:

Tott af Skedebo nr 88

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Tott af Skedebo nr 88 †

Om ättens ursprung se Tott

TAB 1

Erik Tott af Skedebo (son av Tönne Eriksson Tott och Brita Henriksdotter (Horn af Kankas). Studerade i Jena 1616. Introducerad på riddarhuset på ättens vägnar 1625. Död i slutet av 1629. Gift med sin styvmoders kusin Hebbla Månesköld af Seglinge, dotter av Christer Carlsson Månesköld och hans 1:a fru Brita Björnsdotter (Bååt).

Barn:

  • Christer. Tog tjänst vid amiralitetet. Utkommenderades till Västindien. Död strax efter hemkomsten därifrån (före 1658).
  • Axel, född 1620. Assessor. Död 1659. Se Tab. 2.
  • Claes. Student i Uppsala18 1637-05-26. Bevistade riksdagarna 1650 och 1654. Kapten vid Upplands regemente 1655-05-26.
  • Brita, död före 1662-05-07, då arvskifte efter henne förrättades. Gift 1:o 1637-01-01 med Johannes Bure. Gift 2:o med generalmajoren Erik Planting-Gyllenbåga.
  • Märta, till Noor och Säby, då hon vid första uppbudets antecknande i domboken kallas »fru», död 1696.
  • Catharina, till Lundås. Levde ännu 1702-03-10, men död före 1713.8 Gift 1663 med överstelöjtnanten Jakob Carl von Hirscheit .

TAB 2

Axel Tott af Skedebo (son av Erik Tott af Skedebo, Tab. 1). Född 1620-12-28. Assessor i bergskollegium 1656. Förordnad att uppehålla bergmästarbefattningen vid Salberget 1658. Död 1659-03-12 i Stockholm. Med honom utgick ätten på svärdssidan. Gift med friherrinnan Helena Christina Sperling i hennes 1:a gifte, dotter av generalmajoren och guvernören Casper Otto Sperling och Elin Ulfsparre af Broxvik.

Barn:

  • Helena Tott af Skedebo. Döpt 1659-03-04 i Stockholm, död 1732-04-28 Mjölkebo. Gift 1683-05-28 med landshövdingen Otto Vilhelm von Löwen.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Äldre svenska frälsesläkter. Utgivna av riddarhusdirektionen. (ÄSF).

: