:

Clairfelt nr 2241

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Clairfelt nr 2241 †

Adlad 1816-01-23 enligt 37 § R.F., introducerad 1816.


TAB 1

Mauritz Clairfelt,, adlad Clairfelt (naturlig son av en av rikets herrar, friherre, sedermera finske greven, Gustaf Mauritz Armfelt och demoiselle L'Eclair), född 1780-12-12 i Paris. Kadett vid Karlberg 1796-09-22. Utexaminerad 1799-09-22. Stabsfänrik vid Bohusläns regemente 1799-09-30. Löjtnant i armén 1803-06-08. Erhöll 1803-06-08. Konungens tillstånd att mottaga kejserligt adelskap med namn af Clairfelt (KrAB.). Stabsadjutant vid generalstaben i Stralsund 1805-02-14 löjtnant vid Bohusläns regemente 1806-08-22. Kapten i armén 1807-10-05. Major vid Bohusläns regemente och överadjutant hos konungen 1809-06-29. RSO 1809-07-03. Avsked (KrAB.) 1810-03-27 3. Major vid Värmlands fältjägareregemente 1812-02-25. Överstelöjtnant i armén 1812-04-04. Befälhavande överadjutant i Stockholm 1812-06-01. Överstelöjtnant vid livgrenadjärregementet 1812-12-01. Överste i armén 1814-01-19. Adjutan hos kronprinsen Carl Johan 1815-08-15. Adlad 1816-01-22 enligt 37 § R.F. (introducerad 1816-11-27 under nr 2241). Överste i södra skånska infanteriregemetet 1816-02-13. Chef för nämnda regemente 1818-02-24. Generaladjutant i arméns generalstab 1819-06-24. KSO 1825-05-11. Generalmajor i armén och 1. adjutant hos konungen 1829-08-21. HedLKrVA 1829. KmstkSO 1838-05-11. Död 1841-03-19 i Lund. Han reste 1805-11-20 till Österrike och befann sig den 2 december 1805 vid Austerlitz. Blev 1808 i träffningarna vid Hasula 1808-02-13 och Pyhäjoki 1808-04-16 blesserad och erhöll efter förstnämnda batalj medaljen för tapperhet i fält. Deltog slutligen i 1813 och 1814 års fälttåg i Tyskland och Norge. Gift 1:o 1810-11-24 Finspång med hovfröken friherrinnan Emilia Fredrika Aurora De Geer af Finspång, från vilken han blev skild 1816-02-20, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1817-01-09 på Himmelstalund i Östra Eneby socken, Östergötlands län med förste hovjägmästaren greve Carl Fredrik Piper, född 1785, död 1859), född 1782-12-24 på Finspång, död 1828-12-26 Lövstad s socken, Östergötlands län, dotter av överkammarherren Jean Jacques De Geer, friherre De Geer af Finspång, och hans 2:a fru grevinnan Fredrika Aurora Taube. Gift 2:o 1818-03-20 Rydsgård med Eva Lovisa Hallenborg, född 1797-04-07, död 1818-07-06 på Rydsgård, dotter av assessorn Magnus Hallenborg, och Christina Beata Morman. Gift 3:o 1820 20 på Målhammar i Björksta socken, Västmanlands län med friherrinnan Amelie Sofia Oxenstierna af Eka och Lindö, född 1790-05-08 på Målhammar, död 1861-12-15 i Lund, dotter av hovmarskalken, friherre Sven Gabriel Oxenstierna af Eka och Lindö och Hedvig Charlotta Former.

Barn:

  • 1. Axel Johan Mauritz. Adelsman vid faderns död 1841, född 1812-04-15 i Stockholm. Fanjunkare vid kronprinsens husarregemente 1816-11-18. Transporterad till norra skånska infanteriregementet 1824-11-24. Fänrik vid norra skånska infanteriregementet 1829-01-23. Fänrik vid 2. livgardet 1829-07-03. 2. Löjtnant vid 2. livgardet (KrAB.) 1835-12-19. 1. Löjtnant (KrAB.) 1841-09-11. Kapten 1846-03-05. RSO 1854-12-18. Död ogift 1856-05-20 i Stockholm.
  • 1. Julie Eugenia Emilia Aurora, född 1813-09-14 på Finspång. Stiftsjungfru. Död 1825-12-17 på Lövstad.
  • 3. Mauritz Gabriel, adelsman vid halvbroderns död 1856, född 1821. Kapten. Död 1908. Se Tab. 2.
  • 3. Amelie Hedvig Marianne Eva, född 1823-01-19 i Malmö. Stiftsjungfru. Död ogift 1858-08-16 i Lund.
  • 3. Carl Eugéne Mauritz, född 1824-07-14 i Malmö. Student i Lund 1839. Kansliexamen 1841-12-18. Kameralexamen 1845-06-20 och examen till rättegångsverken 1847-05-10. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1847. Vice häradshövding 1852-01-17. Amanuens i Skåne och Blekinge hovrätt 1852-11-01. Fiskal i Skåne och Blekinge hovrätt 1858-02-08. Notarie 1859-03-08. Tillförordnad borgmästare i Kristianstad 1861-09-00. Borgmästare i Kristianstad 1862-02-25. RDDO 1863-07-29. RVO 1870-07-29. Ledamot av riksdagens 2. kammare 1873–1879. Död 1879-07-01 i Ramlösa. Gift 1858-12-17 i Kristianstad med Terese Clementine Behrling, född 1825-07-31 i Stockholm, död 1897-04-27 i Kristianstad, dotter av grosshandlaren Erland Behrling och Johanna Vilhelmina Styff.

TAB 2

Mauritz Gabriel, (son av Mauritz, Tab. 1), adelsman vid halvbroderns död 1856, född 1821-09-17 i Malmö. Volontär vid södra skånska infanteriregementet 1835-12-22. Furir 1837-06-16. Fanjunkare vid södra skånska infanteriregementet 1839-02-05. Underlöjtnant 1840-01-24. Löjtnant 1844-05-14. Kapten 1851-06-13. RSO 1863-05-03. Avsked 1865-08-15. RVO 1875-07-06. RNO 1881-12-01. Död 1908-08-16 i Malmö. Ägde Rosenlund och Mörarp, båda i Mörarps socken, Malmöhus län samt hus i Hälsingborg. Gift 1862-06-20 på Rosenlund med friherrinnan Christina Carolina Augusta (Stina) Rålamb, född 1830-05-03 Wrangelsberg s län, död 1898-08-09, i Mörarps socken, dotter av hovjägmästaren, friherre Anders Gabriel Rålamb, och friherrinnan Ottiliana Augusta von Schwerin.

Barn:

  • Anders Mauritz, född 1864-06-04 på Rosenlund, död på Rosenlund 1864.
  • Axel Mauritz, adelsman vid faderns död 1908, född 1865-07-21 på Rosenlund. Styrelseledamot i Luggude härads sparbank 1898. Vice verkställande direktör i Luggude härads sparbank 1900–1908. Vice ordförande och verkställande direktör 1909–1913. Ägde jämte system Rosenlund 1908–1912. Äger villa Solbacka i Örkelljunga socken, Kristianstads län. Med honom utslocknade denna adliga ätt på svärdsidan. Gift 1912-02-19 i Hälsingborg med Gerda Augusta Paulina Bengtsson född 1883-04-16 i Lunds stadsförsamling. Med henne utslocknade denna adliga ätt.
  • Ebba Maria, född 1867-06-02 på Rosenlund. Död 1932 i Klippan i Gråmanstorps socken, Kristianstads län ]] och begraven i Mörarps socken, Malmöhus län. Gift 1911-05-28 på Rosenlund med lantbrukaren Fritz Leopold von Horn af Rantzien i hans 2:a gifte (gift 1:o 1895-10-02 med Elize Vilhelmine Helene Kinch, från vilken han blev skild, född 1862-09-17 i Hamburg, dotter av Theodor Kinch och Elize Owermann), född 1865-01-11 i Ängelholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: