Tranefelt nr 464

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Tranefelt nr 464

Adliga ätten Tranefelt nr 464 †

Adlad 1649-05-02, introd. 1650. Utdöd 1806-04-02.

Stamfader Sven Trana.

Barn:

 • Mikael Svensson Trana. Kapten. Död omkr. 1670. Se Tab. 2.
 • Erik Svensson Trana, adlad Tranefelt, född omkr. 1596. Död 1675. Se Tab. 3.

TAB 2

Mikael Svensson Trana (son av Sven Trana, Tab. 1), till Tyngel i Kulltorps socken, Jönköpings län, som han ägde 1653. Var löjtnant (vid Jönköpings regemente?) s. å. 'Blev av drottning Christina lovad adelskap, men en olycklig duell stängde honom därifrån.' Var kapten 1663. Uppbar pension från krigsmanshuset ännu 1668, men var död 1671. Gift med Estrid Meijer, bördig från stiftet Bremen.

Barn:

 • Johan Mikaelsson Trana, adlad Tranefelt, född 1652. Kapten. Död 1692. Se adliga ätten Tranefelt nr 948.

TAB 3

Erik Svensson Trana, adlad Tranefelt, till Skye i Uråsa socken, Kronobergs län, vilket han erhöll i donation 1649-06-09 jämte hemman i Högnalöv i nämnda socken. Född omkr. 1596. Tjänade sig upp från soldat till major vid Österbottens regemente. Adlad 1649-05-02. Avsked 1650. Död 1675. Gift med Perpetua von Lettow död 1681 på hösten dotter av Werner von Lettow och Elisabeth von Lettow.

Barn:

 • Verner. Kapten. Död 1705. Se Tab. 4.
 • Menora Elisabet, död 1718 på Skye och begraven s. å. 8/12. Gift före 1694 med majoren och kommendanten Lars Persson Barn, adlad Barnsköld, i hans 4:e gifte.

TAB 4

Verner Tranefelt (son av Erik Svensson Trana, adlad Tranefelt, Tab. 3), till Skye i Uråsa socken. Kapten 1677-06-19. Stupade 1705-03-30 i Polen. Gift 1:o med Catharina Appelbom, död 1697, dotter av majoren Johan Appelbom, nr 325, och hans 1:a fru Anna Probsting.

Barn:

 • Johan, Se Tab. 5
 • Verner Tranefelt, född 1681 på Skye. Löjtnant 1704-12-29. Stupade ogift 1715-11-05 vid Stresow på Rügen.
 • Carl, Se Tab. 7.
 • Anna Helena, född 1684, död 1751-03-11 i Listerby prästgård Blekinge län. Gift 1713-02-06 på Skye med kyrkoherden i Backaryds pastorat av Lunds stift Samuel Cornerus i hans 2:a gifte. Gift 2:o 1728-07-03 i Backaryds prästgård med kyrkoherden i Listerby pastorat av nämnda stift Bengt Gunnerus i hans 1:a gifte.
 • Elisabet Eleonora, född 1685, död 1761-08-09 i Mariefred och begraven i Solna kyrka. Ålderfru på Gripsholms slott. Gift 1712-06-10 på Skye med jägerifiskalen Jakob Schmilau.
 • Catharina, född 1688, levde änka 1746 Trolovad 1712 med volontären Anders Magnus Ulfsax, nr 107, död 1713. Gift 1713 med ryttmästaren vid Upplands femmänningskavalleriregemente Johan Carl Nedell, född i Pommern.

Gift 2:o 1698-01-09 i Stockholm med Margareta Prytz, död 1705-01-19 på Skye, dotter av kanslirådet Johan Claesson Prytz, adlad Prytz, nr 702, och Margareta Grundel, nr 716.

Barn:

 • Erik Gustaf, Se Tab. 8.
 • Margareta Charlotta, född 1701-05-16 på Skye, död ogift 1776-09-01 Lida .

TAB 5

Johan Tranefelt (son av Verner Tranefelt, Tab. 4). Född 1680-01-00 i Landskrona. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom 1722. Major. Död 1751-10-03 på Skye. Gift 1721-04-25 i Tobolsk med Anna Maria Forssman, sannolikt dotter av fänriken vid Österbottens regemente Hans Forssman och Barbara Dorotea Laupheuer.

Barn:

 • Anders, född 1723. Löjtnant. Död 1766. Se Tab. 6.
 • Carl. Arklimästare vid amiralitetet. Död 1741-08-29.
 • Anna Catharina, född 1728-10-09 på Skye, död ogift 1812-12-05 på Skye norregård.
 • Verner, född 1732-05-18 på Skye. Volontär.
 • Elisabet, född 1735, död 1739-04-27 på Skye.
 • Maria, född 1737-04-08, död 1814-03-21 på Medevi i Västra Ny socken. Gift med sergeanten vid Jönköpings regemente Anders Schéle.
 • Erik, född och död 1739.
 • Elisabet, född och död 1741.
 • Regina, född 1743-03-28, död 1811-09-26 i Karlshamn. Gift 1785-05-03 på Uråsa södergård med lanttullvisitören och tullskrivaren i Karlskrona Johan Nordberg.

TAB 6

Anders Tranefelt (son av Johan Tranefelt, Tab. 5), född 1723-08-21 på Skye. Löjtnant. Död 1766 i Karlskrona. Gift 1755-12-19 i Karslkrona med Birgitta Christina Laurelia i hennes 2:a gifte.

Barn:

 • Johan Carl, född och död 1757 i Karlskrona.
 • Ett barn, begraven 1759-02-13 i Karlskrona.
 • Erik, född 1760-08-10 i Karlskrona, död där 1762-05-13.

TAB 7

Carl Tranefelt (son av Verner Tranefelt, Tab. 4), född 1683. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom 1722. Kapten. Död 1752-06-28 på Skye. Gift 1730-05-21 i Hässleby socken med Elisabet Stålhammar, dotter av ryttmästaren Carl Stålhammar och Elisabet Stråle af Ekna.

Barn:

 • Catharina Elisabet, född 1731, död 1814-03-14 i Vimmerby. Gift 1764-09-12 på Skye med kaptenen vid Kronobergs regemente Mattias Gustorph.
 • Ebba Maria, född 1733, död 1809-04-27 på Uråsa norregård. Gift 1756-05-03 på Skye med drängen Johan Månsson.
 • Bengt Gustaf, född 1735-10-19 Västraby
 • Anna Christina, född 1737, död 1786-09-16 på Uråsa norregård. Gift 1759-10-21 på Skye med bonden Magnus Nilsson.

TAB 8

Erik Gustaf Tranefelt (son av Verner Tranefelt, Tab. 4), född 1699-01-13 på Skye. Kapten. Död 1777-04-22 på Lida i Åkers socken. Han bevistade fälttåget i Norge 1718. Gift 1723-11-19 med Anna Catharina Cremer, dotter av löjtnanten Johan Cremer, och Brita von Numers.

Barn:

 • Margareta Birgitta, född 1725-08-22 i Toresunds socken, död 1779-07-02 i Stockholm. Gift 1:o 1758-10-10 med sin mosters mans kusin, löjtnanten Adolf Johan Gripenberg. Gift 2:o 1773 med snickaren Johan Magnus Ek.
 • Eva Catharina, född och död 1726 i Toresunds socken.
 • Catharina Magdalena, född 1728-12-23 i Toresunds socken, död ogift 1758-06-01.
 • Johan Verner, född 1730-11-05 på Lida. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet. Kornetts indelning 1756. Bevistade pommerska kriget 1757–1761. Löjtnant 1758. Ryttmästare i armén 1761. Premiärmajor vid Bohusläns dragonregemente. Överstelöjtnant vid Bohusläns dragonregemente. Överste i armén. Blev med 900 man av regementet under kriget mot Norge kringränd och tillfångatagen vid Kvistrum i Bohuslän 1788-09-29. Blev för sitt förhållande vid detta tillfälle ställd inför krigsrätt och dömd till suspension på två år, vilket straff av k. m:t skärptes till avsättning 1790-10-03. Död barnlös 1806-04-02 i Kungälv och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1780 med friherrinnan Lovisa Ulrika Hierta, dotter av generalmajoren friherre Lars Hierta och friherrinnan Catharina Sofia Rosenhane.

Ej känd härledning

 • Carl Gustaf Tranefelt. Rustmästare vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1709-05-10. Sergeant därst. Fänrik 1712-02-19. Löjtnant 1713-07-08. Kaptenlöjtnant 1716-03-27. Stupade 1716-06-24 vid Fredrikshall.
 • Herman Gustaf Tranefelt. Löjtnant vid Meijerfeldts dragonregemente. Sekundkapten 1705.
 • Bengt Tranfelt. Avskedad volontär. Begraven 1747-10-27 i Karlskrona.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Stamtavlor på CD-Rom. Ett odaterat brev på riksarkivet från Perpetua von Lettow till Magnus Gabriel de la Gardie (där Perpetua bland annat skriver och tackar för en lösensumma som lagts ut för Erik Svensson). Beiträge zur Geschichte des Geschlechts Lettow-Vorbeck" av Herman von Lettow