:

Heldenhielm nr 1540

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Heldenhielm nr 1540 †

Adlad 1717-11-18, introd. 1719. Utdöd 1792-11-05. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Cederstolpe.


1 SK. 2 Um. 3 Lk. 4 At (P). 5 At (Sch). 6 SAB.


TAB 1

Hans Göransson Heldinger. Först organist, sedan stadssyndikus och sist rådman i Skänninge. Död där 1668-02-14. Gift med Maria Vattsdotter Babbe.

Barn:

 • Samuel Helding, döpt 1657-02-13 i Skänninge. Kammarskrivare i kammarkollegium. Upphandlingskommissarie 1692. Död 1705-08-28 i Stockholm och begraven därst. s. å. 29/3. Gift 1678-11-05 på Lemshaga å Värmdön med Ingrid Persdotter Pikehielm, född 1658, död 1710-06-14, dotter av majoren vid Östgöta infanteriregemente Per Andersson Pik, adlad Pikehielm, men ej introd.¤1

Barn:

 • Hans Helding, adlad Cederstolpe, född 1679, död 1753. Se adliga ätten Cederstolpe, Tab. 1.
 • Samuel Helding, adlad Heldenhielm, född 1683, död 1721. Se Tab. 2.

TAB 2

Samuel Helding, adlad Heldenhielm (son av Samuel Helding, Tab. 1), född 1683-12-08 i Stockholm. Student i Uppsala2 1691-02-04. Lärstyrman vid amiralitetet 1698-01-16. Konstapel därst. 1702. Midshipman i engelsk tjänst 1703. Underlöjtnant vid amiralitetet i Göteborg 1705-04-15 och vid amiralitetet i Karlskrona 1709-09-13 överlöjtnant därst. 1710-04-15. Extra ordinarie kapten8 1713-12-03. Skeppskapten 1717-07-03. Adlad s. å. 18/11 (introd. 1719 under nr 1540). Död 1721-11-23 Ella. 'Under Rigas belägringar 1710 ditkonvojerade han 600 man och 5,000 tunnor spannmål samt nedsköt på samma gäng och ruinerade ett ryskt batteri om 14 kanoner.' Gift 1712-08-05 med Ulrika Eleonora Wetzler, född 1692-07-25 död 1753-04-11, dotter av överstelöjtnanten Per Wetzel, adlad Wetzler, och Dorotea Clerck.

Barn:

 • Samuel, född 1713-06-15. Kom i tjänst 1726. Lärstyrman vid amiralitetet 1729-01-22. Var i engelsk örlogstjänst 1732–1737. Medelstyrman 1736-03-31. Löjtnant vid amiralitetet 1737-12-13. Kaptenlöjtnant 1744-06-08. Kapten vid jaktvarvet 1746-07-18. Kapten vid amiralitetet 1752-12-12. Kommendörkapten därst. 1755-05-09. RSO 1757-04-28. Kommendör 1771-10-15. Avsked. Död barnlös 1792-11-05 i Stockholm samt slöt ätten på svärdssidan. Gift 1775-04-04 i nämnda stad med Maria Elisabet Maydell, född 1736-04-08 på Folkärna kungsgård i Folkärna socken, Kopparbergs län, död 1803-07-15 i Stockholm, dotter av översten Georg Johan Maidel, natural. Maydell, och hans 2:a fru Juliana Elisabet von Bratt.
 • Peter, född 1714-05-21, död strax efter dopet.
 • Inga Dorotea, född 1715-05-22 på Ella, död ogift 1756-08-26.
 • Carl Ulrik, född 1716-04-20 på Ella. Volontär vid amiralitetseskadern i Stockholm 1731 i aug. Lärstyrman 1733. Lärstyrman vid Stockholmseskadern 1736-08-30. Medelstyrman 1738-08-30. Överstyrman 1740-07-14. Löjtnant vid amiralitetet 1740-11-13. Konstit. kaptenlöjtnant 1741-05-01. Konstit. kapten 1743-04-01. Kapten vid jaktvarvet4 s. å. 31/12. Kommendör därst. Kapten vid amiralitetet4 1751-08-31. Död ogift 1754-07-25.
 • Hans Fredrik, född 1717-08-25 på Ella, död 1718-01-12.
 • Eleonora Sofia, född 1718-10-15 på Ella, död 1794-01-29 Ramshult. Gift 1740-01-24 Alarp med majoren Vilhelm Fredrik von Schantz, född 1714, död 1763.
 • Johan Adam, född 1719. Kommendör. Död 1773. Se Tab. 3

TAB 3

Johan Adam (son av Samuel Helding, adlad Heldenhielm. Tab. 2), född 1719-12-06 Ella. Underlöjtnant vid amiralitetet. Konstit. e. löjtnant på galären Hurtig4 1742-06-24. Transp. till jaktvarvet6 s. å. 17/11. Kaptens karaktär och rang6 1749-02-06. Kommendör vid jaktvarvet6 1754-07-31. Död 1773-03-29 i Stockholm. Gift 1750-12-06, Eskilstorp med sin systerssvägerska Maria Anna von Schantz, född 1719-11-01, död 1808-06-04, i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Christian Eberhard von Schantz, och (friherrinnan) Catharina Johanna Sinclair.

Barn:

 • Johanna Ulrika, döpt 1751-08-24 i Stockholm Kungsholms förs., i Stockholm, död änka 1835-06-28 i Västerås. Gift 1793-08-13 Lunda med kaptenen vid Västmanlands regemente Abraham Rydmansson, född 1758-12-01 i Stockholm, död före 1810.6 Hon gav 1815 1000 rdr b:ko till Västerås stads fattigkassa.
 • Sofia, född 1753-08-10, död änka 1830-10-12. Gift med underofficeren N. N. Westman.
 • Carl, döpt 1756-01-20 i Stockholm Kungsholms förs., i Stockholm, död s. å. 26/1.
 • Fredrika Lovisa, född 1757-08-13, död 1765-02-22.
 • Adolf, född 1760-06-23, död 1773-01-23.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: