:

Hillebard nr 629

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Hillebard nr 629
Vapensköld för adliga ätten Hillebard nr 629

Adliga ätten Hillebard nr 629 †

Adlad 1646-05-23, introd. 1656. Utdöd. Det vapen, som han förlänades av drottning Christina 1646: "een gohl skiöld dheruthj een liggande Stållarm, hållande een half hillebardh i handhen; ofuan på skiölden een öpen tornerehielm, täcket och Crantzen medh gult och blåt fördelte, dher ofuan opå tuå Stållarmer, hollande och fattande een oprecht stående hillebardh"

TAB 1

Erik Axelsson, adlad Hillebard (son till fänriken Axel Eriksson Stålarm till Grabbacka och Elisabet Ramin), till Torarp och Katrineholm i Svenarums socken, Jönköpings län samt Denningarum i Broby socken, Kristianstads län. Född omkring 1602. Kom 1618 i tjänst. Var löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1627. Kapten därst. 1628. Kapten vid Jönköpings regemente 16291. Regementskvartermästare därst. 1642. Adlad 1646-05-23. Major 1646. Överstelöjtnant 1661-04-02. Kommendant i Kalmar 1665. Död 1676-11-10 och begraven i Svenarums kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Catharina von Witten af Stensjö, död 1667 före 11/11 i Kalmar, dotter av kaptenen Casper Witte, adlad von Witten af Stensjö och Anna von Rassfelt.

Barn:

 • Axel, till Torarp, Säby, Norrhult och Katrineholm. Fänrik vid Jönköpings regemente 1655. Löjtnant därst. 1656. Kaptenlöjtnant 1658. Kapten 1659-03-22. Stupade på Fyen s. å. På hans begravningsvapen i Svenarums kyrka kallas han »överste för ett regemente Smålands infanteri».
 • Elisabet, född 1632-12-05 på Torarp, död 1701-09-14 Grunnevad s socken Skaraborgs län och begraven 1702-03-10 samt sedan nedsatt i Bockska familjegraven i Adelövs kyrka Jönköpings län. Gift 1649-09-09 i Kolberg m, kaptenen Lennart Bock af Näs.
 • Beata, levde änka 1688. Gift med majoren Sten Lood i Småland.
 • Anna Catharina. Gift med överstelöjtnanten Paul Bethun
 • Johan, född 1635 (1645?) 30/8. Fänrik vid Jönköpings regemente 16591. Löjtnant därst. 16661. Död 1668-03-07 på Torarp. 'Efter honom uppsattes en sorgfana i Svenarums kyrka .'
 • Agneta, död 1689 och begraven s. å. 22/6 i Solberga socken, Jönköpings län. Gift med kaptenen Conrad von Gertten.
 • Brita, levde jämte mannen ännu 16956 och var såsom änka bosatt på Nykulla Backagård i Tjureda sn. Gift 1661 med löjtnanten Hans Carlsson Lundius, farbroder till assessorn Johan Lundius, adlad Lillienadler.
 • Anna, levde ännu 1703, bosatt i Skoglösa2 i Önnestads socken, Kristianstads län. Gift 1:o med löjtnanten Nils Eketrä. Gift 2:o före 1687-11-12 med kaptenen Georg von Vietinghoff
 • Erik, till Torarp, Säby, Norrhult och Katrineholm. Född 1646-10-05. Pikenerare vid livgardet 1663. Fältväbel vid Jönköpings regemente 1664. Fänrik därst. 1666. Konfirm.fullm. 1668-08-20. Löjtnant 1674. Kaptenlöjtnant 1675 i jan. Kapten 1677-02-09. Major 1684-10-04. Överstelöjtnant 1701-06-19. Överste för regementet 1706-06-12. Genom byte med överste Jurgen von Buchwaldt överste för garnisonsregementet i Riga s. å. 8/7. Död barnlös 1716-12-30 i Lund och begraven i Svenarums kyrka, där hans begravningsvapen finnes. Han bevistade bl. a. slaget vid Fehrbellin 1675, Stettins belägring 1676 och 1677 samt belägringen av Bohus 1679.
 • Georg. Se Tab 2
 • Christina, född 1653. Gift 1669 med majoren Vilhelm Douglies.
 • Catharina, död 1705-02-20 och begraven i Hästveda kyrka Kristianstads län. Gift 1:o 1677 1/10 med överstelöjtnanten Per Lennartsson (Lindormsson) Ulfsax, död före 1686. Gift 2:o 1697 med ryttmästaren Edvard Vilhelm von Rechenberg, av en adlad men ej introd. ätt, i hans 2:a gifte (g. 1:o m. Anna Runneberg, dot­ter till Brita Larsdotter samt syster till A. Runneberg, adl. von Runeberg), död 1701.
 • Maria, gift med löjtnanten Lars Carlsson Lundius i hans 1:a gifte, farbroder till assessorn Johan Lunduis, adlad Lillienadler

[EÄrätt; EÄKrA]

TAB 2

Georg (Jöran) Hillebard, född 1650 på Torarp, död 1699-09-14 i Wismar, som enligt Västra härads dombok 1689 7/3 var gift med välb. fru Anna Stålhammar. Han bodde på Norrhult i Svenarums sn, som kallas fjärdepartshemman och reducerats från wälb.”Erich Axelsson Hillebard” med 1662 års ränta. Gift med Susanna Stålhammar, dotter av översten Per Joensson Hammar, adlad Stålhammar och hans 2:a fru Anna Johansdotter Skytte

Barn:

 • Fem söner, som alla voro i krigstjänst och av vilka de tre äldsta blevo slagna för rikets fiender'.
 • Axel. Rustmästare vid Jönköpings regemente 1703-02-20. Fältväbel s. å. Fänrik s. å. 23/10. Avsked 1706-03-20. Död ogift 1710-02-11 på Norrhult.
 • Petter. levde ännu 1719 i september (Lewenhaupt, Karl XII:s officerare)

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. http://pontusmoller.se/2007/12/10/atten-hillebard/

: