:

Von Feilitzen nr 2271

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten von_Feilitzen nr 2271
Vapensköld för adliga ätten von_Feilitzen nr 2271


Adliga ätten von Feilitzen nr 2271 †

Naturaliserad 1818-05-11, introducerad 1819. Utdöd 1893-04-30.

Den förste kände medlemmen av släkten är borga­ren Johann Vilitz i staden Neuruppin i Brandenburg, nämnd tidigast 1362. Den svenske stamfadern Adam von Feilitzen (Tab. 2.) och hans syster Catharina Eli­sabeth (Tab. 1.) kan bevisas ha haft ärftligt adelskap. Möjligen tillhörde släkten ursprungligen ministerial- adeln och hade samband med den 1304 - 1318 i Meck­ lenburg framträdande riddaren (”miles”) Heinrich (Heyne) Vi(e)litz. De traditionella uppgifterna om här­ stamning från den bayerska ätten von Feilitzsch är felaktiga. Från Olof von Feilitzen (1773 - 1828, se Tab. 5.) härstammar den nu levande ointroducerade grenen

TAB 1

Bartholomeus Vi(e)litz född omkring 1500, död omkr. 1570, rådman i Neuruppin, gift före 1525 med Anna Wel­le f. omkr. 1500, dotter till rådsherren Joachim Welle och Catharina Gruneberg.

Son:

Thomas, född 1533 i Neuruppin, död 1588 2/3 därst., in­skriven vid univ. i Frankfurt an der Oder 1554, kur­furstlig stadsdomare i Neuruppin 1560, g. m. (Catha­rina?) Gebhard, f 1598 i Neuruppin, dotter till borga­ren i Neuruppin Simon Gebhard och Elisabeth von Schönermarck.

Son:

Mattias Feilitz (Filitz), dp 1562 20/8 i Neuruppin, död 1629 3/11 i Berlin (S:t Marien), inskriven vid univ. i Wittenberg 1578, Aufseher in der Hofstube vid kur­furstliga hovet i Berlin 1618, gift omkr. 1600 med (Elisa­beth?) von Bone, dotter till Joachim von Bone till Wölsickendorf och Dorothea von Schönaich.

Barn:

 • Adam von Feilitzen, f. 1601, kapten, Se Tab 2
 • Catharina Dorothea, dp 1603 11/7 i Berlin (S:t Nico­lai).
 • Ett barn, dp 1604 27/8 i Berlin (S:t Nicolai), bg där s.å. 2/9.
 • Margareta Sophia, dp 1606 2/3 i Berlin (S:t Nicolai), bg där s.å. 27/6.
 • Johann Joachim, dp 1607 26/4i Berlin (S:t Nicolai).
 • Fabian Gotfried, dp 1609 14/9 i Berlin (S:t Marien).
 • Anna Maria, dp 1612 23/4 i Berlin (S:t Marien), möj­ligen det barn som bg där 1613 20/8.
 • Catharina Elisabeth von Feilitzen, döpt 1614 21/8 i Berlin (S.t Marien). Gift omkring 1638 med löjtnanten Nils Jonsson, adlad Svärdfelt, född omkring 1610, död 1656.
 • Dorothea Gertrud, dp 1617 25/3i Berlin (S:t Marien)

TAB 2

Adam von Feilitzen, till Tirsen i Livland. Döpt 1601 21/12 i Berlin (S:t Ni­colai). Var 1618 »Edelknabe» vid kurfurstens av Brandenburg hov. Inkom 1620 till Sverige försedd med rekommendationsbrev från änkekurfurstinnan av Brandenburg till hennes måg konung Gustaf II Adolf. Page hos Gustaf II Adolf, uppvaktare vid Hov­regementets drabantkompani 1622 20/5-1624 20/5, del­ tog i fälttågen i Livland 1622, 1626-29 och 1635, fän­rik vid Närke-Värmlands reg. 1623 27/3, vid Dalreg. 1624, vid fältartilleriet 1628 aug., löjtnant vid artille­riet 1630, assessor vid lanträtten i Kokenhusens län 1630-1632, kapten vid Österbottens reg. (garnisonerat i Livland) 1635 juli, chef för slottsgarnisonskompaniet, avsked 1636 okt., erhöll godset Tirsen i Livland i förläning under adliga privilegier 1628 30/8, död 1669 25/7 på Tirsen, trol. bg i domkyrkan i Riga. Gift 1:o omkring 1630 med Dorothea von Duesterloh, död 1657 i Riga, dotter till Philip von Duesterloh till Merzendorf i Kurland och Hedvig von Sesswegen. Gift 2:o troligen 1658 med Sophia von Tiesenhausen, död på Tirsen 1684, dotter till Johann von Tiesenhausen till Adlehn och Gertrud von Kriidener.


Barn:

 • 1. Elisabeth Hedvig, f 1657 2/s, g. före 1650 26/7 med sin stymoders kusin, kaptenlöjtnanten vid adelsfanan Wilhelm von Tiesenhausen till Adlehn, död 1656 aug. vid ryskt anfall på Tirsen, (bg där).
 • 1. En dotter, död 1657 9/7 i Riga, bg i domkyrkan, gift i 1650-talets början med ryttmästaren vid adelsfanan, kommissarien för wendenska kretsen, Magnus Ernst von Rosen, född 1630 12/7, död omkr. 1657 i Livland.
 • 2. Mattias Fredrik, född 1659 Se Tab 3
 • 2. Adam Johan, f. i början av 1660-talet på Tirsen, överste och kommendant i Kristianstad, död 1721 16/2 i Kristianstad. Gift hösten 1699 eller våren 1700 på Strömsholm med sin svägerska Emerentia Reutercrantz, f. trol. 1680, dotter till hovstallm ästaren Esbjörn Reutercrantz och Maria Euphrosyne Cronberg.
 • 2. Sophia Elisabeth, f. på 1660-talet på Tirsen, levde trol. ännu 1738 22/9 hos brorsdottern Euphrosyne Emer­entia i Livland.

TAB 3

Mattias Fredrik, till Tirsen. Född 1659 (ev. 1660) på Tirsen. Ryttare vid livländska rytteriet 1675-07-12. Korpral vid livländska rytteriet 1677. Pikenerare vid livgardet 1680-06-01. Korpral vid livgardet 1680-06-24. Fältväbel 1682-07-24. Avsked 1684-10-20. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1685-02-27. KM:ts tillstånd att på ett år gå i krigstjänst i Ungern för att delta i fälttåget mot turkarna 1687 22/1, deltog bl.a. i slaget vid Mohács 1687 12/8. Regementskvartermästare vid Västmanlands regemente 1688-02-07. Kapten 1690-01-24. Avgick från regementskvartermästarebeställningen 1692-10-18. Major 1700-03-07. Överstelöjtnant 1701-07-17. Kommendant i staden Pinczow 1702-07-15. Ägde stamgod­ set Tirsen och fr.o.m. 1694 Munga, Romfartuna sn. Död 1702-12 i Kazimierz vid Krakow. Gift 1692 senast i början av aug. på Strömsholm med Anna Reutercrantz, född 1675 på Strömsholm, död 1702-05-11 i Romfartuna socken, Västmanlands län och begraven Romfartuna socken 1702-05-18, dotter av hovstallmästaren Esbjörn Reutercrantz och Chris­tina Creutz.

Barn:

 • Carl Gustaf född 1698. Se Tab 4
 • Sophia Christina, född 1693 14/5 på Fågelsjö, död 1756 i Köping. Gift 1715 3/3 med löjtnanten, livdrabanten Nils Sneckenberg
 • Anna Charlotta, f. 1697 9/2 på Fågelsjö, (bodde från 1767 hos dottern Ulrica, gift med hovjägmästaren frih. Nils Strömberg på Kil, Vänge sn) Gift 1723 på Vargarn Lista sn med ryttmästaren Gustaf Fredrik Goës

TAB 4

Carl Gustaf, till Minsjö i Västra Husby socken, Östergötlands län. Född 1698 på V. Munga, lärfyrverkare vid artilleriet i Kristianstad 1713 4/9, sergeant 1716 31/1, fältväbel 1718, fänrik vid Östra skånska infanterireg. 1718. Deltog i norska fälttåget och beläg­ringen av Fredrikshall, kapten vid Västmanlands reg. 1722. Han bodde 1724-28 på Tirsen, där han 1727 återupp­ byggde den av ryssarna 1702 nedbrända kyrkan, men sålde 1730 Tirsen. Död 1757 4/5 på Näsby. Gift 1723 2/4 i Skeppsholms förs. med Sophia Maria von Unge, död änka 1758-05-19 i Näsby socken, Östergötlands län, dotter av vice amiralen Olof Unge, adlad von Unge, och Catharina Palmfelt.

Barn:

 • Anna Cathdrina, född 1726 17/2i Riga, död 1766 16/4 på Bärstad, Näsby sn
 • Sophia Charlotta, född 1727 18/5 på Tirsen, död 1779 16/6 på Västtomta, Drothems sn. Gift 1:o 1758 9/5 med löjtnanten vid Västgöta-Dals reg. Otto Fredrik von Holden. Gift 2:o 1764 26/4 med kaptenen, överjägmästaren Jacob Johan von Bilang, i hans 2:a gifte.
 • Gustaf Adolf, född 1728 i Karlskrona amiralitets- förs., död där 1730.
 • Ulrica Eleonora, döpt 1730 26/4 i Karlskrona, död 1800 17/5 i Karlskrona. Gift 1762 26/4 med överstelöjtnanten vid amiralitetet, RSO, Thomas Adam Blessing.
 • Carl Fredrik, född 1731 i Karlskrona, volontär vid Östgöta kavallerireg. 1748 4/4, korpral 1750 16/6, kor­nett 1754 21/3, deltog i pommerska kriget 1758-62, löjt­nant 1759 4/5, stabsryttmästare 1770 16/7, RSO 1772 28/5, ryttmästare 1773 10/5, avsked med majors karak­tär 1777 9/4. Död 1785 21/3 i Nyköping. Han ägde Näsby 1758—64, Distorp, Rystads sn (Ög.) 1764—75 och där­ efter Västtomta. Gift 1762 15/6 på Distorp med Anna Mar­gareta Edelfelt, född 1736 5/8 på Distorp, död 1787 31/5 i Nor­berg, dotter till ryttmästaren Johan Gustaf Edel­felt och Anna Christina Eck.
 • Maria (Mariana) Johanna, född 1732 på Minsjö, död 1771 2/6 i Norrköping. Gift 1753 13/3 på Minsjö med sin mors kusin, majoren vid fortifikationen, fabriksidkaren i Norrköping Otto Gustaf (von) Möller född 1724 26/2 i Linköping, död 1782 16/5 i Norrköping (S:t Olai).
 • Olof Johan, född 1734-01-07 Se Tab 5
 • Elsa Engel, född 1735 24/12 på Minsjö, död 1758 12/5 på Näsby.
 • Eva Christina, född 1737 6/4 på Minsjö, död 1788 på Böcklinge, Öja sn. Gift 1757 2/10 i Munktorps sn med sin kusin, majoren Adam Reinhold Goës.
 • Euphrosyne Lovisa, född 1738 31/10 på Minsjö, död 1784 30/5 i Norberg. Gift 1770 i Stockholm (Nicolai) med sin brors svåger, bergmästaren över Öster- och Västerbergslagen Johan Gustaf Edelfelt.
 • Adam Gustaf, f. 1740 på Minsjö, död s.å. 29/7.
 • Elisabeth Fredrika, f. 1741 , död ogift 1782 19/9 på Bäckersmåla, Gryts sn.

TAB 5

Olof Johan, född 1734-01-07 på Minsjö, Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1748. Underofficer vid Östgöta kavalleriregemente 1749-12. Lieutenant vid reg. Royal Pologne d'Infanterie 1758, avsked ur fran­ska armén 1759 25/2, löjtnant i svenska armén s.å. 28/5, fick vid riksdagen 1770 5/2 av ridderskapet och adeln tillstånd att lämna ansökan om introduktion på Rid­darhuset, men någon ansökan blev aldrig inlämnad. 'Han bevistade i franska tjänsten kampanjerna vid Rhenströmmen 1757 och 1758 samt sedermera pommerska kriget 1759–1761.' ter placerad på dalregementet 1761-01-25. Transporterad till Nylands dragonregemente 1762-03-29. Löjtnant i armén 1764-03-08. Livdrabant 1767-11-18. Avsked 1767-11-26. Död 1813 20/6 på Ramsdal, S:t Anna. Innehade 1764- 96 genom sitt första gifte Åbäcksnäs, Gryts sn och från 1783 genom sitt andra gifte Ramsdal. Trolovad 1762 med friherrinnan Hedvig Ulrica Rehbinder, född Ridderborg. Gift 1:o 1764-05-06 Åbäcksnäs med Hedvig Eleonora von Bysing, döpt 1736-04-13 Aska, död 1775-11-19 på Åbäcksnäs, dotter av majoren Nils Johan von Bysing, och Barbara Augusta Ryding. Gift 2:o 1783 med Charlotta Elisabet Axborg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1770-11-20 på Bråborgs kungsgård i Dagsbergs socken, Östergötlands län, med kofferdikaptenen Carl Ulrik Sternleuw, född 1730, död 1782), född 1749, död 1821-02-22.

Barn:

 • 1. Carl Fredrik, född tvilling 1765 på Bäckersmåla, Gryts sn (Ög.), död där s.å. 6/1.
 • 1. Fredrika Gustava, född tvilling 1765 på Bäckers­ måla, död där s.å. 8/1.
 • 1. Ulrica Wilhelmia, född 1766 5/9 på Åbäcksnäs, död där 1767 10/2.
 • 1. Matthias Urban, född 1767 på Åbäcksnäs, död där 1768.
 • 1. Johan, född 1769, major. Se Tab 6
 • 1. Johanna, född tvilling 1769 18/1 på Åbäcksnäs, död 1823 15/5 på Näs i Ö. Stenby sn (Ög.)
 • 1. Maria Lovisa (Marie Louise), född 1771 8/3 på Åbäcks­näs, död 1829 7/7 på Åkerstad, Skeda sn. Gift 1789 29/12 med löjtnanten Otto Reinhold Klöfverskjöld.
 • 1. Olof, född 1773 13/1 på Åbäcksnäs, major 1813 17/8, död 1828 27/3 i Linköping. Han ägde Haddorp, Slaka sn och genom sitt gifte Åkerstad, Skeda sn. Gift 1801 29/9 på Tolefors, Kärna sn med Charlotta Maria Sophia Ehrenborg, född 1784 15/9 i Nykö­ping, död 1868 i Linköping, dotter till kaptenen Johan Daniel Ehrenborg och grevinnan Wilhelmina Douglas.
 • 1. Gustaf, född 1774 18/5 på Åbäcksnäs, tullförvaltare i Västervik, Malmö och Norrköping. Död 1835 i Norr­köping. Gift 1805 24/3 på Vassmolösa, Ljungby sn med Maria Lovisa Klingstedt, dotter till Adam Fredrik Klingstedt och Fredrika Lovisa Rydingsvärd.
 • 1. Göran, född 1775 28/10 på Åbäcksnäs, död där 1781 14/5
 • 2. Henrik Wilhelm, f. 1783 7/i2 på Åbäcksnäs, död där s.å. 20/i2

TAB 6

Johan, natural. von Feilitzen, född 1769-01-18 på Åbäcksnäs. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1773-05-29. Fänrik vid Östgöta kavalleriregemente. Regementsadjutant 1782-04-03. Löjtnant 1792-04-17. Kapten vid livgrenadjärregementets rusthållsdivision 1796-06-27. RSO 1805-03-01. Major i armén 1809-06-29. Avsked 1810-10-04. Natural, svensk adelsman 1818-05-11. (introducerad 1819-10-28 under nr 2271). Han ägde och bebodde Åbäcksnäs 1796-15 och Näs, Ö. Stenby sn 1818-30, arrenderade där­ efter först Sörby och sedan Marö. Död 1837-02-03 Marö. Han bevistade finska krigen 1788–1790 och 1808–1809. Gift 1796-07-21 på Åbäcksnäs med sin styvmors dotter Eva Charlotta Sternleuw, född 1771-10-12 Ramsdal, död 1817-01-09 i Norrköping, dotter av kofferdikaptenen Carl Ulrik Sternleuw, och Charlotta Elisabet Axborg.

Barn:

 • Gottfrid Wilhelm, född 1797 26/1 på Åbäcksnäs, död där 1798 12/3.
 • Carl Johan, född 1798-08-13 på Åbäcksnäs, död 1798-08-13.
 • Aurora Augusta, född 1803-04-01 på Åbäcksnäs, död 1884-07-24 i Södertälje. Gift 1838-08-21 på Marö med godsägaren Nils Filip Rosander i hans 2:a gifte (gift 1:o med Inga Magdalena Lindholm, född 1794-01-20, död 1836-01-07), född 1793-05-07 på Biskopsberga, Allhelgona sn, död 1858-12-01 på Marö.
 • Johan August Carl Alexander, adelsman vid faderns död 1837, född 1814-11-09 i Söderköping. Kadett vid Karlberg (Hc.) 1829-09-17. Utexaminerad (Hc.) 1837-07-31. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1837-09-01. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1841-07-27. Kapten 1854-08-11. Be­fälhavare för Eskilstuna och Karl Gustafs stads friv. skarpskytteförening 1862—64, för Nyköpings stads d:o 1864-70 och för V. Rönö, Stigtomta och Nykyrka d:o 1866-70. RSO 1865-01-28. Regementskommissarie vid nämnda regemente 1870. Major i armén 1871-02-03. Avsked från regementet med tillstånd att såsom major kvarstå i armén 1871-02-03. Avsked ur armén 1880-09-03. Död ogift 1893-04-30 i Malmköping och utgick sålunda ätten med honom.

Källor

Feilitz, EÄ:I s373; EÄ:II s389; EÄ:IV sl78,197; EÄ:VI s246; EÄ.VIII s840; Feilitz; SBL:15 s520ff; RKrA; ÖÄ:2 s21

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: