:

Sparre av Ellinge

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Jon.

Söner:

 • Bengt Jonsson.
 • Nils Jonsson.

TAB 2

Sven Jonsson (son av Jon, tab. 1). Bosatt i Espinge i Hurva sn i Frosta hd i Skåne. Var gift med Cecilia, dotter av Klaus Servin.

Son:

 • Nils Svensson, 1393—1434, riddare. Se tab. 3.

TAB 3

Nils Svensson (son av Sven Jonsson, tab. 2). Omnämnes 1393. Dubbad till riddare något av åren 1403—1411, sannolikt vid drottning Filippas kröning 1406. Levde ännu 22.11 1434. Innehade Ellinge. Var första gången före 12.5 1395 gift med Pernilla Petersdotter, dotter av Peter Åkesson (Tott), och andra gången före 10.6 1417 med Märta, dotter av riddaren Jon Hjärne och Katarina Jonsdotter (Sudreimsätten).

Barn:

 • 1. Klaus Nilsson, 1425, dog 1451 el. 1452, riddare, danskt riksråd. Se tab. 4.
 • 2. Pernilla Nilsdotter. Blev 13 år gammal. Ärvde sina morbröder Henrik, Jöns och Erengisl Hjärne och ärvdes själv av halvbrodern Klaus.
 • ? Per Nilsson. Hans vapenbild (två sparrar) finnes i Västra Sallerups kyrka. Var gift med ? Talle Mus (Drefeld)

TAB 4

Klaus Nilsson (son av Nils Svensson, tab. 3). Omnämnes som morbrodern Axel Peterssons (Tott) fogde på Varberg 1425. Uppträder som dennes ombud även 1429. Dubbades till riddare mellan 17.1 1441 och 23.2 1442, således troligen vid konung Kristofers kröning 14.9 1441. Var hövitsman på Brömsehus 1441. Innehade vid sin död Lycka län i Blekinge som pantlän, vilket troligen förvärvats före 1447, då han köpte gårdar i staden Lyckå. Var danskt riksråd 1448. Skrev sig till Ellinge. Levde ännu 6.9 1451 men var död i början av följande år. Var först gift med Cecilia Dode och blev i oktober 1438 omgift med Katarina Stensdotter, som var dotter av Sten Turesson (Bielke) och Margareta Karlsdotter (Sparre av Tofta). Fru Katarina levde ännu 28.2 1458 men var död 1465. Hennes arvegods utgjordes av sätesgården Vik i Balingsta sn i Hagunda hd i Uppland samt ett flertal gårdar i Hagunda, Lagunda och Trögds hd i Uppland, i Yttertjurbo hd i Västmanland samt i Gudhems, Kållands, Laske, Redvägs, Skånings, Vadsbo och Vartofta hd i Västergötland.

Son:

 • 2. Nils Klausson, (1452) 1458, dog 1505, riddare, riksråd. Se tab. 5.

TAB 5

Nils Klausson (son av Klaus Nilsson, tab. 4). Under 1452 utspelade händelser sägas ha ägt rum, då han ännu låg i linda. Var sedan s. å. bosatt i Sverige. Var omyndig ännu 1458. Bekräftade en donation 27.2 1465. Var riksråd 1473. Blev hövitsman på Älvsborg 1473, vilket slott han innehade till 1497. Var hövitsman på Stegeholm 1498—1505 och på Lyckå i Blekinge 1503. Innehade dessutom 1497 Kåkinds och Vadsbo hd i Västergötland samt Hagunda och Ulleråkers hd i Uppland som län, varav Vadsbo avstods senast 1499. Dubbades till riddare vid konung Hans kröning 1497. Dog mellan 26.10 och 6.12 1505. Nämnes i regel till mödernegården Vik, vid några enstaka tillfällen till Ellinge. Gift 21.9 1477 med Margareta Lagesdotter, som var dotter av riddaren Lage Broek och Else Petersdotter (Laxman). Fru Margareta föddes omkring 1462 och dog 25.11 1526.

Barn (av Nils Klausssons barn dog tre eller fyra sommaren 1501):

 • Katarina Nilsdotter. Död 1.11 1520, samma dag som mannen. Gift 22.11 1495 med riksrådet Peter Turesson (Bielke). Hennes arvegods lågo i Handbörds och Tveta hd i Småland, i Hardemo hd i Närke, i Ale, Gudhems, Gäsene, Kållands, Laske, Redvägs, Skånings, Vartofta och Väne hd i Västergötland, i Yttertjurbo hd i Västmanland samt i Färentu-na, Håbo, Lagunda, Simtuna, Torstuna och Trögds hd i Uppland. Morgongåvan bestod i jordegendom i Stranda och Sunnerbo hd i Småland, i Selebo hd i Södermanland samt på Öland.
 • Elsa Nilsdotter. Levde troligen ännu 1505. Var troligen före 1503 gift med sedermera riksrådet Axel Posse, vilken sedermera blev omgift med Anna Axelsdotter, dotter till riksrådet Axel Matsson (Hällekisätten).
 • Pernilla Nilsdotter. Skrev sig till fädernegården Vik, levde ännu 1555 men var död före 11.5 1557. Gift 24.8 1502 eller 30.8 1503 med riksrådet Sten Kristiernsson (Oxenstierna), som dog 1516 och tidigare, 19.10 1489, blivit gift med Kristina Eriksdotter (Tott), vilken levde ännu 1499
 • Anna Nilsdotter.
 • Margareta Nilsdotter.
 • Brita Nilsdotter.
 • Margareta Nilsdotter.
 • Beata Nilsdotter.
 • Klaus Nilsson.
 • Sten Nilsson.
 • Knut Nilsson. Riksråd 1520. Dog 1522
 • Nils Nilsson. Levde 1509. Men dog troligen före myndig ålder.
 • Ture Nilsson. Levde 1509. Men dog troligen före myndig ålder.
 • Göran Nilsson.
 • Karl Nilsson
 • Hans Nilsson

Källor

Äldre svenska frälsesläkter. Utgivna av riddarhusdirektionen. (ÄSF). Kjell-Gunnar Lundholm

Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen.

: