:

Sanderskiöld nr 2040

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Sanderskiöld nr 2040 †

Adlad 1756-11-09, introd. 1776. Utdöd 1827-11-15.


1 Hm. 2 SL. 3 Lsn. 4 Um.

TAB 1

Per Eriksson Os. Nämndeman och riksdagsman. Sist häradsdomare i Östbo härad.

Barn:

  • Erik Persson. Bonde i Våxtorps socken, Jönköpings län.

Barn:

  • Nikolaus Osander, född 1602 i Våxtorps socken. I Växjö skola 1611, i Västerås 1617 och i Gävle 1619. Student i Uppsala 1623. Disp. 1624. Prästvigd 1630. Åter i Uppsala 1632–1636. Apologist vid Växjö skola 1639–1659. Kyrkoherde i Linneryds pastorat av Växjö stift 1661. Död 1678-02-27.[1]. Gift 1642 med Carin Eriksdotter Herlin, född 1620-12-11 i Säby socken, Jönköpings län, död 1684-01-15, dotter av komministern i Härlövs församl. Erik Johan Herlin och Malin Påfvelsson.

Barn:

  • Petrus Osander, född 1643-04-10 i Växjö. Student i Uppsala4 1664-10-02. Disp. 1671 och 1673. Filosofie magister 1675. Prästvigd s. å. 25/7 till adjunkt hos fadern. Kyrkoherde i Linneryd 1678. Prost i Konga härad 1689–1723. Död 1726-02-07. Gift 1:o med Christina Wennerberg. Gift 2:o med Helena Roselia i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kyrkoherden i Alsheda pastorat av Växjö stift Petrus Höök i hans 2:a gifte, död 1692-04-18), född 1669-02-23, död 1755-02-07, dotter av kyrkoherden i Smedby pastorat av Kalmar stift Olof Roselius och Margareta Becchia.

Barn:

  • 2. Olof Osander, född 1700-09-05 9 i Linneryds prästgård i Småland. Skolpilt i Växjö 1709-05-21. Student i Land 1718-05-01. Filosofie magister därst. 1724-05-24. Gymnasieadjunkt i Växjö 1725-11-00. Teol. adjunkt vid akademien i Lund 1726-02-05. Prästvigd 1727-06-00. Domprost i Växjö 1730-08-12. Teol. doktor 1733-03-17. Biskop i Växjö stift 1749-03-03. Invigd därtill s. å. 7/5. LNO 1784-11-22. Död 1787-06-13 i Växjö och begraven i domkyrkan därst. Var en grundlärd teolog. Hans barn blevo 1756-11-09 adlade med namnet Sanderskiöld (sönerna introd. 1776 under nr 2040). Gift 1:o 1730-12-29 i Växjö med Magdalena Brigitta Göeding, född 1690, död 1762-05-05 i Växjö, dotter av domprosten i Växjö Anders Andersson Göeding (broder till generalguvernementskamreraren Hans Andersson Göeding, adlad von Göeding) och Anna Christina Rudbeck (syster till arkiatern, doktor Olof Rudbeck den yngre, adlad Rudbeck). Gift 2:o 1763-06-24 med Christina Elisabet Stobæa, född 1736-05-26, död 1773-06-26 i Växjö, dotter av professorn i Lund Nils Stobæus och Maria Ingelström samt brorsdotter till generalmajoren och landshövdingen Lorentz Christoffer Stobæus, adlad Stobée. Gift 3:o 1774-03-22 i Växjö med friherrinnan Ulrika Altea Maria Grundel i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1747-11-10 med domprosten i Växjö, teol. doktor Sven Bælter, född 1713-07-24 i Söderhamn, död 1760-11-19 i Växjö), född 1706-05-24, död 1791-10-29 i Växjö, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen Jakob Grundel, friherre Grundel, och Margareta Beata de Besche.

Barn:

  • 1. Per Olof Osander, adlad Sanderskiöld, född 1732. Vice president. Död 1805. Se Tab. 2.
  • 1. Johanna Helena Osander, adlad Sanderskiöld, född 1735-03-05 i Växjö, död 1816-06-10 på Knapegården, Kalmar län. Gift 1:o 1757-08-30 i nämnda stad med kaptenen Erik Adolf Stålhammar, född 1728, död 1762. Gift 2:o 1763-06-24 i Växjö med domprosten därst., teol. doktor Nils Alin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1753 med Anna Geska Stobæa, född 1731, död 1760, dotter av professorn i Lund Nils Stobæus och Maria Ingelström), född 1712-09-01, död 1773-11-15 i Växjö.
  • 2. Nils Anders Sanderskiöld, född 1765-06-06 i Växjö. Student i Lund 17722. Jur. examen2 1782-06-28. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. 26/11. Kopist därst. 1788. Kanslist 1790. Protokollssekreterare 1794-12-19. Död barnlös 1807-12-07 i Stockholm och slöt således själv sin adl. ättegren. Gift 1801-12-20 med Christina Hemming, född 1769, död 1814-06-04 i Stockholm.
  • 2. Maria Helena Sanderskiöld, född 1769-01-20 i Växjö, död 1837-02-05. Gift 1791-08-17 i Växjö med majoren friherre Adolf Fredrik Raab, född 1762, död 1814.

TAB 2

Per Olof Osander, adlad Sanderskiöld (son av Olof Osander, Tab. 1), till Lästad i Blädinge socken, Kronobergs län. Född 1732-06-14 i Växjö. Student i Lund3 1749-10-14. Filosofie kandidat 17503. Jur. examen2 1751-05-10. Filosofie magister primus s. å. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. 21/9. Kopist därst. 1754-11-04. Kanslist 1756-03-06. Protokollssekreterare 1761. Assessor i Göta hovrätt 1762-06-29. Hovrättsråd därst. 1764-03-08. Vice presidents fullm. 1800-06-09. Död 1805-08-05 på Lästad. 'Han antogs vid 1760 års riksdag till sekreterare i riksens ständers sekreta deputation. Var bland de Göta hovrätts ledamöter, som 1775 blevo ställda till ansvar, men frikändes genom k. m:ts dom den 11 dec. s. å.'. Gift 1762-07-13 med friherrinnan Catharina Magdalena Lilliesvärd, född 1735-05-09, död 1812-09-15 i Stockholm, dotter av generalmajoren Magnus Daniel Lilliesvärd, friherre Lilliesvärd, och hans 2:a fru Anna Sofia Lampa.

Barn:

  • Olof Magnus, född 1763-11-09 i Stockholm2. Student i Lund3 1765-08-08. Auskultant i Göta hovrätt 1780-10-06. Extra notarie vid kriminalprotokollet 1781 och vid civilprotokollet 1785. Hovjunkare 1786-06-02. Kriminalnotarie i nämnda hovrätt 1789-06-19. Civilnotarie därst. 1793-08-09. Lagman i Blekinge 1794-05-15. Kammarherre 1815. Omkom vådligen 1827-11-15 i Stockholm och slöt ogift ätten på svärdssidan, varför vid jordfästningen s. å. i nov. i Klara kyrka s gravkor vapnet krossades av J. M. Stiernstolpe. Ägde Gemla pappersbruk i Öja socken, Kronobergs län.
  • Magdalena Sofia, född. 1767-11-25, död ogift 1838-11-02 i Stockholm, den sista av namnet.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: