:

Tawaststjerna nr 1107

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Tawaststjerna nr 1107

Adlad 1687-02-10, introd. 1689.

Ätten, om vars äldre släktled se adliga ätten Tawast, immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 81 bland adelsmän och har sedan 1824 icke varit representerad i Sverige.

Tawaststjerna A110700.jpg

Tawaststjerna A110701.jpg

TAB 1

Erik Tawast, adlad Tawaststjerna (son av Henrik Tawast, se adliga ätten Tawast, Tab. 12), född i Åbo. Kronobefallningsman i Österbotten 1651. Inspektor över hela Östernorrlands (Österbottens) tullar 1657. Tillika hauptman på grevinnan Ebba Brahes gods i Finland och arrendator av det Rosenhaneska friherreskapet Ikalaborg. Häradshövding i Österbottens norra kontrakt 1680-12-30. Adlad 1687-02-10 (introd. 1689 under nr 1107). Avstod tjänsten 1693 till sin son Jakob Pontus. Död s. å. 29/12. Gift 1:o med Beata Pictoria, dotter av kyrkoherden i Kemi socken, prosten Johan Pictorius och hans 1:a hustru Margareta Arctophilacia. Gift 2:o med Maria Rosendal, begraven 1697-10-08 i Åbo domkyrka, dotter av assessorn Erik Andersson, adlad Rosendal, och Margareta Bryggert.

Barn:

 • 1. Henricus Erici, född 1656-12-24. Skolpilt i Nykarleby. Död 1670-03-22.
 • 1. Christina, död 1720 (?1727 i Rimito socken). Gift 1680 med sin styvmoders broder, häradshövdingen Erik Rosendal, död 1705.
 • 1. Jakob Pontus, född 1666. Häradshövding. Död 1716. Se Tab. 2.

TAB 2

Jakob Pontus (son av Erik Tawast, adlad Tawaststjerna, Tab. 1), född 1666-08-02 i Jakobstad. Student, först i Åbo 1676 och uppgives sedan hava studerat i Uppsala (ej där inskriven). Auskultant i Åbo hovrätt. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet. Auditör vid Österbottens regemente 1686-05-22. Häradshövding i Österbottens norra kontrakt 1693-01-16 efter sin fader. Häradshövding i Stora Savolaks 1697. Vådeligen ihjälskjuten 1716-09-04 av en underofficer. Gift 1687-11-29, enl. k. tillstånd s. å. 12/11, med Margareta Gråa, död 1755-05-15, dotter av kommendanten på Kajaneborg, majoren Henrik Gråa.

Barn:

 • Beata Maria, född 1689-02-17, död 1692-05-13.
 • Erik, född tvilling 1690-08-21, död s. å. 27/8.
 • Christina, född tvilling 1690-08-21, begraven s. å. 9/11.
 • Elsa Margareta, född 1691-12-03, levde 1762. Gift 1:o med häradshövdingen Carl Leijonberg, död 1718. Gift 2:o 1724-02-16 i S:t Michel med överkrigskommissarien Hans Henrik Soldan, död 1758-03-02 i S:t Michel.
 • Jakob Pontus, född 1693-07-31, död s. å. 3/11.
 • Anna Catharina, född 1694-10-09, död 1696-08-15.
 • Elisabet Sofia, född 1695-10-22, död 1742-02-27 Kyyhkylä Gift 1:o 1713-05-03 med kaptenlöjtnanten Fabian Johan Schmiedefelt. Född 1687, död 1714. Gift 2:o 1715 med majoren Johan Henrik Fieandt, född 1683, död 1741, vars barn blevo adlade von Fieandt.
 • Hedvig Juliana, född 1697-01-02, död 1767-02-05 i Jorois' socken. Gift med kaptenen vid Östgöta infanteriregemente Peter Cruus, född 1677 i Skönberga socken, Östergötlands län, död 1741-10-25 Tomta
 • Eva Regina, född 1698-01-11. Död 1709.
 • Christina Johanna, född 1699-01-21, död 1779-05-03 i Alastari kapell. Gift med kaptenen vid Björneborgs regemente Otto Magnus Weissman, född 1685, död 1751-12-15 i Tavastkyrö socken och begraven 1752-01-12 i Tavastkyrö kyrka. Deras efterkommande erhöllo tyskt adelskap med namnet Weissman von Weissenfels.
 • Magnus Fredrik, född 1700-02-21. Studerande. Död 1715.
 • Carl Johan, född 1701. Stabskapten. Död 1763. Se Tab. 3
 • Gustaf Jakob, född 1702. Kapten. Död 1780. Se Tab. 33
 • Beata Magdalena, född 1704-10-27, död 1771-06-30. Gift med kaptenen vid Savolaks' regemente Johan Ludvig von Cräutlein, av en 1691-01-12 adlad men ej introd. ätt1, född 1692, död 1741-08-23 i slaget vid Willmanstrand.
 • Erik Vilhelm, född 1706. Stabskapten. Död 1755. Se Tab. 35
 • Sara Christina, född 1707-07-26, död 1717.

TAB 3

Carl Johan (son av Jakob Pontus, Tab. 2), född 1701-06-21. Volontär vid Österbottens regemente 1715-09-26. Förare därst. 1718. Sergeants, å. 4/8. Fältväbel 1726-08-26. Fänrik vid Savolaks' regemente 1741-06-25. Löjtnant därst. 1742-01-02. Stabskapten 1756-10-14. Död 1763-04-20. Han bevistade 1718 med jämtländska armén fälttåget till Norge, 'därunder han på återmarschen över fjällen så förkylde fötterna, att han mistade tvenne tår' ävensom kriget i Finland 1741 och 1742. Gift med Margareta Wenander, död 1765-03-07, dotter av handelsmannen i Sordavala N. N. Wenander.

Barn:

 • Jakob Pontus, född 1723, död s. å.
 • Johan Henrik, född 1726, död s. å.
 • Hedvig Sofia, född 1728.
 • Carl Johan, född 1730. Löjtnant. Död 1804. Se Tab. 4
 • Christina Johanna, född 1732, död ogift 1797-01-30 i Pieksämäki socken.
 • Magnus Fredrik, född 1734-12-29. Korpral vid Savolaks' regemente. Död ogift 1773.
 • Gustaf Vilhelm, född 1738. Fältväbel. Död 1799. Se Tab. 22.
 • Ulrika Eleonora, född 1739, levde 1780. Gift med uppsyningsmannen, sedan sågverksbokhållaren i Viborg Nils Stårck.
 • Erik Vilhelm, född 1740, död s. å.
 • Dorotea Juliana, född 1742. Gift 1765-03-21 i Jorois' socken med regementsfältskären Martin Fredrik Marckau.

TAB 4

Carl Johan (son av Carl Johan, Tab. 3), född 1730-07-01. Volontär vid Savolaks' regemente 1745. Rustmästare därst. 1757-02-10. Sergeant 1758-03-31. Fänrik 1771-06-05. Löjtnants avsked 1777-06-06. Död 1804-04-12 i S:t Michels socken. Gift 1758 med Catharina Margareta Limatia, född 1736, dotter av kapellanen i Puumala socken Johan Limatius och Margareta Orræa.

Barn:

 • Carl Johan, född 1759-12-16 i Leppävirta socken. Volontär vid Savolaks' lätta infanteribataljon 1766. Rustmästare därst. 1783-06-16. Fänrik 1788-06-21. Löjtnant vid karelska jägarkåren 1791-06-28 och vid Savolaks' lätta infanteriregemente 1798-06-18. Död ogift 1804-06-23 i Lovisa.
 • David Vilhelm, född 1761-06-24 i Leppävirta socken. Volontär vid Savolaks' lätta infanteriregemente 1778-02-23. Kadett vid Haapaniemi 1779-08-03, utexaminerad 1786. Erhöll 1787 permission att vistas utrikes. Vaktmästare vid ryska livgardet till häst s. å. 4/3. Återkom från Ryssland 1789-09-28. Konstit. löjtnant vid Skaraborgs regemente s. å. 1/10. Bevistade kriget i Finland 1789 och 1790. Löjtnant vid Kymmenegårds bataljon 1791-04-24. Kapten vid Nylands reg:s jägarbataljon 1807-12-11. Bevistade kriget i Finland 1808 och blev i affären vid Salmis s. å. 2/9 blesserad i högra låret samt fången hos ryssarna. RSO 1810-05-04. Majors avsked s. å. 20/5. Ånyo i tjänst som sekundkapten vid andra finska jägarregementet 1812-10-10. Död barnlös 1836-05-25 i Borgå. Gift 1816-04-02 i Helsinge socken med Hedvig Ulrika Westermarck, född 1786-09-08 i Helsinge socken, död 1859-10-11 i Borgå, dotter av länslantmätaren Johan Peter Westermarck och Eva Hedvig Lindeström.
 • Margareta Ulrika, född 1763-08-19. Gift 1792 med professorn vid konstakademien i S:t Petersburg Anders Casper Heyne (Hyne).
 • Jakob Pontus, född 1766-10-18. Volontär vid Savolaks' regemente 1772-02-10. Rustmästare 1788-07-02. Bevistade finska kriget 1788–1790. Sergeant vid Savolaks fotjägarregemente 1790-01-16. Bevistade finska kriget 1808 och 1809. Erhöll för sitt tappra deltagande i affären vid Alavo 1808-08-15 SMtf. Avsked med underlöjtnants fullm. 1810-05-22. Död ogift 1825-06-12 i Rantasalmi socken.
 • Gustaf Adolf, född 1770. Kapten. Död 1820. Se Tab. 5
 • Aron Reinhold, född 1773. Löjtnant. Död 1839. Se Tab. 21.
 • Dorotea Christina, född 1775-04-27 i Uukuniemi socken, död där 1831-04-13. Gift 1801-11-24 i S:t Michel med kaptenen vid Savolaks' fotjägarregemente Johan Henrik Kempe, född 1757-04-20 Lamminpohja

TAB 5

Gustaf Adolf (son av Carl Johan, Tab. 4), född 1770-04-30 i Pieksämäki socken. Volontär vid Savolaks' infanteriregemente 1783-05-01. Kadett vid Haapaniemi 1784–1787. Sergeant vid Savolaks' infanteriregemente. Fältväbel vid Kajana bataljon av Österbottens regemente 1789-04-14. Bevistade finska kriget 1789 och 1790. Fänrik vid nämnda bataljon 1790-03-04. Konfirm.fullm. 1791-04-04. Sekundlöjtnant därst. 1803-03-30. Löjtnant 1805-01-31. Bevistade finska kriget 1808 och 1809. Kaptens avsked ur svensk tjänst 1810. Immatrikulcrad på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 81 bland adelsmän. Död 1820-08-23 i Rantasalmi socken. Gift 1801-11-17 i Paltamo prästgård med Christina Elisabet Lescelia, född 1783-10-08, död 1857-06-13 i Kuhmois' socken, dotter av kyrkoherden i Paltamo Gabriel Mattias Lescelius och Elisabet Schrodera.

Barn:

 • Carl Viktor, född 1802-09-26 i Hyrynsalmi socken. Student i Åbo 1825-06-16. Prästvigd i Borgå till pastorsadjunkt i Mäntyharju 1828-06-21. T. f. sockenadjunkt i Hollola 1829-07-01. Ministeriibiträde i Nastola s. å. 5/8. Pastorsadjunkt i Hollola s. å. 20/9. Kapellan i Pihtipudas 1837-08-16. Vice pastors titel 1849-12-21. Kapellan i Kuhmois 1851-04-26. Död ogift 1871-04-22 i Kuhmois.
 • Carolina Elisabet, född 1804-10-00, död 1806-08-00 i Ristijärvi socken.
 • Gustaf Leonard, född 1807-04-04, död 1810-08-17.
 • Gustava Fredrika, född 1809-08-27, död 1879-01-06 på Lill Danskars i Kyrkslätts socken. Gift 1851-04-06 med lantbrukaren i Gustaf Adolfs socken Viktor Reinhold Stenroth.
 • Adolf Fredrik, född 1812. Länslantmätare. Död 1882. Se Tab. 6.
 • Carl Gabriel, född 1814. Vice kronolänsman. Död 1888. Se Tab. 12.
 • Teresia Vilhelmina, född 1817-05-26, död ogift 1880-01-02 i Kuhmois' socken.
 • Erika Sofia, född 1820-01-20, död ogift 1905-02-15 på Kennäs' i Kuhmois' socken.

TAB 6

Adolf Fredrik (son av Gustaf Adolf, Tab. 5), född 1812-05-06 i Rantasalmi socken. Student i Helsingfors 1832-06-20. Lantmäterielev 1833-10-19. Lantmäteriauskultant 1836-12-22. Vice lantmätare 1839-03-28. Extra ordinarie kommissionslantmätare i Vasa län 1854-03-07. Kommissionslantmätare därst. 1859-10-11. RRS:tStO3kl 1871-04-09. Ingenjör vid lantmäteriöverstyrelsen i Finland 1874-12-23. Länslantmätare i S:t Michels län 1875-07-14. Död 1882-11-09 i S:t Michel. Gift 1847-05-18 i Kalajoki socken med Sofia Lovisa Sandman, född 1829-02-18 i sistnämnda socken, död 1912-04-11, dotter av kronolänsmannen i Kalajoki Nils Sandman och Catharina Sofia Brander.

Barn:

 • Verner Nikolai, född 1848. Statsråd. Se Tab. 7
 • Adiel Fredrik, född 1850-05-14 i Jyväskylä, död där 1861-01-03.
 • Alma Sofia, född 1852-04-18 i Keuru socken, död 1856-05-21 i Jyväskylä.
 • Ilma Lovisa, född 1854-02-21 i Keuru socken, död 1856-05-23 i Jyväskylä.
 • Agnes Elisabet, född 1856-02-25 i Jyväskylä, liksom de följande syskonen, död där 1863-12-16.
 • Aina Sofia Hilja, född 1858-06-14, död 1863-06-15 i Jyväskylä.
 • Otto Adolf, född 1860. Kapten. Död 1908. Se Tab. 9
 • Alma Fredrika, född 1863-07-23, död 1871-06-28 i Jyväskylä.
 • Anna Ilma, född 1864-08-09. Antagen till lärarinna vid lägre finskspråkig folkskola i Helsingfors 1900 och i befattningen stadfäst 1902. Avsked.
 • Vivia Elisabet, född 1866-10-14. Räknebiträde vid statistiska centralbyrån i Finland 1889. Erhöll en briljanterad brosch 1904-04-10. FinlVRO 1921-12-31.
 • Maria Catharina, född 1868-10-06. Lärarinna vid lägre finskspråkig folkskola i Helsingfors 1900. Gift 1895-09-01 i nämnda stad med predikanten vid länsfängelset i Viborg Lars Johan Molander, född 1866, död 1899-05-08 i Viborg.

TAB 7

Verner Nikolai (son av Adolf Fredrik, Tab. 6), född 1848-03-11 i Jyväskylä. Student i Helsingfors 1865-06-02. Filosofie kandidat därst. 1871-11-22. Promov. filosofie magister 1873-05-30. Lärare vid normalskolan i Helsingfors 1872. Filosofie licentiat 1876-05-17. Filosofie doktor 1877-05-28. T. f. lektor vid lyceet i Vasa s. å. 2/10. Lektor i historia och geografi därst. 1877-02-19. Överlärare vid finska normallyceet i Tavastehus, sedan förflyttad till Helsingfors s. å. 21/6. RRS:tAO3kl 1883-06-14. Ledamot av finska historiska samfundet 1900. Överinspektör för elementarläroverken vid överstyrelsen för skolväsendet i Finland 1902-03-04. Överdirektörsadjoint i nämnda styrelse 1903-01-22. Statsråds titel 1905-04-30. RRS:tStO2kl 1909-04-11. Guvernör i Kuopio län 1911-11-29. RRS:tVIO4kl 1912-04-07. Avsked 1913-05-26. Ledamot av Finska vetenskapsakademien 1922. Filosofie jubeldoktor 1927-05-28. Har bl. a. utgivit: Lisätietoja Suomen sotahistoriaan (Bidrag till Finlands krigshistoria) 1875. Suomen maasotaväki Kustaa Vaasan ja Eerikki XIV:n aikana (Finlands lantarmé på Gustaf Vasas och Erik XIV:s tid) 1905. Suomen sotavoima Juhani III:n aikana (Finlands krigsstyrka under Johan IILs tid) 1901. Pohjoismaiden viisikolmattamotinen sota I–II (Nordiska 25-årskriget) 1918–1920 och 1929. Gift 1877-07-06 i Jyväskylä med Hilma Elisabet Pesonius, född 1852-05-24 i Helsingfors, död där 1898-04-15, dotter av teol. lektorn vid Borgå gymnasium Johan Vilhelm Pesonius och Margareta Sofia Gestrin.

Barn:

 • Verner Ilmari Fredrik, född 1879. Professor. Död 1932. Se Tab. 8.
 • Akseli Verner Vilhelm, född 1881-02-12 i Tavastehus. Student i Helsingfors 1899-05-15. Med. kandidat 1904-09-21. Underläkare vid badinrättningen i Nyslott sommaren 1906. Med. licentiat 1910-11-30. Kommunalläkare i Loppi s, å. 18/12. Avsked 1811-04-20. Volontärassistent vid universitetskliniken i Helsingfors 1912-02-15–1913-04-20. Tillika praktiserande läkare i nämnda stad. Läkare vid kommunala sjukhuset för nervpatienter i Uleåborg 1913-06-01. Med. och kirurg. doktor 1916-12-00. T. f. läkare vid sinnessjukhuset i Kexholm 1917-11-15. Extra läkare hos medicinalstyrelsen i Finland s. å. 1/12. Under Finlands frihetskrig ambulansläkare å den s. k. Rautusfronten 1918-02-21–s. å. 10/4. Död barnlös s. å. 2/11. Gift 1918-06-24 i Kexholm med sjuksköterskan Vera Sergejev, död 1927-12-31 i Helsingfors.
 • Sofia Elisabet (Elli), född 1883-01-19 i Tavastehus, student i Helsingfors 1902-05-24. Utexaminerad som folkskollärarinna från Heinola seminarium 1903. Antog 1906 namnet Tavastähti. Bitr. kvinnlig inspektör vid socialministeriets fattigvård 1918-06-14–1929. Lärarinna i fattigvårdslära vid finskspråkiga fortbildningsläroverket i Helsingfors 1919. Ledamot av riksdagen 1924–1927. Gift 1929-06-15 i Helsingfors med kommunalrådet Artturi Fredrik Hiidenheimo i hans 2:a gifte, född 1877-05-23 i Vichtis socken.
 • Anna Saima Elisabet, född 1885-11-04 i Tavastehus. Student i Helsingfors 1904-05-17. Med. kandidat 1909-09-19. Tandläkarexamen 1912-05-18. Med. licentiat 1917-11-07. Gift 1916-07-01 med hälsovårdsinspektören i Helsingfors, sanitetskommendörkaptenen, med. licentiat Carl Gustav Alexander Schwanck, född 1881-12-16 i Helsingfors.
 • Ester Johanna Elisabet, född 1890-01-24 i Helsingfors. Student därst. 1909-05-13. Gift 1915-07-20 i Helsingfors med diplomingenjören Carl Magnus Wegelius, från vilken hon 1928-07-13 blev skild, född 1884-08-20 i Hattula socken.
 • Aarno Eerikki Verner, född 1891-11-08 i Helsingfors. Student därst. 1909-05-13. Auskultant i Åbo hovrätt 1914-10-00 och i Viborgs hovrätt 1915. Kronolänsman i Jokkas' distrikt 1917-11-18. Avsked 1929-11-00. Vice häradshövding s. å. 20/12. Advokat.
 • Jaakko Adolf Verner, född 1898-03-15 i Helsingfors, död 1902-07-02.

TAB 8

Verner Ilmari Fredrik (son av Verner Nikolai, Tab. 7), född 1879-01-21 i Paris. Student i Helsingfors 1897-05-15. Jur. utr. kandidat 1904-02-10. Auskultant i Åbo hovrätt s. å. 17/2 och i Viborgs hovrätt 1905-10-26. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1906-04-23 och i dess justitiedepartement s. å. 18/5. Vice häradshövding s. å. 30/5. Jur. utr. licentiat 1913-05-23. Jur. utr. doktor. Lärare i handelsrätt vid Kauppakorkeakoulu i Helsingfors. Assessor i Viborgs hovrätt 1917-12-18. Avsked 1919-09-27. T. f. äldre justitierådman vid rådstuvurätten i Helsingfors s. å. Ord. 1920-05-15. Adjungerad ledamot av högsta domstolen 1926-02-20 (till 1927-01-27). Professor i civilrätt vid Helsingfors universitet 1927-01-08. Död 1932-06-18 i Helsingfors. Gift 1915-07-23 i Helsingfors med Vivi Sofia (Vivan) Alen, född 1892-05-15 i Åbo, dotter av kofferdikaptenen Albin Alén och Margareta Matilda Winther.

Barn:

 • Erik Verner, född 1916-10-10 i S:t Michel.
 • Einar Väinö Oskar, född 1926-04-20 i Helsingfors.

TAB 9

Otto Adolf (son av Adolf Fredrik, Tab. 6), född 1860-08-23 Jyväskylä. Skarpskytt vid livgardets 3., finska, skarpskyttebataljon 1878-08-31. Elev vid infanterijunkarskolan i Helsingfors s. å. 11/9 och vid junkareskolan i Riga 1879-09-10. Yngre underofficer 1880-11-05. Underfänrik 1881-08-09. Transp. till 20., ryska, skarpskyttebataljonen 1882-05-16. Fänrik därst. s. å. 4/12. Transp. till 7., Tavastehus, finska skarpskyttebataljon 1883-03-03. Vapenföreståndare därst. 1884-10-07. Underlöjtnant s. å. 8/10. Bataljonskassör 1885-05-18. Löjtnant 1888-09-11. RRS:tStO3kl 1892-01-06. Stabskapten 1895-04-13. Kapten 1900-10-22. Förd på indragningsstat 1902-10-29. Föreståndare för Kansallis-Osake-Pankkis filialkontor i Raumo s. å. RRS:tAO3kl. Föreståndare för nämnda banks filialkontor i Tavastehus 1906-10-09. Död 1908-05-02 i Helsingfors och begraven i Tavastehus. Gift 1886-08-31 i sistnämnda stad med Anna Emilia Henriksson, född 1866-11-07 i Nastola socken, dotter av godsägaren Gabriel Henriksson och Sofia Orloff.

Barn:

 • Anna Hilja Sofia, född 1887-06-29 i Tavastehus, liksom syskonen. Student i Helsingfors 1906-06-21. Gift 1910-08-23 i Tavastehus kyrka med godsägaren, filosofie magister Guy Leopold Nikolai Topelius, född 1887-05-10 i Helsingfors.
 • Anna Signe Maria, född 1888-08-20. Gymnastiklärarexamen 1912-05-24. T. f. registrator vid krigsministeriets i Finland allmänna krigsavdelning 1918. Bokförare vid Helsingfors stads tandklinik.
 • Vivi Betty Maria (Mai), född 1891-06-04. Student i Helsingfors 1910-05-20. Folkskollärarinna. Kansliföreståndarinna vid barnskyddsnämnden i Helsingfors.

TAB 10

Otto Arne (son av Otto Adolf, Tab. 9). Född 1896-09-18 i Tavastehus. Student i Helsingfors 1918-05-25. Elev vid artilleriofficersaspirantskolan i Villmanstrand s. å. Fänrik vid jägarartilleriregementet. Avsked 1921. FFrkrMM m sp o r. Löjtnant i reserven 1927-08-00. Prokurist vid Maakuntain Keskus-Pankkis huvudkontor i Helsingfors. Gift 1927-01-16 i Helsingfors med Maija Stenbäck, född där 1898-08-19, dotter av arkitekten Josef Daniel Stenbäck och Anna Augusta Bähr.

Barn:

 • Otto Fredrik Olavi, född 1927-11-01 i Helsingfors, liksom systern.
 • Anne Kirsti-Maj, född 1930-02-27.

TAB 11

Onni Fredrik (son av Adolf Fredrik, Tab. 6), född 1871-01-29 i Jyväskylä. Student i Helsingfors 1890-05-22. Med. kandidat 1894-12-29. Kommunalläkare i Jokkas 1899-04-08, med. licentiat s. å. 31/5. Underläkare vid länssjukhuset i Vasa 1900. Bitr. läkare vid allmänna sjukhusets i Helsingfors kirurgiska avdelning 1902. Läkare Tid allmänna sjukhuset i Nyslott 1904 i i maj. Stadsläkare i sistnämnda stad 1905-05-08. Med. och kirurg, doktor. Överläkare vid länssjukhuset i Tavastehus 1912-11-15. Tillika läkare vid tukthuset och arbetstängelset för kvinnor i sistnämnda stad s. å. Var under världskriget 1914 och påföljande år yngre läkare vid Tavastehus avdelning av finska föreningen för vård av sårade och sjuka krigare. RRRKta 1915. RRS:tAO3kl 1916-04-23. FFrK4kl 1918. Professors titel 1931-01-29. Gift 1909-06-22 i Helsingfors med Paula Vilhelmina Greuling, född 1891-06-22 i Pommern, dotter av disponenten Max August Greuling och Alina Helena Kræmer.

Barn:

 • Inga Marie Paula (Marie), född 1910-10-22 i Nyslott. Finsk stiftsjungfru. Student i Helsingfors 1928-05-26. Med. kandidat 1932-05-31.
 • Ulla Helena, född 1914-05-17 i Helsingfors. Finsk stiftsjungfru.
 • Anna-Lisa Sofia, född 1916-07-05 i Tavastehus. Finsk stiftsjungfru.
 • Klaus Fredrik, född 1927-01-15 i Tavastehus.

TAB 12

Carl Gabriel (son av Gustaf Adolf, Tab. 5), född 1814-07-27 i Pyhäjärvi socken. Uppbördsskrivare i Muhos' socken 1836–1839. Vice kronolänsman i Kuusamo socken 1839-12-15, i Kivijärvi socken 1840 och i Pihtipudas' socken 1841. Brfogde i Viitasaari socken med vice länsmans titel 1858. Död 1888-02-21 på sin lägenhet Tuliniemi i Muikunlahti by i Viitasaari socken. Gift 1850-08-23 i Kivijärvi socken med Maja Lisa Wäisänen, född 1824-07-08, död 1884-04-19 på Tuliniemi.

Barn:

 • Edla Elisabet, född 1851-02-20 i Pihtipudas' socken, död där 1856-11-07.
 • Carl Gustaf, född 1852. Skallfogde. Död. Se Tab. 13
 • Amanda Matilda, född 1854-08-20 i Pihtipudas' socken, död ogift 1912-01-13 i nämnda socken.
 • Viktor, född 1856-04-25 i Pihtipudas' socken, död där 1857-08-21.
 • Leonard, född 1858. Lantbrukare. Död 1930. Se Tab. 14
 • Viktor, född 1861-03-21 i Viitasaari socken, död där 1863-10-04.
 • Hilma Sofia, född 1863-09-21 i Viitasaari socken. Gift där 1885-10-16 med bonden Peter Kolari, född 1860-09-16 i Viitasaari socken.
 • Viktor, född 1867-02-06 i Viitasaari socken, död där 1876-12-15.
 • Teodor, född 1869. Backstugusittare. Död 1924. Se Tab. 17

TAB 13

Carl Gustaf (son av Carl Gabriel, Tab. 12), född 1852-10-17 i Pihtipudas' socken. Skallfogde i Viitasaari socken 1875. Köpte 1890 Sorvala gård i nämnda socken, men försålde densamma och ägde sedan Norala torp därst. Död där. Gift 1877-10-30 i nämnda socken med Elisabet Isomattila Koivumaa, född 1856-01-31 i Siikajoki socken, död 1924-02-20 i Viitasaari socken, dotter av bonden Jakob Isomattila och Brita Isokoivumaa.

Barn:

 • Maria Natalia, född 1880-01-09 i Viitasaari socken, liksom syskonen. Gift 1901-09-25 med jordbrukaren Johan Heikki Westerinen, född 1875-12-03.
 • Lydia Elisabet, född 1881-05-12. Gift 1902-06-21 med jordbrukaren Eero Huuskonen, född 1870.
 • Laina Sylvia Sofia, född 1883-05-14. Gift 1909-02-28 med folkskolläraren Esa Wäinö Hämäläinen, född 1885-07-06.
 • Carl Gustaf Natanael, född 1884-08-21, död 1896-08-04 i Viitasaari socken.

TAB 14

Leonard (son av Carl Gabriel, Tab. 12), född 1858-09-29 i Viitasaari socken. Ägde Kautiala gård i Pihtipudas' socken. Död där 1930-07-20. Gift 1886-10-11 i Viitasaari socken med Vilhelmina Kekkonen, född 1861-02-04 i Hirvensalmi socken.

Barn:

 • Hilja Vilhelmina, född 1894-12-08 i Pihtipudas socken. Gift 1916-11-25 med jordbrukaren Toivo Jalmar Leppänen, född 1885-07-19 i Pihtipudas' socken.
 • Lydia Eliina, född 1898-08-05 i Pihtipudas' socken. Gift 1921-05-16 i Keitele socken med torparsonen Otto Kanninen, född 1894-02-09.
 • Viktor Akseli, född 1900-03-22.

TAB 15

Kaarlo Urho (son av Leonard, Tab. 14), född 1889-06-20 i Pihtipudas' socken. Gift 1911-01-29 med Tilda Henriksdotter Kahilainen, född 1882-01-16 i Viitasaari socken.

Barn:

 • Veikko Kaarlo, född 1911-03-21 i Pihtipudas' socken, liksom syskonen.
 • Vilho Väinö, född 1912-10-20.
 • Kerttu Mirjami, född 1914-02-27.
 • Maila Eliina, född 1916-04-11.
 • Tuovi Esteri, född 1918-11-10.
 • Lauri Leonard, född 1921-06-27.
 • Jouho Tapani, född 1924-12-15, död 1929-05-12 i Pihtipudas' socken.

TAB 16

Väinö Johannes (son av Leonard, Tab. 14), född 1903-10-05. Gift 1929-09-21 i Pihtipudas' socken med Sirkka Irene Hakkarainen, född 1909-02-18, dotter av Nestor Hakkarainen.

Barn:

 • Kauko Tapani, född 1930-04-11 i Pihtipudas' socken, liksom systern.
 • Raija Marjatta, född 1931-09-30.

TAB 17

Teodor (son av Carl Gabriel, Tab. 12), född 1869-08-22 på Tuliniemi i Viitasaari socken. Ägde en tid Rinteelä villalägenhet i Viitasaari kyrkoby, sedan backstugusittare. Död 1924-08-20 i Viitasaari socken. Gift 1894-03-26 i nämnda kyrkoby med Hilda Niskanen, född 1873-06-26 i Viitasaari socken, död där 1913-01-22.

Barn:

 • Vieno Natalia, född 1894-12-10 i Viitasaari socken, liksom syskonen. Kassörska i Helsingfors.
 • Aarne Armas, född 1896-04-07. Filare i Helsingfors. Gift 1921-11-16 med Emmi Aline Ikäläinen, född 1891-02-28 i Karstula socken.
 • Johan Iivari, född 1897. Poliskonstapel. Se Tab. 18
 • Karl Anselm, född 1900. Backstugusittare. Se Tab. 19
 • Nanni Amanda, född 1904-03-16, död.
 • Eetu, född 1906-03-23, död 1912-09-16.
 • Astrid Siviä, född 1908-03-30.
 • Tuovi Aura, född 1910-05-30.
 • Sulo Veikko, född 1912-03-15, död s. å. 13/9.

TAB 18

Johan Ilvari (son av Teodor, Tab. 17), född 1897-12-20 i Viitasaari socken. Först eldare, sedan poliskonstapel i Helsingfors. Gift 1921-11-19 med Mary Helena Hämäläinen, född 1901-12-03 i Kyrkslätts socken.

Barn:

 • Anita Linnea, född 1922-04-22, död s. å. 15/9 i Helsingfors.
 • Åke Johannes, född 1924-10-12.

TAB 19

Karl Anselm (son av Teodor, Tab. 17), född 1900-04-01 i Viitasaari socken. Backstugusittare i nämnda socken. Gift 1930-01-26 med Sylvia Aliina Varis, född 1906-06-11.

Barn:

 • Pirkko Helena, född 1930-10-24.

TAB 20

Ensi Aksel (son av Teodor, Tab. 17), född 1902-02-02 i Viitasaari socken. Arbetare i Helsingfors. Gift 1927-11-06 med Lilli Linnea Skogberg, född 1908-04-19 i Kyrkslätts socken.

Barn:

 • Maire Linnea, född 1929-04-24

TAB 21

Aron Reinhold (son av Carl Johan, Tab. 4), född 1773-04-15. Sergeant vid Savolaks' frikår 1790-04-15. Transp. till Stackelbergska regementet 1792-06-30. Avsked 1796-08-04. Sergeant vid Åbo läns reg:s lätta infanteribataljon 1797-12-27. Fänrik vid Åbo läns regemente 1802-06-28. Transp. till Åbo läns linjeregemente 1804-07-06 och till Åbo läns reg:s rusthållsbataljon 1806-12-20. Bevistade kriget i Finland 1808 och 1809. Löjtnants avsked ur svensk tjänst 1810-05-21. Guvernör över eleverna vid finska kadettkårens elementarskola i Fredrikshamn 1823-04-00. Ekonom och polismästare vid nämnda kadettkår 1826-03-13. Död 1839-09-24 i Fredrikshamn. Gift 1808-02-21 i Somero socken med Eva Sofia Ingman, född 1778-12-31, död 1868-03-03 i Padasjoki socken, dotter av löjtnanten Sigfrid Aron Ingman och Helena Sofia Blåfield.

Barn:

 • Carl Reinhold, född 1810-09-01 i Borgå, död s. å. 16/9.
 • Johan Sigfrid, född 1819-06-05 på Rabbelugn3 i Anjala socken. Kadett i Fredrikshamn 1835-04-07. Avgick utan avslutad kurs 1837-07-21. Junkare vid 4. finska linjebataljonen 1838-04-12. Underfänrik s. å. 24/6. Fänrik vid 7. finska linjebataljonen 1840-06-21. Transp. till räsjska infanteriregementet 1842-02-10. Underlöjtnant därst. 1843-07-22. Löjtnants avsked 1845-02-04. Åter i tjänst som underlöjtnant vid nisjgorodska infanteriregementet 1848-11-10. Bevistade ungerska fälttåget 1849 och erhöll medaljen därför. Löjtnant 1850-05-29. Transp. till gränsbevakningskåren 1851-05-20. Placerad på denna kårs savihortska brigad s. å. Avdelningschef därst. 1852-03-04. Stabskapten 1855-09-11. Transp. till 19. finska linjebataljonen 1856-06-30 och till 3. kaukasiska linjebataljonen 1859-03-06. Bevistade fälttågen i Kaukasien 1859–1864. Kaptens avsked 1864-03-18. SM och utmärkelsetecken för bevistandet av sistnämnda fälttåg. Död barnlös 1876-05-21 i Sysmä socken. Gift 1846-06-30 med Sofia Vilhelmina Wellingk, från vilken han 1865 blev skild, dotter av överskepparen Nils Lars Wellingk och Anna Christina Salin.

TAB 22

Gustaf Vilhelm (son av Carl Johan, Tab. 3), född 1738-06-24. Korpral vid Savolaks' infanteriregemente 1760-05-10. Sergeant därst. 1762-06-09. Fältväbel 1771-10-01. Avsked 1777-07-21. Död 1799-08-02 på Hällinmäki hemman i Pieksämäki socken, som han ägde. Gift 1787-04-10 med Marie Helena Logren, född 1756, död 1833-03-26, dotter av sergeanten vid Tavastehus regemente N. N. Logren.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1788. Överstelöjtnant. Död 1849. Se Tab. 23.
 • Johan Vilhelm, född 1790. Kommissionslantmätare. Död 1852. Se Tab. 27.
 • Jakob Pontus, född 1791. Kronolänsman. Död 1819. Se Tab. 32.
 • Maria Elisabet, född 1793-02-14 på Hällinmäki, död ogift 1849-08-10 i Helsingfors.

TAB 23

Carl Gustaf (son av Gustaf Vilhelm, Tab. 22) född 1788-08-12 Hällinmäki Volontär vid Savolaks' fotjägarregemente 1798-04-04. Kadett vid Haapaniemi 1802-09-06–1807. Sergeant vid nämnda regemente 1804-11-01. Furir därst. 1805. Konstit. underlöjtnant 1808-04-11. Konfirm. s. å. 11/7. Bevistade finska kriget 1808 och 1809. GMtf 1808. Löjtnant i armén 1810-05-01. Placerad på Värmlands fältjägarreg, s. å. 18/6. Sekundlöjtnant därst. 1812-03-03. Var 1812 kommenderad till Pommern samt råkade i fransk fångenskap, i vilken han förblev till 1814-05-00. Premiärlöjtnant vid sistnämnda regemente 1812-12-11. Bevistade kriget mot Norge 1814. Kapten och regementskvartermästare 1816-03-12. Majors avsked 1819-09-18. Överflyttade därefter till Finland och ingick i rysk tjänst som kapten vid kurländska regementet 1821-06-25. Transp. till 46. jägarregementet 1824-05-15. Major vid Villmanstrandska infanteriregementet 1827-06-12. Transp. till 45. jägarregementet 1829-03-27. Bataljonschef därst. s. d. Överstelöjtnants avsked 1831-11-07. Lanträntmästare i Kymmenegårds, sedermera S:t Michels, län 1832-02-21. Avsked 1843-03-28. Död 1849-06-07 i Heinola. Gift 1829-12-31 i Helsingfors med Sofia Vilhelmina Novitzsky, född 1813-06-24 i Ekenäs, död 1885-05-08 i Helsingfors, dotter av tjänstemannen vid ryska proviantstaten i Finland Mikael Novitzsky och Gustava Sofia Ingman.

Barn:

 • Bror Carl Vilhelm Gustaf, född 1831. Kapten. Död 1875. Se Tab. 24.
 • Bror Leonard Magnus Edvard, född 1832-01-26 i Helsingfors. Kadett vid sjökadettkåren i S:t Petersburg. Gardemarin. Midshipman vid 26. ryska sjöekipaget 1851-08-19. Löjtnant därst. 1854-05-10. Transp. till 7. ryska sjöekipaget 1856-12-29. Kaptenlöjtnant. Kapten av 2. rangen vid gardessjöekipaget. Kapten av 1. rangen 1872. Generalmajors avsked 1884-04-02. Död barnlös 1903 i villastaden Bjeloje vid Warschau. Gift 1857-05-24 i Helsingfors med Charlotta Vilhelmina Sofia Hising, född 1829-11-02 i Helsingfors, död 1895-07-13 i Ekenäs, dotter av ledamoten av senaten i Finland, verkl. statsrådet Carl Gerhard Hising och hans 2:a fru Charlotta Vilhelmina Rotkirch.
 • Ida Matilda Charlotta Vilhelmina, född 1835-04-25 i Heinola, död 1911-07-05 i Viborg och begraven i Borgå. Gift 1856-10-05 med överstelöjtnanten vid ryska generalstaben, sedan generalmajoren Anders Otto Vilhelm Streng, född 1821-03-08 i Heinola, död 1893-03-16 i Borgå.
 • Bror Johan Jakob Anton, född 1840-06-04, död s. å. 22/8.
 • Selma Amalia Ottiliana Maria, född 1841-12-31, död 1842-03-05 i Heinola.
 • Alexandra Antoinette Constance, född 1843-05-30, död 1844-04-30.
 • Amanda Carolina Sofia, född 1845-03-27 i Heinola, död 1926-12-29 i Ekenäs. Gift 1866-11-15 med lektorn vid Mustiala lantbruksinstitut, filosofie licentiat Henrik August Kullhem, född 1839-12-29 i Vasa, död 1877-11-22 på Mustiala.
 • Bror Alexander, född 1848. Kofferdikapten. Död 1906. Se Tab. 25.

TAB 24

Bror Carl Vilhelm Gustaf (son av Carl Gustaf, Tab. 23), född 1831-01-05 i Vasa. Porte-épéefänrik vid grenadjärskarpskyttebataljonen. Fänrik vid generalfältmarskalken greve Rumjantsev-Zadunaiskijs grenadjärregemente 1853-11-16. Underlöjtnant därst. 1854-12-03. Transp. till 5., S:t Michels, finska indelta skarpskyttebataljon s. å. 15/12. Löjtnant därst. 1856-07-06. Stabskapten 1858-09-11. Transp. till 3., donska, infanteriregementet 1865-09-07. Kapten därst. 1866-08-09. Transp. till 59. reservinfanteribataljonen s. å. 22/8 och till 56., sjitomirska, infanteriregementet 1874-11-01. Död 1875-07-08 i Bender. Gift 1857-09-24 i Lappvesi kyrka med Aurora Carolina Lilius, född 1831-02-04 i Villmanstrand, död 1887-06-16 i Helsingfors, dotter av apotekaren i Villmanstrand Carl Reinhold Lilius och Johanna Maria Borenius.

Barn:

 • Carolina Vilhelmina Maria Alexandra, född 1858-08-15 i Villmanstrand, död 1863-07-22 i S:t Michel.
 • Sigrid Anna Augusta, född 1860-01-02 i S:t Michel.
 • Eva Charlotta, född 1862-03-26 i Pieksämäki socken, död 1863-07-24 i S:t Michel.
 • Karin Johanna Lovisa, född 1864-06-17 i S:t Michel, död 1933-09-18 i Helsingfors. Gift 1886-10-23 i Helsingfors med vice häradshövdingen Georg Otto Segerstråle, finska adliga ätten nr 156, född 1860-01-02 i Helsingfors, död 1914-09-19 i Stockholm.
 • Ett barn, dödf. 1868-07-06 i Perm.
 • Elsa Natalia, född 1870-12-19 i Nyslott. Renskriverska i senaten för Finland. Erhöll en briljanterad brosch 1916-04-23. Statistiskt biträde i finska statsrådet. FinlVRtn.

TAB 25

Bror Alexander (son av Carl Gustaf, Tab. 23), född 1848-03-01 i Heinola. Kofterdikaptensexamen 1871. Befälhavare på en bolaget Kaukas & Merkur tillhörig postångare, som trafikerade Kaspiska havet, 1872. Erhöll medaljen för turkiska kriget 1877–1878 och för Achal-Tekinska expeditionen. RPers LSO4, 3 och 2kl, den sistnämnda med kr. RRS:tStO3kl. Agent för bolaget Kaukas & Merkurs ångfartyg i Astrakan. RRS:tAO3kl 1905-12-19. Död 1906-12-31 i Ryssland. Gift 1879-02-12 i Kronstadt med Zenaida Mordvinov, född 1856-10-15 i sistnämnda stad, död i början av 1900-talet, dotter av översten vid ryska ingenjörkåren Paul Mordvinov och Elisabet Nasimov.

Barn:

 • Zenaida, född 1880-02-20 i Baku, död 1881.
 • Sofia, född 1882-09-28 i Baku, död 1926 i Serbien. Gift 1905 med generalmajoren Ivan Kaliks, död 1928 i Serbien.
 • Georg, född 1885-05-20 i Baku. Kadett vid sjökadettkåren i S:t Petersburg. Gardemarin. Midshipman vid ryska flottan 1904-02-10. Stupade 1905-05-27 i sjöslaget mot japanerna vid Tsusjima ombord å kryssaren Sjemtjug.
 • Alexander, född 1888. Kapten. Död 1925. Se Tab. 26
 • Natalia, född 1890-01-31, död s. å.
 • Faina, född 1892-10-25 i Astrakan. Gift 1919-03-06 i Polen med ingenjörmekanikern Roman Lichy, född 1885-07-27 i Warschau.
 • Maria, född 1899-09-01 i S:t Petersburg. Gift 1920-11-14 i Nykyrka socken med kaptenen vid finska 2. velocipedbataljonen Henry Ilmari Laakso, född 1894-12-28 i Vihanti kapell.

TAB 26

Alexander (son av Bror Alexander, Tab. 25),. Född 1888-05-25 i Baku. Kadett vid sjökadettkåren i S:t Petersburg. Gardemarin. Skeppsgardemarin 1907-05-03. Midshipman vid ryska flottan 1908-04-26. Placerad på sibiriska sjöekipaget. Löjtnant därst. 1912-04-07. RRS:tStO3kl 1913-12-19. Bevistade världskriget 1914 och följande åren. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet. RRS:tAO3kl m sv o ros, S:tStO2kl m sv och S:tVIO4kl m sv o ros. Kapten av 2. rangen. Död 1925. Gift 1908-05-10 med Marie Levitzskij, född 1885-03-09 i S:t Petersburg, dotter av ryska adelsmannen Lew Levitzskij och Stefania Katsjinskij.

Barn:

 • Georg, född 1910-01-10 i S:t Petersburg.

TAB 27

Johan Vilhelm (son av Gustaf Vilhelm, Tab. 22), född 1790-03-19 i Pieksämäki socken. Volontär vid Savolaks' infanteriregemente 1799-02-12. Avsked 1804-05-26. Lantmäterielev 1810. Student i Åbo 1814-06-16. Lantmäteriauskultant s. å. 22/6. Kommissionslantmätare i Viborgs län 1821-01-20. Transp. till Kuopio län 1825-01-25 och till Kymmenegårds, sedermera S:t Michels län 1832-09-18. Död 1852-11-19 Häyrilä Gift 1:o 1815-04-09 med Ulrika Lovisa Lindegren, död 1820-11-28, dotter av kronolänsmannen och expeditionsfogden Adolf Fredrik Lindegren och Ulrika Eleonora von Hausen. Gift 2:o 1828-03-19 Pääkkölä

Barn:

 • 1. Johanna Vilhelmina, född 1815-12-31, död ogift 1849-08-02.
 • 1. Gustava Vilhelmina, född 1817-07-05, död 1869-02-06 i Helsingfors. Gift 1845-01-12 med bokhållaren i Finlands bank Fredrik Vilhelm Strömberg, född 1815-10-23. Död 1855-05-22 i Helsingfors.
 • 1. Maria Vilhelmina, född 1819-01-01, död 1890-03-19 i Nyslott. Gift 1850-01-11 med godsägaren Adolf Aminoff, född 1798, död 1853.
 • 1. Ulrika Vilhelmina, född 1820-11-20, död 1821-01-12.
 • 2. Gustaf Robert Salomon Vilhelm, född 1829-06-04 i Pieksämäki socken. Underfänrik vid 12. finska linjebataljonen 1845-08-05. Elev vid infanterijunkarskolan i Helsingfors 1847-08-15. Fänrik vid sevska infanteriregementet 1848-05-16. Bevistade ungerska kriget 1849 och erhöll medaljen därför. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente 1850-06-07. Löjtnant därst. 1853-05-30. Bevistade kriget mot Turkiet 1854–1855. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1854-07-06. Erhöll den till minne av kriget instiftade medaljen samt medaljen för Sevastopols försvar. Transp. till 9., Viborgs, finska indelta skarpskyttebataljon 1855-12-19. Stabskapten därst. 1856-07-31. Transp. till 8., ryska, skarpskyttebataljonen 1857-03-29. Kapten 1860-01-10. Deltog i polska upprorets kuvande 1863 och 1864 samt erhöll medaljen därför. RRS:tStO3kl m ros. Guldhalvsabel med påskrift: för tapperhet. Major vid 11. skarpskyttebataljonen 1864-05-21. Kommendör för 9. skarpskyttebataljonen 1867-03-31. Placerad på arméinfanteriet och depottrupperna 1869-03-13. Överstelöjtnants avsked 1872-02-17. RRS:tVIO4kl m ros. Död barnlös 1874-06-08 i Helsingfors. Gift 1871-07-11 på Sveaborg med sin broders svägerska Alexandra Leontina Joselin, född 1849-09-21 i Fredrikshamn, död 1915-05-04 i Helsingfors, dotter av handlanden Johan Jeremias Joselin och Anna Mury.
 • 2. Adolf Johan Mauritz Vilhelm, född 1830-12-20 i Pieksämäki socken. Lantmäterielev 1845-08-09. Student i Helsingfors 1849-06-23. Kontorsskrivare i Finlands bank 1862-07-19. Bokhållare därst. 1869-07-17. T. f. kommissarie vid bankens kontor i Sordavala 1887. Död där barnlös 1890-11-14. Gift 1890-06-15 i Sordavala med Hilma Armida Greiffe, född 1843-04-06.
 • 2. Erhard Viktor Vilhelm, född 1833-01-08 i Pieksämäki socken. Underofficer vid 11., sedan 7., finska linjebataljonen 1850-03-31. Elev vid infanterijunkarskolan i Helsingfors s. å. Underfänrik s. å. 6/6. Porte-épéefänrik 1852-10-30. Fänrik vid nämnda bataljon 1854-02-11. Transp. till 12. finska linjebataljonen 1855-06-06. Död ogift s. å. 10/8 i Helsingfors.
 • 2. Fabian Rikard Vilhelm, född 1835. Överste. Död 1896. Se Tab. 28.
 • 2. Axel Gabriel Vilhelm, född 1837. Senatskamrerare. Död 1891. Se Tab. 30.
 • 2. Aron Olof Vilhelm, född 1839. Kofferdikapten. Död 1895. Se Tab. 31.
 • 2. Evelina Juliana Carolina Valfrida Vilhelmina (Evi), född 1842-10-12, död 1913-11-17 i Helsingfors. Gift 1861-02-01 Ummeljoki

TAB 28

Fabian Rikard Vilhelm (son av Johan Vilhelm, Tab. 27), född 1835-01-20. Underofficer vid 5. finska linjebataljonen 1851-10-02. Elev vid infanterijunkarskolan i Helsingfors s. å. 7/10. Underfänrik vid nämnda bataljon 1853-11-21. Fänrik vid 7., sedan 11., linjebataljonen 1854-04-07. Transp. till 12. linjebataljonen 1855-06-06. Underlöjtnant därst. s. å. 21/10. Transp. till 1. linjebataljonen 1857-06-02. Placerad på Sveaborgs fästningsregemente 1863-07-17. Löjtnant därst. s. å. 24/11. Regementskassör 1865-03-04. Stabskapten 1866-10-29. RRS:tStO3kl 1868-07-31. Kapten 1871-11-03. Kommenderad till tjänstgöring vid junkarskolan i Helsingfors 1873-09-15–1876-05-16. Transp. till Sveaborgs fästningsbataljon 1874-12-25. Major 1876-05-16. Transp. till Viborgs fästningsinfanteribataljon s. å. 27/11 och till 12. reservinfanteribataljonen 1879-02-21. Överstelöjtnant 1880-07-05. RRS:tAO3kl 1884-09-25. Transp. till 10. reservinfanteri, sedan Warschau fästningsinfanteribataljon 1885-03-10. RRS:tStO2kl 1888-04-28. Överstes avsked 1890-06-14. RRS:tVIO4kl m ros s. å. 4/10. Död 1896-12-31 i S:t Andrese socken. Gift 1859-03-23 i Fredrikshamn med Amalia Joselin, född 1834-10-15 i Fredrikshamn, död 1876-02-03 i Helsingfors, dotter av handlanden Johan Jeremias Joselin och Anna Mury.

Barn:

 • Aina Fatilia, född 1859-07-10 i Fredrikshamn, död 1879-01-26 i Viborg. Gift 1875-10-21 i Helsingfors med översten Bernt Fritiof von Hertzen i hans 1:a gifte (gift 2:o 1880-01-20 med Rosa Daniels, född 1847-11-09), född 1844-09-27, död 1901-11-11 i Helsingfors.
 • Hilja Olga Maria, född 1861-05-24 i Fredrikshamn, död 1927-01-21 i Forssa köping. Gift 1879-09-10 i Viborg med överstelöjtnanten Robert Magnus Lindholm, född 1849-06-26 i Tammerfors, död 1889-04-25 i polen.
 • Onni Ernst Atle Rikard, född 1862. Löjtnant. Se Tab. 29.
 • Ano Naema Olivia, född 1866-12-01 på Sveaborg, död 1933-07-31 på Strömsdals bruk. Gift 1895-12-16 med före detta äldre lantmäteriingenjören, sedan kassören vid Strömsdals bruk Johan Gustaf Björksten, född 1865-10-01 i S:t Michel.
 • Anna Alina, född 1868-10-13 på Sveaborg. Gift 1893-05-14 i Jääskis socken med översten Kurt Emil Johan Westling, född 1864-11-21.
 • Rakas Alma Gertrud, född 1870-10-28 på Sveaborg. Gift 1892-01-20 i Viborg med kaptenen Viktor Kosminskij, född 1862-12-23, död 1901-01-16 i Viborg.
 • Veli Fridolf, född 1872-12-05 på Sveaborg, död 1875-08-26 i Hausjärvi socken.
 • Inez Ingeborg, född 1874-10-07 i Helsingfors. Massös. Död ogift 1918-05-10.

TAB 29

Onni Ernst Atle Rikard (son av Fabian Rikard Vilhelm, Tab. 28), född 1862-12-17 i Fredrikshamn. Kadett därst. 1878-08-10. Underlöjtnant vid 3. gardes- och grenadjärartilleribrigaden 1885-08-19, med tur från 1884-08-26. Löjtnant 1888-12-09. Disponent för Kuokkastenkoski järnverk i Nurmes' socken med uppsikt jämväl över Pankakoski järnverk i Pielisjärvi socken 1889-04-01. Placerad på fältfotartilleriets depot s. å. 29/5 och på finska militärens reserv s. å. 5/6. Avsked ur militärtjänsten 1890-12-04 och från nämnda disponentbefattning 1897-05-12. Anställd hos bol. Bröder Nobel 1897 först som kontorschef vid avdelningen i Baku, sedan i Rostov vid Don. Avsked. Chef för Brändö skyddskår 1922-04-01–1925-02-01. Ordförande i Brändö kommunalnämnd 1922–1930. Äg. hus i Brändö villastad vid Helsingfors. Gift 1889-09-08 i Viborg med Alexandra Berg, född 1868-07-14 i sistnämnda stad, död 1930-08-10 i Brändö villastad, dotter av brukspatronen Alexander Valdemar Berg och Alexandra Petrov.

Barn:

 • Harry Ernst Alexander, född 1890-09-01 på Kuokkastenkoski bruk. Affärsman. Kontrollör vid Cellulosaföreningen i Helsingfors. Gift 1911-09-30 i Helsingfors med Hilma Pirhonen, född 1889-02-09 i Kides' socken, dotter av jordbrukaren Matts Pirhonen och Anna Catharina N. N.
 • Daisy Mary, född 1892-12-11 på Kuokkastenkoski bruk. Död 1898-10-22, i Baku.

TAB 30

Axel Gabriel Vilhelm (son av Johan Vilhelm, Tab. 27), född 1837-03-22 i Pieksämäki socken. Student i Helsingfors 1859-09-21. Extra ordinarie kammarskrivare i senatens för Finland ekonomidepartement 1863-02-10. Kammarskrivare i senatens finansdepartement 1864-09-28. Tillika andre kamrerare i direktionen för finska civilstatens änke- och pupillkassa 1868-01-10–1876. Kanslist i senatens civilexpedition 1870-05-24. Andre kammarförvant i senatens militieexpedition 1874-04-08. Förste kammarförvant därst. 1877-05-09. Kamrerare 1882-02-17. RRS:tStO2kl 1886-03-29. Död 1891-03-28 i Helsingfors. Gift där 1871-05-27 med Fanny Sofia Törnegren, född 1852-11-11, död 1874-06-11 i Helsingfors, dotter av professorn vid universitetet i Helsingfors Carl Vilhelm Törnegren och Ottilia Sofia Wärnhielm, nr 2179.

Barn:

 • Sigrid Irene, född 1872-03-20, i Helsingfors, död där 1897-10-28. Gift 1896-08-26 med tullinspektören i Helsingfors, kollegieassessorn Harry Timoteus Hintze i hans 1:a gifte, född 1863.

TAB 31

Aron Olof Vilhelm (son av Johan Vilhelm, Tab. 27), född 1839-07-29 i Pieksämäki socken. Underofficer i rysk tjänst. Avsked. Därefter kofferdikapten. Död 1895-10-18 på Atlantiska havet. Gift 1868-06-14 i Viborg med Emilia Florentina Amalia Bedau, född 1847, död 1878-08-15 i Jyväskylä, dotter av bagarmästaren Fredrik Bedau och Ulrika Backström.

Barn:

 • Erhard Viktor Vilhelm, född 1869-03-14 i Viborg. Student i Helsingfors 1889-05-29. Förvaltare av Pankakoski järnbruk i Pielisjärvi socken 1895. Avgick från denna befattning 1900.
 • Verner Vilhelm Alexander, född 1873-10-21 i Fredrikshamn. Affärsman. Död ogift 1897-06-14 på Pankakoski järnbruk.

TAB 32

Jakob Pontus (son av Gustaf Vilhelm, Tab. 22), född 1791-06-14. Kornett. Avsked. Kronolänsman i Kristina socken. Död där 1819-12-31. Gift 1818-06-23 med Ebba Fredrika Silvan i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1831-02-08 med fanjunkaren Henrik Gustaf Gummerus), född 1795, död 1838-11-24, dotter av kommissionslantmätaren Herman Fredrik Silvan och Margareta Catharina Tapenius.

Barn:

 • Maria Fredrika, född 1819-05-16, död 1851-08-28 i Mäntyharju socken. Gift 1845-08-26 med kyrkoherden i Rautus Anders Gustaf Hahl i hans 1:a gifte, född 1818-01-25 i Heinola, död 1882-10-14 i S:t Andreæ socken.

TAB 33

Gustaf Jakob (son av Jakob Pontus, Tab. 2), född 1702-12-20. Volontär vid Savolaks' infanteriregemente 1719. Bevistade finska kriget 1741 och 1742. Sekundfänrik vid nämnda regemente 1742-04-14. Premiärfänrik därst. 1756-10-14. Löjtnant 1757-12-06. Kaptens avsked 1766-12-10. Död 1780-09-13 på Alahovi gård i Jorois' socken. Gift 1746-04-01 på Pääkkölä i Hankasalmi socken med Lovisa von Brandenburg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Isak Tigerstedt, född 1683, död 1742), född 1708-06-03, död 1787-12-23 på Alahovi, dotter av översten Georg Fredrik von Brandenburg, av en adlad men ej introd. ätt, och hans 2:a fru Elisabet Aminoff.

Barn:

 • Jakob Vilhelm, född 1744. Löjtnant. Död 1810. Se Tab. 34.
 • Lovisa Margareta, född 1747-06-24, död 1835-01-30 i Jorois' socken. Gift 1770-04-16 med sergeanten Henrik Sebastian Weber, född 1741-03-19 i S:t Michels socken, död 1809-02-13.

TAB 34

Jakob Vilhelm (son av Gustaf Jakob, Tab. 33), född 1744-12-08 Vehmaiskylä Furir vid artilleriet 1762-05-10. Transp. till Savolaks' infanteri regemente 1766-03-23. Förare därst. 1772-12-30. Sergeant 1778-06-30. Fänrik därst. 1788-06-21. Löjtnants avsked 1798-08-27. Död 1810-08-16 i Jokkas' socken. Gift 1786-04-16 med Beata Magdalena von Cräutlein, född 1760-07-07, död 1839-07-08 i Lovisa, dotter av löjtnanten Gustaf Pontus von Cräutlein, av en adlad men ej introd. ätt, och Maria Christina Lechlin.

Barn:

 • Gustaf Jakob, född 1787-06-15 i Jokkas' socken, liksom syskonen, död 1789.
 • Carl Gustaf, född 1789-06-21. Lantbrukare. Död ogift 1836-04-29 i Vesilaks' socken.
 • Adolf Vilhelm, född 1793-02-25. Underofficerskorpral vid 1. finska infanteriregementet 1812-10-20. Porte-épéefänriks avsked 1826. Skrivbiträde vid Lovisa tullkammare. Extra ordinarie kontorsskrivare därst. 1832-07-13. Uppsyningsman vid Hangö tullbevakningsplats 1833-01-30. Transp. till Pörtö tullbevakningsplats 1842-04-12. Avsked 1846-06-00. Död ogift 1865-10-21 i Lovisa.
 • Conrad August, född 1795-03-22. Bokhållare vid strömrensningskåren. Bruksinspektor. Död barnlös 1847-01-20 i Kaavi socken. Gift 1828-02-03 i Kauvatsa med Erika Maria von Dellwig, född 1804-12-29, dotter av kaptenen Peter von Dellwig och Christina Sofia Willberg.
 • Lovisa Maria, född 1797-03-10, död 1798-07-21 i Jokkas' socken.
 • Lovisa Magdalena, född 1799-09-25, död 1877-06-12. Gift 1818-05-05 med överstelöjtnanten Sebastian Ferdinand von Schantz, född 1786, död 1838.
 • Johan Ludvig, född 1802-08-24, död 1823-12-13.

TAB 35

Erik Vilhelm (son av Jakob Pontus, Tab. 2), född 1706-04-04. Volontär vid Savolaks' regemente 1719. Korpral därst. 1723. Rustmästare 1724. Furir 1725. Förare 1726. Sergeant 1727. Adjutant 1740-04-01. Fänrik 1741-08-07. Stabskapten 1753-05-03. Död 1755-03-08. Han blev fången hos ryssarna vid Villmanstrand den 1741-08-23, ur vilken fångenskap han återkom 1743. Gift 1728-10-15 i Jorois' socken med Anna Elisabet von Heideman, född 1710, död 1783-12-18 i Maaninka socken, dotter av kaptenlöjtnanten vid Nylands regemente Gustaf Vilhelm von Heideman.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1730-02-07, död 1802-01-28. Gift 1753-09-01 med löjtnanten vid Savolaks' regemente Johan Conrad Weber, född 1723-08-03, död 1788-01-18 i S:t Michel.
 • Jakob Pontus, född 1731. Löjtnant. Död 1792. Se Tab. 36.
 • Magnus Fredrik, född 1733-05-06, död s. å. 12/10.
 • Hedvig Christina, född 1734-10-27. Gift 1758-12-30 med sin systers svåger, kaptenen vid Savolaks' infanteriregemente Herman Vollrath Weber, född 1734-10-16, död 1813-07-30 i Pielavesi socken.
 • Elsa Margareta, född 1736-12-15. Gift 1:o med regementsfältskären vid Savolaks' infanteriregemente Mårten Fredrik Markau, född 1725-02-07 i Karlskrona, död 1777-03-03. Gift 2:o med löjtnanten N. N. Deutsch.
 • Johanna Juliana, född 1739-01-12, död 1805-03-09 Tuppurala Gift 1767-11-01 med majoren vid karelska skvadronen Sven Christoffer Dunker, i hans 2:a gifte, född 1734-01-12, död 1811-05-29 på Tuppurla.
 • Erik Vilhelm, född 1741, död 1742 och begraven s. å. 15/5, i Asikkala socken.
 • Erik Vilhelm, född 1744-03-04. Korpral vid Savolaks' infanteriregemente 1770-12-02. Rustmästare därst. 1783-08-29. Förare 1788-06-21. Död ogift 1800-02-16 i Maaninka socken.

TAB 36

Jakob Pontus (son av Erik Vilhelm, tab. 35), född 1731-03-15. Volontär vid Savolaks' infanteriregemente 1735. Rustmästare därst. 1750-09-24. Sergeant 1764-09-06. Fänrik s. å. 20/12. Löjtnant 1771-06-05. Död 1792-02-19 Fagernäs Gift 1766-11-25 med Helena Elisabet Argillander, född 1743-04-17, dotter av Henrik Argillander och Anna Elisabet Mörk.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1767, död änka. Gift med 1798-02-15 kapellanen död Puumala socken, vice pastorn Jonatan Melartin, född 1764-12-12, död 1809-11-26.
 • Pontus Vilhelm, född 1768-12-16, död s. å. 20/12.
 • Henrik Conrad, född 1769. Major. Död 1823. Se Tab. 37
 • Hedvig Margareta, född 1772-04-02, död ogift 1802-05-08 på Fagernäs.
 • Carl Gustaf, född 1774. Statsråd. Död 1855. Se Tab. 47.
 • Helena Augusta, född 1776-08-30, död 1834-07-11 i Kuopio. Gift 1:o 1800-06-24 på Fagernäs med vice landskamreraren i Kuopio län, assessorn Gustaf Ernst Forstén, född 1773-12-03, död 1808-01-16 i Kuopio. Gift 2:o 1814-04-17 i Kuopio med kaptenen Gustaf Fredrik Charpentier, född 1773, död 1841.
 • Jakob Johan, född 1781. Major. Död 1824. Se Tab. 48
 • Agata Johanna, född 1783-08-13, död ogift 1860-05-22 i Kuopio.
 • Fredrika Sofia, född 1786-04-11, död ogift 1874-09-23 på Fagernäs.

TAB 37

Henrik Conrad (son av Jakob Pontus, Tab. 36), född 1769-11-19 i Kuopio socken. Volontär vid karelska jägarkåren 1786-03-17. Adjutant därst. 1789-03-17. Bevistade kriget i Finland 1789 och 1790. Löjtnant 1791-06-28. Kompaniofficer vid Karlberg 1799 och vid Haapaniemi 1801. Stabskapten vid nämnda kår 1807-12-08. Bevistade finska kriget 1808 och 1809. Kapten i armén 1808-12-08. Kommenderad till fortifikationen 1809. Majors avsked ur svensk tjänst 1810-05-15. Kapten vid 2. finska jägare-, sedan infanteriregementet 1812-10-16. Major vid Kuopio bataljon av nämnda regemente 1817-12-19. RRS:tVIO4kl 1819-09-11. Död 1823-10-14, i Kuopio. Gift 1806-12-11 i Jorois' socken med Maria Juliana Brusin, född 1787, död 1821-03-08 Virta

Barn:

 • August Vilhelm, född 1807. Generalmajor. Död 1875. Se Tab. 38.
 • Conrad Reinhold, född 1810-01-02, död 1811-09-26.
 • Carl Johan, född 1812. Överste. Död 1881. Se Tab. 45
 • Vivika, född 1813-08-12, död 1888-04-05 i Kerimäki socken. Gift 1836-06-24 i Kuopio med kyrkoherden i Kerimäki, prosten Gabriel Alopæus, född 1802-12-17, död 1876-05-06.
 • Agata Sofia, född 1816-10-08, död ogift 1873-07-08.
 • Marie Lovisa, född 1818-04-13 på Virta. Föreståndarinna för en 1846 grundad privat folkskola för flickor i Kuopio. Död 1893-02-08 i Kristinestad. Gift 1848-08-03 med kyrkoherden i Ruskeala socken Anders Johan Kiljander i hans 2:a gifte, född 1809-12-21 i Kaavi socken, död 1871-11-02.
 • Alexander Adolf född 1821-01-30, död s. å. 5/3.

TAB 38

August Vilhelm (son av Henrik Conrad, Tab. 37), född 1807-09-18. Sergeant vid finska jägarregementet 1823-06-26. Fänrik vid 5. finska skarpskyttebataljonen 1827-06-04. Transp. till 45., ryska, jägarregementet 1828-12-08. Underlöjtnant därst. 1829-03-27. Transp. till 1. sjöregementet 1831-06-29. Bevistade fälttåget i Polen 1831 och 1832. Erhöll utmärkelsetecknet Virtuti militari 4kl. Transp. till prins Vilhelms av Preussen infanteriregemente 1833-10-20. Löjtnant därst. 1834-03-02. Stabskapten 1837-12-18. Kapten 1841-02-09. Major 1845-11-05. Bevistade ungerska fälttåget 1848 och 1849. RRS:tAO3kl 1850-04-10. Chef för 5. reservbataljonen av sistnämnda regemente 1854-01-14 och för regementets 7. reservbataljon Södra å. 13/9. Kommendör för 4., Kuopio, finska indelta skarpskyttebataljon s. å. 15/12. Överstelöjtnant s. å. 19/12. Överste 1855-09-04 för utmärkelse vid tillbakaslående av de förenade franska och engelska flottornas anfall mot Fredrikshamn. RRS:tVIO4kl m ros 1857-10-04, och S:tStO2kl 1860-01-28. RRS:t StO2kl med kejs. Kr. 1863-01-19. Kommendör för 3. donska infanteriregementet s. å. 29/11. RRS:tAO2kl m sv 1865-04-07 och S:tVIO3kl 1868-08-29. Generalmajor av infanteriet 1869-10-01. Adjoint hos chefen för 4. infanteridivisionen s. å. 19/12. Entledigad därifrån och placerad på arméinfanteriet och depottrupperna 1872-02-23. Död 1875-01-23 i Voronesj. Gift 1843-11-04 i Zamosc i Polen med Maria Samborsky, född 1823-11-04 i Warschau, död 1899-12-01 i Voronesj, dotter av prästen vid grekisk-ryska katedralen i Zamosc Nikolaus Samborsky.

Barn:

 • Nikolai, född 1844-08-22 i Volhynien. Kadett i Fredrikshamn 1856-09-26. Löjtnant vid petersburgska, konung Vilhelm III:s, grenadjärregemente 1864-06-04. Stabskapten därst. 1867-04-28. Transp. till 3., donska. Infanteriregementet s. å. 2/5, till 16. skarpskyttebalaljonen 1869-10-18 och till 76. reservinfanteribataljonen 1870-10-24. Kapten vid sistnämnda regemente 1873-01-11. Transp. till 141. Mosjaiska infanteriregementet 1874-11-05. Major därst. 1877-01-21. Var under turkiska kriget 1877 och 1878 kommenderad i Ismail i Rumänien. RRS:tStO3kl 1880-03-31. Överstelöjtnant 1884-05-18. RRS:tAO3kl s. d. och S:tStO2kl 1888-03-09. RRS:tAO2kl 1892-03-14. Överste och kommendör för 12. turkestanska linjebataljonen s. å. 25/7. Död barnlös 1893-08-07 i Samarkandidat. Gift 1871-10-08 i Krementsjug med Nadesjda Staritzskij, född 1848-06-02 i Poltava, död där 1903-09-14, dotter av godsägaren Ivan Staritzskij.
 • Nadesjda, född 1846-05-04 i tjernigovska guvernementet, död s. å. 12/8 i vitebska guvernementet.
 • Catharina, född 1847-10-23 i Mogilev, död 1873-05-13 i guvrn. Kursk. Gift 1867-09-29 med godsägaren Vladimir Oranovskij i hans 1:a gifte, född 1835-12-01.
 • Alexander, född 1849-08-18 i vitebska guvernementet, död 1851-09-26 i Vilna.
 • Eugenia, född 1852-10-03, död 1892-12-04 i Voronesj. Gift 1875-02-26 med sin svåger godsägaren Vladimir Oranovskij i hans 2:a gifte, född 1835-12-01.
 • Modest, född 1853-08-05 i guvernementet Vilna, död 1854-09-06 i S:t Petersburg.
 • Jador, född 1855. Generallöjtnant. Död 1917. Se Tab. 39
 • Nadesjda, född 1857-01-16. Lärarinna vid fruntimmersgymnasiet i Voronesj. Död ogift 1916-02-26.
 • Paraskesa, född 1859 i Kuopio, död där s. å.
 • Maria, född 1860-03-19. Lärarinna vid fruntimmersgymnasiet i Voronesj. Föreståndarinna för fruntimmersgymnasiet i Vorontzov-Alexandrovsk i guvernementet Stavropol. Gift 1889-05-01 i Voronesj med ryttmästaren vid gränsbevakningskåren Demetrius Sjtepetov.
 • Vladimir, född 1861. Generalmajor. Död 1915. Se Tab. 40
 • Alexander, född 1863. Generalmajor. Död 1930. Se Tab. 41
 • Olga, född 1864-04-00 i guvernementet Vilna, död s. m.

TAB 39

Jador (son av August Vilhelm, Tab. 38), född 1855-11-19 i Kuopio. Elev vid polotzska militärgymnasiet, junkare vid nikolajevska ingenjörläroverket 1874-09-12. Porte-épéejunkare därst. Underlöjtnant vid 1. kaukasiska, storfursten Nikolai Nikolajevitj, sappörbataljon 1877-07-05. Bevistade turkiska fälttåget 1877 och 1878. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1878-01-24 och S:tStO3kl m sv o ros s. å. 24/4. Erhöll jämväl den till minne av kriget instiftade medaljen. Löjtnant 1878-09-14. RRS:tAO 3kl m sv o ros 1881-12-23. Stabskapten 1884-08-28. Efter avslutad kurs vid nikolajevska ingenjörsakademien transp. till krigsingenjörkåren 1885-07-17. Kapten 1887-09-11. RRS:tStO2kl 1890-09-11. Överstelöjtnant 1893-09-11. RRS:tAO2kl 1895-07-07. Överste 1897-04-25. RRS:tVIO4kl 1901-01-14. Chef för 1. privisljanska ingenjördistansen s. å. 13/4. RRS:tVIO3kl 1903-12-09. Generalmajor och ingenjörchef i fästningen Ivangorod 1908-12-29. Ingenjörchef i fästningen Novogeorgievsk 1911-01-13. RRS:tStO1kl 1912-12-19. Inspektör för ingenjörväsendet i turkestanska militärdistriktet 1913-01-15. RRS:tVIO4kl m ros 1914-10-05. Generallöjtnants avsked. Död 1917-07-22. Gift 1890-07-16 i Pjatigorsk i Terska området med Olga Froloff, född 1871-01-13 i Jekaterinodar, dotter av underlöjtnanten Constantin Froloff och Vilhelmina Carger.

Barn:

 • Constantin, född 1891-05-05 i Kars. Junkare vid mikailovska artilleriläroverket. Underlöjtnant vid 2. artilleribrigaden 1912-08-19 med tur från 1910-08-19. Transp. till 1. turkestanska skarpskytteartilleridivisionen 1913-12-22. Löjtnant 1914-09-19. Bevistade världskriget 1914 och följande åren. RRS:tAO3kl m sv o ros 1915. Transp. till 2. turkestanska skarpskytteartilleridivisionen. Stabskapten 1916-04-26 med tur från 1915-09-07. Kapten 1916-11-03. Stadfäst RRS:tStO3kl m sv o ros s. å. 12/11. Stadfäst RRS:t AO4kl med påskrift: för tapperhet s. å. 19/11. RRS:tStO2kl m sv och S:tAO2kl m sv. Stadfäst RRS:tVlO4kl m sv o ros 1917-04-15. Överste.
 • Maria, född 1892-08-11 i Kars, död 1893-05-30 i Warschau.
 • Nikolai, född 1894-05-14 i Warschau. Student vid militärmedicinska akademien i Petrograd. Läkare.
 • Olga, född 1896-03-19 i Warschau. Barmhärtighetssyster. Död ogift 1921.

TAB 40

Vladimir (son av August Vilhelm, Tab. 38), född 1861-11-17 i Kuopio. Elev vid voronesjska militärgymnasiet. Junkare vid konstantinovska militärläroverket 1879-08-06. Porte-épéejunkare därst. Fänrik vid ivangorodska fästningsartilleriet 1881-08-20. Underlöjtnant därst. 1884-08-13 med tur från 1881-08-20. Löjtnant 1885-12-13. Transp. till 3. reservartilleribrigaden 1886-07-13. RRS:tStO3kl s. å. 11/9. Anställd vid distriktsartilleriförråden i petersburgska militärdistriktet s. å. RRS:tStO2kl 1895-03-27. Kapten 1897-07-26. RRS:tAO2kl 1899-12-18. Transp. till huvudartilleristyrelsen 1902-06-05. Överstelöjtnant 1904-09-11. RRS:tVIO4kl s. å. 7/11. Adjoint hos chefen för Ochta fabrik för sprängämnen 1914-01-13. Generalmajor s. å. Död 1915-10-03. Gift 1890-01-20 i Smolensk med Maria Gavrilovitj, född 1868-07-01 i Mogilev, död 1921-12-15, dotter av kaptenen Arkadii Gavrilovitj och Julia Tregubow.

Barn:

 • Xenia, född 1890-10-22, i Moskva.

TAB 41

Alexander (son av August Vilhelm, Tab. 38), född 1863-07-25 i Kuopio. Elev vid voronesjska militärgymnasiet. Junkare vid konstantinovska militärläroverket 1880-08-12. Underlöjtnant vid putivelska infanteriregementet 1882-08-19. Löjtnant 1887-06-13 med tur från 1886-08-19. Transp. till 1. kaukasiska, storfursten Nikolai Nikolajevitj' sappörbataljon 1887-11-15 och till Sveaborgs fästningsminkompani 1892-09-12. Efter vid militärjuridiska akademien avslutad kurs stabskapten 1895-06-01. Kandidat vid distriktsdomstolen i Warschau militärdistrikt 1896-06-18. Kapten 1897-04-25. Transp. till distriktsintendentsstyrelsen i petersburgska militärdistriktet som t. f. stabsofficer för särskilda uppdrag, med placering på ingenjörtrupperna 1898-01-29. Ledamotssuppleant i krigsdomstolen i petersburgska militärdistriktet med transport till militära domstolsväsendet s. å. 16/7. RRS:tStO3kl 1899-12-18. T. f. byråchef vid huvudkrigsdomstolsstyrelsen 1900-04-07. Konfirm. i denna befattning 1901-01-14. Överstelöjtnant s. d. Adjoint hos militärprokuratorn i petersburgska militärdistriktet 1902-01-18. RRS:tAO3kl 1903-12-19. Överste 1904-12-19. Militäråklagare i nämnda distrikt 1906-06-21. RRS:tStO2kl 1907-12-19. Militärdomare i kievska militärdistriktet 1912-11-13. Generalmajor s. å. 19/12. Militärdomare i petersburgska militärdistriktet 1913-10-26. RRS:tVIO3kl s. å. 19/12. S:tStO1kl och S:tAO1kl 1915-04-08. RRS:tVIO3kl m sv s. å. RRS:tVIO2kl 1915-06-19. Militärprokurator i petersburgska militärdistriktet. Död 1930-09-30 i Reval. Gift 1890-07-23 i Udelnaja med Eugenia Charlotta Blom, född 1864-04-07 i Kuopio, dotter av stationsinspektoren vid stats järnvägarna i Finland, majoren Viktor Blom och Olga von Koberwein.

Barn:

 • Georg, född 1891-08-14 i Oserki. Junkare vid paulovska militäriäroverket. Underlöjtnant vid 28. petrovska infanteriregementet 1913-08-19 med tur från 1912-08-19. Transp. till livgardets 2. tsarskojeseljska skarpskytteregemente. Bevistade världskriget 1914 och följande åren. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet och S:tVIO4kl m sv o ros. RRS:tAO3kl m sv o ros 1915. Svårt blesserad 1916-07-30. Löjtnant s. d. med tur från 1915-08-01. Stabskapten 1917-01-10 med tur från 1916-02-01. Stadfäst RRS:tGO4kl, för utmärkelse och tapperhet 1917-03-17. Kapten s. å. 25/5. Överste. Gift 1918 med grevinnan Olga Vladimirovna Tiesenhausen, från vilken han blev skild.
 • Natalia, född 1897-01-28 i Warschau. Bevistade såsom barmhärtighetssyster världskriget 1914 och följande åren. SM i S:tAO:s band 1916-05-01,. Gift 1:o med före detta gardeskaptenen Ivan Saposjnikov, från vilken hon 1920 blev skild. Gift 2:o 1925-10-18 i Reval med friherre Gunther von Saiza, född 1890-11-04.
 • Olga, född 1902-05-04 i S:t Petersburg, död där 1903-01-08.
 • Alexander, född 1904-01-27 i S:t Petersburg. Student.
 • Olga, född 1907-09-27. Gift 1930-08-21 i Helsingfors med före detta gardeslöjtnanten Mikael Tigerstedt, född 1899.

TAB 42

Oleg (son av Alexander, Tab. 41), född 1893-07-09 i Sjuvalovo, Pargala. Junkare vid mikailovska artilleriläroverket. Underlöjtnant vid novogeorgievska fästningsartilleriet 1914-07-25 med tur från 1912-08-19. Bevistade världskriget 1914 och följande åren. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1916-06-03. Löjtnant. Kapten. Gift 1920-05-09 med Maria Alexandrovna Simin, född 1897-04-29.

Barn:

 • Marina, född 1927-10-01.

TAB 43

Igor (son av Alexander, Tab. 41), född 1895-08-20 i S:t Petersburg. Student vid kommunikationsinstitutet därst. Trafikingenjör. Gift med Clara Serafino.

Barn:

 • Ia, född 1923.
 • Georg, född 1926.

TAB 44

Wadim (son av Alexander, Tab. 41), född 1900-04-09 i S:t Petersburg. Fänrik vid ryska gardesartilleriet. Reservlöjtnant i finska armén 1920. Banktjänsteman i Paris. Gift 1926-04-29 med Dolly Elisabet Ståhlberg, född 1906-06-05, dotter av civilingenjören Kari Emil Ståhlberg och Sonja Gerasimov-Dukovski.

Barn:

 • Conrad Alexander, född 1927-07-19.

TAB 45

Carl Johan (son av Henrik Conrad, Tab. 37), född 1812-06-16 i Kuopio socken. Kadett i Fredrikshamn 1827-07-20. Fänrik vid artilleriet 1833-03-08. Transp. till tifliska jägarregementet s. å. 22/7. Underlöjtnant därst. 1836-04-10. Bevistade fälttågen i Kaukasien 1837–1839. Löjtnant 1839-03-18. RRS:tStO3kl s. å. 13/11. Transp. till 2. kadettkåren med underlöjtnants grad 1841-06-10. Löjtnant därst. 1842-04-08. Stabskapten 1850-09-03. Kapten vid arméinfanteriet 1851-03-15. Polismästareadjoint i Helsingfors s. å. 10/4. Major i armén och polismästare i Helsingfors 1852-12-05. RRS:tAO3kl 1854-03-18. Överstelöjtnant i armén 1856-04-18. RRS:tVIO4kl m ros 1858-10-04, och S:tStO2kl 1862-04-29. Erhöll utmärkelsetecknet för tjänstgöring i Kaukasien. Överstes avsked och avsked från polismästarebefattningen 1867-05-22. Död 1881-09-10 i Helsingfors. Gift där 1840-09-17 med sin kusin Hilda Maria Tawaststjerna, född 1817-05-10, död 1901-05-15 i Helsingfors, dotter av majoren Jakob Johan Tawaststjerna och Magdalena Christina Caijrænius.

Barn:

 • Carl Vilhelm, född 1841-10-13 i Kuopio, död 1842-07-14 i S:t Petersburg.
 • Hilda Maria, född 1842-12-23 i S:t Petersburg, död ogift 1883-03-16 i Helsingfors.
 • Julia, född 1844-01-11 i S:t Petersburg, död 1929-12-22 i Helsingfors. Gift 1866-05-18 i sistnämnda stad med överdirektören för allmänna revisionsrätten i Finland Knut Alfred Stadius, född 1840-01-13 i Sordavala, död 1900-09-10 i Helsingfors.
 • Carl Onni, född 1846-03-15 i S:t Petersburg, död 1849-02-27.
 • Hilja Sula, född 1848-02-10 i S:t Petersburg. Föreståndarinna för privat fruntimmersskola i Helsingfors, som upphörde 1900-05-31. Död ogift 1924-01-14 i Åbo.
 • Aina Helena, född 1849-11-09 i S:t Petersburg. Gift 1881-08-27 i Helsingfors med filosofie kandidat Fredrik Vilhelm Woldstedt, född 1847, död 1884-08-21 i S:t Petersburg.
 • Onni Rikard Mauritz, född 1851-10-30 i Helsingfors. Kadett i Fredrikshamn 1866-07-14. Avgick utan avslutad kurs 1873-07-05. Telegrafist av 3. kl. vid telegrafstationen i Voronesj. Transp. till Helsingfors centralstation 1888-02-13. Guvernementssekreterare s. å. 29/6 med tur från 1887-10-26. Transp. till Nystads kontroll- och gränsstation 1888-08-23 och därefter till Kexholms station. Yngre kontrollör på extra stat vid accisverket i Ryssland med stationsort i staden Mlawa i polotzka guvernementet 1889-03-28. Död 1894-11-26 i Voronesj.
 • Henrik Johan August, född 1856. Redaktör. Se Tab. 46.

TAB 46

Henrik Johan August (son av Carl Johan, Tab. 45), född 1856-03-31 i Helsingfors. Lekmannapredikant, sedan anställd vid tidningen Åbo Underrättelser. Redaktör därst. Gift 1899-11-28 med Ingeborg Elise Christensen, född 1869-09-26 i Norge.

Barn:

 • Carl Fritiof, född 1900-12-31 i Fredrikshald i Norge. Handelskontorist. FFrkrMM m sp. Affärsman i Helsingfors. Gift där 1929-03-09 med Dagmar Regina Rantanen (Strandman), född 1901-03-26 i Lahtis.
 • Ingeborg Maria Teresia, född 1903-01-13 i Tromsö. Gift 1924-05-21 i Åbo med diplomingenjören friherre Kenneth Alexander Wrede af Elimä, nr 44, född 1898.
 • Saima Hedvig Eleonora, född 1904-10-14 i Tromsö. Gift 1928-12-26 i Åbo med diplomingenjören Bror Arvid Carlstedt, född 1903-06-09.

TAB 47

Carl Gustaf (son av Jakob Pontus, Tab. 36), född 1774-07-07 i Kuopio socken. Volontär vid Savolaks' infanteriregemente 1783-02-01. Korpral därst. 1785. Kadett vid Haapaniemi 1791-10-01–1796. Sergeant vid nämnda regemente 1791-10-20 (1792-01-15). Fänrik vid Rautalampi bataljon av Tavastehus regemente 1796-07-03. Adjutant och informationsofficer i topografi vid krigsakademien å Karlberg 1797-07-10–1805-04-23. Transp. till Savolaks' lätta infanteriregemente 1798-05-26. Sekundlöjtnant vid livregementets värvade nfanteri 1799-06-03. Löjtnant därst. 1801-12-07. Kapten i armén 1805-03-01. Informationsofficer och adjutant vid fältmätningskåren s. å. 23/4. LKrVA 1808-03-07. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén s. å. 20/12. Överflyttade till Finland 1810-01-00. Avsked ur svensk tjänst s. å. 15/12. Kapten vid finska arméns generalstab och informationsofficer vid finska undervisningsskarpskyttebataljonen 1823-02-13. RRS:tAO3kl 1826-07-20. Major vid finska militären 1828-03-17. Överstelöjtnants avsked s. å. 24/11. T. f. överdirektör vid generallantmäterikontoret i Finland 1828-12-03. Tillika ledamot av direktionen för strömrensnings- och kanalarbetena i Finland 1829–1847. Överdirektör vid generallantmäterikontoret 1832-11-20. RRS:tVIO4kl 1836-01-12. LFVS 1841-11-08. Avsked 1843-05-17. Statsråds titel 1847-08-25. Död 1855-04-11 i Åbo. Gift 1:o 1802-12-12 med Anna Sofia Steinholtz i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen vid svenska örlogsflottan Carl Bernhard Pehrmand, född 1761, levde 1796), född 1776-05-00 i Stockholm, död 1831-08-31 i Helsingfors, dotter av hovauditören Johan Steinholtz. Gift 2:o 1836-09-18 på Strömsgård med Hedvig Christina Wahlberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handlanden i Helsingfors Carl Siercken, död 1834-11-22), född 1789, död 1854-03-05 i Helsingfors, dotter av överstelöjtnanten Olof Niklas Wahlberg och Maria Elisabet Forsselius.

Barn:

 • 1. Helena Augustina, född 1804-08-30 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1884-04-30 i Helsingfors. Gift 1835-01-16 i sistnämnda stad med kyrkoherden i Lappajärvi, prosten Jakob Fellman, född 1795-03-25 i Rovaniemi socken, död 1875-03-08 i Lappajärvi prästgård.
 • 1. Gustaf Vilhelm, född 1808-05-09 och död s. å. 1/6 i Stockholm.

TAB 48

Jakob Johan (son av Jakob Pontus, Tab. 36), född 1781-08-12 Wenäjänsaari Volontär vid Savolaks' infanteriregemente 1796. Kadett vid Haapaniemi s. å. 1/9–1800-07-14. Fänrik vid Björneborgs regemente 1800-06-07. Transp. till Savolaks' lätta infanteriregemente 1802-06-28. T. f. kompanichef vid Karlbergs krigsakademi 1804-12-20. Informationsofficer därst. 1805-07-11. Löjtnant vid fältmätningsbrigaden s. å. 2/10. Kapten därst. 1809-10-13. Major vid ingenjörkåren 1814-01-19. Bevistade fälttåget mot Norge s. å. RSO 1818-05-20. Lärare vid artilleriinstitutet på Marieberg s. å. 1/10. Lärare i fortifikationsarbetena därst. 1820-01-05. Död 1824-11-19 i Stockholm. Gift 1811-09-17 i Stockholm med Magdalena Christina Caijrænius, född 1792-10-31, död 1857-08-31 i Nyslott, dotter av kyrkoherden Jakob Caijrænius och Ebba Ljungberg. Hon överflyttade efter mannens död med sina barn till Finland.

Barn:

 • Johanna Helena Lovisa, född 1812-06-24, död 1888-05-15 i Ekenäs. Gift 1833-05-29 i Jomala prästgård med häradshövdingen i Sordavala domsaga Otto Gustaf Stadius, född 1796-07-19, död 1877-02-16 i Ekenäs.
 • Carl Johan, född 1815. Generalmajor. Död 1874. Se Tab. 49
 • Hilda Maria, född 1817-05-10, död 1901-05-15 i Helsingfors. Gift 1840-09-17 med sin kusin översten Carl Johan Tawaststjerna, född 1812, död 1881.
 • Gustaf Hjalmar, född 1818-12-31 i Stockholm. Student i Helsingfors 1835-12-11. Kvartermästare vid 1. finska sjöekipaget 1837-01-08. Junkare därst. 1838-05-19. Midshipman 1839-07-07. Löjtnant 1845-04-27. Kaptenlöjtnants avsked 1848-03-01. Överuppsyningsman på finska tullverkets kustbevakningsångtartyg Suomi s. å. 30/3. Åter i militärtjänst som löjtnant vid 5., S:t Michels, finska indelta skarpskyttebataljon 1854-12-09. Stabskapten därst. 1855-11-23. Kapten 1863-09-19. Majors avsked 1868-06-20. Död barnlös 1878-12-30 Aholahti Gift 1846-07-23 på nämnda egendom med Natalia Fabritius, född 1825-07-04, död 1915-01-24 på Aholahti, dotter av expeditionssekreteraren Abraham Fabritius och Natalia Lovisa Pistolekors.
 • Frans August Teodor, född 1821. Hovråd. Död 1882. Se Tab. 50.
 • Knut Edvard, född 1823. Forstmästare. Död 1869. Se Tab. 54.
 • Fritiof Alarik, född 1824. Generalmajor. Död 1896. Se Tab. 55.

TAB 49

Carl Johan (son av Jakob Johan, Tab. 48), född 1815-12-17 i Stockholm. Yngre underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1835-10-20. Porte-épéefänrik därst. 1836-12-18. Fänrik 1839-01-06. Underlöjtnant 1840-06-17. Löjtnant 1841-09-22. RRS:t AO3kl 1846-01-13. Stabskapten s. å. 20/10. RRS:tAO2kl 1849-12-17. Kapten 1851-04-20. Överstelöjtnant och chef för nämnda bataljons samt finska grenadjärskarpskyttebataljonens reservkompanier 1854-07-07. Kommendör för 5., S:t Michels, finska indelta skarpskyttebataljon s. å. 15/12. RRS:tStO2kl m kejs kr 1859-05-01. Överste 1863-01-27. RRS:tAO2kl m kejs kr 1866-11-00. Generalmajors avsked 1868-04-20. RRS:tVIO4kl m ros s. å. 4/10. Död 1874-04-18 på Paukkula i S:t Michels socken. Gift 1:o 1846-11-17 i Helsingfors med Charlotta Vilhelmina Elisabet Hising, född 1827-04-06 i Helsingfors, död 1857-08-07 Annila statsrådet Carl Gerhard Hising och hans 2:a fru Charlotta Vilhelmina Rotkirch. Gift 2:o 1858-10-18 Ryttylä Gift 3:o 1872-06-23 med Maria Charlotta Schlüter, född 1824-08-09 i S:t Michel, död där 1893-08-05, dotter av majoren Severin Emanuel Schlüter och Johanna Catharina Maselin.

Barn:

 • 1. Hedvig Aline, född 1850-12-13 i Helsingfors, död 1919-05-31. Gift 1:o 1875-01-23 i S:t Michel med yngre ingenjören av 4. klassen vid väg- och vattenkommunikationskåren i Finland Conrad Eneberg, från vilken hon blev skild, född 1847-09-02, död 1883-09-10 i Helsingfors. Gift 2:o 1890-11-17 i Uleåborg med gjutaren Otto Sulin, född 1870-02-17 i Janakkala socken, död 1895-01-26 i Uleåborg. Gift 3:o 1900-05-12 i S:t Michel med sakföraren Johan Alfred Fennander i hans 2:a gifte, född 1851-06-03 i Nyslott.
 • 1. Fanny Helena, född 1852-10-27 i Helsingfors. Folkskollärarinna i nämnda stad. Död ogift 1922-02-14 i Helsingfors.
 • 1. Charlotta, född 1857-07-25 Annila Gift 1899 med majoren vid svenska fortifikationen, ledamoten av byggnadsnämnden i Stockholm, RSO, RNO, Oskar Adolf Busch i hans 2:a gifte (gift 1:o 1877 med Anna Sofia Vilhelmina Kinlgren), född 1844-01-05, i Avesta, död 1916-11-09.
 • 2. Carl August, född 1860-05-13 på Annila. Utexaminerad som arkitekt från Polytekniska institutet i Helsingfors 1883. Idkade därefter skönlitterär verksamhet. Skald. Död barnlös 1898-03-20 i Björneborg. Gift 1891-06-06 i Sundsvall med Augusta Vilhelmina Gabriella Kindstrand i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1900-12-29 i London med baron Raymond de Veldegg, från vilken hon blev skild. Gift 3:o med författaren Paul Harboe, död 1907-03-28 i New York. Gift 4:o 1910 med bokförläggaren i New York Horatio Shafe Kraus), född 1868-09-24 i Stockholm. Skådespelerska. Dotter av tjänstemannen i lantförsvarsdepartementet Kindstrand och Emma Berg.

TAB 50

Frans August Teodor (son av Jakob Johan, Tab. 48), född 1821-04-07 Karlberg. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon först på extra stat 1838-04-24, sedan på stat s. å. 19/11. Porte-épéefänrik därst. 1839-12-23. Fänrik vid prinsens av Preussen infanteriregemente 1841-01-31. Underlöjtnant därst. 1844-04-27. Transp. till finska grenadjärskarpskyttebataljonen 1846-11-11. Löjtnant därst. 1847-09-06. Stabskaptens avsked 1849-03-05. Translator vid befälhavarens över Sveaborgs örlogshamn och krigsguvernörens därst. stab, med guvernementssekreterares värdighet 1850-06-26. Kollegiesekreterare 1853-05-18 med tur från 1852-12-05. Translator vid novozelska tullen 1854-03-17. Förordnad till tjänstgöring vid sjötullen i Kronstadt s. å. 28/5. Äldre skeppsuppsyningsman därst. s. å. 18/11. Titulärråds titel 1856-12-05. Kollegieassessors titel 1859-12-05. Ombudsman för finska handeln i Reval 1866-06-11. Avsked 1874-06-00. Anställd vid S:t petersburgska militärdistriktets intendentsstyrelse s. å. 13/6. Hovråds titel 1876-12-28. RRS:tVIO4kl 1878-10-04. Död 1882-01-24 i S:t Petersburg. Gift 1848-01-16 i Åbo med Sofia Adelaide Jacobsson, född 1824-05-13 i S:t Petersburg, död 1906-07-06, dotter av kanslisten Jakob Johan Jacobsson och Fanny Marix.

Barn:

 • Sofia Augusta, född tvilling 1849-01-25 i Helsingfors, död.
 • Adelaide Charlotta, född tvilling 1849-01-25 i Helsingfors, död.
 • Clara Matilda, född 1850-10-01 i Helsingfors. Musiklärarinna.
 • Jakob Johan August, född 1852. Hovråd. Död 1906. Se Tab. 51.
 • Gregor, född 1853, död s. å. i S:t Petersburg.
 • Alexander, född 1854, död barn.
 • Nikolai, född 1855-07-21 i Kronstadt, död 1857.
 • Carl Nikolai, född 1858-10-07 i Kronstadt. Genomgick kurs vid konservatoriet i S:t Petersburg. Anställd vid överstyrelsen för statsjärnvägarna i Ryssland. Död ogift 1890-01-15.
 • Carl Alarik, född 1862. Journalist. Död 1922. Se Tab. 52.
 • Fanny, född 186(4) i Nikolajev, död barn.
 • Fredrik Vilhelm Ferdinand, född 1866. Statsråd. Död 1924. Se Tab. 53.
 • Fredrik Hjalmar, född 1868-11-07 i Helsingfors. Elev vid infanterijunkarskolan i Vilna 1891 och i S:t Petersburg 1892. Död ogift 1893-02-03 i sistnämnda stad.
 • Pontus Otto Oskar, född 1870-09-19 i Tusby socken. Anställd vid postverket i Ryssland 1889 samt vid överstyrelsen för järnvägarna därst. 1891. Sedan föreståndare för Halila sanatorium i Nykyrka socken i Finland. Affärsman i Helsingfors. Död barnlös 1933-04-02 i Helsingfors. Gift 1902-11-05 med Stefanida Kolesnikoff, född 1882-10-14.

TAB 51

Jakob Johan August (son av Frans August Teodor, Tab. 50), född 1852-07-21 i Nystad. Elev vid tekniska realskolan i Helsingfors. Anställd vid tullverket i Ryssland 1874-11-06. Praktikant vid hamntullen i S:t Petersburg s. å. 11/11. Avsked 1875-06-19. Telegrafist av 1. klass vid Valkeasaari järnvägsstation s. å. 13/12. Avsked 1877-05-03. Telegrafist av 3. klass vid telegrafstationen i Björneborg s. å. 13/6. Transp. till Nystads station 1878-05-14. Telegrafist av 2. klass 1880-09-13. Transp. till Tammerfors telegrafstation 1881-02-09, till Viborgs station 1882-02-09 och till Helsingfors centralstation 1883-11-07. T. f. chef för telegrafstationen i Lovisa 1885-09-09. Kollegieregistrator 1890-10-02 med tur från 1879-10-31. Ord. chef för sistnämnda station 1891-01-13. Guvernementssekreterare 1892-03-11 med tur från 1881-12-31. Kollegiesekreterare 1892-10-17 med tur från 1884-10-31. Titulärråd 1893-06-05 med tur från 1887-10-31. Post- och telegraftjänsteman av 3. klass vid Viborgs telegrafkontor 1897-02-13. Kollegieassessor s. å. 25/6. Transp. till Nystads telegrafkontor 1901. Post- och telegraftjänsteman av 2. klass 1902-04-14. Hovråd 1903-03-14 med tur från 1902-04-14. Avsked. Död 1906-12-04 i Helsingfors. Gift 1873-11-08 i nämnda stad med Aurora Matilda Eklund, född 1854-02-21 i Helsingfors, död 1908-09-17 i Viborg.

Barn:

 • Charlotta Matilda Gerda, född 1874-02-06 i S:t Petersburg. Post- och telegraftjänsteman av 6. klass i Viborg 1899-07-13. Transp. till kontoret i Nystad s. å. 28/9. Avsked. Död 1929-03-30 i Helsingfors och begraven i Borgå. Gift 1899-10-22 i Viborg med hovrådet Ivar Erik Valdemar Blåfield, född 1870, död 1926.
 • Valter Johan Ferdinand, född 1876-04-01 på Valkeasaari, död där s. å. 5/5.
 • Johan Teodor Alarik, född 1877-05-16 på Valkeasaari. Sjöfarande. Har icke avhörts sedan 1895.
 • Carl Uno Bernhard Valfrid, född 1879-04-06 i Nystad. Post- och telegraftjänsteman av 6. klass vid telegrafkontoret i Hangö 1897-06-13. Transp. till Viborg 1898-09-23 och till Nystad 1899-12-07. Post- och telegraftjänsteman av 5. klass 1902-05-14. Avsked 1903-04-09. T. f. chef för Varkaus telegrafkontor 1918. Död 1930-04-20 i Sjundeå socken. Han köpte Lahnus gård i Esbo socken, vilken han sålde 1906, och därefter Storgård i samma socken, som han sålde 1911. Gift 1910-01-02 i Malmö med Any Berta Christenze Cederbergh, från vilken han blev skild, men ånyo 1917-12-18 med henne gift, född 1879-10-19 i Malmö, dotter av growhandlaren i nämnda stad Anders Cederbergh och Christenza Petersson.
 • Ture Valter Alexander, född 1880-02-29 i Nystad, död där s. å. i okt.
 • Bruno Vilhelm Arnold, född 1874-04-20? i Tammerfors. Post- och telegraftjänsteman av 6. klass vid telegrafkontoret i Nystad 1901-10-14. Avsked 1902-04-10. Elektriker. Gift 1910-12-31 i Vasa med Augusta Vilhelmina Lundgren, född 1874-09-20 i Stockholm, dotter av handlanden Nils Alfred Lundgren och Augusta Henrietta Planthaber.
 • Henrietta Sigrid Helena, född 1882-07-31 i Viborg, död 1909-04-11 i Helsingfors. Gift 1904-05-18 i sistnämnda stads tyska kyrka med ingenjören Alfred August Palmborg i hans 1:a gifte, född 1879-04-26 i Sippola socken.
 • Hilja Elsa Adéle, född 1886-10-11 i Lovisa, död där 1887-02-24.
 • Ingrid Ravina Vivika, född 1890-07-19 i Lovisa, död där 1891-09-18.
 • Björn Bertel, född 1893-01-05 i Lovisa.

TAB 52

Carl Alarik (son av Frans August Teodor, Tab. 50), född 1862-01-26 i Kronstadt. Elev vid konstakademien i S:t Petersburg. Kallad att medverka vid konstavdelningen i storfursten Nikolai Mikailovitj' under arbete varande entomologiska verk 1887-02-00. T. f. sekreterare i kejserliga hovorkestern 1909-08-04. Avsked 1911-10-27. Därefter journalist. Död 1922 i Petersburg. Gift 1:o 1885-10-19 med Louise Liebich, död 1885-12-24. Gift 2:o 1888-10-31 med Maria Ikonnikoff, född 1860-05-19, dotter av kollegierådet Sergel Sergejevitj Ikonnikoff och Maria Paulovna Galitzskij.

Barn:

 • 2. Sergei, född 1889-07-24. Student vid bergsinstitutet i Petersburg, död där 1922. Gift.
 • 2. Nikolai, född 1890-08-08. Bergsingenjör. Gift.
 • 2. Peter, född 1894-07-25, död 1922.
 • 2. Constantin, född 1896-05-16.

TAB 53

Fredrik Vilhelm Ferdinand (son av Frans August Teodor, Tab. 50), född 1866-06-11 i S:t Petersburg. Volontär vid 8., ryska, reservinfanterikaderbataljonen. Underfänrik därst. Underlöjtnant 1889-12-01. Placerad på arméinfanteriets depot 1892-01-28. Tjänsteman för bondeangelägenheterna i guvernementet Tobolsk 1893-09-04. RRS:tStO3kl. Guvernementssekreterare. Kollegiesekreterare 1895-11-13. Chef för kansliet för bondeangelägenheterna i 1. distriktet av jalutorovska häradet i tobolska guvernementet. Titulärråd 1897-03-28. Kollegieassessor 1900-12-15. Hedersfredsdomare i tobolska fredsdomardistriktet 1901-01-19. Avsked från arméinfanteriets depot s. å. 27/4. Förste sekreterare vid finska passexpeditionen i S:t Petersburg s. å. 11/6. Erhöll en briljanterad ring 1903-04-19. Kollegieråd 1904-04-10. Erhöll en briljanterad ring 1906-04-15. Statsråd 1907-05-05. Erhöll en briljanterad snusdosa 1910-05-01. RRS:tAO2kl 1912-04-07 och S:tVIO4kl 1915-04-04. Föreståndare för avdelningen för finska ärenden vid tyska konsulatet i Petersburg. Avsked därifrån 1918. Död 1924. Gift 1890-11-17 i S:t Petersburg med Julia Woronkoff, född där 1868-04-26, dotter av hedersborgaren i nämnda stad Gavriel Jefimovitj Woronkoff och Eudokia Saharjevna Komaroff.

Barn:

 • Alla, född 1894-12-05 i Jalutorovsk i guvero. Tobolsk. Gift med ryske ingenjörkaptenen Peter Surov, från vilken hon 1918 blev skild.

TAB 54

Knut Edvard (son av Jakob Johan, Tab. 48), född 1823-02-13 i Stockholm. Underofficer vid 1. finska sjöekipaget. Yngre underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1842-11-12. Porte-épéefänrik därst. 1843-04-24. Fänrik vid narvska jägarregementet 1844-02-13. Transp. till 1. ryska skarpskyttebataljonen 1845-01-22 och till 6. skarpskyttebataljonen s. å. 3/11. Underlöjtnant därst. 1846-04-07. Transp. till simbirska militärkantonistbataljonen med placering på arméinfanteriet 1847-03-29. Löjtnants avsked 1848-10-01. Forstkonduktör. Forstmästare i Orivesi revir av Tavastehus läns inspektionsdistrikt 1864-06-09. Avsked 1869-02-18. Död s. å. 10/9 i Tavastehus. Gift 1847-05-28 i Livland med Zenaida von Liphardt, från vilken han blev skild, född 1829-09-11, dotter av lanträttsassessorn Reinhold Guido von Liphardt och Natalie von Knorring.

Barn:

 • Olga, född 1848-04-04, död 1852-08-02 i Helsingfors.

TAB 55

Fritiof Alarik (son av Jakob Johan, Tab. 48), född 1824-10-28 Karlberg. Yngre underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1843-09-14. Underfänrik därst. 1845-04-06. Fänrik vid finska grenadjärskarpskyttebataljonen 1846-07-18. Underlöjtnant därst. 1849-09-03. Transp, till livgardets finska skarpskyttebataljon 1852-11-26. Löjtnant därst. 1854-07-07. Stabskapten 1855-12-18. Transp, till 9., Viborgs, finska indelta skarpskyttebataljon med kaptens grad 1857-07-03, till 5., S:t Michels, bataljon 1858-02-25 och till 4., Kuopio, bataljon av samma trupper s. å. 7/12. RRS:tStO3kl 1861-02-26. Transp, till 3. donska infanteriregementet 1864-05-26. Major därst. 1865-07-29. Chef för regementets skarpskyttar 1866-03-28. RRS:tAO3kl s. å. 29/6. Chef för regementets 1. bataljon 1867-09-14. Överstelöjtnant s. å. 11/11. Uppsyningsman vid krigshospitalet i Kasan med placering på arméinfanteriet 1869-10-19. Transp. till 4. kaporska infanteriregementet 1872-12-25 och till 3. narvska, generaltåltmarskalken furst Vorontsovs infanteriregemente 1873-11-27. RRS:tStO2kl 1874-03-01. Kretsmilitärbefälhavare i dmitrovska kretsen av oriovska guvernementet med placering på arméinfanteriet s. å. 24/9. RRS:tAO2kl 1875-12-06. Överste 1882-02-17. RRS:tVIO4kl s. å. 4/10. Uppsyningsman över militärhospitalet i Helsingfors 1883-01-25. Generalmajors avsked 1887-05-27. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst s. å. 3/9. Död 1896-05-07 i Helsingfors. Gift 1:o 1857-08-30 i Heinola med Selma Vilhelmina Lucander, född 1833-12-31 i Mäntsälä socken, död 1867-04-16 i Rossieni i guvern. Kovno, dotter av kronolänsmannen i Heinola, expeditionsfogden Johan Vilhelm Lucander och Maria Charlotta Blidberg. Gift 2:o 1868-10-25 i Helsingfors med Josefina Maria Laurell, född 1838-08-06 i Helsingfors, död där 1904-05-02, dotter av professorn vid universitetet i nämnda stad Axel Adolf Laurell och friherrinnan Josefina Fredrika von Kothen.

Barn:

 • 1. Olga Selma Maria, född 1858-05-25 i Kuopio. Lärarinna i ryska språket vid svenskspråkiga fruntimmersskolan i Helsingfors 1880. Tillika lärarinna vid musikinstttutet i nämnda stad 1891. Bibliotekarie och ekonom därst. Avsked från nämnda fruntimmersskola 1913. FinlVRtn 1931.
 • 1. Agnes Amanda, född 1859-09-19 i Kuopio. Gift 1886-06-06 i Helsingfors med lagmannen Lars Knut Prytz, i hans 2:a gifte, född 1840, död 1910.
 • 1. Anna Rosa Vilhelmina, född 1861-06-11 i Kuopio. Gift 1882-11-04 i Orel i Ryssland med översten för 109. Volsjska infanteriregementet Alexander Brujak, född 1853-02-18 i guvern. Poltava, död 1916-04-23 i Omsk.
 • 1. Hilda Charlotta, född 1863-02-24 i Kuopio. Gift 1889-06-05 i Nyslott med apotekaren och hovrådet Per Oskar Hedlund i hans 2:a gifte (gift 1:o 1873-06-25 med Johanna Viktoria Enckell, född 1847-06-21, död 1886-06-20, dotter av director cantus Johan Reinhold Enckell och Anna Johanna Eskling), född 1842-01-31 i S:t Mårtens socken, död 1904-12-20 Pääskylahti
 • 1. Alfhild Johanna, född 1865-04-15 i Rossieni, död där 1866-06-16.
 • 1. Carl Hjalmar Vilhelm, född 1867. Överstelöjtnant, död. Se Tab. 56.
 • 2. Selma Maria Josefina, född 1869-10-19 i Reval. Gift 1895-05-11 i tyska kyrkan i Helsingfors med direktören i Finska sockeraktiebolaget, bergsrådet, filosofie magister Anton Edvard Alfthan, född 1856-04-20 i Viborg, död 1933-05-03 i Helsingfors.
 • 2. Sigrid Johanna, född 1870-12-07 i Kasan, död där 1871-09-05.
 • 2. Naëma Fredrika, född 1872-10-20 i Kasan. Gift 1896-12-19 med adjunkten i civilrätt vid Helsingfors universitet, vice häradshövdingen, jur. utr. doktorn Verner Alarik Hemberg, född 1869-03-02 i Helsingfors.
 • 2. Alarik Axel, född 1873. Arkitekt. Död 1922. Se Tab. 57.
 • 2. Dagmar Alexandra, född 1875-05-29 i Dmitrovsk. Student i Helsingfors 1896-06-08. Lärarinna. Gift 1915-07-29 i Helsingfors med lekmannapredikanten Carl Oskar Carlsson (Carlstierna) från Sverige, född 1880-04-15.
 • 2. Viktor Alexander, född 1876. Vice häradshövding. Död 1920. Se Tab. 58.
 • 2. Gustaf Adolf Edvard, född 1878-06-12 i Dmitrovsk, död där 1882-02-13.
 • 2. Signe Magdalena, född 1879-12-13 i Dmitrovsk, död där 1880-01-26.

TAB 56

Carl Hjalmar Vilhelm (son av Fritiof Alarik, Tab. 55), född 1867-04-13 i Rossieni i guvern. Kovno. Elev vid militärgymnasium i Orel. Junkare vid 2. konstantinovska militärläroverket 1885. Underlöjtnant vid 110. kamska infanteriregementet 1887-08-19, med tur från 1886-08-23. Löjtnant därst. 1891-04-12 med tur från 1890-08-23. Stabskapten 1899-05-27. Transp, till Orlov-Bachtinska kadettkåren som informationsofficer 1903-12-17. Kapten s. å. 19/12. RRS:tStO3kl 1905-12-19. Överstelöjtnant 1906-12-19. RRS:tAO3kl 1909-12-19. S:tStO2kl 1914-12-19 och S:tAO2kl 1915-12-19. Död efter 1917. Gift 1:o 1890-05-12 i Kovno med Alexandra Tsjaplinskij, från vilken han 1904 blev skild, född 1871-08-05 i staden Schavli, dotter av överstelöjtnanten Nikolai Tsjaplinskij och Stefanie von Heckendorf. Gift 2:o 1908-01-22 i S:t Petersburg med Sofia Borovitinov, född 1878-05-24, dotter av ärftliga adelsmannen Mikael Borovitinov och Olga N. N.

Barn:

 • 1. Vladimir, född 1891-04-01 i Kovno. Elev vid kievska militärläroverket. Underlöjtnant vid 167. ostrojska infanteriregementet 1912-08-19 med tur från 1911-08-19. Bevistade världskriget 1914 och följande åren. Svårt sårad 1914. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1915. RRS:tStO3kl m sv o ros s. å. Löjtnant. Erhöll 1916-05-03 tur som sådan från 1914-08-19. Stabskapten 1916-05-05 med tur från 1915-08-01. RRS:tStO2kl m sv 1916-08-28. Äldste adjutant vid 42. imanteriregementets stab. Erhöll 1917-05-25 stabskaptens tur från 1914-08-01 och 1917-08-18 ytterligare tur i graden från 1913-08-01.
 • 1. Xenia, född 1896-11-21. Gift 1920-04-25 med entomologen Ivan Lindeman.
 • 2. Georgij, född 1908-11-25.
 • 2. Olga, född 1910-10-26.

TAB 57

Alarik Axel (son av Fritiof Alarik, Tab. 55), född 1873-12-22 i Helsingfors. Student därst. 1892-03-17. Extra ordinarie amanuens vid universitetsbiblioteket i nämnda stad 1895-12-00. Filosofie kandidat 1897-10-30 och promov. filosofie magister 1900-05-30. Arkitekt. Amanuens hos arkeologiska kommissionen i Finland. Arkitekt därst. 1920 med fullm. 1921-05-21. Död 1922-06-02 i Grankulla köping. Gift 1903-09-05 med filosofie magister Svea Ingman, född 1874-10-22, dotter av häradshövdingen Erik Johan Ingman och Olivia Josefina Dreutzer.

Barn:

 • Mirjam Maria, född 1906-01-29 i Helsingfors, liksom systrarna. Studentexam, vid Grankulla samskola 1924-05-31.
 • Eva'' Christina, född 1908-05-28.
 • Dagmar Gunilla, född 1909-12-26. Studentexamen 1928-09-24. Gymnast.
 • Ursula Rikissa (Ulla), född 1911-08-31. Studentexamen 1929-05-31.
 • Saga Beata, född 1921-01-25.

TAB 58

Viktor Alexander (son av Fritiof Alarik, Tab. 55), född 1876-10-06 i Dmitrovsk. Student i Helsingfors 1895-05-16. Auskultant i Åbo hovrätt 1900-02-17. Vice häradshövding 1902-12-20. Avgick från hovrätten 1903-06-13. Praktiserande advokat i Helsingfors. Bitr. kriminalkommissarie vid polisinrättningen i nämnda stad. Avsked därifrån 1907-11-15. Extra rådman vid rådstuvurätten i Helsingfors s. å. 1/12–1908-06-01. Drev därefter bankirrörelse. Död 1920-03-27 i Helsingfors. Gift där 1910-03-30 med Gurli von Pfaler i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1929-10-10 med ambassadrådet Otto Alexander Josef Maria von Radowitz), född 1889-11-14, dotter av verkst. direktören i Nordiska föreningsbanken, jur. utr. kandidat Carl Elis Leonard von Pfaler och Sigrid Alice Leven.

Barn:

 • Carl'' Viktor Leonard, född 1911-02-14 i Helsingfors, liksom syskonen. Reservkornett 1930-12-06.
 • Gustaf Mauritz Alarik, född 1912-11-10. Student i Helsingfors 1931-05-30.
 • Sigrid Gurli Christina, född 1917-03-23. Finsk stiftsjungfru.

Källor

1SK. 2 Wä. 3 Anjala kyrkoarkiv.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: