:

Cronfelt nr 1401

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Cronfelt nr 1401 †

Adlad 1705-09-19, introd. 1706. Utdöd 1734-05-21.

Ätten har samma ursprung som adl. ätten von Westerling.


1As. 2Um. 3Srr. 4Ök.

TAB 1

Sven Joensson. Borgare och handelsman i Nyköping. Gift med Carin Mårtensdotter.

Barn:

  • Mårten Svensson, född 1633-11-09 i Nyköping. Rådman därst. och brukspatron. Död 1696-11-23 i Nyköping och ligger, jämte sin hustru begraven i Danckwardtska graven i S:t Nikolai kyrka därst.1. Gift 1664-04-26 med Margareta Swiring, född 1647-01-07, död 1733-08-29, dotter av handelsmannen i Nyköping Henrik Swiring och Brita Joachimsdotter Danckwardt, av samma släkt som adl. och friherrl. ätterna Danckwardt. 'Deras barn kallade sig Westerling, eftersom de bodde på västra sidan i Nyköping'.

Barn:

  • Henrik Westerling, adlad von Westerling, född 1665, död 1743. Se adliga ätten von Westerling.
  • Joakim Westerling, adlad Cronfelt, född 1669, död 1723. Se Tab. 2.

TAB 2

Joakim Westerling, adlad Cronfelt (son av Mårten Svensson, Tab. 1). Född 1669-05-30 i Nyköping. Gymnasist i Strängnäs. Student i Uppsala2 1684-10-16. Kanslist 1690 vid de expeditioner, som 1690 och 91 skickades till Rehnströmmen. Extra ordinarie tjänsteman i riksarkivet 1692. Sekreterare hos k. rådet greve Gabr. Falkenberg 1693. Vice fiskal i kammarkollegium 1697-08-30. Advokatfiskal därst.4 1699-07-18. Adlad 1705-09-19 (introd. 1706 under nr 1401). Sekreterare i nämnda kollegium4 1708-06-05. Kammarråd4 1714-05-05. Död 1723 i Stockholm och begraven s. å. 6/4 i Maria kyrka därst. Gift 1702 med Maria Charlotta Holmström i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1725-02-16 i Stockholm med överstelöjtnanten Julius Günther, adlad Günther, född 1691, död 1778)3, döpt 1683-12-15 i Maria förs., Stockholm3, dotter av justitieborgmästaren i Stockholm Gustaf Nilsson Holmström (vars fader borgmästaren Nils Nilsson blev adlad, men ej introd.) och Barbro Mårtensdotter Bunge.

Barn:

  • Maria Charlotta, född 1703, död 1734. Gift 1726-02-15 med fältmarskalken Samuel Gustaf Stierneld, friherre Stierneld, i hans 1:a gifte, född 1700, död 1775.
  • Joakim. Student i Uppsala2 1723-05-16. Furir vid livgardet. Fänrik därst. 1732-06-21. Död ogift 1734-05-21 och med honom utgick ätten.
  • En son, död barn.
  • Ulrika Eleonora, född 1714-12-30, död 1732-06-03. Gift 1731-08-05 med kammarrådet Eberhard Salomon, von Hauswolff, adlad von Hauswolff, i hans 1:a gifte, född 1702, död 1758.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: