:

Krebs nr 1185

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Krebs nr 1185 †

Adlad 1689-02-20, introducerad 1693. Utdöd 1809-03-15.


TAB 1

Joakim Krebs. Furstl. kanonikus över samtliga de andliga godsen i Mecklenburg. G. 1640 med Engel Luchau, dotter av borgmästaren i Rostock Johan Luchau.

Barn:

 • Joakim Krebs, adlad Krebs, född 1641-09-06 i Rostock. Kommissionssekreterare i svensk tjänst 1672 med envoyén Adolf Ebersköld till Ryssland. Ridderskapet och adelns i Ingermanland och Kexholms län lantsekreterare 1673. Häradshövding i Ingermanland och Kexholms län 1686. Adlad 1689-02-26 (introducerad 1693 under nr 1185). Död 1704-05-00 i Narva. Gift 1:o 1676-03-12 med Maria Öding i hennes 2:a gifte, död 1678-12-04. Gift 2:o 1681-08-17 med Amoena Elisabet Rosenmüller i hennes 2:a gifte, född 1650, död 1718-05-17 under rysk fångenskap i Tobolsk i Sibirien och begraven 1718-05-19, dotter av sekreteraren Adrian Müller, adlad Rosenmüller.

Barn:

 • 1. Adam Johan, född 1677-02-13. Student i Åbo (Lå.) 1692-02-26. Var 1719 överauditör i Bremen. Assessor i lanträtten på Ösel. Bodde 1747 i Finland. Död ogift 1750-01-30 Björkvik
 • 1. Anna Christina, född 1678-04-03, död 1678-09-15.
 • 2. Amoena Elisabet, född 1682-08-20, död 1682-09-15.
 • 2. Otto Mauritz (Magnus), född 1683. Överstelöjtnant. Död 1768. Se Tab. 2.
 • 2. Joakim Adrian, född 1684-08-12, död 1693-03-21.
 • 2. Johan Fredrik, född 1687-01-10. Gemen vid garnisonsregementet i Stade 1701 . Fänrik vid garnisonsregementet i Stade 1705-07-28. Löjtnant vid Dückers dragonregemente 1707-03-12. Död ogift 1708 i staden Mohilov i Ukraina.
 • 2. Casper Herman, född 1688. Överstelöjtnant. Död 1771. Se Tab. 3.
 • 2. Engel Sofia, född 1689-05-29, levde änka 1734 på Sjundby gård i Sjundeå socken, Finland. Gift med regementskvartermästaren vid karelska fördubblingskavalleriregementet Casper Henrik Dufving, som blev fången och förd till Tobolsk, hemkom 1722 och fick avsked 1725-06-17.
 • 2. Maria Amalia, född 1690-05-30, död änka 1735-03-28 på Ösel. Gift 1710 i Moskva (At (Sch).) med kornetten vid Schlippenbachs dragonregemente med kaptens avsked Samuel Johan von Raschau, död i fångenskap i Ryssland.
 • 2. Christina Elisabet, född 1691-12-24, död 1693-02-15.

TAB 2

Otto Mauritz (Magnus) (son av Joakim Krebs, adlad Krebs, Tab. 1), född 1683-08-10 på Obskowa gård i Ingermanland. Page hos generalen, greve Otto Vellingk 1698. Volontär vid ingermanländska dragonregementet 1700. Förare vid ingermanländska dragonregementet 1702. Fältväbel vid Dückers dragonregemente 1703. Kornett vid Dückers dragonregemente 1705-02-15. Löjtnant vid Dückers dragonregemente 1706-02-13. Efter hemkomsten från fångenskapen 1722 placerad på Nylands och Tavastehus läns infanteriregemente. Kaptens karaktär 1723-06-26 med rang från 1722-06-26. Kapten vid regementet 1741-10-14. Konfirmationsfullmakt 1742-02-19. Genom byte transporterad till fortifikationens finska brigad (At (KrA).) 1750-08-21. Avsked från kaptensbeställningen med majors karaktär 1750-08-21 (At (KrA).). Överstelöjtnants avsked 1750-09-25. Död 1768-09-12 Sjundby Han var med vid Narva, Dünaströmmen, Riga, Klissov, Kalisz och Poltava m fl ställen. Blev ett par gånger illa blesserad samt vid Poltava fången och förd till Sviatsky, därifrån han ej hemkom förrän efter fredsslutet. Gift 1727-07-07 med Helena Adlercreutz, född 1707, död 1756-01-10, dotter av kungliga räntmästaren Tomas Teuterström, adlad Adlercreutz, B och Sofia Ehrenborg.

Barn:

 • Sofia Maria Elisabet, född 1728-10-10 på Sjundby, liksom syskonen (Sjundeå förs. kyrkoarkiv.), död på Sjundby (Sjundeå förs. kyrkoarkiv.) 1729-03-16.
 • Helena Sofia, född 1730-05-26 på Sjundby, död 1813-05-24 Hasselås. Gift 1756-12-00 med överstelöjtnanten Jon Stålhammar, född 1723, död 1782.
 • Otto Mauritz, född 1732-09-09 på Sjundby. Levde utan tjänst. Död ogift 1809-03-15 på Hasselås och slöt ätten på svärdssidan.
 • Tomas Joakim, född 1734-02-02 på Sjundby. Levde utan tjänst. Död ogift 1794-02-19 Salshult
 • Erik Johan, född 1735-08-09 på Sjundby, död 1735-08-21 på Sjundby. (Sjundeå förs. kyrkoarkiv.)
 • Carl Herman, född 1737-01-01 på Sjundby, död 1738-10-05 på Sjundby. (Sjundeå förs. kyrkoarkiv.)
 • Anna Elisabet, född 1738-12-11 på Sjundby, död ogift 1820-06-01.
 • Carl Johan, född 1740-02-17 på Sjundby, död 1740-03-05 på Sjundby. (At (KrA).)
 • Fredrik Johan, född 1746-07-27 på Sjundby. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1760. Furir vid Östgöta infanteriregemente 1760-02-23. Fänrik 1777-06-06. Stabsfänrik 1779-11-16. Transporterad till Älvsborgs regemente 1783-04-02. Död ogift 1799-05-04 genom drunkning Kristineberg.

TAB 3

Casper Herman (son av Joakim Krebs, adlad Krebs, Tab. 1), född 1688-04-26 i Ingermanland. Musketerare vid garnisonsregementet i Stade 1703-07-17. Korpral vid garnisonsregementet i Stade 1704-04-20. Förare 1704-05-21. Fänrik 1707-06-15. Löjtnant 1710-12-30. Premiärlöjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1716-08-27. Premiärkapten vid Smålands äntergastregemente 1718-01-30. Kapten vid Östgöta infanteriregemente 1719-07-22. Major vid Östgöta infanteriregemente 1743-05-14. RSO 1748-11-07. Överstelöjtnants karaktär 1755-11-07. Överstelöjtnant vid regementet 1757-10-18. Transporterad till Jönköpings regemente 1760-04-19. Avsked 1761-02-04. Död 1771-03-07 i Vårdnäs socken, Östergötlands län. Han bevistade blockaden och belägringen av Tönningen 1713, blockaden och belägringen av Wismar 1715, kampanjerna i Norge 1716 och 1718 samt kriget i Finland 1739–1742. Gift 1:o 1719-04-10 Strömsbro s socken, Östergötlands län med Beata Orrfelt, född 1692-07-25 i Östra Sallerups socken, Malmöhus län, död 1719-04-29 i Svinstads socken efter blott några dagars äktenskap och begraven 1719-05-08, dotter av ryttmästaren Johan Orrfelt, och hans 1:a fru Eva Maria Modée. Gift 2:o 1722-11-30 Hamra Gift 3:o 1727-06-13 med Anna Sofia Brunow, född 1700, död 1746-03-10, dotter av majoren Reinhold Brunow, och Beata Christina Ribbing. Gift 4:o 1747-12-27 Ringstad med Maria Christina Gyllenhammar, född 1716-12-25, död 1748-10-10 i Svinstads socken, dotter av majoren Isak Gyllenhammar, och friherrinnan Hebbla Susanna Cronhielm.

Barn:

 • 2. Christina Beata, född 1723-08-27 på Hamra, död 1804-01-30 på Kristineberg och begraven 1804-02-10. Gift 1747-12-03 på Strömsbro med kaptenen Anders Gyllenhöök, född 1717, död 1767.
 • 3. Gabriel Herman, född 1728-05-24. Förare vid Östgöta infanteriregemente. Död 1746-09-29.
 • 3. Ulrika, född 1729-08-11 Hemsjö, död 1756-12-26. Gift 1748-01-21 på Strömsbro med majoren vid Östgöta infanteriregemente, överstelöjtnanten och RSO Per Georg Wilskman, adlad von Wilskman 1772-09-25 men ej introducerad, i hans 1:a gifte (gift 2:o med Charlotta Johanna Gustava De Geer, född 1735-05-05, död 1787-06-26 på Strömsbro, dotter av bruksägaren Johan Vilhelm De Geer, och hans 1:a fru Maria Drissel), född 1718-10-07, död 1791-05-04 Kungsbro. [A. Wilskman, Slägten Wilskman (1907).]
 • 3. Joakim Adam, född 1731-07-10 på Hemsjö, död 1731-09-29.
 • 3. Reinhold, född 1732-08-29 på Hemsjö. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1745-11-09. Förare vid Östgöta infanteriregemente 1746-10-20. Sergeant 1747-08-29. Fänrik 1749-07-11. Död 1750-10-29 i Svinstads socken.
 • 3. Otto Mauritz, född 1733-08-19 på Hemsjö. Död 1734-12-30 i Örtomta socken, Östergötlands län.
 • 3. Johan Fredrik, född 1734-10-21, död 1735-01-28 i Örtomta socken.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: