:

Von Tetzloff nr 2158

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Tetzloff nr 2158 †

Adlad 1797-11-01, introd. 1798. Utdöd i Sverige.

Skall härstamma från en gammal hinter-pommersk adlig ätt, som varit bosatt vid Riga och burit namnet Tetzlaw-Regawsky, men för krigsoroligheters skull, sedan deras egendom blivit skövlad, flyttat till Polen.

Till vapenbilden: svärdet som lejonet håller, skall vara blått.

Nikolaus Tetzloff, född i Böhmen. Måste för sin lutherska läras skull övergiva Böhmen och begav sig till Pommern. Pastor, först i Samtens, sedermera i Lancken på Rügen. Död 1629. Gift med Elisabet Goede, dotter av pastor Goede i Samtens.

Barn:

  • Jakob Tetzloff, född 1618. Arrendator på Neüendorff vid Gützkow. Död 1658-04-05. Gift med Margareta Frese, dotter av saltförpaktaren Christian Frese i Colberg.

Barn:

  • Jakob Tetzloff, född 1643. Köpman och amtman i Greifswald. Död 1707. Gift 1:o med (ej känt). Gift 2:o med Gertrud Nürnberg, dotter av borgmästaren i Greifswald Christoffer Nürnberg och Catharina von Braun.

Barn:

  • 2. Christoffer Tetzloff, född 1671-04-12. Filosofie magister. Diakonus vid S:t Marie kyrka i Greifswald. Död 1744-02-17. Gift 1:o med Anna Margareta Balthasar, död 17041. Gift 2:o med Anna Dorotea Palthén, född 1667, död 1719-10-31, dotter av sekreteraren i pommerska hovrätten och postmästaren i Stralsund Johan Palthenius och Dorotea Hoppe samt syster till herrarna von Palthén, adlade 1726, men ej introd.2

Barn:

  • 2. Johan Jakob Tetzloff, född 1707-07-03. Teol. doktor. Pastor och prost i Gingst på Rügen. Död 1752-07-04. Gift med Barbara Catharina Buschman, av en westfalisk adlig ätt, dotter av prosten Johan Georg Buschman.

Barn:

  • Samuel Christoffer Tetzloff, adlad von Tetzloff, född 1738-03-12 i Gingst. Kanslist vid pommerska regeringen i Stralsund 1761-02-15. Protokollssekreterare därst. s. å. Expeditionssekreterare 1773. Länssekreterare s. å. Regeringsråd 1788. Adlad 1797-11-01 (introd. 1798-12-00 under nr 2158). Ledamot i visitationskommissionen över tribunalet i Wismar 1799-05-09. Gift med Johanna Charlotta Kempe, född 1746-02-19, dotter av grosshandlaren Johan Fredrik Kempe och Sofia Kruse.

Barn:

  • Johan Casper Arnold, död ogift.[1]
  • Sofia Dorotea Charlotta, född 1771-07-31 i Stralsund, död 1827-01-18 i Voldenitz. Gift 1797-09-10 i Stralsund med majoren vid artilleriet Christian Fredrik Rickman von der Lancken, född 1771-09-16 i Dranske på Rügen, död 1811-06-04.
  • Gustaf Bernhard Christian, född 1772-08-13. Sekreterare i pommerska regeringen. Regeringsråd i Stralsund.1
  • Carl, född 1776-09-29. Var 1708 studerande. Registrator hos regeringen i Stralsund.1
  • Johanna Catharina Maria, född 1780-09-06, död ogift 1810.1

Källor

1At (Sch). 2Sk.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: