:

Leijonsten nr 863

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Leijonsten nr 863 †

Adlad 1674-09-24 introducerad 1675. Utdöd 1835-01-15.


TAB 1

Hans (Johan) Struve. Bördig från Schmalkalden. Inkom med sin broder Peter till Sverige och arrenderade jämte honom och två andra tyskar Tabergs bruk i Månsarps socken, Jönköpings län enligt hertig Carls brev av 1603-11-18 (nytt kontrakt 1618-08-05) till 1630. Gjorde under Kalmarkriget kronan stora tjänster såsom leverantör av krigsmateriel. Var borgare i Stockholm 1616, men vann 1619 burskap som borgare i Jönköping och anlade 1619 jämte brodern och andra vantmakeriet i Jönköping, varest han var faktor till 1629. Gästgivare i Jönköping 1622-08-20. Levde ännu 1636, men var sannolikt död 1639. [Jönköpings historia.]

Barn:

 • Baltasar Struve, adlad Leijonsten, född 1620 i Jönköping. Kammarskrivare i drottning Maria Eleonoras hovkammare 1639. Fältkassör vid svenska armén i Tyskland 1641. Avsked 1651. Kommissarie vid armén 1655 vid polska krigets början. Proviantmästare i Pommern 1657. Kommissarie över Kiel och Eutin 1657. Krigskommissarie vid svenska armén i Holstein 1658. Överkommissarie vid fästningarna och garnisonerna i Västergötland, Bohuslän, Skåne, Halland och Blekinge 1669-03-30 Adlad 1674-09-24 (introducerad 1675 under nr 863). Assessor i Göta hovrätt 1676-06-25. Reducerad 1679-02-12. Åter assessor 1683-05-23. Död 1694 (själaringning 1694-11-16 i Storkyrkan i Stockholm) och begraven 1695-08-23 i Hakarps kyrka, Jönköpings län. 'I slaget på Fyen 1658, varest han inställde sig med fjorton väl munderade hästar, blev han fången'. Gift 1:o med Emerentia Debora von der Bööken, född i Japan. Gift 2:o med Sara Sofia Pohlman, född i Hamburg. Gift 3:o 1676-09-30 i Hults socken, Jönköpings län med Anna Barbara Lillieberg, död 1687-10-01 i barnsäng i Hakarps socken och begraven 1695-08-23 på samma gång som mannen i Hakarps kyrka

Barn:

 • 1. Carl Ludolf, född 1650-12-04 i Edlingburg i Sachsen. Soldat vid Delwigs regemente 1670-01-02 Gefreiter vid Delwigs regemente 1670. Furir. Fältväbel. Fänrik vid östgötainfanteriregemente 1671-04-08. Löjtnant vid östgötainfanteriregemente 1676-02-05. Kaptenlöjtnant 1681-11-30. Kapten 1684-11-07. Överstelöjtnant 1703-02-05. Överstes avsked 1706-07-12. Död barnlös 1727-06-05 Sätra och ligger jämte sin fru och hennes 1:a man begraven i Röks kyrka, där hans gravsten och vapen ses. 'Han utmärkte sig med tapperhet under belägringen av Stettin 1679 och blev då av en granat så illa sårad i ansiktet, att han miste näsan.' Gift 1708-12-27 i Röks socken med Christina Regina von Beijer i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1685 med sin kusin, hovjunkaren Johan Ernst von Snoilsky B, född 1652, död 1706), född 1662-10-04, död 1719-03-12 på Sätra, dotter av överpostdirektören och hovrådet Johan Beijer, adlad von Beijer, och Margareta Weiler.
 • 1. Mätta, död 1703-11-25 Hallstad s socken, Östergötlands län och kallas då »välboren fru», 54 år gammal och begraven 1704-01-03.
 • 1. Baltzar. Musketerare vid livgardet 1689-02-00. Adjutant vid Östgöta infanteriregemente 1690-09-02. Fänrik Östgöta infanteriregemente 1693-03-28. Löjtnant 1700-04-30. Död ogift 1703-04-10 i Jastrumbie.
 • 1. Otto Christoffer. Kapten. Död 1704. Se Tab. 2.
 • 1. Filip. Var 1677 sergeant vid bergsregementet och 1681 fänrik vid artilleriet i Anklam (Pommern).
 • Överste(?) i sachsisk tjänst. Död 1710-11-11 på Solberga i Svanhals socken, Östergötlands län och kallas vid sin död löjtnant. Gift 1695 med Gertrud Witte i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1677 med rektorn i Skänninge Hans Norberg, död 1693-01-20), född 1642-06-04 Kniberga, död 1730-10-26 på Solberga, dotter av kronofogden Jakob Jöransson Witte och Ingrid Davidsdotter samt syster till vice landshövdingen Johan Wittman, adlad Gripenberg.
 • 1. Susanna Eleonora, död 1743-05-11 på Västra Tvet i Hällestads socken, Malmöhus län och begraven i Hällestads kyrka. Gift med överstelöjtnanten och kommendanten i Malmö Christian Fuchs i hans 2:a gifte, född 1624, död 1692, fader till överståthållaren Rutger Fuchs, adlad och friherre Fuchs.
 • 1. Emerentia Debora, död änka. Gift med en kapten Kagg (? nr 68), död före 1680-12-01.
 • 1. Anna Sofia. Gift 1686-04-07 i Hakarps socken med häradshövdingen David Rosenholm, i hans 1:a gifte, född 1660, död 1725.
 • 1. Maria Elisabet, död ogift 1747-04-00 på sin egendom Bråneryd i Hakarps socken.
 • 1. 'Tio barn dessutom, vilka alla dogo små.'
 • 2. Baltzar Lorentz. Major i preussisk tjänst och kommendant i Pillau. Död barnlös. Gift med 'en änkefru'.
 • 3. Christer, döpt 1680-12-05 på Bråneryd. Furir vid guvernörsregementet i Riga. Sekundfänrik vid guvernörsregementet i Riga 1702-05-12. Premiärfänrik 1703-08-28. Konfirmationsfullmakt 1704-03-28. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1707-05-04. Sekundlöjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1708-10-12. Ryttmästares avsked 1725-07-13 med rang från 1722-06-22. Död ogift 1729 i Leiden i Holland. Han blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Klinov, varifrån han ej hemkom förrän 1722.
 • 3. Henrik Christian, döpt 1684-03-07 i Hakarps socken.
 • 3. Catharina Debora, död 1731-01-00. Gift med prosten och kyrkoherden i Åsums pastorat av Lunds stift Severin Risberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1701-07-02 med Anna Holst i hennes 2:a gifte, död 1706), född 1669-07-09 i Kristianstad, död 1741-04-11 i Åsums prästgård [Hm].
 • 3. Dorotea, begraven 1695-08-23 på samma gång som fadern och modern.
 • 3. Benjamin Henrik, född 1687. Kapten. Se Tab. 6.

TAB 2

Otto Christoffer (son av Baltasar Struve, adlad Leijonsten, Tab. 1). Konstapel vid artilleriet 1674-11-00. Fänrik vid bergsregementet 1677-03-24. Avsked 1677. Fänrik vid Kronobergs regemente 1677-10-22. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1678-10-22. Kaptenlöjtnant 1700-04-30. Sekundkapten 1704-03-04. Död 1704-04-14 vid Varka. Gift med Brita Helena Muschamp, som överlevde mannen ännu 1718, dotter av översten för Kronobergs regemente, landshövdingen Vilhelm Muschamp och Margareta Siöblad.

Barn:

 • Emerentia Dorotea, född 1687, död 1751-03-06 i Virestads socken, Kronobergs län. Gift 1:o före 1712 med bildhuggaren Hans Hultman, död före 1716 och begraven i Göteryds kyrka, Kronobergs län. Gift 2:o 1724-01-06 i Lekaryds socken, Kronobergs län med kaptenen vid Kronobergs regemente, majoren Simon Stadenberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1692 med Margareta Siöblad, från vilken han blev skild, död 1705-07-00, dotter av löjtnanten Peter Siöblad, och Maria Eketrä), född 1664, död 1736 och begraven i Virestads kyrka, där makarnes epitafium uppsattes.
 • Christina, döpt 1695-12-01 i Göteryds socken, Kronobergs län, död 1765-04-10 Marensholm. Gift, enligt kungligt tillstånd 1721-02-01, med överstelöjtnanten, RSO, Peter Otto Marci i hans 1:a gifte (gift 2:o 1766-09-23 med Christina Magdalena von Schantz, född 1729, död 1800-10-04 Rönnäs

TAB 3

Göran Vilhelm (son av Baltasar Struve, adlad Leijonsten, Tab. 1). Underofficer vid amiralitetet 1686. Tjänade vid engelska flottan 1688–1690 och vid holländska flottan 1691–1695. Överstyrman Överlöjtnant 1698-12-16. Skeppskapten 1700-12-08. Konfirmationsfullmakt 1707-02-11. Avsked 1718-02-10. Kommendant på Drottningskärs skans vid Karlskrona 1721-03-31. Död Drottningskärs skans vid Karlskrona 1729-10-12. Gift 1697-07-07 i Karlskrona med Anna Margareta Anckarcrantz, född 1676, död 1754 och begraven 1754-05-29 i Karlskrona, dotter av schoutbynachten Hans Vilhelm Lamb, adlad Anckarcrantz, nr 1144, och Catharina Nop.

Barn:

 • Emerentia Beata, döpt 1698-05-15 i Karlskrona, död i barnsäng 1726. Gift 1722-11-29 på Drottningskärs skans med fänriken vid garnisonsregementet i Stralsund Anders Lomberg, född 1696 i Småland.
 • Anders, född 1701-01-20 död ung.
 • Anna Magdalena, född 1704-11-01 i Karlskrona. Ett barn, begraven 1706-01-15 i Karlskrona. Eleonora Maria, döpt 1707-01-07 i Karlskrona. Gift 1723-08-27 på Drottningskärs skans med fältväbeln vid Sprengtportens regemente Olof Wankif.
 • Otto Vilhelm, född 1710-05-09 i Karlskrona, död ung.
 • Hans Baltzar, född 1711-05-16 i Karlskrona. Lärstyrman vid amiralitetet 1719-09-00. Arklimästare vid amiralitetet 1721-04-20. Gick i holländsk sjötjänst och dog därute ogift.
 • Georg Vilhelm, född 1714. Överstelöjtnant. Död 1774. Se Tab. 4.
 • Carl Gustaf, född 1715. Överstelöjtnant. Död 1796. Se Tab. 5.
 • Sofia Lovisa, född 1717-04-07 i Karlskrona, levde änka 1777. Gift 1744-03-07 i Karlskrona med revisorn i krigskollegium Nils Wexell i hans 2:a gifte (gift 1:o med Maria Lind), död 1774-04-05 i Stockholm.

TAB 4

Georg Vilhelm (son av Göran Vilhelm, Tab. 3), till Vårholma i Värmdö socken, Stockholms län. Döpt 1714-07-31 i Karlskrona. Kadett vid amiralitetsvolontärregimentet i Karlskrona 1721-07-27. Arklimästare vid amiralitetsvolontärregimentet i Karlskrona 1732-12-30. Avsked 1736. Matros på ett holländskt örlogsskepp 1736. Ordinarie arklimästare 1738. Konstapel i holländsk tjänst 1740. Löjtnant vid amiralitetet 1743-03-05. Konstapel vid amiralitetet 1743-04-11 Konstapel i engelsk tjänst 1745. Löjtnant vid svenska amiralitetet 1746-03-19. Kaptenlöjtnant vid svenska amiralitetet 1752-03-05. Kapten 1760-10-14. RSO 1761-11-23. Kommendörkapten 1767-11-18. Överstelöjtnant vid galärflottan. Död 1774-06-03 i Stockholm. Under sin tjänst i Holland var han med i en drabbning mot en spansk kapare. Gift 1:o 1754 med friherrinnan Catharina Eleonora Rehbinder, född 1727-04-17, död i barnsäng 1764-03-19 Marsäter och begraven 1764-03-23, dotter av kaptenen friherre Reinhold Fromhold Rehbinder, och friherrinnan Maria Margareta Christina Rehbinder. Gift 2:o 1770-01-02 i Stockholm med Hebbla Regina Gyllenhammar, född 1719-12-22 Lundby, död 1794-12-07 i Stockholm, dotter av majoren Isak Gyllenhammar, och friherrinnan Hebbla Susanna Cronhielm.

Barn:

 • 1. Margareta Elisabet, döpt 1755-01-06 i Stockholm, död i Stockholm 1837-02-24 Gift 1783-11-30 Väsby med kommerserådet Hans Brandel, född 1752, död 1812-05-04.
 • 1. Catharina Vilhelmina, född 1757-09-30 död 1849-04-14 i Halmstad. Gift 1782-09-22 på Väsby med löjtnanten Erik Gustaf Adlerberg B, född 1738, död 1823.
 • 1. Georg Vilhelm, född 1759-06-12, på Vårholma. Antagen i krigstjänst 1776. Löjtnant vid arméns flotta 1790-07-22. Utstruken ur rullorna 1805-07-22. Död ogift 1835-01-15 på Stjärnarp i Eldsberga socken, Hallands län och slöt ätten på svärdssidan.
 • 1. Maria Charlotta, född 1761-04-06 på Vårholma, död 1761.
 • 1. Reinhold Gustaf, född 1764-02-17 på Marsäter, död 1769 och begraven 1769-02-09 i Karlskrona.

TAB 5

Carl Gustaf (son av Göran Vilhelm, Tab. 3), född 1715-12-04 i Karlskrona. Volontär vid amiralitetet 1721. Arklimästare 1736-05-09. Konstapel 1737-08-12. Konstituerad extra löjtnant 1743-08-14. Adjutant vid 1. volontärregementet 1749-10-18. Löjtnant vid amiralitetet 1749-11-22. Kaptenlöjtnant vid amiralitetet 1755-08-09. RSO 1761-11-23. Kapten 1771-06-05. Överstelöjtnant 1773-09-22. Död 1796-04-09 i Karlskrona. Gift 1:o 1753-04-17 i Lösens socken, Blekinge län med Anna Hedvig Lorich, född 1728, död 1768-05-05 i Karlskrona, dotter av kyrkoherden i Lösens pastorat av Lunds stift Georg Lorich (av samma släkt som adliga ätten Lorichs) och Anna Sofia Ferber. Gift 2:o 1770-07-08 med Sofia Maria Petersen, född 1745-04-26 död 1811-02-04 i Karlskrona, dotter av förste amiralitetskassören Johan Otto Petersen och Hedvig Juliana Fult samt syster till herrarna Petersen, adlade Rosensvärd.

Barn:

 • 1. Anna Sofia, döpt 1753-06-05 och död 1833-04-04 i Karlskrona. Gift i Karlskrona 1807-10-06 med handlanden Magnus Jacobson, död 1808-11-30 i Karlskrona. (Medd. av läroverksadjunkten V. Ljungfors.)
 • 1. Maria Elisabet, döpt 1754-10-24 i Karlskrona.
 • 1. Charlotta Margareta, född 1756.
 • 1. Gustaviana Vilhelmina, född 1758-07-07 i Karlskrona.
 • 1. Carl Gustaf, född 1763-03-27 i Karlskrona, död ung.
 • 2. Margareta Juliana, född 1771-06-25 och död 1771-07-13 i Karlskrona.
 • 2. Vilhelmina Fredrika, född 1773-03-02 i Karlskrona, död i Karlskrona 1773-03-05.

TAB 6

Benjamin Henrik (son av Baltasar Struve, adlad Leijonsten, Tab. 1), döpt 1687-10-01 i Hakarps socken. Musketerare vid tyska livregementet till fot 1705. Förare vid tyska livregementet 1707. Fänrik 1709-05-23. Löjtnant 1714-10-04. Konfirmationsfullmakt 1715-01-28. Fången 1715-12-23 vid Stralsund. Hemkom 1717-11-00. Kapten vid Västernorrlands äntergastregemente 1717-11-28. Avsked 1719-12-14. Levde 1732. Bodde i Barth i Pommern. Gift med Elisabet Brun, dotter av borgmästaren i i Barth i Pommern.

Barn:

 • Baltzar.
 • Christer. [Sannolikt den sergeant vid Löwenfelsska regementet med detta namn, som 1755 blev dömd från livet för subordinationsbrott, men benådad med fängelse och degradering.] (RHB.)
 • 2 S:t Nikolai församlings i Stockholm kyrkoarkiv.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: