:

Bär nr 465

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Bär nr 465 †

Adlad 1649-05-09, introd. 1650. Utdöd 1742-08-24.

Denna ätt, som var känd redan år 1122 och i vapnet förde en björn i blått fält med ett lod i den upplyftade högra framfoten, måste noga skiljas från en annan adlig släkt Bär, vilken utbrett sig i Pommern, Mecklenburg och Luneburg och till vapen hade en björn, hållande högra tassen upp i vädret.


  • Johan Bär, född i Kurland. Trädde i svensk tjänst.

Barn:

  • Johan Bär, adlad Bär, till Malmö i Kvillinge socken, Östergötlands län. Född 1620-06-29, i Narva. E. adelsbuss 1642-09-24. Ordinarie 1644-04-10. Löjtnant vid amiralitetet 1645-03-01, chef för Södermanlands kompani 1648–1649.
  • Adlad 1649-05-09, (introd. 1650 under nr 465, bibehållande sina förfäders vapen och namn). Kapten 1653-08-01. Förde skeppet Hjorten i C. G. Wrangels flotta 1658-10-00. Major 1659-01-10. Amirallöjtnant 1664-12-05. Förordnad att verkställa generalmönstring på Åland och i Finland s. å. 16/12. Amiralitetsråd 1674-12-10. Vice amiral i 2. eskadern av Stenbocks flotta 1675 i okt. Amiral 1676-04-06. Chef för 3. eskadern i Lorentz Creutz' flotta i maj s. å. Entledigad av konungen s. å. 13/6 för felaktig manövrering i slaget mellan Rugen och Bornholm s. å. 26/5. Frikändes av kommissorialrätten 1677-08-14, men blev icke åter insatt i tjänsten. Död 1688-05-24 på Malmö och begraven i Kvillinge kyrka, där hans vapen uppsattes [Zf], Gift med Anna Christina Stolte, född 1646. Död 1701-03-08, på Malmö och begraven s. å. 6/8 dotter av hovjunkaren Claes Slätte, nr 97, och Maria Stiernfelt eller Grubbe.

Barn:

  • Claes, döpt 1668-10-03. Kapten i holländsk tjänst. Död 1702-11-26 på Malmö.
  • Margareta, född 1669-11-17 på Malmö, död 1743-11-25 Loddby Gift 1696-12-27 på Malmö med överstelöjtnanten Mattias Gustaf Staël von Holstein, född 1666, död 1720.
  • Anna, född 1671-05-09, död 1729-03-18 Slattefors. Gift 1698-12-28, på Malmö med överstelöjtnanten Carl Mauritz von Gertten, född 1672, död 1721.
  • Johan, till Malmö samt Bolltorp i Skönberga socken, Östergötlands län. Född 1673-04-24. Volontär vid Erskines svenska regemente i Brabant 1689. Fänrik därstädes 1692. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1695-08-13. Löjtnant därstädes 1700-09-17. Kapten s. å. 17/10. Major 1706-02-05. Överstelöjtnants titel 1722. Majors indelning 1727-08-15. Överstelöjtnant vid regementet 1737-10-10. Kommendant på Älvsborgs fästning 1740. Död barnlös 1742-08-24 och begraven i Kvillinge kyrka, där hans vapen och en tryckt tavla, upptagande hans levnadslopp på vers, uppsattes. Med honom utgick ätten på svärdssidan. Han var med i slaget vid Narva, övergången över Duna, slaget vid Klissov, belägringen av Thörn samt slagen vid Fraustadt, Holotzin och Malatitze. Gift 1:o 1704-03-16, på Landsjö i Kimstads socken, Östergötlands län med Beata Strömfelt, död 1726-02-12 på Malmö, (?) dotter av Carl Filip Strömfelt, och Agneta Ållongren i Östergötland. 2:o 1727-06-29 med friherrinnan Christina Oxenstierna af Eka och Lindö, född 1688-05-27 Eka, död 1760-08-21, på Krusenhov i Kvillinge socken, dotter av kammarherren friherre Åke Oxenstierna af Eka och Lindö, och Johanna Elisabet De Geer. Hon lät uppmura koret i Kvillinge kyrka
  • Catharina, döpt 1677-06-13 i Stockholm i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, död ogift 1725-03-10.
  • Magdalena, född 1680, död 1694-03-23, i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: