:

Gyllenpalm nr 1023

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Gyllenpalm nr 1023

Adlad 1682-10-17, introd 1682.

Ätten har gemensamt ursprung med friherrliga ätten Cederhielm.

Gyllenpalm A102300.png

TAB 1

Olof Bonde i Bendstrups by i Hulsaagers socken, Södre Halds härad, Norra Jutland.

Barn:

 • Johan Olofsson, född 1582-01-30 i Bendstrup. Skrivare på ett danskt örlogsskepp till Island 1605. Fogde och befallningsman på Kallö slott och län på Jutland 1607 och på Frankiers slott och län å Langeland 1612. Reste 1615 till Sverige med riksrådet Claes Bielke till Vik och blev hans landbofogde över alla hans gods i Sverige. Borgmästare i Norrtälje 1624. Tillika lagförare å Nils Bielkes till Salsta vägnar i nio härader, liggande näst nämnda stad, 1626. Faktor över alla tyska hantverkare därst. s. å. Tillika arrendator av Ortala bruk och tolv snr i Lyhundra härad enligt kontrakt 1626-07-12 på sex år, men arrendet upphörde redan 162910. Lagförare i Järnbergslagen och Västerdalarna 1627. Borgmästare i Sala 1632. Död 1657-04-00. Var tretton gånger riksdagsman. Gift 1:o 1619 Margretelund Gift 2:o 1630-03-03 på Agarn med Elisabet Palma, som levde efter honom, dotter av hovpredikanten, superintendenten, prosten och kyrkoherden i Torstuna pastorat av Uppsala ärkestift, magister Jonas Germundi Palma och Anna Nilsdotter.

Barn:

 • 2. Johan Palm, adlad Gyllenpalm, död 1687. Se Tab. 2
 • 2. Germund Palm, adlad och friherre Cederhielm, född 1635, död 1719. Se friherrl. ätten Cederhielm, tab 1.

TAB 2

Johan Palm, adlad Gyllenpalm, (son av Johan Olofsson, tab 1), född i Sala. Student i Uppsala1 1647-10-30. Auditör 1656. Fältsekreterare vid svenska armén i Norge 1657. Hovsekreterare vid konung Carl X Gustafs hovstat 1659. Guvernementsfiskal över Skåne, Halland och Blekinge 16602. »Hopmand» i Malmö 16642. Generalauditör i krigskollegium2 1675-11-16. Assessor i justitiekommissionen i Malmö 1676-12-00. Justitiepresident i nämnda stad 1682-04-27. Adlad s. å. 17/10 (introd. under nr 1023). Död 1687-07-12 i Jönköping och begraven i familjegraven i Tryde kyrka i Skåne Då Malmö 1676 stormades av danskarna, deltog han personligen under överstelöjtnant Heidenfelt i fiendens tillbakaslående. Gift med Helena Ottosdotter von Bösen, som efterlevde honom.2

Barn:

 • Hans, född 1663. Löjtnant. Död 1723. Se Tab. 3

TAB 3

Hans (son av Johan Palm, adlad Gyllenpalm, tab 2), till Kåseholm i Tryde socken Kristianstads län. Född 1663 i Malmö. Fänrik vid drottningens livregemente. Avsked 1685. Löjtnant. Död 1723-07-28 på Kåseholm och begraven s. å. 6/8 i familjegraven i Tryde kyrka. Gift med Barbro Sofia Akeleije, född 1667-08-25, död 1732-09-12, dotter av danske skeppshövidsmannen och landsdomaren i Halland Enevald Fredrik Akeleije, av gammal dansk adel, och Margareta Eriksdotter Steensen.3

Barn:

 • Carl Johan, född 1686. Major. Död 1769. Se Tab. 4
 • Knut Erik. Volontär vid drottning Hedvig Eleonoras värvade infanteriregemente 1706. Furir därst. 1708. Fången vid Riga4 1710-07-01. Rymde. Furir vid Gyllenströms bataljon i Finland 1711. Sergeant därst. 1712-05-00. Sergeant vid livdragonregementet s. å. i okt. Kornett därst. 1716-10-06. Avsked 1721. Löjtnants titel 1737-10-04. Död barnlös 1756-06-03 i Vanstads socken Malmöhus län. Gift med Charlotta de Berg, född 1710, död 1758-04-27 i Tolånga socken, dotter av kaptenen Fredrik August Berg (de Berg).
 • Margareta Elisabet, döpt 1689-05-31 på Kåseholm, död 1762-07-06 i Kolahuset i Tolånga socken Malmöhus län. Gift 1721-04-19 på Kåseholm med kaptenen Fredrik Greiffenschüts, nr 1177, född 1692, död 1743.
 • Anna Margareta, född 1690, död ogift 1750 i Tannåkers socken, Jönköpings län och begraven därst. s. å. 16/12.
 • Johan Otto, född 1692. Kornett. Död 1769. Se Tab. 15
 • Enevald Fredrik, döpt 1695-01-06 på Kåseholm. Fänrik. Död ogift.
 • Christina, levde änka 1740 i Stralsund. Gift med fänriken vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente Christian Skytte i hans 2:a gifte (gift 1:o 1718 med Ursula Sofia Huyhoff), född 1698 i Wismar.4
 • Christian, född 1701-05-08 Södertou

TAB 4

Carl Johan, (son av Hans, tab 3), född 1686. Volontär vid tyska livregementet till fot 1703. Förare vid C. Gift Skyttes regemente4 1706-09-04. Fänrik vid Smålands tremänningsinfanteriregemente4 1709-04-21. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1709-10-11. Avsked 1716-05-01. Exspektantlöjtnant vid Södermanlands regemente 1727. Majors avsked 1764-07-30. Död 1769-03-20 på Stora Tannåker i Tannåkers socken, Jönköpings län. Gift 1:o 1718-04-27 på Stora Gavlö i Dannäs socken, Jönköpings län med Märta Christina Gyllensvärd, döpt 1686-11-20 Högalid, död 1723 på Stora Tannåker och begraven s. å. 10/3, dotter av Arvid Gyllensvärd. och Märta Stårck. Gift 2:o 1727-03-14 i Stockholm med Ulrika Catharina Berg, född 1696-09-30, död 1775-01-09 på Stora Tannåker, dotter av överinspektoren vid packhuset i Riga Magnus Berg och Ursila Catharina Banck, kommerserådet Carl Bancks, adlad Adlerstedt, halvsyster.

Barn:

 • 1. Carl Johan, född 1720. Landssekreterare. Död 1788. Se Tab. 5.
 • 1. Barbro Christina, född 1721-10-29, död 1789-07-31 Husaby. Gift 1744-04-08 med ryttmästaren Carl Magnus Krusell i hans 2:a gifte (gift 1:o med Märta Eleonora Gyllensvärd, född 1701-08-04 Bolstad
 • 1. Anna Maria, född 1723-01-08 och död s. å. 14/7 på Stora Tannåker.
 • 2. Sofia Eleonora, född 1728-12-29, död 1729-01-14.
 • 2. Hans Magnus, född 1730-08-03. Levde utan tjänst. Död ogift 1762-02-09.
 • 2. Johan Ulrik, född 1734. Lagman. Död 1801. Se Tab. 10
 • 2. Gustaf Magnus, född 1738-04-30 på Stora Tannåker, begraven s. å. 30/11.

TAB 5

Carl Johan, (son av Carl Johan, tab 4), till Stora Tannåker i Tannåkers socken, Jönköpings län och Älgdjurastock i Berga socken Kronobergs län, som han 1773-03-01 tillbytte sig av kronan9. Född 1720-04-23. Auskultant i Göta hovrätt 1740-03-26. Vice häradshövding 1744-05-30. Hovjunkare 1750-07-18. Häradshövding i Norra och Södra Åsbo och Bjäre härader i Skåne 1753-01-14. Adjungerad ledamot i Göta hovrätt 1761-09-10. Ceremonimästares titel 1762-02-04. Avsked 1776-08-17. Landssekreterare i Kristianstads län5 s. å. 16/8. Död 1788-08-11 på Stora Tannåker och begraven i Tannåkers kyrka s sakristia, där ätten har familjegrav. Gift 1759-10-10 Byvärma med Eleonora Christina Skytte af Sätra, född 1736-01-29 på Byvärma, död 1817-01-10 på Älgdjurastock i Berga socken Kronobergs län, dotter av ryttmästaren Bengt Skytte af Sätra, och hans 1:a fru Margareta Brita Meck.

Barn:

 • Libert, född 1760-07-24. Sergeant. Död 1782-09-01 på Stora Tannåker.
 • Carl Magnus, född 1763. Fänrik. Död 1828. Se Tab 6.
 • Hans Fredrik, född 1767-08-16 i Ängelholm. Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1784-12-14. Avsked 1788-03-07. Död 1789-07-04 på Stora Tannåker.
 • Johan Gustaf, född 1769. Sekreterare. Död 1816. Se Tab. 9
 • Erik Adolf, född 1771-06-18 i Ängelholm. Levde utan tjänst på Älgdjurastock. Död ogift 1845-08-25.
 • Magdalena Eleonora, född 1773-06-06 i Ängelholm, död 1862-04-01 på Sandvik under Älgdjurastock. Gift 1803-06-23 på Älgdjurastock med vice auditören Samuel Kugelberg, född 1771-06-18 i Jönköping, död 1812-04-24 på Älgdjurastock.6

TAB 6

Carl Magnus, (son av Carl Johan, tab 5), född 1763-12-04 i Ängelholm. Volontär vid Jönköpings regemente. Sergeant därst. 1782-09-19. Fänriks avsked 1791. Död 1828-03-25. Gift 1793 med Brita Elisabet von Porat, född 1771-03-10 på Horseberg Landbogård i Hamneda socken Kronobergs län, död 1853-03-19, dotter av majoren Elias Rutger von Porat, och Ulrika Eleonora Gyllensvärd.

Barn:

 • Elisabet Margareta, född tvilling 1795-07-11 på Älgdjurastock i Berga socken, Kronobergs län, död 1864-02-21. Gift 1823-07-11 med fanjunkaren Gustaf Handberg, född 1790-02-01.
 • Carolina Johanna, född tvilling 1795-07-11.
 • Carolina Amalia, född 1797-10-11.
 • Ulrika Eleonora, född 1799.
 • Fredrika Magdalena, född 1800-07-09, död ogift 1879-12-08 i Femsjö socken, Jönköpings län.
 • Johan Rutger Gustaf, född 1803. Fanjunkare. Död 1867. Se Tab. 7.
 • Clara Christina, född tvilling 1805-02-12 på Bolmstad i Angelstads socken Kronobergs län, död 1862-03-27 i Torpa socken Kronobergs län. Gift med jordbrukaren Erik Jansson, död före hustrun.
 • Sara Johanna, född tvilling 1805-02-12, död 1887-01-06 i Stockholm. Gift 1829-12-05 på Bolmstad med veterinärläkaren i Kronobergs län Isak Nylander, född 1798-09-01, död 1848 i Växjö.7

TAB 7

Johan Rutger Gustaf, (son av Carl Magnus, tab 6), född 1803-02-16 i Bolmsö socken, Jönköpings län. Fanjunkare vid konungens eget värvade regemente 1817-09-06. Fanjunkare vid Kronobergs regemente 1827-10-24. Avsked 1856-06-21. Död 1867-11-07 i Ljungby socken, Kronobergs län. Gift 1:o 1831-04-11 med Beata Mariana Lovisa Ekerman, född 1809-07-11, död 1853-12-27 i Linneryds socken, Kronobergs län, dotter av hovsekreteraren Carl Henrik Ekerman och Johanna Kugelberg. Gift 2:o 1856-03-29 med Susanna Holmbeck, född 1814-03-23, död 1896-05-27 i Jäts socken Kronobergs län, dotter av komministern Zakarias Johan Holmbeck och Christina Pihlblad.

Barn:

 • 1. Carl Adolf Alfred, född 1832-03-23 i Hovmantorps socken Kronobergs län, död 1834-05-03.
 • 1. Carl Adolf Alfred, född 1835. Kronofjärdingsman. Död 1909. Se Tab. 8.
 • 1. Charlotta Sofia Elisabet, född 1837-12-21. Död 1937-11-03 i Västeräng, Nacka förs, Stockholm (db n:r 128).

TAB 8

Carl Adolf Alfred, (son av Johan Rutger Gustaf, tab 7), född 1835-04-17 i Furuby socken, Kronobergs län. Handelshokhållare. Deltog såsom frivillig i dansk-tyska kriget 1864. DFM 1877. Kronofjärdingsman i Botkyrka och Salems snr Stockholms län 1882. Därefter handelsbokhållare i Stockholm. Död där 1909-06-23 (Botkyrka förs, Stockholm, db). Gift 1:o 1862-04-13 med Anna Margareta Schedin i hennes 2:a gifte, från vilken han 1866 blev skild, död 1875. 9/12 i Stockholm Nikolai förs i Stockholm. Gift 2:o 1882-07-09 med Viktorine Kock, född 1848-04-03 i Karlshamn ]], död 1934-04-17 i Stockholm, Gustav Vasa förs, dotter av stadsfiskalen i nämnda stad Johan Christian Kock och Ulrika Petronella Berg (i födelseboken upptages hon såsom född av en okänd kvinna).

Barn:

 • 2. Sigrid Maria Fredrika, född 1880-09-01 i Stockholm. Se R H D protokoll 1894-09-17. Interurbantelefonist. Gift 1924-08-02 i Stockholm Adolf Fredriks med byggnadsarbetaren Frans Gerhard Hellgren i hans andra gifte, född 1875-04-07, byggnadsförman vid televerket,
 • 2. Georgina Catharina Christina, född 1882-12-03 i Botkyrka socken. Telefonist.
 • 2. Clara Viktoria Cecilia, född 1885-06-18 i Botkyrka socken. Interurbantelefonist 1911-07-26.
 • 2. Gustaf Erik Vilhelm, född 1887-10-21 på Fittja, i Botkyrka socken, död där 1889-06-16.

TAB 9

Johan Gustaf, (son av Carl Johan, tab 5), född 1769-03-04 i Ängelholm. K. sekreterare. Död 1816-08-16 Stubbalycka s socken Kronobergs län. Gift 1794-12-02 på Stora Tannåker i Tannåkers socken Jönköpings län med Fredrika Adriana von Schantz, född 1767-03-10, död 1846-03-23, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Adam von Schantz, och Margareta Sofia Wettercrona.

Barn:

 • Johanna Sofia Petronella (Jeanette), född 1795-09-29, död ogift 1869-11-19 Gyllebo s län.
 • Robert Fredrik, född 1798, död 1800-05-31 på Stora Tannåker.
 • Catharina Elisabet, född 1800-11-01, död ogift 1875-03-18 på Gyllebo.
 • Charlotta Gustava, född 1802-08-21 på Stora Tannåker. Död 1876-02-29 i Bisterhult i Virestads socken. Gift 1824-11-27 på Gyllebo med kommissionslantmätaren i Kristianstads län Arvid Persson i hans 2:a gifte (gift 1:o med Ulrika Liebman, död 1823), född 1794 i Östra Vemmenhögs socken Malmöhus län, död 1855 i Ystad.8
 • Aurora Margareta, född 1804-12-23, död 1891-01-23 i Virestads socken Kronobergs län. Gift 1:o 1836-12-28 på Gyllebo med regementskommissarien Daniel Molin. Gift 2:o 1845 med lantbrukaren Sven Johan Dahl på Bisterhult, född 1819-01-04, död 1883-04-17.
 • Louise Maria, död 1807-05-28 i Tannåkers socken Jönköpings län, död 1883-01-13 på Stubbalycka. Gift 1850-10-26 med sin kusin, sergeanten vid konungens eget värvade regemente Johan Felix Constantin Kugelberg, född 1804-03-08 Älgdjurastock, död 1880-02-06 Karlslund s socken.

TAB 10

Johan Ulrik, (son av Carl Johan, tab 4), född 1731-09-24 på Stora Tannåker i Tannåkers socken Jönköpings län. Vice häradshövding. Kommissarie i assistanskontoret 1772. Avsked med lagmans titel 1784-01-02. Död 1801-09-06 på Kungsör. Gift 1777-10-26 i Stockholm med friherrinnan Juliana Elisabet Leijonsköld, född 1750-08-14, död 1826-02-03 (3/3), dotter av korpralen, friherre Sven Ture Leijonsköld, och Hedvig Johanna Hernodh.

Barn:

 • Johan Ture, född tvilling 1778-05-26 och död s. å. 9/6 Mora
 • Ulrika Eleonora, född tvilling 1778-05-26 och död s. å. 28/7 på Mora.
 • Ture, född 1779-12-18 i Stockholm, död där s. å. 25/12.
 • Gustaf Vilhelm, född 1780. Kapten. Död 1829. Se Tab. 11
 • Hedvig Elisabet, född tvilling 1780-12-03. Stiftsjungfru. Död ogift 1835-07-05.
 • Johanna Charlotta, född 1782-07-27. Stiftsjungfru. Död 1848-01-02 i Stockholm. Gift 1809-04-06 på Kungsör med k. bibliotekarien Lorenzo Hammarskjöld, född 1785, död 1827.
 • Fredrik August, född 1783-11-12 Sofielund, död där 1784-03-10.
 • Ture Gabriel, född 1785-01-14, död s. å. 22/33 på Sofielund.
 • Carl Edvard, född 1786-02-16. Begav sig 1803 utrikes och var ej återkommen 1826 vid moderns bouppt.
 • Johan August, född 1787-07-04 i Forsa socken Södermanlands län. Volontär vid livgardet till häst 1805-10-07. Sekundkorpral därst. 1806-09-15. Korpral s. å. 13/11. Avsked 1808-02-01. Korpral vid Mörnerska husarregementet 1808-02-11. Kvartermästare därst. 1812-09-15. Vaktmästare (fanjunkare) vid Cederströmska husarregementet 1816-05-05, död barnlös 1819-09-28 Tolånga socken Malmöhus län. Gift där 1816-09-17 med sin syssling Eva Maria Hjelmberg, född 1778-11-10, död 1845-02-27 i Vanstads socken Malmöhus län, dotter av hovrättskommissarien Johan Erik Hjelmberg och Barbro Margareta Gyllenpalm.
 • Ture Leonard, född 1790-09-08 på Ådö kungsgård i Helgesta socken Södermanlands län. Volontär vid livgardet till häst 1806-09-26. Sekundkorpral därst. 1807-11-18. Korpral 1808-04-08. Stabskornett 1809-09-26. Löjtnant 1812-03-17. Ryttmästare 1816-04-23. RSO 1817-04-28. Majors avsked 1822-03-12. Postinspektör i Norrköping s. å. 14/6. Död ogift 1823-05-17 i nämnda stad. Han kommenderade förposterna vid Föglö på Åland 1809-03-05 och erhöll för sitt modiga förhållande därst. silvermedaljen för tapperhet i fält samt 1813 guldmedaljen.'
 • Helena Eleonora, född 1792-12-09 Kroberga. Stiftsjungfru. Död ogift 1863.

TAB 11

Gustaf Vilhelm, (son av Johan Ulrik, tab 10), född tvilling 1780-12-02 i Stockholm. Rustmästare vid konungens Göta livgarde 1796-11-22. Sergeant därst. 1797-12-13. Fänrik s. å. 15/2. Transp. till Åbo läns infanteriregemente 1802-03-17. Transp. till Hälsinge regemente 1810-06-17. Löjtnant i armén s. å. 19/6. Löjtnant i Hälsinge regemente 1812-03-03. Kapten därst. 1814-11-08. Avsked 1825-02-08. Död 1829-05-25 på invalidinrättningen vid Ulriksdal. Gift 1805-10-18 i Stockholm med stiftsjungfrun Carolina Sofia Fredrika Anckarheim i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1798-10-16 i Stockholm med majoren Bernt Julius Coyet, från vilken hon blev skild, född 1761, död 1830), född 1778-08-05 på Sveaborgs fästning, död 1868-04-28 i Stockholm, dotter av konteramiralen Hans Henrik Grise, adlad Anckarheim, och Sara Elisabet Gillberg.

Barn:

 • Gustaf Vilhelm Alexander, född 1804-11-07. Fabrikör. Död 1834-07-08 i Helsingfors.
 • Elisabet Henriette Sofia, född 1806-05-15, död 1845-11-27 (1/12). Gift 1:o 1829-02-19 (3/3) med fanjunkaren vid 2. livgardet Johan Fredrik Nyholm, född 1793-08-26, död 1840-02-26. Gift 2:o 1845-07-27 med sergeanten vid Stockholms stads militärkompani Carl Johan Barkman.
 • Knut Anton Vilhelm, född 1808-10-08 på Vibyhyttan i Torsåkers socken Gävleborgs län. Gardist. Rustmästare vid Hälsinge regemente 1822-12-30. Avsked 1824-02-20.
 • Carl August Napoleon, född 1810-06-27 (27/7), död ung.
 • Hans Henrik Oskar, född 1813-10-16 i Kungsör. Mönsterskrivare vid Svea livgarde 1833-07-25. Avsked 1841-08-25. Källarmästare Pelikan Död 1855-11-17 i nämnda stad. Gift där 1840-08-29 med Selma Charlotta Baijard, född 1817-08-17 i Stora Mellösa socken Örebro län, död 1900-05-12 i Stockholm, dotter av organisten och klockaren Adolf Georg Baijard och Charlotta Christina Malmström. Änkefru Gyllenpalm ägde del i Rosenvik på Djurgården.
 • Emilia Pamela Amanda Viktoria, född 1816-08-30, död 1887-01-06 i Stockholm. Gift 1:o 1837-08-10 med klockaren i Katarina församl. i Stockholm Gustaf Vilhelm Wahlgren, född 1807, död 1852-01-18 i Stockholm. Gift 2:o 1855-01-20 i Stockholm med linkrämhandlaren Anders Petter Nyman, född 1820, död 1860-08-15 i Stockholm.
 • Johan Hilarion Leonard (Jean), född 1817. Sjökapten. Död 1898. Se Tab. 12.
 • Torborg Götilda Carolina Desideria (Desireé), född 1820-04-18, död 1885-10-09 på Sandnäset i Ås socken Jämtlands län. Gift 1842-12-18 med kaptenen Carl Reinhold Freidenfelt, född 1810, död 1892.

TAB 12

Johan Hilarion Leonard (Jean), (son av Gustaf Vilhelm, tab 11), född 1817-11-18 Vibyhyttan. Överflyttade till Nordamerika 1826-09-00. Ingick i amerikanska handelsflottan 1830. Anställd i amerikanska krigsflottan 1838-10-00. Sjöofficersexamen 1840 och deltog i fregatten Vincents expedition till Södra Ishavet. Var styrman i svenska handelsflottan 1843–1845 och därefter befälhavare å handelsfartyg på utländska farvatten till 1880, då han lämnade sjötjänsten. Död 1898-03-30 i Stockholm. Gift 1856-08-28 i S:t Petersburg med Neidharde Adelheid Julie (Adéle) Kock, född 1837-05-23 i Reval, död 1898-08-07 i Stockholm, dotter av godsdisponenten Tomas Kock och Maria Magdalena Schütz.

Barn:

 • Maria (Mary) Sofia Adelaide Vilhelmina, född 1857-11-04 i Kronstadt. Död änka 1947-03-16. Gift 1888-04-15 i Reval med tjänstemannen hos guvernören i Reval Johan Evald von Haecks.
 • Alexander Oskar Leonard, född 1861-04-07 i Reval. Har varit banktjänsteman i nämnda stad och sedan överflyttat till Chicago.
 • Henrik Magnus Fredrik, född 1862-09-15 i Reval. Har varit fabrikskassör i S:t Petersburg och sedan överflyttat till Chicago.
 • Johannes Fredrik August (Hans), född 1864. Handlande. Död 1920. Se Tab. 13.
 • Pamela Vilhelmina, född 1866-06-04 i Reval.

TAB 13

Johannes Fredrik August (Hans), (son av Johan Hilarion Leonard, tab 12), född 1864-03-25 (apr. 7) i Reval. Kontorist i Reval. Överflyttade till Chicago men återvände därifrån och blev handlande i Riga. Överflyttade till Sverige och Lidingön från Riga 1916-12-19 med nedanstående familj enl. Lidingö kyrkoböcker . Död 1920-09-24 i Stockholm enl. pastor i Lidingö förs, Stockholm . Gift 1:o med Henrietta Ludvika Johanna Vilhelmina Christina Lobeck, död 1892. Gift 2:o 1895-06-08 med Melanie Charlotta Lobeck, född 1878-03-11 i Riga (enl. pastor i Lidingö förs, Stockholm), upptagen i Lidingö förs:bok 1924 såsom obefintlig, död 1929-05-31 i Riga domkyrkoförs, Lettland (medd. av sonen Rudolf von G. 1969-10-04).

Barn:

 • 1. Leonard Rudolf Alexander, född 1888-06-04 (juni 16). Affärsman. Död 1922. Se Tab. 14.
 • 1. Hedvig Matilda Natalia, född 1889-10-05 i Riga. Gift 1913-07-25 med (kontorschefen) kamrer Johannes von'' Willigerode född 1888-08-17.
 • 2. Edgar Rudolf, född 1898-02-06 i Riga liksom de yngre syskonen, död 1912.
 • 2. Rudolf Hans, född 1905-05-31 i Riga. Kamrer. Direktör. Inflyttade från Riga 1916-12-19. Svensk medborgare (Lidingö pastorsämb.). Gift 1:o 1935-04-20 i Stockholm Engelbrekts förs (vb nr 62) med Mary Johanna Tjernell, född 1901-09-14, från vilken han blev skild
 • 2. Vilfrid Jascha, född 1910-05-06 i Riga. Tjänsteman. Gift 1940-02-04 i Vemdalens förs, Jämtland med Maj Gate, född 1912-05-26 i Maria förs, Stockholm. Rödakorssyster. Dotter av arkitekten Jakob Ivar Gate och Anna Mathilda Bergman.

TAB 14

Leonard Rudolf Alexander, (son av Johannes Fredrik August, tab 13), född 1888-06-04 (juni 16) i Riga. Affärsman. Han mördade i Arbetareringens bank där anställda kamrerare och kassörska 1916-03-16, varför han dömdes till döden 1917-01-27, men benådades med livstids straffarbete. Se Biografica. Död 1922-01-24 på Långholmen vid Stockholm (Hedvig Eleonora förs, db). Gift 1913-05-16 med Claire Constance Rauthe, skilda 1919-01-30, hon utflyttade med sina döttrar från Lidingö till Danderyd 1919-11-03 under namnet Rauthe, född 1892-06-23 enl. utdrag ur Lidingö förs kyrkoböcker.

Barn:

 • Ingrid Flora, född 1914-05-16 i Riga (Lidingö förs kyrkoböcker). Gift 1:o 1934 med ägghandlare, Australien John Junkers.
 • Svea Marissa, född 1916-02-09 i Riga (Lidingö förs kyrkoböcker). Sekreterare.


TAB 15

Johan Otto, (son av Hans, tab 3), född 1692-04-12. Sergeant vid livdragonregementet. Kornett. Död 1769-12-25. Gift 1733-08-31 i Tolånga socken Malmöhus län med sin broders svägerska Elsa Catharina de Berg, född 1705, död 1771-04-01.

Barn:

 • Nils Johan. Förare vid Hamiltonska regementet. Död ogift 1758-04-00.
 • Carl Fredrik, född tvilling 1738 och döpt s. å. 5/4 i Tolånga socken, död där 1739-04-22.
 • Peter, född tvilling 1738 och döpt s. å. 5/4 i Tolånga socken, död s. å. 23/5.
 • Barbro Margareta, född 1740-05-21 i Frenninge socken Malmöhus län, död 1813-01-10 i Tolånga socken. Gift före 1772-04-21 med hovrättskommissarien och mönsterskrivaren Johan Erik Hjelmberg, född 1750, död 1816-01-03 i Tolånga socken.
 • Magnus, född 1744-11-14 i Tolånga socken. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet. Död 1800-11-10 i Tolånga socken. Gift 1778-11-20 i Karlshamn med Petronella Berg, född 1753-04-27, död 1803-06-05 i Tolånga socken, dotter av kofferdikaptenen Carl Magnus Berg och Maria Smitt.

Källor

1Um. 2Im. 3Da. 4Lk. 5Ogh. 6 Lns. 7Fv. 8El. 9Jordebok för Kronobergs län (medd av kantor P. G. Vejde). 10Al.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: