Schürer von Waldheim nr 2201

Från Adelsvapen-Wiki

2201.jpg

Adliga ätten Schürer von Waldheim nr 2201

Adlad 1809-06-29 enl. 37 § R.F., introd. s. å.

Ätten säges redan omkr. 1500 hava av kejsar Maximilian I erhållit bekräftelse på gammalt adelskap jämte förbättring av vapnet.

TAB 1

Ignatius Schürer (översiktstab. 1), född 1491. Syndikus i Halberstadt. Död 1572. Gift med Agneta Stösser.

Barn:

 • Dominik Schürer von Waldheim, född 1540. Ryttmästare i österrikisk tjänst. Adlad 1592 av tyska kejsaren för sina trogna tjänster i krig mot turkarna, av vilket adelskap hans kusiner Valentin och Casparus blevo delaktiga. Död 1616. Gift med Catharina Hedvig von Zeidlitz.

Barn:

 • Valentin Schürer von Waldheim, född 1568. Gick i civil tjänst och blev auditör, men tog avsked vid äldre broderns död, vilken bror han ärvde. Död 1637. Gift 1:o med Christina Kock, död 1611. Gift 2:o med Anna Sibylla Neumann.

Barn:

 • 1. Georg Schürer von Waldheim, född 1604. Glashyttemästare i Grumbach. Död 1679-05-18. Gift med Elisabet Herttelt, född 1612-05-01, död 1685-09-05, dotter av borgmästaren i Bömisch-Kämnitz Johannes Herttelt och Ursula Hoffmann.

Barn:

 • Johan Georg Schürer von Waldheim, herre till Falkenau (Waldheim) i Böhmen m. fl. gods. Född 1645. Juriskonsult. Död 1713. Gift 2:o med Anna Maria Gichler von Allsits.

Barn:

 • 2. Josef Schürer von Waldheim, född 1698. Vistades utan tjänst på sin äldre broders egendomar samt biträdde honom vid skötseln av dem. Övergav efter hans död av politiska orsaker sitt fädernesland, bortlade adelsnamnet och kom 1749 till Sverige, där han blev handlande. Död 1770-09-10 i Stockholm. Gift med N. N. Gürtler.

Barn:

 • Josef Schürer, född 1727-05-10. Kom med fadern till Sverige. Blev borgare och handelsman i Stockholm 1773-10-05. Död 1785-10-28. Gift på 1750-talet med Sara Sivert, dotter av handelsmannen i Stockholm Lorentz Sivert och Sara Susanna Oijens.

Barn:

 • Johan Schürer, adlad Schürer von Waldheim (översiktstab. 2,) född 1762-03-25 i Stockholm. Kadett vid artilleriet 1776-02-15. Student i Uppsala1 1777-10-13. Underlöjtnant därst. 1778-06-29. Löjtnant 1787-05-30. Regementsadjutant 1790-03-07. Stabskapten 1792-07-18. Kapten med kompani 1794-03-24. RSO 1799-11-16. 2. major 1803-04-27. 1. Major 1805-03-28. Överstelöjtnant i regementet samt adlad 1809-06-29 enl. 37 § R. F. Och med förfädernas namn och vapen (introd. s. å. 30/9 under nr 2201). LKrVA 1810-02-24. Bataljonschef vid nämnda artilleri 1816-01-23. Överstelöjtnant därst. 1818-06-02. Överste i artilleriet 1823-07-04. Generaladjutant 1833-01-28. Död 1836-03-12 i Stockholm. 'Han bevistade finska kriget 1788–90, därunder han 1788 var kommenderad med ett sexpundigt batteri vid den delen av armén, som var beordrad mot Fredrikshamn samt i slutet av samma år befalld att mottaga befälet över det trepundiga batteri, som var fördelat på Hälsinge regemente och med vilket han den 15 juli 1789 bevistade träffningen vid Kaipiais. Beordrades slutligen sistnämnda år att förrätta adjutantstjänsten vid arméns artilleriexpedition.’. Gift 1798-10-18 med Charlotta Ulrika Hilleström, född 1770-03-19, död 1835-03-03, dotter av den berömde målaren, professorn vid fria konsternas akademi Per Hilleström och Ulrika Lode.

Barn:

 • Per Johan, adelsman vid faderns död 1836. Född 1800. Kammarherre. Död 1862. Se Tab. 2.
 • Josef, född tvilling 1802-05-16, död 1803-03-21.
 • Gustaf, adelsman vid brorsonens död 1867. Född 1802. Överstelöjtnant. Död 1874. Se Tab. 3.
 • Charlotta Josefina, född 1804-02-29, död 1805-08-16.
 • Carolina Vilhelmina, född 1805-03-09, död s. å. 18/3.
 • Adolf Mauritz, född 1807. Ryttmästare. Död 1876. Se Tab. 5.
 • Fredrik August, född 1808. Hovjägmästare. Död 1857. Se Tab. 6.
 • Carl Edvard, född 1811-11-09 i Stockholm. Sergeant vid Västmanlands regemente 1828-11-27. Fänrik därst. 1829-05-16. Löjtnant 1834-02-15. Vice ceremonimästare 1835-10-29. Kammarherre 1836-05-08. Avsked ur krigstjänsten 1844-11-14. Död ogift.
 • Axel Ludvig, född 1815. Kapten. Död 1854. Se Tab. 10

TAB 2

Per Johan, (son av Johan Schürer von Waldheim), adlad Schürer von Waldheim, Tab. 1), adelsman vid faderns död 1836. Född 1800-03-13 i Stockholm. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1813-02-24. Officersexamen 1814-03-20. Underlöjtnant s. å. 22/5. Artilleristabsofficer 1821. Löjtnant vid nämnda regemente 1822-04-30. Kapten och kompanichef därst. 1828-10-22. Kammarherre 1830-02-15. Major 1833-12-21. Artilleribefälhavare på Gotland 1834-05-21. RSO 1837-01-28. Kommendant och tygmästare i Visby s. å. Avsked från befattningarna på Gotland 1839. Avsked ur krigstjänsten 1844-05-29. RDDO 1848-12-07. Död 1862-12-07 i Stockholm och ligger jämte sin hustru, en son och en dotter begraven å artillerikyrkogården i nämnda stad. Han deltog som kompanichef i danska kriget 1848–1849. Gift 1830-01-07 i Stockholm med hovfröken friherrinnan Ebba Charlotta Agneta Oxenstierna af Eka och Lindö, född 1797-11-19 i Stockholm, död där 1875-01-10, dotter av envoyén friherre Carl Gustaf Oxenstierna af Eka och Lindö, och Marianne Tomkins.

Barn:

 • Carl Johan Valentin, född 1831-04-08. Styrman. Död ogift 1852-01-02 i Pernambuco.
 • Rudolf Oskar Maximilian, född 1832-06-19. Försvann år 1855 under en sjöresa i Bottniska viken. Förklarades död genom Visby rådstuvurätts beslut 1892-08-15.
 • Agnes Mariana Charlotta, född 1833-10-01 Enebyberg, död ogift 1867-08-01 i Stockholm och begraven å artillerikyrkogården.
 • Josefina Augusta Botilda, född 1834-12-01 i Visby, död 1918-06-13 i Stockholm. Gift 1855-09-24 i Visby med t. f. direktören vid Karlskrona arbetskår, majoren i armén, RSO, Olof Teodor Sundholm, född 1823-08-04 på Abrahamstorp vid Hjo, död 1882-03-16 Tjurkö genom olyckshändelse.
 • Herman Sigfrid Boleslaw, adelsman vid faderns död 1862. Född 1835-11-29 Vible. Student i Uppsala 1853-12-08. Filosofie kandidat 1863. Extra ordinarie kanslist i ecklesiastikdepartementet 1864. Adjunkt vid högre elementarläroverket i Strängnäs s. å. 1/9. T. f. lektor 1865-08-27. Död ogift 1867-10-29 i Stockholm och begraven å artillerikyrkogården.
 • Berta Hildegard Cecilia, född 1837-02-09 på Vible, död ogift 1927-02-06 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs..
 • Egon Axel Ottokar, född 1839-12-28, död 1843-05-27.
 • Sigrid Vendela Adelgunda, född 1842-02-24 på Vible, död 1907-12-07 i Stockholm. Gift där 1869-08-14 med docenten i gynekologi vid karolinska institutet i Stockholm, med. doktorn Sven Sköldberg, född 1838-11-29 i Jönköping, död 1872-10-22 i Stockholm och begraven på Solna kyrkogård.

TAB 3

Gustaf, (son av Johan Schürer [von Waldheim], adlad Schürer von Waldheim, Tab. 1), adelsman vid brorsonens död 1867. Född tvilling 1802-05-16 i Stockholm. Furir vid Svea artilleriregemente 1814-07-14. Sergeant därst. 1816-01-03. Artilleriofficersexamen 1818-06-14. Fänrik vid Västgötadals regemente s. å. 19/12. Löjtnant därst. 1823-04-22. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1831-05-03. Adjutant vid 4. militärdistriktets stab 1834-01-01. Kapten i armén s. å. 28/10 och vid förutn. regemente 1836-07-27. Kapten vid livbeväringsregementet s. å. 16/12. RGrFrO med silverkorset 1837-05-16. Ledamot i direktionen för arméns pensionskassa 1839-11-00. RSO s. å. 1/12. Major i armén 1843-07-04. Avsked från sistnämnda regemente 1853-05-19 med tillstånd att kvarstå i armén. Överstelöjtnant i armén 1860-05-04. Ledamot av krigshovrätten s. å. i juli. Död 1874-12-06 i Stockholm och ligger jämte sin hustru begraven i Wijnbladhska graven å Solna kyrkogård. Gift 1836-07-13 på Dalarö vid Stockholm med stiftsjungfrun Adamina Augusta Bruce, född 1801-01-26, död 1872-04-09 i Stockholm, dotter av kammarherren Adam Bruce, och Fredrika Charlotta Wijnbladh.

Barn:

 • Johan Adam Gustaf Mikael, adelsman vid faderns död 1874. Född 1836. Vice konsul. Död 1883. Se Tab. 4
 • Charlotta Sofia Augusta (Lotten), född 1838-05-10, död ogift 1892-07-04 i Stockholm och begraven å Solna kyrkogård.

TAB 4

Johan Adam Gustaf Mikael, (son av Gustaf, Tab. 3), adelsman vid faderns död 1874. Född 1836-10-25 i Stockholm. Sergeant vid Västmanlands regemente 1855-01-17. Underlöjtnant därst. 1856-06-17. Löjtnant 1862-07-09. Avsked 1864-05-24. Anställd i nordamerikansk krigstjänst och deltog därunder i kriget 1865. Nordamerikansk vice konsul i Stockholm 1875–1877. Chef för firman Osborn & C:o i Bremen. Död 1883-11-23 i Charkow i Ukraina. Gift 1:o 1865-06-06 med Margareta Matilda Adelaide (Tillie) Barry, född 1846 i Irland, död 1881, dotter av kaptenen Barry och Marta Florence O'Brien. Gift 2:o med Clara von Wallenburgen i hennes 2:a gifte.

Barn:

 • 1. Florence Augusta, född 1868-01-04, död ogift.

TAB 5

Adolf Mauritz, (son av Johan Schürer [von Waldheim], adlad Schürer von Waldheim, Tab. 1), född 1807-02-14 i Stockholm. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1822-04-24. Underlöjtnant därst. 1823-12-03. Kornett vid livregementets dragonkår 1826-04-18. Löjtnant därst. 1828-05-17. Ryttmästare 1834-11-11. Avsked 1841-04-20. Död 1876-06-15 i Uppsala och där begraven Ägde en tid Värnsta i Lillkyrka socken Uppsala län. Gift 1838-03-24 med Emma Maria Ulrika Skogman, från vilken han 1846 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1849-03-07 med löjtnanten Ernst Reinhold Mattias von Post, född 1821, död 1880), född 1818-10-04 i Stockholm, död 1882-12-23 Tomastorp, dotter av presidenten Carl David Skogman, adlad (och friherre, ej introducerad) Skogman, och Ulrika Scharp.

Barn:

 • Carl, född 1839-08-13, död 1840-03-04.
 • Emma Ulrika, född 1843-02-17, död 1844-03-16.

TAB 6

Fredrik August, (son av Johan Schürer [von Waldheim], adlad Schürer von Waldheim, Tab. 1), född 1808-09-17 i Stockholm. Furir vid Västgötadals regemente 1824-05-01. Fänrik därst. 1826-05-02. Fänrik vid Svea livgarde 1828-02-06. Löjtnant därst. 1832-12-28. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1835-01-15. Kapten vid nämnda garde 1839-10-19. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1841-06-04. Hovjägmästare s. å. 26/5. Avsked ur krigstjänsten 1848-04-26. Död 1857 omkring 12/9, omkom vid ångfartyget Sonores förolyckande på Amerikas ostkust. Gift 1841-05-26 Ekholmen med Lovisa Carolina Fredrika Croneborg, född 1814-01-28, död 1886-09-08 Mellingeholm och begraven på Frötuna kyrkogård, dotter av kammarrättsrådet Johan Didrik Croneborg, och hans 2:a fru Fredrika Vilhelmina von Plomgren. Änkefru Schürer von Waldheim, född Croneborg, innehade sedan 1850 Mellingeholms fideikommiss efter sin moder.

Barn:

 • Hedvig Vilhelmina Charlotta (Mina), född 1842-04-03 på Ekholmen, död 1905-05-02 i Borås. Gift 1864-06-09 i Frötuna kyrka (på Mellingeholm) med lantbrukaren Carl Israel Östrand, född 1839-06-27 i Gävle, död där 1909-10-15.
 • Johan Vilhelm, adelsman vid sin kusins död 1883. Född 1843. Godsägare. Död 1914. Se Tab. 7.
 • Agnes Ulrika, född 1845-07-19 på Mellingeholm, död 1918-10-07 i Södertälje,. Gift 1873-06-12 i Frötuna kyrka med kyrkoherden i Hedvig Eleonora församl. i Stockholm, LNO, RBadZLOlkl, filosofie doktorn Ernst Julius Östrand, född 1844-01-05 i Gävle, död 1885-07-19 i Södertälje.
 • Fredrika Augusta, född 1847-06-07 på Mellingeholm, död där 1863-06-05 och begraven å Frötuna kyrkogård.
 • Emilia Christina, född 1850-06-14 på Mellingeholm, död 1932-11-07 i Sthlm. Hedvig Eleonora förs.. Gift 1879-09-30 på Mellingeholm med föreståndaren för elektriska belysningen i Hälsingborg, ingenjören Johan Natanael Östrand, född 1850-02-12 i Gävle, död 1923-03-26 i Hälsingborg.

TAB 7

Johan Vilhelm, (son av Fredrik August, Tab. 6), adelsman vid sin kusins död 1883. Född 1843-05-06 Ekholmen. Student i Uppsala 1862-05-17. Kameralexamen 1863-12-11. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium s. å. 23/12. Ledamot av direktionen för länslasarettet i Norrtälje 1872-10-07–1897-12-31. Vice ordförande i nämnda direktion 1877–1897. Korresponderande ledamot av VHA 1880-02-03. Nämndeman i Frötuna och Länna skeppslag av Stockholms län 1881-08-15–1884. Suppleant i styrelsen för nämnda läns folkhögskola 1882. Av k. m:t förordnad suppleant i styrelsen för Länna–Norrtälje järnvägsaktiebolag 1882-11-17–1896-01-24. Ledamot av nämnda folkhögskolas styrelse 1886 och dess ordförande sedan 1888. RVO 1890-12-01. Ledamot i styrelsen för Upplands fornminnesförening sedan 1894-02-17. Av k. m:t förordnad ledamot i ovann. järnvägsabol:s styrelse sedan 1896-01-24. Död 1914-07-15 på Mellingeholm (Frölunda förs, Sthml, db), vilket fideikommiss han innehade från 1888. Gift 1870-03-31 i Frötuna prästgård med Anna Carolina Östrand, född 1845-09-09 i Gävle ]], död 1930-02-28 Johannelund ]], dotter av prosten och kyrkoherden Carl östrand och Andréetta Odén.

Barn:

 • Per Vilhelm Fredrik, adelsman vid faderns död 1914. Född 1871. Kapten. Se Tab. 8.
 • Ernst Vilhelm Maximilian, född 1872. Major. Se Tab. 9
 • Sven Vilhelm Ludvig, född 1873-05-31 på Mellingeholm. Mogenhetsexamen i Uppsala 1892-05-27. Volontär vid 1. Svea artilleriregemente 1893-01-19. Sergeant 1894-06-12. Elev vid krigsskolan s. å. 9/9. Sergeant vid 2. Svea artilleriregemente s. å. 1/10. Styckjunkare 1895-08-12. Utexaminerad s. å. 20/11. Underlöjtnant vid 1. Svea artilleriregemente s. å. 6/12. Examen i allmänna artillerikursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1900-05-00. Löjtnant i sistnämnda regemente s. å. 1/6. Kapten därst. 1907-01-18. RItS:tMLO 1913-12-14. RSO 1916-06-06. Major i armén 1919-12-19 och vid Bodens artilleriregemente 1920-11-16. Major vid Vendes artilleriregemente 1924-04-25. Överförd på övergångsstat 1927-05-27. Avsked från aktiv tjänst och överförd till reserven 1928-05-11. Ledamot av styrelsen för Skånes turisttrafikförening 1931-08-22. Ordförande i styrelsen för Svenska röda korsets Kristianstadskrets nr 2 1932-04-18. Död 1938-08-06 i Kristianstad (db nr 125). Gift 1898-10-17 i Stockholm med Johanna Viktoria Katz (Jeanne), född 1872-10-15 i Auscha, Österrike. ÖRKHt2kl med krigsdek, dotter av ingenjören Albert Katz och Sofia Schwartz.
 • Elin Lovisa, född 1874-05-20 på Mellingeholm, död 1936-10-30 i Stockholm, Enskede förs. (db 154). Gift 1898-06-24 i Frötuna kyrka med bankdirektören i svenska emissionsabol:t Lars Hilder Ohlsson Schultz, född 1874-11-10 i Stockholm, död där 1923-01-10.
 • Carl Vilhelm Martin, född 1885-02-01 på Mellingeholm. Arr. Godset Koendes i Estland. Godsförvaltare i Estland fr 1923. Återvände t Sverige 1945. Gift 1942-07-02 (Tallins stads vigselregister. db 39 s. 66 akt 66 1942) med Cesima (Sima) Elisabeth Frösehel i hennes 2:a g. (G.1:o i Reval m. med.dr. Busch, skilsm 1938), från vilken han blev skild gm Sthlm RR:s utslag 1946-11-13, född 1895-11-15 i Liske, dotter av köpmannen Fröschel.

TAB 8

Pehr Wilhelm Fredrik, (son av Johan Vilhelm, Tab. 7), adelsman vid faderns död 1914-07-15. Född 1871-06-25 Mellingeholm, Sthlm. Volontär vid 1. Svea artilleriregemente 1893-04-23. Mogenhetsexamen i Strängnäs 1895-06-14. Sergeant i regementet 1896-07-04. Reservofficersexamen 1897-12-07. Underlöjtnant i ovan. reg:tes reserv s.å. dec. 17. Löjtnant i samma reserv 1903-03-13. Kapten i reserven 1918-07-26. Kapten 1918-07-26. Inneh. Mellingeholms fideikommisskapital. Död 1944-08-22 i Stockholm. (Södertälje förs., Sthlm db nr 142). Gift 1925-12-10 Ledingenäs, Stockholms län med Ragnhild Gurli Rosina Guillaume-Berg, från vilken han blev skild genom Mellersta Roslags häradsrätts utslag 1930-11-18, i hennes andra gifte (gift 1:o 1919-04-19 m Emil Linus Carlsson, fr vilken hon blev skild gm Svartlösa o Öknebo hr:s utslag 1925-10-29. G 3:e (?) Emmerich), född 1898-07-15 i Ljusnarsbergs förs., Örebro län, dotter av bruksägaren, underlöjtnanten i arméns reserv, fabriksidkaren Axel Emil Berg och Anna Rosina Jeannette Guillaume.

Trolovn. Barn:

 • 0. Per Wilhelm, född 1914-02-22 i Sthlm, Klar förs. Se Tab. 8 A

Barn:

 • 1. Per Fredrik August Guillaume, född 1927-03-01 i Stockholm, Engelbrekts förs., (Frötuna förs., Sthlm l. fb).

TAB 9

Ernst Vilhelm Maximilian (Max), (son av Johan Vilhelm, Tab. 7), född 1872-05-06 på Mellingeholm. Mogenhetsexamen i Uppsala 1891-05-28. Student därst. 1891–1892, i Sorbonne 1892–1893 och åter i Uppsala 1893–1895. Filosofie kandidat 1895-05-30. Intendentsaspirant 1891-06-01. Intendentsexamen 1896-10-23. Underintendent i intendenturkåren 1897-05-07. Adjutant vid 4. arméfördelningens fördelningsintendentur s. å. 12/1. Intendent i nämnda kår 1898-12-30. Ordförande i Västerbottens läns fornminnesförening 1901–1904, i Umeå ungdoms skytteförening 1902–1904 och i folkbildningsföreningen Minerva i Umeå 1903–1904. Vice ordförande i Hälsingborgs djurskyddsförening 1905–1910 och ordförande därst. 1911–1917. RVO 1913-06-06. Kapten vid intendenturkåren 1914-12-23. RDDO 1926-01-09. Major i armén 1927-05-20. TRKM. TMM. GM. Avsked från beställning på stat med inträde såsom kapten i kårens reserv 1930-02-21. Skriftställare. Gift 1910-12-09 i Mariakyrkan i Hälsingborg ]] med Ruth Anna Grönwall född 1873-08-15 Bostebacken,dotter av översten Ernst Teodor Grönwall och Aline Emelie Sigrid Juliana Malling.

Barn:

 • Ernst Vilhelm Carl Maximilian, född 1914-06-10 i Lund, död 1920-04-19 i Skövde och begraven därst. (Karlsborgs förs., Skara, db).

TAB 10

Axel Ludvig, (son av Johan Schürer [von Waldheim], adlad Schürer von Waldheim, Tab. 1), född 1815-08-20 i Stockholm. Sergeant vid livregementets grenadjärkår 1832-07-04. Fänrik vid Västmanlands regemente 1833-03-30. 2. Löjtnant därst. 1835-03-28. Kapten 1850-03-13. Död 1854-09-21 i Stockholm. Gift 1844-09-05 Munga med Sofia Strokirk, född 1815-07-14 Ön, död 1894-01-25 i Västerås, dotter av assessorn Justus Viktor Strokirk och Christina Eleonora von Ehrenheim, B.

Barn:

 • Johan Axel Viktor, född 1847-01-03 i Sala. Kadett vid Karlberg 1866-01-22. Utexaminerad 1868-05-16. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente s. å. 20/5. Nivellör vid norra stambanans byggande 1871–1872 och vid Oxelösund–Flen–Västmanlands bana 1873–1874. Löjtnant 1874-08-14. Underkassör vid statens järnvägar 1875-10-01–1886-10-01. Kapten 1887-04-01. RSO 1891-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1898-06-17. Avsked ur krigstjänsten 1904-03-11. Död ogift 1922-01-30 i Sala. ]]
 • Georg Gustaf Vilhelm, född 1849-05-05, död s. å. 8/5 i Kumla socken.
 • Charlotta Sofia Eleonora (Elin), född 1850-10-09 Västtärna, död 1919-11-22 i Stockholm. Gift 1872-11-07 i Sala med översten greve Carl Filip Bogislaus von Schwerin, född 1839, död 1904.
 • Ernst Ludvig Valentin, född 1852-05-04 på Västtärna. Mogenhetsexamen i Västerås 1869. Kadett vid Karlberg s. å. 1/11. Utexaminerad 1872-05-31. Underlöjtnant vid Närkes regemente s. å. 7/6. Transp. som underlöjtnant till Västmanlands regemente 1873-04-25. Löjtnant 1875-08-06. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1877. Gymnastiklärare vid ridskolan å Strömsholm 1881-02-01–31/5. Gymnastiklärare vid allm. läroverket i Köping 1882-05-10–1886-05-01, vid Enköpings allm. läroverk 1884-11-12–1885-08-15 och vid Arboga allm. läroverk 1886-09-01–1887-12-21. Kapten i regementet 1892-11-11 och vid regementet 1894-08-06. RSO 1895-05-15. Major 1901-05-03. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i regementet 1903-01-30. Befälhavare för Västerås rullföringsområde. Överstelöjtnant i armén 1909-04-23. RNO 1913-06-06. Död ogift s. å. 27/12 i Västerås. ]]
 • Anna Elisabet Matilda, född 1853-12-16 på Västtärna, död 1892-03-03 i Skara. Gift 1876-04-27 i Sala med kaptenen vid Vaxholms grenadjärregemente, RSO, Oskar Kilman i hans 1:a gifte (gift 2:o 1904 med Ida Atalia Nilsson i hennes 2:a gifte, född 1855, död 1925), född 1844-07-26, död 1904-06-04 i Vaxholm.

Källor

1 UM.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.