:

Leijonsvärd nr 924

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Leijonsvärd nr 924 †

Adlad 1678-02-18 introd. 1680. Utdöd omkr. 1700.

En sonsons son till kyrkoherden Ericus Nicolai Gestrinius, hovrättsrådet Sven Gestrin, född 1680, död 1765 sonlös, blev adlad Lagerstam 1755-01-20, men tog icke introduktion.


1SK (ätten Lagerstam). 2Um. 3At (.P.).

  • Peder Eriksson. Levde 1490–1510 och var bonde i Bindböle i Nordingrå socken (Västranorrl.). Gift med Karin i Aspeby i Torsåkers socken (Västranorrl.).

Barn:

  • Nils Pedersson Grå, född i Bindböle. Borgare och fiskare i Gävle. Gift med Christina Olofsdotter.

Barn:

  • Ericus Nicolai Gestrinius, född i Gävle. Rektor vid skolan i nämnda stad 1590. Underskrev 1593 Uppsala mötes beslut. Kyrkoherde i Ljusdals pastorat av Uppsala ärkestift 1598. Död 1627. Gift 1590 med Anna Mårtensdotter, sannolikt dotter av borgaren i Gävle Mårten Larsson.1

Barn:

  • Martinus Erici Gestrinius, född 1594-02-16 i Gävle. Mag. i Greifswald 1617. Docent vid Uppsala akademi s. å. Extra ordinarie professor därst. 1621. Ord. professor s. å. Död 1648-09-27 i Uppsala. Gift 1621-05-27 med Elisabet Olofsdotter, född 1594-10-10, död 1654-02-27 i Uppsala3, dotter av ärkebiskopen Olaus Martini och Ragnel Håkansdotter.

Barn:

  • Jakob Gestrin, adlad Leijonsvärd, född på 1630-talet i Uppsala. Student därst.2 1640-11-27. Fänrik vid riksrådet, greve Magn. Gabr. De la Gardies regemente 1655. Löjtnant därst. 1656. Kapten vid Upplands regemente 1662. Adlad 1678-02-18, (introd. 1680 under nr 924). Major. Levde 1699-02-19. Död ogift och slöt själv sin adl. ätt. 'Han uppförde sig berömligt och tappert särdeles i fältslaget vid Landt-Rügen 1678-01-08.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: