:

Granfelt nr 1974

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Granfelt nr 1974

Adlad 1756-09-15, introd. s. å. Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-07 under nr 137 bland adelsmän.

Granfelt A197400.jpg

TAB 1

Berend Eriksson. Var skrivare på Åbo slott 1557. Ägde en gård i klosterkvarteret i nämnda stad redan 1550. Var död 1572. Gift med Carin Arendsdotter, syster till befälhavaren för galejorna i arkliflottan vid Åbo slott Gudmund Arendsson till Rövarnäs, som blev adlad av konung Johan III 1586-10-24 [Rf].

Barn:

 • Gabriel Berendsson, till Maanpää i Rimito socken. Fogde i Masku härad 1609–1610 och på Åbo slott8 1611-07-14–1612-07-19. Erhöll 1610-04-22 k. brev på frälse för Maanpää mot rusttjänst samt 1614-08-29 förläning på behaglig tid av hela Maanpää by. Domhavande i Nedre Satakunda och på Åland. Kommissarie och generalagent för Älvsborgs lösens uppbörd 1615–1620. Satt i landshövdingens ställe vid rådsturätten i Åbo 1620–1637. Avsked från sina ämbeten 1638 och benämnes då slottsloven. Frälserannsakningskommissarie i Åbo län 1639. Ägde faderns gård i Åbo. Död 1658 Och begraven 1659 i Rimito kyrka. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o med Elisabet Henriksdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o före jan. 1660 med Matts Henriksson) [Rf].

Barn:

 • 1. Samuel Gabrielsson, till Rövarnäs i Pargas socken, vilket han erhöll genom sitt gifte. Student i Åbo 1641. Ryttmästare. Häradshövding. Död 1657 efter 22/2. Gift före 1648 med Brita Jägerhorn af Storby i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1657 med löjtnanten Claes Christersson Skalm i Finland, död 1667), död 1679 el. 1680, dotter av Filip Mårtensson Jägerhorn af Storby, och Sofia Gudmundsdotter (dotter av ovannämnda Gudmund Arendsson till Rövarnäs och Catharina Ille) [Rf].

Barn:

 • Gabriel Samuelsson Granfelt, född 1648. Kornett vid finska kavalleriet. Kapten vid Björneborgs läns fördubblingsbataljon 1700-12-11. Konfirm.fullm. 1701-03-09. Avsked 1705-05-30. Död 1708-05-11 i Stockholm. Han ansökte 1681 om adelskap och upptog (med k. tillstånd, enl. av sonen efterlämnade uppgifter) namnet Granfelt efter sin farfars morbroders och sin mors morfars, Gudmund Arendsson, sköldemärke, vilken i vapnet förde tre förgyllda grankottar i rött fält, men vilkens ätt var utgången. Ägde genom sitt gifte det ena av de två säterierna i Storby och ärvde 1694 hälften av Maanpää efter sin farbroder rådmannen i Nystad Johan Gabrielsson. Gift med Märta Jordan, död 1693, dotter av ryttmästaren Carl Jordan, och Ebba Fleming [Rf].

Barn:

 • Carl Gustaf Granfelt, adlad Granfelt, född 1683-07-28 på Storgård nära Nådendal. Volontär vid Björneborgs läns infanteriregemente 1700-03-10. Fältväbel vid von der Osten-Sackens livländska stånddragonskvadron 1702-02-23. Fänrik vid densammas Öselska lantmilisbataljon 1703-03-10. Konfirm.fullm. s. å. 31/8. Fänrik vid Skyttes infanteriregemente 1705-10-21. Sekundlöjtnant vid Björneborgs läns infanteriregemente 1708-07-16. Premiärlöjtnant därst. 1709-01-19. Kaptens fullmakt 1722-06-26. Regementskvartermästares indelning 1740-08-22. Kaptens indelning 1741-08-13. RSO 1748-11-07. Avsked 1751-02-26. Adlad 1756-09-15 (introd. s. å. under nr 1974). Död 1767-12-24 på Valkila rusthåll i Birkkala socken i Björneborgs län samt begraven i Birkkala kyrka. 'Han blev vid Liesna svårt sårad i vänstra axeln och högra benet och erhöll vid belägringen av Poltava en svår kontusion i huvudet, så att han till synes död bars ur löpgravarna, samt fången vid Perevolotjna 1709-07-01 förd till Saransk i guvernementet Pensa, där han utstod 13 års fångenskap'. Sökte 1738 introduktion på grund av adelskap, som skulle förlänats fadern. Gift 1723-02-27 med Magdalena Gertrud von Pfaler, född1 1688-03-07, död 1779-10-28, dotter av majoren Carl von Pfaler och Maria Christina Skalm i Finland.

Barn:

 • Gabriel Gustaf, född 1726. Överstelöjtnant. Död 1800. Se Tab. 2.
 • Märta Magdalena, född 1728-09-07, död 1811-11-01. Gift 1769-02-28 med kyrkoherden i Urdiala Jonas Gustaf Mennander i hans 2:a gifte, född 1729-03-01, död 1777-08-25.
 • Carl Adolf, född 1730. Major. Död 1814. Se Tab. 6
 • Christer Axel, född 1733. Löjtnant. Död 1809. Se Tab. 40.
 • Lars Johan, född 1735-02-19 i Ruovesi socken i Björneborgs län. Kadett vid artilleriregementet 1751. Lärkonstapel 1753. Furir 1757-04-01. Sergeant 1758-05-01. Styckjunkare s. å. 12/9. Konstituerad till underlöjtnant 1759-10-14. Underlöjtnant vid artilleriet 1760-01-31. Löjtnant därst. 1772-07-08. Död ogift 1774-10-06.

TAB 2

Gabriel Gustaf (son av Carl Gustaf Granfelt, adlad Granfelt, Tab. 1), född 1726-05-08 i Ruovesi socken i Björneborgs län. Korpral vid Björneborgs regemente 1741-12-30. Furir därst. 1742-05-13. Förare 1743-11-05. Sergeant 1744-09-17. Fältväbel 1748-06-13. Adjutant 1756-08-06. Fänrik 1760-07-21. Löjtnant 1763-03-19. Kapten 1775-06-27. Major. RSO 1779-01-24. Avsked s. å. 23/4. Överstelöjtnants titel 1789-04-28. Död 1800-09-13. Gift 1768-08-25 Annila Dotter av häradshövdingen i Övre och Nedre Sääksmäki härader, assessorn Johan Woivalenius och Margareta Eleonora Ignatius.1

Barn:

 • Gustaf Johan, född 1769-06-13, död 1773-05-24.
 • Lovisa Eleonora, född tvilling 1770-10-19, död 1773-01-17.
 • Sofia Magdalena, född tvilling 1770-10-19, död 1771-08-26.
 • Carl Fredrik, född tvilling 1773-02-17, död 1774-07-09.
 • Fredrika Carolina, född tvilling 1773-02-17. Stiftsjungfru. Död ogift 1862-11-24 i Nousis prästgård.1
 • Carl Gustaf, född 1775-03-26, död 1776-08-06.
 • Adam Gabriel, född tvilling 1777-08-03, död 1779-05-26.
 • Eva Ulrika, född tvilling 1777-08-03, död 1780-12-08.
 • Axel Ludvig, född 1778-11-01. Sergeant vid livdragonregementet 1782-06-02. Kornett därst. 1787-12-07. Löjtnant i armén 1804-12-20. Löjtnant vid Björneborgs regemente 1806-12-20. Kaptens avsked från svenska tjänsten2 1810-05-29. Kapten vid 1. finska jägarregementet 1812-10-10. Död 1815-03-06 i Tammerfors.
 • Gustaf Adolf, född 1779-11-15, död 1781-01-16.
 • Eva Albertina, född 1781-12-15. Stiftsjungfru. Död 1850-10-29 på Villilä Birkkala socken. Gift 1802-03-25 med kaptenen Gerhard Carl Gabriel de Besche, född 1776, död 1840.
 • Carl Adolf, född tvilling 1783-06-29, död s. å. 28/9.
 • Gabriel Fredrik, född 1783. Hovrättsauskultant. Död 1822. Se Tab. 3.
 • Bernt Otto, född 1785. Major. Död 1858. Se Tab. 4

TAB 3

Gabriel Fredrik (son av Gabriel Gustaf, Tab. 2), född tvilling 1783-06-29. Sergeant på e. stat vid livdragonregementet 1786-08-18. Student i Åbo 1800-04-09. Auskultant i Åbo hovrätt 1804-06-25. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 137 bland adelsmän 1818-02-07. Död 1822-04-01 Sivikkala Gift 1812-10-18 med Maria Christina Högberg, född 1789-01-13, död 1880-12-10, dotter av sergeanten Nils Högberg.

Barn:

 • Carolina Gustava, född 1812-11-14, död 1868-06-30 i Tavastehus. Gift 1836-12-06 med vice pastorn, filosofie magister Fredrik Melart, född 1809-04-03 i Pielisjärvi socken, död 1841-02-11 i Helsingfors.
 • Maria Gabriella, född 1815-01-19.
 • Gabriel, född 1817-06-16. Kadett i Fredrikshamn 1830-02-08. Fänrik vid 2. artilleribrigaden 1840-06-10 med tur från 1839-08-20. Transp. till 1. fältartilleribrigaden 1841-08-23. Underlöjtnant därst. 1845-07-12. Löjtnant 1848-02-09. Placerad på artilleriet 1849-06-12. Repetitör vid finska kadettkåren 1850-12-19–1855-03-28. Stabskapten 1852-12-18. Transp. till 1. grenadjärartilleribrigaden 1855-04-06. Död ogift 1856-04-28 i Fredrikshamn.
 • Lovisa Albertina, född 1819-08-01, död 1889-04-08 i Helsingfors. Gift 1843-06-23 med sin syssling, vice häradshövdingen Carl Gustaf Adolf Granfelt, född 1811, död 1874.
 • Amanda Fredrika, född 1822-08-03, död 1908-02-03 i Esbo socken. Gift 1846-07-09 med kaptenen Carl Gustaf Knut Standertskjöld, född 1813, död 1880.

TAB 4

Bernt Otto (son av Gabriel Gustaf, Tab. 2), född 1785-05-31 i Birkkala socken. Student i Åbo 1800-04-09. Sergeant på e. stat vid Björneborgs regemente 1805-05-15. Fänrik vid regementets rusthållsbataljon s. å. 22/7. GMtf 1808-10-04. Fänrik vid Jämtlands regemente 1810-06-19. Löjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1811-12-20. Kapten därst. 1817-03-26 regementskvartermästare 1830-03-30. RSO 1832-06-24. Major i armén 1836-10-11. Avsked från regementet 1843-05-22 postmästare i Falköping 1846-01-27. CXIV Joh:s medalj 1854. Död 1858-01-09 i Falköping. Han var under finska kriget 1808–1809 bl. a. med vid Siikajoki och Alavo samt bevistade fälttågen i Tyskland och Norge 1813–1814 Gift 1821-06-20 i Malmö med Andreetta Sofia Rydberg, född där 1798-03-06, död 1871-04-13 i Alvesta i Aringsås socken Kronobergs län, dotter av postdirektören Anders Rydberg och Sofia Charlotta af Trolle, B.

Barn:

 • Carl Gustaf Ypsilanti, född 1824-03-23 i Ystad, död där 1832-10-04.
 • Axel Otto Anders, född 1826. Postmästare. Död 1895. Se Tab. 5.
 • Valborg Emilia Lovisa Sofia Bernhardina, född 1828-04-28 i Ystad, död där 1832-02-07.
 • Josefina Bernhardina Albertina Eugenia Charlotta, född 1835-02-16 Ystad. Poststationsförestånderska i Vrigstad 1871-11-09. Avsked. Död 1911-11-00 i Vrigstads socken Jönköpings län.

TAB 5

Axel Otto Anders (son av Bernt Otto, Tab. 4), född 1826-05-03 i Ystad. Postskrivare 1846. Postexpeditör i Slättäng 1859-01-31. Postmästare i Mullsjö 1862 och i Alvesta 1863-08-20. Avsked 1894-05-04. Död 1895-04-03 i Alvesta. Gift 1862-12-08 i Slättäng i Sandhems socken Skaraborgs län med Adelina Christina Sörqvist, född 1834-08-25 i Göteborg, död 1910-03-20 i Vrigstads socken Jönköpings län, dotter av Johan Alexander Sörqvist och Maria Christina Lindberg.

Barn:

 • Anna Olga Maria, född 1863-10-10 i Mullsjö i Nykyrka socken Skaraborgs län. Handelsidkerska i Alvesta. Poststationsförestånderska i Vrigstad. Med henne utslocknade denna adliga ätt.
 • Berta Sigrid Ottilia Henrietta, född 1864-12-10 i Alvesta, död ogift 1926-10-30 i Jönköping (Vrigstads förs., Jönköping db).
 • Bernt Otto Anders, född 1866-08-20 i Alvesta, död ogift 1890-11-06 i Göteborg.
 • Lilly Syster Valborg, född 1869-02-24 i Alvesta. Gift 1901-10-20 i Vrigstads socken Jönköpings län med kontorsskrivaren vid Bergslagernas järnvägars kontrollkontor Gustaf Valfrid Grandin, född 1863-10-12 i Storå i Lindesbergs socken Örebro län. Död 1933-07-08 (Vasa förs., Gbg, db nr 102).
 • Bror Gustaf, född 1870-10-01 i Alvesta, död där s. å. 13/10.
 • Anders Gustaf Sigurd, född 1872-10-18 i Alvesta, död där 1882-06-17.
 • Ernst Bror Carl August, född 1874-05-13 i Alvesta, död där 1882-06-08.

TAB 6

Carl Adolf (son av Carl Gustaf Granfelt, adlad Granfelt, Tab. 1), född 1730-02-12 på löjtnantsbostället Kuni i Ruovesi socken. Korpral vid Björneborgs regemente 1744-09-17. Sergeant därst. 1747-09-10. Fältväbel vid livdragonregementet 1753-03-22. Kornett därst. 1761-10-20. Löjtnant 1764-03-08. Kapten 1769-05-30. Major 1778-04-29. RSO 1779-01-24. Avsked 1784-04-29. Död 1814-03-24 på Lastus i Lempäälä socken. Gift 1:o 1770-01-28 Salmittu Gift 2:o 1789-11-11 med Sara Elisabet Ingman i hennes 2:a gifte, född 1753-09-16, död 1833-04-11 på Lastus, dotter av häradsbokhållaren Johan Henrik Ingman och Charlotta Gadd.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, född 1771-04-06. Sergeant på extra stat vid livdragonregementet 1780-06-02. Kornett på extra stat därst. s. å. 12/12. Död 1782-08-11 på majorsbostället Holma gård i Ulvsby socken i Finland.
 • 1. Elisabet Magdalena, född 1772-08-07, död 1836-10-04 Jaspa Gift 1801-05-12 med kaptenen David Gyllenbögel. Nr 418, född 1768, död 1851.
 • 1. Gustaf Adolf, född 1778-11-16 på Laitila i Tavastkyrö socken, död där 1779-03-09 [5]
 • 1. August Fredrik, född 1780. Överjägmästare. Död 1863. Se Tab. 7.
 • 1. Carl Gustaf, född 1786-06-07, död s. å. 5/9.
 • 1. Carl Adolf, född 1788. Vice häradshövding. Död 1840. Se Tab. 30.
 • 2. Carl Henrik, född 1791. Häradshövding. Död 1873. Se Tab. 31.
 • 2. Eva Sofia, född 1793-02-08, död 1882-12-29 i Ikalis köping. Gift 1813-01-28 med löjtnanten Bernt August Grönhagen. Född 1787, död 1838.
 • 2. Sara Fredrika, född 1794-07-18, död 1849-06-14 på Ruokola i Akkas socken. Gift 1819-01-28 med fänriken Fredrik Ferdinand von Pfaler, född 1786-09-16 Lauttala
 • 2. Carl Gustaf, född 1796. Kapten. Död 1868. Se Tab. 39

TAB 7

August Fredrik (son av Carl Adolf, Tab. 6), född 1780-04-29 på majorsbostället Holma i Ulvsby socken. Sergeant vid livdragonregementet 1782-06-02. Kornett därst. 1783-05-12. Vid regementets upplösning och dess utbytande mot en rusthållsbataljon kornett vid denna 1791. Regementskvartermästare vid Björneborgs regemente. Löjtnant i armén 1804-12-20. Avsked med överjägmästares titel 1810-07-03. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 137 bland adelsmän. Död 1863-12-21 Ryttylä Han deltog i 1808–1809 års finska krig ända till konventionen i Kalix och blev i andra striden vid Kauhajoki blesserad. Gift 1809-09-28 i Lempäälä socken med stiftsjungfrun Magdalena Elisabet af Enehielm, född 1777-07-04 i Helsingfors, död 1851-11-15 på Ryttylä, dotter av k. räntmästaren Carl Gustaf Hellenius, sedan Enhielm, adlad af Enehielm, och Catharina Edner.

Barn:

 • Carl Gustaf Adolf, född 1811. Vice häradshövding. Död 1874. Se Tab. 8.
 • August Edvard, född 1812. Teol. doktor och fältprost. Död 1899. Se Tab. 17.
 • Sofia Elisabet, född 1813-08-25, död ogift 1892-03-04 på Ryttylä.
 • Axel Fredrik, född 1815. Teol. doktor och professor. Död 1892. Se Tab. 22.
 • Magdalena Constantia, född 1817-04-29, död s. å. 5/11.
 • Otto Fabian Nimrod, född 1818. Vice president. Död 1878. Se Tab. 29.
 • Catharina Fredrika, född 1821-01-17, död 1868-09-18 i Kärkölä socken. Gift 1858-10-18 med generalmajoren Carl Johan Tawaststierna, nr 1107, född 1815, död 1874.

TAB 8

Carl Gustaf Adolf (son av August Fredrik, Tab. 7), född 1811-03-25 i Lempäälä socken. Student i Åbo 1826-06-14. Auskultant i Åbo hovrätt 1831-06-20. Vice häradshövding 1836-12-20. Ägde Ryttylä i Hausjärvi socken. Död där 1874-08-11. Gift 1843-06-23 med sin syssling Lovisa Albertina Granfelt, född 1819-08-01, död 1889-04-03 i Helsingfors, dotter av hovrättsauskultanten Gabriel Fredrik Granfelt, och Maria Christina Högberg.

Barn:

 • August Fredrik, född 1844. Trafikinspektör. Död 1923. Se Tab. 9.
 • Carl Gabriel, född 1846-01-07. Landskontorist, sedan entreprenör vid Tammerfors–Vasa järnvägsbyggnad. Död barnlös 1880-05-13 i Alavo socken. Gift 1876-06-13 i Lempäälä socken med Maria Christina Andersdotter, född 1854-03-27, dotter av bonden Anders Simonsson Erkkilä från Kuokkala by i Lempäälä socken och Christina Maria Johansdotter.
 • Otto Gustaf, född 1847-09-01 på Ryttylä. Student i Helsingfors 1865-09-15. Kanslist vid järnvägens trafikavdelning 1871–1872. Yngre ingenjör vid Hangöbanan 1872–1873 och vid byggandet av Åbobanan 1874–1876. Elev vid Polytechnikum i Zürich 1876–1878. Civilingenjör. Anställd vid undersökningarna för byggandet av Vasabanan 1878. Äldre ingenjör därst. 1879. Distriktsingenjör för andra arbetsdistriktet därst. 1881. Död ogift 1898-11-06 i S:t Michel.
 • Maria Elisabet (Elise), född 1849-02-04, död 1919-10-06 i Borgå. Gift 1877-05-24 i Akkas socken med järnvägslinjekassören Alexander Gabriel Kniper, född 1842-08-17, död 1912-08-04 i Borgå.
 • Axel Lorens, född 1851. Guvernementssekreterare. Död 1911. Se Tab. 11.
 • Georg Adolf, född 1853-09-23 på Ryttylä. Tjänstgjorde sedan 1872 tid efter annan vid finl. statens järnvägar utan ordinarie anställning. Materialförvaltare vid karelska järnvägsbyggnaden. Död barnlös 1895-09-06 i Hausjärvi socken. Gift 1887-02-05 i Keuru socken med Eva Henriksdotter Lampinen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1912-09-15 med sin första mans faders kusin, majoren Carl Artur Angantyr Granfelt, född 1836, död 1919), född 1860-12-17 på Lampila hemman i Keuru socken, dotter av hemmansägaren Henrik Lampinen och hans hustru Christina.
 • Emil Edvard, född 1857. Stationsinspektor. Död 1926. Se Tab. 15.
 • Fredrika Lovisa (Lilly), född 1858-10-26. Gift 1884-10-21 i Loimijoki socken med stationsinspektoren Johan Fredrik Müller, född 1858-12-08, död 1910-11-20.

TAB 9

August Fredrik (son av Carl Gustaf Adolf, Tab. 8), född 1844-03-25 Ryttylä Student i Helsingfors 1863-10-02. Kamrerarebiträde vid statsjärnvägarna i Finland 1870-03-16. Filosofie kandidat s. å. 17/3. T. f. kammarskrivare vid järnvägarnas kamrerarkontor s. å. 1/6. T. f. föreståndare för verstkontoret och järnvägens aftonskola 1871-05-16. T. f. stationsinspektor vid Hyvinge station 1872-05-16– s. å. 7/10. Bokförare vid 3:e arbetsstationen av Åbo –Tammerfors–Tavastehus järnvägsbyggnad 1874-04-27. Stationsinspektor vid Toijala järnvägsstation 1876-08-17. Trafikdirektörsassistent vid Hangö– Hyvinge järnväg 1886-05-06. Transp. till enahanda befattning vid Helsingfors–Tavastehus–S:t Petersburgs järnväg s. å. 8/12 och vid Kuopio–Kotka järnväg 1891-04-23. RRS:tStO3kl 1893-03-28, S:tAO3kl 1897-04-25 och S:tStO2kl 1901-04-14. Trafikinspektör av 1kl vid statsjärnvägarnas linjeförvaltning. Avsked 1917-05-26. Död 1923-04-16 i S:t Michel. Gift 1873-10-13 i Loppis folkskola med Vilhelmina Nyqvist, född 1848-05-22 i Vähikkälä by i Janakkala socken. Död 1926-10-19 i S:t Michel, dotter av lantbrukaren Johan Kyöstila och Karolina Nyqvist.

Barn:

 • Elin, född 1874-07-18 i Åbo. 2:e bokhållare vid trafikdirektörsassistentkontoret, sedan trafikinspektörskontoret, vid stats järnvägarnas i Finland 7:e trafikdistrikt 1900.
 • Fanny Vilhelmina, född 1876-04-10 i Åbo. Gift 1897-07-26 med kronofogden i Heinola härad, hovrådet Ernst Teodor Hjelmman, född 1867-05-17.
 • Carl Fredrik, född 1877-11-10 i Akkas socken. Student i Helsingfors 1896-06-08. Utexaminerad från polytekniska institutets i Helsingfors fackskola för maskinbyggnad 1900-05-31. Teknisk ledare för Balsthals pappersbruk i Schweiz 1913. Teknisk ledare vid Myllykoski träsliperi i Sippola socken 1918-11-01. Ingenjör vid Kajaanin Puutavara Osakeyhtiös pappersbruk i Kajana 1919-12-15–1921-05-31. Affärsman i Helsingfors.
 • Maria Lovisa, född 1879-09-09 i Akkas socken, död 1884-12-28.
 • Per Otto, född 1881-07-11 i Akkas socken, död 1885-01-03.
 • Anna Elisabet, född 1883-09-13 i Akkas socken. Barnträdgårdslärarinna. Barnträdgårdsföreståndarinna i Helsingfors.

TAB 10

Otto Lorens (son av August Fredrik, Tab. 9), född 1886-09-23 i Hangö. Affärsman, gruvingenjör. Framstående gruvexpert. Var en tid ägare av firman O. L. Granfelt & C:o, Kotka. Flyttade våren 1918 till Shanghai i Kina och sommaren 1919 till Blagovjestjensk i Sibirien samt senare till Zeiya i Amurprovinsen. Gift 1913-10-18 i Strömfors socken med Ebba Eleonora Hallberg, från vilken han 1920-06-03 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med mekanikern Erik Dahlstedt), född 1894-03-17 i S:t Petersburg, dotter av depåföreståndaren vid finl statsjärnvägarna Oskar David Hallberg och Olga Johanna Hjelm.

Barn:

 • 1. Elin Dolores, född 1914-08-05 i Kotka.
 • Danilo Fredrik Benjamin, född 1916-06-19.

TAB 11

Axel Lorens (son av Carl Gustaf Adolf, Tab. 8), född 1851-07-28 Ryttylä Stationsföreståndare vid Lappviks station å Hangö–Hyvinge järnväg 1873-09-01. Bokförare vid järnvägsbyggnaden Åbo–Toijala 1874-06-25. Stationsinspektor vid Loimijoki järnvägsstation 1876-05-17. Guvernementssekreterares titel 1896-05-26. Avsked 1899. Affärsman. Död 1911-07-31 i Nyslott. Gift 1873-11-20 i Helsingfors med Natalia'' Gustava Nordberg, född 1846-01-09 i Helsingfors, dotter av boktryckerikonstförvanten Karl Vilhelm Nordberg och Eva Gustava Lindholm.

Barn:

 • Karl'' August, född 1875-11-15 i Loimijoki socken. Student i Helsingfors 1894-06-01. Prokurist vid Loimijoki ångsågsabol:s kontor i Åbo. Spansk vice konsul i nämnda stad 1909. Verkst. direktör för nämnda ångsågsaktiebolag. Avgick såväl från denna befattning som vice konsulsbeställningen 1913. Affärsman i Viborg 1913–1915, i Stockholm 1915–1918 och sedan 1918-05-03 i Helsingfors. Gift 1913-11-30 i Åbo med Anna Albertina Sjölund, född 1880-04-24 i Åbo, dotter av sjökaptenen Carl Conrad Sjölund och Hedvig Carolina Grönblom.
 • Edit, född 1878-03-02 i Loimijoki socken, död där s. å. 15/3.
 • Knut Lorens, född 1880-03-04 i Loimijoki socken. Student i Helsingfors 1898-05-28. Utexaminerad från Polytekniska institutets i Helsingfors fackskola för kemister 1902-05-31. Anställd vid aktiebolag Prospectors guldvaskerier i Laanila, Lappland, 1902–1903. Elev vid bergsakademien i Freiburg, Sachsen, 1903. Utexaminerad som bergsingenjör 1904. Avreste för vidare utbildning till Nordamerika 1905. Anställd vid Edisons fabriker i Schenectady, N. Y., död ogift s. å. 22/10 i sistnämnda stad.

TAB 12

Axel Evert (son av Axel Lorens, Tab. 11), född 1874-09-08 i Loimijoki socken. Utexaminerad från Brahestads borgare- och handelsskola 1897. Prokurist hos firman K. E. Blomberg i Åbo. Affärsman först i Helsingfors, sedan i S:t Petersburg och därefter i Viborg. Gift 1899-11-05 i Viborg med Helga Ester Carlstedt, född 1879-09-22 Nyby

Barn:

 • Helge Axel, född 1900-08-09 i Åbo, liksom syskonen. Inträdde i militärtjänst 1918-05-06. Sergeant vid Nylands regemente. Reservfänrik därst. 1919-12-06. Avsked 1921-02-21. Överflyttade till Nordamerika. Kontorist därst.
 • Greta Ingeborg, född 1902-01-01. Gift 1926-11-05 i Viborg med innehavaren av Tukkuagentuuri i nämnda stad, filosofie doktor Erik Stock från Berlin, född 1899-05-13.
 • Knut'' Erik, född 1908-07-07.

TAB 13

Per Fabian (son av Carl Gustaf Adolf, Tab. 8), född 1855-08-29 Ryttylä Kontorist på Jokiois bruk 1875-02-01. Elev vid bergsskolan i Filipstad 1878–1879. Kontorist Jokiois Disponent för sistnämnda bruk 1884-10-01. Föreståndare för järntillverkningen vid Varkaus valsverk 1886. Bruksförvaltare vid Jyrkkä bruk i Idensalmi socken 1890. Förvaltare vid Kuokkastenkoski järnbruk i Nurmes socken 1897-05-10. Disponent och teknisk ledare för Pankakoski bruk och stålverk i Pielisjärvi socken 1904. Köpte 1908 tobaksfabriken Orient, som han dock kort därefter försålde. Verkst. direktör för aktiebolag Calcium. Kontorschef hos bolaget Takomo i Viborgs socken. Avsked 1922 i maj. Gift 1885-07-09 i Strömfors socken med Hanna Sofia Gestrin, född där 1862-08-09, dotter av kyrkoherden Christian Fredrik Gestrin och Anna Catharina Sjöblom.

Barn:

 • Anna Lovisa, född 1886-08-04 i Strömfors socken. Student i Helsingfors 1905-05-20. Missionär i Ovamboland i Afrika efter mannens död. Gift 1916-06-23 i Kervo i Tusby socken med fabriksdisponenten Johannes Valdemar Rautaheimo, född 1880-02-00, mördad 1918-01-31 av de upproriska i Kervo.
 • Harry Gustaf Fredrik, född 1888. Ingenjör. Se Tab. 14.
 • Rolf Fabian, född 1891-09-12 i Idensalmi socken. Student i Helsingfors 1908-05-14. Jur. utr. kandidat 1917-11-17. Auskultant i Viborgs hovrätt s. å. 23/11. Vice häradshövding 1920-05-31. Anställd på Brofeldts advokatkontor i Viborg s. d. och sedan på Procopé & Hornbergs advokatkontor i Helsingfors.
 • Carl Egon, född 1894-08-24 i Idensalmi socken, död där 1895-08-29.
 • Per August, född 1897-10-08 i Nurmes socken, död 1906-11-03 i Haukjpudas socken.

TAB 14

Harry Gustaf Fredrik (son av Per Fabian, Tab. 13), född 1888-01-22 på Varkaus. Kadett i Fredrikshamn 1900-06-18. Avgick 1901. Student i Helsingfors 1905-05-13. Utexaminerad såsom diplomingenjör från tekniska högskolan i Helsingfors 1909-09-28. Anställd vid Enso träsliperi i Jääskis socken. Tjänstgjorde under frihetskriget 1918 vid karelska arméns ingenjörsavdelning. FFrM1kl 1919. Disponent för aktiebolag Pankakoski i Pielisjärvi socken 1922. Gift 1916-06-11 Pankakoski

Barn:

 • Pär-Erik, död 1919-10-01 på Enso.

TAB 15

Emil Edvard (son av Carl Gustaf Adolf, Tab. 8), född 1857-04-02 Ryttylä Anställd vid statsjärnvägarna i Finland 1876. Yngre bokhållare vid Iittala hållplats 1882-10-01. Stationsinspektor vid Ois station 1887-06-30. Avsked 1898-07-01. Trävaruhandlare. Död 1926-12-19 i Helsingfors. Ägde en tid Storgård i Borgå socken. Gift 1891-06-23 Olkis

Barn:

 • Alice Dagmar, född 1895-12-14 i Helsingfors. Författarinna. Gift 1918-12-05 med jägarmajoren vid Finlands vita garde Alfred Gideon Karlberg, född 1892-02-08 i Helsingfors.
 • Carl Gustaf Emil, född 1910-09-02 i Helsingfors, död s. d.

TAB 16

Elis Edvard (son av Emil Edvard, Tab. 15), född 1892-04-04 i Helsingfors. Student därst. 1910-08-01. Utexaminerad såsom diplomingenjör från tekniska högskolan i Helsingfors 1916-05-01. Anställd vid aktiebolag Agros i nämnda stad. Ingenjör vid luftstridskrafternas tekniska avdelning. Ingenjörmajor därst. 1927-05-16. Gift 1920-12-16 med Siri Seradie Jahnsson, född 1897-02-22 i Pargas socken, dotter av lantbrukaren Johan Conrad Jahnsson och Irene Vilhelmina Jahnsson.

Barn:

 • Carl'' Olof Edvard, född 1923-06-12.
 • Margareta, född 1926-02-19.

TAB 17

August Edvard (son av August Fredrik, Tab. 7), född 1812-03-07 Ryttylä Student i Helsingfors 1828-12-12. Filosofie kandidat därst. 1836-03-22 och promov. filosofie magister s. å. 21/6. Teol. kandidat 1841-06-15. Teol. licentiat 1843-06-19. Prästvigd s. å. 30/8 till pastorsadjunkt i Janakkala. T. f. teol. lektor vid gymnasium i Åbo 1844-09-18–1845. T. f. predikant vid finska grenadjärskarpskyttebataljonen 1847-01-20. Ord. predikant därst. s. å. 5/5. Kyrkoherde i Tammela 1855-01-10. Fältprosts titel s. å. 14/3. Kontraktsprost i Tavastehus prosteri 1856-01-02. Promov. teol. doktor 1857-05-28. LRS:tAO3kl 1866-04-08. Assessor i domkapitlet i Åbo 1876-07-01–1879-07-01. LRS:tStO21kl 1879-04-13 och S:tAO2kl 1883-04-14. Avsked från kontraktsprostsbefattningen 1890. Död 1899-10-31 i Tammela prästgård. Gift 1843-09-14 med Fredrika Evelina Kåhlman, född 1819-04-14 i Helsingfors, död 1902-12-15 i Kuopio, dotter av handlanden i Helsingfors Gustaf Fredrik Kåhlman och Lovisa Fredrika Sundling.

Barn:

 • Uno Artur August, född 1844. Agent. Död 1895. Se Tab. 18.
 • Constance Elisabet Alfhild, född 1846-05-20, död 1853-09-27 i Åbo.
 • Berta Naema, född 1848-04-22, död 1852-01-22 i Åbo.
 • Valter Fredrik, född 1849. Boställsinspektor. Död 1924. Se Tab. 19.
 • Carl Hugo Edvard, född 1850-11-05, död 1852-01-06 i Åbo.
 • Laimi Lovisa Evelina (Ellen), född 1852-05-20, död 1911-01-06 i Tavastehus. Gift 1871-09-08 i Tammela prästgård med lantbruksrådet Frans Axel Lindebäck, född 1841-09-06, död 1917-10-31 i Tavastehus.
 • Ida Maria, född 1853-12-07 i Åbo, död 1913-01-14 i Helsingfors. Gift 1875-03-18 i Tammela prästgård med länsagronomen Henrik Ivar Berner, född 1849-07-10, död 1911-01-01 i S:t Michel.
 • Axel Gunnar, född 1855-10-01, död 1863-09-09.
 • Verner Rudolf, född 1856-12-31, död 1858-05-13.
 • Otto Alarik, född 1858-09-30, död 1859-08-25.
 • Edit Sofia Terese, född 1862-10-18. Gift 1883-09-12 i Tammela prästgård med länsagronomen i Kuopio län Carl Albert Torsell, född 1857-10-15, död 1919-05-16 i Kuopio.
 • Albin Teodor Alexander, född 1866-04-29, död s. å. 12/5.

TAB 18

Uno Artur August (son av August Edvard. Tab. 17), född 1844-10-29. Förvaltare vid Petäjärvi donationsgods i Sakkola socken. Agent för finska brandstodsbolaget för landet i Äyräpää distrikt 1892. Död 1895-02-21 i Valkjärvi socken. Gift 1878-06-24 i Rautus socken med Hanna Maria Hahl, född 1850-02-18, död 1926-03-20 på Kymmene bruk i Valkeala, dotter av prosten och kyrkoherden i S:t Andræ församl. Anders Gustaf Hahl och hans 1:a fru Maria Fredrika Tawaststjerna.

Barn:

 • Eero Artur, född 1879-06-05 på Petäjärvi. Student i Helsingfors 1897-05-22. Utexaminerad från Evois forstinstitut som forstkonduktör 1906-06-14. Död ogift 1918-08-01.
 • Edit Maria, född 1880-08-03 på Petäjärvi. Gift 1905-07-05 Ellilä ätten nr 242, född 1879-01-26 Tjusterby
 • Inez, född 1882-04-19 i Sakkola socken. Räknebiträde vid statsjärnvägarnas i Finland statistiska kontor. Avsked. Åter antagen till samma befattning 1906-02-01. Kontorsbiträde därst. s. å. i april. Avsked. Sjuksköterska i Kassel, Tyskland.
 • Lilian Hanna, född 1884-06-02 i Sakkola socken. Anställd som sångerska vid finska nationalteatern 1900. Studerade i Paris 1901–1905. Debuterade vid hovoperan i Mannheim. Operasångerska. Anställd vid kejs. operan i Berlin 1915.

TAB 19.1

Valter Fredrik (son av August Edvard, Tab. 17), född 1849-09-28 i Åbo. Förvaltare av Karvio i Heinävesi socken. Föreståndare för Leväis jordbruksskola 1884-11-00. Tillika död född boställsinspektör i S:t Michels 2:a distrikt av Kuopio län 1891. Boställsinspektör i Kuopio och Uleåborgs inspektionsdistrikt 1895-05-07. Uppförd på ord. stat 1907-02-07. RRS:tStO3kl s. å. 5/5. Död 1924-01-10 i Kuopio. Gift 1875-06-24 i Heinävesi socken med Hilma Johanni Öhquist, född 1857-01-28 i Kuopio, dotter av handlanden i nämnda stad Nils Peter Öhqvist och Johanna Fredrika Broberg.

Barn:

 • Edit Evelina, född 1877-08-06 på Karvio, död där 1880-05-28.
 • Hilma Naema, född 1878-05-18 på Karvio, död där 1880-05-20.
 • Torsten Valter, född 1879-07-18 på Karvio. Student i Helsingfors 1897-06-12. Auskultant i Åbo hovrätt 1907-04-12 och i Vasa hovrätt s. å. 30/8. Vice häradshövding 1910-05-31. Häradshövding i lappmarkens domsaga 1919-12-15 och i Libelius domsaga 1921-01-10.
 • Carl Bertil, född 1880-08-13 på Karvio, död där s. å. 5/10.
 • Nils Teodor, född 1881-09-03 i Heinävesi socken, död 1882-04-25 på Papinniemi i nämnda socken.
 • Ejnar Valdemar, född 1882-10-02 i Heinävesi socken, död 1884-03-28 på Papinniemi.
 • Gunnar Axel Ossian, född 1883-10-05 i Heinävesi socken, död 1884-01-14 på Papinniemi.
 • Arno, född 1885-01-30 på Leväis, död där s. å. 1/2.
 • Ester Ingrid Johanna, född 1886-07-09 på Leväis, död 1900-09-24 i Kuopio.
 • Yngve Rafael, född 1887-08-20 på Leväis, död där 1888-03-31.
 • Vally Gabriela, född 1889-04-19 på Leväis. Student i Helsingfors 1906-06-12. Gift 1909-07-17 i Kuopio med föreståndaren för Kuopio vapendepot, majoren Axel Woldemar Kihlström, född 1881-01-17.
 • Carl Bertil, född 1890. Vice häradshövding. Se Tab. 21.
 • Axel Ragnar, född 1896-06-20, död s. å. 22/10.

TAB 20

Hjalmar August (son av Valter Fredrik, Tab. 19), född 1876-03-22 Karvio Student i Helsingfors 1894-06-06. Extra ordinarie landskontorist i Kuopio län. Landskontorist därst. 1904-07-27. Länsregistrator 1907. Avsked 1910. Undergick högre förvaltningsexamen 1911. Innehar jämte brodern advokatbyrå i Kuopio. Gift 1911-10-14 i Kuopio med Anna Josefina (Annie) Laaja, född 1882-12-07 i Ätsäri socken, dotter av byggmästaren Abraham Laaja och Aleksandra Kulmala.

Barn:

 • Erik August, född 1913-06-03 i Kuopio.

TAB 21

Carl Bertil (son av Valter Fredrik, tab. 19), född 1890-11-08 på Leväis. Student i Helsingfors 1909-06-03. Auskultant i Åbo hovrätt 1916-05-11. Vice häradshövding 1920-12-20. Innehar jämte brodern advokatbyrå i Kuopio. Gift 1916-12-25 på Mariefors bruk med Ingeborg'' Teresia Bergman, född 1892-09-06, dotter av verkmästaren på nämnda bruk F. Y. Bergman och hans hustru, född Schelin.

Barn:

 • Marie-Louise (Majeli), född 1919-01-29 i Kuopio, liksom systern.
 • Brita Ingeborg, född 1921-10-07.

TAB 22

Axel Fredrik (son av August Fredrik, Tab. 7), född 1815-04-26 Ryttylä Student i Helsingfors 1832-05-26. Filosofie kandidat därst. 1838-06-16 och promov. fil. magister 1840-06-20. Teol. kandidat 1842-06-09 och licentiat 1844-05-14. Adjunkt i teologi vid universitetet i Helsingfors 1848-03-22. Prästvigd i Borgå s. å. 13/5. Kyrkoherde i Nurmijärvi prebendepastorat s. å. 24/5. Född född professor i biblisk exegetik 1848 och 1849 samt i dogmatik 1850–1854. Professor i teologisk dogmatik och moral 1854-01-21. Teol. doktor 1857-05-28. LRS:tAO3kl 1861-05-25 och S:tStO2kl 1865-04-16 samt S:tAO2kl 1874-04-04. Avsked såsom emeritus 1875-05-30. Jubelmagister vid promotionen i Helsingfors 1890-05-30. Död 1892-01-16 Saarela Han utövade en omfattande teologisk skriftställarverksamhet. Gift 1:o 1845-08-20 med Agata Fredrika Nordensvan, född 1815-01-19, död 1855-08-22 i Helsingfors, dotter av majoren Zakarias Nordensvan, och Christina Elisabet Florin. Gift 2:o 1865-02-08 med Gustava Cleve, född 1823-02-14 i Viborg, död 1874-01-31, dotter av häradshövdingen Johan Fredrik Cleve och Anna Gustava Selander.

Barn:

 • 1. Axel August, född 1846. Sekreterare. Död 1919. Se Tab. 23.
 • 1. Götilda Fredrika Elisabet, född 1849-09-26 i Helsingfors, död 1921-10-02 i Köpenhamn. Gift 1876-12-28 i Hattula socken med intendenten i Industristyrelsen i Finland, bergsingenjören, filosofie magister Carl Probus Solitander, född 1843-10-14 i Åbo, död 1918-01-22 i Hattula socken.
 • 1. Carl Zakarias Ossian, född 1851-09-26 i Helsingfors. Student därst. 1873-05-16. Anställd vid linnespinneriet i Tammerfors. Död ogift 1917-02-10 i nämnda stad.
 • 1. Berta Carolina Magdalena, född 1853-12-25 i Helsingfors. Gift 1882-06-08 på Saarela med ledamoten i senatens för Finland justitiedepartement, senatorn Anders Mauritz Hornborg, född 1851-06-05 i Borgå.
 • 2. Vava Naemi Gunilla, född 1865-10-26 i Stockholm. Gift 1892-08-02 med professorn vid universitetet i Helsingfors, teol. och filosofie doktorn Sten Edvard Stenij, född 1857-04-19 i Valkeala socken, död 1925-06-20 vid Turenki järnvägsstation i Janakkala socken.

TAB 23

Axel August (son av Axel Fredrik, Tab. 22), född 1846-07-26 på Kara gård i Hausjärvi socken. Student i Helsingfors 1866-05-25. Filosofie kandidat 1871-05-05 och promov. filosofie magister 1873-05-30. Med. kandidat 1874-05-27. Med. licentiat 1878-09-28. Sekreterare hos folkupplysningssällskapet i Finland 1878. Avgick från denna befattning 1907. Sekreterare i föreningen Nykterhetens vänner 1883–1902. Ägde Penttilä och Jylhä i Mäntyharju socken. Död 1919-02-23 på Jylhä. Gift 1879-01-12 i Jokkas socken med Amanda Lydia Cantell (Mendi), född 1850-12-12 i Koskis, död 1926-07-10 på Jylhä, dotter av kapellanen i Mäntyharju församl. Otto Magnus Cantell och hans 1:a fru Erika Charlotta Lilius.

Barn:

 • Aarne Juhana, född 1881. Filosofie magister Se Tab. 25
 • Onni Sakari, född 1884. Filosofie doktor. Se Tab. 27
 • Lyyli Hertta Maria, född 1888-08-25 i Helsingfors, död där 1890-05-25, omkom genom ett fall från ett fönster i 3:e våningen.
 • Helmi Lydia Maria, född 1891-08-17, död 1894-02-14 i Helsingfors.

TAB 24

Eino Akseli (son av Axel August, Tab. 23), född 1880-02-19 i Helsingfors. Student därst. 1898-05-16. Filosofie kandidat 1904-05-21. Förändrade 1905-11-11 sitt namn till Kuusi. Promov. filosofie magister 1907-05-30. Lärare vid handelsläroverket i Tammerfors 1908-09-01. Filosofie licentiat 1915-03-29. Filosofie doktor s. å. 22/5. Föreståndare för Brahestads borgare- och handelsskola 1916-08-01. Chef för arbetsförmedlingsavdelningen (sedermera arbetsförmedlingsinspektör) i socialstyrelsen i Finland 1918-10-22. Socialminister i Finlands statsråd 1922-06-02–s. å. 14/11. Ånyo arbetsförmedlingsinspektör och föredragande av bostadsärenden i socialministeriet 1923-01-01. Gift 1907-11-03 i Sordavala med Hanna Bergman, född 1881-03-06, dotter av lantbrukaren Eliel Elias Bergman och Zefyrina Hermansdotter Sahi.

Barn:

 • Reino Kalervo, född 1908-10-18 i Helsingfors. Studentexamen därst. 1927.
 • Yrjö, född 1912-12-02 i Helsingfors, död s. d.
 • Armi Annikki, född 1914-03-24 i Tammerfors. Död 1921-03-01 i Helsingfors.
 • Toini Tellervo, född 1918-08-23 i Tammerfors. Död 1921-07-14 i Helsingfors.

TAB 25

Aarne Juhana (son av Axel August, Tab. 23), född 1881-06-24 i Helsingfors. Student därst. 1899-05-15. Förändrade 1905-11-11 sitt namn till Kuusi. Filosofie kandidat 1907-05-24 och promov. filosofie magister s. å. 30/5. Lärare vid Kuopio finska samskola s. å. 1/9. Matematiker hos livförsäkringsbolaget Salama 1910. 2:e direktör i nämnda bolag 1918-07-00. Gift 1913-05-10 i Kuopio med Alli'' Maria Zidbäck, född där 1892-04-04, dotter av lektorn vid industriskolan i Helsingfors, ingenjören John Anton Zidbäck och Anna Wegelius.

Barn:

 • Matti Akseli, född 1914-03-25 i Helsingfors, liksom syskonen.
 • Anna Maija, född 1916-03-28.
 • Pekka Juhana, född 1917-07-09.
 • Leena Kaarina, född 1920-04-19.
 • Aarne Olavi, född tvilling 1923-01-14.
 • Eino Heikki, född tvilling 1923-01-14.

TAB 26

Maunu Ilmari (son av Axel August, Tab. 23), född 1882-09-19 i Helsingfors. Student därst. 1901-05-20. Förändrade 1905-11-11 sitt namn till Kuusi. Prästvigd 1906-06-11, varefter han överflyttade till Nordamerikas förenta stater. Lärare i Suomi Opisto i Hancock, Michigan. Återvände till Finland 1919. Biträdande sekreterare i finska sjömansmissionssällskapet s. å. Sekreterare i Lutherska evangeliiföreningens i Finland ungdomsförbund. Resepredikant därst. 1920. Gift 1909-07-22 i Mäntyharju socken med Marita Christina Saloheimo, född 1887-06-19 i S:t Michel, dotter av kyrkoherden i Mäntyharju pastorat, kontraktsprosten Viktor Berner och Gerda Christina Gräsbeck.

Barn:

 • Hertia Wuokko, född 1911-05-09 i Atlantic, Mich.
 • Helmi Martta, född 1913-01-08 i South Range, Mich.
 • Toivo Maunu Akseli, född 1916-04-21 i South Range.
 • Taimi Lakje Amanda, född 1921-03-15 i Tavastehus.
 • Tauno Veikko Johannes, född 1923-01-21, död s. d.

TAB 27

Onni Sakari (son av Axel August, Tab. 23), född 1884-06-10 i Helsingfors. Student därst. 1903-05-16. Förändrade 1905-11-11 sitt namn till Kuusi. Filosofie kandidat 1908. Filosofie licentiat 1914. Föreståndare för förlagsfirman K. J. Gummerus i Jyväskylä. FFrK3kl 1918. Filosofie doktor 1923-05-31. Lektor vid Jyväskylä folkskollärarseminarium 1925. Gift 1917-06-10 i Mustasaari socken med Rauha Kyllikki Kivinen, född 1896-03-25 i Mäntsälä socken, dotter av folkskolläraren Matti Kivinen och Helena Johanna Sund.

Barn:

 • Sampo Piltti Ilmari, född 1918-04-23 i Vasa.
 • Taina Kyllikki, född 1919-12-07 i Jyväskylä.
 • Sirkka Ilona, född 1921-06-06 i Jyväskylä.
 • Raili Auvikki, född 1925-10-24 i Jyväskylä.

TAB 28

Arvo Elias (son av Axel August, Tab. 23), född 1887-05-15. Förändrade 1905-11-11 sitt namn till Kuusi. Student i Helsingfors 1907. Agronomexamen 1912-05-31. Förvaltar Penttilä gård i Mäntyharju socken. Tillika lärare vid Rantasalmi lantbruksskola 1923. Gift 1917-06-07 med Fanni Josefina Tolonen, född 1888-12-11 i Ijo socken, dotter av backstugusittaren Jaakko Aukusti Tolonen och Priita Kaisa Haipus.

Barn:

 • Pentti Pellervo, född 1919-04-11 i Mäntyharju socken, liksom syskonen.
 • Liisa Marjatta, född 1920-04-03.
 • Kerttu Kirsti, född 1923-07-08.
 • Irja Inkeri, född 1925-06-12.

TAB 29

Otto Fabian Nimrod (son av August Fredrik, Tab. 7), född 1818-12-13 Ryttylä Student i Helsingfors 1834-02-22. Auskultant i Åbo hovrätt 1837-06-22. E. notarie därst. 1839-06-21. Vice häradshövding 1840-06-20. Kanslist i nämnda hovrätt 1841-06-07. E. fiskal därst. 1847-03-29. Notarie s. å. 8/11. Vice advokatfiskal 1853-06-13. Sekreterare 1857-06-10. Assessor s. å. 4/11. RRS:tAO3kl 1864-05-01. Hovrättsråds titel 1866-02-22. Hovrättsråd 1867-07-17. RRS:tStO2kl 1869-05-02 och S:tAO2kl 1874-04-12. Vice president i nämnda hovrätt s. å. 22/4. Död 1878-05-17 i Åbo. Gift 1864-08-26 med sin sysslings dotter Fanny Georgina Carolina de Besche, född 1835-10-22, död 1901-01-10 i Helsingfors och begraven i Åbo, dotter av provinsialläkaren Georg de Besche, och Maria Lovisa Nordensvan.

Barn:

 • Georg Fredrik, född 1865-06-19 i Åbo. Student i Helsingfors 1885-05-26. E. amanuens vid Finlands statsarkiv 1886-05-29. Filosofie kandidat 1888-12-07. T. f. amanuens vid statsarkivet 1889-10-31. Promov. filosofie magister 1890-05-28. Jur. utr. kandidat 1893-12-16. Auskultant i Åbo hovrätt s. å. 20/12. Vice häradshövding 1896-05-20. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement s. å. 12/10 och i dess justitiedepartement s. å. 19/11. Jur. utr. licentiat 1900-02-09 och jur. utr. doktor s. å. 22/5. Ledamot av direktionen för Vasa aktiebank 1900-07-01–1906-12-31. Äldre ledamot i lagberedningens 2:a avd. 1907-01-31–1915. Assessor i Viborgs hovrätt 1908-11-28. Ledamot av arkeologiska kommissionen 1908-12-15–1914. Medlem av Finlands lantdags delegation för de Antellska samlingarnas vård 1913. Ordförande i delegationen s. å. Hovrättsråd i Åbo hovrätt 1914-08-26. Ledamot och ordförande i styrelsen för Åbo stads historiska museum. Död barnlös 1917-08-05 i Nådendal och begraven i Åbo. Han utgav 1889 enligt ridderskapets och adelns beslut Finlands ridderskaps och adels vapenbok. Har utövat skriftställarverksamhet på rättsvetenskapens, finansvetenskapens och genealogiens områden. Gift 1904-09-18 i Koskis brukskyrka med Brita Sofia von Julin, född 1879-06-02 på Fiskars bruk, dotter av godsägaren och bergsrådet John Albert Edvard von Julin, finl. adl. ätten nr 214, och Sofia Bergenheim, finl. adl. ätten nr 201.
 • Fanny Elisabet, född 1866-12-10, död 1877-10-13 i Åbo.
 • Sigrid Maria, född 1868-07-02. Artist (målarinna). Äg. Husö i Finströms socken på Åland.
 • Hedvig Ottilia, född 1870-08-30, död 1877-10-19 i Åbo.
 • Otto Hjalmar, född 1874-11-15 i Åbo. Student i Helsingfors 1893-05-26. Auskultant i Åbo hovrätt 1897-12-15. Vice häradshövding 1900-12-20. Jur. utr. kandidat 1903-05-28. Brottmålsnotarie vid rädsturätten i Helsingfors 1904-09-23. Avgick från denna befattning s. å. Jur. utr. licentiat 1906-09-23 och jur. utr. doktor s. å. 14/11. Docent i processrätt vid universitetet i Helsingfors s. å. 8/12. Adjunkt i allmän lagfarenhet och juridisk encyklopedi därst. 1908-08-22. Professor i processrätt 1909-05-29. RNO 1912-09-04. Sekreterare i juridiska föreningens centralbestyrelse 1915. Justitieråd 1918-08-02. Suppleant i riddarhusdirektionen 1919-03-28. Ledamot av Finlands statsråd och justitieminister 1920-06-28. Ånyo professor i processrätt vid Helsingfors universitet s. å. 17/12. Befriad från ledamotskapet i statsrådet 1921-04-09. KFinlVRO1kl s. å. 28/12. Prorektor för universitetet 1923. Ordf. i juridiska föreningen i Finland, i styrelsen för förlagsfirman Söderström & C:o i Helsingfors och i de nordiska juristmötenas lokalstyrelse i Finland. Ledamot av redaktionerna för Nordisk Tidsskrift for Strafferet i Köpenhamn och Tidsskrift for Retsvidenskap i Oslo. Medarbetare i Svensk Juristtidning i Stockholm. Jur. hedersdoktor i Uppsala 1927-09-16. Har utgivit ett flertal juridiska arbeten. Gift 1903-06-02 i Helsingfors med Magdalena Lovisa (Maggie) Lavonius, född där 1877-08-31, dotter av hovrättsrådet, jur. utr. doktorn Vilhelm Lavonius och Maria Fransisca Westzynthius.

TAB 30

Carl Adolf (son av Carl Adolf, Tab. 6), född 1788-11-03 i Lempäälä socken. Sergeant vid Björneborgs reg:s rusthållsbataljon 1801-10-01. Kadett på Haapaniemi 1802-10-03. Utexaminerad 1806-07-25. Sergeant vid Björneborgs regemente s. å. Stabsfänrik vid Adlercreutzska regementet s. å. 14/12. Deltog i finska kriget 1808, men råkade vid Sveaborgs kapitulation i rysk fångenskap. Löjtnants avsked 1810. Student i Åbo s. å. 1/2. Auskultant i Åbo hovrätt s. å. 20/12. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-07 under nr 137 bland adelsmän. Vice häradshövding 1821-06-23. Drunknade 1840-07-15 i Orivesi. Gift 1813-01-20 med Johanna Juliana. Utter, född 1790-12-22, död 1856-07-22 på Säynäjoki i Orivesi socken, dotter av prosten och kyrkoherden i Lempäälä pastorat Johan Utter och Juliana Eleonora Amnorin

Barn:

 • Carl Johan, född 1814-03-03, död 1815-04-22 i Lempäälä socken.
 • Fredrika Juliana, född 1815-10-01, död ogift 1892-06-13 i Kangasala socken.
 • Gustaf Adolf, född 1817-09-04, död 1818-01-16.
 • Bernt Otto, född 1819-03-31, död s. å. 11/11 i Orivesi socken.
 • Vendla Catharina, född tvilling 1820, död 1884-09-08 i Tavastehus. Gift 1847-08-26 med äldre kommissionslantmätaren i Tavastehus län Gustaf August Jernström, född 1810-12-23, död 1885-12-09 i Tavastehus.
 • Johanna Carolina, född tvilling 1820, död 1890-10-22 i Tavastehus. Gift 1847-08-26 med kapellanen i Närpesförsaml., vice pastorn Carl Johan Levan, född 1803-01-26 i Sagu socken, död 1881-08-14 i Närpes socken.
 • Carl Achates, född 1825 (30/1?). Fänrik vid 3:e ryska skarpskyttebataljonen 1844-08-13. Underlöjtnant därst. 1845-01-22. Transp. till finska, sedan grenadjärskarpskyttebataljonen 1846-06-12. Löjtnant därst. 1847-12-12. Stabskapten 1854-06-10. Kapten 1855-07-01. RRS:tStO3kl 1859-05-27. Kommenderad till tjänstg. vid 1., Åbo, finska indelta skarpskyttebataljonen 1860 och till 9., Viborgs, finska indelta skarpskyttebataljonen 1862. Transp. till 4., Kuopio, finska skarpskyttebataljonen 1864-07-01. RRS:tAO3kl 1866-11-00. Majors avsked 1868-06-20. Död ogift 1883-03-28 i Helsingfors.
 • Alexandra Josefina, född 1826-12-05, död 1877-08-04 i Tavastehus. Gift 1857-03-29 med överstelöjtnanten vid 6., Tavastehus, finska indelta skarpskyttebataljonen Bernt Henrik Hartvall, död.
 • Sofia Augusta, född 1828-06-04, död 1829-05-11.
 • August Fredrik, född 1830-08-20, död s. å. 16/10.

TAB 31

Carl Henrik (son av Carl Adolf, Tab. 6), född 1791-05-27 (28/5). Student i Åbo 1807-10-10. Auskultant i Åbo hovrätt 1812-06-22. E. notarie därst. 1814-06-20. Vice häradshövding 1818-06-22. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 137 bland adelsmän s. å. Vice landssekreterare i Tavastehus län 1833-07-23. Häradshövdings fullmakt 1836-12-31. Avsked 1841-03-02. Häradshövding i Satakunda domsaga 1852-12-01. Död 1873-11-14 Piispala Gift 1819-07-26 med Ulrika Charlotta Furuhjelm, född 1798-07-04 Notsjö

Barn:

 • Carl Johan, född 1820-05-05, död 1831-12-02 Knuutila
 • Oskar Gustaf Fredrik, född 1822. Possessionat. Död 1896. Se Tab. 32.
 • Mauritz Ferdinand, född 1823. Postförvaltare. Död 1895. Se Tab. 35.
 • Fredrika Charlotta Carolina, född 1829-08-28 i Kalvola socken, död 1894-12-29 i Helsingfors. Gift 1850-03-19 med prosten och kyrkoherden i Hattula pastorat Gustaf Leonard af Enehielm, född 1818, död 1877.
 • Constantia Sofia Ulrika, född 1833-04-03, död s. å. 30/8 på Knuutila.
 • Sofia Ottiliana, född 1834-12-03, död ogift 1868-02-06 på Piispala.
 • Knut Rikard, född 1837-02-24. Kadett i Fredrikshamn 1849-03-01. Fänrik vid väg- och vattenkommunikationskåren i Finland (ingenjör av 5. klass) 1857-06-18. Underlöjtnant 1862-01-22. Yngre ingenjör av 4. klass med löjtnants grad s. å. 28/7. T. f. distriktsingenjör i Vasa distrikt 1862-09-01–1864-02-01 och i Uleåborgs distrikt 1864-06-01–1866-09-01. Studerade vid Polytechnikum i Zürich 1864–1865. Äldre ingenjör av 4. klass 1870-01-14. RRS:tStO31kl 1871-10-15. Född född distriktsingenjör i Uleåborgs distrikt 1872-06-05. Ingenjör av 3:e klass s. å. 13/6. Död ogift 1877-09-24 i Helsingfors.
 • Ulrika Constantia Maria, född 1839-08-10, död ogift 1904-05-31 i Helsingfors och begraven i Hattula socken.

TAB 32

Oskar Gustaf Fredrik (son av Carl Henrik, Tab. 31), född 1822-03-26 i Vesilaks socken. Student i Helsingfors 1842-12-15. Elev vid Mustiala lantbruksinstitut 1847–1848. Död 1896-06-29. Han var en av de första som i Finland begynte arbeta på häststammens förädling. Ägde Ahlajärvi gods med underlydande lägenheter i Kalvola socken. Gift 1869-08-20 med Hanna Hellgrén, född 1844-02-03, dotter av prosten och kyrkoherden i Urdiala Samuel Hellgrén och Vilhelmina Sjöblom.

Barn:

 • Carl Oskar Samuel, född 1870-07-14 på Ahlajärvi. Överflyttade till Nordamerika. Byråchef i Panama militärtelegrafdistrikt. Avdelningschef i en av krigsministeriets i Nordamerikas Förenta staters byråer. Kapten i nordamerikanska arméns reserv. Avsked 1922. Inneh. medaljer för deltagande i spansk-amerikanska kriget, i upprorets kuvande på Filippinerna, i världskriget 1917–1918 m fl.
 • Allan Rikard Achates, född 1872. Direktör. Se Tab. 33.
 • Armas Johannes, född 1875-04-16 på Ahlajärvi. Jordbrukare i Kyrkslätts socken.
 • Elis Zakarias, född 1877-02-19 på Ahlajärvi. Kontorschef vid remfabriken Herkules i Åbo 1923. Bokförare i Kyrkslätts socken 1927.
 • Hanna Charlotta Vilhelmina, född 1879-09-19 i Urdiala socken, död där 1880-02-04.

TAB 33

Allan Rikard Achates (son av Oskar Gustaf Fredrik, Tab. 32), född 1872-06-13 på Ahlajärvi. Utexaminerad från Brahestads borgare- och handelsskola 1890-06-07. Verkst. direktör för aktiebolag Brändö villastad i Helsinge socken. Avgick från denna befattning 1914-01-00. Verkst. direktör för aktiebolag Helsingfors saluhallar. Ordförande i direktionen för remfabriken Herkules aktiebolag i Åbo 1925. Representant i Finland för firman Schneider & C:ie, Creuzot-Paris. Vice ordf. i direktionen för aktiebolag Finska remfabrikerna 1927. Gift 1908-04-11 i Köpenhamn med Ebba Lovisa Carolina Procopé, född 1879-02-25 i Kajana. Student i Helsingfors 1896. FFrK4kl 1918. FMM. Dotter av provinsialläkaren, med. och kir. doktorn, Axel Fridolf Procopé och Naema Augusta Mennander.

Barn:

 • Carl Tomas, född 1909-01-25 i Helsingfors.
 • Ulrika, född 1913-02-17 i Helsingfors.

TAB 34

Artur Mikael (son av Oskar Gustaf Fredrik, Tab. 32), född 1873-12-11 på Ahlajärvi. Ägnade sig åt affärsverksamhet. Var en tid bosatt i Sverige. Disponent för aktiebolag Finska remfabriken i Tammerfors 1916. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. Verkst. direktör för remfabriken Herkules aktiebolag i Åbo 1920. Verkst. direktör för aktiebolag Finska remfabrikerna i Tammerfors 1926. Gift 1903-05-14 med Signe Maria Elisabet Eriksson, född 1879-11-04, dotter av verkmästaren Johan Eriksson och Anna Lejdström.

Barn:

 • Annabel Hildegun, född 1911-01-23.

TAB 35

Mauritz Ferdinand (son av Carl Henrik, Tab. 31), född 1823-08-05 i Birkkala socken. Underofficer vid 7. finska linjebataljonen 1841-05-17. Underfänrik därst. s. å. 6/7. Transp. till 11. finska linjebataljonen 1844-10-22. Fänrik därst. 1845-11-30. Underlöjtnant 1848-06-20. Löjtnant 1850-07-04. Transp. till 20. finska linjebataljonen 1855-06-06. Stabskapten s. å. 21/10. Transp. till 9. finska linjebataljonen 1857-06-02. Kaptens avsked s. å. 30/10. Kopist i postdirektionen s. å. 30/12. Postförvaltare i Gamla Karleby 1860-04-03. Transp. till Uleåborg 1870-02-01 och till Vasa 1874-07-22. RRS:tStO3kl 1877-04-29. Avsked 1890-09-10. Död 1895-10-18 i Vasa. Gift 1860-09-04 i Vörå socken med Adelinda Estlander, född 1834-01-06 i Åbo, död 1911-08-11 i Vasa. Dotter av kyrkoherden i Vörå, kontraktsprosten, teol. och filosofie doktorn Carl Josef Estlander och Christina Lovisa Richter.

Barn:

 • Carl Mauritz Artur, född 1861-06-30. Utexaminerad från Polytekniska institutet i Helsingfors 1886-05-31. Yngre ingenjör vid överstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna i Finland 1896-10-22. Lektor vid Industriskolans i Vasa avdelning för kommunikationer 1898, död 1923-12-07 i Vasa. Gift 1908-10-06 Helsingfors med Edit Elisabet Bergström, född 1879-05-07 Boxbacka
 • Knut Elis Hjalmar, född 1863-01-16. Student i Helsingfors 1884-10-06. Auskultant i Vasa hovrätt 1889-03-01. Vice häradshövding 1892-05-31. Borgmästare i Kristinestad s. å. 17/6. Död ogift 1924-12-10 i Kristinestad.
 • Bruno Axel Valfrid, född 1865-01-18. Student i Helsingfors 1888-06-02. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1890-02-13. Auskultant i Vasa hovrätt 1891-12-30. Vice häradshövding 1894-12-21. Häradshövding i Iittis domsaga 1903-12-18.
 • Hampus Otto Achates, född 1866. Provinsialläkare. Se Tab. 36.
 • Louise Charlotta Adelaide (Lilly), född 1868-08-22. Anställd vid drätselkammaren i Vasa stad.
 • Tyra Maria Helena, född 1870-06-06, död 1875-06-10.

TAB 36

Hampus Otto Achates (son av Mauritz Ferdinand, Tab. 35), född 1866-11-22 i Gamla Karleby. Student i Helsingfors 1888-06-02. Med. kandidat 1892-05-19. Med. licentiat 1896-05-30. Kommunalläkare i Malaks och Petalaks 1897, i Vörå, Oravais och Maksmo 1899, i Malaks och Korsnäs 1900, i Lappajärvi, Vindala, Alajärvi, Evijärvi och Kortesjärvi 1904, i Esbo 1908, i Sääksmäki 1909-07-12 och Malaks 1914-02-02. FFrK4kl 1919. Läkare vid Kronoby tuberkulosdispensär 1921-03-01. Fabriksläkare i Jakobstad 1922-03-01. Provinsialläkare i Ikalis distrikt 1923-10-01, i Ekenäs distrikt 1926-06-01. Gift 1907-07-29 i Vasa med Hanna Valfrida Henrikson, född 1884-09-19 i Vasa, dotter av handlanden och sjökaptenen därst. Valfrid Henriksson och Sofia Vilhelmina Ahlberg.

Barn:

 • Brita Margareta Hampusdotler, född 1910-06-21 i Helsingfors.
 • Marie-Louise Hampusdotter, född 1913-02-19 i Helsingfors.

TAB 37

August Edvard (son av Carl Henrik, Tab. 31), född 1826-06-20 i Birkkala socken. Underofficer vid 11. finska linjebataljonen 1844-06-13. Underfänrik därst. s. å. 16/7. Fänrik vid Ochotska jägarregementet 1848-03-02. Transp. till Asowska infanteriregementet 1849-01-25. Bevistade ungerska kriget s. å. och erhöll medaljen därför. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet. Underlöjtnant 1850-07-13. Löjtnants avsked 1852-04-08. Ingick åter i tjänst med underlöjtnants grad vid 11. finska linjebataljonen 1854-05-16. Transp. till 20. finska linjebataljonen 1855-06-06. Löjtnant därst. s. å. 21/10. Transp. till 9. finska linjebataljonen 1857-06-02. Stabskaptens avsked s. å. 21/12. Åter i tjänst med löjtnants grad vid gränsbevakningskåren i Ryssland 1859. Stabskapten. Kapten. Majors avsked 1869 och bosatte sig i Polen. Död där. Gift 1:o 1857-12-21 i Helsingfors med Matilda Frisk, född 1837-10-15 i Helsingfors, död 1867, dotter av underofficeren och possessionaten Carl Frisk och Margareta Sarenius. Gift 2:o i Polen med en till namnet obekant, vilken levde ännu 1887.

Barn:

 • 1. August Casimir, född 1858-10-10, död s. å. 20/11 i Helsingfors.
 • 1. Carl August Nestor, född 1860. Järnvägsbokhållare. Död 1887. Se Tab. 38.
 • 1. Ulrika Matilda Charlotta, född 1862-06-07, död 1863-05-25 i Janow i Polen.
 • 1. Olof Edvard, född 1864-07-27. Tjänsteman vid stats järn vägarna i Finland. Avsked. Död ogift 1904-06-12 i Viborg.

TAB 38

Carl August Nestor (son av August Edvard, Tab. 37), född 1860-02-27 i Kreszow i Polen. Yngre bokhållare vid finska järnvägsstationen i S:t Petersburg 1885. Död 1887-02-20 i Helsingfors. Gift 1885-03-17 i Helsingfors med Aina Alina Avellan, född 1851-10-13 därst., dotter av fabrikanten Mattias Avellan och Helena Dannberg.

Barn:

 • Gertrud Valborg, född 1886-06-04 i S:t Petersburg. Gift 1908-02-23 med banktjänstemannen Carl Sune Fredrik Jägerroos, född 1870-03-05 i Korpilaks socken.

TAB 39

Carl Gustaf (son av Carl Adolf, Tab. 6), född 1796-12-05. Student i Åbo 1810-03-13. Underlöjtnant på extra stat vid 1. finska jägarregementet 1813-03-29. Överförd på ordinarie stat s. å. 28/8. Löjtnant och regementsadjutant vid 2. finska jägarregementet 1817-03-07. Stabskaptens avsked 1821-02-16. Ordningsman vid Saima kanal under byggnadstiden. RRS:tStO3kl 1856-09-25. Stadsfiskal i Viborg 1861-06-06. Död där 1868-05-19. Gift 1827-10-10 på Nora gård i Ikalis socken med Ulrika Vilhelmina Grönhagen, född 1800-06-27, död 1874-01-11 i Borgå, dotter av majoren Claes Henrik Grönhagen, och Johanna Catharina Lagermarck.

Barn:

 • Carl Hjalmar, född 1828-09-07 på Lastus gård i Lempäälä socken. Kadett i Fredrikshamn 1841-02-08. Fänrik vid konungens av Neapel infanteriregemente 1848-06-25. Underlöjtnant därst. 1851-04-01. Bataljonsadjutant 1852-03-25. Löjtnant 1853-04-30. Avsked från adjutantsbefattningen s. å. 2/5. Transp. till 6. reservbataljonen av Jekaterinoslavska, kejsarens, livgrenadjärregemente 1855-07-08. Stabskapten därst. 1856-04-01. Regementskassör 1857-05-03. RRS:tStO3kl 1859-01-04. Adjutant hos kommendören för grenadjärkåren, med transp. såsom stabsryttmästare till Narvska, Storfursten Konstantin Nikolajevitj's husarregemente s. å. 4/3. Ryttmästare därst. 1859-06-16. RRS:tAO3kl 1861-02-24. Adjutant hos kommenderanden trupperna i Polen 1862-08-15. Med kvarstående vid denna befattning transp. med stabsryttmästares grad till livgardets Grodnenska husarregemente 1863-03-23. Äldste adjutant hos dejourgeneralen vid kejsarens allmänna stab s. å. 3/12. Ryttmästare med transp. till armékavalleriet såsom överstelöjtnant samt med anställning vid generalpolismästarens i Polen styrelse 1864-11-21. Tjänsteman av VI klass för särskilda uppdrag hos nämnda generalpolismästare 1865-12-31. RRS:tStO 2kl med kejs. Kr. 1866-04-29. Chef för branddepoten i S:t Petersburg och ordförande i kommittén för omorganisation av brandkårens i nämnda stad redskap s. å. Chef för ekonomiavdelningen av brandkommandot i S:t Petersburg s. å. 20/8. Anställd för särskilda uppdrag hos överpolismästaren i nämnda stad s. å. 10/9. Polismästare därst. med kvarstående vid armékavalleriet 1867-01-21. Överste s. å. 28/4. Brandmajor i S:t Petersburg s. å. 27/5. Hugnad med en briljanterad ring med kejsarens namnchiffer 1868-08-13. RRS:tV1O4kl s. å. 20/10. RMontDaniloO2kl 1869-02-16. RRS:tAO2kl 1870-09-11. Hugnad med en briljanterad ring med kejsarens namnchiffer 1872-04-26. RPrKrO3kl s. å. 23/5. RRS:tA O2kl med kejs. kr. s. å. 11/9. RPrKrO2kl 1873-05-31. RPersSLO3kl s. å. 25/6. RSO s. å. RRS:tV1O3kl s. å. 11/9. KÖFrJO 1874-03-10. TMO m kr 1875-03-31. Generalmajor med anställning vid inrikesministeriet 1878-07-06 och samtidigt entledigad från brandmajorsbefattningen. Avsked 1880-08-09. Död ogift 1892-02-07 i Heinola. Stor hästkännare arbetade han verksamt för hästavelns förbättrande i Finland. Bosatte sig efter avskedstagandet på sin egendom Papinniemi i Heinävesi socken.
 • Ida Vilhelmina Elisabet, född 1829-11-28 i Lempäälä socken, död ogift 1908-09-28.
 • Malvina Terese, född 1831-06-16 i Lempäälä socken, död där 1832-06-03.
 • Johanna Charlotta Ulrika, född 1833-09-13 i Lempäälä socken, död ogift 1888-04-05 i Borgå.
 • Carl Emil Algernon, född 1835-02-06, död 1845-05-01 i S:t Petersburg.
 • Carl Artur Angantyr, född 1836-07-31 på Lastus gård i Lempäälä socken. Kadett i Fredrikshamn 1847. Avgick utan avslutad kurs 1854-07-28. Underofficer vid 2., Vasa, finska indelta skarpskyttebataljonen s. å. 22/9. Transp. till 5., S:t Michel, bataljonen av samma trupper 1855-05-17. Port-épée fänrik s. å. 18/6. Fänrik vid 4., Kuopio, finska indelta skarpskyttebataljonen s. å. 7/12. Transp. till 9., Viborgs, bataljon av samma trupper 1857-05-28. Underlöjtnant därst. s. å. 21/8. Transp. till 3. Jelisavetgradska, drottningens av Würtemberg, husarregemente med kornetts grad 1863-06-04. Löjtnant därst. 1864-10-08 med tur från 1863-06-17. Deltog i polska upprorets kuvande 1863. Stabsryttmästare 1864-12-02. Ryttmästare 1869-02-27. Transp. till Transbaikalska kosackhären med Jesauls grad 1871-08-29. Placerad på 2. kavalleriregementet s. å. 31/10. T. f. kommendör för 1. undervisningssotnian därst. 1872-09-13 och för 3. sotnian s. å. 16/11. Anställd hos atamanen för 2. kavalleriavdelningen s. å. 5/12. Placerad på 2. kavalleriregementet 1873-11-21. Kommenderad till chef för kosackerna i Tjiudutska stanitzan 1874. Kommendör för Stretinska ridande etappavdelningen 1875. Kommenderad för särskilda uppdrag hos Stretinska distriktschefen 1876. Transp. till 44. Kamtjatska infanteriregementet med kaptens grad 1877-03-31. Anställd hos distriktsmilitärbefälhavaren i Bessarabien s. å. 10/6. Majors avsked 1879-02-08. Bosatte sig efter avskedstagandet i Finland. Död 1919-05-05 i Hausjärvi socken. Gift 1912-09-15 med Eva Henriksdotter Lampinen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1887-02-05 med Georg Adolf Granfelt, född 1853, död 1895, se Tab. 8), född 1860-12-17 på Lampila hemman i Keuru socken, dotter av hemmansägaren Henrik Lampinen och hans hustru Christina.
 • Hildegard Sofia, född 1838-04-21 Lempäälä socken, död 1895-02-18 i Heinola. Gift 1858-01-28 med ingenjören av 1. kl. vid ingenjörkåren för våg- och vattenkommunikationerna i Finland Robert August Adam Charpentier, född 1817, död 1894.
 • Carolina Maria Gustava, född 1839-10-03 i Lempäälä. Föreståndare för Mustiala postexpedition 1895. Avsked. Död 1918-05-08 i Ekenäs. Gift 1883-05-18 på Eckerö med föreståndaren för telegrafstationen i Mariehamn, kollegiiassessorn Leopold Löfström i hans 2:a gifte, född 1836-05-27 i Kexholm, död 1887-04-30 i Varkaus.
 • Carl August Magnus Henrik, född 1842-07-22 i Hiitola socken. Extra ordinarie nivellör vid ingenjörkåren för väg- och vattenkommunikationerna i Finland 1859-01-14. Extra ordinarie kammarskrivare vid postdirektionen i Finland 1863-04-30. Kammarskrivare därst. s. å. 26/10. Avsked 1864. Studerade vid Polytechnikum i Zürich. Civilingenjör. Ingenjör vid järnvägsarbeten i Ryssland intill 1878. Anställd vid bestyrelsen för Tammerfors–Vasa järnvägsbyggnad 1879. Bandirektörsassistent vid statsjärnvägarna i Finland 1884-01-24. RRS:tStO3kl 1886-11-22, S:tAO3kl 1893-03-28 och S:tStO2kl 1898-04-17. Bandirektör i järnvägsstyrelsen i Finland s. å. 13/10. RRS:tAO2kl 1903-04-19. Hugnad med en briljanterad ring 1905-04-30. RRS:tV1O4kl 1908-04-26. Död barnlös 1910-04-22 i Helsingfors. Gift 1872-06-04 i Neufchâtel med Berta Valesca Ida Sidonia Qvistorp-Wegner, född 1842-12-29 i Berlin, död 1912-02-06 i Helsingfors, dotter av Fritz Qvistorp-Wegner från Mecklenburg-Schwerin och Matilda Josefina Wegner.

TAB 40

Christer Axel (son av Carl Gustaf Granfelt, adlad Granfelt, Tab. 1), född 1733-02-12. E. mönsterskrivare vid Björneborgs regemente 1749-02-20. Sergeant därst. 1755-01-10. Fältväbel 1757-12-09. Adjutant 1762-06-22. Premiäradjutant 1763-03-19. Avsked 1768-11-09. Löjtnant. Död 1809-03-25 Kulju Gift 1766-12-16 med Anna Christina Austrell, född 1743, död 1815-05-01 på Kulju, dotter av ekonomidirektören Peter Johan Austrell.

Barn:

 • Axel Gustaf, född 1768-03-25. Fänrik vid Björneborgs regemente 1779-04-23. Genom byte kornett vid adelsfanan 1783-08-28. Död 1787-12-25 i Lempäälä socken.
 • Carl Adolf, född 1769-11-05, död 1770-01-22.
 • Louisa Magdalena, född 1773-07-02, död 1852-01-21 i Vesilaks socken. Gift 1793-09-22 med löjtnanten Carl Segercrantz, i hans 2:a gifte, född 1769, död 1806.
 • Charlotta.
 • Adam Ludvig, född 1781. Ekonomidirektör. Död 1862. Se Tab. 41.

TAB 41

Adam Ludvig (son av Christer Axel, Tab. 40), född 1781-12-09. Sergeant i svensk tjänst. Avsked. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-07 under nr 137 bland adelsmän. Lantbrukare. Ekonomidirektörs titel 1837-01-12. Ägde Niemis i Kalvola socken. Död där 1862-01-14. Gift 1:o 1806-10-14 i Kangasala socken4 med Ulrika Birkman, född 1784-05-21, död 1831-12-09, dotter av rusthållaren Axel Birkman och Hedvig Henriksdotter. Gift 2:o 1834-05-19 med Hedvig Ulrika Svinhufvud af Qvalstad, född 1803-01-22, död 1835-04-19 på Niemis, dotter av fänriken Per Svinhufvud af Qvalstad, och Sara Juliana Teetgren. Gift 3:o 1837-09-10 Tervakoski Gift 4:o 1847-10-21 i Kalvola socken med Anna Sofia Florin, född 1804-04-16, död 1867-11-20 i Urdiala socken, dotter av prosten och kyrkoherden i Vånå och Tavastehus, filosofie doktorn Johan Gustaf Florin och hans 1:a hustru Anna Sofia Dahl.

Barn:

 • 1. Carl August, född 1807. Possessionat. Död 1877. Se Tab. 42.
 • 1. Adolf Ludvig, född 1810-02-28. Kadett i Fredrikshamn 1825-03-18. Fänrik vid militärtopografiska kåren 1830-01-30. Underlöjtnant därst. 1833-01-18. Död ogift s. å. 4/5 i Tavastehus.
 • 1. Fredrika Amalia, född 1812-02-12, död 1839-09-08 Halis Gift 1836-09-19 med vice häradshövdingen Anders Conrad Casimir Baer i hans 1:a gifte (gift 2:o 1844-09-05 Haga
 • 2. Maria Juliana Ulrika, född 1835-02-28 i Kalvola socken, död 1913-11-05 i Borgå. Gift 1858-07-17 på Niemis med kronolänsmannen Ture Volter Hamilkar Blafield, nr 245, född 1832, död 1886.
 • 3. Axel, född 1838-10-07, död 1839-05-13.

TAB 42

Carl August (son av Adam Ludvig, Tab. 41), född 1807-12-27. Kadett i Fredrikshamn 1825-03-18. Avgick utan avslutad kurs 1829-01-30. Ägde Viiala gård i Akkas socken. Död där 1877-01-21. Gift 1:o 1830 med rusthållardottern Brigitta Catharina Johansdotter. Gift 2:o 1876-09-29 i Akkas socken med Rosa Aurora Ståhlberg, född 1849-09-29 i Tavastehus, dotter av fabrikanten Mattias Ståhlberg och Ulrika Andelin.

Barn:

 • 1. Ulrika Amalia, född 1831-12-04 på Konhofs rusthåll i Akkas socken, liksom syskonen, död ogift 1875-05-06 på Viiala.
 • 1. Catharina Carolina, född 1834-02-17, död ogift 1860-10-04.
 • 1. Carl Johan Ludvig, född 1836-05-26. Student i Helsingfors 1859-09-26. Död 1861-04-11 i Akkas socken.
 • 1. August Fredrik, född 1838-05-10, död 1854-09-13.
 • 1. Fredrika Lovisa, född 1840-07-27, död ogift 1874-10-25 i Stockholm.
 • 1. Adolf Selim, född 1844-12-05, död 1863-07-13.

Källor

1Wä. 2KrAB. 3Al. 4Kangasala kyrkoarkiv. 5Tavastkyrö kyrkoarkiv.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: