:

Gyllencreutz nr 54

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Gyllencreutz nr 54

Adlad 1594-01-29, introd. 1625.

Gyllencreutz A5400.png

TAB 1

Lars Tygesson. Stallmästare hos hertigen av Holstein.

Barn:

 • Tyge Larsson, adlad Gyllencreutz, till Viby, Hällerstad. Fyrby och Tåby, alla i Östra Ryds socken, Östergötlands län. Född i Holstein och var en väl studerad man. Var 1562 informator på Björkvik Östergötlands län för herr Carl Geras son Holger13. Blev 1570 hovmästare för hertig Magnus av Östergötland. Fogde över Kongsbro gård 1588–15971. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Adlad 1594-01-29 (introd. 1625 under nr 20, vilket sedan ändrades till 54). Häradshövding i Vitolka härad i Östergötland 1594-05-18. Därå stadfästelse 1606-08-26. Död 1625 och begraven i Östra Ryds kyrka. 'Han och Jöns Ulfsson (Bååt) hade år 1595 vård om hertig Magnus under dess vanvettiga tillstånd och till densammes död s. å.'. Gift 1:o 1575-06-12 på Hällestad9 i likanämnd socken, Östergötlands län med Kerstin Marbo i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1560-10-21 med kaptenen Johan Gudmundsson Ulf af Horsnäs, död 1570), dotter av slottsloven på Stegeborg kammarrådet Truls Andersson Skrivare, till Ravanäs, som i vapnet förde en lilja och en stjärna, och hans 3:e fru10 Carin Eriksdotter Slätte. Gift 2:o med Brita Alfsdotter (Ikorn), död 1616-03-15 på Viby i barnsäng, dotter av Alf Eriksson, adlad Ikorn, och Maria Wass. Gift 3:o med Catharina von Masenbach i hennes 2:a gifte (gift 1:o med hovjunkaren och löjtnanten Johan Slatte, död 1611), dotter av ståthållaren i Stockholm Hans von Masenbach, till Ökna, som i vapnet förde två vita bjälkar, och Margareta Vogtin von Fronhausen.

Barn:

 • 1. Johan, född 1575 på Hällestad, död 1580 av pesten och begraven i Östra Ryds socken.
 • 1. Lars, till Gräva i Svinstads socken samt Viby och Björkvik, båda i Östra Ryds socken. Född 1576-07-31. Ryttmästare vid adelsfanan. Död barnlös 1623-05-01 i Mariestad och begraven i familjegraven i Östra Ryds kyrka, där hans vapen ses. Gift 1619-08-08 på Björkvik med friherrinnan Christina Oxenstierna, dotter av riksrådet Christiern Gabrielsson (Oxenstierna), och friherrinnan Beata Gera.
 • 1. Marina, född 1578-08-14, död s. å. 9/12 och begraven i Östra Ryd.
 • 2. Kerstin, född 1608-06-22 på Viby, död ogift 1647-08-03.
 • 2. Anna, född 1609-08-02. Gift 1:o med en ofrälse man11. Gift 2:o 162911 med överstelöjtnanten Louis de Devane, adlad Svanestierna.
 • 2. Johan, född 1610-07-26, gefreiter vid Upplands regemente 16272.
 • 2. Marina, till Siggestad i Värmdö socken, Stockholms län och Äleby i Söderbykarls socken, Stockholms län, vilka hon erhöll i testamente efter sin moster Margareta Ikorn12. Född 1611-12-31, död3 1652-02-25 (1654-06-05)9 Siggestad. Gift 1647-05-04 med amiralitetskaptenen Isak Svinhufvud af Qvalstad, född 1611, död 1666.
 • 2. Beata, född 1613-07-04 på Viby, död 1639 i Anklam i Pommern och ligger jämte sin man begraven i Risinge kyrka Östergötlands län. Gift 1630-10-04 på Siggestad9 med överstelöjtnanten Anders Pedersson Utter, adlad Utter, i hans 2:a gifte, född 1592, död 1640.
 • 2. Alf, född 1615. Löjtnant. Död 1642. Se Tab. 2
 • 2. Per, född 1616-03-14 på Viby, död s. å. i aug.

TAB 2

Alf, (son av Tyge Larsson, adlad Gyllencreutz, Tab. 1), till Viby i Östra Ryds socken, Östergötlands län. Född 1615-12-27. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 16354. Löjtnant därst. 16414. Dödsskjuten 1642-10-23 i slaget vid Leipzig. Efter honom finnes en sorgfana med årtalet 1644 i Östra Ryds kyrka. Gift9 1634-10-01 med Catharina Watts, född 1616-02-17 Loddby, som levde änka 1651, dotter av överstelöjtnanten Anders Watts på Sjötorp och Margareta Mattsdotter till Loddby. 'Derås barn blevo, såsom födda av ofrälse moder, ånyo adlade 1644-06-30 medelst ett särskilt k. brev.'

Barn:

 • Johan Adolf, född 1636-01-15 på Viby. Student i Uppsala5 1646-10-18. Konstapel vid artilleriet 1653. Avsked 1654. Volontär vid Östgöta ryttare 1655 och följde armén till Polen, där han ogift dog.
 • Carl Gustaf, född 1637. Landshövding. Död 1720. Se Tab. 3.
 • Johan, född 1639. Rustmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1655. Död ogift.
 • Brita, född 1640-05-14 på Viby, död där 1644-01-29.
 • Maria Elisabet, född 1641-04-04, död 1682-05-06. Gift 1660-02-21 med majoren vid Östgöta kavalleriregemente Gustaf Lenck, till Frölunda (broder till ryttmästaren Jakob Lenck, natural. Lenck), född 1634-11-01, död 1685-07-17 och begraven i Drothems kyrka, varest hans vapen finnes ävensom familjens grav.
 • Alf, född posthumus 1642-12-09, död 1644-03-08.

TAB 3

Carl Gustaf, (son av Alf, Tab. 2), till Viby och Tåby, båda i Östra Ryds socken, Östergötlands län. Född 1637-06-28. Hovjunkare och kanslijunkare. Sekreterare på greve Otto Vilh. Königsmarks ambassad till Frankrike 1665-06-10. Kommissarie i reduktionskollegium 1674 och assessor därst. 1676. Tillika häradshövding i Vallentuna, Seminghundra, Långhundra och Lyhundra härader i Uppland 1674-12-30. Tillika häradshövding i Värmdö skeppslag 1681-04-27. Lagman i Uppland 1692-01-14. Ordf. i 1694 ars skogskommission i östra Uppland. Avsked med landshövdings titel 1719-09-05. Död 1720-12-08 på sin gård Alby i Botkyrka socken, Stockholms län. 'Han ingav vid 1682 års riksdag till ridderskapet och adeln ett märkvärdigt memorial emot suveränitetens införande, förespående rikets olycka, men vid vilket fastades sä litet avseende, att det icke ens finnes omnämnt i protokollet. Vid 1719 års riksdag infann han sig åter, nöjd över frihetens ånyo införande, och skall då hava yttrat med Simeon: Herre, nu låter du din tjänare fara i frid. Blev 1720 uppförd på riksrådsförslag men utnämndes icke därtill av drottningen. Hans porträtt samt byst av metall finnas på riddarhuset och vid 1809 års riksdag beslöt ridderskapet och adeln att slå en minnespenning över honom.' Någon sådan medalj slogs emellertid aldrig. Gift 1685-09-09 i Stockholm Kungsholms förs. i Stockholm med Elisabet Prytz i hennes 2:a gifte (gift 1:o med assessorn Johan Hansson, adlad Rosenhoff, född 1640, död 1681), född 1652-04-02 död 1732-06-23 på Alby och begraven i Botkyrka, dotter av kanslirådet Johan Claesson Prytz, adlad Prytz, och Margareta Grundel.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1685-12-07. Fänrik vid Upplands femmänningsreg, till fot 1703-03-02. Konfirm.fullm.6 s. å. 30/12. Livdrabant 1707-01-10. Stupade ogift 1709-06-28 vid Poltava.
 • Carl Gustaf, född 1686-11-18 i Stockholm Kungsholms förs. i Stockholm, död s. å. 28/12 och begraven 1687-01-14 i Värmdö kyrka
 • Carl Gustaf, född 1688-06-09 i Stockholm Kungsholms förs. i Stockholm. Studerande. Död 1705-06-11.
 • En son, begraven 1709-02-01 i Stockholm Kungsholms förs. i Stockholm.

TAB 4

Johan, (son av Carl Gustaf, Tab. 3), till Viby och Hällerstad, båda i Östra Ryds socken, Östergötlands län. Född 1689-06-26 i Stockholm Kungsholms förs. i Stockholm. Student i Uppsala5 1704-11-09. Hovjunkare. Lagman i Uppland 1719-09-05 efter sin fader. Död 1737-06-19 på Alby i Botkyrka socken, Stockholms län. Hans marmorepitafium med hans och hans fruars vapen ses i Botkyrka kyrka. 'Han var en snäll latinsk poet.'. Gift 1:o 1721-05-16 Korssäter med Maria Elisabet Lagerfelt, född 1701-11-03 Lagerlunda, död i barnsäng 1726-04-13 på Alby och begraven i Botkyrka kyrka, dotter av ryttmästaren Carl Gustaf Lagerfelt, och friherrinnan Maria Elisabet von der Osten, genannt Sacken, nr 104. Gift 2:o 1727-05-11 med friherrinnan Elisabet Funck, född 1707-10-21, död 1781-09-16 Alby, dotter av presidenten Gustaf Funck, friherre Funck, och Christina Cronström.

Barn:

 • 1. Elisabet Maria, född 1722-06-18 på Alby, död ogift 1799-04-05 Göstad
 • 1. Carl Gustaf, född 1723. Kapten. Död 1775. Se Tab. 5
 • 1. Catharina Johanna, född 1724-11-30, död 1739-04-07.
 • 1. Ulrika, född tvilling 1726-04-03 på Alby, död 1796-01-13 på Göstad. Gift 1752 med majoren Johan Christoffer Freijtag, natural. Freijtag, född 1718, död 1764.
 • 1. Brita, född tvilling 1726-04-03 på Alby, död där s. å. 10/6.
 • 2. Tyge, född 1728-06-10 på Alby. Student i Uppsala5 1743-09-26. Volontär vid livregementet till häst 1746-01-23. Kadett vid artilleriet 1749. Överfyrverkare vid artilleriet på Gotland 1752 om våren. Underlöjtnant 1754-12-30. Löjtnant 1760-12-31. Kapten 1771-06-05. RSO 1772-09-12. Avsked 1773-03-12. Major. Död barnlös 1785-12-26 i Stockholm. Gift 1754-06-25 med friherrinnan Ulrika Eleonora Siöblad, född 1734-10-01, död 1806-01-06 i Örnäs, dotter av generalfälttygmästaren friherre Per Siöblad, och friherrinnan Anna Helena Cronstedt.
 • 2. Fredrik Johan, född 1729. Sekreterare. Död 1775. Se Tab. 14.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1731-11-02 i Stockholm död 1737.
 • 2. Jakob, född 1733-05-26 i Stockholm död 1737.
 • 2. Christina, född 1734-12-15, död 1747-11-16.
 • 2. Lars, född 1736-07-27 på Alby, död 1737.
 • 2. Johan, född 1737-08-19, död s. å.

TAB 5

Carl Gustaf, (son av Johan, Tab. 4), till Viby i Östra Ryds socken, och Tomtaholm i Drothems socken, Östergötlands län. Född 1723-11-25. Kadett vid artilleriet 1741-12-00. Furir därst. 1742-09-08. Sergeant 1743-06-10. Livdrabant 1746-04-09. Kornett vid adelsfanan 1749-06-20. Fänrik vid livgardet 1756-03-26. Avsked såsom kapten i armén 1756-05-20. Död 1775-09-08 på Viby. Gift 1749-05-11 med Beata Magdalena Leijonancker, född 1724-09-22, död 1791-05-25 i Stockholm, dotter av vice amiralen Gustaf Fredrik Leijonancker, och hans 1:a fru Maria Elisabet Wernfelt.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1753. Ryttmästare. Död 1833. Se Tab. 6.
 • Alf, född 1754. Överstelöjtnant. Död 1832. Se Tab. 7
 • Eva Elisabet Ulrika, född 1755-11-19 på Bossgård. Stiftsjungfru. Död ogift 1840-02-03 i Linköping.
 • Beata Maria, född 1757-10-04 på Bossgård, död 1832-09-15 i Norrköping. Gift 1777-08-05 på Viby med ryttmästaren, friherre Carl Gustaf Cronhielm, född 1739, död 1822.
 • Tyge, född 1758-10-14, död s. å. 3/12.
 • Catharina Christina, född 1759-12-25, död 1760-03-09.

TAB 6

Johan Fredrik, (son av Carl Gustaf, Tab. 5), född 1753-04-15 Tomtaholm. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1771-10-07. Livdrabant 1775-06-20. Ryttmästares avsked 1786-09-12. Död 1833-01-19. Gift 1786-10-13 Dybeck med Christina Fredrika Löwen, född 1768-06-28, död 1834-07-20 i Linköping, dotter av överstelöjtnanten Sten Joakim Löwen, nr 1739, och Margareta Silnecker Ehrensparre.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1787-10-24, död 1791-11-24.
 • Magdalena Sofia Aurora, född 1789-01-18. Stiftsjungfru. Död ogift 1878-11-16 i Linköping.
 • Gustaf Adolf, född 1792-01-18. Reste 1805 till England och avhördes ej efter 1813. Se Tab. 6 A.
 • Lovisa Fredrika, född 1793-08-08 Gustorp. Stiftsjungfru. Död ogift 1875-03-09 i Linköping.
 • Fredrik Vilhelm, född 1798-04-07 i Norrköping. Fanjunkare vid drottningens livregemente1 1809-01-22. Officersexamen 1815-10-14. Fänrik vid konungens eget varvade regemente s. å. 4/8. Löjtnant därst. 1822-03-12. Löjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1824-11-02. Kapten därst. 1834-01-18. Död barnlös 1814-10-02 på Hyllie boställe i likanämnd socken, Malmöhus län. Gift 1826-10-15 Hovmanstorp med Maria Margareta Liedbeck i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen vid konungens eget värvade regemente Adolf Ulrik Ström, född 1779, död 1822-11-21 i Lund)7, född 1780-09-29 (13/9), död 1864-11-22 i Lund, dotter av professorn i Lund Erik Gustaf Liedbeck7 och Clara Grape.
 • Johan Christoffer, född 1808-09-25, död 1809-02-18 Torstorp

TAB 6. A

Gustaf Adolph , (son av Johan Fredrik tab. 6), född 1792-01-18 på Hellerstad, Östra Ryds socken. Reste 1805 till England och avhördes ej efter 1813. Kofferdist i engelsk tjänst. Befälhavare på hamnbåten i Whitehaven, Cumberland, England. Död 1860-10-20 i Whitehaven, Cumberland. Gift 1818-02-03 i Whitehaven, Cumberland, England med Isabella Jane Duff i hennes 2:a gifte (Gift 1:o 1814-05-28 i Whitehaven, Cumberland med sjömannen Davey Burnell och Elizabeth Souter), född 1797-05-10 (döpt 1799-10-24 i Whitehaven, Cumberland, England). Död 1855-01-24 i Whitehaven, Cumberland, England. Dotter av sjömannen John Duff.

Barn:

 • Gustaf Adolph, (döpt 1820-02-06 i Whitehaven, Cumberland, England).
 • John Duff, (döpt 1822-08-18 i Whitehaven, Cumberland, England).
 • Thomas, omkr. 1825. Levde 1841 i Whitehaven, Cumberland.
 • Isabella Jane, (döpt 1827-03-04 i Whitehaven, Cumberland, England). Troligen gift Harrison.
 • William Frederick, (döpt 1829-08-09 i Whitehaven, Cumberland, England). Emigrerade på 1840-talet till Australien och slog sig i början av 1860-talet ned som nybyggare i Nya Zeeland. Död 1894-0/-05 i North East Valley, Dunedin, Nya Zeeland.. Barnlös. Gift 1:o i Australien, där hustrun dog. Gift 2:o 1891-07-07 i Dunedin, Nya Zeeland, med Hannah Horder i hennes 2:a gifte (Gift 1:o med N N Davis, död på 1860-talet), född 1829 i Doresershire, England. Död 1897-07-31 i North East Valley, Dunedin, Nya Zeeland. Dotter av specerihandlaren John Horder och Sarah Attwood.
 • Eliza Jane, (döpt 1831-02-27 i Whitehaven, Cumberland, England). Död som barn.
 • Alfred, född 1832 (döpt 1833-04-14 i Whitehaven, Cumberland, England). varvstimmerman i Whitehaven. Död 1856. Gift. Se Tab. 6 A:I
 • Catherine, född 1835-07-15 i Whitehaven, Cumberland, England (döpt 1835-07-19). Död 1895-05-12. Gift 1887-01-12 i Whitehaven, Cumberland, England, ]] med fredsdommaren, advokaten och godsägaren John Musgrave i hans 2:a gifte (änkling), född 1816, död 1912. Son av godsägaren Jonathan Musgrave.
 • Henry, född 1937 i april eller maj i Whitehaven, Cumberland, England (döpt 1837-09-24), död 1838-03-06 i Whitehaven.
 • James, född 1840-12-19 i Whitehaven, Cumberland, England ]], död 1893-01-04 i Rio de janeiro. Gift 1872-07-13. Se Tab. 6 A:II.

TAB 6. A:I

Alfred, (son av Gustaf Adolph, tab 6 A), född 1832 (döpt 1833-04-14 i Whitehaven, Cumberland, England). Varvstimmerman i Whitehaven. Död 1856. Gift 1852-12-06 i Whitehaven, Cumberland, England, med Elizabeth Frears i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1860-12-15 i Whitehaven, Cumberland, med värdshusvärden och änkligen William Elliot, son av stenhuggaren James Elliot), född 1831. Dotter av auktionsförrättaren David Frears.

Barn:

 • Gustavus Adolphus, född 1853-01-31 i Whitehaven, Cumberland, England.
 • Fredrick William, född 1855-01-07 i Whitehaven, Cumberland, England. Ägde värdshuset "The Ship Inn" i Whitehaven. Död 1908-02-27 i Whitehaven, Cumberland, England. Barnlös. Gift 1882-09-17 i Whitehaven, Cumberland, England (vb med Mary Agnes Murray i hennes 2:a gifte (Gift 1:o med N N Kitchin, död före 1882), född 1841 eller 1842. Tidtagare vid kolgruvorna. Död 1929-07-17 i Whitehaven, Cumberland, England. Dotter av smeden Hugh Murray.
 • Alfred, född 1856-11-17 i Whitehaven, Cumberland, England. Död 1858-04-16 i Whitehaven, Cumberland, England.

TAB 6. A:II

James, (son av Gustaf Adolph, tab. 6 A), född 1840-12-19 i i Whitehaven, Cumberland, England. Kpfferdikapten i engelsk tjänst. Befälhavare å segelfartyget "Speke". Död 1893-01-04 i Rio de Janerio, Brasilien. Gift 1872-07-13 i West Derby, Lancaster, England ]] med Julia Walker, född 1848-10-26 i Bottle vid Liverpool, England. Död 1930-08-08 i Richmond, Surrey, England. Dotter av sjökaptenen Henry Walker och Julia Coyte i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N N Tyrrell).

Barn:

 • Catherine Augusta, född 1877-07-23 i Everton, West Derby, Lancaster, England. Ogift.
 • Julia Isabella, född 1879-10-28 i Lewisham, Kent, England. Död 1897-04-02 i Marylebone, London, England. Ogift.
 • James Randolph, född 1882-02-25 i West derby, Lancaster, England. Läkarex. vid St Thomas Hospital, London 1908. Skeppsläkare å postbåtar till Västindien. Major i brittisla arméläkarkåren och som sådan slutligen medicinsk befälhavare å lasarettssfartyget "Salta". Se Biografica. Död 1917-04-10 vid Ile d´Ouessant utanför Bretagne, Frankrike drunknade i samband med torpedering av lasarettsfartyget "Salta". Ogift.
 • Irene Eleanor, född 1885-06-24 i West Derby, Lancaster, England. Gift 1914-04-04 St Martin, London med kamgarnsspinnaremästaren George Norman Speak, född 1882-06-18 i Elland, Yorkshire, England. Död 1937-04-12 i Bath, Somersetshire, England. Son av kamgarnspinnaremästaren Alfred Speak och Anne Dodson.

TAB 7

Alf, (son av Carl Gustaf, Tab. 5), till Tynningö i Värmdö socken, Stockholms län. Född 1754-12-08 Tomtaholm Volontär vid livgardet 1770-01-17. Underofficer därst. s. å. 3/10. Fänrik 1771-06-05. RSO 1772-09-12. Kapten i armén s. å. 13/9. Löjtnant vid livgardet 1774-07-07. Kapten därst. 1780-05-03. Avsked med överstelöjtnants titel 1787-07-12. Död 1832-03-11 i Linköping. Gift 1:o 1777-11-18 på Tynningö med Gustava Christina Bögwald, död 1815-04-00 i Stockholm, från vilken han blev skild, dotter av grosshandlaren Teodor Bögwald. Gift 2:o 1800 med Brita Christina Le Moine, född 1770, död i barnsäng 1806-07-17 Västersäter, dotter av tullförvaltaren vid stora sjötullen i Stockholm Johan Le Moine och Anna Brita Hasselberg.

Barn:

 • 1. Carolina Christina Elisabet, född 1778-08-10 på Tynningö. Stiftsjungfru. Död änka 1855-12-15 i Arboga. Gift 1808-08-14 i Kristinehamn med häradshövdingen Anders Peter Otterström.
 • 1. Gustaf Fredrik, född 1779-08-27 på Tynningö.
 • 1. Magdalena Elisabet, född 1780-11-29 på Tynningö. Stiftsjungfru. Död 1782-05-22 på Tynningö och begraven s. å. 27/5.
 • 1. Johanna, född 1782-09-21, död s. å. 23/9.
 • 1. Alf Teodor, född 1785. Bankokommissarie. Död 1838. Se Tab. 8.
 • 1. Tyko Lars, född 1787-02-21, död s. å. 1/3 på Tynningö.
 • 1. Juliana Magdalena, född 1788 och död s. å. 1/9 på Tynningö, 14 veckor gammal, och begraven s. å. 5/9.
 • 1. Tyko, född 1789-12-24. Reste utrikes utan att sedermera låta höra av sig.
 • 1. Anna Maria, född 1791-03-00, död s. å. 4/3 på Tynningö, 1 dygn gammal, och begraven s. å. 10/6.
 • 1. Maria Gustava, född 1793-12-29 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1867-12-26 i nämnda stad. Gift 1809-02-28 med auktionskommissarien i Stockholm, RVO, Gustaf Adolf Björkman, född 1773-11-22 i nämnda stad, död där 1863-10-15.
 • 2. Henrietta Sofia, född 1801-06-28. Stiftsjungfru. Död ogift 1870-11-06 i Stockholm.
 • 2. Christina Amalia, född 1806-07-17 på Västersäter. Stiftsjungfru. Död 1837-07-22 i Stockholm. Gift 1831-12-16 med kaptenen vid flottan RSO Mattias Georg Törnqvist, född 1781-12-16, död 1856-02-04 i Stockholm.

TAB 8

Alf Teodor, (son av Alt, tab. 7), född 1785-06-07. Antagen på prov i riksbanken 1803-03-24. Kontorsskrivare i bankens revisionskontor 1805-11-14. Vice notarie i Stockholms stads auktionsverk 1809-02-24–1817. Kontorsskrivare i växelbanken 1809-07-20. Bokhållare 1811-06-20. Bankokommissarie 1817-01-02. Död 1838-06-21. Gift 1813-10-06 med Helena Charlotta Backman, född 1792-09-00, död 1861-03-03 i Stockholm.

Barn:

 • Lars August, född 1813-08-04 i Stockholm, liksom syskonen. Vice notarie vid auktionskammaren i Stockholm. Död där 1876-01-07.
 • Carl Fredrik Tyko, född 1815-11-04 i Stockholm. Byggmästare, sedan handelsbokhållare i Göteborg. Arkitekt. Död ogift 1887 4 4 i Stockholm.
 • Edvard Adolf, född 1817. Godsägare. Död 1873. Se Tab. 9.
 • Sigrid Charlotta, född 1819-05-24 i Stockholm, död 1831-03-07.
 • Knut Gustaf, född 1821. Destillator. Död 1898. Se Tab. 10.
 • Ernst Otto, född 1823-11-26. Överflyttade till Nordamerika. Levde ännu 1874 såsom sjöman under namnet Tomas Williams.
 • Yngve Reinhold, född 1825. Bruksförvaltare. Död 1864. Se Tab. 13.
 • Aurore Maria Carolina, född 1826-09-06, död 1875-01-08 i Stockholm. Gift 1859-05-25 med notarius publicus i Stockholm, RVO, Vilhelm d'Aubigné i hans 1:a gifte (g, 2:o 1876 med Göta Luisa Gustava Tellander, född 1828), född 1831-01-30 i Hälsingborg, död 1883-01-07 i Stockholm.
 • Christina Johanna Gustava (Kerstin), född 1828-04-15. Stiftsjungfru. Telegrafistexamen 1876. Extra ordinarie telegrafist vid järnvägsstyrelsens telegrafkontor i Stockholm s. å. 1/7. Död ogift 1905-05-16 i Stockholm.
 • Emilia Henrietta, född 1830-03-12. Föreståndarinna för den av henne grundade skolan för flickor i Sundsvall. Avsked 1881-06-00. Död ogift 1910-08-07 i Uppsala, domkyrk. förs..
 • Axel Sigfrid, född 1831-07-04. Bruksbokhållare. Genomgick Filipstads bergsskola 1856–1857. Inspektor på Os bruk i Gällaryds socken, Jönköpings län. Död 1883-02-28 i Göteborg.
 • Berta Hilda Charlotta, född 1832-12-25 i Stockholm. Stiftsjungfru. Handelsidkerska i Bollnäs, Gävleborgs län 1888. Död ogift 1915-09-30 i Stockholm.
 • Helena Amanda Elisabet, född 1834-07-28 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm, död ogift 1914-05-05 i Stockholm, Brännkyrka förs..

TAB 9

Edvard Adolf, (son av Alf Teodor, Tab. 8), född 1817-10-22 (4/10) i Stockholm. Farm. stud. 1835-10-07. Apotekarexamen 1839-05-01. Inköpte apoteket i Nora 1847 och försålde detsamma 1849-08-18. Inköpte apoteket i Arboga 1850-07-30 och ägde detsamma till 1852-08-00, då han försålde det. Innehade icke privilegium på något av apoteken. Död 1873-04-27 på sin egendom Grönö i Björskogs socken, Västmanlands län [Ba]. Gift 1848-12-13 i Nora med Vilhelmina Elisabet Wedberg, född 1830-12-13 i nämnda stad, död 1917-03-25 i Stockholm (Ensk.), Brännkyrka förs.. Dotter av bruksägaren Lars Erik Wedberg och Lovisa Vilhelmina Geijer.

Barn:

 • Sigrid Lovisa, född 1850-01-16 i Nora. Stiftsjungfru. Död s. å. 28/1.
 • Gerda Catharina Charlotta, född 1851-03-19 i Arboga. Stiftsjungfru. Föreståndarinna för elementarskolan för flickor i Falun 1872–1874 och för Lidköpings elementarläroverk för flickor 1876–1886. Död ogift 1926-09-22 i Stockholm, S:t Matteus förs..
 • Alf Edvard, född 1852-10-03, död 1856-01-22 på Grönö.
 • Tora Elisabet, född 1855-02-14 på Grönö, död där 1857
 • Ellen Helena, född 1857-09-15 på Grönö. Död 1934-08-09 i Stockholm. Gift 1877-10-06 i Lidköping med verkst. direktören i aktiebolag Mälareprovinsernas bank, RVO, vice häradshövdingen Bror Axel Tjernberg, född 1845-10-14 i Härnösand, död 1915-05-31 i Stockholm.

TAB 10

Knut Gustaf, (son av Alf Teodor, Tab. 8), född 1821-01-24 (26/1) i Stockholm (Mar.). Destillator i nämnda stad. Död där 1898-03-19. Gift med Inga Maria Göhle, död 1914-05-24 i Uppsala, domk. förs.. Dotter av serganten egendomsligaren Olof Vilhelm Göhle och Anna Elisabet Westerdahl.

Barn:

 • Knut Gustaf, född 1854. Arkitekt. Död 1937-05-24 i Östersund (db nr 65). Se Tab. 11.
 • Tekla Ingeborg Olivia, född 1855-08-02 i Stockholm, Maria förs, liksom syskonen. Lärarinna vid elementarskolan för flickor i Varberg 1876–1877, vid Åhlinska flickskolan i Stockholm 1877–1882 och vid Ateneum för flickor i Stockholm 1885–1911. Har i riksarkivet biträtt forskare med forskning och avskrivning av äldre handlingar jämte korrekturläsning 1912–1927. Död 1939-10-08 i Stockholm (S:t Johannes förs. db nr 161).
 • Sigrid Emilia Helena Maria, född 1857-03-04. Gift 1877-08-22 i Järfsö socken, Gävleborgs län med apotekaren och innehavaren av apoteket Nordstjernan i Gavle, RVO., Per August Hultman, född 1843-09-02 i Järfsö socken, död 1924-02-29 i Malmö.
 • Agnes Henrietta Axelina, född 1858-05-10. Kassörska i Stockholm. Död ogift 1903-07-25 å Ekelund.

TAB 11

Knut Gustaf, (son av Knut Gustaf, Tab. 10), född 1851-07-10 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm. Arkitekt i Sundsvall, dnr han aren efter stadens brand uppgjort ritningarna till de flesta enskilda byggnaderna. T. f. stadsarkitekt i sistnämnda stad 1892. Praktiserande arkitekt i Östersund 1904. Död 1937-05-24 i Östersund (db nr 65). Gift 1878-11-11 i Visby med Amanda Christina Josefina Boberg, född 1856-01-07 i nämnda stad. Dotter av tullvaktmästaren Olof Boberg och Maria Christina Elisabet Klintström.

Barn:

 • Margareta Maria (Gesta), född 1882-05-23 i Stockholm Klara förs. i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift i Eksjö förs. 1909-08-14 med förrådsförvaltaren vid Kalmar regemente Anders August Emil Carlfeldt född 1869-03-22.
 • Carin Ingeborg Elisabet, född 1884-07-01 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1924-11-12 i Stockholm med kyrkoherden i Grums pastorat av Karlstads stift Gustaf Petrus Sillén, född 1869-04-08 i Gesäters socken, Älvsborgs län.

TAB 12

Carl Gustaf Adolf, (son av Knut Gustaf, Tab. 11), född 1879-01-06 i Visby. Köpman i Hälsingborg. Gift 1904-05-21 i Vetlanda med Hedvig Vallifrid Constance (Wallifrid) Boström född 1884-07-27, i Säfsjö i Vallsjö förs., Jönk. Dotter av handlanden Ernst Boström och Hedvig Hansson.

Barn:

 • Ernst Gustaf Sören, född 1904-10-23 i Jönköping.
 • Nanna Margit Vallifrid, född 1906-01-23 i Säby förs.
 • Knut Gustaf Adolf, född 1908-04-02 i Hälsingborg.
 • Alf Börje Maximilian,
 • Sven Arne Erhard,
 • Stig Carl Gustaf,
 • Vera Birgit Maria,
 • Torsten Gösta Ingemar
 • Karin Ulla Kerstin
 • Gunnar Erik Verner

TAB 13

Yngve Reinhold, (son av Alf Teodor, Tab. 8), född 1825-04-08 i Stockholm. Förvaltare vid Gyljens bruk i Överkalix socken, Norrbottens län, död där 1864-04-20. Gift 1856-04-13 med Maria Josefina Almqvist, född 1831-01-11 i Råneå socken, Norrbottens län, död 1896-05-23 i Stockholm, dotter av kyrkoherden Christoffer Almqvist och Catharina Sofia Wennberg.

Barn:

 • Edvard Reinhold, född 1855-01-11 vid Gyljens bruk, liksom syskonen. Död 1929-02-07 i Stockholm. Volontär vid Södermanlands regemente 1874-02-28. Mogenhetsexamen 1875-12-16., Elev vid krigsskolan 1876-07-14. Utexaminerad 1877-10-27. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring, nu Gotlands infanteriregemente s. å. 30/11. Löjtnant 1884-03-03. Kapten 1896-08-07. RSO 1899-12-01. Avsked med tillstånd att såsom kapten kvarstå i regementets reserv 1908-12-18. Major i armén s. d. Tjänstg. vid arméförvaltningens revision i Stockholm 1909-10-01–1914-08-01.
 • Alf Hjalmar, född 1857-12-15, död 1862-09-22 i Överkalix.
 • Sigrid Helena Matilda, född 1860-12-16. Stiftsjungfru. Lärarinna vid Åhlinska skolan i Stockholm 1881–1884 och 1890–1921. Död ogift 1921-07-26 i Stockholm Finska förs..
 • Berta Amanda Sofia, född 1862-06-30, död s. å. 1/11 i Överkalix.
 • Axel Georg, född 1863-08-22, död 1865-04-14 i Överkalix.

TAB 14

Fredrik Johan, (son av Johan, Tab. 4), född 1729-08-18 i Stockholm Kungsholms förs. i Stockholm. Student i Uppsala5 1743-09-26. Sekreterare. Död 1775-12-16 Alby. Gift 1768-02-14 med Hedvig von Bergholtz, född 1737-06-22 i Kolbäcks socken, Västmanlands län, död 1776-07-12 på Alby, dotter av hovjägmästaren Melkior von Bergholtz och friherrinnan Christina Funck.

Barn:

 • Carl Johan, född 1768. Hovjägmästare. Död 1823. Se Tab. 15.
 • Christina Elisabet, född 1769-12-31, död 1863-05-26 Vänsjö. Gift 1796-09-08 på Alby med majoren, friherre Carl Gustaf von Roxendorff, född 1742, död 1807.

TAB 15

Carl Johan, (son av Fredrik Johan, Tab. 14), född 1768-12-14 Alby. Fänrik vid livgardet 1786-04-24. Kapten i dalregementet 1791-03-29. Stabskapten 1796-07-25. Premiärkapten därst. s. å. 25/12. Major i armén 1803-03-01. Kapten vid Österbottens regemente s. å. 9/3. RSO 1808-09-11. Överjägmästare i Skaraborgs län 1810-02-19. Avsked ur krigstjänsten såsom major i armén s. å. 1/5. Hovjägmästares titel 1813-11-08. Död 1823-01-31 på Vänsjö jägmästareboställe i Kållandsö socken, Skaraborgs län. 'Han var med i båda finska krigen och därunder vid Liikala, Anjala, Kymmenegård, Pitkä paasi och Björkö sund samt vid Siikajoki, Nykarleby, Oravais m. fl. ställen.'. Gift 1791-07-07 Ekenäs s socken, Skaraborgs län, dotter av majoren Johan Tandefelt, och Catharina Margareta Glansenstierna.

Barn:

 • Ulrika Margareta, född 1796-12-25. Stiftsjungfru. Död ogift 1849-11-22 på Magnusberg.
 • Christina Lovisa, född 1798-03-20. Stiftsjungfru. Död ogift 1884-02-15 Sörbo
 • Charlotta Aurora, född 1800-06-09. Stiftsjungfru. Död ogift 1872-09-26 på Sörbo.
 • Carl Johan, född 1803. Överjägmästare. Död 1892. Se Tab. 16.

TAB 16

Carl Johan, (son av Carl Johan, Tab. 15), född 1803-01-31 i Borgå i Finland. Kadett vid Karlberg 1817-09-29. Utexaminerad 1820-09-19. Fänrik vid Västgöta regemente 1820-10-19. T. f. överjägmästare i Skaraborgs län 1824-12-07. Löjtnant 1828-08-13. Kaptens avsked 1831-12-17. Överjägmästare i Skaraborgs län 1837-12-22. Överjägmästare i Östergötlands län 1850-11-02. RVO 1860-05-05. Tillika skogsinspektör i Östergötlands distrikt8 1869-12-10. GM i 12:e storleken att i kedja av guld bäras om halsen8 1880-08-13. Avsked 1886-07-10. Död 1892-11-03 på sin egendom Sörbo i Nykils socken, Östergötlands län. Gift 1:o 1836-06-11 Grimmestorp med Ulrika Henrietta König, född 1815-03-27 på sistnämnda egendom, död 1853-06-08 på överjägmästarbostället Skackebo i Nykils socken, dotter av kammarjunkaren Carl Gustaf König, och Maria Elisabet Dalman. Gift 2:o 1854-07-20 på Skackebo med sin svägerska Aurora Vilhelmina König, född 1813-04-18 på Grimmestorp, död 1899-01-06 i Linköping.

Barn:

 • 1. Hedvig Maria'' Lovisa, född 1839-03-01 Vänsjö. Stiftsjungfru. Äger tillsammans med systern Henrika Drättinge i Gammalkils socken, Östergötlands län. Död 1929-02-23 i Linköping, Gammalkils förs., Ög..
 • 1. Henrika Charlotta Vilhelmina (Henriette), född 1841-02-21 Ebbetorp. Stiftsjungfru. Död 1928-10-07 å Drättinge i Gammalkils socken, Ög..
 • 1. Christina Elisabet Ulrika (Elisa), född 1843-04-04 på Ebbetorp. Stiftsjungfru. Död 1905-08-28 i Hammars socken, Örebro län. Gift 1868-05-21 på Skackebo med lantbrukaren Jakob Herman Aspegren, född 1839-08-02 på Lilla Greby i Vikingstads socken, Östergötlands län, död 1903-02-06 Ånväga
 • 1. Carl Gustaf Magnus, född 1845, död 1847-02-22.
 • 1. Axel Vilhelm Alarik, född 1847. Major. Död 1922. Se Tab. 17.
 • 1. Tyko Johan Fredrik, född 1849. Kapten. Död 1921. Se Tab. 18.
 • 1. Rikard Henrik Albert, född 1850. Provinsialläkare. Död 1914. Se Tab. 19.
 • 1. Agnes Amalia Helena, född 1852-04-11 på Skackebo. Stiftsjungfru. Död 1869-07-06 Naterstad
 • 2. Maria Catharina Ulrika (Ullis), född 1855-11-13 på Skackebo. Stiftsjungfru. Gift 1878-07-19 på Sörbo med kaptenen i 1. livgrenadjärregementets reserv RSO, Adolf Henrik Forselius, född 1839-11-21, död 1894-01-25 i Linköping.

TAB 17

Axel Vilhelm Alarik, (son av Carl Johan, Tab. 16), född 1847-02-02 Frugården. Student 1866-05-29. Kadett vid Karlberg s. å. 1/9. Utexaminerad 1868-05-30. Underlöjtnant vid fortifikationen s. å. 8/9. Löjtnant 1876-03-24. Kapten 1884-12-05. RSO 1890-12-01. Lärare i byggnadskonst och ritning vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1894-05-01. RVO 1897-09-23. RDDO s. å. Major i armén s. å. 31/12. Avsked med tillstånd att såsom kapten kvarstå i fortifikationens reserv 1900-02-16. Avsked ur krigstjänsten 1912-02-02. Död 1922-09-23 i Stockholm, K. Svea Ingenjörkår förs.. Gift 1:o 1876-09-01 i Stockholm med Anna Aurora Rosa Aimée Camitz, född 1848-01-01 Borrud ]], död 1899-04-09 i Stockholm, dotter av bruksägaren Johan Vilhelm Camitz och Apollonia Augusta Aimée af Cristiernin. Gift 2:o 1901-05-31 i Stockholm med Ellen Amalia Löwenadler, född 1869-05-28 i Stockholm. Dotter av kassören Fredrik Vilhelm Löwenadler och Isabella Feit.

Barn:

 • 1. Alf Carl Axel Vilhelm, född 1877-09-24 på Karlsborg, liksom helsyskonen, död där 1882-02-27.
 • 1. Elsa Ulrika Aimée, född 1879-03-24 i Karlsbergs förs., Skar. Stiftsjungfru. Gift 1903-08-31 i Höja prästgård Kristianstads län med ingenjören och fabriksägaren Carl Arvid Granqvist, född 1863-10-15 Botholm, död 1936-04-17 i Nässjö (Berkaryds socken, Jön. db nr 10).
 • 1. Tora Martina Aimée, född 1882-11-04. Stiftsjungfru. Död 1884-01-11 på Karlsborg.
 • 1. Sigrid Adèle Aimée, född 1886-05-29. Stiftsjungfru. Pianist. Gift 1:o 1912-10-05 i Stockholm med sin kusin, kaptenen Carl Verner Albert Gyllencreutz, från vilken hon 1925-06-02 blev skild genom Askins, Hisings och Sävedals domsagas häradsrätts utslag, född 1887. Gift 2:o 1925-07-25 i Göteborgs domk. förs. med konsertmästaren vid Göteborgs orkesterförening Lars'' Fermæus född 1894-05-03 i Göteborg. kammarmusiker.
 • 1. Anna Rosa Margareta, född 1887-12-27. Stiftsjungfru. Gift K. Svea Ing.kårs förs. 1918-10-19 i Stockholm med tjänstemannen Carl Gustaf Stellan Warelius född 1880-08-27 i Göteborg. Kamrerare.
 • 2. Christina, född 1903-08-04 i Svea Ing kårs förs, Stockholm. Stiftsjungfru.

TAB 18

Tyko Johan Fredrik, (son av Carl Johan, Tab. 16), född 1849-04-25 på Frugården. Kadett vid Karlberg 1869-03-01. Utexaminerad 1871-06-01. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet s. å. 9/6. Löjtnant 1878-05-03. Kapten 1889-08-05. RSO 1894-04-28. Avsked 1901-06-28. Kontrollör vid brännvins- och maltdryckstillverkningen i Stockholm 1921-02-00. Död där 1921-03-31, Engelbrekts förs.. Gift 1887-11-26 i Motala med Agnes Vilhelmina Swenson, född 1853-05-08 i Vadstena. Död 1927-02-21 i Engelbrekt förs, Stockholm. Dotter av ogifta pigan Inga Helena Svensdotter.

Barn:

 • Sara Helena Aurora, född 1890-07-19 i Motala l. förs. Stiftsjungfru. Mogenhetsexam, i Stockholm 1908-05-22. Med. kandidat 1911. Underläkare vid Falu lasarett 1914, vid Visby lasarett 1915. Amanuens vid Serafimerlasarettets gynekologiska klinik 1916. Med. licentiat 1917. Underläkare vid Göteborgs barnsjukhus 1917–1918, vid Källtorps sanatorium 1920. Amanuens och underläkare vid Allm. barnhuset 1919 och 1921–1922, vid barnsjukhuset Samariten 1923. Läkare vid Stockholms folkskolor och vid Åhlinska skolan. Praktiserande läkare i Stockholm.
 • Hedvig Ulrika Focasa (Casa), född 1893-07-14 i Motala. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1920-08-18 i Berlin med konstnären (målaren), professorn vid konstakademien i München Paul Rieth, född 1871-06-16 i Pössneck i Thüringen, död 1925-05-15 i München. Gift 2:o 1927-01-16 i Tyska kyrkan i Stockholm med löjtnanten Harald Johan Gabriel von Seth, i hans 2:a gifte, född 1893
 • Carl-Gösta Linus, född 1894-11-26 på Odensberg i Säby socken, Jönköpings län. Tandläkare i Stockholm. Gift 1925-11-02 på villa Eken i Floda socken med Astrid Wadell, född 1898-04-26 i Göteborg, tandläkare, dotter av gymnastikdirektören Luther Emil Wadell och Anna Larsson.

TAB 19

Rikard Henrik Albert, (son av Carl Johan, Tab. 16), född 1850-07-14 på Frugården. Mogenhetsexam, i Linköping 1871-06-14. Student i Uppsala s. å. 18/9. Med. filosofie examen 1872-12-13. Södra Biträdde vid massage- och elektricitetsbehandlingen vid Sätra hälsobrunn somrarna 1874 och 1875. Med. kandidat examen 1878-12-14. E. läkare i Grythytte distrikt 1879-06-15–16/8. E. läkare i Grenna 1881-01-09–1/5. E. läkare i Västerås s. å. 12/6–5/7. T. f. lasarettsläkare i sistnämnda stad s. å. 6/7–7/8. E. läkare i Grythytte distrikt s. å. 1/9–1/10. Stipendiat i flottan 1882-01-30–1886-03-30. E. läkare vid flottans station i Karlskrona 1882-02-10–1/5. Läkare vid den fysikaliskmeteorologiska expeditionen till Spetsbergen 1882-06-24–1883-09-11. E. läkare vid nyssn. flottstation 1884-01-09–30/4. Med. licentiat examen i Uppsala 1885-04-29. Uppbördsläkare på monitoren John Ericsson 1885-05-07–1/8. T. f. distriktsläkare i Åtvidabergs distrikt s. å. 1/9. Distriktsläkare i nämnda distrikt 1886-04-18. Ledamot av svenska militärläkarföreningen s. å. Andre bataljonsläkare vid 1. livgrenadjärregementet s. å. 6/5. Genomgick militärläkarkursen 1887. Ledamot av svenska läkarsällskapet s. å. 18/10. Avsked från andre bataljonsläkartjänsten 1891-02-20. Provinsialläkare i Tjällmo distrikt av Östergötlands län 1892-12-16. Transp. till Vetlanda distrikt 1894-02-02 och till Boxholms distrikt 1905-05-12. RVO 1912-06-06. Avsked 1912-08-30. Död 1914-02-21 i Kisa förs., Ög. Gift 1886-08-25 i Åtvids kyrka Östergötlands län med Vendela Johanna Movik, född 1860-10-18 på Åtvidaberg i Åtvids socken, död 1912-02-13 Ådala ]], dotter av brukskassören Verner Movik och Matilda Carlsson.

Barn:

 • Carl Werner Albert, född 1887. Kapten. Se Tab. 20

TAB 20

Carl Werner Albert, (son av Rikard Henrik Albert, Tab. 19), född 1887-08-07 på Åtvidaberg i Åtvids förs., Ög. Kadettaspirant vid kustartilleriet 1904-06-18. Mogenhetsexamen i Linköping 1905. Officersexam, vid sjökrigsskolan 1908-10-26. Underlöjtnant i kustartilleriet s. å. 30/10. Löjtnant 1912-08-27. Genomgick sjökrigshögskolan 1913-10-011914-04-30. Adjutant hos kommendanten i Älvsborgs fästning 1914-08-05–1918-10-30 och 1921-10-01–1927-03-31. Sifferrevisor i rederiaktiebolag Svenska Amerikalinjen och Svenska Amerika–Mexikolinjen 1915–1927 samt i aktiebolag Löwenadler & C:o 1921–1927. Kapten vid kustartilleriet 1918-12-31. Lärare vid kustartilleriets högre underofficersskolor 1927-10-15. RSO 1929-06-06. 1933 chef f Kungsholms fort i Karlskrona. Avsked 1938-09-02 fr. o. m. s.å. okt. 1. Befälhavare för Karlskrona sjörullföringsområde s.å. okt. 1. Gift 1:o 1912-10-05 i Stockholm K. Svea Ing.kårs förs. med sin kusin Sigrid Adèle Aimée Gyllencreutz i hennes 1:a gifte, från vilken han blev skild genom Askims, Hisings och Sävedals domsagas häradsrätts utslag 1925-06-02, i hennes första gifte (gift 2:o 1925-07-25 i Stockholm med konsertmästaren vid Göteborgs orkesterförening Lars Fermæus, född 1894-05-03 i Göteborg), född 1886-05-29 på Karlsborg. Dotter av majoren i armén Axel Vilhelm Alarik Gyllencreutz och hans första hustru Anna Aurora Aimée Camitz. Gift 2:o 1926-02-02 i Svenska kyrkan i Köpenhamn (Göteborg, Vasa förs., vb) med Astrid'' Young, född 1891-01-13 i Göteborg. Dotter av kassören Robert Young och Carrie Nilsson.

Barn:

 • 1. Anna-Stina, född 1913-10-02 i Stockholm
 • 2. Carl-Tyke Robert, född 1927-04-22 i Göteborg.


Utan känt samband:

 • Göran Gyllencreutz. Assessor. Gift med Helena Sepelia.

Barn:

 • Erik, döpt 1688-07-22 i Stockholm Hedvig Eleonora förs. i Stockholm [RHG].

Källor

1Al. 2At (KrA). 3Uff. 4KrAB. 5Um. 6Lk. 7Öä VIII s. 406. 8Sj. 9At (Sch). 10Bytesakt KA (medd. av assessor O.Adelborg). 11Svea hofr. lib. caus, vol 97 p. 1 (medd. av assessor O. Adelborg), 12Svea hofr. lib. caus, vol. 104 p. 4 (medd. av assessor O. Adelborg). 13Svea hofr. lib. caus., vol. 34 (medd. av O. A.).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: