:

Von Eckstedt nr 1931

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig †

Adlad 1751-11-21, introducerad 1752. Denna gren utdöd 1815-05-02. Adlad och adopterad 1756-06-02. Utdöd 1882-12-16.

TAB 1

Knut Larsson. Var under en lång tid fogde hos överste Anders Göransson Stierna på Bolmsnäs (nu Liljenäs) i Torskinge socken, Jönköpings län. Gift med Anna Pehrsdotter. Källa Geni.se/Paul Rune: Fogde på Bolmsnäs (nu Liljenäs) i Torskinge (F) Knut Larsson. Var en lång tid fogde hos översten Anders Göransson Stierna på Bolmsnäs (nu Liljenäs) i Torskinge socken, Jönköpings län.

Barn:

 • Kerstin Knutsdotter född ca 1628, † 1709-04-11 i Mossäng, Hörreda.
 • Sven Knutsson född 1640-09-12, † 1705-06-03. Se Tab. 2.
 • Annika Knutsdotter född ca 1650, † ca 1717 i Eksjö. Gift med Per Nilsson. Barn: Nicolaus Petri Sjöstedt född ca 1682, † 1727-02-26 i Hörreda. Kyrkoherde i Hörreda by.

TAB 2

Sven Knutsson född 1640-09-12 Åkeboda, † i Eksjö (Kp.) 1705-06-03. Kom först till assessor Ehrenbielke 1659 som nittonåring, sedan år 1665 som kammartjänare till riksdrots greve Per Brahe. Postmästare 1675 i Eksjö, och 1677 rådman där. Gift 1677-01-01 med Elisabet Ekerman född 1662-02-22, † 1719-02-12 i Eksjö (Kp.). Deras barn kallade sig Ekstedt. Dotter till rådman Nils Bengtsson i Eksjö och Margareta Jakobsdotter Aschling Ehrenbielke .

Barn:

 • Jacob Svensson Ekstedt född i maj 1679-05-13 i Eksjö, † 1744. Rådman och postmästare. Gift med Birgitta Larsdotter Bergius. Se: Ekstedt från Eksjö
 • Paulus Svensson Ekstedt född 1681-10-02 i Eksjö, † 1683-10-22 i Eksjö.
 • Johan Svensson Ekstedt född 1683-10-31 och döpt s.å. 3 november i Eksjö, † 1726-06-19. Se Tab. 3.
 • Bengt Svensson Ekstedt född 1685-03-02 i Eksjö.
 • Agneta?? Svensdotter Ekstedt född ca 1686?? i Eksjö. (Källa Geni.se/Paul Rune.)
 • Anna Margareta Svensdotter Ekstedt född 1687-11-15 i Eksjö.
 • Malin Svensdotter Ekstedt född 1690-11-18 i Eksjö.

TAB 3

Johan Svensson Ekstedt född 1683-10-31 och döpt s.å. 3 november i Eksjö, † 1726-06-19. Student i Uppsala 1702-04-15. Häradshövding i Fryksdals, Jösse, Nordmarks och Gillberga härader i Värmland 1718-10-11. Gift 1713-08-10 med Justina Gyllenflycht född 1695-09-01, † 1742-11-06. Dotter till häradshövding Erik Andersson Schreuder adlad Gyllenflycht och hans 2:a fru Maria Linroth.

Barn:

 • Erik Gustaf Ekstedt adlad von Eckstedt, född 1714. Överstelöjtnant. Död 1792. Se Tab. 4.
 • Svante Adolf Ekstedt adlad och adopterad von Eckstedt, född 1716. Major. Död 1792. Se Tab. 5.
 • Sara Catharina Ekstedt född 1718, † 1772-03-12 i Hammarö. Gift med fänrik Carl Gustaf Boman född 1701, † 1770-05-18 i Götatorp i Hammarö/S.
 • Johan Ekstedt adlad och adopterad von Eckstedt född 1720-04-16. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1739-09-29. Förare vid Närkes och Värmlands regemente 1740-02-22. Sergeant 1742-04-08 bataljonsadjutant 1743-05-00. Livdrabant 1745-12-12. Adlad och adopterad 1756-06-02 jämte bröderna Svante Adolf, Elias, Bengt och Carl Ulrik, på sin äldsta broders adlade namn och nummer. Vice korpral vid drabanterna 1760-09-22. Korpral vid drabanterna 1766-07-29. RSO 1770-04-28. Överstelöjtnants avsked 1774-03-02, död barnlös 1807-05-05 Berga och slöt således själv sin ättegren. Gift 1773-12-22 på Berga med Anna Helena Arnell i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1751-07-16 med sin kusin överstelöjtnant Gerhard von Aulævill född 1712, död 1767), född 1723-07-28, död 1806-04-04 på Berga, dotter av presidenten Carl Arnell och Sara Aulævill.
 • Elias Ekstedt adlad och adopterad von Eckstedt, född 1722-01-04 på Edsbergs gård i Segerstads socken, Värmlands län. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1739-03-01. Sergeant vid Hamiltonska regementet 1741-01-06. Fänrik vid Hamiltonska regementet 1744-08-31. Regementsadjutant 1747-04-12. Löjtnant 1749-08-31. Adlad och adopterad 1756-06-02 jämte bröderna Svante Adolf, Johan, Bengt och Carl Ulrik på sin äldsta broders adlade namn och nummer. Kapten med kompani 1760-08-11. Major vid Hamiltonska regementet eller änkedrottningens regemente 1766-06-30. RSO 1768-11-23. Överstelöjtnant 1778-02-18. Avsked 1785-12-14. Död ogift 1789-08-21 på Tolö vid Helsingfors och slöt själv sin ättegren.
 • Bengt Ekstedt adlad och adopterad von Eckstedt, född 1723-03-30. Student i Uppsala 1743-07-26. Auskultant i Svea hovrätt 1746. Amanuens i advokatfiskalskontoret 1748. Vice notarie i Svea hovrätt. 1750. Adlad och adopterad 1756-06-02 jämte bröderna Svante Adolf, Johan, Elias och Carl Ulrik på äldsta broderns adlad namn och nummer. Assessors avsked 1758-06-26. Död barnlös 1794-09-15 Smedby och slöt själv sin ättegren. Gift 1:o 1758 med Christina Catharina Hervegh i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1739-06-05 på Västsjö i övre Ulleruds socken, Värmlands län, med bruksägaren Johan Jakobsson Roman född 1714-01-16 på Dömle bruk i Nedre Ulleruds socken, Värmlands län, död 1757-07-24 Forsnäs. (H. Lagergren, Släkten Roman.), född 1718-01-24, död 1780-04-12 på Smedby, dotter av brukspatronen Leonard Henriksson Hervegh och hans 1:a hustru Gunilla Gyllenspetz. Gift 2:o 1781-06-07 Haneviks socken, med Margareta Lagerhjelm född 1744, död 1812-10-19 på Smedby, dotter av major Gustaf Lagerhjelm och Catharina Beata Löfman.
 • Carl Ulrik Ekstedt adlad och adopterad von Eckstedt, född 1725-09-25. Volontär vid Hamiltonska regementet 1742. Förare 1744. Sergeant 1745. Fänrik i fransk tjänst 1745. Löjtnant i fransk tjänst 1748. Adlad och adopterad 1756-06-02 jämte bröderna Svante Adolf, Johan, Elias och Bengt på äldsta broderns adlade namn och nummer. Kapten vid hertigens av Zweibrücken regemente i fransk tjänst 1756. Kapten i svenska armén 1760-10-07. RSO 1761-11-23. Kapten vid Österbottens regemente 1770-02-09. RFrOPlemér 1771. Major i armén 1775-02-16. Kompanichef vid Österbottens regemente 1775-10-26. Avsked 1775-12-20. Död 1776-03-30 på Hanevik, just då han ämnade hålla bröllop med Henrietta Carolina Jägerhorn, samt slöt således själv sin ättegren. Han var med franska armén i flera bataljer och visade därunder utmärkta prov på mandom och skicklighet. Blev i det blodiga slaget vid Bergen 1759-01-12 illa blesserad av en kula, som gick in genom högra kindbenet och utskärs på vänstra sidan av halsen och varefter han allt till sin död bar ett smärtande äreminne.

TAB 4

Erik Gustaf Ekstedt, adlad von Eckstedt (son av Johan Ekstedt, Tab. 1), till Skönnebol i Ny socken, Värmlands län och Hammar i By socken, Värmlands län. Född 1714-08-14. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1731-09-03 och vid livgardet 1735-01-17. Furir 1735-04-00. Förare och sergeant vid livgardet 1736. Löjtnant vid Hamiltonska regementet 1741-07-24, regementskvartermästare vid Hamiltonska regementet 1746-11-16. Kapten 1747-06-07. Adlad 1751-11-21 (introducerad 1752 under nr 1931). RSO 1759. Major vid Hamiltonska regementet eller prins Fredrik Adolfs regemente 1760-04-25. Premiärmajor 1763-03-19. Överstelöjtnants avsked 1787-02-09. Död 1792-03-13 på Skönnebol. Han gjorde Skönnebol och Hammar till fideikommiss för sina barn. Gift 1749-08-17 med Ulrika Eleonora Gadde, född 1729-08-17, död 1787-02-09 på Skönnebol, dotter av översten Gustaf Gadde och Ebba Falkenberg af Trystorp.

Barn:

 • Magdalena Justina von Eckstedt född 1760-06-06, död 1844-03-12. Gift 1792-05-01 med kaptenen Bengt Lilliehöök af Gälared Kolbäck, nr 66, född 1762, död 1842.
 • Johan Gustaf von Eckstedt till Skönnebols fideikommiss. Född 1763-08-14. Sergeant vid änkedrottningens livregemente 1772-06-30. Student i Uppsala 1778. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1780-12-06. Premiäradjutant vid Närkes och Värmlands regemente 1781-06-22. Löjtnant 1785-12-14. Avsked 1789-04-15. Död barnlös 1815-05-02 på Skönnebol och utgick med honom denna eller äldsta ättegrenen. Gift 1:o 1788-06-10 Lövås med friherrinnan Hedvig Eleonora Ribbing af Koberg född 1763-10-07. död 1809-07-16 på Skönnebol. Dotter till majoren, friherre Ture Ribbing af Koberg och hans 1:a fru friherrinnan Hedvig Juliana Roos. Gift 2:o 1810-08-14 på Hammar med Hedvig Maria Lovisa von Schantz i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1802-11-02 Götarsvik, med landshövdingen, friherre Arvid von Nolcken född 1771, död 1807), född 1779-01-09, död 1825-12-10. Dotter till landshövding Jakob Ludvig von Schantz och friherrinnan Hedvig Johanna Lagerberg.

TAB 5

Svante Adolf Ekstedt, adlad och adopterad von Eckstedt (son av Johan Ekstedt, Tab. 1), född 1716-01-10 i Värmland. Volontär vid livgardet 1735-07-05. Rustmästare vid livgardet 1736. Förare vid Närkes och Värmlands regemente 1738-06-20. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1740-05-21. Fältväbel 1741-10-21. Fänrik 1742-03-22. Löjtnant 1749-03-03. Stabskapten 1754-05-04. Kapten 1755-10-04. Adlad och adopterad 1756-06-02 jämte bröderna Johan, Elias, Bengt och Carl Ulrik på äldsta broderns adlade namn och nummer. Avsked 1758-07-15. Majors titel 1762-06-03. RSO 1767. Död 1792-10-01 Bråte s socken, Värmlands län. Han var med i fälttågen, Finland på 1740-talet och i Pommern 1759. Gift 1753-01-25 med Elsa Catharina Uggla i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1747-03-22 Edsbergs socken, med löjtnant Lorentz Johan Jägerhorn af Spurila född 1720, död 1751), född 1728, död 1795-07-24 på Bråte. Dotter till kaptenen Carl Uggla och Brita Margareta Cremer.

Barn:

 • Justina Margareta von Eckstedt född 1754-08-27 Karteruds socken, död 1825-08-05 i Karlstad. Gift 1775-03-12 i Segerstads kyrka med majoren Carl Gustaf von Matérn född 1737, död 1808.
 • Carl von Eckstedt född 1755-06-08 på Karterud, död 1755-06-08.
 • Johan Gustaf von Eckstedt född 1757-05-00 på Karterud, död 1758-07-05.
 • Brita Catharina von Eckstedt född 1759 på Karterud, död ogift 1839-02-08.
 • Carl Adolf von Eckstedt född 1761-01-19 på Karterud. Volontär vid änkedrottningens livregemente 1770-01-18. Furir vid änkedrottningens livregemente 1775-08-20. Förare 1778-07-12. Sergeant 1779-11-09. Fänrik 1779-12-18. Sekundadjutant 1785-04-20. Löjtnant 1791-04-24. Avsked 1791-12-20. Reste till sjös och lät sedermera icke höra av sig.
 • Johan von Eckstedt född 1763-08-23 på Karterud, död 1765-07-29.
 • Elias von Eckstedt född 1766. Landshövding. Död 1814. Se Tab. 6
 • En son, död ung.

TAB 6

Elias von Eckstedt (son av Svante Adolf Ekstedt, adlad och adopterad von Eckstedt, Tab. 3), född 1766-11-14 i Värmland. Volontär vid änkedrottningens livregemente 1775-06-03. Sergeant vid änkedrottningens livregemente 1783-07-09. Fänrik vid Västmanlands regemente 1785-03-02. Löjtnant vid Värmlands fältjägarbataljon 1792-08-10. Regementskvartermästare vid Värmlands fältjägarbataljon 1795-04-28. Kapten 1795-07-15. RSO 1805-03-01, major 1808-02-16. Överstelöjtnants rang 1809-04-03. Avsked 1810-03-27. Landshövding i Värmlands län 1813-04-24. Dödsskjuten 1814-08-05 under kriget mot Norge i en träffning vid Medskogs kyrka. Han skrev sig, liksom sönerna, van Echstedt. Ägde del i Robertsfors bruk, Bygdeå socken, Västerbottens län från 1811. Gift 1796-09-04 på Hammarsten i Grums socken, Värmlands län med sin syssling Johanna Maria Löwenhielm, född 1776-06-20 på Hammarsten, död 1852-11-25. Dotter till översten Carl Gustaf Löwenhielm och Catharina Maria Uggla.

Barn:

 • Carl von Eckstedt född 1798-05-28 Karlberg Fanjunkare. Student i Uppsala (Svn.) 1812-02-05. Teol. examen 1813 (Svn.). Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1815-04-18. Löjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1821-05-08. Disponent vid Robertsfors bruk 1832–1835. Sålde sin andel i bruket 1835. Avsked från regementet 1835-06-19. Död ogift 1847-07-02 Mellby
 • Jeanne Marie von Eckstedt född 1800-07-26 stiftsjungfru 1803-05-02. Död ogift 1883-11-04 i Karlstad.
 • Justina Charlotta von Eckstedt född 1802-11-21. Stiftsjungfru. Död 1874-10-17 i Karlstad. Gift 1830-07-11 på Karlberg med överstelöjtnanten vid Värmlands fältjägarregemente, översten i armén, RSO Alexis Erland Colliander, född 1796-02-07 i Älghults prästgård Kronobergs län (As.), död 1880-04-05, i Karlstad.
 • Johan Fredrik von Eckstedt född 1804-10-17. Kadett vid Karlberg 1819-01-14. Utexaminerad 1823-09-23. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1823-11-04. Regementskommissarie 1846-05-27. Löjtnant 1832-05-26. Biträdde brodern vid Robertsfors förvaltning 1832–1835. Sålde sin andel i bruket 1835. Kapten 1848-08-14. Avsked från regementskommissarietjänsten 1849-03-01. Major 1849-11-18. RSO 1850-06-26. Avsked 1860-01-24. Död ogift 1882-12-16 i Karlstad och utgick med honom ätten på svärdssidan.
 • Sofia Catharina von Eckstedt född 1807-05-24. Stiftsjungfru. Död ogift 1847-07-21 i Söderköping.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: