:

Mannerstam nr 2182

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Mannerstam nr 2182 †

Adlad 1805-03-01, introd. s. å. Utdöd 1851-02-11.


1[L. B. Bagge] De ofrälse Baggesläkterna i Sverige (1906). 2Vsn. 3Lsn. 4Sbn. 5Ssn. 6KrAB. 7Um.

  • Johan Wesslo, född i Skottland. Inkom till Sverige och blev handlande i Uddevalla.

Barn:

  • Arvid Wesslo. Handlande i Uddevalla. Begraven där1 1716-09-12. Gift1 1712-09-17 med Anna Margareta Bagge, död 1723, dotter av handlanden och rådmannen Börje Nilsson Bagge och hans 1:a hustru Margareta Hansdotter.1

Barn:

  • Johan Fredrik Wesslo, född 1713-09-19. Student i Uppsala7 1733-09-03. Auskultant i Göta hovrätt 1735. Hovrättskommissarie 1742. Borgmästare i Kungälv 1750-05-02. Häradshövding i Allbo, Kinnevalds och Norrvidinge häraders domsaga 1759-05-04. Protonotarie i förutn. hovrätt 1772-05-00, men död s. å. 27/4 i Växjö. Gift 1742-08-30 med Inga Regina Hammar, död 1778-09-19, dotter av handlanden i Uddevalla Christer Hammar och Johanna Catharina Rahde, adlad och adopt. Palmencrona.

Barn:

  • Johan Adam Wesslo, adlad Mannerstam, född 1747-08-31. Student i Uppsala2 1764-05-01 och i Lund3 s. å. 15/9. Auskultant i Göta hovrätt s. å. Vice häradshövding 1767. Auditör vid konungens eget värvade regemente 1772. Landssekreterare i Kronobergs län 1775-08-16. Lagmans titel 1788. Vice landshövding i förutn. län 1791-05-17. Tjänstg. lagman i Skåne 1792-05-19. Vice landshövding i Kristianstads län 1799-05-28. Landshövdings karaktär 1801-05-28. Lagman i Kalmar län 1805-02-26. Adlad s. å. 1/3 (introd. under nr 2182). Landshövding i Halmstads län 1808-06-29. Avsked från lagmansämbetet 1812-01-23. Död 1832-01-23 Salshult hos sin dotter och magister Han höll 1804, efter konungens förordnande, ransakningar på 169 ställen i Skåne angående olaga avkortningar på kronans räntor. Gift 1782-08-19 Ljungarum s län med Brita Catharina Hollström, född 1757-08-18, död 1825-06-10 Udden, dotter av lagmannen Bengt Hollström och Anna Christina Hellman.4

Barn:

  • Bengt Christian, född 1783-05-29. Student i Lund2 1798-10-03. Auskultant i Göta hovrätt. Död ogift 1842-09-15 i Mösjöås i Asa socken Kronobergs län. Han blev efter ett olyckligt fall i strömmen vid Diö bruk rubbad till sina sinnen.
  • Johan, född 1785-01-26 i Växjö. Student i Lund 18005. Jur. examen5 1802-05-31. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1803-04-03. Häradshövdings fullm., tur och befordringsrätt 1809-06-29. Lagman i Kalmar län och på Öland 1812-02-13 efter fadern. Justitieråd 1819-12-14. RNO 1822-04-29. Ledamot av styrelsen för fängelser och arbetsinrättningar5 1825-02-03. Död ogift s. å. 30/1 i Stockholm. Ägde Linnefors bruk i Vissefjärda socken Kronobergs län.
  • Magdalena, född 1786-06-18 i Växjö, död 1849-04-11 Salshult. Gift 1803-12-24 på Diö bruk i Stenbrohults socken Kronobergs län med översten Jon Stålhammar, född 1769, död 1838.
  • Fredrik, född 1788-02-03 Växjö. Kadett vid Karlberg 1803-10-01. Utexaminerad6 1808-04-04. Fänrik vid finska gardet s. å. 4/4. Löjtnant vid 2. livgardet 1810-06-19. Kapten i armén 1816-06-18. Avsked från gardet s. å. 8/10 med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén, och ur krigstjänsten 1829-01-22 med majors n. h. o. v. Död barnlös 1851-02-11 i Stockholm och slöt ätten. Gift 1832-08-21 på Stjärntorp i Vissefjärda socken Kalmar län med Sofia Dorotea Trygger, född 1812, död 1845-09-18 i Karlskrona, dotter av kaptenen vid flottan Samuel Henrik Trygger och Sofia Magdalena Bergström.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: