Norra Solberga socken, Jönköpings län, dotter av översten David Dach, adlad Dachsberg, och Maria Ulfsax.

Barn:

 • Catharina, levde änka 1738, »över 80 år gammal» i Tofteryds socken, Jönköpings län. Gift med ryttmästaren vid Smålands kavalleriregemente Erik Reetz, död 1738-03-29.
 • Regina, död 1744. Gift 1699-10-29 i Norra Solberga socken med löjtnanten Carl Gustaf Stråle af Ekna, i hans 2:a gifte.
 • ?En dotter. Gift med dannemannen Olof Burman i hans 1:a gifte (gift 2:o 1742 med Ulrika Danielsdotter).

TAB 12

Peder (son av Christer, Tab. 11). Underofficer vid Jönköpings regemente. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1686-10-11. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1696-08-19. Ryttmästare 1701-09-06. Död 1706-04-29 i Polen. 'Han och hans fru bekostade 1704 tillökningen av predikstolen i Norra Solberga kyrka, Jönköpings län, till vilken de även givit en mässhake med bägges namn och vapen utstuckna på silverplåtar.' Gift efter 1691-05-17 med friherrinnan Gustaviana Christiana Rehbinder, född 1673. Såsom dopvittne i St. Mellösa socken nämnes jungfru [Släkten Rehbinder]. Död 1760-04-23 Anderstorp s socken, Jönköpings län, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen, friherre Reinhold Rehbinder, och hans 1:a fru Catharina Maria Fitinghoff.

Barn:

 • Christer, född 1689. Gemen vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1709. Furir vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1713-03-12. Fältväbel 1718. Fänrik 1718-10-13. Avsked 1721-12-01. Återgick i tjänst med placering vid garnisonsregementet i Göteborg 1723. Fänriks indelning vid garnisonsregementet i Göteborg. Löjtnant. Död 1753-06-20. Gift 1728 med Anna Sofia von Schwartzenhoff, född 1683, död 1771-12-19, dotter av majoren Bengt Schwart, adlad Schwartzenhoff, nr 1040, och Catharina Dorotea Orvegen.
 • Maria Catharina, född 1695-11-03 i Frinnaryds socken, Jönköpings län, död 1695-11-03.
 • Helena Justina, döpt 1697-10-12 Gullarp, död 1701.
 • Catharina Maria, född 1700, död 1784-06-09 på Anderstorp. Gift på Anderstorp 1737-10-07 med uppbördsmannen och kassören Lars Sager, född 1702, död 1788-12-18 på Anderstorp.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: