:

Scheffer nr 1975

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Scheffer nr 1975

Natural. 1756-09-16, introd. s. å.

TAB 1

Henrik Teofil Scheffer (översiktstab 1, natural. Scheffer (son av Ivar Scheffer, se adliga ätten von Scheffer, tab 2), född 1710-12-28 i Stockholm. Student i Uppsala1 1725-06-12. Auskultant i bergskollegium 1731-12-01. Promotorial till rikets bergverk2 1732-07-05. Tillika direktör vid Ädelfors guldverk2 1739-04-17. Proberare vid nämnda kollegium 1740-12-17. LVA 1747-01-17. Avsked från guldverket 1749-06-13. Myntproberare 1751. Natural. svensk adelsman 1756-09-16 (introd. s. å. under nr 1975). Död 1759-08-20 i Stockholm och begraven i Storkyrkan. 'Han gjorde flitiga resor i rikets bergslager. Förordnades 1738 att förrätta smältningen vid den av bergsrådet Ant. von Swab i Alseda socken i Småland då gjorda upptäckt av guld i en uppgiven guldmalm. Fick 1748 pension för att undervisa ungdomen i färgerikonsten m. m. Har av trycket utgivit flera vetenskapliga verk och handlingar samt var känd för en av de lärdaste män på sin tid.' Gift 1737-12-04 i Stockholm med Ulrika Maria Clerck, död 1764 i Stockholm och begraven 1765-01-24 i nämnda stad Jakobs förs i Stockholm, dotter av rådmannen Alexander Clerck och Elisabet Gram.

Barn:

 • Teofil, född 1739-12-24 i Alseda socken Jönköpings län.
 • Eva Maria, född 1741-02-22 i Alseda socken.
 • Ivar Gustaf, född 1742-03-22 i Alseda socken.
 • Ulrik Teofil, född 1743. Överstelöjtnant. Död 1795. Se Tab. 2.
 • Gustava Christina, född 1744-07-29 på Ädelfors i Alseda socken, död 1751-08-14 i Stockholm.
 • Lovisa Sofia, född 1745-09-17 på Ädelfors.
 • Ivar, född 1746-11-18 på Ädelfors.
 • Alexander, född 1748-02-06 på Ädelfors.
 • Helena, född 1752-12-21 i Stockholm.
 • Fredrik Henrik, född 1754. Livdrabant. Död 1787. Se Tab. 8

TAB 2

Ulrik Teofil, (son av Henrik Teofil Scheffer, natural. Scheffer, tab 1), född 1743-06-11 (10/6) på Ädelfors. Volontär vid fortifikationen 1760-12-08. Volontär vid livgardet 1761-08-00. Rustmästare därst. 1762-02-18, sergeant s. å. 8/12. Fänrik vid arméns flotta s. å. 14/12. RSO 1772-09-22. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente s. å. 25/9 kapten i armén 1774. Major och kommendant på Dalarö fästning 1775-12-02. Överstelöjtnant i armén och kommendant på Bohus 1783. Lämnade nämnda kommendantsbefattning 1787, då fästningen raserades. Död 1795-11-27 på Fårdala i Åsle socken Skaraborgs län. Gift 1783-06-05 på Sommenäs i Tidersrums socken Östergötlands län med Beata Christina Du Rietz, född 1763 på Sommenäs, död1 1833-10-01 på Fårdala, dotter av löjtnanten Carl Du Rietz och friherrinnan Eva Christina Cronhielm.

Barn:

 • Per, född 1787. Understallmästare. Död 1842. Se Tab. 3
 • Christina Charlotta, född 1793-11-22 på Fårdala, död 1856-02-26 i Vimmerby. Gift 1812-12-20 på Fårdala med översten, friherre Salomon von Otter, född 1782, död 1855.

TAB 3

Per, (son av Ulrik Teofil, tab 2), till Fårdala i Åsle socken Skaraborgs län, som han fick till fideikommiss av sin farfars kusin, fältmarskalken, friherre Per Scheffer. Född 1787-06-18 Sommenäs. Kvartermästare vid livregstsbrigadens husarkår 1803-02-04. Kornett därst. 1805-12-20. Löjtnant 1810-02-20. Avsked 1812-12-08. Understallmästare hos konungen s. å. i dec. Död 1842-04-20 på Fårdala. Gift 1812-12-26 i Örebro med grevinnan Christina Maria von Hermansson, född 1792-09-30 på Svenneby i likan, socken Skaraborgs län, död 1848-12-01 på Varv i likanämnd socken Skaraborgs län, dotter av majoren, greve Carl Henrik von Hermansson, och Sofia Charlotta Reutercrona.

Barn:

 • Per Henrik, född 1813. Kammarherre och major. Död 1863. Se Tab. 4.
 • Beata Sofia, född 1815-02-00 död ogift 1835-10-21 på Fårdala.
 • Ulrik Ivar, född 1817. Major. Död 1893. Se Tab. 5
 • Catharina Charlotta, född 1819-03-29, död 1828-03-17 på St. Foxerna i Äggby socken Skaraborgs län.
 • Christina Fredrika, född 1820-09-30, död 1821-09-01 på Roberga vid Falköping.
 • Carl Fredrik, född 1822-08-03 i Ullervads socken Skaraborgs län. Konstapelskadett vid Göta artilleriregemente 1838-08-14. Sergeant vid nämnda regemente 1839-10-01. Linjeofficersexamen 1841-04-29. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1842-02-23. Lantmäteri- och skeppsmätarexamen 1845. Lantmäteriauskultant s. å. 3/5. Tjänstg. vid Västgötadals regemente under dess kommendering till Fyen 1848. Löjtnant s. å. 19/5. Transp. som löjtnant till Värmlands regemente 1856-07-01. Kapten 1858 (17/6) 17/7. RSO 1866-05-03. Avsked 1872-09-13. Död ogift 1881-07-07 i Norrköping. Arrenderade Fårdala fideikommiss 1871–1879.
 • Robert Salomon, född 1824. Kustchef. Död 1854. Se Tab. 7
 • Hedvig (Hedda) Christina Maria, född 1827-08-21 på St. Foxerna, död ogift 1867-03-01 i Stockholm.
 • Carolina Lovisa Charlotta, född 1829-12-28 på St. Foxerna, död där 1830-05-05.
 • Gustava (Ava) Matilda, född 1831-05-14 på St. Foxerna, död 1895-01-08 i Örebro. Gift 1871-09-05 i Stockholm med extra ordinarie postexpeditören vid Stockholms centralpostkontors tidningsexpedition Anders Warnberg, född 1841-05-23.

TAB 4

Per Henrik, (son av Per, tab 3), född 1813-11-11 Fårdala. Underofficer vid livregementets husarkår 1830-12-27. Kornett därst. 1831-02-12. Löjtnant 1838-05-18. Kammarherre. Ryttmästare i armén 1850-07-18 och vid nämnda kår 1855-07-12. RSO 1858-04-28. 2. Major s. å. 7/12. Död 1863-12-14 i Örebro. Innehade såsom fideikommiss Fårdala 1842–1863. Gift 1:o 1842-07-03 i Sollentuna kyrka Stockholms län med Turinna Charlotta Ottilia Gyllenhaal, född 1817-09-08, död 1843-02-25. Dotter av statsrådet och generaltulldirektören friherre Carl Henrik Gyllenhaal, och hans 1:a fru, friherrinnan Hedvig Charlotta Rudbeck. Gift 2:o 1849-05-15 i Stockholm med grevinnan Carolina Eugenia Josefina Lewenhaupt, född 1824-05-25 i nämnda stad, död 1911-09-30 i Örebro, dotter av en av rikets herrar, greve Mauritz Axel Lewenhaupt, och (finska friherrinnan) Anna Charlotta Elisabet Hisinger.

Barn:

 • 1. Carl Fredrik Ture, född 1843-02-21, död s. å. 4/5.
 • 2. Carl Mauritz Per, född 1850-04-12 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1869-10-01. Utexaminerad 1874-03-16. Underlöjtnant vid Västgöta regemente s. å. 27/3. Löjtnant 1885-06-12. Kapten 1894-09-13. RSO 1896-12-01. Avsked 1904-04-15. Död ogift 1913-07-24 på Husgärdet vid Axvall. Innehade Fårdala fideikommiss sedan 1864.
 • 2. Maria Amalia Charlotta (Lotten) Eugenia, född 1851-12-14 i Örebro. Stiftsjungfru. Hovfröken hos drottningen 1873-05-05. Död ogift 1876-02-16 på Stockholms slott, jordfäst 21/2 i Storkyrkan
 • 2. Matilda Josefina Sofia, född 1853-01-14 i Örebro. Stiftsjungfru. Död ogift 1928-10-20 i Uppsala.
 • 2. Fredrik Henrik (Dick), född 1855-08-08 i Örebro. Föreståndare för ritbyrån vid maskinverkstaden i Nashville i Tennessee i Nordamerika. Superintendent vid Nashville-Chattanooga och S:t Louis järnvägar. Död 1911-10-02 i Chicago. Gift 1887-11-22 med Bella Spencer-Weil i hennes 1:a gifte, född 1866-11-19.
 • 2. Henrika, född 1864-07-31 i Örebro. Stiftsjungfru. Anställd vid högre flickskolan i Gävle 1887. Död ogift 1928-04-02 i Uppsala. Författarinna. Föreläsare.

TAB 5

Ulrik Ivar, (son av Per, tab 3), född 1817-03-13 Redberga. Furir vid Skaraborgs regemente 1834-12-10. Officersexamen 1838-02-28. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 4/5. Löjtnant i regementet 1843-04-01 och vid regementet s. å. 25/10. Kommenderad med regementet till Fyen 1848. Kapten 1856-01-12. Tjänstgjorde som platsmajor å Karlstens fästning vid Marstrand 1857. RSO 1864-01-28. 3. Major 1869-08-03. Avsked 1872-05-24. Död 1893-11-18 i Skövde. Ägde Klosterholmen i Bergs socken, Skaraborgs län 1852–1893. Gift 1855-04-23 Ingasäter med friherrinnan Hilda Christina Posse af Säby, född 1823-07-14 Munstorp. Ägde efter sin makes död Klosterholmen i Bergs socken, Skaraborgs län 1893-1903. Död 1903-07-07 i Skövde, dotter av generaladjutanten friherre Christer Posse af Säby, och Gustava Henrietta Agriville. Fru Scheffer, född friherrinna Posse, ägde Klosterholmen.

Barn:

 • Per Christer Ivar, född 1856-04-16 på Klosterholmen. Student i Uppsala. Död 1875-05-24 på Klosterholmen.
 • Carl Henrik Ulrik, född 1858. Överste. Död 1929. Se Tab. 6.
 • Turinna Christina, född 1860-04-09 på Hög i Åsarps socken Skaraborgs län. Stiftsjungfru. Död 1934-10-25 Sofiedal s s:n (Skaraborgs län) och begraven i Skövde. (Sjogerstads db 9).
 • Christina Maria, född 1862-08-31 på Hög. Stiftsjungfru. Död ogift 1929-06-22 i Skövde.
 • Robert Salomon, född 1865-01-04 på Klosterholmen, död s. å. 2/5.

TAB 6

Carl Henrik Ulrik, (son av Ulrik Ivar, tab 5), född 1858-06-16 Ingasäter. Volontär vid Skaraborgs regemente 1876-03-17. Mogenhetsexamen s. å. 19/5. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1877-10-26. Underlöjtnant i nämnda regemente s. å. 16/11 och vid regementet 1880-06-04. Löjtnant 1884-09-12. Kapten 1897-04-23. Regementskvartermästare s. å. 30/4. RSO 1899-12-01. Major vid Västernorrlands regemente 1905-08-25. Överstelöjtnant vid Jämtlands fältjägarregemente 1909-12-23. Överste och chef för Västernorrlands regemente 1913-03-11. KSO2kl 1916-06-06. Chef för 6. infanteribrigaden 1917-12-04. Avsked 1918-06-14. Biogr. i Väd. Död 1929-10-21 i Djursholm. Danderyds förs. Innehade Fårdala fideikommisskapital. Gift 1902-06-17 å Slottsmöllan vid Halmstad med Gerda Helena Collijn, född 1876-08-13 i Stockholm, dotter av grosshandlaren Olof Gustaf Collijn och Hulda Gerda Wallberg.

Barn:

 • Carl Gustaf Ivar, född 1904-08-01 i Stockholm. Studentexamen därst. 1923-05-19. Officersexamen 1925-05-19. Fänrik i Svea livgarde s. å. 31/12. Underlöjtnant vid regementet 1927-12-30. Löjtnant 1930-11-28. Inneh. Fårdala fideikommisskapital. Se Tab. 6A.
 • Carin Gerda Christina, född 1905-09-02 i Stockholm. Stiftsjungfru. Försäkringstjänsteman.
 • Carl Gunnar Ulrik, född 1909-11-22 i Härnösand. Studentexamen i Djursholm 1928-05-15. Jur. stud. vid Stockholms högskola 1929-10-10. Reservofficersexamen 1930-09-02. Fänrik i Svea livgardes reserv 1931-04-16. Se Tab. 6B.
 • Gerda Lena Turinna, född 1916-06-20 i Sollefteå. Stiftsjungfru. Kontorsskrivare. GMnor 1967-06-06. Ass. vid statens vet. med. anstalt.
 • Carl Johan Vilhelm, född 1921-01-28 i Djursholm. Officersexamen vid Karlberg 1945-08-24 (I2). Löjtnant i Värmlands regemente 1948-09-01 (1948-08-26). Se Tab. 6C.

TAB 6A

Carl Gustaf Ivar, (son av Carl Henrik Ulrik, tab 6), född 1904-08-01 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Huvudman 1929. Studentexamen därst. 1923-05-19. Officersaspirant vid Svea livgarde 1924-02-05. Officersexamen 1925-12-17 . Fänrik i Svea livgarde s. å. 31/12. Underlöjtnant vid regementet 1927-12-30. Löjtnant 1930-11-28 och vid regementet 1934-04-13 fr o m 1934-06-08. Kapten vid regementet 1940-08-01. RSO 1946-06-06. Major i armén 1946-11-29. Major i Svea livgarde 1947-04-01. Major vid Värmlands regemente 1947-10-01. Gift 1931-10-09 i Oscars förs, Stockholm (vb nr 209) med friherrinnan Märta Knutsdotter Leijonhufvud född 1907-12-31 Vilsta. Dotter av överstelöjtnanten i Södermanlands regementes reserv, friherre Knut Gustaf Axel Leijonhufvud och Anna Charlotta Augusta Tham.

Barn:

 • Carl Ulrik Ivar, född 1932-10-06 i Oscars förs, Stockholm (fb nr 206).
 • Anna Margareta, född 1935-04-23 i Oscars förs, Stockholm (fb nr 96).
 • Gerda Elisabet, född 1937-05-25 i Oscars förs, Stockholm (fb nr 187).
 • Knut Henrik Ivar, född 1940-05-30 i Stockholm (S:t Görans förs, Stockholm, fb nr 378).
 • Per Ulrik Ivar, född 1942-09-02 i Stockholm (Djursholm, Danderyds förs, Stockholm, fb nr 69).


TAB 7

Robert Salomon, (son av Per, tab 3), född 1824-04-23. Kustchet i Ystad. Död 1854-09-05 i Paris. Gift 1850-05-26 i Hemmesdynge prästgård Malmöhus län med Olivia Hindbeck, född 1827-04-25 i Östra Vemmenhögs socken Malmöhus län, död 1897-11-13 i Borås, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden i Hemmesdynge pastorat av Lunds stift, filosofie jubeldoktor Johan Daniel Hindbeck och Anna Christina Lindgren.

Barn:

 • Eva Olivia Christina, född 1852-07-12, död 1905-06-01 i Strängnäs och där begraven. Gift 1889-07-24 i Skövde med kaptenen vid Älvsborgs regemente, RSO, Ernst Alexander Wettervik, född 1852-09-06 i Odensåkers socken Skaraborgs län, död 1914-09-16 i Strängnäs.

TAB 8

Fredrik Henrik, (son av Henrik Teofil Scheffer, natural. Scheffer, tab 1), född 1754-05-29 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1769-07-12. Förare därst. s. å. 9/9. Sergeant 1771-05-29. Fänrik i armén 1773-04-26. Livdrabant 1776-11-16. Död 1787-07-04 i Stockholm. Gift med Märta Christina Sidonia Frost i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1796-03-13 på Karlsnäs vid Ronneby med majoren Johan Schaeij, adlad och adopt. von Schaeij, i hans 2:a gifte, född 1727, död 1806), död 1825-08-12 i Stockholm, dotter av källarmästaren Johan Frost och Sidonia Skog.

Barn:

 • Fredrik Gustaf, född 1786-06-00, död 1787-08-17 i Stockholm.

Källor

1Um. 2Ab.


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: