:

Segercrantz nr 1973

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Segercrantz nr 1973

Adlad 1756-09-15, introducerad 1756.

Ätten, som sannolikt är av finskt ursprung och alltid varit bosatt i Finland, immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-09-17 under nr 136 bland adelsmän.

Segercrantz A197300.png

TAB 1

Johan Ekman, född 1675-06-14 i Nyland. Volontär vid Nylands och Tavastehus' läns kavalleriregemente 1696. Korpral vid Nylands och Tavastehus' läns kavalleriregemente 1700. Regementsadjutant 1704-02-17. Fördubblingslöjtnant 1705-01-21. Sekundlöjtnant 1706. Premiärlöjtnant 1707-03-01. Sekundryttmästare 1709-02-26. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom 1722-04-00 och placerad som kapten vid Nylands dragonregemente 1727-05-16. Majors karaktär 1729-05-06 med rang från 1722-06-26. Överstelöjtnants avsked 1740-11-18. Död 1741-12-28 och begraven i Akkas kyrka, Finland. [LK.] Ägde Kurvola säteri i Kurvola socken. Gift 1729-06-17 med Anna Sofia Boije af Gennäs, född 1714, död 1774-12-07 Fredrikstorp, dotter av majoren Hans Boije af Gennäs Gertrud Helena Bergk

Barn:

 • Johan Fredrik Ekman, adlad Segercrantz, född 1730-08-07 i Akkas' socken. Student i Åbo 1743 (Lå.) Volontär vid fortifikationen 1748-04-00. Sergeant vid artilleriregementet 1750. Styckjunkare vid artilleriregementet 1753-12-23. Adlad 1756-09-15 jämte sin broder (introducerad 1756 först på ätten Segercrantz' af Såtevalla nummer 1766, men blev numret sedermera 1973). Underlöjtnant vid artilleriet 1757-09-19. Löjtnant vid arméns flotta 1761-11-10. Kapten vid marinregementet 1762-12-14. Tygmästare på Sveaborg 1763-05-00. Död ogift 1799-09-26 på Själö hospital i Nagu socken och slöt således själv sin adliga ättegren. Han bevistade kriget i Pommern på 1750- och 1760-talen och under kriget i Pommern affären vid Fehrbellin samt blev vid Demmin fången men efter några månader utväxlad. Vid hans och broderns adlande fingo de kunglig maj:ts tillstånd att upptaga översten Mårt. Segercrantz' adliga namn och nummer, dock med villkor, att efter bemälde överstes död skulle dem tilldelas ett eget nummer efter ordningen på riddarhuset.
 • Carl Isak Ekman, adlad Segercrantz, född 1734, död 1783. Se Tab. 2.

TAB 2

Carl Isak Ekman, adlad Segercrantz (son av Johan Ekman, tab 1), född 1734-02-08 i Tyrväntö kapell av Hattula socken. Student i Åbo 1743 . Gratialist vid artilleriet 1746. Konstapel vid artilleriet 1749. Sergeant 1753. Adlad 1756-09-15 jämte sin broder (introducerad 1756 och fingo de sedermera nr 1973). Styckjunkare 1758-07-18. Underlöjtnant 1758-09-08. Underlöjtnant vid artilleriet i Stockholm 1760-01-31. Avsked 1769-09-19. Kaptens n. h. o. v. 1775-12-20. Död 1783-05-09 på Lahis' gästgivaregård i Sääksmäki socken och begraven i Akkas. Han bevistade pommerska kriget på 1750- och 1760- talen och var därunder med vid Peenemünde skans, Torgelow, Löckenitz, Bruckersdorf, byn Bartow, passet Klemptenow och Neukahlen, där han av en muskötkula blev illa sårad i bröstet. Ägde Ojamo i Lojo socken och sedermera Kurvola och Moisio i Akkas' socken. Gift 1764-12-13 Judikkala med Hedvig Christina Blåfield, född 1738-05-24, död 1804-03-08 på Kurvola. Dotter av löjtnanten Henrik Blåfield och Eva Catharina von Birckholtz

Barn:

 • Otto Johan, född 1766. Löjtnant. Död 1816. Se Tab. 3
 • Carl, född 1769. Löjtnant. Död 1806. Se Tab. 13
 • Fredrik, född 1774. Kapten. Död 1813. Se Tab. 15

TAB 3

Otto Johan (son av Carl Isak Ekman, adlad Segercrantz, tab 2), född 1766-02-08 i Akkas' socken. Rustmästare vid Tavastehus' läns infanteriregemente 1783-02-00. Fänrik vid Tavastehus' läns infanteriregemente 1783-05-28. Genom byte fänrik vid karelska jägarkåren 1796-03-07. Löjtnants avsked 1802-08-03. Död 1816-03-19 i Heinola kyrkoby. Gift 1:o 1788-05-07 med Catharina Magdalena Gadd, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kommissionslantmätaren i Nylands och Tavastehus' län, lantmäteridirektören Johan Henrik Berg, född 1759-03-11, avsked 1817), född 1770-12-28, död 1831, dotter av vice lantmätaren Jakob Johan Gadd och Brita Indrenius. 2:o 1799-09-08 på Värämäki (Sulkava kyrkoarkiv.) i Sulkava med Eva Margareta Montan i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1819-05-20 med kommissionslantmätaren i Viborgs och Nyslotts län Gustaf Bergenfelt i hans 2:a gifte, född 1764, död 1833) (El.), född 1768, död 1834-06-27, dotter av expeditionskronofogden N. N. Montan.

Barn:

 • 1. Otto Isak, född 1789. Löjtnant. Död 1857. Se Tab. 4
 • 1. En dotter, död strax efter födelsen.
 • 2. Hedvig Carolina Charlotta, född 1800-03-03 på Värämäki, död 1858-02-25 i Viborg. Gift 1:o 1826-10-13 i Viborg med fänriken vid Viborgs garnisonsregemente Anton Sveroff, från vilken hon 1840-06-10 blev skild, sedan han redan 1829 övergivit henne. Gift 2:o 1840-11-29 med vice lantmätaren Per Adrian Birkman, född 1807-02-21, död 1842-04-11. Gift 3:o 1848-12-12 med lantmäteriauskultanten Anton Johan Linde, född 1810-10-06, drunknade 1855 vid S:t Michel.

TAB 4

Otto Isak (son av Otto Johan, tab 3), född 1789-10-07 på Herrala i Lempäälä socken. Rustmästare vid Upplands regemente 1811-09-23. Avsked ur svensk tjänst 1814-05-06 och återflyttade till Finland. Sergeant på extra stat vid 1. finska jägarregementet 1815-07-08. Furir 1818-08-22. Fänrik vid 2. finska infanteriregementet 1821-08-20. Underlöjtnant vid 2. finska infanteriregementet 1822-04-26. Placerad på 3. finska skarpskyttebataljonen 1827. Löjtnants avsked 1831-02-22. Död 1857-12-08 i Akkas. Gift 1824-10-08 med Ottiliana Vilhelmina Hildebrand, född 1799-08-31, död 1877-05-27, dotter av kronolänsmannen Johan Vilhelm Hildebrand och Christina Lovisa Tronelius.

Barn:

 • Johan Gustaf Emil, född 1826. Major. Död 1901. Se Tab. 5
 • Otto Vilhelm Oskar, född 1833. Stabskapten. Död 1902. Se Tab. 12.
 • Carl Georg, född 1839-01-06, död 1847-11-06 i Akkas.

TAB 5

Johan Gustaf Emil (son av Otto Isak, tab 4), född 1826-07-03 Ahlajärvi Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1845-09-29. Fänrik vid reservskarpskyttebataljonen 1848-07-06. Underlöjtnant vid reservskarpskyttebataljonen 1850-01-20. Löjtnant 1852-11-03 transporterad till 1. depotskarpskyttebataljonen 1854-01-23 och tjänstgjorde i 1. depotskarpskyttebataljonen som kassör och kvartermästare transporterad till 3. (Uleåborgs) finska indelta skarpskyttebataljon 1854-12-15 och till 8. (Nylands) finska indelta skarpskyttebataljon 1856-03-01. Stabskapten vid (Nylands) finska indelta skarpskyttebataljon 1856-07-06. Kapten 1858-08-21. RRS:tSO3kl 1860-01-16. Majors avsked 1868-06-20. Kronofogde i Kymmene härad 1869-02-02. RRS:tAO3kl 1874-04-12 och S:tStO 2kl 1883-04-14. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst 1890. RRS:tAO2kl 1893-03-28. Avsked 1899. Död 1901-09-01 i Fredrikshamn. Gift 1855-04-15 i Kotka med Marja Melechin (Manni), född 1832-08-30, död 1912-11-29 på Silvana pensionat i S:t Andreæ socken och begraven i Fredrikshamn, dotter av överstelöjtnanten Boris Melechin och Alexandra Feodorovna Skrjäbin.

Barn:

 • Alexandra Vilhelmina, (Sascha) född 1856-05-22 Bäckby Innehade Silvana pensionat 1910– 1918.
 • Olga Emilia, född 1858-04-22 på Bäckby. Gift 1878-01-18 i Fredrikshamn med polismästaren och överstelöjtnanten vid finska kadettkåren Alexander Rikard Valdemar Björk, född 1852-12-25 på Hangö udd, mördad 1918-04-00 av upprorsmännen vid Koria station invid Kymmene älv.
 • Carl Emil, född 1860-06-03 i Lappträsk. Kadett i Fredrikshamn 1873-07-26. Avgick utan avslutad kurs 1877-05-13. Reste därefter till sjöss som jungman på kofferdifartyg och erhöll av storbritanniska regeringen silvermedalj för räddning av besättningen på det sjunkande engelska skeppet Maggie. I tjänst vid telegrafverket i Finland. Telegrafist av 2. klassen vid Fredrikshamns station 1878-07-13. Telegrafist av 2. klassen 1883-09-13. Transporterad till Helsingfors centralstation 1884-01-22. Kollegiiregistrators titel 1884-05-30. Avsked 1884-09-13. Åter till sjöss. Kofferdistyrman. Ångfartygsbefälhavareexamen 1894-12-20. Utexaminerad från navigationsskolan i Helsingfors som kofferdistyrman 1895-04-11 och som kofferdikapten 1896-04-15. Död ogift 1927-08-16 i Helsingfors.
 • Oskar Nikolaus (Kola), född 1862. Överstelöjtnant. Se Tab. 6.
 • Hjalmar Fritiof, född 1864. Affärsman. Se Tab. 9
 • Ida Maria, född 1866-01-03 i Ekenäs. Lärarinna. Föreståndarinna för svenska privata samskolan i Tammerfors 1896–1921. Föreståndarinna för flickpensionat i Grankulla 1921. Död ogift 1930-08-20 i Emnäs.
 • Otto Vilhelm, född 1869. Ingenjör. Död 1931. Se Tab. 10.
 • Johan Verner, född 1874. Bankdirektör. Se Tab. 11

TAB 6

Oskar Nikolaus (Kola) (son av Johan Gustaf Emil, tab 5), född 1862-07-01 Rudom Kadett i Fredrikshamn 1876-07-28. Underlöjtnant vid 1. (Nylands) finska skarpskyttebataljon 1883-08-24. Löjtnant vid 1. (Nylands) finska skarpskyttebataljon 1888-03-31. Transporterad till 4. (Uleåborgs) finska skarpskyttebataljon 1888-10-27. Bataljonskvartermästare 1890-10-25–1892-08-14. Föreståndare för bataljonens undervisningskommendering 1893-05-23. RRS:tStO3kl 1896-02-23. Stabskapten 1897-04-13. RRS:tAO3kl 1898-02-15. Kapten 1900-10-22. Translator i ryska språket hos länsstyrelsen i Uleåborgs län 1902. Uppförd å indragningsstat 1903-07-29. Överstelöjtnants avsked 1905-01-10. Vice verkställande direktör för Uleåborgs telefonförening. RRS:tStO2kl 1916-04-23. Avsked från translatorsbefattningen 1916. Kretschef i Åbo och Björneborgs 1. uppbådskrets 1919. Avsked. död 1941-10-21. Gift 1892-10-06 i Uleåborg med Sigrid Maria Hildén (Siri), född 1867-05-20 i Uleåborg, dotter av landssekreteraren i Uleåborgs län, statsrådet Bernt Erik Constantin Hildén och hans 2:a fru Johanna Lovisa Christiansson.

Barn:

 • Nanna, född 1893-08-07, i Uleåborg. Student i Helsingfors 1912-06-17. Gift 1918-03-30 i Helsingfors med kommunalläkaren i Vörå distrikt med. lic. Nils Einar Juselius, född 1887-12-13 i Jomala socken, Åland.
 • Ulla Johanna, född 1895-08-28 i Uleåborg. Gift 1919-01-08 i Uleåborg med provinsialläkaren i Jyväskylä distrikt, med. lic. Lars Olof Törnvall, född 1889-10-14 i Bjärnå socken.
 • Marianne, född 1898-01-13 i Uleåborg.
 • Lars Emil Nikolaus, född 1899 i Uleåborg. Direktör. Se Tab. 7.
 • Bengt Olof, född 1902 i Uleåborg. Kontorist. Se Tab. 8

TAB 7

Lars Emil Nikolaus (son av Oskar Nikolaus, tab 6), född 1899-06-03 i Uleåborg. Verkställande direktör för aktiebolag Tampereen Systema i Tammerfors 1930-11-01. Gift 1929-04-27 i Tammerfors med Ebba Gertrud Niskala, född 1907-08-13 i Högfors, dotter av direktören Johan Emil Niskala och Hilma Gertrud Olsson.

Barn:

 • Nils Göran, född 1929-07-11 i Tammerfors.
 • Anita Marianne, född 1935.

TAB 8

Bengt Olof (son av Oskar Nikolaus, tab 6), född 1902-12-13 i Uleborg, Finland. Student i Helsingfors 1922-05-31, studentexamen 1922-05-31 vid Nya Svenska Läroverket i Helsingfors. Reservfänrik. Ekonomiexamen vid svenska handelshögskolan 1927. Gift 1930-10-18 i Helsingfors med Inga Federley född 1908-03-02 i Helsingfors. Dotter av professorn i genetik vid universitetet i Helsingfors Harry Federley och Bertha (Tetta) Anna Maria Paulig.

Barn:

 • Ingolf, född 1931-08-07 i Helsingfors.
 • Stig-Olof, född 1937-08-15 i Helsingfors.
 • Claes, född 1944-11-08 i Helsingfors

TAB 9

Hjalmar Fritiof (son av Johan Gustaf Emil, tab 5), född 1864-06-20 Rudom Järnhandlare i Helsingfors 1890. Disponent för aktiebolag Hultmans bryggerier i Ekenäs 1910. Gift 1892-12-08 i Helsingfors med Elin Matilda Wellingk, född i Helsingfors 1867-10-02, dotter av bagarmästaren Gustaf Adolf Wellingk och Matilda Amalia Lönnberg.

Barn:

 • Rakel, född 1895-10-14. Student i Helsingfors 1914-05-13. Gift 1918-06-24 i Helsingfors med med. lic. Thorolf Johannes Weber, född 1889-11-01 i Helsingfors.
 • Nils Erik, född 1899-05-25 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1918-05-18. Rättsexamen 1926-05-31. Auskultant i Åbo hovrätt 1926-06-07. Vice häradshövding. Advokat i Helsingfors.

TAB 10

Otto Vilhelm (son av Johan Gustaf Emil, tab 5), född 1869-01-02 i Lovisa. Student i Helsingfors 1889-05-29. Utexaminerad från fackskolan för kemisk teknologi vid Polytekniska institutet i Helsingfors 1893-05-31. Anställd i Baku hos Bröder Nobel 1893–1898, vid Nurmi cellulosafabrik i Finland 1899–1908 och vid Bröder Nobels oljeimportattär i Helsingfors 1909. Död 1931-07-11 i Ekenäs. Gift 1894-09-12 i Helsingfors med Ellen Maria von Weissenberg, född 1871-03-04 i Viborg, dotter av prokuratorn i senaten för Finland Alexander Bernhard von Weissenberg, finska adliga ätten nr 200, och Constance Maria Åkerman.

Barn:

 • Sven Emil Bernhard, född 1895-06-26 i Baku. Tekniker. Död ogift 1931-06-20 i Sibbo.
 • Rolf Otto, född 1897-08-11 i Helsingfors, död 1898-09-02 i Ryssland.
 • Maj-Lis Ellen, född 1901-08-07 i Nurmis. Sjukgymnast.

TAB 11

Johan Verner (son av Johan Gustaf Emil, tab 5), född 1874-08-17 i Fredrikshamn. Student i Helsingfors 1893-09-09. Fil. kand. 1899-05-31. Prokurist hos Nordiska aktiebankens för handel och industri kontor i Kotka. Föreståndare för Nordiska aktiebankens kontor i Fredrikshamn 1905. Extra ordinarie norsk vice konsul Nordiska aktiebankens kontor i Fredrikshamn 1906 och i denna befattning erkänd 1907-01-02. Extra ordinarie dansk vice konsul i Fredrikshamn 1915 och i befattningen erkänd 1915-03-06. Dansk vice konsul i Fredrikshamn 1918. Andre direktör för nordiska föreningsbankens filialkontor i Björneborg 1919-10-01 och för dess filialkontor Privatbanken i Helsingfors 1921-04-01. Gift 1902-06-05 i Fredrikshamn med Selma Carolina Ahlqvist, född i Fredrikshamn 1879-02-27, dotter av handlanden och kommerserådet Carl Henrik Ahlqvist och hans 2:a fru Anna Lovisa Bruun.

Barn:

 • Elsa Maria, född 1903-06-14 i Kotka. Studentexamen i Björneborg 1921-05-31. Fil. kand. 1928-05-31. Lärarinna. Gift 1930-06-14 i Helsingfors med ingenjören Erik Rudolf Sohlberg, född 1894-07-14 i Fredrikshamn.
 • Carl Gustaf, född 1905-06-06 i Fredrikshamn. Studentexamen i Björneborg 1923-05-31. Agro-forst-vet.kand. 1931-02-12.
 • Johan Anders, född 1909-05-24 i Fredrikshamn. Student i Helsingfors 1927-05-31. Reservfänrik 1928-08-30. Ekonomisk examen vid svenska handelshögskolan 1930. Anställd hos Finska pappersbruksföreningen.
 • Torsten Leopold, född 1914-02-11.

TAB 12

Otto Vilhelm Oskar (son av Otto Isak, tab 4), född 1833-01-25 Ahlajärvi Student i Helsingfors 1850-02-12. Underofficer vid 6. (Tavastehus) finska indelta skarpskyttebataljon 1855-04-10. Porte-épéefänrik vid 6. (Tavastehus) finska indelta skarpskyttebataljon 1855-04-27 avsked för sjuklighet 1855-06-03. Åter i tjänst som porte-épéefänrik vid 6. (Tavastehus) finska indelta skarpskyttebataljon 1855-12-20. Fänrik vid 8. (Nylands) indelta skarpskyttebataljon 1856-08-25. Underlöjtnant vid 8. (Nylands) indelta skarpskyttebataljon 1858-08-21. Löjtnant 1863-02-15. Stabskaptens avsked 1868-06-20. Tullförvaltare i Nyslott 1877. Avsked 1895-05-08. Död 1902-03-16 i Helsingfors. Gift 1875-02-03 i Tavastehus med Anna Catharina Ekman, född 1848-01-20 i Kylmäkoski kapell av Akkas' socken, död 1929-02-06 i Helsingfors, dotter av arbetskarlen Anders Kallio och Elisabet Mikkola.

Barn:

 • Valborg Maria Anna, född 1871-05-31 i Kylmäkoski. Renskriverska vid länsstyrelsen i Nylands län. Hugnad med en briljanterad brosch 1915-04-04.
 • Ellen Catharina Julia, född 1875-03-15 i Tavastehus. Finsk stiftsjungfru.

TAB 13

Carl (son av Carl Isak Ekman, adlad Segercrantz, tab 2), född 1769-06-21. Volontär vid Tavastehus' läns infanteriregemente 1779-08-10. Rustmästare vid Tavastehus' läns infanteriregemente 1782-05-28. Sergeant 1786-02-18. Fänrik vid karelska jägarkåren 1789-03-17. Transporterad till Tavastehus' läns infanteriregemente 1796-03-07. Löjtnants avsked 1803-07-23. Död 1806-03-02 på Kurvola i Akkas' socken. Han bevistade finska kriget 1788–1790. Gift 1:o 1791-01-02 i Tohmajärvi socken, med Sofia Wallenius, född 1770-05-02, död 1791-01-28 på Siikasalmi, dotter av kronofogden i Karelens norra härad, assessorn Gabriel Wallenius och Christina Sofia Possenia. Gift 2:o 1793-09-22 på Kulju gård i Lempäälä socken, med Lovisa Magdalena Granfelt, född 1773-07-02. Död 1852-01-21 Arimas

Barn:

 • 2. Carl Axel, född 1794-06-08 på Kulju, död 1794-06-17.
 • 2. Eva Christina Lovisa, född 1795-10-06 på Kulju, död 1873-12-26. Gift 1823-03-25 på Arima med löjtnanten Anton Vilhelm von Schantz, född 1779, död 1855.
 • 2. Axel Fredrik, född 1797 på Kulju. Major. Död 1880. Se Tab. 14.
 • 2. Carl Adolf, född 1799-09-08 på Kulju, död 1799-12-23.
 • 2. Sofia Albertina, född 1802-06-00 i Kulju, begraven 1803-05-30.
 • 2. Fredrika Carolina, född 1804 i Kulju, död 1804-05-20 i Akkas socken.

TAB 14

Axel Fredrik (son av Carl, tab 13), född 1797-05-20 på Kulju i Lempälå socken. Korpral på extra stat vid 1. finska jägarregementet 1813-12-02. Furir på stat vid 1. finska jägarregementet 1815-05-02. Underfänrik vid willmanstrandska infanteriregementet 1821-02-25. Porte-épée fänrik vid willmanstrandska infanteriregementet 1821-07-15. Fänrik 1822-05-06. Underlöjtnant 1824-05-12. Löjtnant 1825-06-20. Transporterad till jekaterinenburgska infanteriregementet 1829-10-09. Bevistade turkiska kriget 1829. Stabskapten 1832-02-07. Kapten 1835-06-14. Majors avsked 1837-05-06. Död 1880-02-23 Danska Gift 1838-10-28 i Veslilaks socken, med Eva Sofia Wegelius, född 1798-12-10, död 1873-11-04 på Danska, dotter av kyrkoherden i Lillkyro socken, fil. mag. Jakob Wegelius och Helena Sofia Estlander.

Barn:

 • Carl Alexis, född 1839-12-12 i Vesilaks' socken. Student i Helsingfors 1859-09-30. Fil. kand. i Helsingfors 1864-05-21 och promoverad fil. mag. 1864-05-21. Död ogift 1865-08-10 på Danska.
 • Adelaide Emilia, född 1842-10-22 i Vesilaks' socken. Finsk stiftsjungfru. Död ogift 1931-03-11 i Vesilaks.

TAB 15

Fredrik (son av Carl Isak Ekman, adlad Segercrantz, tab 2), född 1774-05-06 i Akkas' socken. Sergeant vid arméns flotta 1789-04-01. Fänrik vid arméns flotta 1790-04-06 transporterad till Tavastehus läns infanteriregemente 1795-07-22. Avsked ur svensk tjänst 1800-01-13. Gick i rysk tjänst. Kapten i rysk tjänst. Död 1813-04-14 på Svartholms fästning. Gift med Maria Helena Fischer, född 1780-05-03 på Kuttis (Medd. av frih. T. Carpelan.) i Kalvola socken, död 1818 i S:t Petersburg, dotter av (Medd. av frih. T. Carpelan.) majoren Johan Christoffer Fischer och Gertrud Pernovius.

Barn:

 • Carl Johan, född 1798. Överstelöjtnant. Död 1867. Se Tab. 16.
 • Maria Fredrika, född 1801-03-16 i Akkas' socken, död 1814 i S:t Petersburg.
 • Fredrik Adolf, född 1803-02-24 i Akkas' socken, död i Akkas' socken, 1809-05-22.
 • Christoffer Viktor Leonard, född 1805. Fil. mag. Död 1864. Se Tab. 22.
 • Claes Robert, född 1808. General. Död 1879. Se Tab. 27
 • Fredrik Alexander August, född 1810-09-14 i Lovisa, död i Lovisa 1811-08-06.

TAB 16

Carl Johan (son av Fredrik, tab 15), född 1798-01-11 i Akkas' socken. Kadett vid 2. kadettkåren i S:t Petersburg. Fänrik vid 5. pionjär-, sedan benämnd 2 sappörbataljonen 1819-02-13. Underlöjtnant vid 1. sappörbataljonen 1821-12-12. Löjtnant vid 1. sappörbataljonen 1823-07-30. Stabskapten 1827-11-20. Transporterad till 2. reservsappörbataljonen 1830-01-02. Kaptens avsked 1830-03-07. I tjänst vid gränsbevakningskåren i Ryssland som stabskapten vid Jurburgska tulldistriktet 1830-07-19. Bevistade polska kriget 1831 och 1832. RRS:t AO3kl m ros 1831-12-01. Kapten 1831-12-16. Major 1832-06-06. Överstelöjtnant 1836-01-11. Avsked 1837-06-19. Åter i tjänst vid S:t Petersburgska brigaden av gränsbevakningskåren 1837-10-23. RRS:tVlO4kl 1839-09-23. Avsked 1840-07-20. Befälhavare för kurländska halvbrigaden av gränsbevakningskåren 1842-05-31. Avsked 1842-10-11. Bosatte sig därefter i staden Schawli i guvernementet Kovno. Var en tid förvaltare vid greve Subovs egendomar i Litauen. Död 1867-09-26 i Schawli. Gift 1826-01-13 i Bausk i Kurland med Agneta Helena Zimmerman, född 1807-01-01 i Bausk, död 1889-06-20 på godset Bahani, nära Dünaburg, dotter av handlanden Fredrik Zimmerman och Mariana Charlotta Goebel.

Barn:

 • Ludmila Charlotta, född 1827-02-10 i Bausk, död 1899-02-22 i Riga. Gift 1847-01-09 med löjtnanten vid ingenjörkåren i Ryssland, kollegierådet Conrad Kupfer.
 • Agneta Malvina, född 1832-08-31 i Kretingen, död. Gift 1854-07-30 med löjtnanten vid ingenjörskåren i Ryssland, geheimerådet Ivan Buslawsky, död på 1800-talet.
 • Johan Oskar Adam, född 1835. Major. Död 1898. Se Tab. 17
 • Emilia Helena, född 1837-01-16 i Kretingen, död. Gift 1857-02-27 med statsrådet, ingenjören Georg von Bergman, död 1876.
 • Maria Lovisa, född 1840-05-13 i Olonetz. död 1875-08-18 i Odessa. Gift 1865 med kaptenen Abraham Novikov, död 1887.
 • Anna Sofia, född 1841-06-21 i Libau, död 1907 på godset Krosjti-Posvolji i guvernementet Kovno. Gift 1:o 1866-12-16 med friherre Jean von Düsterlohe, arvherre till Danzijek, död 1870. Gift 2:o 1881-01-20 med översten. friherre Eugen von Hahn, död.
 • Carolina Fredrika, född 1842-08-18. Gift 1875-11-03 med hovrådet friherre Adolf von Düsterlohe, arvherre till Pommutsjov och Danzisjek, död.
 • Nikolai Carl, född 1843-12-25 i Kretingen. Junkare vid pskovska livdragonregementet. Fänrik vid pskovska livdragonregementet 1864-03-15. Löjtnant 1870-02-11. Stabskapten 1872-02-29. Kapten, sedan ryttmästare vid pskovska livdragonregementet 1877-07-15. Överstelöjtnants avsked 1887-05-27. Död ogift 1891-04-15 i Vilna.
 • Olga Catharina, född 1845-07-09 i Schawli, död ogift 1892-12-21 i Riga.
 • Carl Napoleon, född 1847. Generalmajor. Död 1907. Se Tab. 18.
 • Alexander Johan, född 1851-01-09 i Schawli. Porte-épéejunkare vid 14. malorossiska, prins Alberts av Preussen, dragonregemente. Fänrik vid 14. malorossiska, prins Alberts av Preussen, dragonregemente 1870-09-24. Transporterad till gränsbevakningskåren 1874-01-26. Löjtnant. Stabskapten. RRS:tStO3kl. Ryttmästare. RRS:tAO3kl 1881-04-12. Transporterad till tauroggenska brigaden av gränsbevakningskåren 1887-04-13 och till werschbolovska brigaden av gränsbevakningskåren 1889-07-05. RRS:tStO2kl 1891-05-03. Tillförordnad avdelningskommendör vid tauroggenska brigaden 1893-06-24. Överstelöjtnant 1893-09-11. Ordinarie avdelningskommendör 1893-09-16. Stabsofficer för särskilda uppdrag hos chefen för werschbolovska tulldistriktet 1894-10-05. Transporterad till nyinrättade radomska tulldistriktet 1896-09-25. Överstes avsked 1899-07-21. Död barnlös i början av 1900-talet. Gift 1875-05-24 i Tjenstohovo med Maria Sväjevski, född 1849-11-30 i Pultusk, död 1899 i Kovno.

TAB 17

Johan Oskar Adam (son av Carl Johan, tab 16), född 1835-04-16 i Kretingen. Underofficer vid 1., hertig Georgs av Mecklenburg, skarpskyttebataljon. Fänrik vid 1., hertig Georgs av Mecklenburg 1855-07-02. Underlöjtnant 1856-07-26. Löjtnant 1858-05-17. RRS:tStO3kl 1864-03-03. Stabskapten 1864-05-21. Kapten 1870-12-07. Placerad på arméinfanteriet 1877-02-14 och på skarpskyttebataljonerna 1881-07-15. Majors avsked 1881-07-27. Död 1898-02-16 i Vilna. Gift 1873-05-06 i Libau med friherrinnan Anna Dorotea von Nolte, född 1840-02-13, dotter av friherre Otto von Nolte och friherrinnan Carolina von Fircks.

Barn:

 • Selma Maria Dorotea, född 1874-05-31 i Vilna.
 • Melania Carolina Anna, född 1875-07-30 i Vilna. Gift 1907-06-00 med professorn i filosofi Henry Barbe från Frankrike.
 • Carl Evald, född 1880-01-14 i Libau, död 1888-08-07 i Vilna.
 • Lucia Emma Sofia, född 1881-03-14 i Vilna. Gift i Vilna 1901-10-27 med stabsryttmästaren vid melodetjnenska infanteriregementet Paul Romanovitj von Nolte.
 • Nikolai Otto Johan, född 1882-06-28 i Wilna. Junkare vid kavallerijunkarskolan i Tver. Kornett vid 8. smolenska, kejsar Alexander III:s, dragonregemente 1904-08-22. Löjtnant vid 8. smolenska, kejsar Alexander III:s, dragonregemente, dåmera 3. ulanregementet 1908-09-14. Stabsryttmästare 1912-09-23. Bevistade världskriget 1914 och följande år. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1914. RRS:tStO3kl m sv o r. Stadfäst RRS:tAO3kl m sv o r 1916-03-03 och samma ordens 2kl m sv 1916-09-02. Blesserad 1916. Stadfäst RRS:tStO2kl m sv 1916-11-03. Ryttmästare 1916-11-15. Stadfäst RRS:tVlO4kl m sv o r 1917-04-15. Georgssabel för tapperhet 1917-06-15.
 • Vladimir Ferdinand, född 1883-10-05 i Vilna, död i Vilna 1887-02-11.

TAB 18

Carl Napoleon (son av Carl Johan, tab 16), född 1847-01-10 i Schawli i Polen. Underofficer vid 14. malorossiska, prins Alberts av Preussen, dragonregemente 1866-07-31. Elev vid kavallerijunkarskolan i Tver 1867-09-14. Porte-épéejunkare 1869-03-27. Fänrik vid vid 14. malorossiska, prins Alberts av Preussen, dragonregemente 1869-08-29. Löjtnant vid 14. malorossiska, prins Alberts av Preussen, dragonregemente 1872-04-14. Transporterad till gränsbevakningskåren 1872-05-13. Placerad på livländska brigaden av gränsbevakningskåren 1872-05-18. Transporterad till Rigabrigaden 1873-05-02. RRS:tStO3kl 1874-09-11. Stabskapten 1876-04-16. Kapten 1880-05-02, sedan ryttmästare (från 1885-04-02). Adjutant vid Rigabrigaden 1884-05-01. RRS:tAO3kl 1885-04-05. Överofficer för särskilda uppdrag vid staben för Rigabrigaden 1886-07-22. Tillförordnad avdelningskommendör vid werschbolovska brigaden av gränsbevakningskåren 1889-04-10. Överstelöjtnant 1889-04-21. RRS:tStO2kl 1889-04-21. Stadfäst i innehavande befattning 1889-05-03. RRS:tAO2kl 1892-04-17. Tillförordnad adjoint hos kommendören för Rigabrigaden 1895-05-18. Överste och stadfäst i adjoint 1895-12-18. Adjoint hos kommendören för grajevska brigaden 1896-04-11. Transporterad till enahanda befattning vid tauroggenska brigaden 1898-01-13. Kommendör för gorsjdinska brigaden av gränsbevakningskåren 1901-12-27. RRS:tVlO4kl 1903-04-19 och 3kl 1905-04-30. Generalmajors avsked 1906-11-23. Död 1907-06-28 i Wilna. Gift 1871-04-16 med Sofia Rudomino, född 1849-03-24 i Sevastopol, död 1910-05-04 i Warschau, dotter av underlöjtnanten Maxim Osipovitj Rudomino och Smaragda Burnotji.

Barn:

 • Vladimir, född 1872. Överste. Död 1914. Se Tab. 19
 • Nikolai, född 1873-04-29 i Pernau. Underofficer vid 111. donska infanteriregementet. Officersexamen vid infanterijunkarskolan i Kiev 1892. Underlöjtnant vid 10. artilleribrigaden 1892-08-16. Löjtnant vid 10. artilleribrigaden 1896-08-09. Stabskapten 1898-07-31. RRS:tStO3kl 1898-07-31 och S:tAO3kl 1902-08-14. Kapten 1904-09-11. Bevistade fälttåget mot Japan 1904 och 1905. Stadfäst RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1906-02-04. Guldsabel med påskrift: för tapperhet 1906-03-29. Stadfäst RRS:tStO2kl m sv 1906-10-18 och S:tAO2kl m sv 1907-01-29. Överstelöjtnant och kommendör för 2. batteriet av 1. kaukasiska mörsarartilleridivisionen 1910-09-12. Kommendör för 6. batteriet av 2. artilleribrigaden 1913-03-14. Bevistade världskriget 1914. Men råkade redan vid början av detsamma i tysk fångenskap. Avsked ur rysk tjänst och bosatt i Tasjkent.
 • Zenaida, född 1875-10-17 i Pernau. Gift 1895-04-21 i Kibarti med stabsryttmästaren vid 6. paulogradska, kejsar Alexander III:s livdragonregemente Eugen Sjijenko, född 1859-02-15 i S:t Petersburg, död 1901-12-11.
 • Arkadii, född 1876-11-21, död 1884-02-19 i Riga.
 • Vsevolod, född 1882-11-27 i Schawli. Porte-épéejunkare vid Michailovska artilleriläroverket. Underlöjtnant vid 22. artilleribrigaden 1905-04-22. Löjtnant 1907-09-24. Transporterad till 26. artilleribrigaden 1907-11-08 och till 10. artilleribrigaden 1909-03-29. RRS:tStO3kl 1911-03-31. Stabskapten 1911-09-13. Död ogift och avförd ur rullorna 1913-01-29.

TAB 19

Vladimir (son av Carl Napoleon, tab 18), född 1872-01-20 i Kovno. Underofficer vid 111. donska infanteriregementet. Officersexamen vid infanterijunkarskolan i Kiev. Underlöjtnant vid 111. donska infanteriregementet 1892-08-16. Transporterad till livgardets litauiska regemente 1893-09-26. Löjtnant 1896-12-18. Stabskapten 1899-06-14. Kommenderad till tjänstgöring vid paulovska militärläroverket. Kapten 1900-12-16. RRS:tStO3kl 1901-12-19. Transporterad till generalstaben med överstelöjtnants grad 1903-12-19. Stabsofficer för särskilda uppdrag vid 5. armékårens stab 1903-12-19. Stabsofficer för särskilda uppdrag vid staben i Warschau militärdistrikt 1904-04-06. Äldste adjutant vid staben i Warschau militärdistrikt 1904-05-30. RRS:tAO3kl 1904-12-19. Tillförordnad stabschef vid 18. infanteridivisionen 1905-04-20. I befattningen stadfäst 1907-01-18. Stadfäst RRS:tStO2kl 1907-07-21. Överste 1907-12-19. Chef för 3. gardesinfanteridivisionens stab 1908-04-17. RRS:tAO2kl 1910-12-19. RRS:tVlO4kl 1913-06-01. Kommendör för 171. kobrinska infanteriregementet 1913-09-15. Bevistade världskriget 1914 och stupade därunder 1914. För ådagalagd tapperhet stadfäst RRS:tGO4kl efter sin död. Gift 1900-06-15 å godset Plesnino i parhovska häradet av guvemementet Pskov med Olga Sarin, född 1880-07-23 på nämnda gods, dotter av godsägaren, löjtnanten Dimitri Sarin och Olga N. N.

 • Söner:
 • Maximilian, född 1901-11-11 i Warschau. Anställd vid Rosens fabriker i Reval. Gift 1921-03-04 i Moskva med Sofia Alexejev, från vilken han 1932-01-00 blev skild, född 1898-12-28, dotter av ärftliga adelsmannen Mikael Alexandrovitj Alexejev och Alexandra Nilovna Beklemisjev.
 • Vsevolod, född 1903-12-13 i Warschau.
 • Igor, född 1905-09-27 på godset Plesnino.

TAB 20

Sergel (son av Carl Napoleon, tab 18), född 1874-05-31 i Pernau. Vaktmästare vid 8. smolenska, kejsar Alexander III:s, dragonregemente. Officersexamen vid kavallerijunkarskolan i Jelisavetgrad 1896. Kornett vid 6. paulogradska, kejsar Alexander III:s, livdragonregemente 1896-08-24. Löjtnant 1900-03-28. Stabsryttmästare 1904-09-14. Efter avslutad kurs vid nikolajevska generalstabsakademien ryttmästare vid nikolajevska generalstabsakademien, sedermera 2. paulogradska, kejsar Alexander III:s livhusarregemente 1905-06-10. Transporterad till generalstaben och äldste adjutant vid staben för 5. kavalleridivisionen 1908-12-09. RRS:tStO3kl 1910-04-24. Äldste adjutant vid 23. armékårens stab 1910-07-04. Överstelöjtnant och stabsofficer för uppdrag vid 6. armékårens stab 1912-12-19. RRS:tAO3kl 1913-04-17. Stabsofficer för uppdrag vid staben i Warschau militärdistrikt 1913-08-10. Var under världskriget 1914 avdelningschefsadjoint vid överbefälhavarens för aktiva armén styrelse. Överste 1914-12-19. RRS:tVlO4kl m sv o ros 1915 och 3kl 1914-12-19. Kommendör för 3. jelisavetgradska, storfurstinnan Olga Nikolajevnas husarregemente. RRS:tVlO3kl m sv 1917-04-22. Placerad vid generalstaben som chef för 14. kavalleridivisionen 1917. Avsked. Gift 1:o 1897-05-31 i Augustovo med Maria Michailovski, från vilken han 1904 blev skild, född 1881-05-06 i Warschau, dotter av godsägaren Frans Vladislavovitj Michallovski och Anna Juljevna. Gift 2:o 1911-05-12 med friherrinnan Eugenie Rausch von Traubenberg, född 1888-03-25, dotter av generalguvernören i Minsk, generalen av kavalleriet friherre Eugen Alexander Ernst Rausch von Traubenberg och Nina Nabokov.

Barn:

 • 1. Tatiana, född 1898-07-18 i Suvalki. Gift med N. N. Lissovski.

TAB 21

Anatol (son av Carl Napoleon, tab 18), född 1878-07-16 i byn Rutzen i Kurland. Porte-épéejunkare vid konstantinovska artilleriläroverket. Underlöjtnant vid 10. artilleribrigaden 1900-08-22. Löjtnant vid 10. artilleribrigaden 1902-09-07. Transporterad till 75. artilleribrigaden 1905-11-06. Bevistade 1905 fälttåget mot Japan. Transporterad till 7. östra sibiriska skarpskytteartilleribrigaden 1906-09-05. Stabskapten 1905-09-14. Stadfäst RRS:tStO3kl 1906-11-27. Transporterad till 2. artilleribrigaden 1910-10-04. Kapten 1912-10-20. RRS:tAO3kl 1914-05-24. Gift 1901-11-24 med Maria Kirilov, dotter av överstelöjtnanten Ivan Kirilov.

Barn:

 • Irene, född 1905.

TAB 22

Christoffer Viktor Leonard (son av Fredrik, tab 15), född 1805-09-28 Moisio Student i Åbo 1826-10-28. Fil. kand. i Helsingfors 1831-06-06. Lärare i ryska språket vid trivialskolan i Åbo 1831-10-12. Promoverad fil. mag. 1832-06-21. Undertranslator i ryska språket vid länsstyrelsen i Åbo och Björneborgs län 1834-03-26. Tysk språklärare vid gymnasium i Åbo 1842-10-12. Prästvigd i Åbo 1842-12-14. Avsked från sistnämnda befattning 1856. Död 1864-06-21 i Åbo. Gift 1856-07-07 med Matilda Josefina Grönroos, född 1826-02-17, död 1871-02-26 i Åbo, dotter av sjöfaranden Josef Grönroos och Ulrika Vilhelmina Edström.

Barn:

 • Carl Viktor, född 1856. Stationsinspektor. Död 1921. Se Tab. 23
 • Matilda Viktoria, född 1859-05-19 i Åbo. Gift i Åbo 1882-08-26 med artisten Johan Jakob Reinberg i hans 2:a gifte, född 1823-07-28 i Dorpat, död 1896.
 • Robert Leonard, född 1862-03-06 i Åbo, död i Åbo 1862-04-22.

TAB 23

Carl Viktor, (son av Christoffer Viktor Leonard, tab 22), född 1856-09-24 i Åbo. Elev å apoteket i Raumo 1874-07-04. Farmacie studerande 1878-07-08. Elev vid statsjärnvägarna i Finland 1880-12-01. Stationsföreståndare vid Kaukola 1882-11-05. Bokhållare vid Pihjalavesi station 1883-10-10. Äldre bokhållare vid Vasa järnvägsstation 1887-02-22. Stationsinspektor i Villähti 1888-11-08. Transporterad till Selänpää 1890-01-02 och till Ryttylä 1909-11-16. Tillika poststationsföreståndare I Ryttylä 1909. Avsked 1917-10-01. Sedermera kontrollant för tillverkningen av officiellt papper vid Tervakoski pappersbruk. Död 1921-07-18 i Tavastehus. Gift 1884-02-14 på Orisbergs bruk i Storkyro socken, med Oihonna Charlotta Timm, född 1860-03-17 i Eura socken, dotter av handlanden Anders Johan Parmen Timm och Thorborg Matilda Zenobia Lindlöf.

Barn:

 • Edit Lyyli Matilda, född 1887-07-01 i Vasa. Gift 1907-07-01 i Selänpää med sekreteraren och byråföreståndaren i finska mosskulturföreningen, lantbruksrådet, kulturingenjören Evert August Malm, född 1871-09-14 i Eura socken.
 • Allan Eino Viktor, född 1889. Maskiningenjör. Se Tab. 24
 • Harry Aarne Leonard, född 1890. Affärsman. Se Tab. 25.
 • Ragnar Armas Johan, född 1892. Kommunalläkare. Se Tab. 26.

TAB 24

Allan Eino Viktor, (son av Carl Viktor, tab 23), född 1889-01-17 vid Villähti järnvägsstation i Nastola socken. Kadett i Fredrikshamn 1901-03-19–1903. Student i Helsingfors 1906-06-12. Diplommaskiningenjör. Anställd, först vid Voikka träsliperi- och pappersbruk i Valkeala socken, senare vid Valkiakoski pappersbruk i Sääksmäki socken och Kauttua pappersbruk i Eura socken. Teknisk ledare för Kauttua pappersbruk 1917. Gift 1917-06-16 i Åbo domkyrka med Ingrid Margareta Såltin, född 1897-04-20 i Helsingfors, dotter av sjukhusläkaren, med. och kirurg, doktorn Robert Gunnar Benjamin Såltin och friherrinnan Anna Maria Carpelan.

Barn:

 • Gunnar Viktor, född 1918-04-13 i Helsingfors.
 • Ebba Margareta, född 1920-04-24 i Helsingfors.
 • Kurt Allan, född 1922-02-02 i Helsingfors.

TAB 25

Harry Aarne Leonard (son av Carl Viktor, tab 23), född 1890-12-05 vid Selänpää järnvägsstation i Valkeala socken. Student i Helsingfors 1910-05-20. Ägnade sig därefter åt affärsverksamhet. Anställd på handelskontor i Virola. Bokförare och kassör hos aktiebolag W. Gutzeit & C:o i Kotka. Prokurist hos Enso-Gutzeit OY 1926. Gift 1914-11-21 i Helsingfors med Iris Svea Rapp, född 1894-09-12 på Kiiskilä gård i Viborgs socken, dotter av lantbrukaren John Pontus Rapp och Amanda Lovisa Eriksson.

Barn:

 • Harry Sten-Erik, född 1915-10-22 i Helsingfors.
 • Iris Anita, född 1920-07-11 i Kotka.
 • Stig Göran, född 1925-10-17 i Kotka.
 • Ulla Lena, född 1929-03-16 i Kotka.

TAB 26

Ragnar Armas Johan (son av Carl Viktor, tab 23), född 1892-08-27 vid Selänpää järnvägsstation. Student i Helsingfors 1910-05-20. Med. kand. 1914-11-28. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. FFrM2kl 1919. Tillförordnad kommunalläkare i Mäntyharju. Med. lic. 1921 och leg. läkare i Finland 1919-04-13. Ordinarie kommunalläkare i Mäntyharju 1919. Järnvägsläkare 1927– 1929. Läkare vid Kristinestads tuberkulosdispensär och vid Högasens sanatorium 1929-06-01. Gift 1918-12-24 i Helsingfors med Märta Etel Sirén, född 1893-03-04 i Vasa. Student i Helsingfors 1912. Anställd vid tullstyrelsens statistiska kontor 1912–1918. FFr M2kl 1918. Dotter av affärsmannen Sigfrid Salomon Sirén och Naima Armida Bergman.

Barn:

 • Marita, född 1921-03-03 i Mäntyharju.

TAB 27

Claes Robert (son av Fredrik, tab 15), född 1808-03-25 i Akkas' socken. Kadett vid 2. kadettkåren i S:t Petersburg. Fänrik vid 18. artilleribrigaden 1826-07-08. Bevistade turkiska fälttåget 1828 och 1829. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1830-07-07. Erhöll jämväl den till minne av fälttåget instiftade medaljen. Underlöjtnant 1832-02-21. Löjtnant 1834-08-04. RRS:tStO4, förändrad 3kl 1835-01-24. Stabskapten 1838-07-07. RRS:tAO3kl 1839-09-24. Kapten 1843-03-28. Chef för 3. lätta batteriet av 11. artilleribrigaden 1844-08-28. Överstelöjtnant 1845-09-20. Chef för 7. artilleribrigadens 2. tunga batteri 1847-03-27. RRS:t AO2kl 1848-01-23. Bevistade ungerska fälttåget 1849. RRS:tVlO4kl m ros 1849-09-15. Erhöll jämväl den till minne av kriget instiftade medaljen. Överste 1849-11-10. RÖJKrO2kl 1850-03-23. RRS:tGO4kl 1850-12-08. RRS:tAO2kl m kejs kr 1853-01-03. Chef för 8. artilleribrigaden 1854-01-23. Bevistade 1854 kriget mot Turkiet och 1855 fälttåget på Krim samt erhöll medaljen för Sevastopols försvar. RRS:tVlO3kl 1854-11-22. Guldsabel med påskrift: för tapperhet 1855-11-14. Generalmajor 1855-12-13. RRS:tStO1kl 1858-04-29. Chef för artilleriet vid trupperna på kaukasiska linjens vänstra flygel och tillika placerad på fältartilleriet 1859-06-27. RRS:tAO1kl m sv 1860-03-19. För ådagalagd tapperhet under striderna mot de kaukasiska bergsboarna. RRS:tAO1kl m kejs kr 1862-06-26. Chef för artilleriet i Terska militärdistriktet. Generallöjtnant 1863-04-29. Adjoint hos chefen för artilleriet i petersburgska militärdistriktet 1864-08-23. Chef för artilleriet i Odessa militärdistrikt 1864-09-14. RRS:tVlO2kl m sv 1865-04-16 och VÖO 1868. Hugnades med en briljanterad gulddosa med kejsarens namnschiffer. RRS:tAlexNewO 1872. General av artilleriet och ledamot i krigskonseljen 1876-07-08. Död 1879-10-04 i S:t Petersburg. Gift 1840-09-06 med Helena Gregorievna Tumanski, dotter av godsägaren Gregori Tumanski.

 • Barn.
 • Gregori, född 1842-10-13. Kadett vid Alexandrovska kadettkåren. Fänrik vid Jekaterinoslavska dragonregementet 1862-06-25. Löjtnant vid Jekaterinoslavska dragonregementet 1863-06-17. Avsked 1863-11-09. Ånyo i tjänst som löjtnant vid 53. volhyniska infanteriregementet 1865-11-20. Stabskapten 53. volhyniska infanteriregementet 1868-05-22. Transporterad till 12. turkistanska linjebataljonen 1869-06-09 och till 3. turkistanska linjebataljonen trupper 1870-12-12. Kapten 1871-11-11. Transporterad till 54. minska infanteriregementet 1872-12-04 och till 5. parkartilleribrigaden med placering på lokala artilleriet 1874-12-28. Placerad på fältfotartilleriet 1876-08-04. Transporterad till 15. artilleribrigaden 1876-09-29. Död ogift 1879 och avförd ur rullorna 1879-05-15.
 • Warwara, född 1852-03-28, död ung.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: