:

Von Schantz nr 1255

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten von_Schantz nr 1255
Vapensköld för adliga ätten von_Schantz nr 1255

Adliga ätten VON Schantz nr 1255

Adlad 1693-01-04, introd. s. å. Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-26 under nr 95 bland adelsmän.


TAB 1

Ludvig Schantz, adlad von Schantz (översiktstab 2, son av Johan Eberhard Schantz, se adl. ätten Schantz, tab 1), döpt 1649-03-27 i Stockholm. Registraturskrivare i riksarkivet 1666-10-00. Kanslist i k. kansliet 1670. Registrator därst. 1678-01-11. Sekreterare i banken 1686-09-27. Adlad 1693-01-04 jämte sina bröder Fredrik och Christian (introd. s. å. under nr 1255). Protokollssekreterare i förutn. kansli 1697-05-14. Sekreterare i riksarkivet 1701-11-18. Död 1702-10-02. Han och hans bröder upptogo vid adlandet sina förfäders vapen, nämligen en svart fågel med en guldring i näbben i silverfält, men de gjorde sins emellan skillnad genom en gyllene lambell i en blå chef. Gift 1677-08-28 i Stockholm med Christina Fineman, döpt 1654-12-03 i Norrköping4, död 1697, dotter av handelsmannen i Norrköping François Fineman och hans 2:a hustru Christina von Brobergen, syster till herrarna von Brobergen, natural. von Brobergen.

Barn:

 • Christina Maria, född 1678-06-02, död 1711-02-06. Gift 1702-06-10 med aktuarien Henrik Georg von Brobergen, född 1669, död 1708.
 • Carl Ludvig, född 1681. Assessor. Död 1734. Se Tab. 2
 • Johan Eberhard, döpt 1683-05-18 i Stockholm. Konduktör vid fortifikationen 1704-12-06. Löjtnant därst. 1707-01-17. Död ogift 1712 i Sibirien under rysk fångenskap.
 • Catharina Elisabet, döpt 1684-10-10 i Stockholm, död 1686.
 • Anton Fredrik, född 1685. Kapten. Död 1741. Se Tab. 3
 • Gertrud Sofia, född 1687-02-18, död 1691.
 • Beata Christina, född 1688-11-05, död 1760-04-07 i Stockholm. Gift 1723-10-22 med statskommissarien Barthold Ruuth, född 1683, död 1739.
 • Christina Conrad, född 1689-12-25 i Stockholm, död 1692.
 • Gustaf Gottfrid, född 1692. Bankokommissarie. Död 1756. Se Tab. 4
 • Adriana, döpt 1693-08-17 i Stockholm.
 • Henrik Otto, född 1695. Tygmästare. Död 1770. Se Tab. 5

TAB 2

Carl Ludvig (översiktstab 2, son av Ludvig Schantz, adlad von Schantz, tab 1), född 1681-05-15. Ritare i antikvitetsarkivet 1703. Assessors titel1 1719-06-20. Assessor i nämnda arkiv1 s. å. 17/9. Död 1734-03-25 och begraven i Lovö kyrka. 'Han har utarbetat en matrikel över ridderskapet och adeln och dessutom efterlämnat andra genealogiska arbeten. Upprättade 1733 på Stockholms magistrats anmodan tvenne stora tabeller över Helmfeltska släkten, vari då 122 särskilda familjer sammanstötte. Ägde ett stort och dyrbart bibliotek, bestående av 371 folioband, 751 kvarter, 993 oktaver och 818 duodeser'. Gift 1:o 1715-05-16 med Hedvig Eleonora Törnehielm, född 1695-05-08, död 1719-05-01, dotter av hauptmannen Mårten Törnehielm, nr 852, och friherrinnan Christina Gyldenhoff. Gift 2:o 1720-07-21 i Stockholm med Maria Aurora Brenner, född 1691-09-12 död 1772-04-03 i Stockholm Kungsholms förs i Stockholm, dotter av assessorn Elias Brenner, adlad Brenner, och hans 2:a fru Sofia Elisabet Weber.

Barn:

 • 2. Carl Ludvig, född 1729-03-14, död 1739.

TAB 3

Anton Fredrik (översiktstab 2, son av Ludvig Schantz, adlad von Schantz, tab 1), född 1685-12-02 page vid hovet 1703. Tillika extra ordinarie kanslist i k. kansliet från 1707, tills hovet undan pesten flyttade till Salberget. Avsked från hovbeställningen 1710. Fänrik vid bremiska infanteriregementet s. å. 6/5. Fången vid Stades övergång till danskarna 1712-09-07. Hemkom 1713-05-00. Löjtnant vid Hälsinge regemente s. å. 24/7. Konfirm. fullm. 1717-01-30. Sekundkapten vid regementet s. å. 12/12. Premiärkapten 1720-11-26. Död 1741 i Finland. Gift med Margareta Lohrman, som levde 1747.

Barn:

 • Isak, död ung.

TAB 4

Gustaf Gottfrid (översiktstab 2, son av Ludvig Schantz, adlad von Schantz, tab 1), född 1692-02-13. Kanslist hos bankofullmäktige 1713-02-23. Aktuarie i banken 1720-11-17. Extra ordinarie kommissarie därst. 1737-09-23. Kommissarie2 1740-09-24. Död 1756-01-22. Gift 1:o med Brita Johansdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1699 med utn. handelsborgmästaren i Göteborg Gustaf Hierzeel i hans 3:e gifte, född 1650, död 1712-09-04 i Stockholm)3, född 1670, död 1730-04-20. Gift 2:o 1740-10-30 i Stockholm med Margareta Charlotta Coopman, född 1723, död 1779-07-04 i Adolf Fredriks förs, Stockholm, dotter av amiralitetskassören och proviantmästaren Abraham Coopman och Maria Johansdotter Ståhle.

Barn:

 • 2. Gustaf Ludvig, född 1742-03-20 död 1747-12-18.
 • 2. Maria Christina, född 1744-01-22, död 1820-06-27 i Stockholm. Gift 1786-11-30 med sin sysslings son, bankobokhållaren Anders Eberhard von Schantz, född 1752, död 1798.
 • 2. Gustaf Gottfrid, född 1749-06-29. Student i Uppsala 1770-02-15. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 24/2. Amanuens i advokatfiskalskontoret 1771-03-02. Extra ordinarie notarie s. å. 24/10. Vice notarie 1774-01-27. Kanslist 1776-05-20. Notarie 1778-02-02. Död ogift 1784-11-16 i Stockholm. [5]

TAB 5

Henrik Otto (översiktstab 3, son av Ludvig Schantz, adlad von Schantz, tab 1), född 1695-12-13. Volontär vid Claes Sparres kompani 1711-06-00. Arklimästare vid amiralitetet 1713-11-11. Underlöjtnant därst. 1717-07-03. Löjtnant vid artillerivolontärregementet s. å. Kaptenlöjtnant vid amiralitetet 1735-11-06. Kapten därst|i 1747-04-29. Kommendörkapten vid sjöartilleriet 1754-05-04. RSO 1757-04-28. Tygmästare vid sistnämnda artilleri 1761-03-31. Död 1770-12-29 i Karlskrona och begraven 1771-01-07 i amiralitetskyrkan därst. 'Fången av danskarna i Bält 1715 men ransonerade sig själv.'. Gift 1722-08-01 i Karlskrona med Sofia Aqvilonia, dotter av kyrkoherden i Önnestads pastorat av Lunds stif| Måns Bertilsson Aqvilonius.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1720-12-20, död ogift 1790-03-22.
 • Ludvig Magnus, född 1723-08-20 i Karlskrona. Lärstyrman vid amiralitetet 1741. Arklimästare därst. 1742. Konstapel 1752. Reste till sjös och dog ogift 1762 utrikes.
 • Carl Gustaf, född 1726, död i unga år.
 • Carl Fredrik, född 1727. Kapten. Död 1792. Se Tab. 6

TAB 6

Carl Fredrik (översiktstab 3, son av Henrik Otto, tab 5), döpt 1727-01-05 på Eketorp i Gräsgårds socken, Kalmar län. Lärstyrman vid amiralitetet 1751-01-08. Medelstyrman därst. 1755-12-22. Överstyrman 1760-09-03. Löjtnant 1763-03-19. Kapten 1774-09-21. Död 1792-04-25. Gift 1765-11-29 med Anna Helena Landerbeck, född 1742-11-15 Halltorps socken, Kalmar län, död 1788-08-10 i Karlskrona, dotter av prosten och kyrkoherden i Hålltorps pastorat av Kalmar stift Petrus Landerbeck och Margareta Montelia.

Barn:

 • Sofia Margareta, född tvilling 1769-01-06 i Halltorps socken, död där s. å. 7/1.
 • Anna Christina, född tvilling 1769-01-06 i Halltorps socken, död där s. å. 23/1.
 • Henrik Peter, född 1770-03-14 i Karlskrona, död där s. å. 21/8.
 • Margareta Sofia, född 1773-11-12 i Karlskron, död ogift 1840-12-02 i Uppsala.
 • Anna Christina, född 1775-09-01 i Karlskrona, död där 1779 och begraven s. å. 4/8.
 • Peter Otto, född 1777-08-10 student i Uppsala 1792. Död 1798-02-00
 • Helena Catharina, född 1778-09-02 i Karlskrona. Stiftsjungfru.
 • Helena Maria, född 1780-04-08, död s. å. 16/6 i Karlskrona och begraven s. å. 20/6.

TAB 7

Fredrik Schantz, adlad von Schantz (översiktstab 4, son av Johan Eberhard Schantz, se adl. ätten Schantz, tab 1)| född 1651-05-28. Student i Uppsala7 1664-02-06. Handskrivare (landssekreterare) i Närke och Värmland8 1682. Protokollssekreterare i senaten 1690-09-04. Adlad 1693-01-04 jämte sina bröder Ludvig och Christian (introd. s. å. under nr 1255). Död 1697 i Stockholm. Gift 1679 med sin äldsta broders svägerska Anna Ursula Scheffer, född 1660-01-13, som överlevde mannen, dotter av professorn i Uppsala Johannes Schefferus och Regina Loccenia samt syster till lagmannen Johan Scheffer, adlad von Scheffer, och presidenten Peter Scheffer, adlad och friherre von Scheffer.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1680. Kansliråd och överpostdirektör. Död 1743. Se Tab. 8
 • Carl Gustaf, född 1683-01-09 i Örebro. Volontär vid fortifikationskontoret i Stockholm 1698-12-00. Volontär vid artilleriet 1699. Furir vid fortifikationen 1700-04-04. Konduktör 1701-08-20. Löjtnant vid fortifikationen i Karlskrona 1706-10-22. Kaptenlöjtnant vid artilleriet i Stockholm 1712-03-12. Konfirm. fullm. 1713-03-31. Kapten vid skånska artillerifältstaten s. å. 23/6. Fyrverkerikapten vid amiralitetet i Karlskrona 1715-03-26. Major vid volontärregementet därst. 1743-10-25. RSO 1748-11-07. Tygmästare vid sjöartilleriet s. å. 24/12. Död barnlös 1758-08-19. Gift 1:o 1719-10-11 i Stockholm med sin broders svägerska Anna Maria Dahlstedt, död 1750-06-14, dotter av bankokommissarien Zakarias Petersson Dahlstedt och Anna Salome Hausch. Gift 2:o 1751-01-13 med Christina Barbara Raab, född 1733-07-07, död 1755-05-17, dotter av landshövdingen Adam Johan Raab, friherre Raab, och hans 1:a fru Margareta Christina von Heinen.
 • Anton Ludvig, född 1684-07-11. Underofficer vid De la Gardies livländska infanteriregemente. Fänrik därst. 1703-06-12. Konfirm. fullm. 1705-03-06. Löjtnant s. å. Död ogift 1706 i Polen.
 • Christian Eberhard, född 1685. Överstelöjtnant. Död 1760. Se Tab. 9
 • Henrik Vilhelm, född 1686-10-30, död 1688 i Örebro och där begraven
 • Magdalena Regina, född 1687-12-07, död 1714-08-18 i barnsäng i Stockholm. Gift 1711 med landshövdingen Gustaf Fredrik Rothlieb, i hans 1:a gifte, född 1686, död 1758.
 • Beata Maria, född 1689-07-12, död ogift 1750-05-13 i Stockholm.
 • Conrad Jakob, född 1691-02-26, död s. d.
 • Albert Peter, född 1692-04-27. Konstapel vid amiralitetet. Död ogift.
 • Axel Magnus, född 1693-11-20, död 8 veckor gammal och begraven i S:t Olofs kapell i Stockholm.
 • Ivar Gabriel, född 1695. Kapten. Död 1743. Se Tab. 45
 • Hans Otto, döpt 1696-12-09 i Stockholm Jakobs förs i Stockholm, död i unga år.

TAB 8

Johan Fredrik (översiktstab 4, son av Fredrik Schantz, adlad von Schantz, tab 7), född 1680-07-09. Student i Uppsala 1695-10-04. Auskultant i riksarkivet 1701 (ed 9/9). Extra biträde i k. m:ts kansli 1703 (ed 4/6). Kanslist 1706. Kanslist i handelsexpeditionen 1715-02-14. Registrator därst. 1718-09-04. Sekreterare i riksarkivet 1719-06-08. Kansliråd 1728-01-17. Överpostdirektör 1737-06-15. Död 1743-04-24 och begraven i Täby kyrka, Stockholms län, där hans vapen ses, främst på höger sida. Gift med Anna Lucia Dahlstedt, död 1756-12-00 och begraven i Täby kyrka, dotter av bankokommissarien Zakarias Petersson Dahlstedt och Anna Salome Hausch.

Barn:

 • Anna Fredrika, född 1707, död 1761-08-02 i Stockholm och begraven i Jakobs kyrka. Gift där 1728-11-24 med generallöjtnanten Johan Fredrik Didron, (friherre Didron), nr 440, född 1686, död 1747.

TAB 9

Christian Eberhard (översiktstab 4, son av Fredrik Schantz, adlad von Schantz, tab 7), född 1685-10-02 i Örebro. Student i Uppsala7 1706-02-03. Volontär vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1708. Adjutant därst.: fänrik 1709-05-21. Löjtnant s. å. 13/10. Kaptenlöjtnant 1710-03-00. Kapten s. å. 29/10. Kontirm. fullm. 1717-01-19. Kapten vid von Beckerns regemente (sedan drottningens livregemente) 1720. Majors karaktär 1721-06-07. Major vid drottningens livregemente 1737-11-04. Avsked med överstelöjtnants karaktär 1747-05-20. RSO 1750-04-17. Död 1760-01-05 på Eskilstorp i Bredaryds socken, Jönköpings län och begraven s. å. 1/2 i Bredaryds kyrka. Gift med (friherrinnan) Catharina Johanna Sinclair, född 1688, död 1773-09-28 på Eskilstorp, dotter av generalmajoren William Sinclair (friherre Sinclair), nr 626, och hans 1:a fru Catharina Hamilton.

Barn:

 • Christina Catharina, född 1713-02-06 i Malmö, död där s. å. 19/9.
 • Vilhelm Fredrik, född 1714. Major. Död 1763. Se Tab. 10
 • Malkolm David, född 1716. Överstelöjtnant. Död 1776. Se Tab. 38
 • Christian Eberhard, född 1717-11-08, död 1718-12-13.
 • Maria Anna, född 1719-11-01, död 1808-06-04. Gift 1750-12-06 på Eskilstorp med sin broders svåger, kommendören Johan Adam Heldenhielm, född 1719, död 1773.
 • Cornelia Regina, född 1721-04-08, död ogift 1797-12-27 på Gustavsberg i Torups socken, Hallands län.
 • Catharina Johanna, född 1723-08-24, död s. å. 1/9.
 • Antoinetta Beata, född 1724-09-28, död 1741-07-09 på Eskilstorp.
 • Augusta Brita, född 1726-01-14, död 1803-11-17 i Gränna. Gift 1764-02-02 på Eskilstorp med majoren Reinhold Gustaf von Vicken, natural. von Vicken, nr 830, född 1735, död 1814.
 • Johan Gustaf, född 1728. Major. Död 1800. Se Tab. 43
 • Catharina Fredrika, född 1730-10-24, död 1775-09-23 i Kvarsebo i Villstads socken, Jönköpings län. Gift 1767-05-29 på Eskilstorp med kaptenen Tobias Fredrik Berencreutz, nr 2345, i hans 1:a gifte, född 1739, död 1794.

TAB 10

Vilhelm Fredrik (översiktstab 4, son av Christian Eberhard, tab 9), född 1714-03-12 i Malmö. Kom i tjänst 1732. Var 1734–1737 i fransk tjänst. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1743-01-07 löjtnant därst. 1746-06-19. Ryttmästare 1752-10-30. RSO 1761-11-23. Major. 1762 i dec. Död 1763-12-10. Gift 1740-01-24 på Alarp i Barkeryds socken, Jönköpings län med Eleonora Sofia Heldenhielm, född 1718-10-13 på Ella i Täby socken, Stockholms län, död 1794-01-29 på Ramshult i Fliseryds socken, Jönköpings län, dotter av skeppskaptenen Samuel Helding, adlad Heldenhielm, och Ulrika Eleonora Wetzler.

Barn:

 • Christian Fredrik, född 1741-01-17 på Alarp, död ogift 1764 i Reval.
 • Samuel Malkolm, född 1743-09-17 i Rogberga socken, Jönköpings län, död där s. å. 11/10.
 • Carl Vilhelm, född 1744-07-29, död s. d.
 • Johan Gustaf, född 1746. Ryttmästare. Död 1811. Se Tab. 11
 • Adolf Vilhelm, född 1748. Löjtnant. Död 1819. Se Tab. 12
 • Ulrika Eleonora, född 1750-03-09 på Holmesberg i Vetlanda socken, Jönköpings län, död 1826-01-09. Gift 1768-05-23 på Ramshult med kaptenen Johan Weidenhielm, född 1732, död 1809.

TAB 11

Johan Gustaf (översiktstab 5A, son av Vilhelm Fredrik, tab 10), född 1746 142, på kornettsbostället Röra i Skeda socken, Jönköpings län. Sekundkorpral vid Smålands kavalleriregemente 1758-08-01. Kornett därst. 1774-10-17. Löjtnant 1779-11-16. Ryttmästares avsked 1781-07-16 död 1811-01-12. Gift 1:o 1776-11-19 på Brännö i Torups socken, Hallands län med sin farbrors frus systerdotter Lunetta Dorotea Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, född 1753-07-18 på Brännö, död där 1780-03-18, dotter av majoren Bengt Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, och baronessan Charlotta Dorotea von Blumenthal. Gift 2:o 1787-11-20 på Väcklinge Lillegård i Reftele socken, Jönköpings län med Margareta Andersdotter Elg, född 1766, död 1805-12-04 på Skärvete säteri i Stenberga socken, Jönköpings län.

Barn:

 • 1. Carolina Sofia, född 1777-01-01 på Brännö, död änka 1845-06-15 på Hede i Askome socken, Hallands län. Gift 1808-09-30 med kofferdikaptenen Carl Gustaf Gyllenbeck.
 • 1. Gustava Benedikta, född 1778-12-06 på Brännö, död 1860-10-25 på Stegatorp i Hanhäls socken, Hallands län. Gift 1813-11-16 med prosten och kyrkoherden i Kungsbacka Johan Magnus Torell, född 1773 i Torestorps prästgård Älvsborgs län, död 1832-03-10 i Kungsbacka.9
 • 1. Vilhelm Fredrik, född 1780-01-23 på Brännö. Volontär vid Kalmar regemente 1796-01-12. Förare därst. 1797-06-22. Fanjunkare 1810-06-26. Medalj för tapperhet i fält 1814. Avsked 1832-03-05. Död barnlös 1853-01-29 i Skälsbäcks by i Fliseryds socken, Kalmar län. Gift 1820-04-12 på Strömsund i Ålems socken, Kalmar län med Elisabet Charlotta Lemke, född 1790-09-28 på Strömsrum, död 1867-03-04 i Fagerhults socken, Kalmar län, dotter av pappersbruksägaren Johan Mattias Lemke och Catharina Elisabet Kjellman.
 • 2. Anna Christina, född på 1780-talet.
 • 2. Fredrika, född 1785-10-02 i Färgaryds socken, Jönköpings län, död 1867-01-09 på Falsterbo i Hjorteds socken, Kalmar län. Gift 1818-10-31 med handlanden i Västervik Gustaf Fallenius, född 1790, död 1820.
 • 2. Vilhelmina, född 1787-08-03 på Väcklinge Lillegård, död 1856 i Finland. Gift 1804-01-27 i Eksjö med ryttmästaren Henrik Göran Klingspor, född 1760, död 1851.
 • 2. Ulrika Sofia, född 1790-03-13 på Väcklinge Lillegård, död 1877. Gift 1820-09-03 med juveleraren i Stockholm Johan Fredrik Nyqvist, död 1835.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1792-05-11 i Mönsterås, död där 1794-11-05.
 • 2. Helena Catharina, född 1794-03-20 i Mönsterås, död 1861-06-25 i Västervik. Gift 1830-12-31 med kofferdikaptenen Sven Peter Röhman.
 • 2. Carl Gustaf, född 1798-09-02 i Misterhults socken, död 1800-07-26 i Mönsterås.
 • 2. Margareta, född 1802-01-23 i Mönsterås, död ogift 1879-04-29 i Uppsala.

2. En son, död späd.

TAB 12

Adolf Vilhelm (översiktstab 5B, son av Vilhelm Fredrik, tab 10), född 1748-07-09. Kom i tjänst 1764-11-14. Korpral vid Smålands kavalleriregemente. Fältväbel vid Kalmar regemente 1773-11-02. Stabsfänrik därst. 1776-04-17. Fänrik 1778-01-14. Löjtnant i regementet 1783-09-17. Avgången från regementet 1787. Kornett vid adelsfaneregementet 1789-04-28. Avsked 1793-02-01. Död 1819-12-09 på Näshult i likan, socken, Jönköpings län. Gift 1776-09-24 i Kristdala socken, Kalmar län med sin svågers systerdotter Christina Svensson, född 1754-05-05, död 1814-09-03, dotter av löjtnanten Johan Svensson och Maria Juliana Weidenhielm.

Barn:

 • Vilhelm Fredrik, född 1777. Major. Död 1858. Se Tab. 13
 • Johan Christian, född 1781. Överste. Död 1846. Se Tab. 18
 • Adolf Ulrik, född 1782. Sekreterare. Död 1869. Se Tab. 23
 • Gustaf Julius, född 1784. Löjtnant. Död 1833. Se Tab. 30
 • Christina Eleonora, född 1786-11-03, död s. d.
 • Christina Vilhelmina, född 1787-10-18, död 1829. Gift 1:o 1803-02-04 på Eksebo i Virserums socken, Kalmar län med löjtnanten Johan Fredrik Du Rietz, från vilken hon blev skild, född 1781, död 1857. Gift 2:o 1825 med skvadronshästläkaren vid Smålands husarregemente Jakob Dahl, i hans 1:a gifte, född 1795-03-12 i Lund, död 1872-09-12 i Oskarshamn.
 • Adolf Vilhelm, född 1788-09-18. Död ung.
 • Lars Samuel, född 1789. Fänrik. Död 1871. Se Tab. 31
 • Otto Malkolm, född 1796-05-03 på Flenshult i Karlstorps socken, Kalmar län, död där s. å. 9/10.

TAB 13

Vilhelm Fredrik (översiktstab 5C, son av Adolf Vilhelm, tab 12), född 1777-03-30 på Hägerum i Kristdala socken, Kalmar län. Furir vid Kalmar regemente 1791-10-07. Fänrik därst. 1793-02-01. Löjtnant därst. 1800-05-13. Kapten 1805-05-12. Major 1813-11-27. Avsked 1818-06-30. Major i armén 1838-11-16. CXIVJoh:s medalj 1854. Död 1858-11-01 på Forsvik i Undenäs socken, Skaraborgs län. Gift 1806-04-30 i Stralsund med Fredrika Carolina Magdalena Schurich, född 1784-01-04 i nämnda stad, död 1862-01-03 på Forsvik, dotter av överstelöjtnanten Christian August Schurich och Magdalena Freijburg. Fru von Schantz, född Schurich, har gjort sig känd såsom författarinna under signaturen Fr. Södra

Barn:

 • Augusta Christina Vilhelmina, född 1807-03-13 på Flenshult i Karlstorps socken, Kalmar län. Stiftsjungfru. Död 1888-10-12 i Borgholm. Gift där 1847-09-26 med handlanden Erik Marksson, född 1818-06-04, död 1899-03-16 i Borgholm.
 • Adolf Vilhelm, född 1808. Kapten. Död 1881. Se Tab. 14
 • Fredrika Adolfina, född 1811-02-20 på Näshult i likan, socken, Jönköpings län. Stiftsjungfru. Död ogift 1875-05-16 på Forsvik.
 • Malkolm August, född 1813. Kapten. Död 1875. Se Tab. 17
 • Adelaide, född 1818-12-07 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1889-07-14 i Kalmar.
 • Maria Lovisa, född 1825-06-07 på Lunnaby i Öjaby socken, Kronobergs län, död 1833-07-12.

TAB 14

Adolf Vilhelm (översiktstab 5C, son av Vilhelm Fredrik, tab 13), född 1808-12-09 på Byestad-Östergård i Alsheda socken, Jönköpings län. Volontär vid Smålands husarregemente 1824-01-01. Korpral därst. 1826-05-06. Fänrik vid Kalmar regemente 1828-09-10. Löjtnant därst. 1838-10-29. Kapten 1851-06-12. RSO 1861-01-28. Avsked ur krigstjänsten s. å. 29/1. Död 1881-09-14 på Alvesjö i Höreda socken, Jönköpings län. Gift 1840-12-27 i Locknevi prästgård Kalmar län med Anna Sofia Cecilia Strömdahl, född 1809-11-20 i Ukna socken, Kalmar län, död 1880-07-15 i Gränna, dotter av k. sekreteraren Gustaf Adolf Strömdahl och Christina Lovisa Rydelius.

Barn:

 • Carl Vilhelm Tiodolf, född 1846. Arrendator. Död 1916. Se Tab. 15

TAB 15

Carl Vilhelm Tiodolf (översiktstab 5C, son av Adolf Vilhelm, tab 14), född 1846-08-13 på Myrsjö Norregård i Myrsjö socken, Jönköpings län. Genomgick Applerums lantbruksskola 1868–1869. Ägde Kulhult i Locknevi socken, Kalmar län 1873–1874 och Alvesjö 1875–1885. Arrenderade Vissefjärda Storegård i Vissefjärda socken, Kalmar län 1886–1887. Död 1916-10-28 i Stockholm (Gustav Vasa förs, db). Gift 1878-09-03 på Locknevi i likanämnd socken, Vilhelmina Johanna (Mina) Engstrand, född 1846-04-04 på Kulhult, död 1918-02-13 i Stockholm (Gustav Vasa förs, db), dotter av löjtnanten Samuel Constans Engstrand och Johanna Lovisa Elson.

Barn:

 • Tiodolf Vilhelm Constans, född 1879. Tjänsteman. Se Tab. 16
 • Sofia Fredrika Vilhelmina Biki, född 1881-09-19 på Alvesjö. Stiftsjungfru. Extra ordinarie kontorsskrivare vid statens järnvägar. Kontorsskrivare därst. 1907-10-29. Död 1929-07-02 i Vikarbyn i Rättviks socken, Kopparbergs län. (Gustav Vasa förs, Stockholm, db). Gift 1913-05-11 i Gustav Vasa förs (vb) med tullkontrollören i Stockholm Sten Tore Petrus Nordström, född 1881-10-14.

TAB 16

Tiodolf Vilhelm Constans (översiktstab 5C, son av Carl Vilhelm Tiodolf, tab 15), född 1879-10-12 på Alvesjö i Höreda socken, Kalmar län tjänsteman vid Svenska sockerfabriksaktiebolag. Gift 1:o 1912-01-01 i Maria förs, Stockholm (vb) med Anna Sofia Eugenia Tidbeck, från vilken han 1915 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1917-04-30 i Stockholm med tjänstemannen, greve Carl Otto Eugen Cronhielm af Hakunge, född 1878), född 1874-01-10 i Stockholm Maria förs i Stockholm, dotter av fabrikören Johan Herman Tidbeck och Hedvig Eugenia Tidbeck. Gift 2:o 1915-12-21 i Stockholm (Brännkyrka förs vb) med Lydia Bendelin, lärarinna, född 1877-08-22 i Lokrume förs, Gotlands län.

Barn:

 • 2. Marianne, född 1916-10-24 i Kungsholms förs, Stockholm (fb).

TAB 17

Malkolm August (översiktstab 5C, son av Vilhelm Fredrik, tab 13), född 1813-02-03 på Näshults säteri i likan, socken, Jönköpings län. Rustmästare vid Kronobergs regemente 1827-01-02. Furir därst. 1833-11-18. Fanjunkare 1836-07-01. Underlöjtnant i armén 1840-03-26. Löjtnant i armén 1844-08-15. Slussinspektor vid Torsvik i Undenäs socken, Skaraborgs län. Avsked ur krigstjänsten med kaptens n. h. o. v. 1854-03-28. Död 1875-05-07 på Forsvik. Gift 1846 med Hilda Johanna Elisabet Blaviér, född 1818-05-19, död 1855-12-06, dotter av magasinsförvaltaren Johan Olof Blaviér och Johanna Gustava Schott.

Barn:

 • Malkolm Fredrik, född 1846-12-08, död 1863-08-12 vid en explosion å ångfartyget Askersund, liggande i Forsviks sluss.
 • Hilda Adelaide, född 1848-07-29. Stiftsjungfru. Död 1881-01-13 på Forsvik. Gift 1873-10-07 med verkmästaren på Dalsbruk i Finland Johan Axel Fredrik Öller i hans 1:a gifte, född 1839, död 1905-10-27 i Vassbacken i Fägre socken, Skaraborgs län.
 • Carl Gustaf Rudolf, född 1850-04-06, död 1851-02-02
 • Hulda Johanna, född 1852-06-22. Stiftsjungfru. Död 1911-02-27 i Marbeck (Snöstorps förs, Hallands län, db). Gift 1880-04-30 på Forsvik med ingenjören, godsägaren Erland Enhörning, född 1851-02-10.
 • Albert August, född 1854-02-19, död 1864-04-17.
 • Fredrika Elisabet, född 1855-12-11. Stiftsjungfru. Död.

TAB 18

Johan Christian (översiktstab 5B, son av Adolf Vilhelm, tab 12), född 1781-05-14 på Hägeruro i Kristdala socken, Kalmar län. Korpral vid Smålands dragonregemente 1796-01-10. Kornett därst. 1798-10-22. Löjtnant 1804-05-02. Ryttmästare 1809-02-10. RSO 1814-05-21. 1. Major vid Smålands husarregemente 1818-04-14. Överstelöjtnants n. h. o. v. 1820-12-20. Överstelöjtnant vid regementet 1824-08-24. Överste i armén 1828-08-21. Avsked från regementet 1830-04-22. Död 1846-12-01 i Växjö. Gift 1810-10-07 i Karlskrona med Carolina Sofia Sandahl, född 1790-12-02, död 1849-09-17. Dotter av kaptenen vid Kalmar regemente Carl Johan Sandahl och Gustava Sophia Tönrning.

Barn:

 • Carl Johan Teodor, född 1828. Godsägare. Död 1898. Se Tab. 19

TAB 19

Carl Johan Teodor (översiktstab 5B, son av Johan Christian, tab 18), född 1828-08-22 på Gerekulla i Lemnhults socken, Jönköpings län. Student i Uppsala 1845-12-02. Disp. 1849. Filosofie kandidat 1851-03-28. Extra ordinarie kanslist i lantförsvarsdepartementet s. å. 17/5. Disp. pro gradu s. å. Filosofie doktor s. å. 16/6. Kameralexamen s. å. i dec. Extra ordinarie amanuens i riksarkivet 1852. Sekreterare i Kronobergs läns hushållningssällskap 1862–1896, hedersledamot 1897. Sekreterare och kamrer hos Kronobergs läns landsting s. å. 21/9. RVO 1871-05-27. Ledamot i styrelsen för riksbankens avdelningskontor i Växjö 1881. RNO 1892-12-01. Död 1898-10-28 i Växjö. Ägde Bentorp i Ramdala socken, Blekinge län 1849–1878 och Lunnaby i Öjaby socken, Kronobergs län från 1849. Gift 1858-06-15 i Stockholm med Sigrid Sofia Ehrenstam, född 1834-09-16 i Karlskrona, död 1897-03-15 i Växjö, dotter av statsrådet och chefen för sjöförsvarsdepartementet Johan Fredrik Ehrenstam, och Constance Sofia Carolina af Trolle A.

Barn:

 • Carl Johan Axel, född 1859. Kronofogde. Död 1921. Se Tab. 20
 • Edvard Malkolm, född 1861. Före detta jägmästare. Död 1941. Se Tab. 22

TAB 20

Carl Johan Axel (översiktstab 5B, son av Carl Johan Teodor, tab 19), född 1859-08-25 på Lunnaby i Öjaby socken, Kronobergs län mogenhetsexamen i Växjö 1878-06-01. Student i Lund s. å. 23/9. Jur. filosofie preliminärexamen 1879-04-05 och examen till rättegångsverken 1883-12-21. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1884-01-28. Vice häradshövding 1887-05-27. Vice auditör vid Kronobergs regemente 1888-05-15. Auditör därst. 1890-10-03–1892-12-22 länsnotarie i Kronobergs län 1892-12-10. Åter auditör vid samma regemente 1893-04-07–1904-04-15. Kronofogde i Uppvidinge härads fögderi av Kronobergs län 1894-12-31. Sekreterare i styrelsen för Växjö–Alvestads järnväg 1895. Sekreterare och kamrerare hos Kronobergs läns landsting 1897-09-20. Kaptens rang 1900-03-02. Styrelseledamot i aktiebolag Hörle bruk 1903-02-28. RVO 1911-06-06. Död 1921-06-25 på sin egendom Sandskog i Sjösås socken, Kronobergs län (db), jordfäst s. å. 29/6 i Sjösås gamla kyrka och gravsatt på Öjaby kyrkogård. Ägde tillsammans med brodern Lunnaby 1898–1916. Gift 1:o 1897-03-15 i Stockholm med grevinnan Josefine Maria Frölich född 1867-12-01 på Sofielund i Ludgo socken, Södermanlands län, död 1905-12-05 på Sandskog, dotter av kammarherren greve Oskar Frölich, och Anna Maria Elisabet Schartau. Gift 2:o 1907-06-05 i Växjö med Gärd Catharina Emilia Almqvist, född 1872-07-10 i Eskilstuna, dotter av rektorn Rikard Filip Almqvist och Selma Catharina Helena Nyqvist.

Barn:

 • 1. Ernst Herbert, född 1898-04-11 på Ön, död 1899-01-24 i Sjösås socken.
 • 1. Axel Gunnar Teodor, född 1901. Affärsman. Se Tab. 21
 • 1. Frans Ejnar Malkolm, född 1903-07-03 på Sandskog. Lantbrukare. Lantbruksbokhållare. Död 1932-12-27 i Karlskrona (Sjösås förs, Kronobergs län db 18).

TAB 21

Axel Gunnar Teodor (översiktstab 5B, son av Carl Johan Axel, tab 20), född 1901-03-23 på Sandskog i Sjösås förs (EÄ socken), Kronobergs län. Affärsman. Godsägare. Gift 1926-06-05 i Sjösås förs, Kronobergs län (vb) med Linnéa Augustina Fransson, född 1896-04-23.

Barn:

 • Ingrid Gunborg Linnéa, född 1928-08-13 i Sjösås förs, Kronobergs län (fb).
 • Ingegerd Sofia Maria Elisabet, född 1932-10-02 i Sjösås förs, Kronobergs län (fb).

TAB 22

Edvard Malkolm (översiktstab 5B, son av Carl Johan Teodor, tab 19), född 1861-04-29 på Lunnaby i Öjaby socken, Kronobergs län. Mogenhetsexamen i Växjö 1881-05-31 och avgångsexamen från Ombergs skogsskola 1882-09-15. Elev vid skogsinstitutet s. å. 1/6. Utexaminerad 1884-05-31. Extra jägmästare i Jönköpings revir s. å. 9/7. Assistent hos överjägmästaren i Smålands distrikt 1890-01-01. Förvaltare av Karlshamns stads skogar s. å. Biträdande jägmästare i Värends revir 1897-03-04. Jägmästare i Kalmar revir 1901-09-27. Styrelseledamot i aktiebolag Hörle bruk 1903-02-28. Genom tjänstebyte transp. till Värends revir s. å. 31/7. Kamrerare i Kinnevalds häradskassa 1906-02-27. RVO 1910-06-06. Avsked 1926-05-21. Tillfällighetsdiktare under sign. Malo. Ärvde efter fadern hälften i Lunnaby och är sedan 1916 ensam ägare av nämnda egendom. Död 1941-01-19 å Central-las., Växjö (Öjaby förs, Kronobergs län, db nr 1). Gift 1902-06-05 på Torsvi i likan, socken, Uppsala län med stiftsjungfrun, friherrinnan Eva Ulrika Hermelin, född 1871-01-13 på Torsvi, dotter av löjtnanten, friherre Carl Maximilian Hermelin, och grevinnan Carolina Christina Elisabet Mörner af Morlanda.

Barn:

 • En dödfödd son 1904-07-29 på Lunnaby.
 • Carl Folke Teodor, född 1905-07-22 på Lunnaby, liksom syskonen. Studentexamen i Karlskrona 1927-12-07. Student i Lund 1928-01-23.
 • Knut Axel Inge, född 1907-06-17. Utexaminerad från Norrköpings tekniska elementarskola 1929-06-05. Anställd vid arbetslöshetskommissionens vägarbeten.
 • Gustaf Sune Adolf, född 1909-05-02. Realskolexamen i Växjö 1926-12-14. Utexaminerad från Norrköpings tekniska elementarskola 1930-06-05. Anställd vid Klippans finpappersbruk.

TAB 23

Adolf Ulrik (översiktstab 5D, son av Adolf Vilhelm, tab 12), född 1782-10-26 på Hägerum i Kristdala socken, Kalmar län. K. sekreterare. Död 1869-10-11 på Bergalund i Högsby socken, Kalmar län. Gift 1834-10-11 på Släthult i Högsby socken, med Margareta Sofia Lundgren, född 1811-02-26, död 1884-03-27 i Högsby socken.

Barn:

 • Carl Filip, född 1830. Handlande. Död 1901. Se Tab. 24
 • Johan Albert, född 1832-06-17 i Högsby socken, död.
 • Petronella Matilda, född 1835-06-28 på Elsebo i Högsby socken, Kalmar län, död.
 • Johan Vilhelm (Janne), född 1838. Hemmansägare. Död 1913. Se Tab. 25
 • Maria Sofia, född 1842-11-14, död 1866.
 • Christer August, född 1846. Hemmansbrukare. Död 1922. Se Tab. 29

TAB 24

Carl Filip (översiktstab 5D, son av Adolf Ulrik, tab 23), född 1830-06-02 på Bankeberg i Fliseryds socken, Kalmar län. Först sjötullsvaktmästare, sedan handlande vid Lillsjödal i Högsby socken, Kalmar län 1888. Död 1901-09-12 i Lillsjödal. Gift 1:o 1856-09-14 med Christina Maria Ahlberg, född 1817-03-23, död 1888-11-05 i Kalmar (Mörlunda förs, Kalmar län). Gift 2:o 1893-05-07 i Högsby socken, (Fågelfors förs, Kalmar län, vb) med Emilie Gustava Nilsson, född 1862-11-02 i Högsby förs, Kalmar län (fb). Död 1937-02-25 i Råsunda (Solna förs, Stockholm, db nr 77). Begraven å Norrköpings Norra. Dotter av skräddaren Nils Peter Olsson och Christina Johansdotter.

Barn:

 • 2. Percie
 • 2. Arvid Gunnar Philip, se tab 24A.
 • 2. Ragnhild Elvira Viktoris, född 1895-10-19 i Högsby socken, död där 1900-05-27.

TAB 24A

Arvid Gunnar Filip (översiktstab 5D, son av Carl Filip tab 24), född 1892-08-31 i Högsby förs, Kalmar län (fb). Guldsmedsarbetare. Köpman. Gift 1:o 1915-01-10 i Annedals förs, Göteborg (vb) med Hulda Maria Gustavsson i hennes 1:a gifte (omgift 1934-10-28 i Matteus förs, Stockholm (vb) med elektrikern Gustaf Felix Alexius Vestling i hans 2:a gifte, född 1894-01-23 i Själevads förs, Västernorrlands län, från vilken han blev skild genom RR:s i Stockholm utslag 1923-07-30, född 1890-11-14 i Skövde förs. Gift 2:o 1927-04-16 i Östra Eneby förs, Norrköping (vb) med Torborg Margareta Samuelsson i hennes 1:a gifte född 1908-06-13 i Hedvigs förs, Norrköping (fb), dotter av arbetaren Oskar Fredrik Samuelsson och Alfrida Wilhelmina, född Gillberg.

Barn:

 • 1. Birgit Percie Maria, född 1913-10-09 i Örgryte förs, Göteborg (fb).
 • 2. Karl Philip Gunnar, född 1928-02-21.
 • 2. Persie Torborg Marianne, född 1929-09-07 i Engelbrekts förs, Stockholm.

TAB 25

Johan Vilhelm (Janne) (översiktstab 5D, son av Adolf Ulrik, tab 23), född 1838-11-24 på Bergalund i Högsby socken, Kalmar län. En tid hotellvärd i Borgholm, sedan hemmansägare. Död 1913-01-28 i Drageryd i Högsby socken, Kalmar län (db). Gift 1860-04-28 med Anna Charlotta (Lotta) Welander, född 1827-01-30 i Hjorteds socken, Kalmar län, död 1913.

Barn:

 • Carl Vilhelm, född 1860. Handlande. Död. Se Tab. 26

TAB 26

Carl Vilhelm (översiktstab 5D, son av Johan Vilhelm, tab 25), född 1860-10-30. Handlande i Oskarshamn. Överflyttade till Nordamerika. Handlande i Galesbury, 111. Död. Gift 1881-12-05 med Ida Matilda Nilsdotter, född 1860-06-16, död.

Barn:

 • Carl Alexius Valentin, född 1882-02-10 i Kristdala socken, Kalmar län. Gift och har barn.
 • Herman Anatolius, född 1883-08-09 i Kristdala socken. Gift och har barn.
 • Johan Artur (John) Paulinus, född 1885-01-04 i Misterhults socken, Kalmar län. Gift och har barn.
 • Tor Vilhelm Antonius, född 1886-11-01 i Oskarshamn. Gift och har barn.

TAB 27

Johan Herman (översiktstab 5D, son av Johan Vilhelm, tab 25), född 1864-09-03. Arrendator i Drageryd. Äg. Bergalund i Högsby socken, Kalmar län sedan 1912. Död 1942-04-24 i Oskarshamn (Mörlunda förs, Kalmar län, db nr 20) Gift 1892-12-31 i Mörlunda socken, Kalmar län med Matilda Lovisa (Tilda) Munther, född 1866-09-12 på Västranäs i Mörlunda socken, dotter av lantbrukaren Carl Munther och Carolina Sofia Frost.

Barn:

 • Ebba Atalia, född 1894-03-13 Bergalund, liksom syskonen.
 • Carl Folke, född 1901-02-13. Bankkamrer. Köpman.
 • Bengt Abraham, född 1905-12-10.

TAB 28

Thor Ulrik (översiktstab 5D, son av Johan Herman, tab 27), född 1897-02-18 på Bergalund i Högsby förs, Kalmar län. Först chaufför, sedan lantbrukare. SkmS. IdrSM. Gift 1925-12-18 på Bockara (Mörlunda förs, Kalmar län, vb) med Edit Maria Johansson, född på Bockara i Mörlunda förs, Kalmar län 1902-11-27, dotter av lantbrukaren Johan August Carlsson och Selma Anna Maria Abrahamsson.

Barn:

 • Tor Vive Egon (EÄ Eugen), född 1927-03-11
 • Astrid Ulrika Vivi-Ann, född 1933-05-22 i Mörlunda förs
 • Vilhelm Jan-Evert Ulrik, född 1939-10-19 i Mörlunda förs
 • Else-Lill Mariette, född 1943-04-29 på Oskarshamns lasarett, Mörlunda förs

TAB 29

Christer August (översiktstab 5D, son av Adolf Ulrik, tab 23), född 1846-07-03. Hemmansbrukare i Drageryd i Högsby socken, Kalmar län. Död där (db) 1922-02-05. Gift 1:o 1868-04-23 med Elsa Gabrielsdotter, född 1830-12-03, död 1896-02-28 i Högsby socken. Gift 2:o 1897-12-29 i nämnda socken, med Anna Lovisa Carlsson, född 1856-01-22, död 1922-04-23 i Drageryd.

Barn:

 • 2. Helga Dressen, född 1897-03-21 i Högsby socken, (Utesluten 1938-09-08. Född före äktenskapet. Se utdrag ur ministerialböckerna 1897, s. 33). Gift där (Högsby förs, Kalmar län, vb) 1920-12-28 med maskinarbetaren Erik August Wadikan Karlsson, född 1897-12-23.

TAB 30

Gustaf Julius (översiktstab 5B, son av Adolf Vilhelm, tab 12), född 1784-05-23 på Flenshult i Karistorps socken, Kalmar län. Korpral vid Smålands dragonregemente 1798-10-22. Avsked 1802-06-05. Sergeant vid Kalmar regemente s. å. 23/6. Livdrabant 1806-04-12. Löjtnant i armén 1809-08-15. Transp. till livregementets grenadjärer 1811-04-02. Löjtnant vid Närkes regemente 1812-07-14. Avsked 1817-12-09. Död 1833-05-10 på Beckasjö gärde i Backaryds socken, Blekinge län. Gift 1:o 1816-06-20 med Hedvig Lovisa Sebenius, död 1820-04-16, dotter av tullförvaltaren Jakob Sebenius och Anna Larsson. Gift 2:o 1823-09-07 med sin broders svägerska Julia Maria Schurich, född 1786-05-29 i Stralsund, död 1852-12-23 (22/12) i Ronneby, dotter av överstelöjtnanten Christian August Schurich och Magdalena Freijburg.

Barn:

 • 1. Hedvig Carolina Lovisa Maria Annetta (Hedda), född 1820-04-09 på Lagerhälla i Askers socken, Örebro län, död 1910-03-15 i Motala (db). Gift 1858-05-04 på Berntorp i Ramdala socken, Blekinge län med handlanden Nils Fredrik Kjellander, född 1824-01-17 på Kasta i Vadsbro socken, Södermanlands län, död 1877-10-12 i Karlskrona.
 • 2. Carl Julius Ferdinand, född 1812-09-27. Bokhållare i Stockholm. Levde 1853. Se tab 30 1/2.

TAB 30 1/2

Carl Julius Ferdinand (översiktstab 5B, son av Gustaf Julius tab 30), född 1812-09-27 i Västra Torsås socken, Kronobergs län. Tullvaktmästare 1838. Handelsbokhållare 1853. (EÄ Bokhållare i Stockholm.) Levde 1853. Död 1868 i Stockholm. Gift 1838-01-18 i Maria förs, Stockholm med Mathilda Carolina Wahlgren, född 1810-09-19.

Barn:

 • Carl Gustaf Julius, född 1838-10-30 i Maria förs, Stockholm. Se tab 30 1/2A.

TAB 30 1/2A

Carl Gustaf Julius (översiktstab 5B, son av Carl Julius Ferdinand tab 30 1/2), född 1838-10-30 i Maria förs, Stockholm. Vinhandlare. Flyttade till Kuopio i Finland i slutet av 1880-talet. Destillatör vid Raninens brännvinsfabrik. Död 1930-04-01 i Mellilä, Åbo och Björneborgs län, Finland. Änkling. Gift 1:o 1875-04-26 med Caroline Adèle Elisabeth Lindström i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Herman Fredrik Peters, skilsm 1874-07-04 enl. Stockholm. Rådst. R.), född 1848-05-29 i Tibble, Uppsala län. Död 1900-07-30. Gift 2:o med Ester Irene Lindqvist, född 1879-06-21.

Barn:

 • 1. Gustaf, född 1874-09-15 i Maria förs, Stockholm. Utflyttad till U.S.A, bosatt i New Orleans, emigrerade 1889-05-20. Ingenjör i Bedford. Se Biografica.
 • 1. Gustaf Edvin, född 1878-04-07 i Stockholm. Apotekare i Helsingfors. Se tab 30 1/2A:I.
 • 1. Carl Johan, född 1881-09-26 i Stockholm. Urmakare. Se tab 30 1/2 A:II.
 • 1. Berta Elisabeth (Carolina), född 1886-08-09 i Stockholm. Skådespelerska i Stockholm 1906–08. Gift 1908 med Gösta Hillberg. Skådespelare.

TAB 30 1/2A:I

Gustaf Edvin (översiktstab 5B, son av Carl Gustaf Julius tab 30 1/2A), född 1878-04-07 i Stockholm. Skolgång 6 klasser i Uleåborgs klassiska lyceum. Farmaceut 1917. Provisor 1924. Föreståndare för Puolanka filial-apotek (Uleåborgs län) 1924. Innehavare av Kiihtelysvaara apotek (N. Karelens län) 1925, Mellilä apotek (Åbo och Björneborgs län) 1928. Apotekare i Helsingfors. Död 1930-02-22 i Mellilä, Åbo och Björneborgs län, Finland. Gift 1904-06-04 i Helsingfors med Ester Irene Lindqvist, född 1879-06-21 i Helsingfors, dotter av varvsbokhållaren Johan Fredrik Lindqvist och Maria Gustava Ramlin.

Barn:

 • Brita Stina, född 1906-08-22 i Helsingfors. Sjuksköterska.
 • Karin Maria, född 1907-08-19 i Helsingfors. Farmaceut. Gift 1945-12-02 i Vasa med Holger Ivar Lydman i hans 2:a gifte, född 1896-03-10 i Uleåborg. Stadsveterinär.
 • Sten-Folke, född 1910-10-23 i Sagu, Åbo och Björneborgs län, död 1940-02-14 på Näset (stupad).
 • Signe Adéle, född 1912-03-18 i Sagu, Åbo och Björneborgs län. Elev i Åbo Ritskola 1931. Lever i Vasa.

TAB 30 1/2A:II

Carl Johan (översiktstab 5B, son av Carl Gustaf Julius Tab 30 1/2A), född 1881-09-26 i Stockholm. Urmakare i Kexholm., Viborgs län. Död 1925-04-23 i Kexholm. Gift 1905-04-09 i Viborg med Mathilda Amalia Lindfors, född 1877-03-13 i Viborg, dotter av överkonduktören Johan Lindfors och Maria Jahnukainen.

Barn:

 • Greta Adéle, född 1906-12-04 i Kexholm, Viborgs län. Gift 1931-12-30 i Kexholm med Olof Edmund Lundström (fr o m 1933 namnändr till Larkka), född 1901-06-30 i Kouvola, Kymmene län. Ingenjörskapten.
 • Harry Valdemar, född 1910-04-26 i Kexholm, Viborgs län. Dipl ing.
 • Holger Ilmari, född 1912-04-07 i Kexholm, Viborgs län. Kontorschef.

TAB 30 1/2:IIa

Harry Valdemar (översiktstab 5B, son av Carl Johan tab 30 1/2A:II), född 1910-04-26 i Kexholm, Viborgs län, Finland. Finlänsk medborgare 1925. Diplomingenjör 1937. Gift 1942-09-27 med Gunvor Margareta Sarelin, i hennes 1:a gifte, född 1924-09-12 i Jakobstad, dotter av folkskolläraren Edvin Edvard Sarelin och Helli Maria Saarinen.

Barn:

 • Annelie Christina Margareta, född 1944-02-01 i Helsingfors.
 • Tor-Eric, född 1945-06-19 i Helsingfors.

TAB 31

Lars Samuel (översiktstab 5E, son av Adolf Vilhelm, tab 12), född 1789-10-18. Volontär vid Kalmar regemente 1806. Underofficer därst. 1807-03-07. Konstit. fänrik vid Jönköpings lantvärn 1808. Fänrik i armén 1812-07-28 död 1871-07-10 i Kalmar. Bevistade fälttågen i Tyskland och Norge 1813–1814. Gift 1815-12-24 i Karlskrona med Lovisa Catharina Treutiger, född 1794, död 1862-11-27, dotter av överstelöjtnanten Christian Ulrik Treutiger och Hedvig Sofia von Essen af Zellie.

Barn:

 • Christina Sofia, född 1816-10-26 på Rösjöholm i Näshults socken, Jönköpings län, död ogift 1853.
 • Carolina, född 1818-01-10 och död s. å. 16/1 på Rösjöholm.
 • Vilhelm Christian, född 1820-04-10 på Rösjöholm i Näshults socken, Jönköpings län. Flyttade utrikes. Död.
 • Matilda Elvira, född 1823-03-04 på Rösjöholm, död ogift 1846-07-24 på Gotland.
 • Viktor Axel, född 1825-12-13, död barn.
 • Edvin Alexis, född 1828. Befallningsman. Död 1909. Se Tab. 32
 • Emil Robert, född 1829-08-21, död s. å. 8/12.
 • Viktor Alfred, född 1830, död 1832-01-08.
 • Fritiolf Selim, född 1831, död 1832-03-09.
 • Ida Amanda, född 1835-09-26, död 1854-07-05.

TAB 32

Edvin Alexis (översiktstab 5E, son av Lars Samuel, tab 31), född 1828-01-27 i Näshults socken, Jönköpings län. Befallningsman på Hässelby i Spånga socken, Stockholms län. Död 1909-10-05 i Uppsala (db). Gift 1854-10-31 i Algutsrums socken, Kalmar län med Christina Isberg, född 1827-01-28 i nämnda socken, död 1912-04-19 i Uppsala (domk. förs, db), dotter av häradsbyggmästaren Per Isberg och Ingrid Jönsdotter.

Barn:

 • Vilhelm Fredrik, född 1855-10-21. Död 1933-05-09 å Akadem. sjukhuset i Uppsala (Gamla Uppsala förs, db 13). Före detta arrendator av pastorsbostället Hallbe i Trefaldighetsförs Uppsala län. Gift 1885-12-08 i Uppsala med Carolina Vilhelmina (Mina) Gustafsson, född 1845-04-07 död 1914-04-11 i nämnda stad (domk. förs, db).
 • Ida Elvira, född 1857-05-06 i Algutsrums socken, Kalmar län, död 1898-01-08 i Uppsala. Gift 1882-10-22 i Uppsala med arbetskarlen Anders Peter Andersson, född 1857-12-16.i Kastlösa socken, Kalmar län, (död 1914?).
 • Oskar Alexis, född 1861-01-31 på Ulriksdal i Algutsboda socken, Kronobergs län. Jägare. Död 1896-12-09 på Fläskjum i Bollebygds socken, Älvsborgs län. Gift 1896-05-19 på Fläskjum med Jenny Serafina Andersson i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1913-09-15 i Bollebygds förs, Älvsborgs län (vb) med juveleraren Viktor Fabian Svanberg i Trollhättan), född 1875-09-27 på Fläskjum.
 • Lars Samuel Malkolm, född 1862. Arrendator. Död 1921. Se Tab. 33
 • Carl Alfred Edvin, född 1865. Död 1939-04-14. Skogvaktare. Se Tab. 34
 • Julius Teodor, född 1867-11-24 i Repplinge socken, Kalmar län, död 1869-05-28 i Kalmar.
 • Bror Otto Teodor, född 1873. Hemmansägare. Se Tab. 37

TAB 33

Lars Samuel Malkolm (översiktstab 5E, son av Edvin Alexis, tab 32), född 1862-08-01. Torpare under Sätuna Uppsala län. Arrendator. Död 1921-03-02 i Uppsala (domk. förs, db). Gift 1891-08-30 med Anna Maria Säll, född 1866-02-15. Död 1932-05-17 i Uppsala (domk. förs, db 178).

Barn:

 • Carl Selim Malkolm, född 1891-11-13 i Trefaldighets socken, Uppsala län. Köpman i Stockholm 1919.

TAB 34

Carl Alfred Edvin (översiktstab 5F, son av Edvin Alexis, tab 32), född 1865-01-28 (Räpplinge förs, Kalmar län). Poliskonstapel 1887–1892-05-01. Jägare och skogvaktare vid Närlinge i Björklinge socken, Uppsala län 1908–1928. Död 1939-04-14 i Björklinge, Uppsala län (db 9). Gift 1:o 1889-07-26 i Börje socken, Uppsala län med Johanna Maria Granell, född 1862-06-20, död 1899-11-21 i Uppsala. Gift 2:o 1904-08-07 i nämnda stad med Anna Lovisa Svensson, född 1864-07-05 i Vallentuna socken, Stockholms län, dotter av rättaren Salomon Svensson och Carin Rydberg.

Barn:

 • 1. Maria Alfrida, född 1889-10-07 i Uppsala, liksom syskonen. Gift där (vb) 1914-11-29 med handlanden August Ivar Westerlund, född 1890-01-17 i Björklinge socken.
 • 1. Henrik Julius, född 1893. Cykelreparatör. Se Tab. 36
 • 1. Gustaf Alexius, född 1896-01-15 i Börje förs, Uppsala län. Jägare.
 • 2. Ingeborg Elisabet, född 1904-11-29. Handelsbiträde. Gift 1933-12-03 i Linköpings domkyrkoförs (vb 189) med köpman, handelsbiträdet, Hugo Ture Larsson, född 1893-03-02. Köpman.

TAB 35

Carl Adrian (översiktstab 5F, son av Carl Alfred Edvin, tab 34), född 1891-06-12 i Uppsala. Handlande i Linköping under firma Oskar Andersson & C:o 1920-01-29. Handelsresande. Gift 1:o 1923-12-26 i Stockholm (Gustav Vasa förs, vb) med Syster Nanny Elisabet Eriksson, född 1891-11-28 i V. Vingåkers förs (EÄ socken) Södermanlands län, död 1940-05-10 i Linköping (Linköping, domk. förs, db nr 172), dotter av orgelbyggaren Elias Valdemar Eriksson och Mathilda Josefina Eriksson. Gift 2:o 1941-10-19 i Kaga kyrka (Linköping, Domkyrkoförs, vb nr 366) med Margit Augusta Amalia Andersson, född 1901-06-08 i Sjonhems förs, Gotlands län, dotter av kyrkoherden i Sjonhems förs, Gotlands län, Nils Gustaf Andersson och hans tredje hustru Emma Helena Katrina Krook (enligt pastor i Sjonhems förs, Gotlands län).

Barn:

 • 1. Carl Erik Waldemar, född 1928-04-18 i S:t Görans förs, Stockholm (fb). Tobakshandlare.

TAB 36

Henrik Julius (översiktstab 5F, son av Carl Alfred Edvin, tab 34), född 1893-12-25 i Uppsala. Cykelmontör (EÄ Cykelreparatör). Byggnadssnickare. Gift 1920-12-11 i Börje förs (EÄ socken), Uppsala län (vb nr 4) med Edla Mathilda Ehn, född 1893-05-24 i Uppsala Näs förs (EÄ socken) Uppsala län (fb), dotter av lantbrukaren Fredrik Magnus Ehn och Emma Mathilda Jansson.

Barn:

 • Sven Gustaf, född 1920-03-14 i Börje förs, Uppsala län (fb).
 • Henrik Carl Erik, född 1921-05-30 i Uppsala.
 • Gösta Olof, född 1925-01-08 i Uppsala.
 • Inga Marianne, född tvilling 1929-12-25 i Uppsala domk. förs (fb).
 • Kerstin Elisabet, född tvilling 1929-12-25 i Uppsala domk. förs (fb)
 • Nils Lennart, född 1932-12-03 i Uppsala domk. förs (fb).


TAB 37

Bror Otto Theodor (EÄ Teodor) (översiktstab 5E, son av Edvin Alexis, tab 32), född 1873-01-21 i Kalmar. Jägare. Hemmansägare i Lindomeby i Lindome förs (EÄ socken) Hallands län. Gift 1901-05-17 i Lindome förs (EÄ socken) med Emma Kristina (EÄ Christina) Karlsson, född 1882-11-07. Barn:

 • Edith Kristina (ang. namnet Edith, se Biografica), född 1901-06-28 i Lindome förs, Hallands län. Gift 1922-10-27 i Lysekils förs, Göteborgs och Bohus län (vb) med handlanden i Göteborg Arthur Emanuel Holmgren, född 1897-09-27 i Masthuggs förs, Göteborg.
 • Carl Teodor, född 1905-01-15 i Sintorp i Lindome förs (EÄ socken), Hallands län. Jägare. Började inom polisen 1929. Ordinarie poliskonstapel 1931. Förste poliskonstapel 1935. Gift 1935-11-02 i Kungsbacka (vb nr 15) med Anna Margareta Vilhelmina (Anna-Greta) Gustafsson, född 1906-09-27 i Ljungby förs, Kronobergs län.
 • Bror Alexis, född 1907-11 (EÄ 10)-21. Handelsbiträde.
 • Otto Ragnar, född 1911-06-07 i Lindome förs (EÄ socken), Hallands län (fb).
 • Ingrid Josefina, född 1914-09-16 i Lindome förs (EÄ socken), Hallands län, död 1929-03-21 därstädes (db).
 • Gunnar Fredrik, född 1922-09-28 i Lindome förs (EÄ socken), Hallands län.


TAB 38

Malkolm David (översiktstab 6, son av Christian Eberhard, tab 9), född 1716-07-06 på Dala i Grebo socken, Östergötlands län. Volontär vid drottningens livregemente 1730-03-14. Rustmästare därst. 1732-05-31. Förare 1733-07-31. Gick 1734 i konung Stanislai tjänst. Fänrik vid konung Stanislai garde 1734-01-28. Löjtnant därst. s. å. 30/3. Gick 1735 i fransk tjänst. Fänrik vid överste Appelgrens regemente därst. s. å. 22/12. Löjtnant därst. Fänrik vid svenska drottningens livregemente 1739-09-08. Kapten därst. 1748-11-17. Stadsmajor i Stralsund 1757-12-06. RSO 1759-04-28. Överstelöjtnant i armén 1774-07-13. Avgången från stadsmajorstjänsten s. å. 20/12. Död 1776-03-01 i Stralsund. Bevistade belägringen i Danzig och kampanjen i Polen. Kommenderades 1757 att intaga staden Anklam, vilken stad han överrumplade och intog s. å. 13/9. Gift 1:o 1744 med Sofia Maria Sülmer, dotter av N. N. Sülmer i Stralsund. Gift 2:o 1764 med Maria Gertrud von Stijpman, dotter av kaptenen vid drottningens livregemente Frans von Stijpman, av en 1692-12-03 adlad men ej introd. ätt.10

Barn:

 • 1. Catharina Maria, född 1744, död 1823-12-18 på Skogaholm i Svennevads socken, Örebro län. Gift med generallöjtnanten, friherre Fromhold Armfelt, född 1721, död 1797.
 • 1. Carl David, född 1750-10-03 i Stralsund. Var 1771 förare vid drottningens livregemente. Avsked 1790-08-31. Löjtnant i sachsisk tjänst.
 • 2. Malkolm Fredrik, född 1764. Major. Död 1840. Se Tab. 39
 • 2. Gustaf Eberhard, född 1765. Volontär vid drottningens livregemente. Död 1774-01-31.
 • 2. Johan Vilhelm, född 1768-02-15 i Stralsund. Furir vid drottningens livregemente 1777. Avsked 1790-08-31. Löjtnant vid holländska marinen. Död utrikes.
 • 2. Henrik Filip Gideon, född 1769. Överstelöjtnant. Död 1856. Se Tab. 40
 • 2. Christian Adolf, född 1771. Kapten, först i preussisk, sedan i storbritannisk tjänst.
 • 2. Carl Ferdinand, född 1775-10-25 i Stralsund. Volontär vid drottningens livregemente 1780-12-06. Förare därst. 1788-05-21. Fänrik 1793-01-25. Löjtnant 1799-12-18. Stabsadjutant hos konungen och kapten i armén 1803-01-25. Överadjutant och major i armén 1808-11-18. Kapten vid regementet 1809-01-14. RSO 1810-05-04. Död 1812-12-22 i Stralsund. Gift 1812-07-21 på Lavenitz i Pommern med Friederike Wilhelmine Philippine von der Lancken, döpt 1790-07-07 på Plüggentin, död där 1813-02-26, dotter av hovrättsreferendarien Henning Rickmann Christoffer von der Lancken och Sophie Gustine Bernhardine von Platen.

TAB 39

Malkolm Fredrik (översiktstab 6, son av Malkolm David, tab 38), född 1764-12-27 i Stralsund. Volontär vid drottningens livregemente 1766-06-11. Sergeant därst. 1772-08-11. Fänrik 1779-12-16. Löjtnants avsked 1788-03-21. Löjtnant vid livkosackerna 1789-08-21. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1791-12-20. Understallmästare hos änkedrottning Sofia Magdalena. Avsked ur krigstjänsten med majors n. h. o. v. 1798-10-22. Död 1840-06-07 på invalidinrättningen å Ulriksdal. Gift 1795-06-14 med Lovisa Sofia Krook, född 1774-12-18, död 1838-06-02, dotter av11 advokatfiskalen i tullstyrelsen, lagmannen Tomas Krook och Catharina Sofia Malmsten.

Barn:

 • Maria Sofia, född 1796-09-23, död ogift 1854-05-07 i Stockholm.
 • Lovisa Fredrika, född 1797-08-30, död ogift 1841-04-19 i Stockholm.
 • Malkolm Tomas Fredrik, född 1798-09-18. Kontorsskrivare i banken. Död ogift 1841-01-01 i Hölö socken, Södermanlands län.

TAB 40

Henrik Filip Gideon (översiktstab 6A, son av Malkolm David, tab 38), född 1769-08-27 i Stralsund. Sergeant vid artilleriet 1784-01-23. Underlöjtnant därst. 1787-01-17. Adjutant vid artilleribataljonen i Stralsund 1788-05-20. Löjtnant därst. 1789-05-13. Stabskapten 1792-06-13. Kapten med kompani 1799-08-19 vid nämnda bataljon. Major i armén 1802-04-14. 2. Major vid Vendes artillerireg, 1804-01-03. 1. Major därst. 1808-11-28. Avsked ur krigstjänsten 1812-10-13. Åter major i armén 1827. Överstelöjtnant därst. 1830-12-04. Död 1856-08-12 i Kalmar. 'Han bevistade 1790 fälttåget i Finland. Likaledes 1805–1807 fälttågen i lüneburgska landet och Pommern jämte Stralsunds belägring. Överreste sistnämnda år i dec. på permission till Pommern och råkade då i fransk fångenskap, varifrån han ej återkom förrän 1810.'. Gift 1800-05-18 med Catharina Pommer-Esche, född 1778-10-11, död 1831-12-28 i Kalmar, dotter av kammarrådet i Pommern Johan Christian Pommer-Esche och Barbara Tetzloff, syster till regeringsrådet Samuel Christoffer Tetzloff, adlad von Tetzloff.

Barn:

 • Malkolm Johan Gideon Gustaf, född 1801. Expeditionschef. Död 1881. Se Tab. 41
 • Ernst Leopold, född 1802. Ryttmästare och tullinspektor. Död 1872. Se Tab. 42
 • Matilda Emilia, född 1804-11-02 i Stralsund, död 1810-08-36 i Kristianstad.
 • Ida Hermina Adolfina, född 1806-08-11 i Stralsund. Stiftsjungfru. Död ogift 1887-12-12 i Stockholm.
 • Matilda Emilia Adelheid, född 1810-09-29 i Kristianstad. Stiftsjungfru. Död ogift 1854-04-12 i Kalmar.
 • Alexander Fredrik Vilhelm, född 1815-03-05 på Sundtorp i Ajungby socken, Kalmar län, död där 1882-06-02.

TAB 41

Malkolm Johan Gideon Gustaf (översiktstab 6A, son av Henrik Filip Gideon, tab 40), född 1801-03-18 i Stralsund. Student i Uppsala 1819-10-08. Disp. 1823. Filosofie kandidat 1824. Disp. pro gradu s. å. Promov. filosofie doktor s. å. 12/6. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1825-04-00 och i kommerskollegium s. å. 8/5. Kanslist i kommerskollegium 1831-07-28. Kopist i krigsexpeditionen s å. 31/12. Kanslist i nämnda expedition 1835-07-14. Protokollssekreterare 1837-08-25. Härold vid NO 1839-01-26 t. f. expeditionssekreterare i lantförsvarsdepartementets kansliexpedition 1840-09-01. Expeditionssekreterare i k. m:ts kansli s. å. 22/12. Avsked från kommerskollegium 1841-01-18. Expeditionschef i lantförsvarsdepartementets kansliexpedition 1844-05-24. Härold vid KMO s. å. 25/11. RNO 1846-11-23. Expeditionschef i sjöförsvarsdepartementets kansliexpedition s. å. 21/9. KNO 1860-05-05. Stadsfullmäktig i Stockholm 1863–1871. Avsked från expeditionschefs- och expeditionssekreterartjänsterna 1869-12-03. Filosofie jubeldoktor 1875-05-31. Död 1881-04-18 i Stockholm. Ägde huset nr 24 vid Björngårdsbrunnsgatan i Stockholm 1860–1881. Gift 1860-09-22 i nämnda stad Maria förs i Stockholm med Catharina Charlotta Asander, född 1812-02-07 i Stockholm, död där 1898-11-18, dotter av vaktmästaren P. Åsander och Sofia Bergman.

Barn:

 • Charlotta Matilda, född 1834-03-11 i Stockholm, död 1905-02-14. Gift 1866-06-12 i nämnda stad med med. kandidat Erik Mattias Julius Wennerlund, född 1829-07-04, död 1905-05-15 i Stockholm.

TAB 42

Ernst Leopold (översiktstab 6A, son av Henrik Filip Gideon, tab 40), född 1802-09-25 i Stralsund. Junkare vid Cederströmska husarregementet 1817-03-08. Kornett vid kronprinsens husarregemente 1820-09-21. 2. Löjtnant därst. 1829-03-21. Deltog i polska frihetskriget 1830–1831. RPolOPro virtute militari. Ryttmästare 1848-05-30. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom ryttmästare i armén 1851-04-22. Tullinspektor i Arvika 1854-11-10. Avsked från sistnämnda tjänst 1867. Död 1872-05-20 i Arvika. Gift 1843-06-10 i Karlskrona med Jeannette Alexine von Borck, född 1824-05-10 i Ystad, död där 1899-01-31, dotter av kaptenlöjtnanten Alexander Olof von Borck, av tysk adlig ätt, och Gustava Johanna Maria Isberg.

Barn:

 • Filip Malkolm, född 1845-07-05 i Ystad, död där 1850-01-31.
 • Leopoldine, född 1848-09-27 i Ystad, död 1866-10-20 i Arvika.
 • Fredrik Malkolm Ernstson, född 1850-10-21 i Ystad. Död 1934-10-31 i Värnamo (db 57). Advokat. Inneh. juridiska byrån i Värnamo. Gift 1891-03-31 i Stockholm med Sofia Malvina Eufemia Kolmodin, född 1854-03-20 på Folkedarve i Akebäcks socken, på Gotland, död 1923-04-27 i Värnamo (db), dotter av godsägaren Mikael Kolmodin och Edla Malvina Lindersson.

TAB 43

Johan Gustaf (översiktstab 7, son av Christian Eberhard, tab 9), född 1728-09-28. Volontär vid amiralitetet 1746-01-00. Arklimästare därst. 1749-03-31. Löjtnant 1752-03-05. Kapten vid jaktvarvet 1754-10-17. Kaptenlöjtnant vid amiralitetet 1755-10-04. RSO 1767-11-23. Major. Död 1800-08-30 på Gustavsberg i Torups socken, Hallands län. Gift 1756-08-31 på Brännö i Torups socken, med baronessan Sabina Dorotea von Blumenthal, född 1725-12-24, död 1791-02-07 på Gustavsberg, dotter av majoren, friherre Carl Ludvig von Blumenthal från Mark-Brandenburg och Dorotea Elisabet Isensen.

Barn:

 • Christina Elisabet, född 1757-05-30 på Stora Kinnared i Kinnareds socken, Hallands län, död ogift 1824-05-17 på Knobesholm i Asige socken, Hallands län.
 • Carl Henrik, född 1759. Kapten. Död 1804. Se Tab. 44
 • Johan Eberhard, född 1761-07-23 på Gustavsberg. Volontär vid livgardet 1775-09-12. Förare därst. 1776-06-26. Kornett vid livdrabantkåren 1779-08-10. Sekundadjutant vid husarregementet 1786-04-12. Löjtnant därst. 1788-01-29. Ryttmästare vid mörnerska husarregementet 1792-10-29. Avsked 1802-03-30. Död ogift 1803-10-06 genom drunkning vid Gustavsberg.
 • Sofia Lovisa, född 1762-08-26 på Gustavsberg, död ogift 1843-04-23.
 • Vilhelmina Ulrika, född 1764-01-27 på Gustavsberg, död ogift 1800-04-12.
 • Dorotea Elisabet, född 1765-04-01, död 1833-07-18 på Dalaborg i Vessige socken, Hallands län. Gift 1794-06-12 på Gustavsberg med kvartermästaren Jan Brandberg, född 1769-10-12 på Kalmarmöllan i Risekatslösa socken, Malmöhus län, död 1848-03-14 i Vessige socken. [11]
 • Hugo Fredrik Malkolm, född 1768-01-01 på Gustavsberg, död där s. å. 30/3.

TAB 44

Carl Henrik (översiktstab 7, son av Johan Gustaf, tab 43), född 1759-06-11 på Gustavsberg. Volontär 1770. Student i Lund. Jur. examen därst.1 1775-05-21. Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1777-12-07. Fänrik vid Västgötadals regemente 1778-01-28. Löjtnant därst. 1784-12-07. Kapten 1790-08-23. Transp. till änkedrottningens livregemente 1791-04-24. Kapten vid Skaraborgs regemente 1792-04-18. Regementskvartermästare 1798-11-21. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1802-06-05. Död 1804-05-09 på Stora Håven i Fröjereds socken, Skaraborgs län. Gift 1799-01-19 på Grimstorp i samma provins med Beata Lagerberg, född 1760-06-11 på Flottebo i Kyrketalla socken, Skaraborgs län, död 1845-03-07 på Stora Håven, dotter av ryttmästaren Per Lagerberg, och Helena Maria Feltstierna.

Barn:

 • Johanna Maria Vilhelmina, född 1800-07-21 på Stora Håven, död där 1854-08-13. Gift 1818-01-06 med sin kusin, kaptenen Carl Jonas Lagerberg, född 1781, död 1857.

TAB 45

Ivar Gabriel (översiktstab 8, son av Fredrik Schantz, adlad von Schantz, tab 7), född 1695-03-09 i Stockholm. Volontär vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1712-10-00. Fältväbel därst. s. å. 1/12. Regementsadjutant s. å. Fänrik 1713-10-06. Löjtnant vid västra skånska infanteriregementet 1715-07-25. Kapten därst. 1718-02-24. Premiärkapten 1719-04-27. Placerad vid garnisonsregementet i Stralsund 1723-01-13. Kapten vid Kronobergs regemente 1733-05-05. Död 1743-04-02 och begraven s. å. 18/4 i Virestads socken, Kronobergs län. Bodde på Boaryd i Väckelsångs socken, Kronobergs län. Kommenderad 1718-01-01 i vissa ärenden till ryska armén i Finland. Fången vid Vasa, men lösgavs efter fyra veckor. Gift med Christina Regina Berghman, född 1705-05-14 på Ekeryd i Väckelsångs socken, Kronobergs län19, död 1772-02-19 på Boaryd, dotter av assessorn Gustaf Berghman, och Maria Christina Rudebeck.

Barn:

 • Anna Regina, född 1725. Gift 1751-08-16 på Boaryd med artillerikaptenen Carl Peter Behring, född 1716-03-03.
 • Gustaf Fredrik, född 1726. Löjtnant. Död 1776. Se Tab. 46
 • Maria Christina, döpt 1727-10-28 i Kristianstad, död s. å. och begraven 24/12 i Åsums socken, Kristianstads län.
 • Johan Gabriel, född 1728. Kapten. Död 1786. Se Tab. 49
 • Beata, född 1729, död ung.
 • Christina Magdalena, född 1730, död 1800-10-04 på Rönnäs i Agunnaryds socken, Kronobergs län. Gift där 1766-09-22 med överstelöjtnanten vid Kronobergs regemente, RSO, Peter Otto Marci i hans 2:a gifte (gift 1:o, enl. k. tillstånd 1721-02-01, med Christina Leijonsten, döpt 1695-12-01 i Göteryds socken, Kron., död 1765-04-10 på Marensholm i Agunnaryds socken, dotter av kaptenen Otto Christoffer Leijonsten, och Brita Helena Muschamp), född 1699-02-12 i Vorpommern, död 1770-06-18.
 • Christian Georg, döpt 1731-09-22 på Gunnarstorp i Finja socken, Kristianstads län. Kadett vid amiralitetet 1744. Arklimästare därst. 1751-07-06. Gick i fransk tjänst 1755. Löjtnant vid amiralitetet 1757-05-26. Kaptenlöjtnant därst. 1762-08-17. Capitain de vaisseaux i fransk tjänst 1777. RFrOPlemér. Lämnade franska tjänsten 1779 och återkom till Sverige 1780. Död ogift 1814-02-21 i Växjö.
 • Maria Catharina, född 1732, död 1767-05-27. Gift före 1762 med fänriken vid Kronobergs regemente Isak Gabriel Scheibe i hans 1:a gifte (gift 2:o 1768-03-01 med Christina Tornérhielm, född 1727, dotter av ryttmästaren Abraham Tornérhielm, och Magdalena Törne), född 1726-01-10 på Vallaröd i Björnekulla socken, Kristianstads län, död 1788-05-07 på Myrarås i Agunnaryds socken, Kronobergs län.
 • Christina, döpt 1733-01-11 i Finja socken, (möjligen densamma som ovanstående Christina Magdalena).
 • Peter Christoffer, född 1736-08-02, begraven 1739-05-17 i Virestads socken, Kronobergs län.
 • Hedvig Eleonora, född 1737, död 1752-10-18 på Boaryd.
 • Carl Ludvig, född 1738-10-06 i Virestads socken, död där 1739 och begraven s. å. 22/5.

TAB 46

Gustaf Fredrik (översiktstab 8, son av Ivar Gabriel, tab 45), född 1726-08-26 i Kristianstad. Kadett vid amiralitetet i Karlskrona 1740-01-28. Arklimästare därst. 1744-04-28. Förare vid livgardet 1746-09-23. Fältväbel 1747-12-21. Fänrik vid Kronobergs regemente 1758-06-10. Fänrik vid Västerbottens regemente 1763-09-11. Stabslöjtnant därst. 1770-12-11. Livdrabant 1773-05-10. Död 1776-09-15 i Stockholm och begraven i Johannes församl. Ägde vid sin död skattefrälseegendomen Gröndal i Brännkyrka socken, Stockholms län. Gift 1752-11-10 med Johanna Maria Hagberg i hennes 2:a gifte, född 1725, död 1771-12-03.

Barn:

 • Johanna Gustava, född 1752-12-18. Levde vid faderns död.
 • Ivar Gabriel, född 1754. Sockerbruksarbetare. Död 1833. Se Tab. 47
 • Maria Regina, född 1755-05-30. Gift 1809-07-29 med (vice kommissionslantmätaren ?) Henrik Vilhelm Ekelund.
 • Anna Ursula, född tvilling 1756-10-11, död 1757-04-11.
 • Hans Gustaf, född tvilling 1756-10-11, död s. å. 9/12.
 • Maria, född 1756-10-11, död 1757-02-24.
 • Catharina Ulrika, född 1757-09-02, död s. å. 7/10.
 • Johan Gustaf född 1760-05-05. Reste utrikes och avhördes ej vidare.

TAB 47

Ivar Gabriel (översiktstab 8A, son av Gustaf Fredrik, tab 46), född 1754-04-22. Sockerbruksarbetare. Död 1833-03-01 i Stockholm. Gift 1:o 1787-11-20 med hushållerskan Margareta Elg. Gift 2:o 1790-10-10 med Maria Ihlström, född 1756, död 1834-09-21 i Stockholm Klara förs i Stockholm.

Barn:

 • 1. Vilhelmina, född 1788-08-20.
 • 2. Christina Catharina, född 1792-01-03, död ogift 1865-06-29 i Stockholm.
 • 2. Axel Gabriel, född 1795. Sockerbagare. Död 1847. Se Tab. 48
 • 2. Carl Gustaf, född 1798-07-26, död 1800.

TAB 48

Axel Gabriel (översiktstab 8A, son av Ivar Gabriel, tab 47), född 1795-10-12. Sockerbagare i Göteborg. Död där 1847-03-28. Gift 1:o med Elisabet Goldbeck, död 1817-07-06 i Stockholm. Gift 2:o 1818-10-06 i Göteborg med Maria Elisabet Lithén i hennes 2:a gifte, född 1793, död 1834-08-26 i nyssn. stad i kolera. Gift 3:o 1838-10-26 i Alingsås med Amalia Malvina Eleonora Wennersten, född 1816, död 1845-03-12.

Barn:

 • 1. Axel Vilhelm, död 1818-01-01 i Vallentuna socken, Stockholms län.
 • 2. Maria Vilhelmina Charlotta, född 1819-09-21, död 1834-08-26 i Göteborg i kolera på samma dag som modern.
 • 2. Josefina Vilhelmina Elisabet, född 1824-11-18, död 1902-03-26 på blindhemmet vid Norrbacka. Gift 1850-02-16 med tullinspektören och postmästaren i Furusund Hans Axel Petersons, född 1807-03-23 i Göteborg, död 1893-01-24 i Furusund.
 • 3. Hilda Amalia, född 1839-07-28, död 1847-01-01.
 • 3. Axel Teodor, född 1841-06-22. Sjöman. Död på en resa till Ostindien 1868 eller 1869.

TAB 49

Johan Gabriel (kallas i dopboken Peter, översiktstab 9, son av Ivar Gabriel, tab 45), döpt 1728-09-22 i Kristianstad. Volontär vid Kronobergs regemente 1743-04-12. Furir därst. s. å. 4/10. Adjutant 1750-03-30. Löjtnant i armén 1755-10-04. Löjtnant vid nämnda regemente 1756-10-03 (4/10). Stabskapten därst. 1769-02-21. RSO 1770-04-28. Kapten med kompani 1775-05-22. Avsked 1776-10-30. Död 1786-12-10 i Ronneby. Bevistade kriget i Pommern 1758, blev fången vid Roitzenburg s. å. 15/10, återkom 1762-05-10. Gift 1765-08-16 på Tävelsås i likan, socken, Kronobergs län med sin kusin Sara Elisabet Berghman, född 1740-09-18 i Växjö, död 1788-09-28 i Ronneby, dotter av hovrättsrådet Hans Fredrik Berghman, och Maria Branting.

Barn:

 • Christina Maria, född 1766-12-24 i Ösjö Svensgården i Södra Ljunga socken, Kronobergs län, död ogift 1787-09-15 i Ronneby.
 • Carl Peter Ulrik Otto, född 1768. Vice amiral. Död 1833. Se Tab. 50
 • Ursula Magdalena, född 1769-06-02 i Ösjö Svensgården. Stiftsjungfru. Död ogift 1806-01-15.
 • Fredrik Ivar August, född 1770-11-29, död s. å. 12/12 i Linneryds socken, Kronobergs län.
 • Ivar Fredrik Gabriel, född 1773. Assessor. Död 1821. Se Tab. 54
 • Johanna Gustava, född 1777-06-14 på Skärsjöhult i Älmeboda socken, Kronobergs län, död 1785-09-03 i Ronneby.

Ännu två barn, döda späda.

TAB 50

Carl Peter Ulrik Otto (översiktstab 9, son av Johan Gabriel, tab 49), född 1768-03-16 i Ösjö Svensgården. Extra kadett 1783. Arklimästare vid amiralitetet 1786-09-19. Fänrik därst. 1788-07-21. Löjtnant 1790-07-17. Kapten 1795-01-02. Var åren 1794–1795 i turkisk tjänst. Major i flottorna 1803-08-02. Sekundmajor vid 1. volontärregementet 1804-05-02. Major vid amiralitetet 1805-02-09. Premiärmajor vid 1. volontärregementet och placemajor i Karlskrona 1805-02-09. T. f. kommendant i Karlskrona 1808-08-17. Tygmästare 1809-04-16. Överstelöjtnant i flottorna 1809-06-29 och vid örlogsflottan s. å. RSO s. å. 3/7. T. f. kommendant i Karlskrona 1810–1812-07-00. Överste i flottorna 1813-06-19 och vid örlogsflottan 1814-05-23. Avsked från tygmästartjänsten 1815-10-17. Ledamot av förvaltningen för sjöärendena s. å.–1817-04-03. Konteramiral 1818-05-11. Kommendant i Karlskrona 1819-04-22. Befälhavare för 2. sjöartilleriregementet 1820. KSO 1822-04-29. T. f. befarna vande amiral 1822–1824. Avsked från kommendantbefattningen 1823-08-23. Stationsbefälhavare i Göteborg 1824-12-01. Vice ordförande i karantänskommissionen därst. 1825. Vice amiral 1830-06-19. Död 1833-02-10 på Källtorp i Ryssby socken, Kalmar län. Gift 1797-00-30 i Kalmar med Beata Sofia Flygare, född 1774, död 1804-09-26 på Källtorp, dotter av landssekreteraren i Kalmar, lagmannen Johan Magnus Flygare och Margareta Beata Ljungfelt.

Barn:

 • Johan Carl, född 1798. Major. Död 1849. Se Tab. 51

TAB 51

Johan Carl (översiktstab 9A, son av Carl Peter Ulrik Otto, tab 50), född 1798-04-17 i Kalmar. Kadett vid Karlberg 1812-09-30. Utexaminerad 1815-03-30. Underlöjtnant vid örlogsflottan s. å. Löjtnant därst. 1822-01-28. Premiärlöjtnant vid k. m:ts flotta 1824-12-01. Ordonnansofficer 1829-06-24. Adjutant hos kronprinsen och tjänstg. Vid 1. avdelningen av storamiralsämbetet. Kapten i flottan 1838-03-02. F d svensk och norsk generalkonsul i Brasilien med station i Rio de Janeiro 1841-08-06–1844-04-23. Majors avsked ur krigstjänsten 1844-12-05. Död 1849-10-23 i Buenos Aires i Södra Amerika. Gift 1825-10-15 i Paris med Amelie Judith le Noble, född 1806-08-00, död 1877-09-12 på Burgsvik i Öja socken, Gotlands län, dotter av generalordonnatören Pierre Le Noble och Catharine Belenzona.

Barn:

 • Carl Peter Alexander Magnus, född 1827. Tullinspektor. Död 1896. Se Tab. 52
 • Fredrik Hippolite, född 1829-07-13. Kofferdikapten. Anställd såsom styrman på skeppet L. A. Bång. Död 1865 genom olyckshändelse under Godahoppsudden.
 • Otto Alfons Emil, född 1835. Kamrer. Död 1920. Se Tab. 53

TAB 52

Carl Peter Alexander Magnus (översiktstab 9A, son av Johan Carl, tab 51), född 1827-06-12 i Stockholm (Skeppsh.). Kadett vid Karlberg 1845-03-01. Avgick från krigsakademien s. å. 19/3. Skeppskonstruktör 1850. Kustuppsyningsman vid Luleå tullkammardistrikt 1853-10-27. Jaktuppsyningsman vid Mems tullstation i Östergötlands län 1854-05-02. Kustsergant 1855–1861. Tullinspektor i Trosa 1861-07-27. Tullinspektor vid Burgsvik i Öja socken, Gotlands län 1869. Död där 1896-07-09. Gift 1855-10-06 i Stockholm med Amalia Carolina Lovisa (Lina) Öberg, född 1829-05-28 i nämnda stad, död 1900-04-26 i Visby, dotter av boktryckaren Ludvig Öberg och Gustava Björkman.

Barn:

 • Sigrid Elvira Amalia Florentia, född 1856-09-23 i Landskrona. Telegrafist. Död ?. Gift 1:o 1882-05-06 i Stockholm med utgivaren av tidningen Exekutiva uppgifter, före detta skeppsklareraren Leonard Danielsson, född 1852-10-20 i Stockholm, död där 1896-02-09. Gift 2:o 1898-05-07 i sistnämnda stad med kontorsskrivaren Filip Forsell, född 1861-10-17 i Stockholm.

TAB 53

Otto Alfons Emil (översiktstab 9A, son av Johan Carl, tab 51), född 1835-06-08 i Stockholm. Anställd vid Stockholms slöjdskola 1874–1877. Kamrer hos Stockholms hantverksbank 1877-03-01–1886-04-15. Tjänsteman hos industrikreditaktiebolag i nämnda stad 1886–1887. Tjänsteman hos aktiebolag De Lavals laktator 1895-11-01–1897-04-01. Död 1920-01-28 i Johannes förs, Stockholm (db). Har gjort sig känd såsom skriftställare samt utgav Dagrar och skuggor 1864. Vårt land, tidning för roman, saga och sång 1872–1873. Gift 1879-07-26 i Stockholm med Emilie Carolina Linnander, född 1846-12-16 i nämnda stad, död där 1926-03-05 (Johannes förs, db), dotter av Per Linnander och Johanna Berggren.

Barn:

 • Carl August Fredrik Eberhard, född 1880-07-22 i Stockholm, död där 1886-12-29.

TAB 54

Ivar Fredrik Gabriel (son av Johan Gabriel, tab 49), född 1773-10-06 på Skärsjöhult Östregård i Älmeboda socken, Kronobergs län. Student i Lund 1790. Jur. examen därst. 1791-05-25. Auskultant i Göta hovrätt s. å. 29/7. T. f. domare första gången 1795-05-13. Vice häradshövding 1797-05-31. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1800-10-23. Häradshövdings fullm. 1802-01-26. Adjungerad ledamot av hovrätten s. å. 27/9. Assessor i Svea hovrätt 1803-05-24. Riddarhusdirektör 1814. Död 1821-10-08 i Stockholm. [5]. Gift 1804-07-29 på Brösarps gästgivaregård i Brösarps socken, Kristianstads län med Sofia Elisabet Zickerman, född 1798-02-02, död 1854-05-12 i Stockholm, dotter av inspektören och gästgivaren Johan Christoffer Zickerman och Eva Elisabet Modéer.

Barn:

 • Elisabet Sofia, född 1805-05-10. Stiftsjungfru. Död 1822-02-22 i Stockholm.
 • Johan Otto, född 1807-04-15. Kadett vid Karlberg 1822-09-28. Utexaminerad 1832-10-23. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta s. å. 24/11. Död ogift 1833 i Batavia.

TAB 55

Christian Schantz, adlad von Schantz (översiktstab 10, son av Johan Eberhard Schantz, se adl. ätten Schantz, tab 1), född 1655-03-14. Kanslist i k. kansliet. Registrator och referendarie därst. Adlad 1693-01-04 jämte sina bröder Ludvig och Fredrik (introd. s. å. under nr 1255). Referendariesekreterare först vid svenska expeditionen 1697-10-16 och sedan vid tyska expeditionen 1699-07-26 Skjuten till döds av en snapphane i Kurland 1702-07-02 (enl. annan uppg. 1701-07-16)12 och begraven i Maria kyrka i Stockholm. Gift 1680-09-26 i Stockholm med sin broders svägerska Adriana Fineman, döpt 1661-07-17 i Norrköping, död 1725-12-17, dotter av handelsmannen i Norrköping François Fineman och hans 2:a fru Christina von Brobergen.

Barn:

 • Maria Adriana, född 1683-08-19, död ogift (bouppt. efter henne 1754-07-16). Hon var förlovad först med sekreteraren Anders Gerner, adlad Gerner, och sedan med häradshövdingen Lennart Ekebom, adlad Ekfelt, men båda dogo under förlovningstiden.
 • Anna Christina, född 1684-08-23, död ogift 1772-05-26 på Harlinge i Bettna socken, Södermanlands län.
 • Christiana, född 1685-12-30, död 1686-03-02.
 • Johan Eberhard, född 1687. Kammarherre. Död 1765. Se Tab. 56
 • Carl Fredrik, född 1689-01-11. Student i Uppsala7 1708-02-11. Kommissarie i riksens ständers bank 1714-06-28. Hade uppsikten över bankhuset 1727–17512. Flyttad från växelbanken till kansliet 17282. Statskommissaries karaktär 1733-08-16. Transp. till lånebanken2 1740-09-24. Död barnlös 1756-12-26. Gift med Brita Christina Lundberg, född 1688, död 1730-03-13, dotter av bankokamreraren Lars Lundberg och hans 2:a hustru Catharina Stenberg samt syster till ryttmästaren Didrik Laurentz Lundberg, adlad Lundenstierna.
 • Christian, född 1690-05-14. Lärstyrman vid amiralitetet 1704-01-11. Uppgives sedan blivit löjtnant därst. Död ogift 1708 i Holland.
 • Ludvig, född 1692. Hovjunkare. Död 1730. Se Tab. 94
 • Jakob, född 1694-03-18. Konduktör vid fortifikationen 1717-04-02. Löjtnant därst. 1718-02-27. Död ogift 1718 på Bohus slott.
 • Anton Gustaf, född 1696-12-15 i Stockholm. Student i Uppsala7 1716-10-25. Aktuarie i kammarkollegium. Hovjunkare13 1744-10-01. Död ogift 1764-12-18 på Harlinge.
 • Mauritz, född 1698-08-31. Uppgives varit löjtnant. Död ogift 1764-07-24.
 • Hedvig Charlotta, född 1700-03-01, död 1762-12-22 på Ekenäs i Blacksta socken, Södermanlands län. Gift 1719-08-23 med hovauditören Jakob Ekfelf, nr 1442, född 1692, död 1762.

TAB 56

Johan Eberhard (översiktstab 10, son av Christian Schantz, adlad von Schantz, tab 55), född 1687-07-09. Extra ordinarie hovjunkare. Ord. hovjunkare13 1714-09-18. Kammarherre13 1720-03-22. Begraven 1765-03-07 i Maria kyrka i Stockholm. Gift 1714-11-30 i nämnda stad med grevinnan Eva Catharina Leijonstedt, född 1695-04-02 död 1762-06-26 på Sallösa i Toresunds socken, Södermanlands län, dotter av riksrådet och presidenten Anders Volimhaus, adlad, friherre och greve Leijonstedt, och friherrinnan Maria Catharina Thegner.

Barn:

 • Eva Maria, född tvilling 1715-04-12, död ogift 1794-02-09 på rusthållet Löta Södermanlands län.
 • Anders, född 1715. Bankokommissarie. Död 1757. Se Tab. 57
 • Eva Adriana, född 1717-09-21, död 1794-12-08 i Söderköping. Gift 1745-04-02 i Toresunds socken, Södermanlands län med prosten och kyrkoherden i Nyköpings västra församl. Gabriel Kolmodin, född 1707-11-13 i Torshälla, död 1779-06-29 i Nyköping.
 • Christian Eberhard, född 1721. Kapten. Död 1792. Se Tab. 58
 • Carolina Beata, född 1724-07-30, död änka. Gift 1765-06-09 på Skarpnäck i Brännkyrka socken, Stockholms län med prosten och kyrkoherden i Munsö pastorat Henrik Collin, född 1717-09-05, i Fundbo socken, Uppsala län, död 1795-02-25.
 • Johan Ludvig, född 1729. Bankokommissarie. Död 1786. Se Tab. 61
 • Anton Vilhelm, född 1740. Överstelöjtnant. Död 1814. Se Tab. 63
 • Olof Mauritz, född 1743-03-31. Reste utrikes.

TAB 57

Anders (översiktstab 10, son av Johan Eberhard, tab 56), född tvilling 1715-04-12. Student i Uppsala7 1731-11-03. Extra ordinarie tjänsteman i riksens ständers bank 1735-11-12. Yngste kontorsskrivare i lånebanken 1738-04-12. Kanslist 1740-10-22. Andre kontorsskrivare 1743-03-24. Äldste kontorsskrivare 1744-10-13. Bokhållare i bokslutskontoret 1745-10-30. T. f. revisor 1746-03-26. Registrator 1747-10-08. Aktuarie 1750-03-10. Kommissarie i riksens ständers bank 1751-09-11. Död 1757-12-20 i Stockholm Katarina förs i Stockholm. [2]. Gift 1746-08-10 i Stockholm med Birgitta Christina Neostadia, född 1718, död 1796-12-26 i Strängnäs, dotter av rådmannen i Grenna Johan Neostadius och Cecilia N. N.

Barn:

 • Eva Cecilia, född 1749-04-06, död ogift 1834-03-18.
 • Johan, född 1751-04-01.
 • Anders Eberhard, född 1752-04-12. Bankobokhållare. Död barnlös 1798-11-29 i Adolf Fredriks förs, Stockholm. Gift 1786-11-30 med sin faders syssling Maria Christina von Schantz, född 1744-01-22, död 1820-06-27 i Stockholm, dotter av bankokommissarien Gustaf Gottfrid von Schantz och Margareta Charlotta Coopman.
 • Maria Catharina, född 1754-02-15, död ogift 1842-04-05 i Strängnäs.
 • Elisabet Lovisa, född 1757-07-03 i Stockholm Katarina förs i Stockholm, död ogift 1823-01-23 i Strängnäs. Ägde del i hus i Strängnäs.

TAB 58

Christian Eberhard (översiktstab 11, son av Johan Eberhard, tab 56), född 1721-04-02. Student i Uppsala7 1731-11-03. Volontär vid Södermanlands regemente 1738-08-05. Förare därst. 1740-10-15. Sergeant 1741-09-23. Fänrik s. å. 27/10. Löjtnant 1749-12-29. Stabskapten 1761-05-05. Transp. till prins Fredrik Adolfs regemente 1765-09-28. Avsked 1766-03-13. Död 1792-02-15 på frälsehemmanet Rosmossen i Hyltinge socken, Södermanlands län. Bevistade kriget i Finland och slaget vid Villmanstrand och pommerska kriget. Gift med Anna Beata Vult von Steijern, född 1734-03-16, död 1809-03-19, dotter av kaptenen Carl Reinhold Vult, adlad Vult von Steijern 1759-12-21 men ej introd.10, och Ulrika Eleonora Westerling, brorsdotter till Henrik Westerling, adlad von Westerling, och Joakim Westerling, adlad Cronfelt.

Barn:

 • Johan Reinhold, född 1753. Kapten. Död 1792. Se Tab. 59
 • Eva Ulrika, född 1754-08-25, död före fadern.
 • Christian Eberhard, född 1755. Artillerikonstapel. Se Tab. 60
 • Beata Carolina, född 1757-04-06 på Övernäs boställe i Gillberga socken, Södermanlands län, död 1854-01-04 på hemmanet Ekeby i Forsa socken, Södermanlands län.
 • Mauritz Vilhelm, född 1762-04-30 på Ådö i Helgesta socken, Södermanlands län, död där s. å. 29/6 och begraven s. å. 1/7.
 • Ulrika Charlotta, född 1766, levde 1792 (hennes hemvist var obekant vid moderns död).

TAB 59

Johan Reinhold (översiktstab 11, son av Christian Eberhard, tab 58), född 1753-07-03 i Gilberga socken, Södermanlands län. Volontär vid Björneborgs regemente 1771-11-14. Sergeant därst. 1773-05-17. Fänrik 1781-11-07. Transp. till änkedrottningens livregemente 1784-10-18. Avsked s. å. 17/12. Kapten vid Kajana bataljon. Död 1792-09-08 i Skellefteå under resa till Björneborg. Gift med Brita Helena (Catharina) Carlquist, född 1749-03-17, död 1828-11-06 i Viborg, dotter av kaptenen Carl Gustaf Carlquist och Helena Ruthström.

Barn:

 • Brita, född 1777, död 1827-01-19 i Viborg. Gift med N. N. Eneberg.
 • Catharina Helena, född 1780-09-18 i Tammerfors17. Stiftsjungfru. Död 1863-10-29 i Björneborg. Gift 1799-10-15 i Björneborg med löjtnanten Gustaf Ulrik Clarén, född 1771-10-05, död 1809.
 • Anna Sofia Carolina, född 1784-01-24 i Tammerfors17. Stiftsjungfru. Död 1851-07-25 i Viborg. Gift 1813-12-02 i nämnda stad med handlanden därst. Gustaf Johan Heyno.

TAB 60

Christian Eberhard (översiktstab 11, son av Christian Eberhard, tab 58), född 1755-09-18. Konstapel vid artilleriet. Levde vid moderns död 1809. Gift 1:o med Maria Loman. Gift 2:o med Ingrid Lundborg.

Barn:

 • 1. Christian Eberhard, född 1783-09-20, död 1785-10-09.
 • 2. Anna Maria, född 1797-05-02, död ogift omkr. 1879.

TAB 61

Johan Ludvig (översiktstab 12, son av Johan Eberhard, tab 56), född 1729-07-15. Antogs på prov i banken 1747-10-03. Kontorsskrivare därst. 1752-05-20. Bokhållare 1756-03-18. Kamrerare 1757-12-21. Kommissarie s. å. 31/12. Död 1786-04-17 på Skarpnäck i Brännkyrka socken, Stockholms län. Gift 1761-11-17 med Ulrika Charlotta Eckerman, född 1744-05-02, död 1813-10-20 i Stockholm, dotter av rådmannen och stadssekreteraren därst. Samuel Eckerman och hans 2:a fru Rebecka Charlotta Falck.

Barn:

 • Eva Charlotta, född 1762-09-07 i Stockholm Katarina förs i Stockholm, död där 1819-06-08. Gift 1788-11-09 i nämnda stad med brukspatronen på Karmansbo Fredrik Wretman, född 1748-06-30 i Stockholm14 Nikolai förs i Stockholm, död 1806-11-06 i Västerås under en resa till Stockholm.14
 • Johan Fredrik, född 1763-10-30 i Stockholm Katarina förs i Stockholm. Student i Uppsala 1778-08-16. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen. Kopist därst. Kanslist därst. Protokollssekreterare. Härold vid NO 1802-04-28 och vid KMO 1808-04-28. Kommissarie i riksens ständers bank. Avsked från krigsexpeditionen 1810-05-29. RNO s. å. 26/11. LLA. Död ogift 1813-02-12 på Skarpnäck.
 • Carl Eberhard, född 1765. K. sekreterare. Död 1799. Se Tab. 62
 • Ulrika Christina, född 1767-03-27 på Skarpnäck, död 1816-06-17. Gift 1790-12-12 med borgerskapets i Stockholm sekreterare, notarius publicus Carl Adam Björling i hans 2:a gifte (gift 1:o 1788-04-08 med Margareta Sofia Teuchler, född 1768, död 1789-07-09 i Stockholm, dotter av hovrättsrådet Franz Paul Teuchler och Eva Christina Ekerman), född 1759, död 1816.

TAB 62

Carl Eberhard (översiktstab 12, son av Johan Ludvig, tab 61), född 1765-09-20 på Skarpnäck. Student i Uppsala7 1778-08-16. K. sekreterare. Död 1799-07-27 på nämnda egendom. Gift 1794-06-03 i Leksand med Margareta Enebom, född 1771, död 1799-07-13 på Skarpnäck, dotter av prosten och kyrkoherden i Leksands pastorat av Västerås stift, hovpredikanten Gustaf Enebom och Catharina Beata Torpadius.

Barn:

 • Gustaf Ludvig, född 1796-04-26 på Skarpnäck, liksom systrarna, död där s. å. 7/7.
 • Lovisa Charlotta, född 1797-01-29, död 1833-12-19 i Stockholm. Gift 1820-07-29 med grosshandlaren i Stockholm Anders Svedelius, född 1782-05-18 i Mora, död 1834-01-15 i Stockholm.
 • Sofia Ulrika, född 1799-06-14, död 1877-01-03 i Falun. Gift 1824-05-08 med landssekreteraren i Stora Kopparbergs län, protokollssekreteraren Per Åkerman, född 1793, död 1843-04-30.

TAB 63

Anton Wilhelm (översiktstab 13, son av Johan Eberhard, tab 56), född 1740-04-21 på Raggebo i Toresunds socken, Södermanlands län. Kadett vid kadettkåren 1754-12-03. Fänrik vid Björneborgs regemente 1756-12-01. Fänrik vid Spens' regemente 1758-03-16. Stabstänrik vid förstn. regemente 1759-08-14. Stabslöjtnant 1764-06-26. Löjtnant vid prins Fredrik Adolfs regemente 1771-02-04. Kapten därst. 1772-02-12. RSO s. å. 28/5. Transp. till Åbo läns regemente 1773-12-08. Kapten vid Björneborgs regemente 1777-04-09. Sekundmajor därst. s. å. 22/10. Överstelöjtnant 1787-08-30. Genom byte transp. till Tavastehus läns regemente 1788-04-03, avsked s. d. Död 1814-05-06 på Palho i Vesilaks socken, i Finland. Gift 1772-04-07 på Selkis översteboställe i Mouhijärvi socken, med (friherrinnan) Catharina Elisabet de Carnall, född 1753-05-23, död 1833-08-16 på Vehmais i Tyrvis socken, dotter av generalmajoren (friherre) Carl Constantin de Carnall, A, och Catharina Elisabet von Knorring.

Barn:

 • Carl Constantin, född 1773. Överstelöjtnant. Död 1851. Se Tab. 64
 • Johan Eberhard, född 1774. Överstelöjtnant. Död 1837. Se Tab. 65
 • Bernt Ludvig, född 1775. Kapten. Död 1853. Se Tab. 77
 • Catharina Elisabet, född 1776-04-11, död 1813-03-14. Gift 1812-04-23 i Björneborg med kapellanen i Vampula kapellförsaml. av Vittis socken, Fredrik Lilius i hans 2:a gifte (gift 1:o 1801-04-09 med Sofia Lovisa Weissman, född 1764, död 1811, dotter av majoren Carl Johan Weissman och Margareta Elisabet Bergenfelt), född 1764-11-16, död 1819-06-29.
 • Eva Catharina Vilhelmina, född 1777-10-22, död 1822-04-30 på Jokkis i Tammela socken. Gift 1802-11-05 på Palho med fänriken Johan Berg.
 • Anton Vilhelm, född 1779. Kapten. Död 1855. Se Tab. 91
 • Gustaf Reinhold, född 1781-03-21, död ogift 1844-03-05 i Tyrvis socken.
 • Christina Louisa Johanna, född 1783-04-30 i Birkkala socken, död ogift 1868-08-02 i Tyrvis socken.
 • Maria Catharina Adriana, född 1784-06-12 i Vesilaks socken, död 1867 i Tyrvis socken. Gift 1820-07-04 med kapellansadjunkten Christian Emanuel Forss, född 1796-08-16, död 1838-06-23 i Urdiala socken.
 • Sebastian Ferdinand, född 1786. Överstelöjtnant. Död 1838. Se Tab. 92
 • Charlotta Ottiliana, född 1787-10-14, död barn.
 • Ottiliana Aurora Sofia, född 1790-01-07 död änka 1871-10-05 i Kauhajoki socken. Gift 1819-10-10 med bondesonen Matts Josefsson Laurunen.
 • Fredrik Adolf, född 1793. Kapten. Död 1877. Se Tab. 93

TAB 64

Carl Constantin (översiktstab 13A, son av Anton Vilhelm, tab 63), född 1773-02-03 i Mouhijärvi socken. Volontär vid Åbo läns regemente 1776-05-30. Furir därst. 1779-06-06. Fänrik 1783-05-28. Transp. till Björneborgs regemente 1787-05-30. Bevistade kriget mot Ryssland 1789 och 1790. Stabslöjtnant 1796-10-26. Kapten 1802-10-08. Kompanichef 1804-12-20. Bevistade kriget i Finland 1808 och blev i träffningen vid Lappfjärd s. å. 29/8 blesserad. GMtf s. å. 14/7. Major i armén 1809-06-29. Överstelöjtnants avsked ur svensk tjänst 1810-07-01. Förvaltare vid kronomagasinet i Heinola 1818-10-13. Transp. till enahanda befattning i Åbo 1827-09-25. Utmärkelsetecknet för 40 års tjänst 1839-12-26. Död 1851-07-03 i Åbo. Gift 1800-11-13 i Vittisbotjärd med Carolina Lovisa Weissmann, född 1775-05-03 i Loimijoki socken, död 1838-03-25 i Åbo, dotter av majoren Carl Johan Weissmann och Margareta Elisabet Bergenfelt.

Barn:

 • Catharina Charlotta Maria, född 1801-12-30. Stiftsjungfru. Död 1833-03-08 i Dorpat. Gift 1821-09-16 Björneborg15 med generalmajoren Carl Johan Ehrenstolpe, i hans 1:a gifte, född 1791, död 1868.
 • Anna Elisabet, född 1804-02-03. Stiftsjungfru. Död ogift 1876-08-29 på Villnäs i Lemo socken.
 • Emilia Carolina, född 1805. Död 1880. Gift 1830-05-09 i Åbo med generalmajoren Feodor Buitjkov i hans 2:a gifte.
 • Selma Sofia, född 1806-12-08 i Tammerfors, död 1894-02-06.på Tali i Helsinge socken. Gift 1839-01-15 i Viborg med sin kusin, amiralen Johan Eberhard von Schantz, född 1802, död 1880.
 • Eva Vilhelmina, född 1810-09-02, död 1895-05-19 på Villnäs. Gift 1832-08-12 i Åbo med presidenten, friherre (finsk greve) Carl Gustaf Mannerheim, född 1797, död 1854.
 • Carl Constantin, född 1811-10-25. Kadett i Fredrikshamn 1829. Avgick utan avslutad kurs 1834-01-24. Underfänrik vid Petrovska regementet. Fänrik därst. 1835-03-14. Transp. till 9. finska linjebataljonen s. å. 28/10. Underlöjtnant därst. 1838-01-25. Transp. till livgardets litauiska regemente med fänriks grad 1840-11-20. Underlöjtnant därst. 1842-05-01. Löjtnant 1844-12-18. Avsked 1845-02-01. Död ogift på 1840-talet, sinnesrubbad.
 • Johanna Fredrika Aurora född 1813-01-21 i Björneborg15, död 1844-02-03 i Viborg. Gift 1837-01-13 i Åbo med presidenten och senatorn Viktor Vilhelm Furuhjelm, i hans 1:a gifte, född 1810, död 1872.
 • Antoinette Gustava Lovisa, född 1814-12-18 i Björneborg15, död 1911-11-18 i Helsingfors. Gift 1834-11-28 i Åbo med postdirektören i Finland, verkliga statsrådet Alexander Wulffert, adlad von Wulffert, finska adliga ätten nr 220, född 1790-06-30, död 1855-12-09 i Helsingfors.
 • Charlotta Lovisa, född 1816-12-15 i Björneborg15, död där 1818-03-09.
 • Angelique, född 1820-06-14 i Björneborg, död 1876-07-01 i Lübeck. Gift 1847-06-21 i Åbo med postinspektoren därst., överstelöjtnanten Carl Gustaf Tamelander, född 1792-01-09 i Åbo, död 1861-09-25 i Lübeck.

TAB 65

Johan Eberhard (översiktstab 14, son av Anton Vilhelm, tab 63), född 1774-02-26. Volontär vid Björneborgs regemente 1776. Fänrik därst. 1788-02-21. Bevistade kriget i Finland 1789 och 1790. Löjtnant i armén 1790-08-23 och vid regementet 1804-12-20. Bevistade finska kriget 1808–1809. GMtf 1808-08-06. Kaptens avsked ur svensk tjänst 1810-05-29. Kapten vid 1. finska jägare-, sedan infanteriregementet 1812-10-16. Major därst. 1819-09-11. Placerad på 1. finska skarpskyttebatal jonen 1827. Överstelöjtnants avsked 1831-02-22. Död 1837-11-20 i Björneborg. Gift 1798-01-04 med Johanna Sofia Didron, född 1776-08-06, död 1831-01-28 i Björneborg, dotter av assessorn i Vasa hovrätt Erik Filip Didron, av samma släkt som adliga ätten Didron, och Brita Catharina Nohrström.

Barn:

 • Catharina Sofia, född 1799-07-22 i Björneborg15, död 1871-04-24 i Helsingfors. Gift 1820-04-02 i Björneborg15 med vice häradshövdingen Nils Gabriel Porthan, född 1795-02-22 i Pälkjärvi socken, död 1827-04-19.
 • Carl Vilhelm, född 1801-04-28 i Björneborg, död där 1802-06-17[15].
 • Johan Eberhard, född 1802. Amiral. Död 1880. Se Tab. 66
 • Vilhelmina, född 1804-09-18 i Björneborg15, död 1893-09-18 i Helsingfors. Gift 1825-03-20 i Björneborg med professorn vid universitetet i Helsingfors, med. doktor Mattias Kalm, född 1793-05-11 i Jomala socken, död 1833-03-02 i Helsingfors.
 • Filip Vilhelm, född 1806. Kommissionslantmätare. Död 1852. Se Tab. 67
 • Blixt Erik, född 1807-05-07 på Aittaluoto15 vid Björneborg. Student i Åbo 1824-06-15 död 1825-01-30 i Björneborg.
 • Viktor Carl, född 1810 på Aittaluoto15, död där s. å. 11/1.
 • Margareta Charlotta, född 1811-06-16 på Aittaluoto, död 1853-02-17. Gift 1833-08-29 i Pälkjärvi socken, med aktuarien Georg Henrik von Fieandt, född 1804, död 1841.
 • Maria Johanna, född 1813-06-12 i Björneborg, död 1855-03-01 på Kastelholms kungsgård på Åland. Gift 1848-10-16 i Björneborg med rektorn i Mariehamn Carl Mikael Candolin i hans 1:a gifte, född 1816-10-16 i Nådendal, död 1881-06-07 i Mariehamn.
 • Knut Anton, född 1815-09-01, död barn.

TAB 66

Johan Eberhard (översiktstab 14, son av Johan Eberhard, tab 65), född 1802-10-29 i Björneborg15. Seglade först några år på kofferdifartyg. Gick i krigstjänst som midshipman vid 26. ryska sjöekipaget 1821-03-14. Löjtnant därst. 1828-03-06. Transp. till 8. ryska sjöekipaget s. å. 20/4. Bevistade turkiska kriget 1828 och 1829 samt erhöll medaljen därför. RRS:tVlO4kl 1830-03-14. Transp. till 27. sjöekipaget 1830-12-13 och till 5. sjöekipaget 1832-01-12. Befälhavare på loggerten Oranienbaum s. d. Adjutant hos chefen för marinens generalstab 1833-04-24–1838-11-07. Befälhavare på transportskeppet Amerika. Kaptenlöjtnant 1834-05-04. Kapten av 2:a rangen 1836-06-30. Kapten av 1. rangen 1838-11-07. Befälhavare å ångfregatten Kamtjatka, vars byggande i Amerika övervakats av honom 1841. RRS:tStO2kl 1842-03-23. RPrRÖO 3kl s. å. 18/7. Hugnad av konungen av Preussen med en briljanterad ring, prydd med dess namnchiffer s. å. 23/7. Av ryske kejsaren hugnad med en liknande ring, prydd med dess namnchiffer s. å. 26/7. Erhöll av storhertigen av Mecklenburg-Schwerin en briljanterad gulddosa 1843-06-18. KDDO 1844-08-31. Erhöll av prinsen av Oldenburg en gulddosa 1845 och av prinsen av Preussen en briljanterad ring s. å. RNeapFrI:sO s. å. RSardMLO s. å. Förde s. å. kejsarinnan av Ryssland från Palermo till Neapel och kronprinsen av Würtemberg från Kronstadt till Swinemünde samt belönades av båda med briljanterade ringar. RRS:tVlO3kl 1846-04-15. Konteramiral 1847-12-08 med placering på flottan. RRS:tGO4kl s. d. KNS:tOO 1849-08-06. RRS:tStO1kl 1854-12-18. T. f. chef för flottans 1:a division 1855-05-30. Vice amiral och chef för nämnda division s. å. 11/9. RRS:tAO1kl m kejs kr 1858-10-08. Ledamot av amiralitetskonseljen 1863-02-16. RRS:tVlO2kl m st k 1864-05-01. Amiral 1866-01-13. RRVÖO 1868-01-13 och RRAlexNewO 1871 samt erhöll sistnämnda orden i brilj. 1876-04-16. Död 1880-01-03 i Petersburg. Gift 1839-01-15 i Viborg med sin kusin Selma Sofia von Schantz, född 1806-12-08, död 1894-02-06 på Tali i Helsinge socken, dotter av överstelöjtnanten Carl Constantin von Schantz och Carolina Lovisa Weissmann.

Barn:

 • Sofia Oneida, född 1844, död 1871-08-05 på Tali. Gift 1867-01-16 med verkl. statsrådet (finska friherren) Axel Leonard Ramsay, i hans 1:a gifte, född 1841, död 1896.

TAB 67

Filip Vilhelm (son av Johan Eberhard, tab 65), född 1806-02-15 på Aittaluoto15 vid Björneborg. Student i Åbo 1822-12-16. Elev vid lantmäteriet 1825-06-18. Lantmäteriauskultant 1827-06-26. Vice lantmätare 1830-05-14. Kommissionslantmätare i Uleåborgs län 1839-11-12. Transp. till Åbo och Björneborgs län 1840-04-07. Tillika justerare i nedre Satakunda härad 1844-12-15, i Björneborgs stad 1846-12-15 och å Björneborgs station 1848-12-19. Förklarad för ordinarie kommissionslantmätare i Åbo och Björneborgs län 1848-11-07. Död 1852-01-05 på Aittaluoto vid Björneborg. Gift 1830-05-30 med Henrika Christina Gyldén, född 1808-01-07, död 1881-02-23 på Karleby i Borgå socken, dotter av ingenjören i lantmäteriöverstyrelsen Gabriel Gyldén och Elisabet Carolina Uggla.

Barn:

 • Johanna Elisabet, född 1831-03-13, död 1901-01-06 i Borgå. Gift 1852-07-29 i Björneborg15 med rektorn vid lyceum i Björneborg, filosofie magister Carl Ferdinand Nordlund, född 1820-12-06, död 1905-11-06 i Borgå.
 • Augusta Vilhelmina, född 1832-08-13 i Björneborg15, liksom de följande syskonen15, död 1892-03-26 på Karleby. Gift där 1882-09-15 med godsägaren Alexander Oskar Lillström, född 1849-08-09.
 • Johan Filip, född 1835. Kapellmästare. Död 1865. Se Tab. 68
 • Claes Gabriel, född 1836. Vice lantmätare. Död 1869. Se Tab. 71
 • Fabian Vilhelm, född 1839. Handlande. Död 1910. Se Tab. 72
 • Nils Gustaf, född 1840. Forstmästare. Död 1897. Se Tab. 73
 • Carl Ferdinand, född 1843-01-28, död 1844-09-24.

TAB 68

Johan Filip (son av Filip Vilhelm, tab 67), född 1835-01-17 i Björneborg. Student i Helsingfors 1853-10-15. Bedrev därefter musikstudier. Kapellmästare vid Nya teatern i Helsingfors 1860. Flyttade 1862 efter teaterns brand till Stockholm, där han övertog ledningen av ett musikkapell. Död 1865-07-24 i Helsingfors. Kompositör. Gift 1860-07-26 på Alahovi i Pälkjärvi socken, med sin kusin Charlotta Eufrosyne von Fieandt, född 1834-08-03 i Vasa, död 1923-01-09 i Helsingfors, dotter av hovrättsaktuarien Georg Henrik von Fieandt, och Margareta Charlotta von Schantz.

Barn:

 • Johannes Eberhard, född 1861. Kronofogde. Död 1929. Se Tab. 69
 • Elsa Augusta, född 1862-11-24 i Helsingfors. Lärarinna vid finska klassiska lyceum i Åbo 1890-11-28. Avsked. Död ogift 1919-01-29.
 • Dagmar, född 1864-07-28. T. f. lärarinna vid Vuorela uppfostringsanstalt för minderåriga kvinnliga lagöverträdare 1902. En tid föreståndarinna för Päivölä rekreationshem i Vichtis socken. Etablerade därefter rekreationshemmet Huhtiniemi vid Villmanstrand.

TAB 69

Johannes Eberhard (son av Johan Filip, tab 68), född 1861-06-02 i Helsingfors. Student därst. 1878-05-24. Auskultant i Viborgs hovrätt 1884-02-07. Vice häradshövding 1887-02-24. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1889-10-24 och i dess justitiedepartement s. å. 23/11. Kronofogde i Vemo härad 1892-10-10. Transp. till Virmo härad 1907-02-26. Avsked 1909-12-14. Död 1929-02-25 i Helsingfors. Gift 1892-05-21 i Helsingfors med Olga Wideman, född 1868-05-14 i Helsingfors, dotter av sekreteraren i lotsstyrelsen i Finland, statsrådet Vilhelm Wideman och Natalia Michailov.

Barn:

 • Johan Eberhard Vilhelm (Harry), född 1893. Provisor. Se Tab. 70

TAB 70

Johan Eberhard Vilhelm (Harry) (son av Johannes Eberhard, tab 69), född 1893-06-18 i Nystad. Farm. examen 1914-05-30. Provisor 1920-12-22. Gift 1:o 1915-06-02 i Åbo med Ester Elisabet Hjelt, född 1887-06-02 på Littois bruk vid Åbo, död 1916-02-27 i nämnda stad, dotter av fabrikören Karl Erik Hjelt och Olga Vilhelmina Borchardt. Gift 2:o 1919-07-06 i Helsingfors med Edit Margareta Gottleben, född 1888-07-06 i Nykyrko socken, dotter av sjökaptenen och godsägaren Knut Filip Gottleben och Catharina Emilia Palander.

Barn:

 • 2. Max Filip Eberhard, född 1922-01-20 i Helsingfors.

TAB 71

Claes Gabriel (son av Filip Vilhelm, tab 67), född 1836-12-02 i Björneborg. Lantmäterielev 1855-11-09. Student i Helsingfors 1856-02-02. Lantmäteriauskultant 1858-01-04. Vice lantmätare 1860-04-02. Avsked 1866-05-31. Död 1869-01-28 i pälkjärvi socken. Gift 1860-08-09 i Björneborg med Fanny Annette Wahlroos i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1885-09-07 med sin kusin, apotekaren Conrad Ferdinand Wahlroos i hans 2:a gifte, född 1841-11-0929, död 1906-01-20 i Helsingfors), född 1840-04-02 i Björneborg, död 1924-01-08, dotter av handlanden därst. Anders Leander Wahlroos och Annette Angelique Murin.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1861-08-17 på Aittaluoto vid Björneborg, död 1902-11-18 i Helsingfors och begraven i Lojo socken. Gift 1885-07-09 på Karleby i Borgå socken, med kyrkoherden i Lojo Adolf Alarik Neovius i hans 1:a gifte (gift 2:o 1906-02-02 med Ellen Pauline Henriette Thörnberg i hennes 2:a gifte, född 1867-06-22), född 1858-06-20 i Nystad, död 1913-11-16 i Helsingfors.
 • Aina Matilda, född 1867-10-22 på Raivio i Pälkjärvi socken, död 1875-06-17 på Kankais i Kalvola socken.
 • Gabriela, född 1869-09-22 på Aittaluoto. Gift 1889-12-29 i Lovisa med föreståndaren för apoteksfilialen i Orimattila socken, provisorn Henrik Lingonblad, född 1804-02-21 i Vasa, död 1901-01-14.

TAB 72

Fabian Vilhelm (son av Filip Vilhelm, tab 67), född 1839-01-30 i Björneborg. Kadett i Fredrikshamn 1850-07-26. Avgick utan avslutad kurs 1856-04-29. Student i Helsingfors s. å. 19/9. Handlande törst i Helsingfors, därefter i Kotka. Död 1910-03-30 i Lugano i Schweiz. Gift 1:o 1870-09-02 på Karlberg vid Tavastehus med sin kusin Emma Gyldén, född 1835-04-17, död 1874-07-08 i Helsingfors, dotter av överdirektören för lantmäteriet i Finland, statsrådet Claes Vilhelm Gyldén och Amalia Sofia Danielson. Gift 2:o 1875-11-16.i Falun med Gerda Ottilia Andersson, född 1851-01-25 i Säter, död 1920-05-04 i Helsingfors, dotter av majoren och storskifteslantmätaren Johan Gottfrid Andersson och Marta Lovisa Falck.

Barn:

 • 2. Emma, född 1876-09-03 på Karlberg. Gift 1898-04-11 på Koivula hemman i Kymmene socken, med ingenjören Gustaf Verner Ryselin, född 1870-06-22.
 • 2. Erik Gottfrid, född 1877-08-25 på Karlberg. Kadett i Fredrikshamn 1891-07-29. Avgången därifrån utan avslutad kurs. Guvernementssekreterare 1898-08-20. Elev vid Polytekniska institutet i Helsingfors s. å. Utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnadskonst 1901-05-31. Anställd vid aktiebolag Gottfrid Strömberg i Helsingfors 1903. Verkst. direktör därst. 1919–1924. Ordförande i styrelsen för Helsingfors telefonförening 1919. Verkst. direktör därst. 1924. Ordförande i telefoninrättningarnas i Finland förbund 1925. Gift 1904-11-12 i Lovisa med Agnes Sofia Wahlroos, född 1882-06-21 i Tyrvis socken, dotter av apotekaren i Lovisa Conrad Ferdinand Wahlroos och hans 1:a fru Anna Sofia Gallén.

TAB 73

Nils Gustaf (son av Filip Vilhelm, tab 67), född 1840-08-07 i Björneborg. Kadett i Fredrikshamn 1852. Avgick utan avslutad kurs 1860-06-12. Elev vid Evois forstinstitut 1862–1863. Lantmäterielev 1871-01-07. Åter elev vid nämnda institut 1873. Forstkonduktör 1874-08-24. T. f. forstmästare i Muonio revir s. å. 27/8 och i Ounasjoki revir 1875-05-10. Forstuppsyningsman i sistnämnda revir s. å. 1/10. Forstmästare i Sodankylä revir 1877-03-22. Död 1897-03-08 i Sodankylä. Gift 1876-04-17 med Sofia Charlotta Boucht, född 1850-05-05 i Ijo socken, död 1927-05-15 i Alberga vid Helsingfors och begraven i Uleåborg, dotter av kronolänsmannen i Kittilä socken, August Gotthard Boucht och Josefina Carolina Riekki.

Barn:

 • Gustaf Fabian (Gösta), född 1877. Stationsinspektor. Död 1931. Se Tab. 74
 • Anna Sofia, född 1878-12-23 i Sodankylä, liksom de följande syskonen. Sjuksköterska. Gift 1906-04-18 i Uleåborg med distriktsdjurläkaren i Tammerfors Johan Isidor Hertzén, född 1871-05-06 i Lokalaks socken.
 • Axel Vilhelm, född 1881-01-27. Student i Helsingfors 1904-12-10. Ingick i postverkets tjänst. Bokhållare vid postkontoret i Uleåborg 1917-12-31. Förste bokhållare därst. 1925. Gift 1917-06-09 med Katri Paulina Manninen, född 1887-03-22, bokhållare vid postkontoret i Uleåborg 1920, dotter av handlanden i Suomussalmi socken, Adam Manninen.
 • Aili Johanna, född 1882-11-10, död 1885-07-13 i Sodankylä. Carl August, född tvilling 1884-10-01, död 1886-02-16 i Sodankylä.
 • Johan Robert, född tvilling 1884-10-01, död 1886-05-15 i Sodankylä.
 • Elin Augusta, född 1888-06-25. Bankprokurist. Gift 1920-05-15 i Uleåborg med sågverksinspektoren Yrjö Hjalmar Stelander, född 1888-03-15 i Kemi.
 • Evi Christina Josefina, född 1890-09-17. Banktjänsteman. Gift 1920-05-22 i Uleåborg med farmacie kandidat Rudolf Ragnar Ludvig Kaetsch, född 1891-01-25 i Borgå.
 • Nils Evert, född tvilling 1893-03-09, död s. å. 27/3.
 • Claes Edvard, född tvilling 1893. Provisor. Död 1928. Se Tab. 76

TAB 74

Gustaf Fabian (Gösta) (son av Nils Gustaf, tab 73), född 1877-01-20 i Kittilä socken. Telegrafist vid Uleåborgs järnvägsstation 1900. Andre bokhållare därst. 1903. Stationsinspektor vid Liminka järnvägsstation 1924-03-06 och vid Ruukki 1928-08-00. Död 1931-06-21 i Uleåborg. Gift 1904-04-24 i Uleåborg med Ada Emilia (Emmy) Halleen, född 1882-05-07 i nämnda stad, dotter av sjökaptenen Claes Alfred Halleen och Anna Matilda Brunberg.

Barn:

 • Ethel Maria, född 1906-02-06 i Uleåborg, liksom systrarna, död 1925-01-06 i Limingo.
 • Inger Ann-Sofie, född 1907-10-24. Gift 1930-06-16 i Uleåborg med fabrikören Antti Johannes Weckman, född 1906-11-05 i nämnda stad.
 • Hebe Emily Irmelin, född 1911-11-04.
 • Ilse Elisabet, född 1921-11-19, död 1924-11-10 i Limingo.

TAB 75

August Filip (son av Nils Gustaf, tab 73), född 1886-03-10 i Sodankylä socken. Kontorist hos aktiebolag Gottfr. Strömberg i Helsingfors, sedan affärsman i Tammerfors. Gift 1917-12-16 med Hilja Honkanen, född 1891-05-31, dotter av godsägaren Johan Honkanen.

Barn:

 • Nils August, född 1918-12-28 i Uleåborg.
 • Carl Erik, född 1922-06-12 i Tammerfors, död 1923-02-06 i Helsingfors.

TAB 76

Claes Edvard (son av Nils Gustaf, tab 73), född tvilling 1893-03-09 i Sodankylä socken. Farm. Kandidat 1917. Provisor 1924-02-04. Föreståndare för apoteksfilialen i Puolanka s. å. 1/3. Död 1928-09-20 i Puolango socken. Gift 1920-07-25 i Lahtis med Laura Irene Bergström, född 1896-02-15 i Lahtis, dotter av gårdsägaren Carl Viktor Bergström och Vilhelmina Turkka.

Barn:

 • Aija Anita, född 1921-06-11 i Helsingfors.

TAB 77

Bernt Ludvig (översiktstab 14A, son av Anton Vilhelm, tab 63), född 1775-01-28 i Mouhijärvi socken. Volontär vid Åbo läns regemente 1777-06-06. Fänrik vid Tavastehus läns regemente 1788-04-03 och vid Björneborgs reg:s lätta infanteribataljon 1799-11-15. Premiärlöjtnant vid Adlercreutzska lätta infanteriregementet 1804-06-29. Bevistade finska kriget 1808–1809 och råkade därunder i fångenskap hos ryssarna. Kaptens avsked ur svensk tjänst 1810. Bodde sedan på Yli-Knuuttila hemman i Kauhajoki kapell av Ilmola socken. Död där 1853-11-01. Gift 1813-06-03 med Catharina Sofia Brunnius, född 1791-01-17, död 1835-08-29 på Yli Knuuttila, dotter av kyrkoherden i Pedersöre, prosten Erik Brunnius och Catharina Magdalena Pauli.

Barn:

 • Axel Vilhelm, född 1814. Godsägare. Död 1879. Se Tab. 78
 • Carl Eberhard, född 1816-12-20. Volontär vid 3. finska linjebataljonen. Underfänrik därst. Fänrik vid 5. finskalinjebataljonen 1837-03-16. Underlöjtnant därst. 1839-05-28. Transp. till Kolyvanska jägarregementet 1841-09-26. Löjtnant därst. 1842-06-13. Transp. till livgardets finska skarpskyttebataljon med underlöjtnants grad 1843-09-23. Löjtnant därst. 1847-05-30. RRS:tAO 3kl 1851-12-17. Stabskapten 1852-04-11. Kapten 1854-07-07. Överstelöjtnant 1855-04-08. RRS:tStO2kl 1856-09-07 och 2kl med kejs. Kr. 1859-09-20. Överste 1861-03-10. RRS:tAO2kl 1862. Kommendör för 1. (Åbo) finska indelta skarpskyttebataljon 1863-01-30. RRS:tAO2kl med kejs. kr. s. å. 19/9 och S:tVlO4kl 1867-09-09. Placerad på ryska arméinfanteriets depot 1868-07-08. Generalmajors avsked 1869-10-30. Postförvaltare i Åbo 1875-08-20. Död ogift 1878-03-06 i nämnda stad.
 • Erik Ludvig, född 1819. Kofferdikapten. Död 1871. Se Tab. 81
 • Bengt Casimir, född 1821. Stabskapten. Död 1872. Se Tab. 83
 • Knut Emil, född 1824. Löjtnant. Död 1899. Se Tab. 84
 • Catharina Charlotta, född 1826-06-01 på Yli-Knuuttila, död 1900-02-08 på Kuddnäs i Nykarleby socken. Gift 1854-03-26 i Kauhajoki socken, med kofferdikaptenen Carl Oskar Olsson, född 1822-01-04 i Gamlakarleby, död 1907-08-24 på Åminne vid Nykarleby.
 • Fredrik Gustaf (Fritz), född 1829. Kofferdikapten. Död 1904. Se Tab. 89
 • Viktor Teodor, född 1832-02-08 och död 1835-03-19 på Yli-Knuuttila.
 • Sofia Lovisa Matilda, född 1835-08-23 och död s. å. 28/9 på Yli-Knuuttila.

TAB 78

Axel Vilhelm (översiktstab 14A, son av Bernt Ludvig, tab 77), född 1814-03-21 på Yli-Knuuttila. Student i Helsingfors 1832-05-30. Lantbrukare. Ägde nämnda egendom. Död där 1879-06-02. Gift 1843-01-15 på Yli-Knuuttila med Aurora Johanna Hallenius, född 1821-05-01 i Töysä kapell, död 1896-12-07 på Yli-Knuuttila, dotter av predikanten i Töysä predikogäll av Alavo socken, Mattias Hallenius och Anna Johanna Gummerus.

Barn:

 • Carl Vilhelm, född 1844. Kommunalråd. Död 1924. Se Tab. 79

TAB 79

Carl Vilhelm (son av Axel Vilhelm, tab 78), född 1844-04-06 i Kauhajoki socken. Lantbrukare. Ägde fäderneegendomen Yli-Knuuttila i nämnda socken. Kommunalråds titel 1889-04-04. Sålde nämnda egendom 1902 och bosatte sig i Hoplaks i Helsinge socken. Död 1924-01-15 i Haga köping vid Helsingfors. Gift 1:o 1877-02-10 i Esbo socken, med Olga Elisabet Berg, född 1854-05-23 på Rösskog i Esbo socken., död 1881-09-29 på Knuuttila dotter av handlanden i Kristinestad Erik Johan Berg och Catharina Elisabet Printz. 2:o 1883-03-26 i Ilmola socken, med Alma Josefina Könni, född 1861-01-29 på Könni i Ilmola socken, dotter av hemmansägaren Johan Jakobsson Könni och Maria Albertina Jakobsdotter Pörn.

Barn:

 • 1. Hjördis Elisabet, född 1879-11-04 på Yli-Knuuttila liksom syskonen. Gift 1904-06-14 i Helsingfors med häradshövdingen i Hollola domsaga Georg Edvard Winter, född 1869-01-19 i Gamlakarleby, död 1928-05-28 i Lahtis.
 • 1. Birger Hilding, född 1881-09-22, död 1884-03-21 på Yli-Knuuttila.
 • 2. Johan Athos, född 1884-09-03, död ogift 1907-01-13 i Helsingfors.
 • 2. Carl Eugen, född 1885-09-23. Student i Helsingfors 1904-09-28. Gick därefter i rysk militärtjänst. Porte-épéejunkare vid Vladimirska militärläroverket. Underlöjtnant vid 5. kaukasiska, storfursten Georg Michailovitj' skarpskytteregemente 1910-08-19 med tur från 1909-08-19. Instruktionsofficer vid polisinrättningen i Helsingfors 1913. Återinträdde 1914, vid världskrigets utbrott, i tjänstgöring vid nämnda regemente. RRS:tStO3kl 1916-06-20 och RRS:tAO3kl s. å. 6/7. Död ogift 1916-07-09 på militärhospitalet i Kutais i Transkaukasien.
 • 2. Heimer Vindician, född 1886-12-13, död 1902-03-22 i Helsingfors.
 • 2. Harry Sigurd, född 1888-11-26. Gick till sjöss och överflyttade till Seattle i U.S.A. Tjänade i två år som midshipman vid Förenta staternas marin. Återvände sedermera till Finland och blev lantbrukare. Överstyrmansexamen 1922-05-31. Elev i kaptensklassen vid navigationsinstitutet i Åbo. Död ogift 1923-12-23 i Haga köping.
 • 2. Yngve Fjalar, född 1893. Diplomingenjör. Se Tab. 80

TAB 80

Yngve Fjalar (son av Carl Vilhelm, tab 79), född 1893-01-28 på Yli-Knuuttila i Kauhajoki socken. Student i Helsingfors 1911-05-13. Elev vid Tekniska högskolan i nämnda stad s. å. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1917. Extra ingenjör vid väg- och vattenbyggnaderna i Finland 1918. Anställd vid statens vattenkraftsbyrå i Helsingfors. Chef för linjeavdelningen vid Imatra kraftverk 1929-03-01. Gift 1924-11-22 i Helsingfors med Marta Amalia Mattsson, född 1894-08-11 i Lovisa, dotter av tullvaktmästaren Carl Fredrik Mattsson och Augusta Christina Michelsson.

Barn:

 • Karin Alice, född 1925-10-20 i Haga köping.
 • Ulla Christina, född 1927-07-24 i Helsingfors.
 • Lisbet Margareta, född 1930-02-10 i Helsingfors.

TAB 81

Erik Ludvig (son av Bernt Ludvig, tab 77), född 1819-06-08 i Jakobstad. Kofferdikapten. Död 1871-02-12 under färd i engelska kanalen. Gift 1852-08-12 i Jakobstad med Anna Rosalie Roos, född 1828-06-10 i nämnda stad, död där 1879-01-06, dotter av kofferdikaptenen Carl Abraham Roos och Vilhelmina Malm.

Barn:

 • Charlotta Rosalie, född 1853-06-17 i Jakobstad, liksom syskonen, död där 1890-09-18. Gift 1874-08-12 i Lappo socken, med handlanden i Jakobstad Carl Johan Hohenthal, född 1840-11-10, död 1890-11-30 i nämnda stad.
 • Carl Emil, född 1854. Bankdirektör. Död 1922. Se Tab. 82
 • Filip Ludvig Georg, född 1857-05-12, död 1858-03-12 i Jakobstad.
 • Edit Vilhelmina, född 1859-02-28, död 1915-11-08 i Helsingfors. Gift 1879-09-03 i Jakobstad med handlanden i Gamlakarleby Alexander Nikolai Damström, född 1848-02-28 i Gamlakarleby, död där 1903-07-17.
 • Irene Constance, född 1867-11-27, död 1871-02-18 i Jakobstad.

TAB 82

Carl Emil (son av Erik Ludvig, tab 81), född 1854-11-14 i Jakobstad. Kontorist hos Nordiska aktiebankens för handel och industri huvudkontor i Viborg. Direktör för nämnda banks avdelningskontor i Kotka 1880-05-00. Avgick från denna befattning 1916. Död 1922-02-24 i Helsingfors och begraven i Jakobstad. Gift 1886-03-11 i Jakobstad med sin kusin Jenny Maria Roos, född 1859-08-19 i sistnämnda stad, dotter av kofferdikaptenen Frans Gustaf Roos och Maria Sofia Wallin.

Barn:

 • Hjörvard, född 1887-09-18 i Kotka, liksom syskonen. Anställd först vid Halla abol:s kontor i Kotka och därefter på affärskontor i Helsingfors. Sinnessjuk.
 • Bjarne Gustaf, född 1889-06-06, död s. d.
 • Hardy, född 1891-04-04, död 1894-11-20 i Kotka.
 • Marta, född 1894-04-14. Gift 1913-05-03 i Kotka med Finlands vice konsul i Köln, fabriksägaren Valter Fredrik Klingelnberg, född 1888-05-10, död 1927-07-12 i Hamburg.
 • Mailis, född 1896-07-26, död 1898-05-10 i Kotka.
 • Valborg, född 1899-06-02. Gift 1922-01-14 med ingenjören Carl Aarne Slöör, född 1894-09-09.

TAB 83

Bengt Casimir (son av Bernt Ludvig, tab 77), född 1821-11-20 på Yli-Knuuttila i Kauhajoki socken. Yngre underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1841-10-22. Porte-épéefänrik därst. 1843-04-29. Fänrik vid 4. (ryska) skarpskyttebataljonen 1846-07-18. Underlöjtnant därst. 1847-07-28. Bevistade fälttåget i Ungern 1849. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet s. å. 16/11. Erhöll den till minne av fälttåget instiftade medaljen. Löjtnant 1854-06-09. Bevistade s. å. fälttåget mot Turkiet vid Donau och på Krim. RRS:tAO3kl m ros 1855-02-03. Transp. till 2. reservskarpskyttebatal jonen s. å. 16/2. Deltog s. å. i försvaret av Sevastopol. RRS:tVlO4kl m ros s. å. 13/5. Erhöll den till minne av kriget instiftade medaljen samt medaljen för Sevastopols försvar. Stabskapten 1856-07-26. Avsked 1857-07-09. Död 1872-06-03 på Perno i Reso socken. Gift 1859-10-16 på Perno med Maria Eleonora Cecilia Pippingsköld, född 1830-02-15, död 1915-11-20 på sin egendom Perno, dotter av aktuarien i Åbo hovrätt Johan Josef Pippingsköld, finska adliga ätten nr 165, och Agneta Charlotta Wallenstierna.

Barn:

 • Agnes Sofia Charlotta, född 1860-09-24 i Åbo, död ogift 1912-01-22 på Perno.
 • Alfhild Johanna Cecilia, född 1862-02-07 på Perno, liksom de följande systrarna. Äg. del i och förvaltar nämnda egendom.
 • Anna Maria Beata, född 1863-10-29, död ogift 1902 om hösten, då hon försvann från ett sjukhus i Helsing- fors och anträffades död 1903-07-21 i skogen vid Nackböle i Helsinge socken. Begraven i Reso socken.
 • Hedvig Emilia, född 1865-03-08. Ritlärarinna.
 • Gertrud Matilda, född 1866-10-03. Gift 1905-04-28 på Perno med urfabrikören Frans Hjalmar Ahlström i hans 2:a gifte, från vilken hon 1922 blev skild, född 1869-10-16 i Lohteå socken.

TAB 84

Knut Emil (son av Bernt Ludvig, tab 77), född 1824-03-05 på Yli-Knuuttila i Kauhajoki socken. Underfänrik vid 5. finska linjebataljonen. Fänrik vid 3. finska linjebataljonen 1843-10-23. Underlöjtnant därst. 1845-09-17. Transp. till finska grenadjärskarpskyttebataljonen 1847-03-22. Löjtnants avsked 1850-01-04. Föreståndare för jordbruksskolan på Pirilä i Reso socken, 1862–1876. Ägde sedan Staffansby gård i Helsinge socken, vilken han 1881 sålde till sin äldste son. Ägde därefter Ekstensholms säteri i Reso socken. Död där 1899-04-29. Gift 1850-03-02 i Åbo med Emma Fredrika Amalia Stenvall i hennes 2:a gifte (gift 1:o med provinsialläkaren i Åbo distrikt Henrik Cajander, död 1848-01-16), född 1818-10-19 i Åbo, död 1906-04-30 på Ekstensholm, dotter av handlanden i Åbo Adam Stenvall och Johanna Catharina Tillberg.

Barn:

 • Bernt Adam Emil, född 1851-03-04 i Åbo. Lantbrukare, sedan affärsman. Köpte 1881 av sin fader Staffansby gård, vilken han dock snart försålde. Ägde Kaumsnummi i Tusby socken, 1915–1916. Död ogift 1926-05-10 i Helsingfors. Äg. hus i nämnda stad och i Stockholm. Han gjorde stora donationer till allmänna ändamål.
 • Carl Anton, född 1853. Kofferdikapten. Död 1914. Se Tab. 85
 • Sigrid Catharina Arinda, född 1855-08-03 på Pirilä, död 1858-09-03 i Reso socken.
 • Gustaf Filip (Gösta), född tvilling 1857. Ingenjör. Se Tab. 88
 • Elin Maria, född tvilling 1857-03-13 på Pirilä, död där s. å. 10/7.
 • Elin Maria Carolina, född 1858-07-28 på Pirilä, död ogift 1905-07-12, drunknade under segling mellan Ekstensholm och Nådendal.

TAB 85

Carl Anton (son av Knut Emil, tab 84), född 1853-04-16 på Pirilä i Reso socken. Kofferdikaptensexamen 1881-03-23. Lämnade sjön och inköpte Ali-Lonttinens hemman i S:t Marie socken, Lill Olas hemman i Ingå socken, 1900, vilket han dock snart försålde och sist Furubacka hemman i Esbo socken. Död 1914-11-06 i Helsingfors. Gift där 1892-11-30 med Ida Olivia Ingeborg Winqvist, född 1873-09-15 i nämnda stad, dotter av kontrollören Gustaf Adolf Winqvist och Maria Olivia Appelqvist.

Barn:

 • Knut Viktor Fabian, född 1895. Agronom. Se Tab. 86
 • Georg Anton, född 1897-11-04 i Helsingfors. Kontorist hos aktiebolag A. Ahlströms huvudkontor i Norrmark. Gift 1922-11-24 i Helsingfors med Stella Sofia Ståhlberg, född 1900-08-08 på Dickursby i Helsinge socken, dotter av kamreraren vid överstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna Paul Henrik Ståhlberg och Elin, född Ståhlberg.
 • Marie Louise Ingeborg, född 1903-03-05. Student i Helsingfors 1921-05-31.
 • Pia Monica Marta, född 1905-10-27.
 • Erik Emil Eberhard, född 1909-11-11.

TAB 86

Knut Viktor Fabian (son av Carl Anton, tab 85), född 1895-01-20 i S:t Marie socken. Student i Helsingfors 1915-09-25. Agronomieexamen 1920-05-26. Gift 1919-04-27 i Helsingfors med Ingrid von Schoultz, född 1891-10-20 i Petersburg. Student i Helsingfors 1910-05-20. Filosofie kandidat 1915-12-22 och filosofie magister 1916. Död 1930-10-14 i Vasa, dotter av generalmajoren Carl Lorentz Adalbert von Schoultz, finska adliga ätten von Schoultz, nr 206, och Rosalie Sofie Constance von Schoultz.

Barn:

 • Knut, född 1920-02-29 i Åbo.
 • Märta Johanna, född 1923-04-09 i Åbo.
 • Carl Henrik, född 1924-05-28 i Åbo.
 • Eva Christina, född 1930-08-01 i Vasa.

TAB 87

Carl Gustaf (son av Carl Anton, tab 85), född 1896-09-23 i Helsingfors. Radioingeniör. Gift 1918-07-08 i Helsingfors tyska kyrka med Marta Siviä Tukiainen, född 1893-11-02 i Helsingfors.

Barn:

 • Marta Margareta Ingeborg, född 1919-08-25 i Helsingfors.

TAB 88

Gustaf Filip (Gösta) (son av Knut Emil. tab 84), född tvilling 1857-03-13 på Pirilä i Reso socken. Elev vid Polytekniska institutet i Helsingfors. Examen som civilingenjör 1879-06-14, sedan lantbrukare. Ägde Nukari i Nurmijärvi socken, 1881–1890, Mommila Hietois i Lampis socken, 1890–1903, Ekstensholm i Reso socken, 1903–1916 och därefter Pakinais med tegelbruk i Rimito socken. Verkst. direktör i Korpo kalkbruk 1914. Gift 1887-06-22 i Nurmijärvi socken, med Anna Sofia Dufva, född 1859-10-17 i Leppävirta socken, folkskollärarinna, dotter av verkmästaren vid Varkaus bruk Anders Johan August Dufva och Gustava Vilhelmina Olander.

Barn:

 • Elin Anna (Ella), född 1888-04-12 i Helsingfors. Gift 1919-01-08 med före detta vice konsuln, affärsmannen Alfred Worthward Water, född 1889-05-20 i San Fransisco.
 • Knut Filip, född 1889-10-28 på Nukari, död 1905-07-12, drunknade jämte fastern under segling mellan Ekstensholm och Nådendal.
 • Adam Gösta Sigurd, född 1891-05-16 på Mommila Hietois. Affärsman. Reservlöjtnant 1929-05-31.
 • Eva Johanna Margareta, född 1893-04-27 på Mommila Hietois. Gift 1:o 1917-03-14 i Åbo med direktören Einar Juhl Adolph, från vilken hon 1921 blev skild. Gift 2:o 1923-11-08 i Åbo med kapellmästaren Villy Olsen, född 1869-08-23 i Tyskland.
 • Ebba Arinda, född 1894-12-07 på Mommila Hietois. Gift 1922-12-07 i Åbo med docenten vid Helsingfors universitet, med. och kir. doktor Carl Nyberg i hans 2:a gifte, född 1879-02-03 i Fredrikshamn.
 • Emma Mery Anne, född 1896-07-19 på Mommila Hietois. Gift 1917-06-14 i Åbo med ingenjören Bjarne Ragnvald Sverre Svendsen, född 1890-04-15 på Madagaskar.
 • Ester Elisabet, född 1899-07-23 på Mommila Hietois. Gift 1927-04-14 i Åbo med tandläkaren Gunnar Constantin Schauman, i hans 2:a gifte, född 1879.

TAB 89

Fredrik Gustaf (Fritz) (son av Bernt Ludvig, tab 77), född 1829-02-12 på Yli-Knuuttila i Kauhajoki socken. Kofferdikapten. Död 1904-01-19 i Jakobstad. Gift där 1860-03-29 med Henrika Albertina Benzelstierna, född 1837-03-06 i Nykarleby, död 1877-02-02 i Helsingfors, dotter av apotekaren Johan Benzelstierna, B, och Augusta Vilhelmina Becker.

Barn:

 • Filip Fredrik, född 1861-01-27 i Jakobstad, liksom syskonen. Gick till sjöss. Död i Amerika.
 • Anna Charlotta, född 1863-05-02, död ogift 1919-11-19 i Jakobstad.
 • Vilhelmina Emelie, född 1865-05-06, död 1869-04-28 i Jakobstad.
 • Rosa Cecilia, född 1867-03-29, död 1868-02-29.
 • Hanna Vilhelmina, född 1873-06-18, död 1875-11-07 i Jakobstad.
 • Rosa, född 1875-08-16, död 1890-10-15.

TAB 90

Fritz Felix (son av Fredrik Gustaf, tab 89), född 1870-03-31 i Jakobstad. Student i Helsingfors 1893-06-14. Filosofie kandidat 1899-04-29. Pedagogie examen 1901-11-23. Bitr. lektor vid svenska lycéet i Helsingfors 1917-08-10. Gift 1901-12-29 i Helsingfors med Evelina Maria Hallberg, född 1869-12-24 i Åsaka socken, Skaraborgs län, dotter av lantbrukaren Gustaf Hallberg och Lovisa Lallerstedt.

Barn:

 • Hans Fredrik Emanuel, född 1903-03-26 i Helsingfors. Student därst. 1923-05-31. Teol. dimmissionsexamen 1928-10-13. Teol. filosofie examen 1930-11-14. Pedagogie examen 1931-02-11. Lärare i religion vid andra svenska lycéet i Helsingfors s. å.

TAB 91

Anton Vilhelm (översiktstab 13, son av Anton Vilhelm, tab 63), född 1779-03-03 i Vesilaks socken. Volontär vid Björneborgs regemente 1785-12-20. Kornett vid adelsfaneregementet 1789-04-28. Livdrabant 1803-07-20. Löjtnant vid Savolaks lätta infanteriregemente 1804-10-16. Genom byte transp. till Kajana bataljon 1806-07-28. Kaptens avsked ur svenska tjänsten 1810. Död 1855-12-10 på Filppula i Akkas socken. Gift 1823-03-25 på Arima i Vesilaks socken, med Eva Christina Lovisa Segercrantz, född 1795-10-06 i Lempäälä socken, död 1873-12-26, dotter av löjtnanten Carl Segercrantz, och hans 2:a fru Lovisa Magdalena Granfelt.

Barn:

 • Catharina Vilhelmina, född 1824-01-21 i Vesilaks socken, liksom systrarna, död ogift 1900-02-16 i Loimijoki prästgård.
 • Fredrika Lovisa Natalia, född 1826-11-13, död 1911-01-30 i Lepola villa i Loimijoki socken. Gift 1848-12-28 på Hollari i Akkas' (Kylmäkoski) socken, med prosten och kyrkoherden i Loimijoki, filosofie magister Anders Warelius, född 1821-07-14 i Tyrvis socken, död 1904-01-16 i Loimijoki prästgård.
 • Eva Charlotta, född 1830-06-08, död ogift 1870-06-16 i Loimijoki.

TAB 92

Sebastian Ferdinand (översiktstab 14B, son av Anton Vilhelm, tab 63), född 1786-02-23 på Maatiala i Birkkala socken. Volontär vid Björneborgs regemente 1793-04-00. Furir därst. 1802-05-14. Kadett vid Haapaniemi 1804-01-28-1806. Fänrik vid nämnda regemente 1808. Bevistade kriget i Finland 1808–1809. Placerad vid Närkes och Värmlands regemente 1810-08-22. Avsked ur svensk tjänst 1811-04-02. Gick i rysk tjänst som löjtnant vid Villmanstrandska infanteriregementet 1812-03-31. Bevistade fälttåget mot Frankrike och blev därunder sårad vid tvenne tillfällen. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet. RRS:tVlO4kl m ros 1813. Erhöll den till minne av kriget stiftade medaljen. Platsadjutant i staden Sommer 1815-04-12. För uteblivande från regementet avförd ur rullorna 1816-05-17. Åter anställd som löjtnant vid regementet 1818-05-04. Platsadjutant på Svartholms fästning 1819-01-23. Stabskapten s. å. 16/12 och kapten 1824-01-01. Major vid regementet 1829-03-27. Platsmajor i Lovisa s. å. 30/11. Placerad på arméinfanteriet 1833-11-19. Med bibehållande av sistnämnda befattning. Överstelöjtnant 1838-01-25. Död s. å. 31/1 i Lovisa. Gift 1818-05-05 i Vesilaks socken, med Lovisa Magdalena Tawaststjerna, född 1799-09-25 i Jokkas socken, död 1877-06-12 i Helsingfors, dotter av löjtnanten Jakob Vilhelm Tawaststjerna, och Beata Magdalena von Cräutlein.

Barn:

 • Alexander Vilhelm, född 1819-08-26, död 1821-07-22.
 • Carolina Elisabet, född 1821-07-07 i Lovisa, död ogift 1905-03-02 i Helsingfors.
 • Natalia Charlotta, född 1823-07-01 i Lovisa, död ogift 1912-12-31 i Helsingfors.
 • Albert Vilhelm, född 1826. Död 1830-02-27 i Lovisa.
 • Beata Lovisa, född 1828-12-29 i Lovisa, död 1903-07-15.i Äggelby i Helsinge socken. Gift 1853-09-01 med notarien vid domkapitlet i Borgå stift, filosofie magister Carl Johan Ekroos, född 1822-10-28 i Helsingfors, död 1869-06-12 i Borgå.
 • Bernt Ferdinand, född 1831-03-21 i Lovisa, död s. å. 20/6.
 • Aurora Sofia, född 1832-04-20 i Lovisa, död ogift 1904-08-06 i Helsingfors.
 • Sebastian Ferdinand, född 1834-12-09 i Lovisa. Kadett i Fredrikshamn 1845-07-18. Fänrik vid generalfältmarskalken, furst Barclay de Tollys karabinjärregemente 1855-06-23. Transp. till regementets 5. reservbataljon s. å. 10/7 och åter till aktiva regementet 1856-01-31. Transp. till 6. (Tavastehus) finska indelta skarpskyttebatal jonen 1857-10-23. Underlöjtnant därst. 1858-08-21. Löjtnant 1860-01-20. Kommenderad till tjänstgöring vid finska kadettkåren som kompaniofficer 1867-12-05. Med kvarstående vid kadettkåren transp. till 48. (Odessa) infanteriregemente 1868-08-18. Stabskapten därst. 1869-05-20. Kapten 1874-09-11. Transp. till livgardets semenovska regemente med stabskaptens grad och kvarstående vid kadettkåren 1877-05-05. RRS:tSt O3kl 1881-09-11. Transp. till livgardets 3. finska skarpskyttebataljon med fortfarande anställning vid kadettkåren 1882-06-11 och till 3. (Vasa) finska skarpskyttebatal jonen med majors grad s. å. 22/11. Överstelöjtnant 1884-05-18. RRS:tAO3kl 1885-08-05. Överstes avsked 1889-12-31. Död barnlös 1894-02-08 i Helsingfors. Gift 1863-12-29 med Hulda Ida Leontina Cassel, född 1843-12-28, död 1913-07-26 i Helsingfors.
 • Johan Fredrik, född 1836-12-30 i Lovisa. Kadett vid sjökadettkåren i S:t Petersburg. Gardemarin. Midshipman vid 1. finska sjöekipaget 1854-05-10. Löjtnant därst. 1860-10-29. RRS:tAO3kl 1863-08-10. RRS:tStO2kl 1868-01-13. Kaptenlöjtnant 1870-01-13. Kommendör på klippern Abrek 1871-03-27. Placerad på sibiriska flottiljen s. å. 24/6. RRS:tStO2kl med kejs. Kr. 1874-01-13. Kapten av 2. rangen 1878-01-13. RRS:tAO2kl s. å. 18/4 och S:tVlO4kl m ros 1880-10-04. Transp. till baltiska flottan med placering på 1., generalamiralens, sjöekipage 1881-11-05. Kommendör på pansarfregatten Furst Posjarskij s, å. 7/11. Kapten av 1. rangen 1882-09-11. Entledigad från sista befattning 1885-03-30. Kommendör på pansarfregatten Amiral Tjitjagov 1886-11-08. Kommendör för 3. sjöekipaget 1888-02-13. RRS:tVlO3kl s. å. 6/5. Entledigad från kommendörsbetattningen på sistnämnda fregatt 1889-01-13. T. f. hamnkapten i Kronstadt s. å. 21/1. Konteramiral s. å. 10/3. RFrHL 1891-10-09. RRS:tStO1kl 1892-01-13. Yngre flaggman vid baltiska flottan 1893-02-20. Befälhavare för den av särskilda sjöekipagen sammansatta marinfördelningen s. å. 11/9. RRS:tAO1kl 1894-12-18. Vice amiral 1896-12-18. Ordförande i styrelsen för Obuchovska stålgjuteriet 1898-06-20. RRS:tStO2kl 1899-12-18. Med kvarstående vid innehavande befattning placerad på flottan 1902-01-06. Vid sitt femtioåriga tjänstejubileum RR VÖO 1904-05-11. General vid amiralitetet 1905-07-10. Avsked s. d. Utmärkelsetecken för femtioårs tjänst s. å. 4/9. Död ogift 1907-12-13 i Helsingfors.

TAB 93

Fredrik Adolf (översiktstab 13, son av Anton Vilhelm, tab 63), född 1793-01-12. Volontär vid Björneborgs regemente 1804-01-15. Vargeringsunderofficer därst. 1806-05-03. Fänrik 1808. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1810-08-28. Löjtnant vid Närkes regemente 1812-07-14. Avsked ur svenska tjänsten 1817-12-09. I rysk tjänst som löjtnant vid mitauska dragonregementet. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet. Löjtnant vid villmanstrandska infanteriregementet 1818-04-22. Stabskapten därst. 1819-01-25. Transp. till 1. finska jägarregst s. å. 21/6 placerad på 2. finska skarpskyttebatal jonen 1827. Kaptens avsked 1831-02-22. Död 1877-10-04 i Tammerfors. Gift 1:o 1823-01-24 på Tervakoski i Janakkala socken, med Elisabet Nordensvan, född 1805-05-17, död 1860-10-08 på Nykulla i Pernå socken, dotter av kammarrådet Gustaf Georg Nordensvan, och Anna Magdalena Indrén. Gift 2:o 1861-10-20 i Helsinge socken, med Ida Leonida Gustava Örnhielm, född 1840-07-22 på Hommanäs i Borgå socken, död 1876-07-02, dotter av häradsskrivaren Carl Erik Örnhielm, nr 1064, och Ulrika Charlotta Tihleman.

Barn:

 • 1. Georg Vladimir, född 1823-11-04, död s. å. 18/11 på Vehmais i Tyrvis socken.

TAB 94

Ludvig (översiktstab 10, son av Christian Schantz, adlad von Schantz, tab 55), född 1692-08-25. Hovjunkare13 1720-04-27. Död 1730-06-23 i Stockholm och begraven i Maria kyrka. Gift 1721-11-19 i Stockholm med Eva Maria Petre, född 1703-06-22 i Stockholm, död där 1798-03-16, dotter av bruksägaren Robert Petre och Eva Maria Leijel.

Barn:

 • Christian Robert, född 1722. Major. Död 1780. Se Tab. 95
 • Jakob Ludvig, född 1723. Landshövding. Död 1817. Se Tab. 97
 • Fredrik, döpt 1724-12-07 i Stockholm, död där 1725-03-16.
 • Ulrik Eberhard, född 1726. Major. Död 1793. Se Tab. 100
 • Fredrik Adam, född 1728. Överstelöjtnant. Död 1779. Se Tab. 102
 • Eva Adriana, född 1730-05-14, död 1806-11-01 i Stockholm. Gift där 1752-07-07 med ryttmästaren Nils Svedenstierna, född 1726, död 1762.

TAB 95

Christian Robert (översiktstab 15, son av Ludvig, tab 94), född 1722-10-08 i Stockholm. Student i Uppsala7 1736-06-08. Volontär vid fortifikationen 1743-02-22. Konduktör 1747-12-23. Löjtnant 1754-12-16. Kapten 1755-06-02 (5/12). Avsked med majors karaktär 1767-08-11. Död 1780-09-11 på Mälby i Riala socken, Stockholms län. Gift 1756-11-24 i Lovisa16 med Anna Margareta Weckström i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handlanden Thomas Clayhill)16, född 1732-02-18, död 1801-07-25 i Stockholm.

Barn:

 • Christian, född 1757-09-15, i Lovisa16. Volontär vid fortifikationen 1776-05-01. Konduktör därst. 1778-06-24. Löjtnant 1785-05-18. Kapten därst. 1798-08-06. Avsked 1803-06-08. Död ogift 1832-03-06 i Stockholm.
 • Eva Catharina, född 1758-09-05 i Lovisa16, död 1817-07-22 i Stockholm6. Gift 1796-04-21 med översten i generalstaben, RSO Johan Niklas Berger, född 1763-04-08, död 1819-02-12 på Hacksta i Näs socken, Uppsala län.
 • Adolf, född 1759-09-24 i Lovisa16. Volontär vid livregementet till häst 1776-12-24. Korpral därst. 1780. Kornett 1781-08-20. Död 1783-01-17 på Mälby.
 • Jakob, född 1762-05-07 i Lovisa16. Död 1780-01-09 på Mälby.
 • Anna Margareta, född 1764-01-22 i Lovisa16, död ogift 1854-12-01 i Stockholm.
 • Ludvig, född 1765-11-27. Kadett vid fortifikationen 1782-11-06. Stabsfänrik vid änkedrottningens livregemente 1784-07-19. Premiärlöjtnant därst. 1791-04-24. Löjtnant vid livregementets värvade infanteribataljon 1793-05-19. Kapten därst. 1799-08-05. Avsked 1800-06-12. Död ogift 1837-01-03. Han bevistade fälttågen i Finland 1789 och 1790 samt blev fången av ryssarna vid Anjala den 4 maj sistnämnda år.
 • Johan Fredrik, född 1767-03-21. Kom i tjänst 1785. Fänrik vid änkedrottningens livregemente s. å. 18/5. Löjtnant därst. 1791-04-24. Transp. till livregementetsbrigadens värvade infanteri 1793-05-19. Kaptens avsked 1799-02-11. Död ogift 1838-10-29. Han bevistade kriget i Finland på 1780-talet.
 • Ulrika, född 1768-06-10, död ogift 1838-02-25.
 • Robert, född 1772-02-28. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1791. Död ogift 1834-04-02 i Stockholm.
 • Gustaf, född 1775. Kansliråd. Död 1847. Se Tab. 96

TAB 96

Gustaf (översiktstab 15, son av Christian Robert, tab 95), född 1775-10-03. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet 1793-01-23. Kopist därst. 1794-05-27. Kanslist 1795-05-13. Protokollssekreterare i utrikesexpeditionen 1799. Placerad på utrikesexpeditionen 1801-12-07. Sekreterare vid fältmätningskåren 1807. Förste expeditionssekreterare vid ecklesiastikexpeditionen 1809-06-29. Kansliråds fullm. 1818-05-11. Död 1847-07-14 i Stockholm. Han vann åren 1799, 1800 och 1809 pris i svenska akademien. Har även utgivit en mängd arbeten, varibland historierna över Sveriges krig 1757–1762 samt 1788–1790. Gift 1814-05-18 med Ulrika Elisabet Björkman, född 1777-01-14, död 1841-05-10 i Stockholm, dotter av siden- och klädeskramhandlaren i Stockholm Jakob Björkman och Christina N. N.

Barn:

 • Elisabet Maria, född 1815-11-02 i Stockholm, död där 1817-05-12.

TAB 97

Jakob Ludvig (översiktstab 16, son av Ludvig, tab 94), till Götarsvik i Lillkyrka socken, Örebro län. Döpt 1723-11-03 i Stockholm. Student i Uppsala7 1736-06-08. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1745. Kanslist därst. Registrator 1760-09-16. Extra ordinarie protokollssekreterare 1762. Lagman i Västerbotten 1766, i Närke 1767. Vice landshövding i Örebro län 1774 och 1775. Landshövdings fullm. 1776. Avsked från lagmanssysslan 1800-02-25. RNO 1810-10-25. Död 1817-12-30 på Götarsvik. Gift 1775 på Hjälmarsnäs i Stora Mellösa socken, Örebro län med (friherrinnan) Hedvig Johanna Lagerberg, född 1750-09-13 i Stockholm, död 1821-01-16 på Götarsvik, dotter av riksrådet Carl Lagerberg (friherre Lagerberg), nr 1112, och hans 2:a fru Catharina Maria Danckwardt-Lillieström.

Barn:

 • Carl Ludvig Fredrik, född 1776-08-14, död 1777-01-04 på Götarsvik.
 • Hedvig Maria Lovisa, född 1779-01-09, död 1825-12-10. Gift 1:o 1802-11-02 på Götarsvik med landshövdingen friherre Arvid von Nolcken, född 1771, död 1807. Gift 2:o 1810-08-14 på Hammar i By socken, Värmlands län med löjtnanten Johan Gustaf von Eckstedt, i hans 2:a gifte, född 1763, död 1815.
 • Carl Jakob, född 1780. Major. Död 1873. Se Tab. 98
 • Ludvig Adam, född 1781-06-08 på Götarsvik. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1799-03-20. Fänrik därst. 1800-09-08. Löjtnant 1808-02-15. Kapten i armén 1810-05-08 och vid regementet s. å. 27/11. Transp. till Närkes regemente 1812. RSO 1814-11-16. Avsked 1817-12-09. Död 1818-01-12 på Götarsvik. Han bevistade krigen i Pommern 1807 mot Norge 1808 och 1809 samt i Tyskland och Norge 1813 och 1814.
 • Gustaf Fredrik, född 1786. Protokollssekreterare. Död 1849. Se Tab. 99
 • Eva Carolina Johanna, född 1789-03-07, död 1859-04-19. Gift 1819-06-15 i Lillkyrka socken, med kyrkoherden i Lillkyrka och ödeby församhs pastorat av Strängnäs stift Lars Fredrik Barwander, född 1781-05-22 vid Dansås i Barva socken, Södermanlands län, död 1835-06-11 i Lillkyrka prästgård.
 • Catharina Jakobina Christiana, född 1790-02-26, död ogift 1855-08-22 i Lillkyrka socken.

TAB 98

Carl Jakob (översiktstab 16, son av Jakob Ludvig, tab 97), född 1780-01-26 på Götarsvik i Lillkyrka socken, Örebro län. Kornett vid livdragonregementet 1785-09-27. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1795-07-22 och finska gardet 1800-02-10. Löjtnant därst. 1801-06-16. Kapten vid 2. gardet 1808-03-16. RSO 1809-07-03. Avsked ur krigstjänsten med majors n. h. o. v. s. å. 28/12. Död 1873-04-28 på sin egendom Hjälmarsnäs i Stora Mellösa socken, Örebro län. Bevistade kriget i Finland 1808 och 1809 och blev därunder blesserad. Gift 1:o 1810-08-30 i Mariefred med Lovisa Ulrika Hallgren, född 1785-10-00 på Holms bruk, död 1811-09-10 på Hjälmarsnäs, dotter av sekreteraren vid slottsbyggnadsdirektionen, assessorn Claes Jakob Hallgren och Sofia Eleonora Gahn. Gift 2:o 1823-10-13, i Örebro med Catharina Lovisa Broms, född 1794-06-29 i nämnda stad, död 1870-03-19 på Hjälmarsnäs, dotter av handlanden Johan Daniel Broms och Lovisa Widmark.

Barn:

 • 2. Hedvig Lovisa, född 1824-06-17 i Örebro, död ogift 1866-02-05 i Stora Mellösa socken.
 • 2. Sofia Charlotta, född 1827-09-22 på Hjälmarsnäs, död 1913-04-21 i Örebro Norra förs (db). Gift 1853-05-04 på Hjälmarsnäs med bruksägaren Sten Erland von Hofsten, i hans 2:a gifte, född 1816, död 1867.
 • 2. Eva Matilda, född 1828-11-13 på Hjälmarsnäs, död ogift 1915-01-05 i Örebro norra förs (db).
 • 2. Catharina Augusta, född 1830-02-20 på Hjälmarsnäs, död 1909-12-28 i Örebro. Gift 1862-09-27 på Hjälmarsnäs med överstelöjtnanten Carl Samuel Drakenberg, född 1816, död 1893.

TAB 99

Gustaf Fredrik (översiktstab 16, son av Jakob Ludvig, tab 97), född 1786-08-21. Student i Uppsala. Extra ordinarie kanslist vid justitierevisionen 1805-07-05. Kanslist därst. Avsked med protokollssekreterares fullm. Död 1849-10-05 på Götarsvik. Gift 1819-09-23 i Stockholm med stiftsjungfrun Catharina Maria von Nackreij, född 1792-05-19 i Nyeds socken, Värmlands län, död 1823-01-21 på Götarsvik efter barnsäng, dotter av kaptenen och brukspatronen Lars von Nackreij, och Christina Maria von Jacobsson.

Barn:

 • Gustaf David Ludvig, född 1820-05-16, död 1822-03-25 på Götarsvik.
 • Hedvig Aurora Maria, född 1821-11-06 på Götarsvik, död 1894-11-04 i Stockholm. Gift 1:o 1850-07-28 på Götarsvik med ryttmästaren vid livregementets husarkår, RSO Johan Lamberg, född 1803-08-02 i Göteborg, död 1856-03-17 på Ekeberg i Lillkyrka socken, Örebro län. Gift 2:o 1858-09-03 på sistnämnda egendom med registratorn i justitiedepartementet, protokollssekreteraren, RNO, Carl Fredrik Vilhelm Lamberg, född 1817-04-26 i Göteborg, död 1881-01-30 i Stockholm.
 • Jakob August, född 1823-01-14 på Götarsvik. Kammarherre 1860-11-12. Död ogift 1917-06-26 i Kungsholms förs, Stockholm (db). Ägde hälften i nämnda egendom 1849–1862.

TAB 100

Ulrik Eberhard (översiktstab 17, son av Ludvig, tab 94), född 1726-09-08 i Stockholm. Student i Uppsala7 1745-03-08. Kadett vid artilleriet 1746-01-28. Styckjunkare därst. 1747-10-23. Underlöjtnant 1748-04-30. Löjtnant 1757-11-04. Stabskapten 1767-04-07, kapten med kompani vid artilleriet i Malmö 1772-03-18. Majors avsked 1785-09-27. RSO. Död 1793-04-15 i Stockholm och begraven i Stor- kyrkan. Han bevistade pommerska kriget 1759–1762 och blev därunder i affärerna vid Stettin och Greifswald blesserad. Gift 1771-11-04 med Sofia Ulrika Printz, född 17481, död 1778-11-06 i Malmö, dotter av advokaten Petter Erik Carlsson Printz.

Barn:

 • Maria Elisabet, född 1770, död barn.
 • Ulrik Carl, född 1772. Överjägmästare. Död 1835. Se Tab. 101
 • Eva Hedvig Ulrika, född 1773-09-02 i Malmö, död ogift 1814-11-16.
 • Ludvig Eberhard, född 1776-03-03 i Malmö, död 1784-06-01 i Malmö.
 • Sofia Eleonora Maria, född 1778-04-29, död 1848-10-21. Gift 1799-08-19 i Stockholm med majoren Ture Reinhold Rückersköld, född 1772, död 1811.

TAB 101

Ulrik Carl (översiktstab 17, son av Ulrik Eberhard, tab 100), född 1772-04-14 i Stockholm. Furir vid artilleriet 1780-11-08. Kadett därst. 1786-06-04. Underlöjtnant 1789-05-14. Löjtnant vid Björneborgs regemente 1793-09-18. Överjägmästares fullm. 1800-06-09. Kapten i armén 1808-05-10 och tjänstg. Vid Närkes och Värmlands lantvärn. Död 1835-07-22 i Stockholm. Han bevistade fälttåget 1788 mot de danska vid norska gränsen och blev då blesserad i ena knäet. Likaledes krigen i Finland 1789–1790 och 1808–1809, under vilket senare han vid Lemo blesserades, varjämte han vid Ratan i Västerbotten sårades i vänstra armen. Gift 1810 med Brita Maria Spångfelt, född 1783-12-22, död 1846-11-12 i Stockholm, dotter av löjtnanten vid Västerbottens regemente Gustaf Fredrik Spångfelt.

Barn:

 • Carl Johan, född 1813-09-04 på Lidingön. Först anställd vid Tumba pappersbruk, så snickarlärling och sist artillerist. Död ogift 1838-06-14.
 • Sofia Maria Lovisa, född 1820-08-03, död 1828-04-04 i Stockholm.
 • Lovisa Fredrika, född 1828-04-15 i Stockholm, död.

TAB 102

Fredrik Adam (översiktstab 18, son av Ludvig, tab 94), född 1728-09-08 i Södertälje. Student i Uppsala7 1745-03-08. Volontär vid fortifikationen s. å. 2/12. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1749-02-07. Löjtnant därst. 1752-06-11. Ryttmästare 1758-04-24. RSO 1761-11-23. Major 1773-09-15. Överstelöjtnants avsked 1777-08-19. Död 1779-11-23 på Ingelstad i likan, socken, Kristianstads län. Han bevistade hela pommerska kriget, därunder han blev svårt blesserad. Gift 1764-05-21 på Smedstorp i likan, socken, Kristianstads län med Margareta Sofia Wettercrona, född 1746-10-07 på Smedstorp, död 1787-07-06 på Hällestad i likanämnd socken, Malmöhus län, dotter av hovrättsrådet Elias Wettring, adlad Wettercrona, och Johanna Maria Haumbler.

Barn:

 • Eva Johanna, född 1764-05-22 på Smedstorp, död s. å. 23/5 och begraven s. å. 2/6.
 • Ludvig Elias, född 1765-03-22. Student i Lund 1770. Auskultant i Göta hovrätt 1782-12-13. Vice häradshövding 1792-12-06. Auditör vid Västgötadals regemente 1793-09-18 och vid liv regementets rothållsdivision 1795-07-22. Avsked 1796-02-01. Död ogift 1802-08-09 i Norrköping.
 • Johanna Maria, född 1766-03-14, död 1815-05-17 på Ladås i Eriksbergs socken, Älvsborgs län. Gift 1792-08-29 på Hällestad med kaptenen vid Älvsborgs regemente Johan Jakob Monthan, född 1757-01-20, död 1839-04-16 på Önnarp i Hössna socken, Älvsborgs län.
 • Fredrika Adriana, född 1767-05-10, död 1846-03-23. Gift 1794-12-02 på Stora Tannåker med sekreteraren Johan Gustaf Gyllenpalm, född 1769, död 1816.
 • Johan Eberhard, född 1768. Kapten. Död 1840. Se Tab. 103
 • Adam Christian, född 1769-11-19 på Ingelstad. Kom i tjänst 1784-11-12. Fänrik vid konungens eget värvade regemente 1785-04-20. Löjtnant och premiäradjutant därst. 1793-11-10. Kapten i armén 1799-12-18 och vid regementet 1803-06-08. Död ogift 1809-10-29 i Hälsingborg.
 • Hedvig Sofia, född 1771-12-24 på Smedstorp, död 1853-03-30 på Gyllebo i Genarps socken, Malmöhus län. Gift 1793-01-22 på Hammenhög i likanämnd socken, Kristianstads län med överstelöjtnanten Albrekt Schönström, född 1733, död 1796.
 • Jakob, född 1772-01-00, död s. d.
 • Enok Georg, född 1772-12-00, död s. d.
 • Carl Eilert, född 1774. Kyrkoherde. Död 1830. Se Tab. 105
 • Gustaf Georg, född 1776, död 1778.

TAB 103

Johan Eberhard (översiktstab 18, son av Fredrik Adam, tab 102), född 1768-06-02 på Ingelstad i likan, socken, Kristianstads län. Volontär vid Jönköpings regemente 1784-11-10. Sergeant därst. 1785-04-28. Fänrik s. å. 27/9. Löjtnant 1793-10-02. Kapten 1799-11-16. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1808-04-07. Död 1840-02-19. Han bevistade kriget i Finland 1788–1790 och var med i affärerna vid Liikkala och Kärnäkoski och i Pommern 1806 och 1807. Gift 1801-12-27 på Sjöstorp i Ödeshögs socken, Östergötlands län med Catharina Christina Lagercrantz, född 1768-08-28, död 1838-11-22, dotter av majoren Bengt Lagercrantz, och hans 1:a fru Judit Lovisa von Schaeij.

Barn:

 • Lovisa Sofia Ulrika, född 1802-12-12 på Sjöstorp, död ogift 1878-05-07 i Nye socken, Jönköpings län.
 • Hedvig Catharina Charlotta, född 1804-01-17 på Sjöstorp, död s. å. 26/8.
 • Carolina Vilhelmina, född 1805-06-25 på Karlsjö i Alsheda socken, Jönköpings län, död 1892-02-16 i Nye socken. Gift 1822-12-23 med sergeanten vid Kalmar regemente Svante Adolf Blomberg, född 1800-03-10.
 • Hedvig Catharina, född 1811-01-15 på Karlsjö, död 1856-08-14. Gift 1835-04-10 med sockenskomakaren Anders Peter Olander.
 • Carl Fredrik, född 1812. Befallningsman. Död 1899. Se Tab. 104

TAB 104

Carl Fredrik (översiktstab 18, son av Johan Eberhard, tab 103), född 1812-06-05 på Karlsjö i Alsheda socken, Jönköpings län. Rustmästare vid Kalmar regemente 1826-11-12. Avsked 1832-03-05. Lantbrukare. Befallningsman på Skiringe i Lilla Mellösa socken, Södermanlands län. Död där 1879-08-25. Gift 1:o 1839-05-19 i Tyresö socken, Stockholms län med Cajsa (Catharina) Widegren, född 1807-04-02 i Viby socken, Örebro län (fb), död 1870-02-02 i Lilla Mellösa socken, dotter av bonden i Skrubby Gustaf Andersson och Kerstin Ericsdotter. Gift 2:o 1874-01-21 i Lilla Mellösa socken, med Hedvig Helena (Hedda) Olsdotter, född 1835-05-16 i Blacksta socken, Södermanlands län (fb), död 1912-09-10 på Nytorp i Lilla Mellösa socken, (db), dotter av torparen (skräddaren) Olof Olsson och Catharina Pehrsdotter

Barn:

 • 1. Christina Catharina, född 1839-09-28 på Tyresö, död 1867-06-19 vid Fräkentorp i Lilla Malma socken, Södermanlands län. Gift 1865-02-18 i nämnda socken, med kusken Nils August Lithander i hans 1:a gifte (gift 2:o 1868-12-05 med Christina Charlotta Persdotter, född 1837-03-15), född 1837-07-29, död 1881.
 • 1. Maria Sofia, född 1841-11-15 på Tyresö, död 1847-03-18 på Åkerö i Bettna socken, Södermanlands län.
 • 1. Hedvig Matilda (Hedda), född 1844-10-16, i Bettna socken, Södermanlands län, död 1921-11-12 i Gillberga socken, Södermanlands län (Maria förs, Stockholm, db). Gift 1865-10-23 på Fräkentorp med arrendatorn Peter Johan Larsson, född 1838-07-15 i Gillberga socken, Södermanlands län, död 1898-02-07 i All Helgona socken, Södermanlands län.
 • 2. Catharina Helena, född 1876-02-14 i Lilla Mellösa socken, Södermanlands län. Gift 1898-02-02 i nämnda socken, med eldaren vid statens järnvägar Carl August Bergsten, född 1875-12-28 i Eskilstuna. Död 1934.

TAB 105

Carl Ellert (översiktstab 18, son av Fredrik Adam, tab 102), född 1774-11-22 på Ingelstad i likanämnd socken, Kristianstads län. Student i Lund 1779. Filosofie magister därst. 1796-06-23. Prästvigd 1800-09-13. Kyrkoherde i Ullstorps pastorat av Lunds stift 1806. Prost i Ingelstads härad 1814. Hovpredikant 1817. Kyrkoherde i Övraby och Benestads församhs pastorat av nämnda stift 1822-06-13 och i Höjs pastorat 1830-04-11, vilket han dock icke hann tillträda. Död 1830-04-11. Gift 1807-09-23 i Östra Hoby socken, Kristianstads län med Christina Benedikta Henricsson, född 1785-08-12 i Ystad, död där 1845-03-22, dotter av stadskomministern därst. Samuel Paul Henricsson och Elsa Maria Gråberg.

Barn:

 • Fredrik Georg, född 1808-08-12 i Ullstorps prästgård Kristianstads län. Student i Lund 1823-12-20. Död där 1827-03-23.
 • Margareta Sofia, född 1815-08-08 i Ullstorps prästgård, död 1830-08-17 i Övraby prästgård.
 • Christina Ulrika, född 1817-04-11, död 1821-07-15 i Ullstorps prästgård.
 • Carolina Petronella, född 1818-11-30 i Ullstorps prästgård, död ogift 1909-02-28 i Lund.
 • Carl Joakim Albrekt Alexander, född 1823-07-11 i Övraby socken. Student 1837-10-09. Filosofie magister 1844-06-22 extra ordinarie kanslist i finansdepartementet 1845-06-13 sekreterare i arméns pensionskassa 1853-04-20. Kopist i nämnda departement 1854-02-27. Protokollssekreterare i k. m:ts kansli 1856-05-21. Död ogift 1867-05-28.i Stockholm.

Utan känt samband.18

 • Carl Gustaf Julius von Schantz (möjligen son av Carl Julius Ferdinand, tab 30), född 1838-10-30.i Stockholm, död 1930-04-01 i Mellilä socken, Finland.

Barn:

 • 1. Edvin Gustaf, född 1878-04-07 i Stockholm. Apotekare i Mellilä. Död där 1930-02-22. Gift med Ester Irene Lindqvist, född 1879-06-21.

Barn:

 • Brita Stina, född 1906-06-22, sjuksköterska.
 • Karin Maria, född 1907-08-19, farmaceut.
 • Sten Folke, född 1910-10-23.
 • Signe Adéle, född 1912-03-18.
 • 2. Carl Johan. Urmakare i Kexholm. Död 1925. Gift med Matilda Lindholm.

Barn:

 • Greta.
 • Henry, född 1910, student.
 • Holger.

Källor

1At (P). 2At (So). 3Öä d. VIII. 4Öä d. XIII, sid. 63, not 5. 5Ash. 6At (Sch). 7Um. 8Wä. 9Sgn. 10SK. 11Lsn. 12Kd. 13SAB. 14As. 15Björneborgs kyrkoarkiv. 16Lovisa kyrkoarkiv. 17Messnby sns kyrkoarkiv. 18Medd. av frih. Tor Carpelan. 19 Väckelsång (G) C:2 s. 121.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: