Bogeman nr 1038

Från Adelsvapen-Wiki

1038.jpg

Adlig †

Adlad 1682-11-18, introducerad 1686, † på svärdsidan 1950-08-15.

Den adlades far var ganska säkert av adlig börd eller av patriciersläkt, då hans gravsten i Toresunds kyrka/D har ett vapen, dock helt olik den adlade sonens [Kv].

TAB 1

Johan eller Hans Bauman född i Elsass, † 1651-04-01. Kallas på gravstenen i Toresunds kyrka Södermanlands län Kungl Maj:t silvermästare i Stockholm. Kapten i svensk tjänst. Kapten 1635-1636 vid Anton Twisters värvade infanteriskvadron. Erhöll 1637-03-20 och 1645-03-14 donation på hemmanet Vaxäng i Toresund/D som hans efterlevande hustru fick behålla tills vidare enligt kungligt brev 1658-05-13. Gift med drottning Christinas kammarfru Marie de Courlas. Hennes 2:a gifte med major Johan Tobias Becherer, † 1665-02-15.

Barn: Christina Bauman levde 1692-06-04. Gift med Johan Olofsson Barck född 1616, † 1681.

 • Catharina Bauman, † före 1684. Gift 1677 i Toresund med Nils Lillieqvist, † 1693.
 • Johan Bauman född 1646-03-14 i Stockholm, † 1710-08-16 på Bolltorp. Ligger jämte sin fru begravd i Skönberga kyrka, där hans vapen uppsattes och hans och hans frus namn samt årtalet 1699 står på stora klockan.adlad Bogeman, till Bolltorp i Skönberga socken, Östergötlands län. Antagen vid amiralitetet 1665. Konstapel (Zf.) 1667-04-15. Underlöjtnant (Zf.) 1668-05-02. I holländsk tjänst 1669–1674 (Zf.). Kapten vid amiralitetet (Zf.) 1674-03-28. Chef för Östgöta kompani (Zf.) 1675-12-20–1680. Kommendör 1677 (Zf.). Major 1677-07-21. Major i 1. eskadern av Hans Wachtmeisters flotta 1679 (Zf.). Adlad 1682-11-18 (introducerad 1686 under nr 1038). Schoutbynacht (konteramiral) (Lk.) 1691-08-10. Avsked (Lk.) 1700-03-23. Han var en tapper sjöhjälte och utmärkte sig särdeles i sjödrabbningen vid Kjöge bukt 1677-07-01 med det honom anförtrodda skeppet Kalmar, med vilket han, sedan det blivit skjutet redlöst och av de fientliga skeppen söndrat från svenska flottan, måste draga sig tillbaka till Malmö, därunder han hela dagen tappert försvarade sig mot förföljarna. Sedan han ombesörjt räddning för sig och sitt manskap till land, satte han skeppet i brand med all sin därpå befintliga egendom. I sitt vapen fick han också det brinnande skeppet med en krona svävande i lågorna.' Gift 1680 med Christina Svart, död 1691-08-16, dotter av häradshövdingen Sven Svensson Svart, och Christina Bure. Hon gav predikstolen till Skönberga kyrka i testamente efter sig och för sitt gravställe.

Barn:

 • Carl Gustaf född 1681-04-10 på Bolltorp, död 1690-01-13 under en sjöresa till Lissabon, där han blev begraven.
 • Johan Jakob född 1682. Schoutbynacht. Död 1736. Se Tab. 2
 • Sven Jörgen född 1683-03-14 på Bolltorp, död 1710-12-02 och begraven i Skönberga kyrka
 • Adolf Gabriel född 1684-07-19 på Bolltorp. Underofficer vid Upplands infanteriregemente. Kornett vid Upplands femmänningskavalleriregemente 1703-03-02. Konfirmationsfullmakt (Lk.) 1703-09-24. Premiärkornett vid Östgöta kavalleriregementet 1705-09-24. Sekundlöjtnant vid Östgöta kavalleriregementet 1707-06-27. Fången vid Poltava 1709-06-28. Död ogift 1715-07-00 under rysk fångenskap i Vologda (Lk.).
 • Sven född 1686-01-02 på Bolltorp, död på Bolltorp 1699-12-18.
 • Christina Anna Catharina född 1687-04-10 på Bolltorp, död 1763-04-12 Gladö. Gift 1:o 1707-08-20, på Bolltorp med assessorn i Åbo hovrätt Ebeling Henrik von Schilling adlad Palmstedt men ej introducerad, i hans 3:e gifte (gift 1:o 1690 med Barbro Knat. Gift 2:o 1703 med Catharina Maria Mylonia), född 1660, död 1709-03-03. Gift 2:o 1711-04-16 på Bolltorp med kommendören Ernst Johan Ekestubbe född 1683, död 1767.

TAB 2

Johan Jakob Bogeman till Bolltorp samt Göberg i Linderås sn/F född 1682-02-14 på Bolltorp, † 1736-06-01 och begravd s.å. 8 juli i Jönköpings stads kyrka, där hans vapen uppsattes. Konstapel vid amiralitetet. Extra ordinarie underlöjtnant vid amiralitetet 1700-05-02. Ordinarie underlöjtnant 1701-07-05. Överlöjtnant 1704-12-20. Konfirmationsfullmakt 1707-02-11. Extra ordinarie kapten 1709-09-13. Kapten 1710-12-17. Konfirmationsfullmakt 1712-12-22. Avsked 1714-08-27. Schoutbynachts karaktär 1719-05-25. Gift 1710-12-22 i Linderås sn med Anna Margareta Holmer döpt 1676-01-16 på Göberg, † på Göberg 1746-07-14, dotter av majoren Filip Daniel Holmer, och Anna Margareta Rehnskiöld.

Barn:

 • Anna Christina, född 1711-11-11 på Göberg, död 1732. Gift med ryttmästaren Tomas von Hagendorn, i hans 1:a gifte, född 1686, död 1766.
 • Carl Johan, född 1714. Hovjunkare. Död 1796. Se Tab. 3
 • Johanna Margareta, till Vrangsjö och Gravsjöhult i Marbäcks socken, Jönköpings län samt Nobynäs i Linderås socken, Jönköpings län. Född 1715-05-15, död 1787-05-15 på Gravsjöhult. Gift 1736-05-12 med majoren Joakim Christoffer von Hartmansdorff född 1696, död 1762.

TAB 3

Carl Johan född 1714-04-23. Student i Uppsala (Um.) 1730-03-13. Korpral vid Smålands artilleriregemente (KrAB.). Extra ordinarie underlantjägare i Jönköpings län (Sj.) 1737-07-28. Hovjunkare. Död 1796-11-30 på Göberg. Han ägde 1777 sexton frälsehemman i Torups socken, Hallands län. Gift 1749-03-27 i Torups socken med friherrinnan 1717 i Mark-Brandenburg, död 1764-09-11 på Övragård i Torups socken, dotter av majoren friherre Carl Ludvig von Blumenthal och Dorotea Elisabet Isensen.

Barn:

 • Carl Johan till Botorp i Linderås socken, (Jönköpings län). Född 1750-04-05 på Göberg. Student i Uppsala 1763. Volontär vid fortifikationen 1767-12-14. Adjutant vid fortifikationen 1770-04-04. Avsked 1781-04-04 med kaptens n. h. o. v. Död 1831-04-01 på Botorp barnlös. Gift 1797-05-25 med Sara Maria Ekewall, född 1754-02-25 i Gränna, död 1826-12-28, dotter av pappersmakaren Peter Ekewall och Christina Gräsberg.
 • Jakob Ludvig född 1751-08-08 på Göberg. Student i Uppsala 1763 till 1767. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen. Kanslist i krigsexpeditionen. Avsked med assessors titel. Död barnlös 1811-11-04 på Göberg. Gift på Göberg 1797-03-17 med Ulrika Eleonora Gyllenspetz, född tvilling 1759-03-10, Spelhester, död 1812-01-29 på Göberg, dotter av ryttmästaren Carl Gustaf Gyllenspetz, och hans 2:a fru Sara Helena Carlheim-Gyllensköld.
 • Anna Dorotea född 1752-12-13 på Göberg, död 1829-06-08 på Vrangsjö. Gift 1786-10-28 på Göberg med kaptenen Carl Adolf Stålhammar född 1756, död 1820.
 • Adolf Gabriel född 1755. Kapten. Död 1834. Se Tab. 4

TAB 4

Adolf Gabriel, (son av Carl Johan, Tab. 3), född 1755-08-30 i Torups socken, Hallands län. Kom i tjänst 1771. Förare vid Sprengtportska regementet i Landskrona 1772-01-21. Fänrik vid Sprengtportska regementet i Landskrona 1773-05-17. Adjutant vid Jönköpings regemente 1773-05-17. Regementsadjutant vid Jönköpings regemente 1774-12-20. Fänrik 1778-12-11. Löjtnant 1781-12-05. Kapten 1784-10-18. Avsked 1788-07-22. Död 1834-01-30 på Botorp i Linderås socken, Jönköpings län. Han var med i sjöslaget vid Hogland 1788-07-17. Gift 1802-06-13 i Eksjö med sin kusins dotter Johanna Charlotta von Hartmansdorff, född 1769-09-21 i Askeryd sn/F, död 1848-07-16 i Eksjö, dotter av kornetten Adolf Fredrik von Hartmansdorff, och Barbro Christina Carlheim-Gyllensköld.

Barn:

 • Johan Adolf född 1803-05-02 i Eksjö, död i Eksjö 1803-06-02.
 • Carl Adolf född 1805. Kammarherre. Död 1872. Se Tab. 5
 • Johan Ludvig Christoffer, född 1807. Hovmarskalk. Död 1885. Se Tab. 8.
 • Dorotea Barbara Charlotta född 1808-12-20, död 1828-06-03 i Eksjö.
 • Anna Ulrika född 1811-12-28 i Eksjö, död ogift 1864-02-15 i Stockholm.

TAB 5

Carl Adolf, (son av Adolf Gabriel, Tab. 4), född 1805-09-10 i Eksjö. Student i Lund 1823, Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1826. Vice häradshövding. Kammarherre 1860. Död 1872-07-14 på Göberg och begraven på Linderås kyrkogård. Ägde fädernegodset Göberg, Linderås socken samt Oberga, Linderås socken, Jönköpings län. Gift 1833-06-24 med Hedvig Lovisa (Hedda) Westring, född 1811-09-14 i Jönköping, död i Jönköping 1884-11-07, dotter av handlanden i i Jönköping Jöns Peter Westring och Maria Catharina Sandberg.

Barn:

 • Dorotea Elisabet Charlotta Maria född 1835-06-24 i Jönköping. Stiftsjungfru. Död ogift 1899-09-03 på Vrangsjö i Marbäcks socken, Jönköpings län.
 • Carl Johan Gabriel Ludvig född 1837-03-05 i Jönköping, död 1837-06-18 på Botorp.
 • Ida Tekla Desirée född 1839-02-16 på Botorp i Linderås socken, stiftsjungfru. Död 1917-04-13 i Stockholm. Gift 1862-08-21 med majoren greve Fritz Axel Adolf Vilhelm Louis Stackelberg, född 1833, död 1921.
 • Hedvig Ulrika Eleonora född 1841-02-09 på Botorp. Stiftsjungfru. Död 1879-07-13 i Jönköping. Gift 1875-11-12 i Gränna med kaptenen friherre Anders Teodor von Gedda i hans 1:a gifte, född 1834, död 1906.
 • Edvard Christoffer Torgny född 1844. Major. Död 1894. Se Tab. 6
 • Bogislaus Jedvard född 1846. Kammarjunkare. Död 1913. Se Tab. 7.

TAB 6

Edvard Christoffer Torgny (Thor) född 1844-03-01 Botorp Furir vid Svea livgarde 1863-07-28. Student i Uppsala 1863-12-05. Officersexaminerad 1865-04-22. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1865-08-15. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom underlöjtnant utan lön i regementet 1868-01-16 löjtnant 1872-01-26. Regementskvartermästare. Kapten 1881-07-01. RSO 1888-12-01. Tillförordnad kamrer vid Ulriksdals och Haga slott 1891. Avsked från regementet med tillstånd att såsom kapten i regementets reserv kvarstå 1894-06-29. Major i armén 1894-07-10. Död 1894-10-18 på Haga kungsgård och begraven i familjegraven på Linderås kyrkogård. Gift 1874-10-28 i Stockholm med grevinnan Vilhelmina Lovisa (Mina) Taube, född 1849-12-28 på Ryningsholm i Höreda socken, Jönköpings län, död 1919-04-04 i Stockholm, K. Svea Livg. förs ]], dotter av översten greve Gustaf Erik Adam Taube, och friherrinnan Hedvig Gustava Eleonora Ridderstolpe.

Barn:

 • Carl Gustaf född 1884-11-09 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1905. Student i Uppsala. Äger Hudebo i Ukna socken, Kalmar län och villa i Saltsjöbaden. Död 1932-11-20 i Stockholm (Saltsjöb. Förs., Stockholms län, db nr 33), begraven på Ukna kyrkogård (Kalmar län). Gift 1910-07-06 i Stockholm, Nacka förs. ]] med grevinnan Anna Adèle Louise Stackelberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1883-08-30 i Ukna kyrka, Kalmar län, med envoyén greve Gustaf Adolf Sixten Axel August Lewenhaupt, född 1844, död 1904), född 1862-05-03 Stensnäs, db nr 31. Dotter av underlöjtnanten greve Reinhold Adolf Louis Stackelberg, och friherrinnan Honorine Agnes Charlotte Marguerite Adelswärd.

TAB 7

Bogislaus Jedvard född 1846-08-15 på Göberg. Kammarjunkare 1869. Död 1913-12-11 på Vrangsjö, Marbäcks förs.. Ägde Vrangsjö i Marbäcks socken, Jönköpings län och gård i Jönköping. Gift 1876-03-08 i Jönköping med friherrinnan Sofia Christina Elisabet von Otter, född 1852-05-07 i Jönköping, död 1893-07-29 på Vrangsjö, dotter av notarien friherre Casten Filip von Otter, och friherrinnan Catharina Sofia Margareta Leijonhufvud.

Barn:

 • Hedvig Sofia Eleonora född 1876-12-28 på Vrangsjö. Stiftsjungfru. Gift 1900-11-16 i Norrköping med kontrollören vid Bergslagernas järnvägar Oskar Alfred Carlborg född 1871-05-14 i Simonstorps socken, Östergötlands län, död 1919-02-09 Särö
 • Sigrid Elisabet Dorotea född 1878-06-14 på Vrangsjö. Stiftsjungfru. Gift 1916-01-31 på Vrangsjö Marbäcks förs., Jönköpings län ]] med kyrkoherden i Ejsta, Sproge, Levede och Gerums församlingars pastorat av Visby stift Fredrik Vilhelm Muckenhirn, från vilken hon blev skild genom Stranda häradsrätts utslag 1930-10-23. Född 1870-12-17, vid Zinkgruvan i Hammars socken, Örebro län.
 • Margareta Catharina Elisabet född 1880-05-30, på Vrangsjö, död 1880-08-18 på Vrangsjö.
 • Märta Anna Margareta född 1882-04-11 på Vrangsjö, död 1882-08-12 på Vrangsjö.
 • Dorotea Anna Catharina (Dora) född 1883-04-11 på Vrangsjö. Stiftsjungfru. Död 1887-04-17 på Vrangsjö.
 • Eva Märta Cecilia född 1888-08-08 på Vrangsjö. Sjuksköterska. Ägde Vrangsjö.

TAB 8

Johan Ludvig Christoffer född 1807-08-08 i Eksjö. Student i Uppsala 1823. Extra ordinarie kanslist i ecklesiastikexpeditionen 1826-12-13. Extra ordinarie riddarhuskanslist 1827-01-20. Auskultant i Svea hovrätt och extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1827. Kammarjunkare 1831-09-17. Riddarhuskamrer 1833-11-23. Kammarherre 1840-11-06. Härold vid KMO 1851-11-24. RNO 1859-04-28. Styrelseledamot i försäkringsbolaget Skandia 1867. Hovmarskalk 1873-05-16. Avsked från riddarhuskamreraretjänsten 1873-06-04. Död 1885-05-23 i Stockholm. Gift 1861-11-06 Fredriksnäs med grevinnan Eva Adamina Louise Stackelberg, född 1835-03-05 Skedevi, död 1914-06-01 i Stockholm, Oscars förs. Dotter av kammarherren greve Fritz Erik Adolf Louis Stackelberg, och Adamina Vilhelmina Reuterskiöld.

Barn:

 • Louise Charlotta Adamina född 1862-12-14 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1930-11-08 Botorp.
 • Adolf Ludvig född 1864-09-19 i Stockholm, död 1877-03-20 i Stockholm.
 • Anna Dorotea Emilie född 1867-01-05 i Stockholm. Stiftsjungfru.
 • Ulrika Aurora Vilhelmina (Ulla) född 1870-09-13 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1894-09-15 i Gustaf Adolfs kyrkan, Stockholm med kaptenen David Magnus Klingspor, född 1864.
 • Carl Ludvig August född 1877-11-08 i Stockholm. Med honom utslocknade ätten. Mogenhetsexamen 1896-05-18. Student i Uppsala 1896. Jur. fil. kand. 1898-04-29. Äger Botorp med underlydande i Linderås socken, Jönköpings län. Gift 1:o 1921-04-26 i Malmö (Urshults förs., Kronobergs län, vb) med Gertrud Margareta Oldevig i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1909-12-28 i Karlstad med borgarrådet i Stockholm, vice auditören, RVO med mm, jur. kand. Carl Georg Juhlin-Dannfelt, från vilken hon 1921-03-02 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1880-06-30, i Stockholm), från vilken han blev skild 1928-02-14. Född 1886-05-29 Årnäs, dotter av majoren Günther Fredrik Oldevig, och Gertrud Maria Fröberg. Gift 2:o 1932-07-02 i Köpenhamn med Ingeborg Elisabet Rösiö född 1894-11-02 i Svarttorps förs/F. Dotter av direktören Per Jönsson Rösiö o. Elin Mattson.

Källor

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Carl Szabad: Supplement till Elgenstierna.