:

Von Witten af Stensjö nr 450

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von WITTEN AF STENSJÖ nr 450 †

Adlad 1649-03-01, introd. s. å. Utdöd 1659-04-11.


1 KA, reduktionskollegii akt 52 (OA). 2At (L). 3Västra härads dombok 11 nov. 1667 (OA).

  • Johan Witte. President i Holland. Gift med Dorotea Mach.

Barn:

  • Casper Witte, adlad von Witten af Stensjö, till Stensjö, Långkvarn och Fiskaby, alla i Svenarums socken, Jönköpings län, vilka han fått i donation och för sina gamla krigstjänster och ålderdomssvaghet fått förbättrade 1649-01-30 under Norrköpings besluts villkor1. Född i Holland. Inkom till Sverige och blev sist kapten. Adlad 1649-03-01 (introd. s. å. under nr 432, vilket sedan ändrats till 450). Död 1659-04-11 utan söner och slöt således själv sin adl. ätt på svärdssidan samt begraven på Svenarums kyrkogård, där hans och hans frus gravsten med deras namn och vapen uthuggna ses. En sorgefana, också med namn och vapen, uppsattes i kyrkans kor. Han upplät 1653-12-19 sina förläningsgods i Svenarums socken till mågen Hillebard.1 Gift med Anna von Rassfelt, död kort efter2 1673-12-23, dotter av överstelöjtnanten Fredrik von Rassfelt och Dorotea Meijer.

Barn:

  • Catharina, död 1667 före 11/11 i Kalmar.3 Gift med överstelöjtnanten Erik Axelsson, adlad Hillebard, död 1676.
  • Susanna, död efter barnsäng 1645-07-07 och begraven under föräldrarnas gravsten på Svenarums kyrkogård, där likväl hennes dödsår är felaktigt utsatt till 1655. Gift 1644-09-00 med översten Per Jönsson Hammar, adlad Stålhammar, i hans 1:a gifte, född 1612, död 1701.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: