:

Ehrenstolpe nr 1225

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ehrenstolpe nr 1225 †

Adlad 1691-03-13, introd. 1693. Utdöd 1896-01-30. Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1819-06-18 under nr 91 bland adelsmän.


1 Wä. 2 At (RA). 3 SRB.

TAB 1

Joakim Brandenburg. Handlande i Stralsund. Gift med Margareta Ladewig.

Barn:

 • Frans Brandenburg. Ålderman för bryggarelaget i Stralsund. Gift med Anna von Braun, dotter av rådsförvanten Joakim von Braun, som 1588 av keisar Rudolf II erhöll förnyelse på gammalt adelskap och är en av stamfäderna för den i Sverige adlade men ej introd. ätten von Braun, och Gertrud Hagemeister, av en likaledes i Sverige adlad men ej introd. ätt.

Barn:

 • Baltzar Brandenburg, född 1609. Rådsförvant i Stralsund 1663. Död 1673. Gift 1646 med Dorotea Buchow, död 1685, dotter av rådsförvanten i Stralsund Albert Buchow.

Barn:

 • Baltzar Brandenburg, adlad Ehrenstolpe, till Ängby i Bromma socken, Stockholms län. Född 1654 i Stralsund. Presidentssekreterare i kansliet 1681. Tillika hertigens av Holstein-Gottorp geheimeråd och legationssekreterare vid svenska hovet 1689. Adlad 1691-03-13 (introd. 1693 under nr 1225). Bemälte herres kansliråd 1698. Död 1734 och begraven i Bromma kyrka, varest hans vapen uppsattes. Gift 1:o med Brita Kranck. Gift 2:o 1691-04-30 med Beata Ehrenfelt, levde 1724, dotter av lagmannen Anders Nordman, adlad Ehrenfelt, och hans 1:a fru Ingeborg Lind.

Barn:

 • 1. Maria Dorotea, döpt 1686-12-30 i Stockholm Riddarholmens förs. i Stockholm, död 1723-06-09. Gift 1712-05-06 i Stockholm2 med handlanden och direktören därst. Johan Paul Heublein i hans 2:a gifte (gift 1:o med Gertrud Emmerman, efter vilken arvskifte förrättades 1712)3, död 1722-04-24 i Stockholm3.
 • 1. Bengt, döpt 1688-02-06 i Stockholm Riddarholmens förs. i Stockholm, död barn.
 • 1. Margareta, född 1689-05-11, död barn.
 • 2. Fredrik, född 1692. Notarie. Död 1742. Se Tab. 2
 • 2. Carl, född 1698. Kapten. Död 1748. Se Tab. 3.
 • 2. Beata Charlotta, född 1699-09-10, död 1773-02-08 i Böne socken, Älvsborgs län. Gift 1737-08-07 i Stockholm med översten Axel Patrik Thomson, i hans 3:e gifte, född 1671, död 1748.
 • 2. Vilhelm, född 1700. Kapten. Död 1766. Se Tab. 7
 • 2. Baltzar. Reste 1724 till Ostindien och avhördes icke vidare.

TAB 2

Fredrik (son av Baltzar Brandenburg, adlad Ehrenstolpe, Tab. 1), född 1692. Auskultant i Svea hovrätt 1716, där han sedermera efter vartannat tjänstgjorde vid kriminal- och civilprotokollen. Avsked med notaries titel 1732-08-17. Död 1742-09-13 i Stockholm.1 Gift 1723 med Eva Elisabet Uggla i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1744-02-14 Drägsby friherre Bildstein, i hans 2:a gifte, född 1672, död 1752), född 1698, död 1758-06-06 på Drägsby, dotter av ryttmästaren Gustaf Augustin Uggla, och friherrinnan Catharina Rehbinder.

Barn:

 • Gustaf Fredrik, född 1725-01-31. Mönsterskrivare vid Tavastehus läns regemente 1736-12-31. Sergeant därst. 1739-01-01. Gick i fransk tjänst. Löjtnant därst. 1748-02-14. Fänrik vid Tavastehus läns regemente 1749-09-26. Löjtnant därst. 1750-04-25. RSO 1760. Avsked 1763-10-18 med majors karaktär. Död ogift 1782-10-22
 • Beata Elisabet, född 1729, död 1756-09-10 på Haiko i Borgå socken.1 Gift 1752-02-18 med sergeanten vid dalregementet Nils Didrik Ehrenberg.1
 • Catharina Charlotta, född 1730, död 1799-12-20 på Haiko. Gift 1753-04-05 med överstelöjtnanten Casper Johan Boije af Gennäs, född 1723, död 1782.
 • Anna Helena, född 1733, död 1797-11-14 på Drägsby. Gift 1:o 1754-10-03 på Drägsby med överstelöjtnanten Carl Magnus Palmstruch, född 1724, död 1772. 2:o 1774-02-24 Med landshövdingen Gustaf Riddercreutz, född 1724, död 1783.
 • Carl Vilhelm, född 1734, död 1749-08-07, sköt sig själv av våda.1

TAB 3

Carl (son av Baltzar Brandenburg, adlad Ehrenstolpe, Tab. 1), till Hinsegården i Breviks socken, Skaraborgs län. Född 1698-07-20 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1717-05-09. Förare därst. s. å. 10/11. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1716. Löjtnant därst. 1718-05-13. Avsked 1719-09-30. Kaptens karaktär 1720. Löjtnants exspektanslön vid livgardet 1732. Död 1748-05-10 på Hinsegården och begraven i Hjo kyrka. Gift 1722 med Anna Maria Tisensten, född 1699-01-13 i Grevbäcks socken, Skaraborgs län, död 1782-05-07 Åsen, dotter av överstelöjtnanten Lars Tisensten, adlad Tisensten, och Maria Christina Hård af Segerstad.

Barn:

 • Carl Lorentz, född 1724-07-31 i Fågelås socken, död 1731-02-03 och begraven i Hjo kyrka
 • Laurentia Beata Maria, född 1727-04-01, död 1807-04-20. Gift 1752-12-27 med löjtnanten i holländsk tjänst, fänriken vid Åbo läns infanteriregemente Gustaf Bengt Lundstedt, född 1723-05-06, död 1798-09-16 på förarebostället Hästbäcken i Brandstorps socken, Skaraborgs län.
 • Vibecka Charlotta, född 1728-10-28, död 1740.
 • Carl Lorentz Baltzar, född 1729. Ryttmästare. Död 1765. Se Tab. 4.
 • Fredrik Vilhelm, född 1734, död s. å.

TAB 4

Carl Lorentz Baltzar (son av Carl, Tab. 3), född 1729-01-14 i Fågelås socken, Skaraborgs län. Antagen i krigstjänst 1749-09-07. Avsked med furirs titel 1753-02-12. Sergeant vid Hessensteinska regementet 1754-07-17. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente11760-11-04. Livdrabant 1762-05-26. Vice korpral (ryttmästare) vid drabanterna. Död 1765-05-14 i Stockholm. Gift 1752-04-15 med Christina Hedvig Sahlefelt, född 1729-04-08 i Askeby socken, Östergötlands län, död efter 1773, dotter av ryttmästaren Henrik Sahlefelt, och hans 1:a fru Melchina Gyllengrip.

Barn:

 • Carl Henrik, född 1753. Landshövding. Död 1825. Se Tab. 5.
 • Catharina Charlotta, född 1755-06-08 på Hinsegården i Breviks socken, Skaraborgs län, död 1815-02-04 Västankärr Gift med frälseinspektoren Carl Hagman.
 • Lorentz Otto, född 1756-09-30 på Hinsegården. Sergeant på extra stat vid arméns flotta 1774-01-21. Sergeant vid Stackelbergska regementet 1776-04-26. Fältväbel därst. 1788-06-08. Fänrik 1791-08-24 löjtnant i armén 1802-08-03. Löjtnant vid Jägerhomska regementet 1804-12-20. Platsmajor på Karlstens fästning 1811-03-19. Kapten i armén 1816-02-13. Avsked s. å. 11/3. Död ogift 1834-08-31 i Marstrand
 • Gustaf Fredrik, född 1757-12-29 på Hinsegården. Kadett vid artilleribataljonen i Helsingfors 1772 i aug. Premiärkonstapel därst. 1773-06-04. Furir vid det i Tavastehus förlagda artilleriet 1776-05-30. Sergeant 1777-10-22. Officersexamen vid artilleriet s. å. 30/12. Fänrik på extra stat vid Flemingska regementet 1783-04-29. Stabsfänrik vid Stackelbergska regementet 1792-06-15. Löjtnant i regementet 1794-02-09. Löjtnant på stat s. å. 19/12. Kapten vid Jägerhomska regementet 1804-12-20. Kapten på exspektans vid Skaraborgs regemente 1810-06-19. Kompanichef vid nationalbeväringen på Gotland 1811-03-05. Kompanichef vid norra skånska infanteriregementet s. å. 10/12. Major i armén 1815-01-17. Avsked s. å. 27/5. Död ogift 1831-05-26 i Skövde.
 • Vilhelm Gabriel, född 1758, död s. å.
 • Axel Vilhelm, född 1760-09-19 Tobo å. 22/9.

TAB 5

Carl Henrik (son av Carl Lorentz Baltzar, Tab. 4), född 1753-03-14 Hinsegården. Volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1767-03-12. Sergeant vid artilleriet 1771-06-14. Översappör därst. 1772-05-04. Underlöjtnant vid artilleriet s. å. 15/8. Artillerikapten vid Savolaks infanteriregemente 1777-07-10. Informationskapten vid rekognosceringsskolan i Savolaks, sedermera krigsskolan i Haapaniemi, 1779-06-10. Uppsyningsman därst. 1781–1782. Major i regementet 1787-06-30. Major vid Björneborgs regemente 1789-05-10. Överstelöjtnant vid adelsfaneregementet 1796-10-26. Avsked ur svensk tjänst. RRS:tAO2kl 1809-01-09. Landshövding i Uleåborgs län s. å. 24/1. RRS:tAO 2kl m br s. å. 18/7 och 1kl 1810-04-16. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 91 bland adelsmän. Avsked 1820-02-03. Död 1825 i nov. i Pernau. Ägde Joutsiemi i Kangasala socken. Gift 1776-10-01 med Anna Elisabet von Kothen, född 1757-12-14, död 1818-07-11 i Uleåborg, dotter av kammarherren Gregorius Johan von Kothen, och hans 1:a fru Ulrika Eleonora Uggla.

Barn:

 • Carl Georg, född 1777-07-30, död 1781-11-17.
 • Gustaf Magnus, född 1778-12-16, död 1780-01-08.
 • Henrik August, född 1780-07-20, död 1782-01-07.
 • Hedvig Charlotta, född 1781-09-07, död 1848-06-01 i Vasa. Gift 1809-12-24 med tullinspektoren i Uleåborg Anton Ludvig Runeberg i hans 2:a gifte (gift 1:o med Catharina Magdalena Tengström, född 1765, död 1809, dotter av sockenadjunkten i Gamla Karleby socken Johan Tengström och Maria Chydenius), född 1769-01-29 i Muhos socken, död 1814-04-02 i Uleåborg.
 • Maria Johanna, född 1783-06-07, död 1787-12-23.
 • Ulrika Juliana, född 1785-03-24. Stiftsjungfru. Död i slutet av 1860-talet. Gift 1813-07-19 i S:t Petersburg med ryska generalkommissarien, överstelöjtnanten Nikolai Kobilinskij.
 • Carl, född 1786-11-26, död 1787-12-14.
 • Angelique, född 1788-11-26. Stiftsjungfru. Död 1851-07-14 i Viborg. Gift 1811-05-06 i Uleåborg med majoren vid Asovska infanteriregementet Jakob Magnus von Karm.
 • Carl Johan, född 1791. Generalmajor. Död 1868. Se Tab. 6
 • Carl August, född 1794, död s. å.
 • Henrietta Elisabet, född 1798-02-10 i Kangasala socken, död 1878-05-23 på Maatiala boställe i Birkkala socken. Gift 1820-03-16 med häradshövdingen Johan Gustaf von Knorring, född 1789, död 1839.
 • Ett barn, död.

TAB 6

Carl Johan (son av Carl Henrik, Tab. 5), född 1791-07-16 i Kangasala socken. Kadett vid Haapaniemi 1807-11-25–1808. Underfänrik vid livgardets Ismailovska regemente 1810-04-20. Porte-épéefänrik därst. 1812-01-15 och fänrik s. å. 25/8. Bevistade fälttåget mot franska armén 1812–1814. RRS:tAO4kl och RPrJK. Underlöjtnant vid nämnda garde 1814-03-19. Löjtnant därst, 1816-07-12. Stabskapten 1819-03-25. Transp. till 1. finska infanteriregementet med majors grad 1820-05-17 och till 46. jägareregementet 1821-09-01 samt till Viborgska infanteriregementet 1829-12-21. Bataljonschef därst. s. å. 30/12. Placerad på arméinfanteriet 1831-03-11. Anställd hos chefen för gendarmkåren s. å. 20/7. Överförd till nämnda kår 1832-04-29. Anställd såsom stabsofficer vid nämnda kår i Dorpat s. å. 2/6. Överstelöjtnant därst. 1833-02-23. Överste 1840-04-26. RRS:tGO4kl s. å. 23/12 och S:tStO2kl 1845-04-27. Placerad på armékavalleriet 1846-02-28. Placemajor i Kexholm s. å. 1/5. RRS:tVlO4kl 1850-10-04 och S:tAO2kl 1857-05-09. Blev vid indragningen av placemajorsbefattningen i Kexholm s. å. 8/11 tjänstfri med kvarstående vid armékavalleriet. Generalmajors avsked 1862-08-13. Död 1868-11-07 i Björneborg. Gift 1:o 1821-09-16 med stiftsjungfrun Catharina Charlotta Maria von Schantz, född 1801-12-30, död 1833-03-08 i Dorpat, dotter av överstelöjtnanten Carl Constantin von Schantz, och Carolina Lovisa Weissman von Weisenstein. Gift 2:o 1834-08-08 i Dorpat med sin systerdotter Emilia Elisabet von Karm, född 1813-09-25 i Uleåborg, död 1893-07-21 i Borgå, dotter av majoren Jakob Magnus von Karm och Angelique Ehrenstolpe.

Barn:

 • 1. Adelaide Maria Carolina, född 1822-02-15, död 1871-07-07. Gift 1866-02-20 med kyrkoherden i Nurmes pastorat prosten Sigfrid Gustaf Krogerus i hans 2:a gifte, född 1804-10-05 i Mäntyharju socken, död 1866-04-09.
 • 1. Elisabet Hortense, född 1824-03-15, död 1852-06-24 i Kiev. Gift 1849-02-06 i Kexholm med guvernementsarkitekten i Kiev Gustaf von Bock.
 • 1. Carl Alexander, född 1825 i febr. i Åbo, död där 1826-11-07.
 • 1. Julia, född 1827 i juni, död 1830 i juni i S:t Petersburg.
 • 1. Carl Oskar, född tvilling 1828 i april på Åland, död 1829 i sept. i Åbo.
 • 1. Maria Lovisa, född tvilling 1828 i april på Åland, död 1830 i juni i S:t Petersburg.
 • 2. Angelique, född 1835-06-12 i Dorpat, död s. å. 14/5.
 • 2. Alfred Henrik Baltzar, född 1837-03-14. Porte-épéefänrik vid konungens av Preussen grenadjärregemente. Fänrik därst. 1856-07-01. Transp. till 9. (Viborgs) finska indelta skarpskyttebataljonen 1858-11-08 och till telegrafkåren i Ryssland 1861-08-12. Chef för telegrafstationen i Jelisavetgrad s. å. 25/9. Transp. till telegrafverket inom Finland 1863-09-15. Underlöjtnant 1865-04-16. Chef för telegrafstationen i Björneborg 1866-01-19. Överförd på civilstat med titulärråds grad 1868-03-31 och med tur från 1865-07-01. Kollegiiassessor 1868-06-19. RRS:tStO3kl 1869-05-02 och S:tAO3kl. Chef för Helsingfors centraltelegrafstation 1873-10-21. Hovråd s. d. Hugnad med guldur med kedja 1876-07-17. Kollegiiråd 1878-11-27 med tur från 1877-10-09. RRS:tStO2kl 1883-05-27. Avsked med statsråds titel 1885-07-16. Död barnlös 1896-01-30 i Borgå och utgick med honom ätten på svärdssidan. Gift 1861-07-10 med Lucie Eleonore Schwindt, född 1839-10-06 i Goldingen i Kurland, död 1900-09-04 i Borgå, dotter av kollegiiassessorn Edvard Alexander Schwindt och hans 1:a hustru Valeria Fleischer.
 • 2. Jenny, född 1840-01-25 och död 1842-02-24 i Dorpat.
 • 2. Axel Nikolai, född 1843-07-26 porte-épéefänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1859-09-16. Transp. såsom porte-épéejunkare till Alexandrinska husarregementet 1863-04-28 samt därefter till reservskvadronen av 9. Kievska, storfursten Nikolai Maximilianovitjs husarregemente. Kornett därst. 1864-05-02. Transp. till aktiva regementet s. å. 8/7. Återtransp. till reservskvadronen s. å. 14/12 och ånyo till aktiva regementet 1865-09-18. Transp. till 6. (ryska) skarpskyttebataljonen med fänriks grad 1867-07-06. Underlöjtnant därst. 1868-04-06. Bataljonsadjutant s. å. 6/11. Underlöjtnant 1870-04-06. Transp. till gendarmkåren 1874-01-07. Stabskapten s. å. 27/9. RRS:tStO3kl. Chef för 1. avd. av järnvägsgendarmpolisstyrelsen i Finland 1875-08-10. Kapten 1882-04-09. Död ogift 1884-11-01 i S:t Petersburg.
 • 2. Gustaf Vilhelm, född 1848-10-22, död 1849-08-20 i Kexholm.

TAB 7

Vilhelm (son av Baltzar Brandenburg, adlad Ehrenstolpe, Tab. 1), född 1700. Musketerare vid livgardet 1717 i dec. Furir därst. 1718-08-05. Förare s. å. 16/9. Fänrik s. å. 13/10. Avsked med kaptens karaktär 1736-08-02. Död 1766-03-25 Sjusholm Gift 1:o med Hedvig Sofia Wedeman1 i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1729 med kaptenen Lars Jägerhorn af Storby, född 1684, död 1739), född 1709, död 1748-09-04, dotter av1 kvartermästaren Carl Gustaf Wedeman och Maria Anckarsköld. Gift 2:o med Anna Maria von Spandekow, född 1725, död 1800-12-22 på Sjusholm, dotter av en kapten von Spandekow.1

Barn:

 • 1. Beata Elisabet, född 1746, död änka 1809-02-23 Nygård Gift 1772-09-23 med kornetten Jakob Johan Corpolander, född 1738-03-23 i Loimijoki, socken, levde 1776.
 • 1. Vilhelmina, född 1747, död s. å.
 • 1. Fredrik Vilhelm, född 1748, död s. å.
 • 2. Gustaf Vilhelm, född 1751, död 1753.
 • 2. Carl Fredrik, född 1752. Sergeant vid arméns flotta. Död 1771-03-20.
 • 2. Margareta Vilhelmina, född 1755-04-05 i Töfsala socken i Finland, död 1830-05-09 på Sjusholm i nämnda socken. Gift 1776-06-27 med hovsekreteraren Joakim Johan Mether, född 1744-02-19, död 1816-06-15 på Sjusholm.
 • 2. Christina Charlotta, född 1757-03-12, död 1832-05-21 i Kisko socken i Finland. Gift 1789-05-28 med kyrkoherden i Kisko, kontraktsprosten Gustaf Johan Teulenius1, född 1757-01-06, död 1822-04-08.
 • 2. Vilhelm, född 1758, död s. å.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: