Lundenstierna nr 1687

Från Adelsvapen-Wiki

1687.jpg

Adliga ätten Lundenstierna nr 1687 †

Adlad 1719-11-10, introducerad 1720. Utdöd 1800.

TAB 1

Lars Lundberg, född i Östergötland. Köksmästare hos konungarna Carl X Gustaf och Carl XI.

Barn:

 • Lars Lundberg. Kamrerare i riksens ständers bank. Död 1707-04-07. Gift 1:o med Elisabet Gastens i hennes 2:a gifte (gift 1:o med vinskänken Bernt Thessnou) (Öä XI, s. 423.), död 1684-03-16. Gift 2:o 1684-11-04 med Catharina Steenberg, född 1658, död änka, dotter av handlanden i Stockholm Didrik Steenberg och Maria Standaert (Öä XI, s. 423.).

Barn:

 • 2. Didrik Lorentz Lundberg, adlad Lundenstierna, född 1689-09-28. Volontär vid livgardet 1706. Underofficer vid livgardet 1707. Fänrik vid Kronobergs regemente 1709-11-08. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1712-11-22. Konfirmationsfullmakt (Lk.) 1715-06-03. Premiärlöjtnant vid livdragonregementet 1718-01-09. Ryttmästare vid drottning Hedvig Eleonoras livregemente till häst 1719-11-03. Adlad 1719-11-10 (introducerad 1720-07-04 under nr 1687). Kapten vid Bohusläns dragonregemente (Lk.) 1721-02-25. Död 1755-03-31, bevistade bland annat slaget vid Hälsingborg. Gift 1:o 1717 med Johanna Magdalena Meijer, död i barnsäng 1729-06-17, dotter av översten Jakob Meijer. Gift 2:o 1730 med Ingrid Helena Bruun i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttmästaren vid Upplands tremänningskavalleriregemente Simon Auguste de Brefort), dotter av handelsmannen i Uddevalla Helge Bruun. Gift 3:o 1741 med Maria Johanna Norrmarck, död 1787-12-26 i Uddevalla, dotter av kyrkoherden Anders Norrmarck.

Barn:

 • 1. Jakob Lorents, född 1718. Sergeant. Död 1800. Se Tab. 2
 • 1. Emerentia Catharina, född 1720-01-01. Gift med slussinspektören N. N. Tengman, död 1762.
 • 1. Sara Christina, född 1720-12-04.
 • 1. Ulrika, född 1722-05-00. Död ung.
 • 1. Ture, född 1724. Död ung.
 • 1. Charlotta Maria, född 1727. Gift 1761-01-06 i Torslanda socken Göteborgs och Bohus län med pastorsadjunkten i Naverstad i Bohuslän Per Gudesson Gjädda, som var farbroder till majoren Gude Axel de Gedda, adlad och adopterad Gedda.
 • 1. Brita Christina, född 1729, död 1729
 • 2. Johanna Magdalena, född 1731-09-17, död 1756-04-28 i barnsäng, jordfäst i Torslanda kyrka och sedan nedsatt i Spekeröds kyrka, Göteborgs och Bohus län. Gift 1755-11-12 i Torslanda kyrka med kyrkoherden i Torslanda pastorat av Göteborgs stift Lars Stabæus i hans 2:a gifte (gift 1:o 1741 med Margareta Sofia Rosin, född 1713, död 1752-08-15. Gift 3:o med Beata Rönnow, född 1704, död 1763-09-07 i Torslanda prästgård) (Sgn.), född 1711, död 1774 (Sgn.).
 • 2. Fredrik August, född 1732-07-05 på löjtnantsbostället Konungsberg i Fors socken, Göteborgs och Bohus län. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1740 och vid Hessensteinskaregementet 1747. Furir vid Hessensteinskaregementet 1750. Sergeant vid Hessensteinskaregementet 1751-02-05. Sergeant vid Bohusläns dragonregemente 1757-01-29. Fältväbel 1776-09-02. Avsked 1789-06-23. Död ogift 1790-12-05 på sitt boställe Honneröd i Romelanda socken, Göteborgs och Bohus län. Han kunde 1786 ej för sjuklighet komma till riksdagen.
 • 2. Catharina Helena, född 1735.
 • 3. Anders Teodor, född 1742, död 1745.
 • 3. Fredrika, född 1744, död 1746.

TAB 2

Jakob Lorentz (son av Didrik Lorentz Lundberg, adlad Lundenstierna, Tab. 1), född 1718-08-08. Korpral vid Bohusläns dragonregemente 1742-02-09. Sergeants avsked 1753-08-28. Död 1800-02-01 på Storegården i Björlanda socken, Göteborgs och Bohus län och slöt ätten på svärdssidan, vadan vapnet, efter hållet tal, krossades vid begravningen av kammarjunkaren, friherre Edv. Ludv. von Saltza. Gift 1:o 1744 med Maria Beata Nordbom, död före mannen, dotter av en amiralitetslöjtnant Nordbom. Gift 2:o med Anna Berndssen av norsk släkt.

Barn:

 • 1. Didrik Lorentz, född 1746, död ogift 1768-12-26.
 • 1. Johanna Magdalena, född 1751.
 • 2. Christina. Gift med styrmannen Per Hellberg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.