:

Von Drenteln nr 1784

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von DRENTELN nr 1784

Adlad 1691-07-13, introducerad 1726.

Ätten har, sedan Östersjöprovinserna kommo under Ryssland, blivit iminatrikulerad på livländska riddarhuset under nr 152 och på det estländska under nr 185.


TAB 1

Herman Gotthard von Drenteln, född 1615. Borgmästare i Reval. Gift med Elisabet Kochen, dotter av rådsförvanten i Reval Johan Kochen och Mittgens Brüggmann samt faster till envoyén Christoffer Kochen, adlad von Kochen.

Barn:

 • Hans von Drenteln, till Oethell i Emmerns socken i Estland. Löjtnant vid estländska adelsfanan. Död 1705. Gift 1:o med N. N. Falkenklo i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Daniel Slacken), dotter av inspektören över stora sjötullen i Reval Anton Falk, adlad Falkenklo, men ej introducerad, till Ampfer i Estland. Gift 2:o 1695-11-28 med Margareta Elisabet von Engelhardt. (Riga)

Barn:

 • 1. Henrik Johan von Drenteln, adlad von Drenteln, född 1659 i Estland. Ryttare vid överste Löschern von Hertzfeldts dragonregemente 1677. Förare vid överste Löschern von Hertzfeldts dragonregemente 1678. Fältväbel 1679. Löjtnant vid von Funckens (sedan Horns) regemente 1683-12-21. Regementskvartermästare vid von Funckens (sedan Horns) regemente 1689-04-14. Adlad 1691-07-13 (ätten introducerad 1726 under nr 1784). Kapten vid vid von Funckens (sedan Horns) regemente 1698-03-16. Major för borgerskapet i Narva. Stupade 1704-08-10 vid nämnda stads erövring av ryssarna. Gift 1685 med Lovisa Charlotta Patkull, född 1659, död 1728-03-14, dotter av majoren vid Nylands infanteriregemente Johan Patkull, av huset Overlack i Livland, och Anna Sofia von Knorring.

Barn:

 • Johan Jürgen, född 1686 i Narva. Volontär vid Horns regemente i Narva 1700. Förare vid Horns regemente i Narva 1701 . Adjutant 1703 . Fänrik 1704-06-00. Kaptens titel 1722-06-26. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1723-08-29. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1739-06-05. Regementskvartermästare 1739-10-25. Kapten 1741-08-05. Major 1743-06-30. Död barnlös 1748-02-18 och begraven 1748-03-18 på Möne kyrkogård, Älvsborgs län. 'Han blev vid Narvas erövring svårt sårad och såsom sådan på tsar Peters befallning utförd för att dränkas, men på ett underbart sätt räddad, och förd till Tobolsk, där han var fången tills freden slöts.' Gift 1724-07-05 i Rångedala socken, Älvsborgs län med Anna Beata Cronmarck i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1709 med majoren Olof Silfverlood i hans 2:a gifte, död 1716), född 1684-08-19, död 1751-12-14 och begraven i mannens grav på Möne kyrkogård, dotter av assessorn Daniel Faxell, adlad Cronmarck, och Catharina Bellander.
 • Frans Henrik, född 1687. Major. Död 1735. Se Tab. 2
 • Andreas Evald, född 1688. Major. Död 1746. Se Tab. 9
 • Anna Eleonora, född 1689, död 1691.
 • Rembert Gustaf, född 1690, död 1691.
 • Carl Ludvig, född 1692. Fänrik vid Kymmenegårds regemente. Major i holländsk tjänst samt kommendant på Negapatnam i Ostindien. Slutligen general. Död 1751 eller 1753 i Ostindien. (RHKl.)
 • Johanna Charlotta, född 1693-10-06, död 1754-08-11 Ottenhof Gift 1712-10-26 (20/8) (Kd.) i Tobolsk med sin frände, majoren och lantrådet i Livland Carl Gustaf Patkull, av huset Ottenhof, död 1750 [RHKl].
 • Henrietta Sofia, född 1695, född 1753-12-15 på Bersebo i Tjärstads socken, Östergötlands län, och begraven 1753-12-19. Gift 1714-05-13 i Tobolsk (Kd.) med översten Carl Rotkirch, i hans 2:a gifte, född 1678, död 1744.
 • Anna Helena, född 1696, död 1752-10-23 på Rödjenäs i Björkö socken, Jönköpings län och begraven 1752-11-06 i Björkö kyrka. Gift 1:o 1713-05-12 i Tobolsk (Kd.) med löjtnanten vid Meijerfelts dragoner Vilhelm Gideon von Lindeiner, död i Tobolsk 1716-08-01 under fångenskapen. Gift 2:o 1717-10-08 i Tobolsk (Kd.) med överstelöjtnanten, friherre Gustaf Mörner af Tuna, född 1673, död 1734.
 • Lovisa Eleonora, född 1698, död 1703.
 • Medea Maria, född 1700, död 1706 i Tobolsk.

TAB 2

Frans Henrik (son av Henrik Johan von Drenteln, adlad von Drenteln, Tab. 1), född 1687. Underofficer vid Narvas garnison. Fången vid Narvas erövring 1704-08-10. Rymde kort därpå. Sergeant vid Elbingska infanteriregementet 1707-07-07. Adjutant vid Elbingska infanteriregementet 1709-05-00. Fången vid Elbings erövring 1710-01-30 och fördes illa marterad och slagen i bojor till Petersburg. Placerad fänrik i exspektans vid Savolaks infanteriregemente 1723. Erhöll 1724-02-06 tillstånd att vistas utrikes och blev slutligen major i rysk tjänst. Stupade 1735 (Riga.) i kriget mot turkarna. Gift med Christina Margareta (Helena) von Lünau, född 1696, död 1748-04-23 Lisden ), dotter av överstelöjtnanten Reinhold von Lünau, arvherre till Lisden, och N. N. von Wahlen.

Barn:

 • Reinhold Johan, född 1729. Kapten. Död 1785. Se Tab. 3
 • Christina Elisabet (Louise Charlotte) (RHKl.), född (Reval.) 1733-03-13, död 1799 Ogershof Gift med sin frände, Johan (Vilhelm) (Reval.) Henrik von Patkull, född (Reval.) 1724-10-23, död 1795-03-01.

TAB 3

Reinhold Johan (son av Frans Henrik, Tab. 2), arvherre till Lisden. Född 1729. Kapten i rysk tjänst. Död (Riga.) 1785-11-25. Gift 1764-03-26 på Schujenpahlen (Riga.) i Dikkelns socken, Livland, med Christina Gertrud von Buddenbrock, född 1730, död 1800-07-17 på Ogershof (Riga.), dotter av majoren i rysk tjänst Gustaf Vilhelm von Buddenbrock, av huset Schujenpahlen.

 • Barn (RHKl.):
 • Gustaf Johan, född 1765-03-08, död utan avkomlingar.
 • Dorotea Christina Augusta, född 1766-01-30, död ogift 1825.
 • Ulrika Johanna, född 1768-09-10.
 • Louisa Gertrud, född 1769-09-22, död 1832-10-13, Gift 1:o med löjtnanten i rysk tjänst Carl Gustaf Stackelberg, död 1794. Gift 2:o (Ha.) 1810-03-24 med Carl Ernst von Frantza, död 1824-03-08 i Reval. (Reval.)
 • Reinhold Johan, född 1773. Överste och statsråd. Född 1836. Se Tab. 4.
 • Magnus Johan, född 1774. Överstelöjtnant. Född 1828. Se Tab. 7.

TAB 4

Reinhold Johan (son av Reinhold Johan, Tab. 3), född 1773. Var artillerilöjtnant i rysk tjänst 1800. Gjorde såsom kapten fälttågen 1813 och 1814. Överstelöjtnant 1814. Överste. Statsråds titel. Riddare av flera ordnar. Blev mot slutet av sin levnad blind. Död 1836 i Werro. Gift 1:o med Carolina Vilhelmina von Kahlen, född 1778-09-04, död 1801-09-19, dotter av kretsmarskalken Christian Gottfrid von Kahlen och Dorotea Vilhelmina von Transehe. Gift 2:o med Varvara Alexandrovna Seraphin, från Moskva.

Barn:

 • Alexander, född 1820. Generalguvernör. Död 1888. Se Tab. 5
 • Sergei.
 • Leonidas.

TAB 5

Alexander (son av Reinhold Johan, Tab. 4), född 1820. Rysk generaladjutant och general av infanteriet. Bevistade 1877 års fälttåg i Turkiet. Gendarmerichef 1878. Generalguvernör i Kiev. Död 1888. Gift med Marie Alexandrovna Viatkin, dam av RS:tCathar.O., levde ännu 1917 i Petrograd.

Barn:

 • Marie. Rysk hovfröken. Gift med ryske generalen av infanteriet Ivan Andrejevitj Romanenko.

TAB 6

Alexander (son av Alexander, Tab. 5). Flygeladjutant hos ryske kejsaren. Under världskriget generalmajor à la suite och kommendör för gardesregementet Preobrajensk 1916. Död 1925 i Odessa. Gift med N. N.

Barn:

 • Anna. Rysk hovfröken. Gift 1912 med Nicolas Sergejevitj Vojeikov.

TAB 7

Magnus Johan (son av Reinhold Johan, Tab. 3), född 1774-06-19 på Stürzenhof. Artillerikapten, slutligen överstelöjtnant i rysk tjänst. Död 1828-09-01 i Ismail. Gift 1805-06-08 i Riga med Henrietta Dorotea Carolina von Buddenbrock, född 1785-06-20 på Eichenangern i Allendorfs socken, Livland, dotter av majoren Henrik Magnus von Buddenbrock, av huset Pürckeln.

Barn:

 • Elvina Johanna Helene, född 1806-03-20 i Wenden. Stiftsdam. Död ogift 1891-05-07 i Fellin.
 • Ervin, född 1807-12-11, död 1808-02-08.
 • Eulalia Augusta Elisabet, född 1809-01-01 på Sarckfer i Emmerns socken, Estland, död 1885-11-09 Birkas Gift 1836-05-07 med sin svåger, baron Otto Rudolf Constantin von Ungern-Sternberg, till Birkas, Bysholm och Nyby i Estland, i hans 2:a gifte, född 1812-02-24 på Birkas, död 1870-09-17.
 • Theone Charlotte Louise, född 1811-11-09, död 1835-09-04 Newe Gift 1834-08-07 med baron Otto Rudolf Constantin von Ungern-Sternberg, till Birkas, Bysholm och Nyby, i hans 1:a gifte, född 1812-02-24, död 1870-09-17.
 • Julius Magnus Christian, född 1814. Generalmajor. Död 1880. Se Tab. 8.
 • Nikolai Johan Emil, född 1816-03-24 i Wolmar, död i Wolmar 1817-05-11.
 • Natalie (Nanny) Blondina, född 1818-03-04, död 1890-02-05 Lechts Gift 1835-07-14 med generalen, baron Maximilian Voldemar von Ungern-Sternberg, född 1802-06-19, död 1852-05-24 i Pavlovsk, guvern. Voronesj.
 • Oskar Fredrik Reinhold, född 1820-12-13.
 • Aurelie Henrika, född 1822-01-09, död 1914-08-23 Piersal Gift 1845-09-25 med estländska lantrådet Gotthard Cornelius Artur von zur Mühlen, arvherre till Piersal, född 1820-06-14 på Piersal, död på Piersal 1900-12-31.

TAB 8

Julius Magnus Christian (son av Magnus Johan, Tab. 7), född 1814-08-15. Generalmajor i rysk tjänst. Död 1880-10-27 i Riga. Gift med furstinnan Maria Vladimirovna Druzski-Sokolinskij, dotter av furst Vladimir Nikititj Druzski-Sokolinskij och Pelageja Lukianovna Boborykin.

Barn:

 • Olga, född 1856-08-03.
 • Vladimir, född 1858-10-02. Överstelöjtnant i rysk tjänst. Död omkring 1914. Gift med Ljubov Andrejevna N. N., levde 1917 i Petrograd.
 • Natalie, född 1860-09-06.
 • Alexander, född 1869-09-23. Överste för Ismailovska livgardesregementet. Död (Regal.) 1911-05-17. Gift med furstinnan Olga Jakovlevna Schakovskoi, dotter av (Regal.) furst Jakob Ivanovitj Schakovskoi och Eugenie Georgievna Panafidin.
 • Constantin, född 1871-07-30. Stabskapten vid artilleriet i Kislovodsk i Kaukasien. Död 1906-12-15. Gift 1897-07-14 med Vera Lissenko, född 1876-02-07 i Borissoglebsk, guvern. Tambov.

TAB 9

Andreas Evald (son av Henrik Johan von Drenteln, adlad von Drenteln, Tab. 1), född 1688. Underofficer vid garnisonen i Narva. Fången vid Narvas erövring 1704-08-10. Rymde kort därpå. Adjutant vid Schreiterfelts dragonregemente. Fänrik vid Västerbottens regemente 1709. Kaptens karaktär 1723-10-31 med exspektans vid Savolaks infanteriregemente. Kapten i karelska dragonregementet 1724-07-31. Majors avsked 1732-05-04. Överflyttade till Estland. Död 1746-07-12 på Duckern och begraven 1746-07-15 i Paistels socken. Gift 1:o 1726-10-18 i Stockholm med Margareta Christina von Rohr, född 1696, död 1730-08-04, dotter av ryttmästaren Lars Christoffer von Rohr, och Sofia Korss. Gift 2:o 1731 med friherrinnan Juliana Charlotta Gyldenhoff, född 1691, död 1733, dotter av överstelöjtnanten, friherre Baltzar Gyldenhoff, och Catharina Sofia von Reichow. Gift 3:o 1734-03-13 med Christina Magdalena von Buxhöwden, död 1754 på Kurwitz och begraven 1754-12-17 i Paistels socken, dotter av assessorn Christer Reinhold von Buxhöwden och Agneta von Putkammer.

 • Barn (RHKl.):
 • 1. Charlotta Sofia, född 1727-07-24 i Stockholm, död ogift på Ottenhof och begraven 1761-07-02 på Salisberg.
 • 1. Hedvig Christina, född 1728, död ogift 1754-12-08 på Ottenhof.
 • 3. Fredrik Evald, född 1736-05-29 på Kurwitz, begraven 1737 i Paistels socken.
 • 3. Agneta Louise, född 1737-03-27 på Kurwitz, begraven 1743 i Paistel.
 • 3. Anna Gertruda, född 1738-02-15 på Kurwitz.
 • 3. Eva Magdalena, född 1739-12-20 på Kurwitz.
 • 3. Adam Ludvig, född 1740-10-26. Var underofficer i Pernau 1760. Död omkring 1802.
 • 3. Georg Magnus, född tvilling 1743, begraven 1743-06-03 i Paistel.
 • 3. Berend Gustaf, född tvilling 1743, begraven 1743-06-21 i Paistel.
 • 3. Beata Helena, född 1745-12-00, död 1776-03-17 på Neu Wrangelshof. Gift med majoren Gerhard Casper Johan von Plater, i hans 1:a gifte, född 1746-01-20.

TAB 10

Voldemar Henrik (son av Andreas Evald, Tab. 9), född 1742-01-02. Arrenderade Kerstenbehm i Sesswegens socken i Livland. Levde 1786. Gift med Anna Beata von Patkull, född 1726-11-21, död 1798-02-20, dotter av Evald Patkull, till Geistershof, och Elisabet von Hochmuth.

Barn:

 • Vendela Henrika, född 1765-02-06.
 • Louise Helena, född 1770-07-30.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: